ICTC MSDHS

ICTC MSDHS

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

สายด่วน 1300 พม.
สายด่วน 1300 พม.
ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
Internal Audit กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
Internal Audit กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, กรุงเทพมหานคร
กรมกิจการผู้สูงอายุ
กรมกิจการผู้สูงอายุ
10400
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ชั้น 15 เลขที่ 1034 ถ. กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Krung Kasem Road
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว
กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว
ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
สธค. โรงรับจำนำของรัฐ
สธค. โรงรับจำนำของรัฐ
Phra Nakhon

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

21/02/2024

ระบบ WorkD 📣 ประกาศขอปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว
แจ้งขอปิดปรับปรุงระบบ workD Mail, Chat, Conference และ Service อื่นชั่วคราว
📍 ในวันที่ 21 ก.พ 2567 ตั้งแต่ เวลา 0:00 น. - ถึง เวลา 12.00 น.

โดยช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถใช้งานบริการต่างๆ ของ workD ได้

🙏 ขออภัยในความไม่สะดวก

16/02/2024

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการดีเด่นด้วยนะคะ..😊https://www.m-society.go.th/ewtadmin/ewt/mso_web/download/article/article_20240216103434.pdf

14/02/2024

6 ข้อ เช็กก่อนเชื่อ ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
AddLineOA https://lin.ee/c4ROElu

#ข่าวไอทีเพื่อวิถีใหม่ยุคดิจิทัล

Photos from ICTC MSDHS's post 13/02/2024

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management : KM) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้องประชุมจำปีสิรินธร ชั้น 19 อาคารกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร

#วาระการประชุม #ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Photos from ICTC MSDHS's post 10/02/2024

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับมอบหมายจัดประชุมหารือแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงานภาครัฐ กับหน่วยงานระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน สังกัด พม. โดยมีนายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธาน มีผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) และผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(สคส.) เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ ณ ห้องจันทร์กะพ้อ ชั้น 19 อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์

Photos from DGA Thailand's post 10/02/2024
Photos from ICTC MSDHS's post 10/02/2024

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Awareness) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีนายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธาน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) และวิทยากรจากบริษัท ฟอร์ติเน็ต ซีเคียวริตี้ เน็ตเวิร์ค จำกัด ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 19 อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์

31/01/2024

แนวโน้มอาชญากรรมออนไลน์ปี 2567
"4 รูปแบบอาชญากรรมที่มากับ AI"

AddLineOA🔎 https://lin.ee/c4ROElu

#ข่าวไอทีเพื่อวิถีใหม่ยุคดิจิทัล

Photos from DGA Thailand's post 29/01/2024

คุณเลิกใช้รหัสผ่านเหล่านี้หรือยัง..?

18/01/2024

📢 ประกาศ กสทช. เรื่อง การยืนยันตัวตนและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 📲

✅ 1. ผู้ที่ถือครองซิมการ์ด ตั้งแต่ 6-100 หมายเลข ให้ยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2567 ถึง 13 กรกฎาคม 2567
✅ 2. ผู้ที่ถือครองซิมการ์ด 101 หมายเลข ขึ้นไปต่อค่าย ให้ยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2567 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2567

▶ ตัวอย่างที่ 1 นาย ก. ถือครองซิมการ์ด 3 ค่าย รวม 13 เบอร์ ได้แก่ ค่ายเทา 3 เบอร์ ค่ายเขียว 5 เบอร์ ค่ายแดง 5 เบอร์ : นาย ก. ไม่ต้องทำอะไร ❌
▶ ตัวอย่างที่ 2 นาย ข. ถือครองซิมการ์ด 2 ค่าย รวม 8 เบอร์ ได้แก่ ค่ายเทา 2 เบอร์ ค่ายแดง 6 เบอร์ : นาย ข. ต้องติดต่อค่ายแดงเพื่อยืนยันตัวตน เนื่องจากลงทะเบียน 6 เบอร์ ✔️

📍 นับรวมทั้งเบอร์รายเดือนและเติมเงิน และนับรวมเบอร์ของซิมที่ใช้ทุกอุปกรณ์ เช่น Pocket WiFi, กล้องวงจรปิด

📌 กรณีเบอร์ที่ใช้อยู่ไม่ได้ลงทะเบียนในชื่อท่าน ให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้บริการให้ถูกต้องหรือติดต่อค่ายมือถือเพื่อยื่นแก้ไขข้อมูล โดยแสดงหลักฐานตามที่ค่ายมือถือกำหนด มิฉะนั้นเบอร์อาจถูกยกเลิก ❗️

📌 หากไม่มายืนยันตนในระยะเวลากำหนด จะถูกพักใช้ ระงับบริการโทรออกและการใช้อินเทอร์เน็ต จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ยกเว้นรับสาย รับ SMS โทรเบอร์ฉุกเฉินหรือโทรหาศูนย์บริการของค่าย ❗️

📞 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เครือข่ายซิมการ์ดที่ท่านถือครองอยู่ ( AIS Call Center 1175 / TRUE Call Center 1242 / NT Call Center 1888)

#ข่าวประชาสัมพันธ์ #สำนักสื่อสารองค์กร #สำนักงานกสทช

15/01/2024

“New LINE Official Account ICTC MSDHS”
AddLineOA🔎 https://lin.ee/c4ROElu

#ข่าวไอทีเพื่อวิถีใหม่ยุคดิจิทัล

Photos from ICTC MSDHS's post 12/01/2024

วันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ปลัดกระทรวง พม. มอบหมายนายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 1/2567 ให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณด้านดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ ห้องประชุมวังสะพานขาว ชั้น 18 อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Photos from ICTC MSDHS's post 11/01/2024

😁 มาเต้นกับเราไหม ให้หัวใจเราเต้นพร้อมกัน แอโรบิคเบาๆ ในชั่วโมงออกกำลังกาย
วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น. นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ ศทส. เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off ชั่วโมงการออกกำลังกาย โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวง พม. เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และผ่านระบบออนไลน์ Live Streaming

08/01/2024
28/12/2023

"ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ"📌
AddLineOA🔎 https://lin.ee/c4ROElu

#ข่าวไอทีเพื่อวิถีใหม่ยุคดิจิทัล

21/12/2023

📸 รับชมวิดีโอถ่ายทอดสดนี้บน Facebook
https://www.facebook.com/share/v/DtURbpLi5mGYqP1h/?mibextid=qi2Omg

Photos from ICTC MSDHS's post 15/12/2023

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมรับรางวัล Compliance Award ภายใต้โครงการแพลตฟอร์มภาครัฐ เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้มีหน่วยงานระดับกรมร่วมรับรางวัลด้วยได้แก่ กรม ดย. กคช. สค และ พอช. ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

13/12/2023

💥💥 “คารม” เตือน ปชช. ระวังเบอร์โทรอันตราย 082-810-3575 หลอกล็อกอิน ดูดเงินหมดบัญชี ย้ำ จนท.รัฐ ไม่มีนโยบายโทรหา ปชช.
นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่มีการส่งต่อข้อมูลในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องเบอร์โทรอันตราย 082-810-3575 โทรติดต่อประชาชนหลอกล็อกอิน ถูกดูดเงินหมดบัญชี นั้น
นายคารม กล่าวว่า มีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง โดยใช้เบอร์โทร 082-810-3575 โทรไปหาประชาชน และหลอกลวงโดยให้กดยกเลิกสิทธิ์โครงการของรัฐฯ ที่หมดเขตไปแล้ว และให้ประชาชนล็อกอินใส่ user name และรหัสของแอปฯ “เป๋าเงิน” ซึ่งจงใจหลอกลวงประชาชนในสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะ LINE ทั้งยังแอบอ้างว่า ท่านได้รับเอกสารสิทธิพิเศษจากกระทรวงการคลัง ซึ่งมีการลงนามโดยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อ เป็นการแอบอ้างของมิจฉาชีพ

”ขอย้ำ หากมีเบอร์โทร 082-810-3575 โทรติดต่ออย่ารับ ให้บล็อคเบอร์ ยืนยันทางกระทรวงการคลังไม่มีเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังใด ๆ ติดต่อหาประชาชนเพื่อให้ยกเลิกสิทธิ์โครงการของรัฐฯ ทั้งนั้น และไม่มีการมอบสิทธิใด ๆ ให้แก่บุคคลในการกระจายเงินในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงกระทรวงการคลังไม่ได้มีแอปพลิเคชันไลน์แต่อย่างใด“ นายคารม เน้นย้ำ

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #เบอร์อันตราย #กระทรวงการคลัง

13/12/2023

ผู้พิการยิ้มได้ เพราะแอปฯ ทางรัฐ รวม 3 บริการหลักเพื่อผู้พิการ สะดวก ง่าย ใช้งานได้ด้วยตนเอง
1. บริการบัตรประจำตัวผู้พิการ แสดงรายละเอียดข้อมูลบัตร สิทธิประโยชน์ และแจ้งเตือนใกล้วันหมดอายุ
2. บริการเช็กเบี้ยความพิการ สถานะสิทธิการรับเบี้ย พร้อมรายละเอียดการรับเบี้ยต่างๆ
3. บริการกู้ยืมเงินเพื่อผู้พิการ แสดงรายละเอียดสัญญา ประวัติการกู้ยืมเงิน และรายละเอียดการชำระเงินกู้ยืมเงิน
ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ บนแอปฯ ทางรัฐ ให้คุณใช้งานสะดวก ง่าย ปลอดภัย 100% ใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง
📲 ทางลัดถึงรัฐ ช่องทางเดียว ง่าย จบ ครบทุกช่วงวัย 👨‍👩‍👧‍👦
รู้จักแอปฯ ทางรัฐ มากขึ้น📍https://dg.th/pjdgr4my3k
ดาวน์โหลดแอปฯ ทางรัฐ👉https://dg.th/8xb9pf2z7n
#ทางรัฐ #คนพิการ #ผู้พิการ #กระทรวงพม #กระทรวงมหาดไทย #กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น #กทม #พัทยา #กพร #สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล #รัฐบาลดิจิทัล

Photos from ICTC MSDHS's post 13/12/2023

วันที่ 8 และวันที่ 12 ธันวาคม 2566 นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยงานกาชาด 100 ปี ณ สวนลุมพินี บูธกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Photos from ICTC MSDHS's post 13/12/2023

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 09.30 น. นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีดิจิทัล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมวังสะพานขาว ชั้น 18 อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Photos from ICTC MSDHS's post 06/12/2023

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น. -12.00 น. นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนรับมอบรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) ในงานประกาศรางวัลอันทรงเกียรติและภาคภูมิใจของหน่วยงานรัฐ ที่สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล พร้อมการันตีการเป็นสุดยอดหน่วยงานภาครัฐด้านดิจิทัล ใน “งานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2566” ณ ทำเนียบรัฐบาล

06/12/2023
06/12/2023

Phishing การโจรกรรมข้อมูลที่ไม่ควรมองข้าม 🚨
AddLineOA🔎 https://lin.ee/c4ROElu

#ข่าวไอทีเพื่อวิถีใหม่ยุคดิจิทัล

01/12/2023

หน่วยงานรัฐฟังทางนี้! วิธีรับสิทธิเข้าใช้งานระบบ info.go.th เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่หน่วยงานรัฐได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.พ.ร. ให้ดำเนินการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ📍https://info.go.th/
เพื่อให้หน่วยงานของท่านได้รับสิทธิในการเข้าใช้งานระบบ info.go.th ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้
สำหรับหน่วยงานส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น
1. ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ IT หรือ สำนักงาน ก.พ.ร. ของหน่วยงานของท่านว่า มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับสิทธิเป็นผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (admin หน่วยงาน) ของระบบ info.go.th อยู่หรือไม่? - ถ้ามีให้เจ้าหน้าที่ท่านดังกล่าวสร้าง token เพื่อให้สิทธิท่านเข้าไปรายงานข้อมูลในระบบ info.go.th
2. หากหน่วยงานของท่านยังไม่เคยมีข้อมูลในระบบ info.go.th เลย (ตรวจสอบได้จากกล่องค้นหา) ให้จัดทำหนังสือขอสิทธิเข้ารายงานข้อมูลในระบบ info.go.th และส่งหนังสือดังกล่าวมายัง [email protected] โดยใช้อีเมลของหน่วยงานท่านตามที่ลงทะเบียนไว้กับ DGA
คลิกเพื่อตรวจสอบอีเมลหน่วยงานที่ลงทะเบียนแล้วได้ที่นี่👉 https://dg.th/pukariyhf4
หากหน่วยงานของท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนอีเมลกับ DGA ให้ลงทะเบียนตามแบบฟอร์มนี้📍https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHtVaGDlwynnyC2ALrsFnwcubiG_yWLY_5OP1pPWNKxEVdng/viewform
สำหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาคและหน่วยงานอื่นๆ เช่น โรงเรียน ให้ประสานกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อตรวจสอบว่าต้องรายงานในระบบหรือไม่ และทำการขอรับสิทธิ หากจำเป็นต้องรายงาน
#พรบการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ #หน่วยงานรัฐ #กพร #สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล #รัฐบาลดิจิทัล

01/12/2023

DGA คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2566 🏆 จากผลงานศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th) โดยนำต้นแบบจากผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2564

🖥️ เพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางที่รวบรวมข้อมูลเปิดทั้งหมดของภาครัฐ ช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการภาคเอกชน นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา นักพัฒนา รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการสืบค้นข้อมูลเปิดและเข้าถึงชุดข้อมูลที่มีคุณภาพของภาครัฐได้ง่ายผ่านระบบออนไลน์

💡เกิดการสร้างนวัตกรรมจากการใช้ข้อมูลเปิด

👩🏻‍💻ประชาชนได้รับความสะดวกเข้าถึงบริการได้รวดเร็วจากข้อมูลเปิด

💼 ภาคเอกชนมีส่วนในการผลักดันให้เกิดการสร้างระบบนิเวศข้อมูลแบบเปิดอย่างเป็นรูปธรรม

▶️ ปรับการทำงานให้เป็น Data Driven Organisation มีทักษะในการสร้างความเข้าใจเชิงลึกจากข้อมูล (data insight) เพิ่มความคล่องตัวในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต

#รางวัลเลิศรัฐ #ขยายผลมาตรฐานการบริการ
#สำนักงานกพร #สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล #รัฐบาลดิจิทัล

Photos from ICTC MSDHS's post 01/12/2023

วันที่ 1 พฤศจิกายายน 2566 นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม 2566) ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เขตพระนคร กทม.

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Bangkok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

PowerFive Team  Proudly present to U.

เว็บไซต์

ที่อยู่


Bangkok
10100

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Administrative Court of Thailand Administrative Court of Thailand
120 Moo3 Chaeng Watthana Road
Bangkok, 10210

ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง Twitter @THadmincourt

Thailand Shining Through Thailand Shining Through
Bangkok

An official source for interested investors to look for new opportunities in Thailand. The Advisory Board on Building National Confidence and Image The office of the permanent sec...

Southeast Asian Ministers of Education Organization Southeast Asian Ministers of Education Organization
920 Sukhumvit Road
Bangkok, 10110

SEAMEO was established in 1965 as a chartered international organisation to promote cooperation in education, science and culture in Southeast Asia.

กรมสรรพสามิต Excise Department กรมสรรพสามิต Excise Department
1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ
Bangkok, 10300

ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน www.excise.go.th

CUEE CUEE
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
Bangkok, 10330

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

sirirajpr sirirajpr
โรงพยาบาลศิริราช
Bangkok, 10700

สถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติ

International Institute for Trade and Development International Institute for Trade and Development
ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาซอย 12 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ
Bangkok, 10330

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

TICA - Thailand Incentive and Convention Association TICA - Thailand Incentive and Convention Association
99/7 The Legacy Viphawadi Bldg. , Soi Ladprao 8, Ladprao Road, Ladyao, Chatuchak
Bangkok, 10900

The Thailand Incentive and Convention Association (TICA) is a non-profit organisation established in

สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International Affairs Office สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International Affairs Office
173 Dinso Road Phra Nakhon Dist
Bangkok, 10200

International Affairs Office, Office of the Permanent Secretary for the BMA, BANGKOK

Monkey Movies Monkey Movies
Bangkok, 32000

Welcome to my page

Leyla Leyla
222 Sukhaphiban 5 Road, Ao Ngoen, Sai Mai
Bangkok, 10220

SnackEye SnackEye
Bangkok, 10220

i love you