งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1

อำนวยความสะดวกและปลอดภัยแด่ผู้ใช้ทางหลวง

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 15/11/2023

15 พฤศจิกายน 2566
งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
- งานผลิตป้ายงานตัดหญ้าข้างทาง ขนาด 1.00 x 0.60 ม. จำนวน 6 ป้าย และป้ายซ่อมทางข้างหน้า ขนาด 1.00 x 0.60 ม. จำนวน 6 ป้าย ดำเนินการแล้วเสร็จ
- งานเชื่อมโครงหลังป้าย ใส่บานพับ
- งานตัด ขัดแผ่นเหล็กขนาด 60 x 240 ม. จำนวน 6 แผ่น
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 15/11/2023

14 พฤศจิกายน 2566
งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
- งานผลิตป้ายงานตัดหญ้าข้างทาง ขนาด 1.00 x 0.60 ม. และงานซ่อมทางข้างหน้า ขนาด 1.00 x 0.60 ม. (ยังไม่แล้วเสร็จ) #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 25/08/2023

25 สิงหาคม 2566
งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
งานป้ายจราจร ติดตั้งป้าย บนทางหลวงหมายเลข 213 ระหว่างกม.153+800 - 155+500 ซ้ายและขวาทาง
- ป้ายเตือนแนวทาง รหัส ต.63 จำนวน 10 ป้าย
- ป้ายห้ามแซง รหัส บ.4 จำนวน 1 ป้าย
- ป้ายจำกัดความเร็ว รหัส บ.32 จำนวน 2 ป้าย
- ป้ายเตือนทางขึ้นลาดชัน รหัส ต.33 จำนวน 1 ป้าย
- ป้ายเตือนทางลงลาดชัน รหัส ต.34 จำนวน 1 ป้าย
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 23/08/2023

23 สิงหาคม 2566
งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
- งานป้ายจราจร ตัด ขัดแผ่นเหล็ก เพื่อเตรียมผลิตป้ายห้ามแซง รหัส บ.4 ขนาด 75x75 ซม. จำนวน 1 ป้าย และป้ายจำกัดความเร็ว รหัส บ.32 ขนาด 75x75 ซม.จำนวน 2 ป้าย (ยังไม่แล้วเสร็จ) #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 23/08/2023

23 สิงหาคม 2566
งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
- งานติดตั้งหลักล้มลุกติดแถบสะท้อนแสงสีเหลือง จำนวน 40 ตัว และซ่อมแซมตัวที่ชำรุด บริเวณทางหลวงหมายเลข 213 ที่กม.92+240 #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 23/08/2023

23 สิงหาคม 2566
งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
- งานทำความสะอาด เก็บกวาดใบไม้ งานตัดแต่งไม้พุ่ม และงานตัดหญ้า ภายในบริเวณแขวงฯ #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 22/08/2023

22 สิงหาคม 2566
งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
- งานป้ายจราจร ผลิตป้ายเตือนแนวทางต่างๆ รหัส ต.63 ขนาด 60x75 ซม. จำนวน 10 แผ่น และรหัส ต.66 ขนาด 60x75 ซม. จำนวน 10 แผ่น
- งานตัดเสา เชื่อมปิดหัวเสา #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 22/08/2023

22 สิงหาคม 2566
งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
- งานป้ายจราจร ติดตั้งป้ายแนะนำ รหัส น.3 ขนาด 60x180 ซม. จำนวน 1 ป้าย บริเวณทางหลวงหมายเลข 213 ที่กม.162+000 #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 21/08/2023

21 สิงหาคม 2566
งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
- งานทำความสะอาด เก็บกวาดใบไม้ งานตัดหญ้า และงานตัดแต่งไม้พุ่ม บริเวณด้านหน้าแขวงฯ #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 21/08/2023

21 สิงหาคม 2566
งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
- งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร บริเวณทางหลวงหมายเลข 2291 ระหว่างกม.19+000 - 19+300 (หน้าโรงเรียนกุดสิม) #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 21/08/2023

21 สิงหาคม 2566
งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
- งานผลิตป้ายเตือนทางขึ้นลาดชัน รหัส ต.33 ขนาด 75x75 ซม จำนวน 1 ป้าย
- งานผลิตป้ายเตือนทางลงลาดชัน รหัส ต.34 ขนาด 75x75 ซม. จำนวน 1 ป้าย
- งานผลิตป้ายใช้เกียร์ต่ำ รหัส ตส.4.2 ขนาด 45x90 ซม. จำนวน 2 ป้าย
- งานตัดเสา พ่นสีเสา และเจาะรูป้าย #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 17/08/2023

17 สิงหาคม 2566
งานติดตั้งป้ายและไฟกระพริบ ทดแทนชุดป้ายและไฟกระพริบที่เกิดอุบัติเหตุชั่วคราวเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน รอผู้ละเมิดชดใช้และติดตั้งคืนสภาพจึงจะรื้อเก็บคืน บริเวณทางหลวงหมายเลข 22 ที่กม.155+300
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #สกลนครสเตตัส #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 17/08/2023

16 สิงหาคม 2566
งานทำความสะอาด กวาดใบไม้ ตัดหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริวเณภายในแขวงฯ
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #สกลนครสเตตัส #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 16/08/2023

15 สิงหาคม 2566
งานทำความสะอาด กวาดใบไม้ ตัดหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณภายในแขวงฯ
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #สกลนครสเตตัส #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 16/08/2023

15 สิงหาคม 2566
งานติดตั้งป้าย จุดกลับรถใหม่ เพื่อเพิ่มความชัดเจน บริเวณทางหลวงหมายเลข 22 ที่กม.153+060 #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #สกลนครสเตตัส #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586

12/08/2023
Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 11/08/2023

11 สิงหาคม 2566
งานตัดหญ้าและเก็บกวาดทำความสะอาดภานในบริเวณแขวงฯ #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 11/08/2023

11 สิงหาคม 2566
งานผลิตป้ายจุดกลับรถขนาด 90x90 จำนวน 1 ป้ายและขนาด 90x200 จำนวน 1 ป้ายแล้วเสร็จ #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 11/08/2023

11 สิงหาคม 2566
งานติดตั้งป้ายจุดกลับรถใหม่ จำนวน 1 ป้ายแล้วเสร็จ #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 10/08/2023

10 สิงหาคม 2566
งานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ และล้างทำความสะอาดบ่อน้ำพุ ภายในบริเวณแขวงฯ #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 10/08/2023

10 สิงหาคม 2566
งานผลิตป้ายแนะนำจุดกลับรถ ขนาด 120x240 จำนวน 1 ป้ายแล้วเสร็จ #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 10/08/2023

10 สิงหาคม 2566
งานติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางไป วัดชัยมงคล
-บริเวณทางหลวงหมายเลข 223 ที่ กม.2+900 ซ้ายทางและที่ กม.3+100 ขวาทาง
-บริเวณทางหลวงหมายเลข 2358 ที่ กม.9+550 ซ้ายทางและที่ กม.9+770 ขวาทาง
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกบนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 08/08/2023

8 สิงหาคม 2566
งานเข้าโครงหลังป้ายแนะนำ วัดชัยมงคล จำนวน 4 ป้ายพร้อมเจาะป้าย เสาป้าย ปิดหัวเสาป้าย และพ่นสีเสาป้ายแล้วเสร็จ #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทาง1586

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 08/08/2023

8 สิงหาคม 2566
งานตัดหญ้า และเก็บกวาดใบไม้ภายในบริเวณแขวงฯ #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 08/08/2023

8 สิงหาคม 2566
งานติดตั้งหลักล้มลุกจำนวน 15 อัน ทล.213 ที่กม.148+750 แล้วเสร็จ #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 07/08/2023

7 สิงหาคม 2566
งานผลิตป้ายแนะนำวัดชัยมงคลขนาด 75x210 จำนวน 4 ป้าย แล้วเสร็จ #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 07/08/2023

7 สิงหาคม 2566
งานเก็บกวาดใบไม้ ภายในบริเวณแขวงฯ #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 07/08/2023

7 สิงหาคม 2566
งานแกะสติกเกอร์ติดหลักล้มลุกที่ชำรุดแล้วเสร็จ #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 03/08/2023

3 สิงหาคม 2566
งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
- งานป้ายจราจร ติดตั้งป้ายหัวเกาะ จำนวน 3 จุด บริเวณทางหลวงหมายเลข 2347 ที่กม.5+604 (บริเวณหน้าแขวงฯ) #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 03/08/2023

3 สิงหาคม 2566
งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
-งานเคลื่อนย้ายแบริเออร์คอนกรีตเก็บ พร้อมทำความสะอาดพื้นถนนและนำแบริเออร์พลาสติกสีส้มวางทดแทนเพื่อปิดเกาะกลาง บริเวณทางหลวงหมายเลข 22 (ประตู 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร) #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

28/07/2023

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 27/07/2023

26 กรกฏาคม 2566
งานตัดหญ้า ทำความสะอาด กวาดใบไม้ บริเวณภายในแขวงทางหลวง
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #สกลนครสเตตัส #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 27/07/2023

26 กรกฏาคม 2566
งานติดตั้งป้ายเเนะนำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาคำ ที่บริเวณทางหลวงหมายเลข 213 ที่ กม.161+190 ซ้ายทาง เเละ ที่ กม.161+525 ขวาทาง
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #สกลนครสเตตัส #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 26/07/2023

25 กรกฏาคม 2566
งานผลิตป้ายเเนะนำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาคำ เพื่อใช้ติดตั้งบริเวณ ทางหลวงหมายเลข 213 ที่ กม.161+224 ซ้ายทาง เเละ ที่ กม.161+500 ขวาทาง
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #สกลนครสเตตัส #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 26/07/2023

25 กรกฏาคม 2566
งานบริเวณ ทำความสะอาด กวาดใบไม้บริเวณภายในแขวงทางหลวง
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #สกลนครสเตตัส #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 26/07/2023

25 กรกกาคม 2566
งานติดตั้งป้ายชี้ทาง บ้านคลองไผ่พัฒนา บริเวณทางหลวงหมายเลข 213 ที่ กม.163+927 ซ้ายทาง #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #สกลนครสเตตัส #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 26/07/2023

24 กรกฏาคม 2566
งานผลิตป้ายชี้ทาง บ้านคลองไผ่พัฒนา จำนวน 2 ป้าย เพื่อใช้ติดตั้งบริเวณทางหลวงหมายเลข 213 ที่ กม.163+927 ซ้ายทาง
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #สกลนครสเตตัส #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 26/07/2023

24 กรกฏาคม 2566
งานบริเวณ ทำความสะอาด กวาดใบไม้ ตัดหญ้า ปรับปรุงภูมมิทัศน์ บริเวณภายในแขวงทางหลวง
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #สกลนครสเตตัส #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 26/07/2023

24 กรกฏาคม 2566
งานติดตั้งป้ายเเนะนำ บ้านโนนกุง ,บ้านสามัคคี ,บ้านกุดน้ำใส บริเวณทางหลวงหมายเลข 2346 ที่ กม.19+050 ซ้ายทาง เเละ วัดศรีชมภู ,โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านอูนนา ที่ กม.19+470 ซ้ายทาง เเละ ที่ กม.198+620 ขวาทาง #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #สกลนครสเตตัส #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 21/07/2023

21 กรกฎาคม 2566
งานทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บริเวณทางหลวงหมายเลข 299 ระหว่าง กม.88+700-กม.88+870 หน้าที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Sakhon Nakhon?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


ใสสว่าง
Sakhon Nakhon
47000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Sakhon Nakhon (แสดงผลทั้งหมด)
RTP Cyber village สภ.บ้านม่วง RTP Cyber village สภ.บ้านม่วง
131 หมู่ที่ 2 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
Sakhon Nakhon, 47140

อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
216 หมู่ที่ 15 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน
Sakhon Nakhon, 47310

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

RTP Cyber Village สถานีตำรวจภูธรตาดโตน RTP Cyber Village สถานีตำรวจภูธรตาดโตน
213
Sakhon Nakhon, 47000

บริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบ

สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม
Sakhon Nakhon, 47000

หน่วยงานทางการศึกษา

กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร
สกลนคร
Sakhon Nakhon, 47000

งานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน งาน

งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakhon Nakhon, 47000

รับเรื่องร้องเรียน แจ้งเหตุไฟฟ้าแสงสว่าง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร(หลังใหม่) ชั้น 1, ถนนศูนย์ราชการ
Sakhon Nakhon, 47000

เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

Kha-min  Sakon Nakhon Kha-min Sakon Nakhon
ตำบลขมิ้น อ. เมืองสกลนคร จ. สกลนคร
Sakhon Nakhon, 47220

ศาลจังหวัดสกลนคร ศาลจังหวัดสกลนคร
ศูนย์ราชการ
Sakhon Nakhon, 47000

-

งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Sakhon Nakhon, 47000

หน่วยงานราชการ ไม่แสวงหาผลกำไร