ศาลจังหวัดสกลนคร

-

Photos from ศาลจังหวัดสกลนคร's post 09/12/2023

#ศาลจังหวัดสกลนครให้การต้อนรับ นายชะรัตน์ สุวรรณมา
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมและปรึกษาข้อราชการ
**************************************
เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา
นายสิริมงคล กองธนสุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร
พร้อมคณะผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ และผู้ประนีประนอมประจำศาล
ให้การต้อนรับ นายชะรัตน์ สุวรรณมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔
พร้อมคณะ ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมและปรึกษาข้อราชการ
ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

#ศาลจังหวัดสกลนคร

07/12/2023

คำถาม คำตอบที่ควรรู้เกี่ยวกับไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง https://oja.coj.go.th/th/content/category/detail/id/2150/iid/386008

Photos from ศาลจังหวัดสกลนคร's post 07/12/2023

#ศาลจังหวัดสกลนครร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลและพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖
**************************************
วันนี้ (๗ ธันวาคม ๒๕๖๖) เวลา ๐๖,๓๐ นาฬิกา นายสิริมงคล กองธนสุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายอัสสพล ลักษมีวาสิน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสกลนคร และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลและพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
#ศาลจังหวัดสกลนคร

Photos from ศาลจังหวัดสกลนคร's post 05/12/2023

#ศาลจังหวัดสกลนครร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
**********************************
วันนี้ (๕ ธันวาคม ๒๕๖๖) เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา นายสิริมงคล กองธนสุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางสาววรินทร ม่วงมิ่งสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสกลนคร และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

#ศาลจังหวัดสกลนคร

Photos from ศาลจังหวัดสกลนคร's post 05/12/2023

#ศาลจังหวัดสกลนครร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
**************************************
วันนี้ (๕ ธันวาคม ๒๕๖๖) เวลา ๐๖.๓๐ นาฬิกา นายสิริมงคล กองธนสุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายศุภฤกษ์ แก้วมณีชัย ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสกลนคร และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

#ศาลจังหวัดสกลนคร

Photos from ศาลจังหวัดสกลนคร's post 29/11/2023

#ศาลจังหวัดสกลนครจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญกำลังใจและความรักสามัคคีให้แก่บุคลากรในองค์กร
*******************************************************
วันนี้ (๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา นายสิริมงคล กองธนสุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร มอบสวัสดิการพร้อมทั้งมอบเค้กและอวยพรวันเกิดแก่ผู้พิพากษา และข้าราชการศาลจังหวัดสกลนคร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับผู้พิพากษา ข้าราชการศาลจังหวัดสกลนคร ผู้ประนีประนอมประจำศาล ตลอดจนบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศาลจังหวัดสกลนคร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน มีความรักความผูกพันในหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างความสามัคคี การสร้างทัศนคติและสภาวะแวดล้อมที่ดีในการทำงานรวมทั้งมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศาลยุติธรรมในการให้บริการประชาชน ณ ศาลจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

#ศาลจังหวัดสกลนคร

Photos from ศาลจังหวัดสกลนคร's post 28/11/2023

#ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนครร่วมเชิญพระประทีปพระราชทาน
ในงานเทศกาล “ลอยพระประทีปพระราชทานสิบสองเพ็งไทสกล”จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๖
***************************
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕,๐๐ นาฬิกา นายสิริมงคล กองธนสุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร และ นางปราเนียม เกตุสัญชัย ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสกลนคร ร่วมเชิญพระประทีปพระราชทาน เนื่องในงานเทศกาล “ลอยพระประทีปพระราชทานสิบสองเพ็งไทสกล” จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนคร (สระพังทอง) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
#ศาลจังหวัดสกลนคร

Photos from ศาลจังหวัดสกลนคร's post 28/11/2023

#ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนครร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๖
**************************************
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายสิริมงคล กองธนสุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
#ศาลจังหวัดสกลนคร

Photos from ศาลจังหวัดสกลนคร's post 26/11/2023

#ศาลจังหวัดสกลนครร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชดุดี
เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
*******************************************************
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา
นายสิริมงคล กองธนสุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
จังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายอัครพัฒน์ ชัยสุวรรณ
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสกลนคร
และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี
เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

#ศาลจังหวัดสกลนคร

Photos from ศาลจังหวัดสกลนคร's post 26/11/2023

#ศาลจังหวัดสกลนครร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตร
ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
**************************************
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา
นายสิริมงคล กองธนสุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร
มอบหมายให้ นายศุภฤกษ์ แก้วมณีชัย ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสกลนคร
และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตร
ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

#ศาลจังหวัดสกลนคร

COJ Podcast Special x ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง EP.1 จบ ง่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องในศาล.... 19/11/2023

จบง่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องในศาลยุติธรรม

COJ Podcast Special x ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง EP.1 จบ ง่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องในศาล.... COJ Podcast Special x ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง EP.1 จบ ง่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องในศาลยุติธรรมThe Host : กองสารนิเทศแล...

Photos from ศาลจังหวัดสกลนคร's post 19/11/2023

#ศาลยุติธรรมในจังหวัดสกลนครร่วมจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
************************
วันนี้ (๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) เวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ศาลยุติธรรมในจังหวัดสกลนครร่วมจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (ศาลจังหวัดสกลนครครั้งที่ ๔ ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึก และพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยร่วมจัดทำโรงทานอาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆ อาทิเช่น ปาท่องโก๋ กาแฟ โอวัลติน เกี๊ยวหมูแดงและน้ำดื่ม สำหรับให้บริการประชาชนที่มาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
#ศาลจังหวัดสกลนคร

Photos from ศาลจังหวัดสกลนคร's post 16/11/2023

#ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนครร่วมรับ - ส่ง พันโท หม่อมเจ้า นวพรรษ์ ยุคล ผู้แทนพระองค์
**************************************
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล เป็นผู้แทนพระองค์ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
“ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๗” และทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการนี้ นายสิริมงคล กองธนสุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร ร่วมรับ-ส่ง ผู้แทนพระองค์ ณ สนามบินกองทัพบกค่ายกฤษณ์สีวะรา และหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
#ศาลจังหวัดสกลนคร

Photos from ศาลจังหวัดสกลนคร's post 14/11/2023

การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและ ประโยชน์ของการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง

Photos from ศาลจังหวัดสกลนคร's post 14/11/2023

#ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนครร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๖
**********************************
วันนี้ (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา นายสิริมงคล กองธนสุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร

#ศาลจังหวัดสกลนคร

Photos from ศาลจังหวัดสกลนคร's post 12/11/2023

#ศาลจังหวัดสกลนครร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
**************************************
วันนี้ (๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายสิริมงคล กองธนสุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายศุภฤกษ์ แก้วมณีชัย ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ พระอุโบสถวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

#ศาลจังหวัดสกลนคร

Photos from ศาลจังหวัดสกลนคร's post 10/11/2023

#ศาลจังหวัดสกลนครร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารร้านค้าสวัสดิการมณฑลทหารบกที่ ๒๙ “ล้านพันธุ์ดี”
**************************************
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นายสิริมงคล กองธนสุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายสำราญ ภิญโญ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพะเยา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารร้านค้าสวัสดิการมณฑลทหารบกที่ ๒๙ “ล้านพันธุ์ดี” ณ อาคาร “ล้านพันธุ์ดี” มณฑลทหารบกที่ ๒๙ ค่ายกฤษณ์สีวะรา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

#ศาลจังหวัดสกลนคร

Photos from ศาลจังหวัดสกลนคร's post 26/10/2023

#ศาลจังหวัดสกลนครจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายเต้นบาสโลบประกอบเพลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

**************************************
วันนี้ (๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖) เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดสกลนคร
จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ การออกกำลังกายเต้นบาสโลบประกอบเพลง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรใน ศาลจังหวัด
สกลนคร มีสุขภาวะที่ดี โดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพิ่มความ
แข็งแรง ความเข้มแข็ง ช่วยป้องกันโรคต่าง ๆ และสร้างความสามัคคีใน
องค์กร ส่งผลให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายสิริมงคล
กองธนสุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยบุคลากร
ศาลจังหวัดกลนคร เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาล
จังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะจัดทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา
๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ นาฬิกา

#ศาลจังหวัดสกลนคร

Photos from ศาลจังหวัดสกลนคร's post 25/10/2023

#ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนครร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
**************************************
วันนี้ (๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖) เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา นายสิริมงคล กองธนสุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ทั้งนี้ ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนครถือเป็นประเพณีงานบุญสำคัญและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนคร จะจัดขึ้นในช่วงเดือน ๑๑ หรือช่วงออกพรรษา ในงานแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนคร ชาวบ้านจากทุกหมู่บ้านจะมีการจัดทำปราสาทซึ่งสร้างมาจากขี้ผึ้งเป็นส่วนประกอบหลัก จากนั้นจะมีการจัดขบวนแห่อย่างสวยงาม อันประกอบไปด้วยการแสดงพื้นบ้าน การแต่งกายพื้นเมือง การรำมวย หรือกระทั่งการฟ้อนภูไทย จากนั้นทุกขบวนแห่ปราสาทผึ้งของแต่ละหมู่บ้านจะนำปราสาทผึ้งไปทอดถวาย ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ทำสืบต่อกันมาเป็นเวลานานในภาคอีสานแต่จะเป็นที่รู้จักมากและแพร่หลายในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยมีจุดประสงค์ของประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกันระหว่างความเชื่อในการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ญาติผู้ล่วงลับ และ การทำบุญใหญ่ในช่วงออกพรรษาซึ่งเป็นงานบุญที่มีความเชื่อกันอย่างแพร่หลายว่าจะได้รับอานิสงส์มาก
#ศาลจังหวัดสกลนคร

Photos from ศาลจังหวัดสกลนคร's post 24/10/2023

#บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับ ศาลจังหวัดสกลนคร *******************************************************
วันนี้ (๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖) เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายสิริมงคล กองธนสุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับ ศาลจังหวัดสกลนคร เพื่อให้เกิดความร่วมมือในทางวิชาการด้านกฎหมาย หรืองานด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักกฎหมายของนักศึกษา และ การออกนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักกฎหมาย และร่วมมือเกี่ยวกับการช่วยเหลือเผยแพร่การจัดฝึกอบรม หรือสัมมนาด้านกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และประโยชน์ส่วนร่วม ณ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

#ศาลจังหวัดสกลนคร

Photos from ศาลจังหวัดสกลนคร's post 23/10/2023

#ศาลจังหวัดสกลนครร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ *******************************************************
วันนี้ (๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖) เวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา นายสิริมงคล กองธนสุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางสาววรินทร ม่วงมิ่งสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสกลนคร และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

#ศาลจังหวัดสกลนคร

Photos from ศาลจังหวัดสกลนคร's post 21/10/2023

#ศาลจังหวัดสกลนครจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมปลูกจิตสำนึกทางสิ่งแวดล้อม
(Green Activity for Green Mind) เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) วันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ และวันอาสาสมัครไทย
**************************************
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดสกลนครจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมปลูกจิตสำนึกทางสิ่งแวดล้อม (Green Activity for Green Mind) เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) วันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ และวันอาสาสมัครไทย เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากรของศาล บุคลากรของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชน ทั่วไป รวมถึงการดำเนินกิจกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดี ทั้งในส่วนของผู้ต้องขังและจำเลยผู้ถูกควบคุมความประพฤติ เพื่อให้เห็นคุณค่าและเอาใจใส่หวงแหนในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน โดยมี นายสิริมงคล กองธนสุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยบุคลากรศาลจังหวัดสกลนคร เจ้าหน้าที่และ ผู้ต้องขัง จากเรือนจำจังหวัดสกลนคร และพนักงานจากสำนักงานเทศบาลนครสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณสวนป่าโดยรอบที่พักอาศัยของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
#ศาลจังหวัดสกลนคร

Photos from ศาลจังหวัดสกลนคร's post 20/10/2023

#ศาลจังหวัดสกลนครร่วมพิธีมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณพระเทพสิทธิโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ เนื่องในโอกาสพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ ๘๒ ปี
*******************************************************
วันนี้ (๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖) เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา
นายสิริมงคล กองธนสุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร
มอบหมายให้ นายสำราญ ภิญโญ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น
ในศาลจังหวัดพะเยา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส
ในศาลจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีมุทิตาสักการะพระเดช พระคุณพระเทพสิทธิ
โสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ เนื่องในโอกาสพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ ๘๒ ปี ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
#ศาลจังหวัดสกลนคร

Photos from ศาลจังหวัดสกลนคร's post 20/10/2023

#ศาลจังหวัดสกลนครร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)
**************************************
วันนี้ (๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖) เวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดสกลนคร นำโดยนายสิริมงคล กองธนสุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มและกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อ การสาธารณสุขและพสกนิกรชาวไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สระพังทอง) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

#ศาลจังหวัดสกลนคร

Photos from ศาลจังหวัดสกลนคร's post 19/10/2023

#ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนครร่วมเป็นเกียรติในงาน “วันตำรวจ”ประจำปี ๒๕๖๖
*******************************************************
วันนี้ (๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖) เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายสิริมงคล กองธนสุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในงาน “วันตำรวจ” ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณลานฝึกอินทรจักร์ ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
#ศาลจังหวัดสกลนคร

18/10/2023

แนวทางการใช้งานระบบแจ้งเตือนผ่าน ระบบ Line Notify https://drive.google.com/drive/folders/1QubxZ1a8UC6WIEAFLKvMYLiqs9sivsjW?usp=sharing

Photos from ศาลจังหวัดสกลนคร's post 13/10/2023

#ศาลจังหวัดสกลนครร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
*******************************************************
วันนี้ (๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖) เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา นายสิริมงคล กองธนสุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายนรเทพ สอนเผือก ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสกลนคร และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

#ศาลจังหวัดสกลนคร

Photos from ศาลจังหวัดสกลนคร's post 13/10/2023

#ศาลจังหวัดสกลนครร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
*******************************************************
วันนี้ (๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖) เวลา ๐๖.๓๐ นาฬิกา นายสิริมงคล กองธนสุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายนรเทพ สอนเผือก ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสกลนคร และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทร มหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

#ศาลจังหวัดสกลนคร

Photos from ศาลจังหวัดสกลนคร's post 11/10/2023

#ศาลจังหวัดสกลนครร่วมการประชุมราชการรับมอบนโยบายการบริหารราชการและบริหารจัดการคดีจากอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Zoom Meeting)
**************************************
วันนี้ (๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดสกลนคร นำโดยนายสิริมงคล กองธนสุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการบริหารราชการและบริหารงานคดีจากอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Zoom Meeting) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารราชการศาลยุติธรรมให้เป็นไปตามนโยบายของประธานศาลฎีกา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงธำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนต่อองค์กรศาลยุติธรรม ณ ศาลจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

#ศาลจังหวัดสกลนคร

06/10/2023

ประโยชน์ การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ตรี

Photos from ศาลจังหวัดสกลนคร's post 04/10/2023

#ศาลจังหวัดสกลนครร่วมรับชมการถ่ายทอดภาพและเสียง ผ่านระบบ Streaming การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศาลยุติธรรม เรื่อง นโยบายการบริหารศาลยุติธรรมของประธานศาลฎีกา
**************************************
วันนี้ (๔ ตุลาคม ๒๕๖๖) เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดสกลนคร นำโดยนายสิริมงคล กองธนสุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายสำราญ ภิญโญ ผู้พิพากษาอาวุโส นางปราเนียม เกตุสัญชัย ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสกลนคร และหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ ของศาลจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดภาพและเสียง ผ่านระบบ Streaming การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศาลยุติธรรม เรื่อง นโยบายการบริหารศาลยุติธรรมของประธานศาลฎีกา เพื่อได้รับทราบแนวทางในการบริหารงานตามนโยบายประธานศาลฎีกา และร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารราชการศาลยุติธรรมให้เป็นไปตามนโยบายของประธานศาลฎีกา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงธำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนต่อองค์กรศาลยุติธรรม ณ ศาลจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
#ศาลจังหวัดสกลนคร
https://www.coj.go.th/th/content/page/index/id/167848 นโยบายประธานศาลฎีกา

Photos from ศาลจังหวัดสกลนคร's post 03/10/2023

#ศาลจังหวัดสกลนครจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญกำลังใจและความรักสามัคคีให้แก่บุคลากรในองค์กร
*******************************************************
เมื่อวันนี้ (๒ ตุลาคม ๒๕๖๖) เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา นายสิริมงคล กองธนสุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร มอบเค้กและอวยพรวันเกิดแก่ผู้พิพากษา และข้าราชการศาลจังหวัดสกลนครที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนตุลาคม ให้กับผู้พิพากษา ข้าราชการศาลจังหวัดสกลนคร ผู้ประนีประนอมประจำศาล ตลอดจนบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศาลจังหวัดสกลนคร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานมีความรักความผูกพันในหน่วยงานโดยมุ่งเน้นการสร้างความสามัคคี การสร้างทัศนคติและสภาวะแวดล้อมที่ดีในการทำงานรวมทั้งมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศาลยุติธรรมในการให้บริการประชาชน ณ ศาลจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

#ศาลจังหวัดสกลนคร

Photos from ศาลจังหวัดสกลนคร's post 03/10/2023

#ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนครให้การต้อนรับข้าราชการย้ายมาใหม่
*******************************************************
เมื่อวันนี้ (๒ ตุลาคม ๒๕๖๖) เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา นายสิริมงคล กองธนสุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ที่ศาลจังหวัดสกลนคร จำนวน ๕ ราย ได้แก่ นายสำราญ ภิญโญ ตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส นางปราเนียม เกตุสัญชัย ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสกลนคร นางสาวพิชชาภา กุณสิทธิ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ นางสาวธนาพร ประทุมสาร ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ และนางสาวอนงค์ ละศรีจันทร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ณ ศาลจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

#ศาลจังหวัดสกลนคร

29/09/2023

สำนักงานศาลยุติธรรม ยังใช้ Em ควบคุมตัวผู้ต้องหา ยืนยันมีประสิทธิภาพ ไม่มีข้อขัดข้อง และไม่พบการแจ้งเตือนที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง

วันนี้ 15 ต.ค.62 ที่สำนักงานศาลยุติธรรม นายปุณณพัฒน์ มหาลี้ตระกูล ประธานกรรมการบริหารและจัดการระบบควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เปิดเผยว่า ตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวการยกเลิกใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Em) ซึ่งส่งผลให้ประชาชนทั่วไปเกิดความสับสนว่า สำนักงานศาลยุติธรรมได้มีการยกเลิกการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไปแล้ว นั้น

สำนักงานศาลยุติธรรมขอเรียนว่า กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมได้นำอุปกรณ์(Em) มาใช้อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ซึ่งเป็นการแก้ไขปรับปรุงผู้กระทำความผิดเป็นรายบุคคลโดยไม่แยกตัวผู้กระทำความผิดออกจากสังคมซึ่งเป็นการดำเนินการภายหลังศาลได้มีคำพิพากษาแล้ว โดยกำหนดเงื่อนไขให้จำเลยติดกำไล(Em) เพื่อคุมความประพฤติของจำเลยนั้น ซึ่งในปัจจุบันได้มีการยกเลิกการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือกำไลEm ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น

สำนักงานศาลยุติธรรมขอชี้แจงว่า กรมคุมประพฤติดำเนินการจัดเช่าและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบที่เกี่ยวข้องสำหรับติดตามตัว ซึ่งเป็นคนละส่วนกับการที่สำนักงานศาลยุติธรรม ได้นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Em) มาใช้ประกอบดุลพินิจผู้พิพากษาในการอนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการปล่อยชั่วคราว ซึ่งทางสำนักงานศาลยุติธรรมได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคล (Em) มาใช้ในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยอย่างต่อเนื่อง และอุปกรณ์ที่สำนักงานศาลได้นำมาใช้นั้นมีประสิทธิภาพที่ดี ไม่มีข้อขัดข้อง และไม่พบการแจ้งเตือนที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง จึงมิได้มีการยกเลิกการใช้อุปกรณ์Em แต่อย่างใด บัดนี้ได้พัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีศาลทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ จำนวน 166 ศาล ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีเงินประกันตัว ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการปล่อยชั่วคราวอย่างเท่าเทียม

29/09/2023

ศาลจังหวัดสกลนครให้บริการระบบชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ตและผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ Mobile Banking

29/09/2023

คู่มือติดต่อราชการศาลทางออนไลน์
https://esv-iprd.coj.go.th/E-Book/manual/mobile/index.html

29/09/2023

ระบบการยื่นและส่งคําค่ความและเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
http://cios.coj.intra/pages/manual/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20CIOS%20Frontend_update6.pdf?fbclid=IwAR00tQOm27tAPYL1zJAADiPAdARITSWPS_agl6kEBmv6UR5a6yePr53svjw

29/09/2023

ติดตามคดีที่สนใจผ่าน Tracking System
https://cios.coj.go.th/tracking/

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Sakhon Nakhon?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่

ศูนย์ราชการ
Sakhon Nakhon
47000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Sakhon Nakhon (แสดงผลทั้งหมด)
RTP Cyber village สภ.บ้านม่วง RTP Cyber village สภ.บ้านม่วง
131 หมู่ที่ 2 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
Sakhon Nakhon, 47140

ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
216 หมู่ที่ 15 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน
Sakhon Nakhon, 47310

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

สถานีตำรวจภูธรตาดโตน สถานีตำรวจภูธรตาดโตน
213
Sakhon Nakhon, 47000

บริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบ

สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม
Sakhon Nakhon, 47000

หน่วยงานทางการศึกษา

กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร
สกลนคร
Sakhon Nakhon, 47000

งานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน งานพิธี รัฐพิธีฯ

งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
Sakhon Nakhon, 47000

รับเรื่องร้องเรียน แจ้งเหตุไฟฟ้าแสงสว่าง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร(หลังใหม่) ชั้น 1, ถนนศูนย์ราชการ
Sakhon Nakhon, 47000

เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

Kha-min  Sakon Nakhon Kha-min Sakon Nakhon
ตำบลขมิ้น อ. เมืองสกลนคร จ. สกลนคร
Sakhon Nakhon, 47220

กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ถ. นิตโย ต. ธาตุเชิงชุม
Sakhon Nakhon, 47000

ช่องทางการประชาสัมพันธ์ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
ใสสว่าง
Sakhon Nakhon, 47000

อำนวยความสะดวกและปลอดภัยแด่ผู้ใช้ทางหลวง

ศูนย์เรดด์พลัส REDD+ สกลนคร ศูนย์เรดด์พลัส REDD+ สกลนคร
อ่างเก็บน้ำห้วยกระเฌอ
Sakhon Nakhon, 47180

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี?