งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1

รับเรื่องร้องเรียน แจ้งเหตุไฟฟ้าแสงสว่าง

Photos from งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 17/11/2023

วันศุกร์ ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน 2566 งานไฟฟ้า แขวงทางหลวงสกลนครที่1 รับแจ้งจากประชาชนให้เปิดไฟฟ้าแสงสว่าง 4 ดวงโคม ที่ปิดไฟช่วงนาข้าวไม่ตั้งท้อง บนทางหลวงหมายเลข สาย 2346 (0100) ตอน ดอนเชียงบาน - นาหว้า ที่ กม.8+000 clt. ตรวจสอบไฟดับอยู่ 2 ดวงโคม พบอุปกรณ์ชำรุดบนโคมชำรุด 1ดวงโคม และช็อตโคนเสา 1 ดวงโคม งานไฟฟ้าได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด 1 ดวงโคมและได้พันเทปพันสายไฟที่ช็อตโคนเสา ไฟติดเพิ่ม 2 ดวงโคม พร้อมทดสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างสามารถใช้งานได้ปกติ
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 17/11/2023

วันศุกร์ ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน 2566 งานไฟฟ้า แขวงทางหลวงสกลนครที่1 รับแจ้งจากประชาชนไฟฟ้าแสงสว่างดับ ช่วงหน้าหมวดกุสุมาลย์ บนทางหลวงหมายเลข สาย 22(0402) ตอน ท่าแร่ - โชคอำนวย ระหว่าง กม.177+000- กม.178+000 clt ตรวจสอบพบไฟเกาะกลางดับ 3 ดวงโคม งานไฟฟ้าได้ทำการใส่ฟิวส์โคนเสาไฟติด 1 ดวงโคม เหลือดับ 2 ดวงโคม รอเบิกอุปกรณ์ซ่อม และซ้ายทาง 6 ดวงโคม ไม่มีไฟจ่ายให้ เนื่องจากยกเลิกการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 16/11/2023

วันพฤหัสบดี ที่ 16 เดือน พฤศจิกายน 2566 งานไฟฟ้า แขวงทางหลวงสกลนครที่1 รับแจ้งจากประชาชนไฟฟ้าแสงสว่างดับ (ไฟไฮแมท) ลานรวมใจไทสกล ต้นที่ 5 จำนวน 8 ดวงโคม บนทางหลวงหมายเลข 2347(0100) ตอน ธาตุนาเวง - สกลนคร ที่ กม.5+400 Md. งานไฟฟ้าได้ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ ไฟติดเพิ่ม 8 ดวงโคม ทดสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างสามารถใช้งานได้ปกติ
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 15/11/2023

วันพุธ ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน 2566 งานไฟฟ้า แขวงทางหลวงสกลนครที่1 รับแจ้งจากประชาชนไฟฟ้าแสงสว่างดับ (ไฟไฮแมท) ลานรวมใจไทสกล ต้นที่ 5 จำนวน 6 ดวงโคม บนทางหลวงหมายเลข 2347(0100) ตอน ธาตุนาเวง - สกลนคร ที่ กม.5+400 Md. ตรวจสอบพบสายเมนใต้ดินชำรุด เหลือสายไลย์สีน้ำเงินเส้นเดียวใช้งานได้ งานไฟฟ้าได้ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ ไฟติดเพิ่ม 2 ดวงโคม เหลือ 4 ดวงโคมอุปกรณ์ชำรุดบนดวงโคม ทดสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างสามารถใช้งานได้ปกติ
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 14/11/2023

วันอังคาร ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน 2566 งานไฟฟ้า แขวงทางหลวงสกลนครที่1 รับแจ้งจากประชาชนไฟฟ้าแสงสว่างดับ (ไฟไฮแมท) จำนวน 23 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 22(0401) ตอน สูงเนิน - ท่าแร่ ระหว่าง กม.153+000 - กม.155+000 md ตรวจสอบพบอุปกรณ์ชำรุดบนดวงโคม ทั้งหมด 15 ดวงโคม เนื่องจากไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟไฮแมท) ในจุดดังกล่าวที่ชำรุด อยู่ในช่วงรับประกันผลงาน งานไฟฟ้าได้ดำเนินการแจ้งผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้ เพื่อให้ได้ใช้งานได้ตามปกติ
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 14/11/2023

วันอังคาร ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน 2566 งานไฟฟ้า แขวงทางหลวงสกลนครที่1 รับแจ้งจากประชาชนไฟสัญญาณจราจรต้นต่ำชำรุด บนทางหลวงหมายเลข 2347 (0100) ตอน ธาตุนาเวง - สกลนคร ที่ กม.2+000 ตรวจสอบพบโคมคู่ต้นต่ำหลอดไฟสีแดงชำรุด 1ดวงโคม งานไฟฟ้าได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนหลอดไฟสีแดงใหม่ ทดสอบระบบไฟสัญญาณสามารถใช้งานได้ปกติ
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 14/11/2023

วันอังคาร ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน 2566 งานไฟฟ้า แขวงทางหลวงสกลนครที่1 รับแจ้งจากประชาชนไฟสัญญาณจราจรต้นต่ำชำรุด บนทางหลวงหมายเลข สาย 241(0100) ตอน ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร ที่ กม.1+000 ตรวจสอบพบขาจับโคมไฟชำรุด งานไฟฟ้าได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนใส่ขาจับโคมไฟสัญญาณจราจรพร้อมติดตั้งใหม่ ทดสอบระบบไฟสัญญาณสามารถใช้งานได้ปกติ
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 14/11/2023

วันจันทร์ ที่ 13 เดือน พฤศจิกายน 2566 งานไฟฟ้า แขวงทางหลวงสกลนครที่1 รับแจ้งจากประชาชนไฟฟ้าแสงสว่างดับหน้าศาลเจ้าพ่อเสือ บนทางหลวงหมายเลข สาย 213(0302) ตอน สร้างค้อ - สกลนคร ที่ กม.154+000 clt ตรวจสอบพบสายไฟใต้ดินถูกขโมยตัดสายไฟ จำนวน 3 ช่วงเสาไฟ งานไฟฟ้าได้ทำการแก้ไขโดยการพ่วงสายไฟใหม่ 3 ช่วงเสาไฟ พร้อมทดสอบไฟฟ้าแสงสว่างสามารถใช้งานได้ปกติ
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 14/11/2023

วันจันทร์ ที่ 13 เดือน พฤศจิกายน 2566 งานไฟฟ้า แขวงทางหลวงสกลนครที่1 รับแจ้งจากประชาชนไฟฟ้าแสงสว่างดับ (ไฟไฮแมท) หน้าโรงเรียนธาตุนารายณ์ บนทางหลวงหมายเลข สาย 22(0401) ตอน สูงเนิน - ท่าแร่ ที่ กม153+000 Md. ตรวจสอบตู้ควบคุมพบเมนเบรคเกอร์ทริป 1 ช่อง งานไฟฟ้าได้ทำการเปิดทดสอบระบบไฟใหม่ สามารถใช้งานได้ปกติ และพบอุปกรณ์ชำรุดบนดวงโคม 3 ดวงโคม รอการเบิกอุปกรณ์ซ่อม
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 13/11/2023

วันจันทร์ ที่ 13 เดือน พฤศจิกายน 2566 งานไฟฟ้า แขวงทางหลวงสกลนครที่1 รับแจ้งจากประชาชนไฟสัญญาณจราจรต้นต่ำชำรุด บนทางหลวงหมายเลข สาย 241(0100) ตอน ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร ที่ กม.1+000 ตรวจสอบพบขาจับโคมไฟชำรุด งานไฟฟ้าได้ทำการเก็บอุปกรณ์ที่ชำรุดมาที่แขวงฯ รอดำเนินการแก้ไขต่อไป
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 09/11/2023

วันพฤหัสบดี ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน 2566 งานไฟฟ้า แขวงทางหลวงสกลนครที่1 รับแจ้งจากประชาชนไฟฟ้าแสงสว่างดับ จำนวน 11 ดวงโตม บนทางหลวงหมายเลข สาย 22(0401) ตอน สูงเนิน - ท่าแร่ ระหว่าง กม. 138+000 กม.-139+000 rt/lt บริเวณบ้านหนองเม็ก ตรวจสอบพบหลอดไฟชำรุด งานไฟฟ้าได้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ ทดสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างสามารถใช้งานได้ได้ปกติ
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 09/11/2023

วันพฤหัสบดี ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน 2566 งานไฟฟ้า แขวงทางหลวงสกลนครที่1 รับแจ้งจากประชาชนไฟฟ้าแสงสว่างดับ 8 ดวงโคม บนทางหลวงหมายเลข สาย 241(0100) ตอน ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+00 md/rt/lt ตรวจสอบพบอุปกรณ์โคนเสาไฟชำรุด งานไฟฟ้าได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ ไฟติดเพิ่ม 7 ดวงโคม เหลืออุปกรณ์ชำรุดบนดวงโคม 1 ดวงโคม รอเบิกอุปกรณ์ดำเนินการแก้ไข ทดสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างสามารถใช้งานได้ได้ปกติ
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 09/11/2023

วันพฤหัสบดี ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน 2566 งานไฟฟ้า แขวงทางหลวงสกลนครที่1 รับแจ้งจากประชาชนไฟฟ้าแสงสว่างดับ 5 ดวงโคม บนทางหลวงหมายเลข สาย 2347(0100) ตอน ธาตุนาเวง- สกลนคร ระหว่าง กม.0+000 กม.2+500 md ตรวจสอบพบอุปกรณ์ชำรุดบนดวงโคม รอเบิกอุปกรณ์ดำเนินการแก้ไข ทดสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างสามารถใช้งานได้ได้ปกติ
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 08/11/2023

8/11/2566
งานไฟฟ้า แขวงทางหลวงสกลนครที่1 ได้รับแจ้งไฟฟ้าแสงสว่างดับ บนทางหลวงหมายเลข.22 ที่ กม.144+000 -145+000 ตอนควบคุมที่ สูงเนิน - ท่าแร่ (บ้านพาน )ตรวจสอบชุดควบคุมพบ.โฟโตสวิทซ์ชำรุด ได้ทำการเปลี่ยนใหม่ ทดสอบการทำงานสามารถใช้งานได้ปกติ
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 08/11/2023

8/11/2566
งานไฟฟ้า แขวงทางหลวงสกลนครที่1 ได้รับแจ้งจาก ปชช.แจ้ง ไฟฟ้าแสงสว่างดับ บนทางหลวงหมายเลข.22 ที่ กม.138+500 ตอนควบคุมที่ สูงเนิน - ท่าแร่ ( บ้านหนองเม็ก ) ไฟดับหลายดวง ตรวจสอบ พบ แม็กเนติกชำรุด 1 ช่อง ทำการแก้ไขเปลี่ยนช่องจ่ายไฟใหม่ ทดสอบการทำงานสามารถใช้งานได้ปกติ ตรวจซ่อมไฟ พบ โคมไฟชำรุด จำนวน 10 ดวงโคม รอการตรวจซ่อม
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 07/11/2023

7/11/2566
งานไฟฟ้า แขวงทางหลวงสกลนครที่1 ตรวจซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข.223 ที่ กม.003+000 ตอนควบคุมที่ สกลนคร- นาแก (ช่วง บ้านนามน ถึง แยกไฟจราจรบ้านนายอ )พบไฟชำรุดจำนวน 5 โคม lt=2 โคม rt =2 โคม md =1 ดวงโคม ทำการตรวจซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ ไฟติดเพิ่ม 5 ดวงโคม
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 06/11/2023

6/11/2566
งานไฟฟ้า แขวงทางหลวงสกลนครที่1 ได้รับแจ้งไฟฟ้าแสงสว่างดับ บนทางหลวงหมายเลข.2346 ที่ กม.025+000-026+000 ตอนควบคุมที่ ดอนเชียงบาน - นาหว้า (เกาะกลาง หน้า ทต.นาหว้า ) ตรวจสอบพบ.สายเมนเข้าชุดควบคุมชำรุด ทำการแก้ไขต่อสายใหม่ สามารถใช้งานได้ตามปกติ
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 03/11/2023

วันศุกร์ ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน 2566 งานไฟฟ้า แขวงทางหลวงสกลนครที่1 รับแจ้งจากประชาชนไฟฟ้าแสงสว่างดับ จำนวน 2 ดวงโคม บนทางหลวงหมายเลข สาย 22(0401) ตอน สูงเนิน - ท่าแร่ ที่ กม.159+500 clt. ตรวจสอบพบอุปกรณ์ชำรุดบนดวงโคม งานไฟฟ้าได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ ไฟติดเพิ่ม 2 ดวงโคม ทดสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างสามารถใช้งานได้ได้ปกติ
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 03/11/2023

วันศุกร์ ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน 2566 งานไฟฟ้า แขวงทางหลวงสกลนครที่1 รับแจ้งจากประชาชนไฟฟ้าแสงสว่างดับจุดกลับรถบ้านฮางโฮง จำนวน 3 ดวงโคม บนทางหลวงหมายเลข สาย 22(0401) ตอน สูงเนิน - ท่าแร่ ที่ กม.161+000 crt. ตรวจสอบพบอุปกรณ์ชำรุด งานไฟฟ้าได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนเบรกเกอร์โคนเสาและอุปกรณ์ชำรุดบนดวงโคมใหม่ ไฟติด เพิ่ม 3 ดวงโคม ทดสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างสามารถใช้งานได้ได้ปกติ
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 03/11/2023

วันศุกร์ ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน 2566 งานไฟฟ้า แขวงทางหลวงสกลนครที่1 รับแจ้งจากประชาชนไฟฟ้าแสงสว่างดับหน้าศาลเจ้าปู่ บนทางหลวงหมายเลข สาย 213(0302) ตอน สร้างค้อ- สกลนคร ที่ กม.154+000 clt. ตรวจสอบพบสายไฟโดนขโมยตัดสายไฟใต้ดิน จำนวน 5 ช่วงเสาไฟ งานไฟฟ้าได้ทำการแก้ไขโดยพ่วงสายไฟใหม่ จำนวน 5 ช่วงเสาไฟ ทดสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างสามารถใช้งานได้ได้ปกติ
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 03/11/2023

วันพฤหัสบดี ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน 2566 งานไฟฟ้า แขวงทางหลวงสกลนครที่1 รับแจ้งจากประชาชนไฟฟ้าแสงสว่างเกาะกลางกิ่งคู่และกิ่งเดี่ยวดับ 5 ดวงโคม บนทางหลวงหมายเลข สาย 223(0100) ตอน สกลนคร - นาแก ระหว่าง กม.20+000-กม.21+000 crt. ตรวจสอบพบสายไฟและอุปกรณ์ชำรุดบนดวงโคม งานไฟฟ้าได้ทำการแก้ไขตัดสายและต่อสายไฟพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดใหม่ ไฟติดเพิ่ม 5 ดวงโคม ทดสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างสามารถใช้งานได้ได้ปกติ
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 03/11/2023

วันพฤหัสบดี ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน 2566 งานไฟฟ้า แขวงทางหลวงสกลนครที่1 รับแจ้งจากประชาชนไฟฟ้าแสงสว่างดับ (ทางจักรยาน) บนทางหลวงหมายเลข สาย22(0401) ตอน สูงเนิน-ท่าแร่ ที่ กม.156+000rt. ตรวจสอบพบฟิวส์ชุดควบคุมชำรุด 1 ช่องไลย์แดง งานไฟฟ้าได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนฟิวส์ใหม่ ทดสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างสามารถใช้งานได้ได้ปกติ
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 03/11/2023

วันพฤหัสบดี ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน 2566 งานไฟฟ้า แขวงทางหลวงสกลนครที่1 รับแจ้งจากประชาชนไฟฟ้าแสงสว่างดับ 4 ดวงโคม ช่วงบ้านดอนกะเล็น บนทางหลวงหมายเลข สาย 223(0100) ตอน สกลนคร - นาแก ที่ กม.160+000 rt ตรวจสอบพบโดนตัดสายไฟใต้ดิน งานไฟฟ้าได้ทำการต่อสายไฟใหม่ ไฟติดเพิ่ม 4 ดวงโคม ทดสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างสามารถใช้งานได้ได้ปกติ
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

02/11/2023
Photos from งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 01/11/2023

วันพุธ ที่ 1 เดือน พฤศจิกายน 2566 งานไฟฟ้า แขวงทางหลวงสกลนครที่1 รับแจ้งจากประชาชนไฟฟ้าแสงสว่างดับ 13 ดวงโคม บนทางหลวงหมายเลข สาย 223(0100) ตอน สกลนคร - นาแก ระหว่าง กม.0+000 - กม. 1+700 ตรวจสอบพบสายพ่วงและอุปกรณ์โคนเสาและอุปกรณ์บนโคมชำรุด งานไฟฟ้าได้ทำการแก้ไขต่อสายไฟพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดใหม่ ไฟติดเพิ่ม 13 ดวงโคม ทดสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างสามารถใช้งานได้ได้ปกติ
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 31/10/2023

วันอังคาร ที่ 31 เดือน ตุลาคม 2566 งานไฟฟ้า แขวงทางหลวงสกลนครที่1 รับแจ้งจากประชาชนไฟฟ้าแสงสว่างดับ 9 ดวงโคม บนทางหลวงหมายเลขสาย22 (0401) ตอน สูงเนิน - ท่าแร่ ที่ กม.163+000 crt. ตรวจสอบพบหลอดไฟคัทออฟและอุปกรณ์โคนเสาชำรุด งานไฟฟ้าได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดใหม่ ไฟติดเพิ่ม 9 ดวงโคม ทดสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างสามารถใช้งานได้ได้ปกติ
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 31/10/2023

วันอังคาร ที่ 31 เดือน ตุลาคม 2566 งานไฟฟ้า แขวงทางหลวงสกลนครที่1 รับแจ้งจากประชาชนไฟฟ้าแสงสว่างดับ 10ดวงโคม บนทางหลวงหมายเลข สาย 22(0401) ตอน สูงเนิน - ท่าแร่ ระหว่าง กม.169+000 -170+000 crt ตรวจสอบพบอุปกรณ์ชำรุดบนดวงโคมและอุปกรณ์โคนเสาชำรุดงานไฟฟ้าได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ ไฟติดเพิ่ม 10 ดวงโคม ทดสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างสามารถใช้งานได้ได้ปกติ
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 31/10/2023

วันอังคาร ที่ 31 เดือน ตุลาคม 2566 งานไฟฟ้า แขวงทางหลวงสกลนครที่1 รับแจ้งจากประชาชนไฟฟ้าแสงสว่างดับ บนทางหลวงหมายเลข สาย 22(0401) ตอน สูงเนิน - ท่าแร่ ที่ กม.163+640 crt. ช่วงทางโค้งเข้าบ้านหนองหอย-เชียงเครือ ทดสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างสามารถใช้งานได้ได้ปกติ
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 31/10/2023

วันอังคาร ที่ 31 เดือน ตุลาคม 2566 งานไฟฟ้า แขวงทางหลวงสกลนครที่1 รับแจ้งจากประชาชนไฟฟ้าแสงสว่างดับ บนทางหลวงหมายเลข สาย 223(0100) ตอน สกลนคร - นาแก ที่ กม.19+000 จากเกาะกลาง จากแยกไฟจราจรถึงตลาดโคกศรีสุพรรณ ตรวจสอบชุดควบคุมพบฟิวส์60 แอมป์ชำรุด งานไฟฟ้าได้ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ ทดสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างสามารถใช้งานได้ได้ปกติ
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 30/10/2023

30/10/2566
งานไฟฟ้า แขวงทางหลวงสกลนครที่1 ได้รับแจ้งจากิปชช.ขอปิดไฟแสงสว่างทางหลวง ช่วงฤดูเก็บเกี่ยว ทำนา จำนวน 8 ดวงโคม บนทางหลวงหมายเลข.223 ที่ กม.030+000 ตอนควบคุมที่ สกลนคร - นาแก
งานไฟฟ้า แขวงฯได้ทำการปิดไฟ ชั่วคราว และติดป้าย เตือน พร้อมไฟกระพริบ
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 30/10/2023

30/10/2566
งานไฟฟ้า แขวงทางหลวงสกลนครที่1 ได้รับแจ้งจาก ปชช.พบไฟฟ้าแสงสว่างดับ บนทางหลวงหมายเลข.223 ที่ กม.000+700 ตอนควบคุมที่ สกลนคร - นาแก ( ซ้ายทาง ก่อนถึงปั๊มน้ำมันกกกอก ) ตรวจสอบพบไฟดับ จำนวน 2 โคม (ซ้าย และขวา อย่าละต้น) ตรรจซ่อมแบะเปลี่ยนฟิวส์ไฟติด 1 ต้น ยังเหลือดับ อีก 1 ต้นชำรุดบนดวงโคม
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 27/10/2023

วันศุกร์ ที่ 27 เดือน ตุลาคม 2566 งานไฟฟ้า แขวงทางหลวงสกลนครที่1 รับแจ้งจากประชาชนไฟฟ้าแสงสว่างดับ 23 ดวงโคม บนทางหลวหมายเลข สาย213(0302) ตอน สร้างค้อ-สกลนคร ที่ กม.154+500 Rt.ศาลเจ้าพ่อเสือ ตรวจสอบพบสายเมนใต้ดินชำรุด งานไฟฟ้าได้ทำการแก้ไขโดยการพ่วงสายใหม่ ไฟติดเพิ่ม 23 ดวงโคม ทดสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สามารถใช้งานได้ปกติ
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 27/10/2023

วันศุกร์ ที่ 27 เดือน ตุลาคม 2566 งานไฟฟ้า แขวงทางหลวงสกลนครที่1 รับแจ้งจากประชาชนไฟฟ้าแสงสว่างดับ บนทางหลวงหมายเลข สาย 241(0100) ตอน ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร ที่ กม.3+270 clt หน้าโรงปูน ตรวจสอบพบชุดควบคุมชำรุด งานไฟฟ้าได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนชุดควบคุมใหม่ทดสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างสามารถใช้งานได้ปกติ
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 26/10/2023

26/10/2566
งานไฟฟ้า แขวงทางหลวงสกลนครที่1 รับแจ้งจากประชาชนไฟฟ้าแสงสว่างเกาะกลางดับยาว บนทางหลวงหมายเลข.241 ที่ กม.006+000 ตอนควบคุมที่ ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงฯ.ได้ทำการตรวจสอบพบสายพ่วงชำรุด ได้ทำการแก้ไขต่อสายไฟใหม่ พร้อมทดสอบไฟฟ้าแสงสว่างใช้งานได้ปกติ
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 24/10/2023

24/10/2566
งานไฟฟ้า แขวงทางหลวงสกลนครที่1 ปชช.แจ้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงดับ บนทางหลวงหมายเลข.22 ที่ กม.150+740 ตอนควบคุมที่ สูงนิน- ท่าแร่ ( เกาะกลางบ้านพังขว้าง ) ตรวจสอบชุดควบคุม หน้าโรงน้ำแข็งทิพย์วารี พบ ฟิวส์แรงสูงชำรุด ได้ประสานงานให้ กฟภ.สกลนคร เข้า แก้ไขฟิวส์แรงสูงให้ (รอการดำเนินการ) ได้ตรวจสอบชุดควบคุมแล้วพร้อมใช้งาน
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 24/10/2023

24/10/2566
งานไฟฟ้า แขวงทางหลวงสกลนครที่1 รับแจ้งจากประชาชนไฟสัญญานจราจรชำรุด บนทางหลวงหมายเลข.22 ที่กม.189+900 ตอนควบคุมที่ ท่าแร่ - โชคอำนวย (สามแยกกุสุมาลย์ขาออกสกลนครไปนครพนม )
งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงฯได้ทำการตรวจสอบตู้ควบคุมไฟสัญญานพบฟิวส์ชุดควบคุมไฟสีเหลืองหลวม ได้ทำการแก้ไขทำให้แน่น ใช้งานได้ปกติ
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 20/10/2023

วันศุกร์ ที่ 20 เดือน ตุลาคม 2566 งานไฟฟ้า แขวงทางหลวงสกลนครที่1 รับแจ้งจากประชาชน งานอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข สาย 22(0401) ตอน สูงเนิน - ท่าแร่ ที่ กม.164+400 ตรวจสอบพบเสาไฟ โคม และฐานเสาชำรุด งานไฟฟ้าได้ทำการเก็บอุปกรณ์ที่ชำรุดมาที่แขวงฯ และทำการต่อสายไฟใหม่
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 20/10/2023

วันศุกร์ ที่ 20 เดือน ตุลาคม 2566 งานไฟฟ้า แขวงทางหลวงสกลนครที่1 รับแจ้งจากประชาชนไฟฟ้าแสงสว่างดับ จำนวน 10 ดวงโคม บนทางหลวงหมายเลข 223(0100) ตอน สกลนคร - นาแก ที่ กม.10+800 md ตรวจสอบ พบฟิวส์โคนเสาชำรุด งานไฟฟ้าได้ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ ไฟติดเพิ่ม 6 ดวงโคม และยังเหลือดับอยู่ 4 ดวงโคม ตรวจสอบพบอุปกรณ์ชำรุดบนดวงโคม รอการเบิกอุปกรณ์ซ่อมแซม
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 20/10/2023

วันศุกร์ ที่ 20 เดือน ตุลาคม 2566 งานไฟฟ้า แขวงทางหลวงสกลนครที่1 รับแจ้งจากประชาชน งานอุบัติเหตุ รถชนเสาไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข สาย 22 (0402) ตอน ท่าแร่ - โชคอำนวย ที่ กม.184+710 md ตรวจสอบพบเสาไฟกิ่งคู่ชำรุด 1 ต้น พร้อมโคม และฐานเสา เสาไฟกระพริบโซล่าเซลส์ 1 ต้น พร้อมโคมและฐานเสา และเสาป้ายบอกจุดกลับรถ 1 ชุด อุปกรณ์ทั้งหมดที่ชำรุด เก็บที่ หมวดการทางกุสุมาลย์ งานไฟฟ้าได้ทำการต่อสายไฟที่ชำรุด และทดสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สามารถใช้งานได้ตามปกติ
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from งานไฟฟ้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1's post 19/10/2023

วันพฤหัสบดี ที่ 19 เดือน ตุลาคม 2566 งานไฟฟ้า แขวงทางหลวงสกลนครที่1 รับแจ้งจากประชาชนขอปิดไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 4 ดวงโคม บ้านหนองบัวสร้าง เนื่องจากข้าวไม่ตั้งท้อง บนทางหลวงหมายเลข สาย 2346(0100) ตอน ดอนเชียงบาน - นาหว้า ที่ กม.8+000 clt งานไฟฟ้าได้ทำการปิดไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมติดตั้งป้ายขอปิดไฟฟ้าฟ้าแสงสว่างชั่วคราว
#แขวงทางหลวงสกลนครที่1 #กรมทางหลวง #สกลนครสเตตัส #สายด่วนกรมทางหลวง1586

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Sakhon Nakhon?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

สี่แยกบ้านนายอ
ไฟสัญญาณจราจร สี่แยกบ้านนายอใช้งานได้ปกติ แล้วนะคะ
🚥🚦🚦

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


Sakhon Nakhon
47000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Sakhon Nakhon (แสดงผลทั้งหมด)
RTP Cyber village สภ.บ้านม่วง RTP Cyber village สภ.บ้านม่วง
131 หมู่ที่ 2 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
Sakhon Nakhon, 47140

ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
216 หมู่ที่ 15 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน
Sakhon Nakhon, 47310

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

สถานีตำรวจภูธรตาดโตน สถานีตำรวจภูธรตาดโตน
213
Sakhon Nakhon, 47000

บริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบ

สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม
Sakhon Nakhon, 47000

หน่วยงานทางการศึกษา

กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จังหวัดสกลนคร
สกลนคร
Sakhon Nakhon, 47000

งานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน งานพิธี รัฐพิธีฯ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร(หลังใหม่) ชั้น 1, ถนนศูนย์ราชการ
Sakhon Nakhon, 47000

เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

Kha-min  Sakon Nakhon Kha-min Sakon Nakhon
ตำบลขมิ้น อ. เมืองสกลนคร จ. สกลนคร
Sakhon Nakhon, 47220

ศาลจังหวัดสกลนคร ศาลจังหวัดสกลนคร
ศูนย์ราชการ
Sakhon Nakhon, 47000

-

กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ถ. นิตโย ต. ธาตุเชิงชุม
Sakhon Nakhon, 47000

ช่องทางการประชาสัมพันธ์ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
ใสสว่าง
Sakhon Nakhon, 47000

อำนวยความสะดวกและปลอดภัยแด่ผู้ใช้ทางหลวง

ศูนย์เรดด์พลัส REDD+ สกลนคร ศูนย์เรดด์พลัส REDD+ สกลนคร
อ่างเก็บน้ำห้วยกระเฌอ
Sakhon Nakhon, 47180

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี?