UNICEF Thailand

UNICEF Thailand

ยูนิเซฟทำงานเพื่อส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็กทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก

Photos from UNICEF Thailand's post 24/11/2023

🤨 จริงหรือไม่? 5 ข้อน่าสงสัยเรื่องการให้นม 🤱🏻
การให้นมเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่เหล่ามนุษย์แม่ต้องศึกษา มีรายละเอียดมากมายให้เรียนรู้ แม่แต่ละคนอาจเจอปัญหาและมีข้อสงสัยที่แตกต่างกันไป 📚พวกเรารวบรวม คำตอบมาไว้ให้แล้ว พร้อมที่จะเรียนวิชานมแม่กันหรือยัง?

#เลี้ยงลูกวันสุข


🤨 Fact or Fiction? 5 Myths About Breastfeeding. 🤱🏻
Breastfeeding can seem like a complex subject for mothers, but it doesn't have to be. With different people facing various challenges and concerns, We are here to provide answers. 📚 Are you ready to debunk some myths?

Photos from UNICEF Thailand's post 23/11/2023

เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กในประเทศไทย 👧🏻👦🏻🇹🇭

กระทรวงศึกษาธิการและยูนิเซฟ ได้ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาแผนแม่บทเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

การประชุมครั้งนี้ มีขึ้นเพื่อศึกษาและทบทวนแผนปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาเป็นแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน และนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) เป้าหมายที่ 4 “สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

โดยนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการว่า มีการให้ความสำคัญฏับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา โดยนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ผู้เรียนทุกคน สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และพร้อมเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ผ่านแพลตฟอร์มและช่องทางที่หลากหลาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

องค์การยูนิเซฟประเทศไทย ได้ร่วมมือกับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดประชุมทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรภายในกระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินจัดทำแผนดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่สามารถส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับผู้เรียน และมีกรอบแนวคิดเรื่องการลดความเลื่อมล้ำทางดิจิทัลการศึกษาและส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกัน โดยอาศัยประสบการณ์และความเชื่ยวชายจากหน่วยงานระดับนานาชาติคือ EdTech Hub มาร่วมในกระบวนการเสริมพลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

#ยูนิเซฟ #การศึกษา #เพื่อเด็กทุกคน

Photos from UNICEF Thailand's post 22/11/2023

โทโมโกะ อิคุตะ อายุ 16 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ เมื่อย้อนไปเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ในปี 2019 ตอนนั้นโทโมโกะ อายุ 12 ปี ได้สมัครเข้ามาเป็นอาสาสมัคร โดยมีความคิดที่ว่า อยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หรือทำประโยชน์ให้กับสังคมได้บ้าง ซึ่งถือว่าเป็นการทำงานอาสาสมัครครั้งแรกในชีวิตเลยก็ว่าได้ โดยงานแรกคือ การประชาสัมพันธ์สายด่วน 1300 ในแคมเปญเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็ก และหลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มดีขึ้น ก็ได้มีโอกาสกลับมาช่วยงานอีกครั้งในหลายกิจกรรม เช่น แจกสมุดคู่มือป้องกันโรคโควิด-19 และงานสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กในชุมชน โทโมโกะเชื่อว่า การทำงานเป็นอาสาสมัครทำให้ตัวเรามีความสุข ภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือคนอื่น ส่วนผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือก็คงรู้สึกได้เช่นกันว่า พวกเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้ง ยังมีหน่วยงานและกลุ่มคนที่มองเห็นและพร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาอยู่เสมอ

ติดตามอ่านเรื่องราวของ 10 ตัวแทนอาสาสมัครเพื่อเด็กของ ได้ที่ 👉🏻
Tomoko Ikuta (16) is currently in the 11th grade at the International School Bangkok. Five years ago, in 2019, Tomoko was 12 years old when she decided to volunteer with I Am UNICEF. She wanted to make the most of her free time and contribute to society. This was her very first volunteer experience, and her initial task was to promote the 1300 emergency line as part of a campaign to stop violence against children. After the onset of COVID-19, she resumed her volunteer work, which included distributing COVID-19 prevention guidebooks and teaching English skills to children in her community. Tomoko is always happy and proud to help others through volunteering. She firmly believes that those on the receiving end of assistance should not feel left behind, as there are organizations and individuals who recognize their needs and are always willing to help them.

Stay tune to read the stories of ten I Am UNICEF volunteers working for children at 👉🏻

21/11/2023

หากรู้สึกว่าพื้นที่บนโซเชียลมีเดียเริ่มไม่ปลอดภัยเพราะใครบางคนที่ไม่หวังดี และสงสัยว่าตัวเองกำลังถูกข่มขู่กรรโชกล่วงละเมิดทางเพศทางออนไลน์ อย่าเพิกเฉยปล่อยไป หรือเก็บเอาไว้คนเดียว มาร่วมหาทางออกพร้อมรับมือด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. ตั้งสติแล้วหยุดสื่อสารทันที Mute ข้อความ พยายามอย่าตอบโต้ หรือถ้าจำเป็นต้องตอบโต้ ก็ต้องกล้าปฏิเสธบอก 'ไม่’ กับสิ่งที่ทำให้เราไม่สบายใจ ให้ผู้กระทำหยุดสิ่งที่เขากำลังทำอยู่
2. เก็บข้อมูลหลักฐานทุกอย่างทั้งหมด ได้แก่ ไอดี, URL, ชื่อแอ็กเคานต์ รวมถึงบันทึกบทสนทนา แคปหน้าจอ ข้อความ รูปภาพ หรือวิดีโอที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นหลักฐาน และส่งไปให้บุคคลที่สามที่เราไว้วางใจได้รับรู้ไว้ว่าเราเจอเหตุการณ์อะไรอย่างไร
3. บล็อกช่องทางติดต่อกับบุคคลที่กำลังบีบบังคับ ข่มขู่กรรโชก หรือพยายามแสวงประโยชน์ทางเพศจากเรา แต่ไม่ควรลบบัญชีโซเชียลมีเดียหรือข้อความต่าง ๆ ที่อาจเป็นหลักฐาน
4. เปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว – ตรวจสอบข้อมูล เนื้อหาต่าง ๆ ที่โพสต์ไว้ และปรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในโซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันอื่น ๆ ให้เข้มงวดขึ้น
5. บอกเล่าเหตุการณ์กับคนที่ไว้ใจทันที ไม่ว่าเพื่อนสนิท พ่อแม่ผู้ปกครอง หรือผู้ใหญ่ที่ดูแล เพราะการขู่กรรโชกทางเพศ และการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์เป็นอาชญากรรม จำไว้เสมอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะเราเป็นต้นเหตุ
6. แจ้งเหตุ เพื่อได้รับการสนับสนุนทางด้านจิตใจและกฎหมาย พร้อมขอคำปรึกษากับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ ได้ที่
📌 สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300
📌 เว็บไซต์ www.thaihotline.org
📌 สายด่วน DSI 1202
📌 ชุดปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศเด็กออนไลน์ FACEBOOK: TICAC2016 และ Mysis แชตบอท
📌 ตำรวจไซเบอร์ www.thaipoliceonline.com และสายด่วนตำรวจไซเบอร์ 1441
📌 สายด่วนมูลนิธิสายเด็ก 1387
📌 เว็บไซต์ www.hugproject.org
📌 สายด่วน 1323 กรมสุขภาพจิต
เป็นต้น
เมื่อสงสัยว่ากำลังถูกล่อลวง ข่มขู่กรรโชก ล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์ ให้แจ้งทันที เพราะการขอความช่วยเหลือและแจ้งเหตุจะช่วยหยุดยั้งวงจรการแสวงประโยชน์ทางเพศได้ หากพบพฤติกรรมของบุคคลที่น่าสงสัย อย่าลังเลที่จะบอกให้คนที่ไว้ใจได้รับรู้ และอย่าโทษตัวเองหรือเก็บไว้คนเดียว สงสัยอยากรู้เพิ่มเติม www.unicef.org/thailand/th/onlinesafety หรือติดต่อ www.thaihotline.org และสายด่วน 1300
#สงสัยไว้ก่อน #สงสัยให้แจ้ง
If you feel that the online environment is becoming unsafe, and you find yourself facing online threats or coercion. Remember, you don't have to face it alone. Here are six steps to guide you:
1. Immediately cease communication. Mute messages and, if necessary, respond firmly by saying 'no' to anything that makes you uncomfortable. Clearly tell the perpetrator to stop their actions.
2. Collect all possible evidence such as IDs, URLs, account names, and keep records of conversations. Take screenshots of messages, images, or videos related to the incident. Share this information with a trusted person to let them know what's happening.
3. Block any means of contact from the person who is pressuring, threatening, or attempting to exploit you sexually online. However, refrain from deleting any social media accounts or messages that may serve as evidence.
4. Adjust your privacy settings – review and enhance privacy settings for content posted on social media and other applications.
5. Share with someone you trust, whether it's a close friend, parent, or guardian. Remember, sexual coercion and online sexual exploitation are crimes, and it's not your fault.
6. Report the incident to receive support, and seek advice from organizations specialized in this matter:
📌 Social Assistance Centre Hotline: 1300
📌 Thai Hotline: www.thaihotline.org
📌 DSI Hotline: 1202
📌 Facebook: TICAC2016 and Mysis Chatbot
📌 Cyber Police: Hotline: 1441 and www.thaipoliceonline.com
📌 Childline Foundation Hotline: 1387
📌 The Hug Project: www.hugproject.org
📌 Mental Health Hotline: 1323
If you are facing threats, online sexual abuse or sextortion, it's essential to report it immediately. Seeking help and reporting the incident can put a stop to the cycle of exploitation. Should you come across any suspicious behaviour, don't hesitate to tell someone you trust. Always remember, it’s never your fault. Learn more at www.unicef.org/thailand/onlinesafety or reach out to www.thaihotline.org and hotline 1300.

.

Photos from UNICEF Thailand's post 21/11/2023

เมื่อเยาวชนอายุ 16-18 ปีได้ร่วมเรียนรู้การทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในหนึ่งวัน?😮

การยืนหยัดในคำมั่นสัญญาของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการเติบโตของเด็กเเละเยาวชนมีความสำคัญอย่างมาก และเนื่องในโอกาส #วันเด็กสากล ปีนี้ ยูนิเซฟได้พาน้อง ๆ เยาวชน 4 คนผู้ผ่านการคัดเลือกในกิจกรรม "ขอหนึ่งวันฉันเป็นผู้นำปัตตานี" มาร่วมเรียนรู้การทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี คุณพาตีเมาะ สะดียามู Patimoh Sadeeyamu ผู้ว่าราชการหญิงชาวมุสลิมคนแรกของประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ❤️

น้อง ๆ ทั้ง 4 คน ได้ติดตามผู้ว่าตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็น ร่วมเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ เพื่อสัมผัสประสบการณ์การทำงานในฐานะผู้ว่าฯ ดูหนึ่งวัน! 📝✍🏻🥰

มาดูกันบ้างว่ามีอะไรกันบ้าง 😲😲

🧩 ณ จวนหรือที่พักของผู้ว่า น้อง ๆ ทั้ง 4 คน ได้เข้าฟังแนวคิดการยกระดับและกระจายสินค้าท้องถิ่นโดยการใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดีย 📱 🤳🎁
🧩 ที่ อำเภอโคกโพธิ์ น้อง ๆ ได้เข้าร่วมการประชุมการสร้างกลไกความร่วมมือส่งเสริม การอ่านระดับอำเภอโคกโพธิ์ ณ ห้องประชุมบ้านสวนประมงอาสา ตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 📖 📚 🩷
🧩 น้อง ๆ ได้เดินทางไปยังมัสยิดบ้านควนลังงา เพื่อเรียนรู้ประวัติมัสยิดเก่าแก่ของชุมชนจากโต๊ะอิหม่าม 📝✏️
🧩 ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี น้อง ๆ ได้เข้าร่วมการประชุมพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 💧🗣️🎙️
🧩 นอกจากนี้ น้อง ๆ ยังได้พูดคุยกับผู้ว่าฯ ที่ห้องทำงาน เพื่อเรียนรู้วิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำ

ในแต่ละสถานที่ที่เยาวชนได้ติดตามเดินทางเคียงข้างไปกับผู้ว่าฯ ได้ย้ำให้เห็นถึงสิ่งที่ ผู้ว่าบอกกับเยาวชนตลอดว่า "อะไรที่ไม่ใช่งานของผู้ว่าฯ นั่นแหละงานของผู้ว่าฯ" เพราะงานของผู้ว่าฯ เป็นงานที่มากกว่าการเซ็นเอกสาร มากกว่าเพียงแค่การเปิดงาน แต่คืองานเพื่อตั้งใจรับฟังปัญหาเพื่อยกระดับชีวิตของผู้คน 🌎☁️

องค์การยูนิเซฟประเทศไทย ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี คุณพาตีเมาะ สะดียามู และทีมงานของผู้ว่าฯ เป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การทำงานของผู้ว่าฯ ตลอดหนึ่งวันเต็ม โดยยูนิเซฟ ประเทศไทยเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่เยาวชนได้เรียนรู้จากผู้ว่าฯ ใน 1 วันนี้จะเป็นแรงผลักดันให้เยาวชนก้าวเดินตามความฝันของตัวเองอย่างเต็มความสามารถต่อไป

กดดูใต้คอมเมนต์ เพื่ออ่านสิ่งที่เยาวชนทั้งสี่เขียนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินติดตามการทำงานของผู้ว่าฯ

20/11/2023

#วันเด็กสากล ปีนี้ ครบรอบ 34 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ทว่าสิทธิเด็กกลับต้องถูกคุกคามอย่างมากกว่าที่เคยเป็นมา ไม่ว่าจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตลอดไปจนถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก ๆ เกือบครึ่งหนึ่งของโลก

วันนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่เราจะมีเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเท่านั้น หากแต่เราต้องลงมือทำอะไรสักอย่างเพื่อสิทธิของพวกเด็ก ๆ ยูนิเซฟขอให้ทุกคน รวมถึงรัฐบาลของนานาประเทศ มาร่วมกันปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก มาร่วมมือกันเพื่อให้โลกใบนี้เป็นที่ที่สิทธิเด็กได้รับการเคารพและปกป้องกัน

#ยูนิเซฟ #เพื่อเด็กทุกคน

This marks 34 years since the adoption of the CRC, yet children's rights are under greater threat than ever. From conflict zones to the impacts of climate change, over half of the world's children face existential threats to their well-being.

Today is not just a celebration but a call to action. We urge everyone, from governments to individuals, to champion the fulfillment and protection of children’s rights. Together, we can work towards a world where every child's rights are respected and upheld.

Photos from UNICEF Thailand's post 19/11/2023

“ผมฝันอยากทำอะไรแบบนี้มาตั้งแต่เด็ก ๆ อยากจะทำอะไรสักอย่างเพื่อคืนให้แก่ชุมชนของผม และช่วยกระตุ้นให้เด็ก ๆ มีจิตสำนึกรักชุมชนและอยากช่วยพัฒนาชุมชน ผมคิดว่าเมื่อเด็ก ๆ มาร่วมกิจกรรมที่เราจัด พวกเขาก็ได้รับแรงบันดาลใจไปแล้ว แบบที่เราต้องการให้เกิดขึ้น” ชวนอ่านเรื่องราวของ เกย วิศิษ์ กองคำ ผู้นำอาสาจากจังหวัดสุรินทร์ กับโครงการส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในชุมชนบ้านเกิดของเกย https://uni.cf/46cmjaV
#ผู้นำอาสา #อาสายูนิเซฟ
“I’ve dreamt of doing something like this since I was little, I always hoped to give something back to my community and to encourage young children to appreciate it and help it develop. After joining our activities, I think they feel inspired, which is what we wanted.” Read the story of Wisit “Goey” Kongkam, a volunteer leader from Surin province, and the project promoting 21st-century skills in his hometown community https://uni.cf/3SJGCJP

Photos from UNICEF Thailand's post 19/11/2023

ในช่วง #วันเด็กสากล พวกเราที่ยูนิเซฟขอขอบคุณทุก ๆ คนที่กำลังทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องเด็ก ๆ และสิทธิของพวกเขา แม้ในช่วงเวลาที่ทุกอย่างแทบจะเป็นไปไม่ได้

นี่คือความหวัง #เพื่อเด็กทุกคน
This we thank every person doing everything in their power to protect children and their rights, even in the most impossible situations.

, hope.

Photos from UNICEF Thailand's post 18/11/2023

“รู้ ทัน ท่วม” คือสิ่งที่จะไม่หายไปกับสายน้ำ 👉🏻 ชวนมารู้จัก รินา 🙋🏻‍♀️ ผู้นำอาสายูนิเซฟ ผู้สร้างกิจกรรมรับมือภัยน้ำท่วม ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในจังหวัดอุบลราชธานี

🌊 รินาเป็นคุณครูที่โรงเรียนสมเด็จ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี การได้ประสบภัยน้ำท่วมที่หนักมากที่บ้านเกิดในทุก ๆ ปี การได้ไปส่งนักเรียนตามบ้านและพบการใช้ชีวิตที่ลำบาก ทำให้รินาตั้งคำถามตลอดเวลาว่า “จะทำอย่างไรกับเรื่องน้ำท่วมได้บ้างนะ” เมื่อรินาได้รู้จักกับโครงการผู้นำอาสายูนิเซฟ รินาจึงไม่รีรอที่จะกรอกใบสมัคร บอกเล่าปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่บ้านเกิดของเธอให้เจ้าหน้าที่ยูนิเซฟฟัง

💡 หลังจากที่รินาได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ยูนิเซฟ เธอจึงได้จุดประกายว่า จุดแข็งที่เธอมีอย่างหนึ่งคือ เธอเป็นคุณครูผู้นำชุมนุมบอร์ดเกมในโรงเรียน และบอร์ดเกมไม่ได้มอบเพียงประสบการณ์ความสนุกให้กับผู้เล่น แต่บอร์ดเกมสามารถสร้างบทสนทนาและมอบความรู้ให้กับผู้เล่นอีกด้วย

🛣️ เส้นทางการพัฒนาบอร์ดเกม “รู้ทัน(น้ำ)ท่วม” เป็นอย่างไร แล้วเมื่อทำเสร็จได้เอาไปขยายผลใช้อย่างไรบ้างตามมาอ่านกันได้เลยที่ https://uni.cf/3QA5i4G

#ผู้นำอาสา #อาสายูนิเซฟ
Know the Flood: Riding the Waves of Knowledge 👉🏻 Meet Rina 🙋🏻‍♀️ – a dedicated Volunteer Leader spearheading a remarkable flood adaptation initiative in Ubon Ratchathani.

🌊 Rina is a teacher at Somdej School in Ubon Ratchathani. Every year, her hometown is hit hard by devastating floods. She visits her students' homes and witnesses the hardships they endure. This constant struggle has left Rina wondering, "What can I do about the floods?" When Rina came across the UNICEF Volunteer Leader programme, she didn't hesitate to apply. She shared the flood-related challenges her community faces, providing UNICEF program officers with a glimpse into her reality.

💡 After her conversation with the officers who oversee the Volunteer Leader Programme, Rina realized that one of her strengths was being a board game facilitator at her school. Board games didn't just provide players with a fun experience, they also fostered dialogue and imparted knowledge.

🛣️ How is the development path of the board game "Know the Flood" laid out? And, once completed, how is it expanded and utilized? Find out by reading more at the following link. https://uni.cf/40yL2Fa

18/11/2023

สงคราม
ภาวะโลกรวน
พิษเศรษฐกิจ

วิกฤติครั้งแล้วครั้งเล่ากำลังปล้นชีวิตและอนาคตของเด็ก ๆ ทั่วโลก
พอกันที หยุดแค่นี้
เด็ก ๆ ต้องการสันติสุข ตอนนี้ #วันเด็กสากล
Wars.
Climate change.
Economic turmoil.

Crisis after crisis is robbing children around the world of their lives and their futures.
ENOUGH. NO MORE.
Children need peace, NOW.

17/11/2023

🙋‍♀️ เชิญชวนชาวอ่าวน้ำเมา จ. กระบี่ เป็นอาสาสมัคร กับกิจกรรม “อ่าวน้ำเมาพันพรือ?” What’s Up, Ao Nam Mao?

🌳 เพราะ “หญ้าทะเล” ช่วยให้ระบบนิเวศน์อ่าวน้ำเมาสมบูรณ์และหล่อเลี้ยงอาชีพประมง แต่กลับเสื่อมโทรมและถูกทำลายลงเรื่อย ๆ โครงการผู้นำอาสายูนิเซฟ จึงชวนชาวกระบี่ร่วมเป็นอาสาสมัครกิจกรรม "อ่าวน้ำเมาพันพรือ" สร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณชุมชนอ่าวน้ำเมา

เรากำลังมองหา
💚 ทีมพี่เลี้ยงกลุ่มดูแลน้อง ๆ 4 คน
💚 ทีมสวัสดิการ 4 คน
💚 พิธีกร 1 คน

📌 คุณสมบัติอาสา

มีทักษะ ที่เหมาะสมกับฝ่ายที่ตนเองเลือก

มีความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน

มีความสนใจในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และ/หรือ ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ หญ้าทะเล

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 9 และ 10 ธันวาคม 2566 ได้ครบทั้ง 2 วัน

สามารถเข้าร่วมอบรมเพิ่มทักษะ (ออนไลน์), ประชุมเพื่อนัดหมายกิจกรรม (ออนไลน์), และการเตรียมความพร้อมก่อนจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม

** จะมีการสื่อสารและนัดหมายช่วงเวลาสำหรับอบรม นัดหมายกิจกรรม และเตรียมความพร้อม หลังจากคอนเฟิร์มจำนวนอาสาแล้ว

🗓️ วันจัดกิจกรรม: 9 – 10 ธันวาคม 2566
📍 ณ บริเวณอ่าวน้ำเมาและบ้านแหลมโพธิ์ จังหวัดกระบี่

📣 ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ – 24 พ.ย. 2566
🔗 ที่นี่: https://iam.unicef.or.th/s/campaign-details?id=70109000000l6Lg&language=th
💁‍♀️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่: LINE Official @‌iamunicef (มีเครื่องหมาย @)

ร่วมเป็นอาสาสมัคร เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

17/11/2023

การฟังภาษาเด็กเล็ก (Baby Talk) บ่อย ๆ ช่วยสร้างทักษะทางภาษาให้เจ้าตัวเล็ก
เราเข้าใจว่าบางทีพ่อแม่เองก็ยังไม่ค่อยชินกับการใช้ภาษาเด็กเล็กนัก ไม่เป็นไร ของแบบนี้สามารถฝึกกันได้ ตามไปดูกันเลยว่าจะฝึกได้อย่างไร

1.ฝึกคุยภาษาเด็กเล็กตอนทำกิจวัตรประจำวัน เช่น ตอนให้นมหรือป้อนอาหาร ตอนเล่นกับลูก ๆ หรือจะเป็นตอนอาบน้ำก็ได้
2.ลองใช้ภาษาเด็กเล็กในการอธิบายรูปภาพในหนังสือหรือพูดถึงของเล่นชิ้นโปรด
3.ลองใช้เล่าถึงสิ่งรอบตัวลูก ไม่ว่าจะเป็น เจ้าหมา เจ้าแมว หรืออะไรก็ได้
4.อย่าลืมพูดให้ช้าลง ใช้คำซ้ำ ๆ ใช้เสียงสูงเสียงต่ำ แสดงสีหน้าให้เกินจริง และยิ้มกว้าง ๆ สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจง่ายขึ้น

ตามอ่านเคล็ดลับการเลี้ยงลูกเรื่องอื่น ๆ ได้ที่ และติดตามแคมเปญ Moomin Friday Parenting ได้ทุกวันศุกร์

Did you know that using baby talk can help your little ones develop their language abilities? If baby talk does not come naturally to you, it's okay. The good news is it can be practiced! Let’s see how you can get started.

The best time to practice baby talk is during your daily activities, such as breastfeeding, playing, or bathing the baby.
You can try describing pictures in books or their favorite toys using baby talk.
You can also use baby talk when explaining the surroundings to the babies, like saying, "That's a doggie" or "That's a kitty."
Don't forget to speak slowly, repeat words, use a melodic pitch, exaggerate your facial expressions, and lots of big smiles. Babies love these!

For more useful parenting tips, follow the Moomin campaign every Friday.

Photos from UNICEF Thailand's post 16/11/2023

การขู่กรรโชกทางเพศเกิดขึ้นกับเด็กคนใดก็ได้ทุกเมื่อ ผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญมากในการช่วยปกป้องดูแลเด็กและวัยรุ่นให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อการถูกขู่กรรโชกทางเพศ และการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์ เพราะสภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ในครอบครัว และการดูแลเอาใจใส่ที่อบอุ่น เป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะช่วยลดความเสี่ยงได้
การสื่อสารพูดคุยในเชิงบวก เคารพความรู้สึกและสิทธิของเด็ก ไม่บังคับหรือควบคุมจนเกินไป และพร้อมรับฟังปัญหาของเขาโดยไม่ตัดสิน จะสร้างพื้นที่ที่เด็กรู้สึกอบอุ่นปลอดภัย เป็นที่พึ่งให้พวกเขากล้าพูดคุย บอกเล่าถึงปัญหา และพร้อมที่จะเรียนรู้แก้ไขไปด้วยกันกับคุณ
และสิ่งที่จะเป็นเกราะคุ้มกันเด็กและวัยรุ่นจากการล่วงละเมิดได้เป็นอย่างดี คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์ภัยเสี่ยง การรู้เท่าทันพฤติกรรม Online Grooming และกลลวงทางออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ของคนร้าย และเข้าใจความเสี่ยงของการแชร์เนื้อหาส่วนตัว และรูปที่ค่อนข้างเปิดเผยบนโซเชียลมีเดีย และผู้ใหญ่ควรหมั่นสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของเด็กและวัยรุ่น เพราะนั่นอาจเป็นสัญญาณของการตกเป็นเป้าหมายภัยร้ายออนไลน์ที่มักเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
สอนให้เด็ก #สงสัยไว้ก่อน รู้เท่าทัน Sextortion พร้อม #สงสัยให้แจ้ง และบอกให้คนที่ไว้ใจได้รับรู้ เมื่อไรที่เกิดเหตุ อย่าโทษตัวเอง หรือเก็บไว้คนเดียว สงสัยอยากรู้เพิ่มเติม คลิก www.unicef.org/thailand/th/onlinesafety หรือติดต่อ www.thaihotline.org และสายด่วน 1300

#สงสัยไว้ก่อน #สงสัยให้แจ้ง
Sextortion and online sexual exploitation can happen to any child at any time. Parents play a crucial role in safeguarding them from these risks. Factors like the family environment, strong bonds, and attentive care can help reduce these risks.
Positive communication, respecting a child's feelings and rights, avoiding excessive control, and listening without judgment all contribute to creating a safe space. This encourages children to voice their concerns, thoughts, and problems with you.
Empowering children and adolescents with the skills to spot online threats is essential. This also involves recognizing online grooming and various deception tactics used by perpetrators. Understanding the risks of sharing private content and revealing photos on social media is equally crucial. Parents and caregivers should pay close attention to their children's behaviour, as changes in behaviour can be a sign of potential dangers, which can happen anytime.
Teach children to exercise , stay informed about sextortion, and encourage them to . If you fall prey to a sinister online scheme, it’s never your fault. Don’t suffer in silence. Learn more at www.unicef.org/thailand/onlinesafety or contact www.thaihotline.org and the hotline 1300.

Photos from UNICEF Thailand's post 15/11/2023

👫 กลุ่มเยาวชนเดินหน้าขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการที่ปรึกษาเยาวชนยูนิเซฟ (YPAB) ร่วมขับเคลื่อนการแก้ปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิทธิเด็ก 🌏💙

เมื่อเร็ว ๆ นี้ น้อง ๆ สมาชิก YPAB ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อเอกสาร “ความคิดเห็นทั่วไป ข้อที่ 26 (General Comment No.26 หรือ GC26) ซึ่งเป็นเอกสารที่รวบรวมประเด็นความท้าทายของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและสิทธิเด็ก โทโมโกะ อิคุตะ สมาชิก YPAB เป็นตัวแทนประเทศไทย ในการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ GC26 ที่สำนักงานยูนิเซฟภาคพื้นเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก โดยโทโมโกะได้ย้ำถึงความสำคัญของบทบาทของเยาวชนในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 🌱

ในงานนี้ ยังมีสมาชิก YPAB อีก 2 คน คือ พริม รัชสุรางค์ วงศ์กระแสมงคล และแอ๋ม วรวรรณตรา น่วมอินทร์ มาร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ และยังได้นำเสนอมุมมองรวมถึงแรงบันดาลใจของเยาวชนจากในแต่ละภูมิภาค การมีส่วนร่วมของเยาวชน การนำแบ่งปันความคิดเห็นที่มีพลังของน้อง ๆ เป็นหนึ่งในเครื่องพิสูจน์ว่า สมาชิก YPAB สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในเรื่องสิทธิเด็กและปัญหาสิ่งแวดล้อมในเวทีโลกได้ 🌏

พวกเราที่ยูนิเซฟรู้สึกภูมิใจในการมีส่วนร่วมของน้อง ๆ สมาชิก YPAB เราจะคอยสนับสนุนเต็มที่ และเป็นกระบอกเสียงให้แก่เยาวชนในการมีส่วนร่วมถกประเด็นปัญหาสำคัญในเวทีระดับโลกเช่นนี้ต่อไป 🌟


ัน
👫 Youth at the Forefront of Change: UNICEF Young People Advisory Board (YPAB) in action to advance climate action and children's rights. 🌏💙

Recently, YPAB members have been actively involved in discussions on the “General Comment No. 26" (GC 26), a key document focusing on children’s well-being and rights in the face of climate challenges. During an event hosted by UNICEF East Asia Pacific office in Bangkok, YPAB’s Tomoko Ikuta, representing Thailand's youth, shared her valuable insights on GC 26. She emphasized the important role of young people in driving effective and sustainable climate solutions. 🌱

Rajasurang Wongkrasaemongkol (Prim) and Worrawantra Nuam-in (Amm) skillfully moderated the discussions, bringing the perspectives and aspirations of youth from across the region. Their participation and the powerful concluding remarks they delivered are examples of how young people are making a real difference in advocating for children's rights in the context of global environmental challenges.🌏

We are immensely proud of YPAB’s contributions and remain committed to supporting and amplifying the voices of young people in these critical global discussions. 🌟


ัน

14/11/2023

💍 ร่วม PROMISE กับ มาริโอ้ เมาเร่อ วันนี้ https://bit.ly/3um4uJ1 ⁣⁣
เพียงบริจาคแบบรายเดือน วันละ 20 บาท หรือเดือนละ 600 บาท แม้ยอดบริจาคต่อครั้งจะไม่มาก แต่สามารถมอบความยั่งยืนเพื่อปกป้องชีวิตเด็ก ๆ ให้ปลอดภัย เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และเติบโตอย่างแข็งแรง⁣
⁣.⁣
For every child, a PROMISE.⁣⁣
ื่อชีวิตเด็กนับล้าน⁣

13/11/2023

เคยรู้สึกอยากทำอะไรเพื่อใครสักคนไหม?
10 ตัวแทนอาสาสมัครของ จะมาแบ่งปันประสบการณ์และเรื่องราวของพวกเขา ในฐานะ #อาสาเพื่อเด็ก ยูนิเซฟเชื่อว่างานอาสาไม่ใช่แค่การทำความดี แต่คือการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับผู้คนและสังคม หวังว่าเรื่องราวของอาสาทุกคนจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนเริ่มลงมือทำสิ่งใหม่ ๆ เพื่อเด็ก หรือผู้คนใกล้ตัว ติดตามอ่านเรื่องราวของพวกเขาได้ที่ 👉🏻
Ever had the desire to help others?

Ten volunteer representatives from are here to share their experiences and stories, focusing on their work for children. UNICEF believes that volunteering is not just about doing good but about creating meaningful change for individuals and society. We hope that the stories of these volunteers inspire everyone to embark on new initiatives for children or those close to them. Follow and read their stories at 👉🏻

12/11/2023

มองดูเผิน ๆ การเลี้ยงกบในโรงเรียนที่เรียกตัวเองว่า Eco School ในเขตประเวศแห่งนี้อาจจะเหมือนเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน แต่แก่นแท้ของบ่อเลี้ยงกบแห่งนี้เปรียบเสมือนห้องแล็บที่เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้กายวิภาคของกบผ่านการเลี้ยงกบ ไปจนถึงค้นคว้าหาวิธีบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากการเลี้ยงกบให้สะอาดพอที่จะหมุนเวียนนำกลับมาใช้รดน้ำผักในแปลงเกษตรและช่วยลดการปล่อยน้ำปนเปื้อนที่เกิดจากบ่อเลี้ยงกบสู่ระบบนิเวศน์ให้น้อยที่สุด

บ่อเลี้ยงกบนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM ของโรงเรียนที่คุณครูชวนให้เด็ก ๆ ตั้งคำถามกับกิจวัตรประจำวันและสิ่งรอบตัวเพื่อเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และช่วยกันหาคำตอบว่า พวกเขาจะช่วยกันสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดได้อย่างไร

มาติดตามการทดลองนอกห้องเรียนและการเรียนการสอนของคุณครูที่ไม่ได้ยึดติดกับหลักสูตรแบบเดิม ๆ กับนักเรียนโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ในสารคดีโดย The MATTER

ัน
At first glance, the small-scale frog farm in a self-proclaimed 'eco school' in the Prawet district may seem like a means to generate income for the students. However, a closer look reveals that this is a ‘lab’ for students to explore frog anatomy and physiology, conduct research on methods to purify wastewater from frog rearing to a quality suitable for irrigating crops. This endeavor also contributes to reducing the environmental impact of discharging polluted water from the frog pond into the ecosystem.

The frog-rearing pond is an integral part of STEM education, where teachers encourage students to question everyday activities and find ways to minimize their environmental footprint.

Let's follow their experiential learning beyond the classroom and the innovative teaching methods of the teachers at Kaenthong Upathum School with The MATTER

Photos from UNICEF Thailand's post 11/11/2023

‘เข้าหา ตีสนิท ผูกพัน’ ขั้นตอนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของ Online Grooming ซึ่งเป็นกระบวนการที่บุคคลที่เป็นได้ทั้งคนรู้จักและคนแปลกหน้า พยายามเข้าหาเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเด็กและวัยรุ่นผ่านออนไลน์จนเกิดความไว้วางใจเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ มักมีการล่อลวงให้เด็กถ่ายหรือแชร์รูปหรือวิดีโอที่เปิดเผยเนื้อตัวของตัวเองให้อีกฝ่าย
เมื่อรูปหรือวิดีโอตกอยู่ในมือคนร้าย ก็จะถูกใช้เป็นเครื่องมือแบล็กเมล และนำไปสู่ Sextortion หรือการขู่กรรโชกทางเพศ โดยคนร้ายอาจเรียกร้องทรัพย์สิน ข่มขู่ให้เด็กมีสัมพันธ์ทางเพศ หรือข่มขู่ให้ผลิตสื่อทางเพศเพิ่ม ซึ่งรูปและวิดีโอเหล่านั้นอาจถูกนำไปเผยแพร่หรือขายต่อในโลกออนไลน์ ดังนั้นกระบวนการ Sextortion จึงเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องเจอหน้ากัน หรือในบางครั้งอาจมีการชักชวนให้เด็กออกมาพบเพื่อล่วงละเมิดทางเพศในชีวิตจริงได้เช่นกัน
คอยสังเกต พฤติกรรมไม่ชอบมาพากลของคนที่แชตมาหา หรือเข้ามาตีสนิท ต้องรู้เท่าทันเพื่อเตรียมรับมือวิธีการเข้าหาที่ไม่หวังดี อย่าปล่อยตัวเองตกหลุมพรางแห่งความไว้ใจ
พ่อแม่ ผู้ปกครองควรสอนให้เด็ก ๆ รู้จักรูปแบบการเข้าหาเพื่อกรูมมิ่ง เพื่อรู้เท่าทันปกป้องตัวเองจากโลกออนไลน์ได้ และเราต้องไม่ปล่อยให้ใครอาศัยความไว้ใจเพื่อเข้าถึงลูกเราได้ง่าย ๆ
เจอพฤติกรรมที่เข้าข่าย online grooming ให้ #สงสัยไว้ก่อน ฉุกคิดทุกครั้งก่อนส่ง/โพสต์เนื้อหาส่วนตัว หรือรับใครเป็นเพื่อนบนออนไลน์ สงสัยอยากรู้เพิ่มเติม www.unicef.org/thailand/th/onlinesafety หรือติดต่อ www.thaihotline.org และสายด่วน 1300

#สงสัยไว้ก่อน #สงสัยให้แจ้ง
Online grooming often begins with someone you know or strangers reaching out to you online with hidden motives to exploit you. Once they gain your trust, they may request revealing images and videos or manipulate you into explicit displays.
When these materials end up in the wrong hands, they can become tools for blackmail, potentially leading to sextortion. Perpetrators would then exploit you financially and sexually or coerce you into producing more explicit contents. This process can start online and escalate to sexual abuse if the perpetrators coerce you to meet them in person.
Exercise caution when dealing with an unsolicited online request or chats. Always protect yourself and don’t easily extend your trust.
Parents should teach children about online grooming and guide them on how to stay safe in the digital world. It’s crucial to ensure that those you trust never exploit your children.
If you encounter suspicious behavior, exercise . Be careful when sharing photos, videos, or accepting friend requests online. To learn more, visit www.unicef.org/thailand/onlinesafety or contact www.thaihotline.org and hotline 1300.

11/11/2023

วราวุธ ศิลปอาชา รมว.พม. เตือนภัยเด็กและเยาวชนถูกล่วงละเมิดทางเพศทางออนไลน์

ภัยออนไลน์ใกล้ตัวกว่าที่คิด เด็กไทยอายุ 12-17 ปี กว่า 400,000 คน หรือเกือบ 1 ใน 10 คน เคยถูกล่วงละเมิดและแสวงประโยชน์ทางเพศผ่านช่องทางออนไลน์

ยูนิเซฟร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเครือข่ายเสริมสร้างอินเทอร์เน็ตปลอดภัย ประเทศไทย เปิดตัว แคมเปญรณรงค์ #สงสัยไว้ก่อน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จัก “คิดทบทวนให้ถี่ถ้วน” ก่อนจะโพสต์ภาพ วิดีโอ หรือข้อมูลส่วนตัวบนพื้นที่ออนไลน์ เพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการล่วงละเมิดและแสวงประโยชน์ทางเพศทางออนไลน์

หากเจอบทสนทนาแปลก ๆ บนโลกออนไลน์ให้ #สงสัยไว้ก่อน เพื่อไม่ให้ตกหลุมพรางของผู้ไม่หวังดีที่หวังแสวงประโยชน์ และ #สงสัยให้แจ้ง เพื่อขอความช่วยเหลือ หรือแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางต่างๆ

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ใน Bangkok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เพื่อเด็กทุกคน

ยูนิเซฟ หรือ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ถือกำเนิดขึ้นเมื่อพ.ศ. 2489 เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เด็กหลายล้านคนที่ได้รับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่สอง จวบจนถึงวันนี้ แม้โลกจะเปลี่ยนไป แต่ยูนิเซฟยังคงยืนหยัดอยู่เคียงข้างเด็กๆ อย่างไม่เคยหยุดพัก

หัวใจสำคัญของภารกิจเรา คือการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก เพื่อให้เด็กทุกคนมีชีวิตอยู่รอดและปลอดภัย ได้รับการคุ้มครองจากอันตรายทั้งปวง ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ และเมื่อใดก็ตามที่โลกเกิดภัยพิบัติ สงครามหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน ยูนิเซฟจะอยู่ที่นั่นเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เด็กและครอบครัวที่ประสบภัยเหมือนเช่นเคย

ปัจจุบัน ยูนิเซฟทำงานร่วมกับรัฐบาล ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันวิชาการ สื่อมวลชน รวมทั้งชุมชนใน 190 ประเทศและเขตปกครองต่าง ๆ ทั่วโลกเพื่อนำคำมั่นสัญญาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม การขับเคลื่อนงานดังกล่าวเป็นทั้งหน้าที่และความมุ่งมั่นของยูนิเซฟในการเข้าถึงกลุ่มเด็กที่มีความเสี่ยงและเปราะบางที่สุดในสังคม

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

วราวุธ ศิลปอาชา รมว.พม. เตือนภัยเด็กและเยาวชนถูกล่วงละเมิดทางเพศทางออนไลน์
จะเป็นมิตรที่น่าไว้ใจ หรือกลับกลายเป็นมิจฉาชีพ? มิตรภาพบนโลกออนไลน์ ควรตั้งข้อสงสัยอยู่เสมอ#สงสัยไว้ก่อนอย่าเพิ่งไว้ใจ #...
ยูนิเซฟ 🇹🇭 75 ปี l แอน ทองประสม กับคำมั่นสัญญา #เพื่อเด็กทุกคน
จะดีกว่าไหม? ถ้าเรา #สงสัยไว้ก่อน อยากรู้ว่าทำไมต้องสงสัย ค้นหาคำตอบพร้อมกันได้เร็ว ๆ นี้ #UNICEFThailand #สงสัยให้แจ้ง ...
#มหัศจรรย์ความสุขที่เท่าเทียม #ForEveryChild, A Fair Chance 💙
เพื่อช่วยชีวิตเด็ก ๆ ในกาซาสิ่งของช่วยชีวิตจำเป็นต้องมีจำนวนมากกว่านี้
สิ่งของจำเป็นล็อตแรกจากสหประชาชาติถูกจัดส่งถึง #กาซา แล้ว
ทุกนาทีมีค่าสำหรับเด็ก ๆ ในกาซา
ยูนิเซฟ 🇹🇭 75 ปี l มาริโอ้ เมาเร่อ กับคำมั่นสัญญา #เพื่อเด็กทุกคน
อยากรู้ไหมครับทำไมผมรักยูนิเซฟ? กดติดตามเพจได้เลยครับ
ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ: ร่วมช่วยชีวิตเด็ก ๆ ที่กำลังเผชิญความเสี่ยงจากภัยที่มากับน้ำ
Mini clip - Anne Thongprasom

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่

19 Phra Atit Road
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

Bangkok องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
The Rotary Club of Bangkok South The Rotary Club of Bangkok South
The Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park Hotel, Lower Ground Floor, 952 Rama IV Road
Bangkok, 10500

Give a little, change a lot... With help of sponsors and donations, we have funded and installed over 500 water systems throughout Thailand.

Greenpeace Thailand Greenpeace Thailand
1371 แคปปิตอล แมนชั่น ชั้น 1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
Bangkok, 10400

ปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลงมือทำ เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมด้วยสันติวิธี

Young Skål Thailand Young Skål Thailand
Bangkok, 10114

Membership in Young SKAL is open to students and young profesionals (20-35 years old) studying tourism or working in the tourism industry in Thailand

Arts et Metiers ParisTech Engineers Alumni in Thailand Arts et Metiers ParisTech Engineers Alumni in Thailand
Bangkok

Arts et Metiers ParisTech Alumni Thailand : http://thailande.gadz.org/ ParisTech Alumni Thailand : http://thailande.gadz.org/Accueil/GR-ParisTech-ESTP

The JUMP Foundation The JUMP Foundation
1/5-1/6, Soi Ari 2, Phahonyothin Road Samsen Nai, Phayathai , กรุงเทพมหานคร
Bangkok, 10200

The JUMP! Foundation is a non-profit organization that believes in inspiring, empowering, and engaging youth through collaborative and innovative transformational learning programs...

Hope Cards Hope Cards
Bangkok

Please visit www.hopecards.net to view our beautiful selection of handmade cards.

Love Wildlife Love Wildlife
77 Nakornsawan Road Wat Sommanat, Pomprap Sattruphai
Bangkok, 10100

Love Wildlife is a Thai non-profit organization dedicated to protecting southeast Asian wildlife thro

Imagine Thailand Imagine Thailand
195 Soi Udomsuk 37 Sukhumvit Road
Bangkok, 10261

We believe in the capacity of youth, university students and skilled professionals to create a new f

Guidotti Foundation Guidotti Foundation
Bangkok, 10110

Guidotti Foundation is privately funded, strives in assisting people reaching financial independence

Culture Network Foundation - CNF Culture Network Foundation - CNF
Bangkok, 10230

Culture Network Foundation (CNF) is a not-for-profit organisation run by a small local Thais family

มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์
19 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 16 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
Bangkok, 10240

A tree planting organization that aims to increase no. of trees in Thailand and raise green awareness