สำนักงานศึกษาธิการภาค 11

หน่วยงานทางการศึกษา

Photos from สำนักงานศึกษาธิการภาค 11's post 22/08/2023

วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค ๑๐ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ มอบหมายให้ นายเกษม คำมุงคุณ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ เป็นประธานในการติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาคการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและการดำเนินงานโครงการในแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

Photos from สำนักงานศึกษาธิการภาค 11's post 21/08/2023

สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ขอประกาศรายชื่อผู้ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ และระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11

Photos from สำนักงานศึกษาธิการภาค 11's post 17/08/2023

วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566 ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 11 ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพ ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

11/08/2023

วันที่ 12 สิงหาคม 2566
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และเป็นวันแม่แห่งชาติของทุกปี
พระองค์ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ประชาชนชาวไทยให้ความจงรักภักดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด กระหม่อม พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 ความว่า
"รักของแม่หนักแน่นกว่าหินผา และอ่อนนุ่มเกินกว่าผืนผ้าไหม อบอุ่นอ่อนโยนกว่าสิ่งใด ลูกทำดีด้วยใจ ประกาศรัก"
ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2566
ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 11

REO 11 MOE AWARDS 2566 (กล้องครูธิติ รร.บ้านงิ้วฯ สพป.สกลนคร 1) 10/08/2023

ภาพมอบรางวัล REO 11 MOE AWARDS

REO 11 MOE AWARDS 2566 (กล้องครูธิติ รร.บ้านงิ้วฯ สพป.สกลนคร 1) 1013 new items added to shared album

07/08/2023

สํานักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ที่ เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

#ทรงพระเจริญ
#ลงนามถวายพระพร

Photos from พระลาน's post 07/08/2023
Photos from น้ำเงินเข้ม's post 01/08/2023
24/07/2023

#วันนี้เมื่อ34ปีที่แล้ว
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ขณะดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) เสด็จพระราชดำเนินไป #ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
--
#โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา เป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แต่เดิมในปี พ.ศ. 2531 เปิดเป็นสาขาของโรงเรียนปลาปากวิทยา กระทั่งวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2532 กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น ให้ชื่อว่า #โรงเรียนหนองฮีวิทยาคม
--
และเนื่องด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว) ทรงสนพระราชหฤทัยการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้แก่เยาวชนในชุมชนที่ห่างไกลเป็นอย่างยิ่ง และเชื่อว่าการศึกษาระดับนี้จะมีส่วนช่วยให้เยาวชนเป็นผู้คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น รู้จักทำงานเป็นกลุ่ม สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นสุขในอนาคตได้อย่างแท้จริง
--
พระองค์จึงมีพระราชดำริที่จะส่งเสริมให้การมัธยมศึกษามีคุณภาพกว้างขวางยิ่งขึ้น จึงได้ #พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สมทบเป็นค่าก่อสร้างโรงเรียน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้น้อมเกล้าฯ ถวายโรงเรียนหนองฮีวิทยาคม เป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 กรมสามัญศึกษาได้ประกาศเปลี่ยนชื่อ “โรงเรียนหนองฮีวิทยาคม” เป็น “โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา” และเปลี่ยนเป็น “โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2540
#เพจน้ำเงินเข้ม #ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
=================
ที่มา: โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม / หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

24/07/2023
Photos from สำนักงานศึกษาธิการภาค 11's post 20/07/2023

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 มอบหมายให้คณะกรรมการประเมิน “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนายคณุตม์ แสนอาจ เป็นประธาน(พร้อมคณะกรรมการ) เพื่อให้การประเมินสถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ณ วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

19/07/2023

#วันนี้เมื่อ39ปีที่แล้ว
วันที่ 16 กรกฎาคม 2527 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปถวายพุ่มพรรษาแด่สมเด็จพระสังฆราช ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร
============
ที่มา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

19/07/2023

#เปิดภาพเก่าเล่าอดีต วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2513 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน #ไปพระราชทานพระคัมภีร์อัลกุรอาน และ #คำแปลเป็นภาษาไทย แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสเป็นแห่งแรก ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส #วันนี้เมื่อ53ปีที่แล้ว
--
ทั้งนี้ #โครงการแปลพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ฉบับภาษาไทย สืบเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเห็นว่า พระมหาคัมภีร์นี้นอกจากจะมีความสำคัญทางศาสนาอิสลามแล้ว ยังเป็นวรรณกรรมที่สำคัญของโลกอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งได้แปลเป็นภาษาต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย โดยการแปลความหมายเป็นภาษาไทยด้วยนั้น จะช่วยให้ชาวไทยมุสลิมที่ไม่รู้ภาษาอาหรับ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถศึกษาคำสอนของศาสนาอิสลามได้ทั่วถึงแพร่หลายยิ่งขึ้น
--
ดังนั้น จึงมีพระราชกระแสให้ นายต่วน สุวรรณศาสน์ อดีตจุฬาราชมนตรี แปลและขยายความพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจากภาษาอาหรับโดยตรง พร้อม #พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นทุนในการจัดพิมพ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 การพิมพ์เผยแพร่ในระยะแรกเป็นการทยอยจัดพิมพ์ครั้งละส่วน เพื่อจะได้มีโอกาสตรวจชำระเนื้อความและขัดเกลาภาษา
--
โครงการดังกล่าวจัดพิมพ์พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ฉบับภาษาไทย เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง และดำเนินการครบ 50 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2557 ปรากฏผลเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ชาวไทยมุสลิมได้เข้าถึงคำสั่งสอนของท่านศาสดามูฮัมหมัดอย่างลึกซึ้ง สมตามพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9
===========
ที่มา: เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ / เอบีนิวส์ทูเดย์ และ TNews / ไทยโพสต์

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Sakhon Nakhon?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่

ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม
Sakhon Nakhon
47000

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Sakhon Nakhon (แสดงผลทั้งหมด)
RTP Cyber village สภ.บ้านม่วง RTP Cyber village สภ.บ้านม่วง
131 หมู่ที่ 2 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
Sakhon Nakhon, 47140

ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
216 หมู่ที่ 15 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน
Sakhon Nakhon, 47310

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

สถานีตำรวจภูธรตาดโตน สถานีตำรวจภูธรตาดโตน
213
Sakhon Nakhon, 47000

บริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบ

กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร
สกลนคร
Sakhon Nakhon, 47000

งานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน งานพิธี รัฐพิธีฯ

งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakhon Nakhon, 47000

รับเรื่องร้องเรียน แจ้งเหตุไฟฟ้าแสงสว่าง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร(หลังใหม่) ชั้น 1, ถนนศูนย์ราชการ
Sakhon Nakhon, 47000

เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

Kha-min  Sakon Nakhon Kha-min Sakon Nakhon
ตำบลขมิ้น อ. เมืองสกลนคร จ. สกลนคร
Sakhon Nakhon, 47220

ศาลจังหวัดสกลนคร ศาลจังหวัดสกลนคร
ศูนย์ราชการ
Sakhon Nakhon, 47000

-

กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ถ. นิตโย ต. ธาตุเชิงชุม
Sakhon Nakhon, 47000

ช่องทางการประชาสัมพันธ์ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
ใสสว่าง
Sakhon Nakhon, 47000

อำนวยความสะดวกและปลอดภัยแด่ผู้ใช้ทางหลวง

ศูนย์เรดด์พลัส REDD+ สกลนคร ศูนย์เรดด์พลัส REDD+ สกลนคร
อ่างเก็บน้ำห้วยกระเฌอ
Sakhon Nakhon, 47180

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี?