สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน

สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด
286/3 ถ.แม่ฮ่องสอน-ปาย ต.ปางหมู, Pang Mu
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
99 ถนนปางล้อนิคม ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่อง
สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่อง
สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน, Mae Hong Son
สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแ
สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแ
อาคารชานกะเล ต.จองคำ, Mae Hong Son
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
101, Mae Hong Son
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแ
98/1 ถนนขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุริ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุริ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์, Pang Mu
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและ
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและ
47/1 - 2 ถนนนาวาคชสาร ตำบลจองคำ, Mae Hong Son
สวท.แม่ฮ่องสอน
สวท.แม่ฮ่องสอน
119/2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง, Mae Hong Son
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจัง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจัง
202/5 m.1 T.pangmu
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแ
124/2 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ, Mae Hong Son
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน, Mae Hong Son
สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหว
สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหว
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนน, Mae Hong Son
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม
ถนนขุนลุมประพาส, Mae Hong Son

ความคิดเห็น

กรมพัฒนาที่ดิน ส่งสุขปีใหม่ 2565 ให้เกษตรกรและประชาชน ด้วยนวัตกรรม พด.

...ดินดี ผลผลิตดี สุขภาพดี มิตรภาพดี สิ่งแวดล้อมดี เกษตรกรไทยมีชีวิตที่ดี...
ขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงานวันดินโลก ณ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564
ขอเชิญร่วมงาน วันดินโลก
กรมพัฒนาที่ดิน-การจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2564 https://youtu.be/yspJVzZHXqk
9 ปาย เกษตรทฤษฎีใหม่

https://www.youtube.com/watch?v=UkunMEgorgI&t=6s
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ณ แปลงปลูกพืชแบบขั้นบันได สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน พื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน 63 ตารางวา ตามโครงการจัดทำแปลงสาธิตปรับปรุงบำรุงดิน ปลูกพืชสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อแปรรูปผลผลิตเป็นวัตถุดิบให้กับหน่วยงานที่จะนำไปแปรรูปเป็นยาในการรักษา ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ต่อไป
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน นำโดย นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน
ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานภายในงานมีกิจกรรม การให้ความรู้เรื่องการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ การให้ความรู้ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน การตรวจวิเคราะห์ดินจากกลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 125 ราย
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

— — — — — — — — — — — — —
นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒาที่ดินเขต 6 ได้ร่วมทำกระบวนการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (PRA) ณ ศาลา SML บ้านทุ่งแพม ตำบลแม่ยวม อำเภอ แม่สะเรียง จังหมดแม่ฮ่องสอน เพื่อรวบรวมประเด็นต่างๆ นำมาวิเคราะห์ DPSIR และจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นเเนวทางในการยกระดับการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกร ต่อไป
ถึงเพื่อน ๆ ที่ร่วมงานกันมาหลายปีแล้ว ผมอยากขอให้ช่วยหน่อย เพราะผมอายุ 79 ปีแล้ว รู้สึกเหนื่อยมากหลังจากใช้เวลาหลายปีเพื่อสร้างเพลงประจำองค์กรให้กรมพัฒนาที่ดิน และยังต้องใช้เวลาอีกกว่า 3 ปี กว่าทางกรมฯ (2 อธพ.) จะยอมรับสิ่งที่เราทำให้ แต่เราเข้าใกล้จุดหมายทุกทีแล้วครับ เพียงต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์ด้านการร้องเพลงจากเมื่อครั้งก่อนช่วยเริ่มต้นให้หน่อย ------ จึงอยากขอร้องให้พวกเราช่วยนำพรรคพวกร้องเพลง "แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง" หรือ "หมอดินอาสา" หรือ "ทุ่งปอเทือง" สักหน่อย หรือเพลง "รักษ์ดิน-น้ำ" ที่ ดร. กาญจนา ชื่นพิชัย จัดทำมาให้เมื่อเร็ว ๆ นี้ก็ได้ โดยช่วยกันฝึกร้องให้ได้ค่อนข้างดีก่อน แล้วจึงร่วมกันร้องเป็นหมู่ในวันใดวันหนึ่งภายในเดือน พ.ค. นี้ ก็นับว่า OK ครับ บันทึกคลิปให้ดี นำมาโพสต์บน Facebook ให้เรียบร้อย การร้องของพวกเราจะกระตุ้นบุคคลอื่นให้ออกมาร้องด้วย เพราะสังเกตได้ว่า คนส่วนใหญ่ยังเขิน ๆ กันอยู่ เพราะกรมฯ ไม่เคยสร้างประสบการณ์ด้านนี้ให้ จนท. เลยตลอดเวลา 57 ปีนับแต่ตั้งมา ขอบคุณมากครับ 😽

ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน, หน่วยงานราชการ, 104 หมู่ 3 ต. ปางหมู, Amphoe Muang Mae Hong Son.

เปิดเหมือนปกติ

25/03/2022
09/02/2022

ประชาสัมพันธ์พิธีเปิดวันหมอดินอาสา 10 กุมภาพันธ์ 2565

28/12/2021

กรมพัฒนาที่ดิน ส่งสุขปีใหม่ 2565 ให้เกษตรกรและประชาชน ด้วยนวัตกรรม พด.

...ดินดี ผลผลิตดี สุขภาพดี มิตรภาพดี สิ่งแวดล้อมดี เกษตรกรไทยมีชีวิตที่ดี...

17/12/2021

ขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงานวันดินโลก ณ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564

01/12/2021

ขอเชิญร่วมงาน วันดินโลก

กรมพัฒนาที่ดิน-การจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2564 06/11/2021

กรมพัฒนาที่ดิน-การจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2564

กรมพัฒนาที่ดิน-การจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2564 https://youtu.be/yspJVzZHXqk

กรมพัฒนาที่ดิน-การจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2564 กรมพัฒนาที่ดิน - การจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2564รายการคนไทยหัวใจเกษตร ออกอากาศ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 (Talk)#กรมพัฒน.....

Photos from สวท.แม่ฮ่องสอน's post 21/09/2021

Photos from สวท.แม่ฮ่องสอน's post

โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฏีใหม่ สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 18/09/2021

โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฏีใหม่ สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน

9 ปาย เกษตรทฤษฎีใหม่

https://www.youtube.com/watch?v=UkunMEgorgI&t=6s

โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฏีใหม่ สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อต้องการช่วยเหลือผู้ที่ได้รั....

06/08/2021

แม่ฮ่องสอน เร่งขยายพันธุ์'ฟ้าทะลายโจร'

04/08/2021

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Photos from สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน's post 29/07/2021

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ณ แปลงปลูกพืชแบบขั้นบันได สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน พื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน 63 ตารางวา ตามโครงการจัดทำแปลงสาธิตปรับปรุงบำรุงดิน ปลูกพืชสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อแปรรูปผลผลิตเป็นวัตถุดิบให้กับหน่วยงานที่จะนำไปแปรรูปเป็นยาในการรักษา ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ต่อไป

Photos from สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน's post 12/07/2021

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน นำโดย นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน
ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานภายในงานมีกิจกรรม การให้ความรู้เรื่องการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ การให้ความรู้ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน การตรวจวิเคราะห์ดินจากกลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 125 ราย

Photos from สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน's post 25/06/2021

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

— — — — — — — — — — — — —
นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒาที่ดินเขต 6 ได้ร่วมทำกระบวนการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (PRA) ณ ศาลา SML บ้านทุ่งแพม ตำบลแม่ยวม อำเภอ แม่สะเรียง จังหมดแม่ฮ่องสอน เพื่อรวบรวมประเด็นต่างๆ นำมาวิเคราะห์ DPSIR และจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นเเนวทางในการยกระดับการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกร ต่อไป

Photos from สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน's post 25/06/2021

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

———————————————

เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 8 อำเภอสบเมย ได้เป็นวิทยากรให้แก่นักเรียนและครูรับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตามพระราชดำสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการทัศนศึกษาเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการสหกรณ์ โดยสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอนได้ถ่ายองค์ความรู้ในเรื่อง การทำปุ๋ยหมักจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 การทำน้ำหมักจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 และการปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในประโยชน์จากหญ้าแฝก ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านปู่คำ-ห้วยแห้ง ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย โดยมีนักเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน 60 ราย

Photos from สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน's post 23/06/2021

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564

----------------------------------

นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ดำเนินการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (PRA) ภายใต้โครงการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ปีงบประมาณ 2564 พื้นที่นำร่อง ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา และความต้องการของประชาชน เพื่อรวบรวมประเด็นข้อมูลต่างๆ นำมาจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล โดยมี นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมอดินอาสา และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม ภายใต้มาตรการการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการเก็บข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อยระดับหมู่บ้านเบื้องต้นแล้ว เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

Photos from สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน's post 23/06/2021

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

--------------------------------
นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1 อำเภอปาย ลงพื้นที่ติดตามงานพร้อมตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 และ นางสาวชนิษฎา พันธ์เมือง รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบด้านการพัฒนาที่ดิน ติดตามผลการดำเนินงานและส่งมอบสระเก็บน้ำให้แก่เกษตรกร และร่วมปลูกหญ้าแฝกบริเวณขอบสระเก็บน้ำ เพื่อเป็นการช่วยปกป้องการชะล้างพังทลายของหน้าดิน

10/06/2021

WE ARE HOPE เราคือ ความหวังของเกษตรกร
📌วัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
👩‍🌾WE ARE HOPE เราคือ ความหวังของเกษตรกร
👉ความหมาย
WE ARE : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
H : Honesty : มีคุณธรรม
O : Ownership : รับผิดชอบร่วมกัน
P : Prompt to Change : พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
E : Establish : สร้างสรรค์
ร่วมกันเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Photos from สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน's post 04/06/2021

พัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน ส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการปรับปรุงบำรุงดิน ในโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

_______________________________________________

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน ได้เป็นวิทยากรหัวข้อ การแบ่งสัดส่วนพื้นที่ และการจัดการดินและน้ํา ตามแนวคิดของเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการปรับปรุงบำรุงดิน มีเกษตรกรจำนวน 9 ราย ที่เข้าร่วมอบรมฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ และนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเกษตรของตนเองได้

21/05/2021

📣📢 เตรียมพบกับงาน "วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 58 ปี 🎉🎊

กรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรับชมการถ่ายทอดสด "วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 58 ปี" ในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ในคอนเซป “58 ปี กรมพัฒนาที่ดิน มุ่งมั่นเป็นองค์กรอัจฉริยะทางดิน ใช้ที่ดินทำเกษตรอย่างเหมาะสม" โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Live Facebook

https://www.facebook.com/ldd.go.th

อย่าลืม !!! 23 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป แล้วมารับชมกันเยอะๆ แบบ New Normal นะครับ

#พัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน

Photos from สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน's post 20/05/2021

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564

นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง และผู้ควบคุมงาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินเเผ่นดิน (สตง.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ติดตามงานและตรวจสอบความถูกต้อง ในโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยเป็นสระกักเก็บน้ำตามรูปแบบมาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดิน มีรูปทรงของสระที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ของเกษตรกร ซึ่งสามารถตรวจนับปริมาณดินขุดได้ โดยให้มีปริมาณดินขุดตามเงื่อนไขที่กำหนดงานขุดสระเก็บน้ำ ในพื้นที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

Photos from สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน's post 20/05/2021

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ผู้ควบคุมงาน แรงงานผู้รับจ้างงาน และเกษตรกรเจ้าของแปลง ลงพื้นที่ติดตามงานและตรวจรับงานขุดสระเก็บน้ำโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 5 บ่อ ได้แก่ ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 3 บ่อ และ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 2 บ่อ ซึ่งผลการตรวจรับ ก่อสร้างได้แบบตามมาตรฐาน และเสร็จก่อนที่กำหนดไว้ในสัญญา

Photos from สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน's post 13/05/2021

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 8 อ.สบเมย พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วย สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน สนับสนุนสารปรับสภาพดิน (ปูนโดโลไมท์) และให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพดินและการใช้ปูนโดโลไมท์สำหรับปรับสำหรับความเป็นกรดของดิน เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการปรับปรุงบำรุงดิน และนำไปใช้ได้ถูกวิธี และได้สาธิตวิธีการทดสอบความเป็นกรดเป็นด่างของดินด้วย ชุดตรวจสอบภาคสนามของกรมพัฒนาที่ดิน (LDD pH Test Kit) เพื่อให้เกษตรกรสามารถประเมินสภาพความเป็นกรดของดินได้ในเบื้องต้น ก่อนที่จะนำปูนโดโลไมท์ลงไปใช้ในพื้นที่ของตนเอง

Photos from สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน's post 28/04/2021

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับการขุดสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 4 บ่อ ผลการขุดสระเก็บน้ำถูกต้อง ตามรูปแบบรายการของสัญญา และได้แนะนำการปรับปรุงบำรุงดินและใช้ประโยชน์สระน้ำ เพื่อสามารถใช้ทำการเกษตร ได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงที่เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง หรือฤดูแล้ง ให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

Photos from สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน's post 10/04/2021

พัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน เดินหน้าติดตามพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง
————————————————————

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน โดยเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 7 อำเภอแม่สะเรียง ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน ให้เข้าร่วมกับคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไม้ผลและไม้ยืนต้นเสี่ยงขาดแคลนน้ำ ครั้งที่ 3 ในพื้นที่ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้ร่วมให้คำแนะนำ เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้แก่เกษตรกรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ และได้ชี้แนะวิธีการต่างๆในการแก้ปัญหาพืชขาดน้ำ และร่วมวางหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

Photos from สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน's post 09/04/2021

พัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน ร่วมงานฟิลเดย์ เพื่อการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อ.สบเมย

——————————————————

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 8 อำเภอสบเมย และเจ้าหน้าที่หน่วย สถานีพัฒนาที่แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2564 โดยมีนายผอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย เป็นประธานเปิดงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี2564 โดยสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน ให้ความรู้ในด้านการปรับปรุงบำรุงดิน ในการปลูกพืชเพื่อการลดต้นทุน ให้เกษตรกรเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ และสนับสนุนเกษตรกรให้มีองค์ความรู้เพื่อวางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านห้วยแห้ง ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้เข้าร่วมงาน 100 ราย

Photos from สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน's post 09/04/2021

พัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน ติดตามและควบคุมงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ ในพื้นที่ ต.เมืองแปง อ.ปาย
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 นำโดยนายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน และหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1 อำเภอปาย ลงพื้นที่ติดตามงานขุดสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ ในพื้นที่ ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีเกษตรกร เข้าร่วมโครงการจำนวน 4 ราย โดยผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างได้ตามแบบที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากกิจกรรมที่ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่ต่อไป

Photos from สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน's post 02/04/2021

วันที่ 1 เมษายน 2564
สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอนร่วมบูรณาการกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการประชุมและเยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านต้นแบบเกษตรปลอดควัน เกษตรปลอดภัย เกษตรปลอดสาร ด้วยวิถีชุมชนเข้มแข็ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ บ้านแม่ลาน้อย ม.1 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย ในการประชุมสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน ได้สรุปความสำเร็จของโครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้ดำเนินการไปแล้วในรอบแรก มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 11 ราย พื้นที่ไถกลบตอซังพืช 57 ไร่ ผลิตปุ๋ยหมัก 16 ตัน และเกษตรกรสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯในรอบสองเพิ่มอีก 42 ราย พื้นที่ 248 ไร่ และเตรียมผลิตปุ๋ยหมักอีก 19 ตัน ความสำเร็จของงานในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณนายสุรศักดิ์ กมลศรีผู้ใหญ่บ้าน ม.1 และนายอินเหลา เครือไพรวัลย์ หมอดินอาสาประจำตำบล ที่ได้ช่วยขับเคลื่อนในกิจกรรมทั้งหมดอย่างเต็มกำลัง

Photos from สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน's post 31/03/2021

🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♀️LDD VIRTUAL RUN 2021🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️
กิจกรรมเดิน-วิ่ง ครั้งที่ 3

📌เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 ถึง 2 เมษายน 2564 เพียงสแกนผ่าน QR code ด้านล่าง👇🏻👇🏻👇🏻
📌ค่าสมัครเพียง 239 บาท เท่านั้น‼️ พร้อมรับเสื้อ 1 ตัว

[email protected] 👉🏻 https://line.me/R/ti/p/@lddrun3

⭐️มาร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพกันเยอะๆ นะครับ😄

Photos from สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน's post 30/03/2021

งดเผาตอซัง ใช้ไถกลบเพื่อบำรุงดินให้ดินดี
-----------------------------------------------------------------
วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 5 สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตรและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ในโครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในพื้นที่อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตรแล้วเสร็จ จำนวน 334 ไร่ และผลิตปุ๋ยอินทรีย์แล้วเสร็จ จำนวน 20 ตัน โดยดำเนินการไถกลบตอซัง
บ้านต่อแพ ม.1 ต.แม่เงา จำนวน 71 ไร่ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จำนวน 5 ตัน
บ้านหลวง ม.8 ต.แม่เงา จำนวน 70 ไร่ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 5 ตัน
บ้านขุนยวม ม.1 ต.ขุนยวม จำนวน 110 ไร่ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 10 ตัน
บ้านขุนยวม ม.2 ต.ขุนยวม จำนวน 28 ไร่
บ้านแม่สุริน ม.3 ต.ขุนยวม จำนวน 20 ไร่
บ้านใหม่พัฒนา ม.4 ต.แม่อูคอ จำนวน 35 ไร่
ซึ่งเป็นโครงการช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมทางอากาศ ที่ทำให้เกิดภาวะก๊าซเรือนกระจกสาเหตุที่ทำให้โลกร้อน เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพน้อยลง

Photos from สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน's post 30/03/2021

โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์

—————————————————————-

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564

หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 2 อำเภอปางมะผ้า สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการไถกลบตอซังพืช และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดการเผาเศษพืชเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อร่วมแก้ปัญหาหมอกและควันไฟของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในกิจกรรมโครงการส่งเสริมการไถกลบ และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้ดำเนินการในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไถกลบตอซังพืชแล้วเสร็จ จำนวน 202 ไร่ และทำปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 12 ตัน โดยได้ดำเนินการ ณ บ้านแม่ละนา ตำบลปางมะผ้า ไถกลบ จำนวน 95 ไร่ ทำปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 3 ตัน บ้านเมืองแพม ตำบลถ้ำลอด ไถกลบ จำนวน 95 ไร่ ทำปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 5 ตัน บ้านถ้ำลอด ตำบลถ้ำลอด ไถกลบ จำนวน 12 ไร่ และบ้านสบป่อง ตำบลสบป่อง ทำปุ๋ยหมัก จำนวน 4 ตัน ซึ่งโครงการดังกล่าวส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอปางมะผ้าลดการเผาเศษพืชและหันมาใช้ประโยชน์จากเศษพืชโดยการไถกลบลงดินและนำมาทำปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ เป็นการช่วยลดปัญหาหมอกและควันไฟของจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้อีกทางหนึ่ง

Photos from สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน's post 30/03/2021

โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์
____________________________________

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564

สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน โดยเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 7 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการไถกลบตอซัง และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ในโครงการส่งเสริมการไถกลบ และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ได้ดำเนินการไถกลบแล้วเสร็จ 554 ไร่ ดำเนินการไถกลบ ณ บ้านแพะ ม. 3 ต.บ้านกาศ จำนวน 415 ไร่ และบ้านป่าหมาก ม.11 ต.บ้านกาศ 139 ไร่ และผลิตปุ๋ยหมักและเสร็จ ณ บ้านแพะ ม.3 ต.บ้านกาศ 32 ตัน ซึ่งมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เกษตรกรมีการลดการเผาตอซังและฟางข้าว มาเป็นการไถกลบและเร่งการย่อยสลายตอซัง เพื่อปรับปรุงบำรุงดินทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ และลดมลพิษจากการเผาตอซัง ในสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


104 หมู่ 3 ต. ปางหมู
Amphoe Muang Mae Hong Son
58000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Muang Mae Hong Son (แสดงผลทั้งหมด)
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจัง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจัง
202/5 M.1 T.pangmu
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
108
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่
114 Singhanatbumroong Rd, Jongkam
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
99 ถนนปางล้อนิคม ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตำรวจ