CUEE

CUEE

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ITD - International Institute for Trade and Development
ITD - International Institute for Trade and Development
ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาซอย 12 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ
กลุ่มงานจริยธรรม กรมพลศึกษา
กลุ่มงานจริยธรรม กรมพลศึกษา
10330
RD BKK3
RD BKK3
เลขที่ 375/1 ถนนพระรามที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประ
สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประ
Sathorn Road
กองมาตรฐานคนประจำเรือ กรมเจ
กองมาตรฐานคนประจำเรือ กรมเจ
กรมเจ้าท่า 1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธ์วงศ์
Bangrak
Bangrak
ICTC M-Society
ICTC M-Society
10100
บ้านพิษณุโลก
บ้านพิษณุโลก
คลินิกกระดูกเด็ก
คลินิกกระดูกเด็ก
ราชวิถี
CMG Show
CMG Show
Samakee Road
กรมธนารักษ์ : The Treasury Department
กรมธนารักษ์ : The Treasury Department
กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
Government House of Thailand
Government House of Thailand
10300
CMG
CMG
Bangkok
สำนักงาน ป.ย.ป.
สำนักงาน ป.ย.ป.
อาคารสำนักงาน ก. พ. ชั้น 4 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต, กรุงเทพมหานคร
สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเ
สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเ
Dinso Road Phra Nakhon Dist

ความคิดเห็น

10 มกราคม 2565 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีการแนะนำหลักสูตร ระบบ E-Graduate และแนะนำมาตรการเข้าประเทศไทย (โดยเครื่องบิน) รวมถึงการเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
We would like to invite students, faculty members, and interested people to participate in CU-NICT Workshop on Photonic Network Research 2021 on 14 January 2022, 13:00 - 16.00 pm at Zoom Meeting ID: 814 1181 7990, Passcode: 919461)
https://us02web.zoom.us/j/81411817990?pwd=ZkVYc2tab2xhS2NIYXBVMUVub3pqdz09
ทรงพระเจริญ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6-7 January 2022, Bangkok, Thailand (Virtual Event)

Closing ceremony
6-7 January 2022, Bangkok, Thailand (Virtual Event)

RC-EEE Sustainability Forum: Panel discussions
6-7 January 2022, Bangkok, Thailand (Virtual Event)

Radiowave Propagation Modeling in Cyber Physical Wireless Emulator
Prof. Jun-ichi Takada (Tokyo Institute of Technology)
Radiowave Propagation Modeling in Cyber Physical Wireless Emulator
6-7 January 2022, Bangkok, Thailand (Virtual Event)

RC-EEE Industry Forum : Panel discussions
6-7 January 2022, Bangkok, Thailand (Virtual Event)

Transition to Digital Power Grids Education
Assoc. Prof. Dr. Wijarn Wangdee (CEPT, Chulalongkorn University)
6-7 January 2022, Bangkok, Thailand (Virtual Event)

AI Based Smart Healthcare
Prof. Tomoaki Otsuki (Keio University)
6-7 January 2022, Bangkok, Thailand (Virtual Event)

Opening ceremony
Report speech by Assoc. Prof. Dr. Supavadee Aramvith, Associate Head, EE Department, General Co-Chairs RC EEE
Welcome speech by Dean, Faculty of Engineering
Welcome speech by Assoc. Prof. Dr. Naebboon Hoonchareon, Head, EE Department.
Welcome speech by Mr. Takahiro MORITA, Chief Representative of JICA Thailand.
สวัสดีปีใหม่ 2565
กล่าวคำอวยพรวันปีใหม่
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

https://www.youtube.com/watch?v=AO_zx-Y8yW8
บรรยากาศพิธีปิดกิจกรรม DD Camp 2021 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

07/12/2022

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยากร อัศดรวิเศษ ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมมาธิการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง โดรน และชลยานไร้คนขับเพี่อการพัฒนา โดยคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

07/12/2022

ทรงพระเจริญ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

05/12/2022

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25/11/2022

มหาธีรราชรำลึก
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
วันวชิราวุธ ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า
และนิสิตปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาธีรราชรำลึก
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

วันวชิราวุธ ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า
และนิสิตปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Photos from CUEE's post 24/11/2022

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 Prof. Charles W. Tu และ Prof. Zingway Pei National Chung Hsing University, Taichung, Taiwan เดินทางมาเยี่ยมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.แนบบุญ หุนเจริญ เป็นผู้ให้การต้อนรับ

Photos from CUEE's post 24/11/2022

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจัดสัมมนา EE Gewertz's Talk ครั้งที่ 33 ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณ Ekachai Phakdurong Senior Vice President, Strategy and Corporate Affairs Thaicom Public Company Limited บรรยายในหัวข้อ "Satellite & Space Tech: Future Outlook" และ คุณ Phatcharadhan Phonakkarawat Chief Engineer of Wireless Huawei Technologies (Thailand) บรรยายในหัวข้อ "5G Leads the Stride" เป็นวิทยากรรับเชิญ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จันทร์ภักดีเป็นผู้ให้การต้อนรับ

24/11/2022

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ คุณPatcharapon Kangwarnchokchai โดยมี ศ. ดร.บุญชัย เตชะอำนาจ เป็นที่ปรึกษา เนื่องในโอกาสได้รับราง Best paper award ในหัวข้อ "Electroporation of Canine MCT Cells and the Examination by Impedance Measurement" ในการประชุมวิชาการ 2022 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2022)

Photos from CUEE's post 24/11/2022

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ คุณนิติพงศ์ ปานกลาง โดยมี ศ. ดร.บุญชัย เตชะอำนาจ เป็นที่ปรึกษา เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่นด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ จากบทความวิจัยเรื่อง "การวัดอิมพีแดนซ์สเปกโทรสโคปีของเซลล์และอนุภาคแบบต่อเนื่องบนอุปกรณ์ของไหลจุลภาค" ในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 45 (EECON 45)

23/11/2022

ขอเชิญหน่วยงาน/บริษัทในภาคอุตสาหกรรม ร่วมมือกับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีที่ 2 ของหลักสูตรแบบต่อเนื่อง ตรี+โท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม (CUEE Industrial-Linkage Continuous B.Eng.-M.Eng. Study Program: CUEE 4plus1)

มิติใหม่การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/บริษัทในภาคอุตสาหกรรม และทีมอาจารย์ของไฟฟ้า จุฬาฯ
– กำหนดโครงงาน ปี4 และวิทยานิพนธ์ ป.โท ร่วมกันเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม
– วิศวกรของหน่วยงาน/บริษัทในภาคอุตสาหกรรม ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
– ร่วมดูแลนิสิต 2 ปี (ปี 4 ป.ตรี + 1 ปี ป.โท) กับอาจารย์ของไฟฟ้า จุฬาฯ เพื่อตอบเป้าหมายผลงาน Technology Readiness Level (TRL) 5

ทรัพยากรวิจัยพัฒนาของ ไฟฟ้า จุฬาฯ
– ระบบทดสอบ RE-100 microgrid
– ระบบทดสอบ CU-BEMS และ CU-BEMS datasets
– โปรแกรมวิเคราะห์ เช่น Matlab, ANSYS, DIgSILENT
– ระบบทดสอบ 5G Sandbox
– ระบบทดสอบคลาวด์ Trans-Eurosia Information Network (TEIN)
– การเข้าถึง international publication database และเครื่องมือวัดทดสอบต่างๆ

สามารถติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Email: [email protected]

Photos from CUEE's post 23/11/2022

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ คุณสมากร บุญนำ โดยมี รศ. ดร.สุวิทย์ กิระวิทยา เป็นที่ปรึกษา เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่นด้านอิเล็กทรอนิกส์ จากบทความวิจัยเรื่อง "Electron Confinement Energies in Single Self-Assembled InSb/CdTe Quantum Wire" ในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 45 (EECON 45)

Photos from CUEE's post 22/11/2022

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอขอบคุณ ผศ. ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ที่ให้เกียรติมาจัดกิจกรรมพิเศษภายใต้หัวข้อ "Communication Confidence Workshop" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 2102490 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน ในวันที่ 30 ตุลาคม 2565

Photos from CUEE's post 22/11/2022

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอขอบคุณ ดร.สุทัศน์ รงรอง Founder & CEO บริษัท Do in Thai จำกัด ที่ให้เกียรติมาจัดกิจกรรมพิเศษภายใต้หัวข้อ "Design Thinking for Innovative Business Workshop" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 2102490 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน ในวันที่ 29 ตุลาคม 2565

Photos from CUEE's post 22/11/2022

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอขอบคุณ ดร.ภมรพล ชินะจิตร CEO AI GEN ที่ให้เกียรติมาจัดกิจกรรมพิเศษภายใต้หัวข้อ "Data/AI/Smart System Workshop" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 2102490 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565

Photos from CUEE's post 22/11/2022

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอขอบคุณ Assoc. Prof. Dr.Michihiko Kyushu University, Ja pan ที่ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ "Direct and indirect detections of bacteria and viruses using dielectrophoresis and impedance measurements" ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

22/11/2022

We would like to invite students, faculty members, and interested people to participate in CU-NICT Workshop on Photonic Network Research 2022 on December 2nd, 2022, 13:00-17:00 at Classroom on 13th floor, Engineering Building 4, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University

Photos from CUEE's post 22/11/2022

We would like to invite students, faculty members, and interested people to participate in EE Gewert Talk 33 "5G Leads the Stride" and "Satellite & Space Tech: Future Outlook" on Wednesday, Nov 23, 9 am -12 pm room 210 Engineering building 2, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University. And online Zoom Meeting https://chula.zoom.us/j/93582612776?pwd=cFNXVnFLLyt4b0c2eUgrMUY2N0RGUT09

22/11/2022

📌ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา
▪️หัวข้อ “ระบบไฟฟ้าสายใต้ดินทันสมัย และ ลดก๊าซเรือนกระจก ลดคาร์บอน” Submersible Transformer & Energy Low Carbon 🍃
▪️จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) ร่วมกับบริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัดและบริษัท อีโนวา อินทิเกรชั่น จำกัด
▪️วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น.
▪️ณ KLOUD by KBANK สยามสแควร์
▪️บรรยายโดย
ดร.สมบัติ วนิชประภา
ผศ.ดร.วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา
ดร.ชาตรี วัฒนศิลป์
คุณประจักษ์ กิตติรัตนวิวัฒน์
คุณนพชัย ถิรทิตสกุล
#หม้อแปลงใต้น้ำ
#หม้อแปลงใต้น้ำLowCarbon #ลดคาร์บอน

📌ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา
▪️หัวข้อ “ระบบไฟฟ้าสายใต้ดินทันสมัย และ ลดก๊าซเรือนกระจก ลดคาร์บอน” Submersible Transformer & Energy Low Carbon 🍃

▪️จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) ร่วมกับบริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัดและบริษัท อีโนวา อินทิเกรชั่น จำกัด

▪️วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น.
▪️ณ KLOUD by KBANK สยามสแควร์

▪️บรรยายโดย
ดร.สมบัติ วนิชประภา
ผศ.ดร.วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา
ดร.ชาตรี วัฒนศิลป์
คุณประจักษ์ กิตติรัตนวิวัฒน์
คุณนพชัย ถิรทิตสกุล

#หม้อแปลงใต้น้ำ
#หม้อแปลงใต้น้ำLowCarbon #ลดคาร์บอน

14/11/2022

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับคณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้เดินทางไปสำรวจโรงเรียนบ้านซับชะอม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เพื่อสานต่อโครงการนิสิตไฟฟ้าร่วมอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน เพ็ชรรักษ์ ผู้ล่วงลับ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ
ชมรมวิศวกรรมไฟฟ้าขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน เพ็ชรรักษ์ อดีตหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าด้วยครับ

On Sunday, November 13, 2022, the students and advisor from the Electrical Engineering Club together with the faculty and staff of the Department of Electrical Engineering traveled to explore Ban Sap Cha-om School, Phra Phutthabat, Saraburi, to continue the project of Electrical Student Volunteer for Community Development for Sustainability, which Assistant Professor Dr. Komsan Petcharak, who recently passed away, had been working continuously throughout the time that he held the position of the head of the department.
The Electrical Engineering Club would like to express our condolences and mourn the passing of Assistant Professor Dr. Komsan Petcharak, former head of the Department of Electrical Engineering.

Photos from CUEE's post 11/11/2022

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต เนี่องในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตรสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

Photos from CUEE's post 10/11/2022

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต เนื่องในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตรสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

07/11/2022

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอแสดงความเสียใจและอาลัยต่อการจากไป
ของ ผศ. ดร.คมสัน เพ็ชรรักษ์ อดีตหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ฌาปนกิจศพ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น.
ณ ศาลา 14 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอแสดงความเสียใจและอาลัยต่อการจากไป
ของ ผศ. ดร.คมสัน เพ็ชรรักษ์ อดีตหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ฌาปนกิจศพ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น.
ณ ศาลา 14 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

05/11/2022

กลับมาอีกครั้งกับ Digital Design with FPGA camp ครั้งที่ 6 !! 🎉🎉🎉🎉.

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาฯ ร่วมกับ
บจก. ดีไซน์ เกทเวย์
บมจ. ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี
บจก. เอ็นดีอาร์ โซลูชั่น (ประเทศไทย)
และสมาคมสมองกลฝังตัวไทย

ขอเชิญชวนผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่มีพื้นฐาน หรือมีความสนใจในการออกแบบวงจร Digital และ FPGA เข้ามาสมัครกัน!
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 16 พฤศจิกายน 2565
สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
พร้อมทั้งกรอกใบสมัครกันได้ที่ http://bit.ly/ddcamp6onsite
และจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ทางเพจ
และอีกหนึ่งข่องทาง สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังในฐานะบุคคลทั่วไป สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมทั้งกรอกใบสมัครกันได้ที่ http://bit.ly/ddcamp6sitin
คนที่ไม่สะดวกเข้าร่วมอบรมที่สถานที่จัดงาน
ติดตามการสอนผ่านทาง online ได้ผ่านทางเพจ
โครงการจะเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสที่ 15 ธ.ค. 2565 - วันพุธที่ 28 ธ.ค. 2565 โดยอบรมเฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รวมทั้งสิ้น 10 วันเต็ม
หากมีข้อสงสัย หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถส่งข้อความมาที่ inbox ของ เพจนี้ได้เลยนะคะ
สมัครกันเข้ามาเยอะๆน้า รับรองว่าได้ความรู้กลับไปแบบจุใจแน่นอน!😁

กลับมาอีกครั้งกับ Digital Design with FPGA camp ครั้งที่ 6 !! 🎉🎉🎉🎉.

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาฯ ร่วมกับ
บจก. ดีไซน์ เกทเวย์
บมจ. ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี
บจก. เอ็นดีอาร์ โซลูชั่น (ประเทศไทย)
และสมาคมสมองกลฝังตัวไทย

ขอเชิญชวนผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่มีพื้นฐาน หรือมีความสนใจในการออกแบบวงจร Digital และ FPGA เข้ามาสมัครกัน!
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 16 พฤศจิกายน 2565
สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
พร้อมทั้งกรอกใบสมัครกันได้ที่ http://bit.ly/ddcamp6onsite
และจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ทางเพจ
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังในฐานะบุคคลทั่วไป สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมทั้งกรอกใบสมัครกันได้ที่ http://bit.ly/ddcamp6sitin
คนที่ไม่สะดวกเข้าร่วมอบรมที่สถานที่จัดงาน
ติดตามการสอนผ่านทาง online ได้ผ่านทางเพจ
โครงการจะเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสที่ 15 ธ.ค. 2565 - วันพุธที่ 28 ธ.ค. 2565 โดยอบรมเฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รวมทั้งสิ้น 10 วันเต็ม
หากมีข้อสงสัย หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถส่งข้อความมาที่ inbox ของ เพจนี้ได้เลยนะคะ
สมัครกันเข้ามาเยอะๆน้า รับรองว่าได้ความรู้กลับไปแบบจุใจแน่นอน!😁

Photos from CUEE's post 04/11/2022

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ภาควิชาฯ ร่วมกับศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง จัดชุดบรรยายทางวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บัณฑสันต์ ในหัวข้อ "การใช้ภาษาไทยสำหรับงานเขียนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.มงคล เดชนครินทร์ อาจารย์อาวุโสภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Photos from CUEE's post 03/11/2022

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจัดกิจกรรม "เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกงาน ปีการศึกษา 2565" เป็นการแนะแนววิธีการเตรียมตัวฝึกงาน โดยอาจารย์ ดร.พิสิษฐ์พล จิรพงศานานุรักษ์ และการถ่ายทอดประสบการณ์ฝึกงานโดยรุ่นพี่นิสิตชั้นปีที่ 4

03/11/2022

เชิญชวนบัณฑิตและคณาจารย์ทุกท่าน ถ่ายรูปหมู่แสดงความยินดีร่วมกัน บริเวณหน้าอาคารบุญรอด บิณฑสันต์ โดยมีกำหนดการดังนี้

ระดับปริญญาตรี
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.

ระดับปริญญาโท – เอก
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

03/11/2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับทีม Effect Hill ได้แก่ น.ส.ฐานิดา ประเสริฐชัย และ น.ส.ฐิตตา เบญจมานนท์ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการสร้างผลงานด้าน REthink with Microsoft Thailand ในการแข่งขัน ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย มูลนิธิชัยพัฒนา ไมโครซอฟต์ และเอสซี เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาแสดงศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน จากผลงานของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ร่วมการแข่งขันในแต่ละด้านทั้ง REthink REuse REduce และ REcycle

โดยทีม Effect Hill ได้สร้างสรรค์โครงการ Meta platform เพื่อช่วยลดปัญหาการเกิด climate change โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ Metalearn เป็นสื่อการเรียนรู้ด้วย 3d model simulation และ Metaplan เป็น platform ที่ช่วยบริหารจัดการแนวทางในการแก้ไขปัญหาสาหรับแต่ละองค์กร โดยจะมุ่งเน้นไปที่การวางแผนงบประมาณและจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Facebook : BMW Thailand

03/11/2022

We would like to invite students, faculty members, and interested people to participate in Special Lecture "Direct and indirect detections of bacteria and viruses using dielectrophoresis and impedance measurements" on November 9th, 2022, 10.00 - 11.00 am at Lecture room on 2nd floor, Hight-voltage Engineering Laboratory}, Department of Electrical Engineering Faculty of Engineering, Chulalongkorn University.

Photos from CUEE's post 31/10/2022

Photos from CUEE's post

27/10/2022

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.แนบบุญ หุนเจริญ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ รองศาสตราจารย์ ดร.เสวกชัย ตั้งอร่ามวงศ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบเงินสนับสนุนจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุน “กองทุนนวัตกรรมวิศวฯ จุฬาฯ” เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงบูรณาการด้าน Smart Living Solutions (Gewertz Square)

27/10/2022

เย็นย่ำวันเสาร์นี้ พี่น้องชาววิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาฯ เรามีนัดพบกันในงาน CUEE AlumNight 2022 : Partnership for Sustainable Future
ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
Dress code: Freestyle casual

อย่าลืม ! ตรวจ ATK มาล่วงหน้า เพราะเราห่วงใย ใส่ใจ กันและกันครับ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ 02-218-6493 หรือ 081-234-0521 คุณปรียาภรณ์

Photos from CUEE's post 23/10/2022

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดการแนะแนวนิสิตชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อเรื่อง "แนะแนวการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา เอื้อทวีเกียรติ รองหัวหน้าภาควิชาฯ ด้านวิชาการและการพัฒนานิสิต เป็นผู้บรรยาย

Photos from CUEE's post 23/10/2022

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดการแนะแนวนิสิตชั้นปีที่ 3 ในหัวข้อเรื่อง "แนะแนวสาขาและวิธีการลงทะเบียนวิชาบังคับเลือกและวิชาเลือกสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา เอื้อทวีเกียรติ, อาจารย์ ดร.พิสิษฐ์พล จิรพงศานานุรักษ์, รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี, รองศาสตราจารย์ ดร.จิตโกมุท ส่งศิริ และรองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย เตชัสอนันต์ เป็นผู้แนะแนวแก่นิสิต

Photos from CUEE's post 23/10/2022

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 โดยรองผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ เล็กอุทัยย นำนิสิตชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงานที่สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI) ทั้งนี้การศึกษาดูงานเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 2102209 Electrical Engineering Essential

Photos from CUEE's post 23/10/2022

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย นำนิสิตชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงานที่ EGAT learning center ทั้งนี้การศึกษาดูงานเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 2102209 Electrical Engineering Essential

Photos from CUEE's post 23/10/2022

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา เอื้อทวีเกียรติ นำนิสิตชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้การศึกษาดูงานเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 2102209 Electrical Engineering Essential

Photos from CUEE's post 23/10/2022

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 โดยอาจารย์ ดร.ธีรพล ศิลาวรรณ์ นำนิสิตชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงานที่ True Corporation Public Company Limited กรุงเทพฯ ทั้งนี้การศึกษาดูงานเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 2102209 Electrical Engineering Essential

23/10/2022

น้อมเกล้ารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

20/10/2022

📌หลักสูตรปริญญาโทแนวใหม่ Power Electronics Applications Program (PEAP) จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มาพร้อมแนวคิดใหม่
- เพิ่มทางเลือกในการเรียน แบบ Degree และ แบบ Non-degree
- เรียนได้จากทุกที่ทุกเวลา แบบ Onsite/Online/Video
- เนื้อหาหลักสูตรเน้น ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานรัฐ
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2565

สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://www.ee.eng.chula.ac.th/peap/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Email : [email protected]

Photos from Faculty of Engineering, Chulalongkorn University's post 19/10/2022

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิรัชกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Faculty of Engineering, Architecture and Information Technology, The University of Queensland (UQ) เครือรัฐออสเตรเลีย ณ ห้องประชุมสวนรวมใจ 2 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมเยียนในครั้งนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการทำกิจกรรมความร่วมมือ เช่น การจัดทำหลักสูตรสองปริญญาข้ามสถาบัน ระหว่าง Faculty of Engineering, Architecture and Information Technology UQ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลังจากนั้นคณะผู้แทนได้เยี่ยมชม CCTV Surveillance Testbed Center ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี อร่ามวิทย์ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย Multimedia Data Analytics and Processing ให้การต้อนรับ
-----------------------------------------------------------
On October 12, 2022, Asst. Prof. Channarong Banmongkol, Ph.D. (Assistant Dean for Academic Affairs) and Assoc. Prof. Natt Leelawat, D.Eng. (Assistant Dean for Communications and International Affairs) welcomed representatives from The University of Queensland (UQ), Australia, including Prof. Aleksandar Rakic (Associate Dean of External Engagement, Faculty of Engineering, Architecture and Information Technology, UQ) and Ms. Angela Li (International Engagement Manager, Faculty of Engineering, Architecture and Information Technology, UQ) at Suan Ruam Jai Meeting Room 2, Engineering Building 3, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University.
In addition to the introduction of each organization, there was a discussion on the possibility of collaboration in the Dual Program between the Faculty of Engineering, Architecture and Information Technology of UQ, and the Faculty of Engineering of Chulalongkorn University.
After that, Assoc. Prof. Supavadee Aramvith, Ph.D., (Associate Head for Internationalization Affairs and International Collaboration, Department of Electrical Engineering; and Head of Multimedia Data Analytics and Processing Research Unit) welcomed the representatives to the Department of Electrical Engineering’s CCTV Surveillance Testbed Center.

19/10/2022

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การใช้ภาษาไทยสำหรับงานเขียนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.มงคล เดชนครินทร์ อาจารย์อาวุโสภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ห้องเรียน ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง และทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2565 https://forms.gle/ak6UGuB48kZCcZW8A

รับฟังบรรยายทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom ได้ที่ https://chula.zoom.us/j/96181772194?pwd=bHpCZ2E2di9od3JqL2YxTjJjSEVLQT09

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

IEEE Pes Series Talk#2
RC-EEE 2021-Closing ceremony-8
RC-EEE 2021-RC-EEE Sustainability Forum: Panel discussions-7
RC-EEE 2021-Keynote speaker (IV) : Radiowave Propagation Modeling in Cyber Physical Wireless Emulator-6
RC-EEE 2021-AUN/SEED-Net Information session-5
RC-EEE 2021-RC-EEE Industry Forum : Panel discussions-4
RC-EEE 2021-Keynote speaker (II) : Transition to Digital Power Grids Education by Assoc. Prof. Dr. Wijarn W.-3
RC-EEE 2021-Keynote speaker (I) AI Based Smart Healthcare by Prof. Tomoaki Otsuki (Keio University)-2
RC-EEE 2021-Opening Ceremony-1
DDCAMP.2021
DDCAMP.2021-day 1
CUEE Graduate Program Open House 2021

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปท
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Administrative Court of Thailand Administrative Court of Thailand
120 Moo3 Chaeng Watthana Road
Bangkok, 10210

ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง Twitter @THadmincourt

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหา สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหา
50 Ngam Wong Wan Road, Ladyaow Chatuchak
Bangkok, 10900

https://www3.rdi.ku.ac.th/

Thailand Shining Through Thailand Shining Through
Bangkok

An official source for interested investors to look for new opportunities in Thailand. The Advisory

Southeast Asian Ministers of Education Organization Southeast Asian Ministers of Education Organization
920 Sukhumvit Road
Bangkok, 10110

SEAMEO was established in 1965 as a chartered international organisation to promote cooperation in e

กรมสรรพสามิต :: Excise Department กรมสรรพสามิต :: Excise Department
1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุง
Bangkok, 10300

ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน www.excise.go.th

sirirajpr sirirajpr
โรงพยาบาลศิริราช
Bangkok, 10700

สถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติ

ITD - International Institute for Trade and Development ITD - International Institute for Trade and Development
ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงก
Bangkok, 10330

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ?

TICA - Thailand Incentive and Convention Association TICA - Thailand Incentive and Convention Association
99/7 The Legacy Viphawadi Bldg. , Soi Ladprao 8, Ladprao Road, Ladyao, Chatuchak
Bangkok, 10900

The Thailand Incentive and Convention Association (TICA) is a non-profit organisation established in

สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเ สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเ
173 Dinso Road Phra Nakhon Dist
Bangkok, 10200

International Affairs Office, Office of the Permanent Secretary for the BMA, BANGKOK

Social-security Social-security
Police General Hospital, Pathumwan
Bangkok, 10330

Social Security ประกันสังคม โรงพยาบาลตำรวจ

ICTC M-Society ICTC M-Society
Bangkok, 10100

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Feyia online Feyia online
Bang Ya Phraek, Phra Pradaeng District, Samut Prakan
Bangkok, 10130