งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1

อำนวยความสะดวกและปลอดภัยแด่ผู้ใช้ทางหลวง

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 19/06/2024

19 มิถุนายน 2567
งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
- งานเปลี่ยนเสาป้าย จุดชมวิวหนองหาร บริเวณทางหลวงหมายเลข 241 ที่กม. 1+400 ขวาทาง เพื่อทดแทนเสาป้ายเดิมที่ชำรุดเสียหาย
#สกลนครสเตตัส #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #สายด่วนกรมทางหลวง1586 #กรมทางหลวง

25/05/2024

ใใใูlll8 m

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 08/05/2024

8 พฤษภาคม 2567
งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
- งานผลิตป้าย ต.62 และ ต.71 #สกลนครสเตตัส #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #สายด่วนกรมทางหลวง1586 #กรมทางหลวง

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 08/05/2024

8 พฤษภาคม 2567
งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
- งานเก็บกวาดใบไม้ รดน้ำต้นไม้ และทำความสะอาดบริเวณแขวงฯ
#สกลนครสเตตัส #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #สายด่วนกรมทางหลวง1586 #กรมทางหลวง

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 08/05/2024

8 พฤษภาคม 2567
งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
-งานติดตั้งป้าย น.10 (ทางเข้า) และป้ายต.71 บริเวณทางหลวงหมายเลข 2347 ที่กม. 0+900 เพื่อทดแทนป้ายที่ชำรุดเสียหาย
#สกลนครสเตตัส #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #สายด่วนกรมทางหลวง1586 #กรมทางหลวง

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 07/05/2024

7 พฤษภาคม 2567
งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
- งานผลิตป้าย น.10 (ทางเข้า) จำนวน 1 ป้าย
- งานผลิตป้าย ต.71 จำนวน 1 ป้าย
#สกลนครสเตตัส #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #สายด่วนกรมทางหลวง1586 #กรมทางหลวง

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 07/05/2024

7 พฤษภาคม 2567
งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
- งานซ่อมแซมหลังคาอาคารแขวงฯ ที่พังเสียหายเนื่องจากลมพายุ
#สกลนครสเตตัส #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #สายด่วนกรมทางหลวง1586 #กรมทางหลวง

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 02/05/2024

2 พฤษภาคม 2567
งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
- งานป้ายจราจร ติดตั้งป้ายจุดเริ่มต้นเขตควบคุมฯ และป้ายจุดสิ้นสุดเขตควบคุมแขวงฯ บริเวณทางหลวงหมายเลข 22 ที่กม. 198+490 ซ้ายและขวาทาง #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 04/04/2024

4 เมษายน 2567
งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
-งานทำความสะอาดหลักล้มลุก และติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีเหลือง โดยมีนักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เข้าร่วมสังเกตการณ์ และลงมือปฏิบัติจริง
#สกลนครสเตตัส #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #สายด่วนกรมทางหลวง1586 #กรมทางหลวง

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 04/04/2024

4 เมษายน 2567
งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
-งานผลิตชุดป้ายหัวเกาะ บ.41 และ ต.73
#สกลนครสเตตัส #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #สายด่วนกรมทางหลวง1586 #กรมทางหลวง

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 02/04/2024

2 เมษายน 2567
งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
- งานติดตั้งป้าย น. สามแยก บ.นาอ้อย บริเวณทางหลวงหมายเลข 223 ที่กม.0+600 ซ้ายทาง โดยมีนักศึกษาจาก วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เข้าร่วมสังเกตการณ์และลงมือปฏิบัติจริง
#สกลนครสเตตัส #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #สายด่วนกรมทางหลวง1586 #กรมทางหลวง

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 02/04/2024

2 เมษายน 2567
งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
- งานผลิตป้าย น. สามแยก บ.นาอ้อย โดยมีนักศึกษาฝึกงานจาก วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เข้าร่วมสังเกตการณ์ และลงมือปฏิบัติจริง
#สกลนครสเตตัส #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #สายด่วนกรมทางหลวง1586 #กรมทางหลวง

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 18/03/2024

18 มีนาคม 2567
งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
- งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร(ทางม้าลาย) บริเวณหน้าโรงเรียนเขื่อนน้ำพุง ทางหลวงหมายเลข 213 ที่ กม.138+980 #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 18/03/2024

18 มีนาคม 2567
งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
- งานป้ายจราจร ติดตั้งป้ายเตือน เขตโรงเรียนลดความเร็ว เยื้องหน้าโรงเรียนเขื่อนน้ำพุง บริเวณทางหลวงหมายเลข 213 ที่กม.138+600(ซ้ายทาง) และที่กม.139+190(ขวาทาง) และปรับย้ายตำแหน่งป้าย ต.57 โรงเรียนระวังเด็ก เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 15/03/2024

15 มีนาคม 2567
งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
- งานผลิตป้าย แแนะนำหมายเลขทางหลวง โดยมีนักศึกษาฝึกงาน จากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เข้าร่วมสังเกตการณ์ และลงมือปฏิบัติจริง #สกลนครสเตตัส #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #สายด่วนกรมทางหลวง1586 #กรมทางหลวง

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 14/03/2024

14 มีนาคม 2567
งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
- งานผลิตป้ายเตือน เขตโรงเรียนลดความเร็ว จำนวน 2 ป้าย โดยมีนักศึกษาฝึกงาน จากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เข้าร่วมสังเกตการณ์ และลงมือปฏิบัติจริง #สกลนครสเตตัส #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #สายด่วนกรมทางหลวง1586 #กรมทางหลวง

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 13/03/2024

13 มีนาคม 2567
งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
- งานติดตั้งชุดป้ายหัวเกาะ และป้ายแนะนำเสริม กลับรถรอสัญญาณไฟ ทางแยกเข้า บขส.สกลนครแห่งที่ 2 บริเวณหลวงหมายเลข 2347 ที่ กม. 2+050 #สกลนครสเตตัส #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #สายด่วนกรมทางหลวง1586 #กรมทางหลวง

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 12/03/2024

12 มีนาคม 2567
งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
- งานผลิตป้าย แนะนำเสริม กลับรถรอสัญญาณไฟ จำนวน 1 ป้าย
- งานผลิต ชุดป้ายหัวเกาะ จำนวน 6 ชุด
โดยมีนักศึกษาฝึกงาน จากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เข้าร่วมสังเกตการณ์ และลงมือปฏิบัติจริง
#สกลนครสเตตัส #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #สายด่วนกรมทางหลวง1586 #กรมทางหลวง

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 12/03/2024

12 มีนาคม 2567
งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
- งานติดตั้งแบริเออร์คอนกรีต พร้อมไฟกระพริบ บริเวณทางหลวงหมายเลข 213 ที่ กม.102+160 ขวาทาง เพื่อทดแทนที่ชำรุดเสียหาย
#สกลนครสเตตัส #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #สายด่วนกรมทางหลวง1586 #กรมทางหลวง

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 11/03/2024

11 มีนาคม 2567
งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
- งานตัดเจาะแบบพ่นหลักกิโลเมตร ให้สำหรับหมวดทางหลวงดงมะไฟ ใช้ดำเนินการต่อไป โดยมีนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เข้าร่วมสังเกตการณ์ และลงมือปฏิบัติงานจริง
#สกลนครสเตตัส #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #สายด่วนกรมทางหลวง1586 #กรมทางหลวง

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 11/03/2024

11 มีนาคม 2567
งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
- งานตัดหญ้า ตัดแต่งไม้พุ่ม และทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงานแขวงฯ
#สกลนครสเตตัส #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #สายด่วนกรมทางหลวง1586 #กรมทางหลวง

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 11/03/2024

11 มีนาคม 2567
งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
- งานติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทาง วัดป่าห้วยหีบ จำนวน 3 ป้าย บริเวณทางหลวงหมายเลข 223 ที่กม. 22+220 ซ้ายทาง , 22+230 ขวาทาง และ 22+730 ขวาทาง #สกลนครสเตตัส #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #สายด่วนกรมทางหลวง1586 #กรมทางหลวง

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 04/03/2024

4 มีนาคม 2567
งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานฯ ตัดหญ้า แต่งไม้พุ่ม ทำความสะอาดรอบๆบริเวณแขวงทางหลวงฯ #สกลนครสเตตัส #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #สายด่วนกรมทางหลวง1586 #กรมทางหลวง

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 04/03/2024

4 มีนาคม 2567
งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
ดำเนินการต่อเติมหลังคาอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ฯ ขั้นตอนการเชื่อมเหล็กขึ้นโครงฯ โดยมีนักศึกษาฝึกงาน จากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เข้าร่วมสังเกตุการณ์และลงมือปฏิบัติงาน #สกลนครสเตตัส #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #สายด่วนกรมทางหลวง1586 #กรมทางหลวง

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 28/02/2024

28 กุมภาพันธ์ 2567
งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
- งานป้ายจราจร ติดตั้งป้ายแนะนำ รหัส น.3 ขนาด 60x180 ซม. จำนวน 1 ป้าย(วัดป่าหนองแหวน) บริเวณทางหลวงหมายเลข 2346 ที่กม.19+025Rt. #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 27/02/2024

27 กุมภาพันธ์ 2567
งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
- งานผลิตป้ายแนะนำ รหัส น.3 (วัดป่าหนองแหวน) ขนาด 60x180 ซม. จำนวน 1 ป้าย พร้อมตัดเสา เชื่อมปิดหัวเสา และเจาะโครงหลังป้าย #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 23/02/2024

23 กุมภาพันธ์ 2567
งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
- งานย้ายตำแหน่งป้ายบอกทาง จากตำแหน่งเดิม บริเวณทางหลวงหมายเลข 22 ที่ กม. 155+800 RT ไปยังตำแหน่งใหม่ บริเวณทางหลวงหมายเลข 22 ที่ กม.160+210 RT
#สกลนครสเตตัส #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #สายด่วนกรมทางหลวง1586 #กรมทางหลวง

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 22/02/2024

22 กุมภาพันธ์ 2567
งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
- ทำความสะอาด เวรประจำวัน บริเวณแขวงฯ
#สกลนครสเตตัส #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #สายด่วนกรมทางหลวง1586 #กรมทางหลวง

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 22/02/2024

22 กุมภาพันธ์ 2567
งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
- งานเชื่อมโครงหลังป้าย ตัดเสาป้าย และปิดหัวเสาป้าย
#สกลนครสเตตัส #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #สายด่วนกรมทางหลวง1586 #กรมทางหลวง

Photos from งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 22/02/2024

22 กุมภาพันธ์ 2567
งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
- งานผลิตป้ายเตือน ใช้จุดกลับรถข้างหน้าอีก 200 เมตร ขนาด 120x240 cm. จำนวน 1 ป้าย
#สกลนครสเตตัส #แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #สายด่วนกรมทางหลวง1586 #กรมทางหลวง

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Sakhon Nakhon?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


ใสสว่าง
Sakhon Nakhon
47000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Sakhon Nakhon (แสดงผลทั้งหมด)
RTP Cyber village สภ.บ้านม่วง RTP Cyber village สภ.บ้านม่วง
131 หมู่ที่ 2 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
Sakhon Nakhon, 47140

ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
216 หมู่ที่ 15 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน
Sakhon Nakhon, 47310

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

สถานีตำรวจภูธรตาดโตน สถานีตำรวจภูธรตาดโตน
213
Sakhon Nakhon, 47000

บริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบ

สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม
Sakhon Nakhon, 47000

หน่วยงานทางการศึกษา

กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร
สกลนคร
Sakhon Nakhon, 47000

งานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน งานพิธี รัฐพิธีฯ

งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakhon Nakhon, 47000

รับเรื่องร้องเรียน แจ้งเหตุไฟฟ้าแสงสว่าง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร(หลังใหม่) ชั้น 1, ถนนศูนย์ราชการ
Sakhon Nakhon, 47000

เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

Kha-min  Sakon Nakhon Kha-min Sakon Nakhon
ตำบลขมิ้น อ. เมืองสกลนคร จ. สกลนคร
Sakhon Nakhon, 47220

ศาลจังหวัดสกลนคร ศาลจังหวัดสกลนคร
ศูนย์ราชการ
Sakhon Nakhon, 47000

-

กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ถ. นิตโย ต. ธาตุเชิงชุม
Sakhon Nakhon, 47000

ช่องทางการประชาสัมพันธ์ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ศูนย์เรดด์พลัส REDD+ สกลนคร ศูนย์เรดด์พลัส REDD+ สกลนคร
อ่างเก็บน้ำห้วยกระเฌอ
Sakhon Nakhon, 47180

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี?