สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International Affairs Office

International Affairs Office,
Office of the Permanent Secretary for the BMA,
BANGKOK

04/01/2024

สวัสดีครับน้องๆ เยาวชนที่จะเข้าสอบวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แอดมินขอย้ำเรื่องสำคัญ !!!!!

* อย่าลืมเตรียมปากกา ลิควิค สำหรับการสอบมาให้เรียบร้อย จะได้ไม่ต้องเสียเวลาหาหน้าห้องสอบนะครับ
**การแต่งกายด้วยชุดนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา เพื่อความเรียบร้อย :)
***อย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรนักเรียน นิสิต นักศึกษา สำหรับการยืนยันตนเองกับพวกพี่ๆ นะครับ
***** รายงานตัวตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 10.30 น. อย่ามาสายเกินเวลา ถ้าสายทางพี่ขอตัดสิทธิ์การสอบนะครับ

ข้อนี้สำคัญ !!!! น้องๆ ทุกคนอย่าลืมจำเลขประจำตัวสอบ และห้องสอบของตนเอง เพื่อสิทธิ์ของเราด้วยนะครับ

🚌 แผนที่และการเดินทาง - https://drive.google.com/file/d/1cFRrIDJ-ygYovg0RzIC88GSQr216ORtH/edit?fbclid=IwAR3CNzwpZmJzoWvFCIpRfO2usqvFzRDYdaVgaQIlRaOZLDgZSZ2peYYIsGc
📌 แผนที่ Google Maps - https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A/@13.7809982,100.5045754,18z/data=!4m6!3m5!1s0x30e29bdff30bdc81:0x9fd6e7c90c2470d4!8m2!3d13.780698!4d100.5057854!16s%2Fm%2F0hr4gh_?entry=tts
📃 ประกาศแบบ pdf - https://drive.google.com/file/d/1BGX-JgbaioDdN1JLKHGowCuNT-CiSHY6/view?fbclid=IwAR0_jJnvtrXuJK01q6Bh7f5aCd98DDhvnplQNjscVDw006tx79lbTF__Ijo

****** ขอความร่วมมือผู้ปกครองและน้องๆ ใช้ขนส่งสาธารณะในการเดินทาง เนื่องจากที่จอดรถของสถานที่สอบมีจำกัดนะครับ

แล้วเจอกันนะครับน้องๆ ทุกคน :)

ประกาศ สอบข้อเขียนเยาวชน 67.pdf

Photos from สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International Affairs Office's post 27/12/2023

📣 ประกาศสำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนร่วมกับเมืองพี่เมืองน้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย และกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
🚌 แผนที่และการเดินทาง - https://drive.google.com/file/d/1cFRrIDJ-ygYovg0RzIC88GSQr216ORtH/
📌 แผนที่ Google Maps - https://maps.app.goo.gl/MhmHzLwgDF6G5G3g6
📃 ประกาศแบบ pdf - https://drive.google.com/file/d/1BGX-JgbaioDdN1JLKHGowCuNT-CiSHY6/view?usp=drive_link

Photos from สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International Affairs Office's post 19/12/2023

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 นายจารุพงศ์ เพ็งเกลี้ยง ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง สำนักงานการต่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนหน่วยงานการวิจัยและนวัตกรรมแห่งอินโดนีเซีย (The National Research and Innovation agency of Indonesia : BRIN) ในการเยี่ยมชมอุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพมหานคร และบรรยายสรุปพร้อมนำชมโดยเจ้าหน้าที่จากอุทยานฯ
หน่วยงาน BRIN เป็นสถาบันด้านการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการวิจัยของอินโดนีเซีย การเยี่ยมชมครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการบริหารจัดการ และศึกษาความเป็นไปได้ของความร่วมมือในการจัดการข้อมูลนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต
อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ จัดแสดงชุดนิทรรศการเกี่ยวกับผีเสื้อและแมลง มีการจัดภูมิทัศน์แบบธรรมชาติโดยรอบ และภายในโดมมีการปล่อยผีเสื้อกลางวันที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเสมือนอยู่ในธรรมชาติ สำหรับบริเวณรอบนอกอาคารปลูกพืชที่เป็นพืชอาหารของหนอนผีเสื้อและผีเสื้อ (ไม้ดอกชนิดต่าง ๆ) เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและรวบรวมพันธุ์ผีเสื้อ เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ให้มีปริมาณมากขึ้น และปล่อยบางส่วนคืนสู่ธรรมชาติเพื่อรักษาสมดุลและคงพันธุ์ผีเสื้อให้คงอยู่ต่อไป

19/12/2023

⚠ ⚠ [Update] การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและการสอบข้อเขียน โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับเมืองพี่เมืองน้อง 2567 ⚠ ⚠


เนื่องสำนักงานการต่างประเทศได้รับแจ้งข่าวด่วนจากกรุงโซลว่า โครงการยังไม่ได้รับงบประมาณอย่างเป็นทางการ จึงขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและกำหนดการสอบข้อเขียนออกไปก่อน และจะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับ

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 🙏

Photos from กรุงเทพมหานคร's post 13/12/2023
Photos from สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International Affairs Office's post 12/12/2023

หารือความเป็นไปได้ในการร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ - กทม. ในประเด็นการเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

(30 พ.ย. 2566) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล) พร้อมรองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (นายประสพสุข พิมพโกวิท) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมหารือกับ Mr. Bill Roberts, ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ด้าน Open Finance และ Mr. Dominic Hember, หัวหน้าทีม Smart Data Registration กระทรวงธุรกิจและการค้าแห่งสหราชอาณาจักร (BEIS) ในประเด็นเกี่ยวกับการธนาคารแบบเปิด (open banking) ข้อมูลเปิด (open data) เพื่อส่งเสริมการแข่งขัน บริการนวัตกรรมทางการเงินและเศรษฐกิจในวงกว้างขึ้น รวมถึงการให้บริการรูปแบบดิจิทัลของภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิธีการจัดเก็บภาษีที่ดินของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค

อนึ่ง สหราชอาณาจักรฯ อยู่ระหว่างการนำเสนอร่างกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลและข้อมูลสารสนเทศดิจิทัล (Data Protection and Digital Information Bill) ซึ่งจะมีบทลงโทษ scammers ที่เข้มงวดขึ้น นอกจากนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าวจะช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ มีความยืดหยุ่นด้านการคุ้มครองข้อมูลมากยิ่งขึ้น โดยการแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และสร้างประโยชน์จากความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างปลอดภัย

Photos from สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International Affairs Office's post 12/12/2023

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต้อนรับคณะผู้ฝึกสอนและผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารสาธารณภัยระดับสูง จากวิทยาลัยตำรวจแห่งชาติ ดาเวา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสาธารณภัยกทม. - เมืองดาเวา ฟิลิปปินส์
(4 ธ.ค. 2566) นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักงานการต่างประเทศ ได้ต้อนรับคณะผู้ฝึกสอนและผู้เข้ารับการ-อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารสาธารณภัยระดับสูง จากวิทยาลัยตำรวจแห่งชาติ ดาเวา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ นำโดย พ.ต.ท. ลีโอโปลโด เรซิมิลลา ผู้อำนวยการวิทยาเขตดาเวา ณ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตพญาไท โดยผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กล่าวต้อนรับคณะฯ และขอบคุณที่ให้ความสำคัญกับภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้นได้นำชมวิดีทัศน์แนะนำภารกิจของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร และฟิลิปปินส์ ทั้งในด้านการปฏิบัติการ เช่น ความท้าทายในการเข้าถึงที่เกิดเหตุภายใน 8 นาที การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในชุมชนโดยส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงเบื้องต้น รวมถึงการอพยพหนีไฟ ข้อจำกัดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ส่งผลถึงอัตรากำลังของบุคลากรสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในตอนท้าย ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำคณะฯ เยี่ยมชมอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร รวมถึงอุปกรณ์และรถดับเพลิงสำหรับการค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (Urban search and rescue: USAR) ที่กรุงเทพมหานคร ได้เคยส่งทีมพร้อมอุปกรณ์บางส่วนไปช่วยเหลือบรรเทาเหตุแผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐทูร์เคีย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

--

Bangkok Fire and Rescue Department Welcomes Delegation from the National Police College of Davao, Philippines
(December 14, 2023) – The BMA Fire and Rescue Department welcomed a delegation from the National Police College of Davao, Philippines for their study visit. The delegation, led by Colonel Leopoldo Embodo Jr. Resilmilla, Director of the Davao Campus, included instructors and students from the college's Senior Public Safety Management Officer Course.

Director-General of the BMA Fire and Rescue Department, Mr. Teerayut Poomipak, and other department executives. They had a presentation and discussion about the department's mission and exchanged views on public safety management with BMA officials.

The two sides discussed a range of topics, including the challenges of responding to emergencies within eight minutes, building a culture of safety in communities through training and raising awareness on basic firefighting and evacuation, and the limitations of human resources budget, and welfare of firefighters.
The delegation also toured the BMA Fire and Rescue Department's equipment, including Urban Search and Rescue (USAR) equipment that the city sent to Turkey to help with the aftermath of a recent earthquake.

The visit allowed the two sides to learn from each other's experiences and strengthen cooperation in public safety management.

07/12/2023

๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ 🧡
วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรของกรุงเทพมหานคร

01/12/2023

📢📢 ประกาศ เรื่องการประกาศรายชื่อเยาวชนผู้เข้ารับการคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน
เนื่องจากปีนี้มีผู้สมัครจำนวนมาก สำนักงานการต่างประเทศ​จึงขอเลื่อนประกาศรายชื่อเยาวชนออกไปเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบเอกสารได้อย่างครบถ้วน
โปรดกดติดตาม และแจ้งเตือนไว้ จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากเรา

สำนักงานการต่างประเทศต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 🙇‍♀️🙇

15/11/2023

https://www.facebook.com/LUinBangkok/posts/pfbid02nQ6DCDwcpRrw3MGD7aj9ckT57y2j4VkB8x2ksJH1N22JD7moLZEwpKSYwB2nSUXtl

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม #16วันรณรงค์ยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ ร่วมแสดงพลังไปกับพวกเรา

ในกิจกรรมนี้ พบกับ:
1. 🚴ทัวร์ปั่นจักรยานที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน เพื่อสร้างความตระหนักรู้และรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง
2. 📷นิทรรศการภาพกลางแจ้งที่มาพร้อมกับเรื่องราวอันทรงพลังจากผู้เผชิญความรุนแรง และกลุ่มผู้ทำงานต่อต้านความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ
3. 👩‍👧‍👧เวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้นำและผู้ทำงานสร้างความเปลี่ยนแปลง

🗓️ วัน เวลา: วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน เวลา 07.00 -09.30 น
📍 สถานที่: สวนวชิรเบญจทัศน์ (สวนรถไฟ)
🤝 จัดโดย: กรุงเทพมหานคร สหประชาชาติประเทศไทย สถานทูตเบลเยียม สถานทูตเนเธอร์แลนด์ และสถานทูตลักเซมเบิร์ก
🚲 จักรยาน หมวกกันน็อค และประกันภัย: จัดเตรียมให้ฟรี
⏩ ลงทะเบียนภายใน 19 พ.ย. นี้! https://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/events/2023/11/a-safe-journey-with-her

ร่วมขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน 🕊️


สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International Affairs Office กรุงเทพมหานคร United Nations Thailand สหประชาชาติ ประเทศไทย UNFPA Thailand กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย UN Women Asia and the Pacific & Embassy of the Kingdom of Belgium in Thailand Embassy of the Netherlands in Thailand Embassy of Luxembourg in Bangkok Women, Gender and Sexuality Studies Programme - WGSSP

Photos from สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International Affairs Office's post 15/11/2023

กรุงเทพมหานครจัดงานแสดงดนตรีโดยคณะศิลปิน “Mr. Turetsky Choir & Soprano vocal group”

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.30 น. นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร
เปิดงานแสดงดนตรีโดยคณะศิลปิน “Mr. Turetsky Choir & Soprano vocal group” โดยนายมิคาอิล ทูเร็ตสกี ศิลปินผู้มีชื่อเสียงระดับโลกชาวรัสเซีย ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายเยฟกินี โทมิคิน เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำราชอาณาจักรไทยร่วมในพิธีเปิด ตลอดจนมีผู้เข้าร่วมงานอื่น ๆ เช่น คณะทูตานุทูตต่างประเทศ ประชาชนชาวไทย นักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นต้น ณ แอมฟิเธียเตอร์ สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
รองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวต้อนรับผู้ชม และระบุถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมและเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรุงเทพมหานครและสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย และเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครจะได้สัมผัสประสบการณ์ด้านดนตรีที่แปลกใหม่และน่าสนใจจากคณะศิลปิน “Mr. Turetsky Choir & Soprano vocal group” จากสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งมีชื่อเสียงและเปิดการแสดงมาแล้วทั่วโลก
นายเยฟกินี โทมิคิน เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยกล่าวแสดงความยินดีสำหรับ
การจัดงานในวันนี้ซึ่งตรงกับวันเอกภาพแห่งมวลชนของรัสเซีย และความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและยาวนานทั้งระหว่างรัสเซียและไทยและระหว่างกรุงมอสโกและกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองพี่เมืองน้อง และการจัดงานในครั้งนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้าร่วมงานฯ ทุกคนจะได้รับชมการแสดงดนตรีอย่างสนุกสนานโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลก
สำหรับงานแสดงดนตรีโดยคณะศิลปิน “Mr. Turetsky Choir & Soprano vocal group”
กรุงเทพมหานครร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและรัสเซีย และเป็นการสนับสนุนกิจกรรมการแสดงดนตรีในสวนตามนโยบาย “กรุงเทพฯ พื้นที่ดนตรีและศิลปะการแสดง (สตรีทโชว์)” ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

Bangkok Metropolitan Administration organized the musical event by “Mr. Turetsky Choir & Soprano vocal group”

On 4th November 2022 at 18.30 hrs., Mrs. Wantanee Wattana, Deputy Permanent
Secretary for BMA opened the musical event “Mr. Turetsky Choir & Soprano vocal group”, led by
Mr. Michail Turetsky, a Russia’s world-renowned artist. This event was attended by guests of honor, including H.E. Mr. Evgeny Tomikhin, the Ambassador of the Russian Federation to the Kingdom of Thailand, and foreign diplomatic corps as well as other participants like Thai citizens, and foreign tourists and so on at amphitheater, Benjakiti Park, Khlong Toei District, Bangkok.
Deputy Permanent Secretary for BMA made a welcome speech to audiences and
mentioned the objectives of organizing this event, including promoting cultural cooperation and strengthening the good relations between the Bangkok Metropolitan Administration (BMA) and the Embassy of the Russian Federation to Thailand. In addition, this activity would be a good opportunity for Bangkok citizens to have new and interesting musical experiences from “Mr. Turetsky Choir & Soprano vocal group” from the Russian Federation which is a famous musical band and has conducted performances worldwide.

H.E. Mr. Evgeny Tomikhin, the Ambassador of the Russian Federation to
Thailand expressed his delight in organizing the musical event today, which marked Russia’s People's Unity Day. This event also symbolized the close and long-lasting between Russia and Thailand and between Moscow and Bangkok as sister cities and was a good opportunity for all audiences to watch the performance by world – renowned artists with great fun.
The musical performance by “Mr. Turetsky Choir & Soprano vocal group” was mutually organized by the BMA, the Embassy of the Russian Federation to Thailand to strengthen
the relations between Thailand and Russia and support the activity of music in the park under the Governor of Bangkok’s policy of “Bangkok, the venue for live music and performance (street shows)”.

Photos from AMCHAM Thailand's post 09/11/2023

Celebrating diplomatic relations and international cooperation towards greener future. 🪴

Photos from สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International Affairs Office's post 09/11/2023

(19 ต.ค. 66) เวลา 09.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนายดาร์คีย์ อีเฟรอิม แอฟริกา (H.E. Mr. Darkey Ephraim Africa) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทยในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง โดยมีนายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องอัมรินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

การเยี่ยมคารวะครั้งนี้มีการพูดคุยหารือถึงแนวทางการกระชับความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และราชอาณาจักรไทย โดยเอกอัครราชทูตฯ กล่าวแสดงความประทับใจในแนวคิดของกรุงเทพมหานครที่ต้องการทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน (The Livable City for All) เนื่องจากเชื่อว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต้องเริ่มจากระดับเล็กอย่างเมือง แล้วจึงขยายไปสู่หน่วยใหญ่ระดับประเทศ และความสัมพันธ์ทางการทูตเองก็เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ประเทศพัฒนาด้วยเช่นกัน ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น โดยเอกอัครราชทูตฯ เสนอให้กรุงเทพมหานคร กระชับความสัมพันธ์กับเมืองต่าง ๆ ในแอฟริกาใต้ผ่านความร่วมมือเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันโดยเฉพาะปัญหาในเขตเมืองที่แต่ละเมืองต้องรับมือ

ในการนี้ ผู้ว่าฯ ชัชชาติแสดงความยินดีต่อเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง โดยทั้งสองเห็นด้วยต่อการร่วมมือกันระหว่างเมืองเพื่อการพัฒนา ผู้ว่าฯ ชัชชาติเชิญชวนให้สถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร อาทิ โครงการปลูกต้นไม้ล้านต้นและงานฉายภาพยนตร์กลางแจ้งในปีถัดไป อีกทั้งยังเสนอว่ากรุงเทพมหานครยินดีให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการลงทุนหากบริษัทสัญชาติแอฟริกาใต้มีความประสงค์และสนใจเข้ามาลงทุนในกรุงเทพมหานคร

On October 19, 2023, at 09.00 hrs., H.E. Mr. Darkey Ephraim Africa, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Embassy of the Republic of South Africa to Thailand, and Mrs. Thobeka Dlamini), Counsellor: Political, Embassy of the Republic of South Africa, paid a courtesy call on Mr. Chadchart Sittipunt, Governor of Bangkok. On this occasion, Mr. Pimuk Simaroj, Secretary to Governor of Bangkok and Director of International Affairs Office also joined in welcoming the diplomatic corps at Amarin Room, 2nd floor, Bangkok City Hall (Sao Chingcha), Phra Nakhon District, Bangkok.

During the courtesy call, both sides discussed ways to strengthen the relations and cooperation between South Africa and Thailand. Emphasis was placed on the practices of the BMA in developing Bangkok city to become “The Livable City for All” which the Ambassador was very impressed as he believes that the development of people’s quality of life starts from a small unit like city level then it can contribute to the country’s development accordingly.The Ambassador also added that diplomatic relations also play a crucial role in developing countries, both at the national and local levels. Additionally, the Ambassador was pleased to offer the BMA to engage with cities in South Africa through cooperations and knowledge sharing focusing on each city’s issues.

The Governor conveyed his congratulations to the Ambassador on his assumption of duty. Both sides agreed to collaborate and share knowledge for city development and solving problems that both countries have in common. The Governor also invited the Embassy to join the events hosted by the BMA such as tree-planting activity and outdoor movie screening event in the next year. In terms of business operation in Bangkok, the BMA is ready to provide support and facilitate South Africa business sector who want to invest in Bangkok.

Photos from สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International Affairs Office's post 08/11/2023

กทม. ส่งมอบเสาชิงช้าจำลอง เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ ครบรอบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรุงวอชิงตัน ดีซี

(8 พ.ย.66) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และส่งมอบเสาชิงช้าจำลอง ตามความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และหอการค้าอเมริกาในประเทศไทย (American Chamber of Commerce in Thailand: AmCham) เพื่อสนับสนุนนโยบายการปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง และเนื่องในโอกาสสำคัญ เฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐอเมริกา (วันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปี) 190 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - สหรัฐอเมริกา และรำลึกถึงโอกาสครบรอบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรุงวอชิงตัน ดีซี ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) บริเวณมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ-สวนโมกข์กรุงเทพฯ เขตจตุจักร

08/11/2023

ประกาศเยาวชนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Specialized Youth Exchange Program)
กับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2567

** น้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือก ส่งอีเมล์ยืนยันสิทธิ์ในอีเมล์ [email protected] เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ประกาศเยาวชนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ SYEP 2024 + รายละเอียด.pdf

04/11/2023
04/11/2023

ดนตรีในสวน คอนเสิร์ต Mr. Turetsky Chior & Soprano Vocal Group จากรัสเซีย ณ สวนเบญจกิตติ

01/11/2023

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย จัดงานแสดงดนตรีโดยคณะศิลปิน “Mr. Turetsky Choir & Soprano vocal group” ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 18.30 - 20.00 น. ณ Amphitheater สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย โดยเปิดให้เข้าชมฟรี
การจัดการแสดงดนตรีโดยคณะศิลปิน “Mr. Turetsky Choir & Soprano vocal group” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยและสหพันธรัฐรัสเซีย และสนับสนุนการแสดงดนตรีในสวนตามนโยบาย “กรุงเทพฯ พื้นที่ดนตรีและศิลปะการแสดง (สตรีทโชว์)” ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
สำหรับคณะนักร้องชาวรัสเซียชุดนี้ นำโดยนายมิคาอิล ทูเร็ตสกี (Mr. Mikhail Turetsky) ศิลปินผู้มีชื่อเสียงชาวรัสเซีย พร้อมด้วยสมาชิกชาย-หญิงในคณะประมาณ 20 คน ซึ่งจะจัดการแสดงดนตรีและร้องเพลงประเภทต่าง ๆ เช่น คลาสสิค แจ๊ส ร๊อค ฯลฯ โดยใช้เสียงสูง (Soprano) ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้มีการเปิดการแสดงมาแล้วทั่วโลก อาทิ อเมริกา ฮังการี อิตาลี ออสเตรีย จีน ฯลฯ ถือเป็นเครื่องยืนยันความเป็นมืออาชีพได้เป็นอย่างดี

27/10/2023

ประกาศรายชื่อเยาวชนผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Specialized Youth Exchange Program) กับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2567

วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ลำดับที่ 1 - 10 รายงานตัว เวลา 08.45 น.
ลำดับที่ 11 - 19 รายงานตัว เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานการต่างประเทศ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
173 ถนนดินสอ เขตพระนคร 10200

หมาเหตุ: น้องๆ ทุกคน กรุณาอ่านรายละเอียดการสัมภาษณ์ให้ชัดเจน

รายละเอียดการสัมภาษณ์
https://drive.google.com/file/d/1ZhcFrP-9_-nTPA2kK0R7Vt5m-o14bVgv/view?usp=sharing

20/10/2023

ขยายเวลารับสมัคร !!! ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2566 น้องๆคนไหนอยากไปสัมผัสประสบการณ์และเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่น สมัครได้เลย :)

ลิ้งก์แบบฟอร์มสมัคร https://forms.gle/NDxaMy8eXCJwREe18

สามารถส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาที่อีเมล์ [email protected]

โอกาสมาถึงแล้ว !!! สำหรับน้อง ๆ ระดับอุดมศึกษาที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยี สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น มีความยินดีที่จะรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Specialized Youth Exchange Program: SYEP) ประจำปี 2567 ในหัวข้อการจัดทำ "Digital Technology and Design"
ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 ตุลาคม 2566

** น้องๆ สามารถแสกน QR Code หรือเข้าผ่านลิ้งก์

รายละเอียดการสมัคร https://drive.google.com/file/d/1BvX-KBoQ4WnOc1i_yfVh2c-hbmo0Bxx3/view?usp=sharing

ลิ้งก์แบบฟอร์มสมัคร https://forms.gle/NDxaMy8eXCJwREe18

โดยสามารถส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาที่อีเมล์ [email protected]

แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ร่วมกันนะครับ :)

Photos from สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International Affairs Office's post 05/10/2023

สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยพบกรุงเทพมหานครหารือความร่วมมือด้านการแพทย์

5 ตุลาคม 2566 คณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย นำโดยนายอาเรียล ไซด์แมน (Mr. Ariel Seidman) รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต (Deputy Chief of Mission) ประชุมหารือกับรองศาสตราจารย์ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในประเด็นความร่วมมือด้านการแพทย์ ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

โดยนายอาเรียลฯ ได้เข้าพบเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านการแพทย์ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร อาทิ การดำเนินโครงการนำร่องเกี่ยวกับการผลิตบุคลากรแพทย์ตัวตลก (Medical Clown) ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยผ่อนคลายจากความกังวล ความเครียดและความเจ็บปวดทางกาย, รถจักรยานยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน (Motorcycle Ambulance) และความเป็นไปได้ในการร่วมกันบริจาคอุปกรณ์การแพทย์เพื่อรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งจะได้มีการประสานในรายละเอียดความร่วมมือเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและรัฐอิสราเอลจะครบรอบ 70 ปี ในปี 2567 สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยจึงต้องการมีความร่วมมือระหว่างกันเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสดังกล่าว

ในการประชุมดังกล่าวมี ดร. พญ. เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นพ. อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง นพ. สมเกียรติ อัศวโรจน์พงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ และผู้แทนจากสำนักการแพทย์ และสำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมฯ

Photos from สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International Affairs Office's post 03/10/2023

เชิญชวนผู้ที่สนใจอ่านข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมการลงทุนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จากผลการสำรวจความคิดเห็นของนักธุรกิจและภาคธุรกิจต่างประเทศในประเทศไทย ผ่านเครือข่ายระหว่างประเทศของกรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสาร pdf ได้ที่: https://drive.google.com/file/d/1TzFQCN3luLhxR191v-K-h4WLtaFGx17G/view?usp=drive_link

01/10/2023

โอกาสมาถึงแล้ว !!! สำหรับน้อง ๆ ระดับอุดมศึกษาที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยี สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น มีความยินดีที่จะรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Specialized Youth Exchange Program: SYEP) ประจำปี 2567 ในหัวข้อการจัดทำ "Digital Technology and Design"
ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 ตุลาคม 2566

** น้องๆ สามารถแสกน QR Code หรือเข้าผ่านลิ้งก์

รายละเอียดการสมัคร https://drive.google.com/file/d/1BvX-KBoQ4WnOc1i_yfVh2c-hbmo0Bxx3/view?usp=sharing

ลิ้งก์แบบฟอร์มสมัคร https://forms.gle/NDxaMy8eXCJwREe18

โดยสามารถส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาที่อีเมล์ [email protected]

แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ร่วมกันนะครับ :)

Photos from สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International Affairs Office's post 29/09/2023

การวิ่งออกกำลังกายพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับคณะผู้แทนสาธารณรัฐออสเตรีย

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 06.30 – 07.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้วิ่งออกกำลังกายร่วมกับคณะผู้แทนสาธารณรัฐออสเตรีย นำโดยนายปีเตอร์ ฮันเก้ สมาชิกสภาบริหารกรุงเวียนนา ซึ่งกำกับดูแลด้านการคลัง ธุรกิจ แรงงาน กิจการระหว่างประเทศและสาธารณูปโภค พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเมืองและการดำเนินภารกิจในด้านต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยว การพัฒนาธุรกิจ การจัดการขยะ การคมนาคมในเขตเมือง ฯลฯ ทั้งนี้ สมาชิกสภาฯ มีกำหนดเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 26 – 30 กันยายน 2566 โดยมีภารกิจเกี่ยวข้องกับการพบหารือกับผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยและชุมชนธุรกิจของออสเตรียเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคี รวมถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสมาคมธุรกิจเวียนนาและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติของไทย

Jogging and Talks between Governor of Bangkok and the Austrian Delegation

On 29th September 2023 from 06.30 – 07.00 hrs., Mr. Chadchart Sittipunt, Governor of Bangkok, had a jog with the delegation from the Republic of Austria, led by Mr. Peter Hanke, Executive Vienna City Councillor for Finance, Business, Labour, International Affairs and Public Utilities. While running, they talked about Bangkok and Vienna as well as the city operation of duties in the field of tourism, business development, waste management, urban transportation and so on. The Executive Vienna City Councillor is scheduled to visit Bangkok during 26th – 30th September 2023 with missions to meet with representatives from Thai public and private sectors and the Austrian community to strengthen the bilateral relations including the signing of a Memorandum of Understanding between the Vienna Business Association (VBA) and the National Innovation Agency (NIA).

Photos from สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International Affairs Office's post 28/09/2023

คณะสมาชิกรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี เยี่ยมชมระบบการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น.
สำนักสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ร่วมกับสำนักงานการต่างประเทศ นำคณะ
สมาชิกรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
นำโดย Ms. Ryu Ho-jeong สมาชิกรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐเกาหลีและสมาชิกพรรคความยุติธรรม (Justice Party) พร้อมด้วย Mr. Kim Yog-tae อดีตเจ้าหน้าที่พรรคพลังประชาชน (People Power Party) Mr. Lee Dong-hak อดีตเจ้าหน้าที่พรรคประชาธิปไตย (Democratic Party) และเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับระบบการจัดการขยะของกรุงเทพมหานคร และเยี่ยมชมโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้า เพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม (Waste to Energy) ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

นอกจากนี้ สำนักสิ่งแวดล้อม ได้นำคณะสมาชิกรัฐสภาเกาหลี เข้าเยี่ยมชมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะอินทรีย์ ด้วยการเลี้ยงหนอนแมลงทหารดำ (BLACK SOLDIER FLY) เพื่อศึกษาการจัดการเศษอาหารอีกรูปแบบหนึ่ง นอกจากเป็นอาหารสัตว์ และปุ๋ย เพื่อลดการกำจัดด้วยการนำไปเผา หรือฝังกลบ

Photos from สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International Affairs Office's post 24/09/2023

Bangkok Car Free 2023 “อุปสรรค โอกาส อนาคต”

24 ก.ย. 66 ซึ่งเป็นวันแห่ง “อนาคต”ตามเคมเปญภายใต้แนวคิด“อุปสรรค โอกาส อนาคต” ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ร่วมกับผู้บริหาร กทม. และทูตจาก 31 ประเทศ ร่วมกิจกรรม Bangkok Car Free 2023 ปั่นจักรยานรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ปลูกต้นไม้เพื่อช่วยสร้างพื้นที่สีเขียว ลดปริมาณคาร์บอนในอากาศเพื่อทำให้กรุงเทพมหานครปลอดจากมลพิษทางอากาศ โดยจะร่วมกันประกาศเป้าหมายสู่ Bangkok Car Free ในอนาคต ณ สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 700 คน ใช้รูปแบบการเดินทาง อาทิ เดิน จักรยาน รถไฟฟ้า รถโดยสารประจำทาง จากนั้นจะมีการพูดถึงนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดใช้รถรถยนต์ส่วนตัว

Photos from สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International Affairs Office's post 11/09/2023

กรุงเทพมหานครแสวงหาความร่วมมือด้าน Smart Change กับเบอร์ลินและจาการ์ตา
นายจารุพงศ์ เพ็งเกลี้ยง ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง สำนักงานการต่างประเทศ เข้าร่วมในงานเปิดตัว Future City Hub ณ อาคาร J Box กรุงจาการ์ตา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในธุรกิจดิจิทัลและสร้างเครือข่ายธุรกิจดิจิทัลให้เข้มแข็ง
งานเปิดห้องทดลองเมืองแห่งอนาคตครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้การดำเนินโครงการ Smart Change ระหว่างกรุงเบอร์ลินและกรุงจาการ์ตา ที่ได้ขยายขอบเขตความร่วมมือมายังกรุงเทพมหานคร มาตั้งแต่ต้นปี 2565 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย โดยที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้เป็นเจ้าภาพเชิญผู้แทนจากกรุงเบอร์ลินและกรุงจาการ์ตามาร่วมถอดบทเรียนจากปัญหาของเมืองที่เผชิญร่วมกัน และร่วมออกแบบเมืองให้เมืองจัดการด้านต่างๆ ได้อย่างอัจฉริยะ ซึ่งการออกแบบ Future City Hub ของกรุงจาการ์ตานี้ ได้แรงบันดาลใจจากการเยี่ยมชม FutureTales Lab ณ กรุงทพมหานครและร่วม workshop หาแนวทางการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนโดยอาศัยกลไกของ Open Data กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครและเครือข่ายต่างๆ

Photos from สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International Affairs Office's post 11/09/2023

ผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีจังหวัดฟูกูโอกะ (Fukuoka Institute of Technology) เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ก.ย. 2566 ผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีจังหวัดฟูกูโอกะ (Fukuoka Institute of Technology) เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร เพื่อรับฟังการบรรยายภาพรวมงานด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร และแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีจังหวัดฟูกูโอกะ (Fukuoka Institute of Technology) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในส่วนของการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรการศึกษา และการให้ทุนแลกเปลี่ยน ณ สถาบันเทคโนโลยีจังหวัดฟูกูโอกะ สำหรับนักศึกษา

การเดินทางเยือนสำนักงานการต่างประเทศในครั้งนี้ เพื่อเรียนรู้การทำงานด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร เสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐของไทย ในการสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีในระดับเยาวชน ทั้งนี้ สถาบันเทคโนโลยีจังหวัดฟูกูโอกะแจ้งว่าจะเป็นผู้สนับสนุนและร่วมดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Specialized Youth Exchange Program) กับกรุงเทพมหานคร ในปี 2567

English Below

The representatives from the Fukuoka Institute of Technology (FIT) met with Director of International Affairs Office, BMA

On Friday, September 1, 2023, the representatives from the Fukuoka Institute of Technology met with Director of International Affairs Office. The purpose of the meeting was to receive a comprehensive overview of Bangkok's international initiatives and exchange information on the operational strategies of the Fukuoka Institute of Technology. Additionally, they discussed collaboration with King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang in terms of knowledge exchange among educational personnel and scholarship opportunities at (FIT) for students

This visit was aimed at gaining information on Bangkok's international operations and fostering cooperation with Thai government agencies in technology development at the youth level. Furthermore, the Fukuoka Institute of Technology expressed its commitment to support and participate in a Specialized Youth Exchange Program with Bangkok in the year 2024.

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Bangkok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ดนตรีในสวน คอนเสิร์ต Mr. Turetsky Chior & Soprano Vocal Group จากรัสเซีย ณ สวนเบญจกิตติ
VDO คณะนักดนตรีกรุงเทพมหานครแสดง ณ งานเทศกาลดนตรี 2023 Chengdu International Sister Cities Youth Music Festival ณ นครเฉิ...
ประกาศผลผู้โชคดีจาก EP. 5คำตอบคือ ประเทศไทยได้บรรลุเป้าหมาย SDGs ข้อ 1 ยุติความยากจนยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านนะคะ แอดมินจะ...
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอขอบคุณภาพจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์...
Shanghai: Huangpu River.แม่น้ำหวงผู่!! 😊สำนักงานการต่างประเทศได้ดำเนินโครงการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมร่วมกับเมืองพี่เมืองน้...
Porto: COVID-19เมืองปอร์โต ประเทศโปรตุเกส ร่วมแบ่งปันคลิปวีดีโอสถานการณ์และการรับมือกับโรคติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งทั่วโลกกำ...
นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวแสดงความยินดีผ่านวีดิทัศน์ในนามของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและประช...
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามของกรุงเทพมหานครและประชาชนชาวกรุงเทพฯ ได้นำส่งวีดิทัศน์แสดงความ...
Global Future City Program in Bangkok funded by the Government of United Kingdom
The Side Story of Graffiti and Street Art in Bangkok
กทม.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม “ผู้นำเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียนครั้งที่ 7”

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


173 Dinso Road Phra Nakhon Dist
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 12:00
13:00 - 16:30
อังคาร 08:30 - 12:00
13:00 - 16:30
พุธ 08:30 - 12:00
13:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 12:00
13:00 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 12:00
13:00 - 16:30

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Administrative Court of Thailand Administrative Court of Thailand
120 Moo3 Chaeng Watthana Road
Bangkok, 10210

ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง Twitter @THadmincourt

Thailand Shining Through Thailand Shining Through
Bangkok

An official source for interested investors to look for new opportunities in Thailand. The Advisory Board on Building National Confidence and Image The office of the permanent sec...

Chemistry at Mahidol University Chemistry at Mahidol University
272 Rama VI Road Rachathewi
Bangkok, 10400

Department of Chemistry, Faculty of Science, Mahidol University

Southeast Asian Ministers of Education Organization Southeast Asian Ministers of Education Organization
920 Sukhumvit Road
Bangkok, 10110

SEAMEO was established in 1965 as a chartered international organisation to promote cooperation in education, science and culture in Southeast Asia.

กรมสรรพสามิต Excise Department กรมสรรพสามิต Excise Department
1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ
Bangkok, 10300

ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน www.excise.go.th

CUEE CUEE
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
Bangkok, 10330

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

sirirajpr sirirajpr
โรงพยาบาลศิริราช
Bangkok, 10700

สถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติ

International Institute for Trade and Development International Institute for Trade and Development
ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาซอย 12 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ
Bangkok, 10330

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

TICA - Thailand Incentive and Convention Association TICA - Thailand Incentive and Convention Association
99/7 The Legacy Viphawadi Bldg. , Soi Ladprao 8, Ladprao Road, Ladyao, Chatuchak
Bangkok, 10900

The Thailand Incentive and Convention Association (TICA) is a non-profit organisation established in

Museum Siam Museum Siam
4 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง
Bangkok, 10200

ให้ทุกการเรียนรู้ สนุกกว่าที่คิด www.museumsiam.org Tel. (+66)2-225-2777

ICTC MSDHS ICTC MSDHS
Bangkok, 10100

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Monkey Movies Monkey Movies
Bangkok, 32000

Welcome to my page