พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
อำเภอเมืองสกลนคร

เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

Photos from พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร's post 28/10/2023

พิธีปล่อยขบวนแห่ปราสาทผึ้ง ในงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566

นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีปล่อยขบวนแห่ปราสาทผึ้ง ในงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566 ณ บริเวณปะรำพิธีปล่อยขบวนแห่ปราสาทผึ้ง ถนนสุขเกษม สี่แยกหอนาฬิกา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี นายชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสกลนคร รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน

Photos from พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร's post 26/10/2023

นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเดินรณรงค์ไม้เท้าขาวสื่อนำทางคนตาบอดสู่อิสรภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพร้อมใจกันแสดงพลังไม้เท้าขาวสื่อนำทางคนตาบอด สู่อิสรภาพและความเป็นหนึ่งเดียวกันในสังคม จัดโดย สมาคมคนตาบอดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ ศูนย์บริการคนตาบอดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส ตำรวจภูธรวานรนิวาส โรงพยาบาลอำเภอวานรนิวาส ผู้ช่วยคนพิการจังหวัดสกลนคร และภาคีเครือข่าย ร่วมเดินรณรงค์ไม้เท้าขาว ฯ จากองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส ถึง อาคารอเนกประสงค์สาธารณะเทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

26/10/2023

ช่องทางการเข้าเว็บไซต์ www.msdhs.go.th
AddLineOA 🔎 https://lin.ee/c4ROElu

#ข่าวไอทีเพื่อวิถีใหม่ยุคดิจิทัล

Photos from พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร's post 20/10/2023

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)

นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) และเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันพยาบาลแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันรักษ์ต้นไม้แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สระพังทอง) จังหวัดสกลนคร โดยมี นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน
และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่น(อพม.ดีเด่น) ระดับจังหวัดเนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2566

Photos from พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร's post 18/10/2023

หน่วยงานในสังกัด พม.สกลนคร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้กำลังใจครอบครัวแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน,นายอำเภอคำตากล้า,เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,กำนันผู้ใหญ่บ้าน,อพม.อำเภอคำตากล้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมบ้านให้กำลังใจ มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้คำปรึกษา แนะนำการช่วยเหลือให้กับครอบครัวแรงงานไทยฯ จำนวน 2 ครอบครัว พื้นที่อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร และติดตามผลการให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมี นายชยุต วงศ์วณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นำทีมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ในครั้งนี้

Photos from พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร's post 18/10/2023

วันพุธ ที่ 15 ตุลาคม 2566 นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ภายใต้โครงการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน จำนวน 27 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร โดยมี ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย ก้อนสันทัด ขนส่งจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน

Photos from พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร's post 15/10/2023

วันอาทิตย์ ที่ 15 ตุลาคม 2566 นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาล “ถือศีล กินเจ” ประจำปี 2566 เพื่อให้สมาชิกและผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้ถือปฏิบัติตน ถือศีล กินเจ ละเว้นการกินเนื้อสัตว์และของคาว กินอาหารที่ทำด้วยผัก แป้ง ถั่ว น้ำมันพืช และผลไม้ เป็นการไม่เบียดเบียนตนเอง และเป็นการชำระล้างภายในร่างกายให้สะอาด พร้อมดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ณ เมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร โดยมี นายชยุต วงศ์วณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน

Photos from พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร's post 13/10/2023

วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2566
นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
มอบหมายให้ นางสาวรัตนา ไชยเมืองชื่น นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี นายชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน

Photos from พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร's post 13/10/2023

วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2566
นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลา กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี นายชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน

Photos from พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร's post 13/10/2023

วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2566
นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี นายชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน

09/10/2023
Photos from พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร's post 06/10/2023

นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมกับคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดสกลนคร นำโดย นายไพรัตน์ จิตนภากาญจน์ ประธานเมตตาธรรมมูลนิธิ และคณะกรรมการและแม่บ้านเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร ในการมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 300 ราย จากเหตุการณ์พนังกั้นลำน้ำก่ำ ฝั่งขวาเขตอำเภอเมืองสกลนครขาด และเข้าท่วมพื้นที่ตำบลโคกก่อง ทำให้รับความเดือดร้อน โดยมี นายชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีมอบฯ และมีนายชยุต วงศ์วณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 29 กอ.รมน. สกลนคร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร นายอำเภอเมืองสกลนคร อบต.โคกก่อง ส่วนราชการทุกภาคส่วน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมในพิธี ฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

(รวมเล่ม) สถานการณ์ทางสังคม ปี 2566 - Aoba prajantasane | พลิก PDF ออนไลน์ | AnyFlip 05/10/2023

E-BOOK Library PMJ

(รวมเล่ม) สถานการณ์ทางสังคม ปี 2566 - Aoba prajantasane | พลิก PDF ออนไลน์ | AnyFlip กำลังมองหา(รวมเล่ม) สถานการณ์ทางสังคม ปี 2566? เพียงแค่อ่าน PDFs ออนไลน์ ทั้งหมด 22 จากผู้เขียน Aoba prajantasane ชอบ (รวมเล่ม) สถ...

Photos from พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร's post 04/10/2023

นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม Live-Action โครงการปรับปรุงบ้านผู้ยากไร้ ตามแผนโครงการพัฒนาตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social-MaP) โดยบูรณาการความร่วมมือกับ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร นายอำเภอพังโคน เจ้าหน้าที่ อบต.ต้นผึ้ง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อพม.ตำบลต้นผึ้ง ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน และจิตอาสาภาคประชาชน ณ บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 9 ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม และให้คำแนะนำความช่วยเหลือตามภารกิจ พม.

Photos from พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร's post 04/10/2023

กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม กับคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดสกลนคร ชมรมผู้สูงอายุสระพังทอง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.ตำบลโนนหอม) เพื่อจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา และมอบทุนบำรุงให้กับโรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา โดยมี นายสุรชัย เดชศิริอุดม รองประธานเมตตาธรรมมูลนิธิจังหวัดสกลนคร และเลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดสกลนคร เป็นประธาน และมีนายสุรศักดิ์ หันจางสิทธิ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน ห้วยปลาใยผดุงวิทยา ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

Photos from พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร's post 28/09/2023

นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai-National-Flag-Day) ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน

Photos from พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร's post 20/09/2023

พิธีรับมอบโค-กระบือ ให้คนตาบอดจังหวัดสกลนคร
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร เป็นประธาน พิธีรับมอบโค-กระบือ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ได้นำโค-กระบือ มามอบให้คนตาบอดในจังหวัดสกลนคร ครอบครัวละ 2 ตัว จำนวน 34 ครอบครัว โดยแบ่งออกเป็น โค 50 ตัว และ กระบือ 18 ตัว รวมทั้งสิ้นจำนวน 68 ตัว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปให้คนตาบอดที่เป็นเกษตรกรเลี้ยง โดยห้ามนำ โค-กระบือ ที่ได้รับการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์ไปฆ่าหรือขาย แต่ให้จำหน่ายลูกเพื่อเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เท่านั้น

Photos from พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร's post 11/09/2023

กิจกรรมมอบบ้านครอบครัวเด็กยากจน
ตามโครงการสร้างบ้านรวมใจจิตอาสาเพื่อน้อง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ ที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง โรงเรียนพังขว้างวัฒนศิลป์ สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสกลนคร ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อพม.จังหวัดสกลนคร จิตอาสาภาคประชาชน ชมรมธรรมศาสตร์จังหวัดสกลนคร และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกิจกรรมมอบบ้านครอบครัวเด็กยากจน ตามโครงการสร้างบ้านรวมใจจิตอาสาเพื่อน้อง พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับครอบครัวเด็กนักเรียนยากจน โดยมี นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอเมืองสกลนคร เป็นประธานในการมอบบ้านฯ ณ บ้านพังขว้างกลาง ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ในการนี้ นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำความช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวง พม.

Photos from พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร's post 07/09/2023

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งกรุงเทพ ฯ ร่วมกับ เมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมมอบรถเข็นวีลแชร์พร้อมค่าพาหนะ แก่ผู้พิการด้อยโอกาส ประจำปี พ.ศ. 2566 ในโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์สังคม” จำนวน 100 คันเพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม พร้อมหน่วยแพทย์ ฯ ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป แจกแว่นตา บริการตัดผม และทันตกรรม แก่ประชาชนฟรี ณ บริเวณเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในการนี้ นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการมอบรถเข็นวีลแชร์พร้อมค่าพาหนะ แก่ผู้พิการด้อยโอกาส ประจำปี พ.ศ. 2566 ในครั้งนี้

04/09/2023

ข่าวกิจกรรม ประจำเดือน สิงหาคม 2566

https://drive.google.com/drive/folders/1UXrwvJYTqHqTfeiMim-v5MqMkhv_pkXf

Photos from พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร's post 30/08/2023

ประกาศจังหวัดสกลนคร
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

Photos from พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร's post 24/08/2023

พม. สกลนคร ร่วมต้อนรับคณะผู้ร่วมงานมหกรรมภูมิปัญญาผู้สูงวัย กลุ่มสนุก สร้างสุขทุกช่วงวัย พร้อมรับฟังการเสวนาพิเศษ “เหลียวหลัง แลหน้า พัฒนาสังคมสูงวัยกลุ่มสนุก” และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “งานแสดงสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ชมรม ศพอส. โรงเรียนผู้สูงอายุ จากภูมิปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดสกลนคร” ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ จังหวัดสกลนคร

Photos from พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร's post 12/08/2023
Photos from พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร's post 12/08/2023

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

Photos from พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร's post 11/08/2023

พม. สกลนคร ร่วมบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร ได้รวบรวมกระป๋องอะลูมิเนียมและห่วงเปิดกระป๋องอะลูมิเนียม ส่งมอบให้กับสำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร เพื่อนำไปจัดทำขาเทียม โดยรับบริจาคตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2566
ผู้ที่สนใจสามารถนำอะลูมีเนียมมาบริจาคได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร
#อย่าลืมทำความสะอาดก่อนนำมาบริจาคด้วยนะครับ
#ขาเทียม
#รับบริจาคกระป๋องอะลูมิเนียม

Photos from พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร's post 11/08/2023

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสกลนคร มอบเงินกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ครั้งที่ 3/2566 จำนวน 68 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,880,000 บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร เป็นประธาน

Photos from พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร's post 10/08/2023

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสกลนคร สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสกลนคร เทศบาลตำบลอากาศอำนวย หน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประกอบด้วยกิจกรรม จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ในเขตพื้นที่ตำบลอากาศอำนวย จำนวน 50 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยมี นางสุพัตรา แร่ทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน

Photos from พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร's post 09/08/2023

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอาสาสมัครในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาและพื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ วิธีการเลี้ยงดูและพัฒนาการลูกหลานอย่างถูกต้อง กลุ่มเป้าหมายจำนวน 60 คน ซึ่งจัดกิจกรรมโครงการฯ ดังกล่าวในระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2566 จัดโดย มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้นอกระบบอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร สมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดสกลนคร อสม. อพม. ผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการความร่วมมือ ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวคนพิการทางสติปัญญา ในพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 10 ครอบครัว โดยมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมให้คำแนะนำ พ่อแม่ผู้ปกครอง วิธีการเลี้ยงดูและพัฒนาการลูกหลานอย่างถูกต้อง ในการนี้ นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมลงพื้นที่และให้คำแนะนำความช่วยเหลือตามภารกิจ กระทรวง พม. เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

Photos from พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร's post 28/07/2023

นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน

Photos from พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร's post 28/07/2023

นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลาการเปรียญและลานวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน

นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารพระราชทานเลี้ยง พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน

26/07/2023

ขอเชิญลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

https://m-society.go.th/

Photos from พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร's post 20/07/2023

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า พร้อมแสดงออกถึงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หนองหมากเฒ่า บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

Photos from พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร's post 20/07/2023

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด พม. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร” (สภากาแฟ ครั้งที่ 9/2566) เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาจังหวัดและแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ณ หอประชุมห้วยทราย 3 ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน

Photos from พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร's post 19/07/2023

ประกาศจังหวัดสกลนคร
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นิติกรของกรมผู้สูงอายุ
https://drive.google.com/file/d/1LWYUHqvntYZB5rRLoWKsu4FwmGf7sQ4U/view?usp=sharing

13/07/2023

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน ๕ รายการ ​

รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสด.pdf

Photos from พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร's post 13/07/2023

นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้แทนเทศบาลนครสกลนคร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสกลนคร และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จฯ มาทรงเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์เก๋งจีนหลวงปู่แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 13 ก.ค. 66 (เป็นการส่วนพระองค์)​ เพื่อวางแผนจัดทีมออกตรวจเฝ้าระวังบุคคลวิกลจริต เร่ร่อน ขอทาน และคนไร้ที่พึ่ง ในเส้นทางและพื้นที่เสด็จฯ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

11/07/2023

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นิติกร ของกรมกิจการผู้สูงอายุ​

รายชื่อตามลิงค์
https://drive.google.com/file/d/1LJqavJ5fhe7VOQjBlAIoc4OtqWGXj7EZ/view?usp=sharing

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Sakhon Nakhon?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

https://lin.ee/pqK3FuF; https://www.youtube.com/channel/UCBHDdXs7fR5KtSDe3HIz3iQ

ที่อยู่


ศาลากลางจังหวัดสกลนคร(หลังใหม่) ชั้น 1, ถนนศูนย์ราชการ
Sakhon Nakhon
47000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Sakhon Nakhon (แสดงผลทั้งหมด)
RTP Cyber village สภ.บ้านม่วง RTP Cyber village สภ.บ้านม่วง
131 หมู่ที่ 2 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
Sakhon Nakhon, 47140

อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
216 หมู่ที่ 15 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน
Sakhon Nakhon, 47310

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

RTP Cyber Village สถานีตำรวจภูธรตาดโตน RTP Cyber Village สถานีตำรวจภูธรตาดโตน
213
Sakhon Nakhon, 47000

บริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบ

สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม
Sakhon Nakhon, 47000

หน่วยงานทางการศึกษา

กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร
สกลนคร
Sakhon Nakhon, 47000

งานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน งาน

งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakhon Nakhon, 47000

รับเรื่องร้องเรียน แจ้งเหตุไฟฟ้าแสงสว่าง

Kha-min  Sakon Nakhon Kha-min Sakon Nakhon
ตำบลขมิ้น อ. เมืองสกลนคร จ. สกลนคร
Sakhon Nakhon, 47220

ศาลจังหวัดสกลนคร ศาลจังหวัดสกลนคร
ศูนย์ราชการ
Sakhon Nakhon, 47000

-

งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
ใสสว่าง
Sakhon Nakhon, 47000

อำนวยความสะดวกและปลอดภัยแด่ผู้ใช้ทางหลวง

งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Sakhon Nakhon, 47000

หน่วยงานราชการ ไม่แสวงหาผลกำไร