แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

แขวงทางหลวง แม่ฮ่องสอน

เพจนี้สร้างขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์การทำงานของฝ่ายวิศวกรรมและ รับทราบข้อแนะนำหรือปัญหาต่างๆจาก ผู้ทีใช้เส้นทาง ทางหลวงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Photos from แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน's post 23/11/2023

🚧ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา🚧
👷‍♂️ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 👷‍♂️
☎️โทร.053-684104
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่1
#แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

Photos from กรมทางหลวง's post 23/11/2023
Photos from แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน's post 22/11/2023

🚧ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา🚧
👷‍♂️ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 👷‍♂️
☎️โทร.053-684104
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่1
#แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

Photos from แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน's post 21/11/2023

🚧ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา🚧
👷‍♂️ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 👷‍♂️
☎️โทร.053-684104
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่1
#แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

Photos from แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน's post 20/11/2023

🚧ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา🚧
👷‍♂️ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 👷‍♂️
☎️โทร.053-684104
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่1
#แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

20/11/2023

📢📢ข่าวสารประชาสัมพันธ์📢📢
ด้วยขณะนี้ แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ได้ย้ายปฏิบัติงาน ณ สำนักงานแห่งใหม่ ทำให้ไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ของหน่วยงานได้ชั่วคราว ทั้งนี้ สามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่ได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้

Photos from แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน's post 17/11/2023

🚧ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา🚧
👷‍♂️ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 👷‍♂️
☎️โทร.053-684104
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่1
#แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

Photos from แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน's post 16/11/2023

🚧ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา🚧
👷‍♂️ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 👷‍♂️
☎️โทร.053-684104
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่1
#แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

Photos from แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน's post 15/11/2023

🚧ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา🚧
👷‍♂️ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 👷‍♂️
☎️โทร.053-684104
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่1
#แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

Photos from แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน's post 14/11/2023

🚧ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา🚧
👷‍♂️ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 👷‍♂️
☎️โทร.053-684104
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่1
#แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

Photos from แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน's post 13/11/2023

🚧ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา🚧
👷‍♂️ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 👷‍♂️
☎️โทร.053-684104
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่1
#แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอง

Photos from แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน's post 09/11/2023

🚧ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา🚧
👷‍♂️ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 👷‍♂️
☎️โทร.053-684104
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่1
#แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

Photos from แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน's post 09/11/2023

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการเเขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน หัวหน้าหมวดทางหลวง หัวหน้างานและข้าราชการในสังกัด ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ครั้งที่ 2/2567 โดยมอบนโยบาย พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานของแขวงทางหลวงในสังกัดสอดคล้องกับนโยบายของกรมทางหลวงและมีประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่1
#แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

Photos from แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน's post 08/11/2023

🚧ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา🚧
👷‍♂️ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 👷‍♂️
☎️โทร.053-684104
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่1
#แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

Photos from แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน's post 07/11/2023

🚧ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา🚧
👷‍♂️ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 👷‍♂️
☎️โทร.053-684104
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่1
#แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

Photos from แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน's post 06/11/2023

🚧ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา🚧
👷‍♂️ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 👷‍♂️
☎️โทร.053-684104
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่1
#แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

Photos from แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน's post 03/11/2023

🚧ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา🚧
👷‍♂️ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 👷‍♂️
☎️โทร.053-684104
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่1
#แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

Photos from แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน's post 03/11/2023

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายธนกร วงศ์พุฒิ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนครั้งที่2/2566 เพื่อทราบนโยบายของผู้บริหาร ณ ห้องประชุมราชธรรมพิทักษ์ ชัน 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี

Photos from แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน's post 02/11/2023

🚧ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา🚧
👷‍♂️ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 👷‍♂️
☎️โทร.053-684104
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่1
#แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

Photos from แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน's post 01/11/2023

🚧ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา🚧
👷‍♂️ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 👷‍♂️
☎️โทร.053-684104
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่1
#แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

Photos from แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน's post 31/10/2023

🚧ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา🚧
👷‍♂️ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2566 👷‍♂️
☎️โทร.053-684104
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่1
#แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

Photos from แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน's post 31/10/2023

วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 น.
นายธนกร วงศ์พุฒิ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนฝ่ายวิศวกรรม ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 10/2566 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจ.แม่ฮ่องสอน โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุม
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่1
#แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

Photos from แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน's post 31/10/2023

วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยกาารแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายธนกร วงศ์พุฒิ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสมัครสมานสามัคคีระหว่างภาครัฐและเอกชนและเป็นการประสานงานแบบไม่เป็นทางการในการบูรณาการการทำงานร่วมมือกันผลักดันยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี ณ หน่วยเฉพาะกิจสิงหนาท (กรมทหารราบที่ 17)

Photos from แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน's post 30/10/2023

🚧ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา🚧
👷‍♂️ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2566 👷‍♂️
☎️โทร.053-684104
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่1
#แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

30/10/2023

กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างสะพาน แจ้งเบี่ยงการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 35 (พระรามที่ 2) เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี –ปากท่อ ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ตั้งแต่ กม. 11+960 ถึง กม.20+295 รวมระยะทาง 8.3 กม.และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว (m82) ช่วง กม. 20+ 295 ถึง กม. 36+645 รวมระยะทาง 16.4 กม. ดังนี้

1. ปิดการจราจรช่องทางหลัก เบี่ยงใช้ทางคู่ขนาน ทั้งขาเข้าและขาออก ตั้งแต่เวลา 21.00 – 05.00 น. ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค. 2566 เป็นต้นไป จนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ
2. เบี่ยงการจราจรช่องขวาสุดบนเส้นทางหลัก ทั้งขาเข้าและขาออก ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2566 เป็นต้นไป จนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ

กรมทางหลวงขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง โดยในระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างฯ ได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ และตำรวจทางหลวง อำนวยความสะดวกการจราจแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป หากประชาชนมีความจำเป็นต้องเดินทาง โปรดระมัดระวังและเผื่อระยะเวลาในการเดินทาง รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว โทร.063-192-1586
#111ปีกระทรวงคมนาคมสร้างสุขทุกการเดินทาง

Photos from แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน's post 27/10/2023

🚧ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา🚧
👷‍♂️ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2566 👷‍♂️
☎️โทร.053-684104
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่1
#แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

Photos from แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน's post 26/10/2023

🚧ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา🚧
👷‍♂️ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2566 👷‍♂️
☎️โทร.053-684104
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่1
#แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

Photos from แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน's post 25/10/2023

🚧ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา🚧
👷‍♂️ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2566 👷‍♂️
☎️โทร.053-684104
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่1
#แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

Photos from แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน's post 25/10/2023

วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2566 นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 ตำแหน่งที่ 1 ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ ร่วมกับ นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทงหลวงแม่ฮ่องสอน, นายวัธนา เชื้อทอง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน, นายภาสกร จินดารัตน์ หัวหน้าหมวดทางหลวงแม่สะเรียง กรรมการตรวจรับพัสดุ และนายกิตติทัช กาวงค์ ผู้ควบคุมงาน ได้ตรวจรับงานงวดที่ 2 สัญญาจ้างที่ คค 06013/27/2566 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ในทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่ริด - ห้วยงู ระหว่าง กม.186+980 - กม.187+080 ปริมาณงาน 1 แห่ง เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงต่อไป
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่1
#แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

Photos from แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน's post 24/10/2023

🚧ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา🚧
👷‍♂️ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2566 👷‍♂️
☎️โทร.053-684104
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่1
#แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

24/10/2023

📢📢ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน📢📢

Photos from แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน's post 18/10/2023

🚧ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา🚧
👷‍♂️ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2566 👷‍♂️
☎️โทร.053-684104
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่1
#แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

Photos from แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน's post 17/10/2023

🚧ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา🚧
👷‍♂️ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2566 👷‍♂️
☎️โทร.053-684104
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่1
#แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

Photos from แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน's post 16/10/2023

🚧ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา🚧
👷‍♂️ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2566 👷‍♂️
☎️โทร.053-684104
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่1
#แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

Photos from แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน's post 16/10/2023

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานธุรการ

Photos from แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน's post 12/10/2023

🚧ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา🚧
👷‍♂️ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2566 👷‍♂️
☎️โทร.053-684104
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่1
#แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

Photos from แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน's post 12/10/2023

🚧ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา🚧
👷‍♂️ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2566 👷‍♂️
☎️โทร.053-684104
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สำนักงานทางหลวงที่1
#แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Amphoe Muang Mae Hong Son?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81
HIGHWEY NEWS
งานขุดซ่อมผิวทาง ( Deep Patching )/งานปะซ่อมผิวทาง ( Skin Patching ) - (COP)

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


108
Amphoe Muang Mae Hong Son
58000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Muang Mae Hong Son (แสดงผลทั้งหมด)
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน
61/10 หมู่ 5 ตำบล ผาบ่อง
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

DLD's Family ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง ช่องทางการติดตามข่าวสารของหน่วยงาน ผลิตและจำหน่ายพันธุ์สัตว์

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าปางตอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าปางตอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าปางตอง หมู่ 1
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

หน่วยงานสังกัด สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
114 Singhanatbumroong Road, Jongkam
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
64 Pang Lo Nikhom Road , Chong Kham
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

"ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น"

ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
99 ถนนปางล้อนิคม ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตำรวจ

สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน
104 หมู่ 3 ต. ปางหมู
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

ຄະນະ ໂຄສະນາ-ອົບຮົມ ເມືອງເມິງ ຄະນະ ໂຄສະນາ-ອົບຮົມ ເມືອງເມິງ
Amphoe Muang Mae Hong Son

ຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອມຊຶມແນວທາງຂອງພັກ, ກໍາ?

อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ - Namtok Mae Surin National Park อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ - Namtok Mae Surin National Park
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

เพจทางการของอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม?

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
105/6 ถนนขุนลุมประพาส
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

โทร/โทรสาร 053-613-022