สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน

สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
Mae Hong Son 58000
ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
Pang Lo Nikhom Road
สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน
สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน
สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน, Mae Hong Son
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนปางล้อนิคม ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศิษย ์เก่าโรงเรียนบ้านป่าลาน
ศิษย ์เก่าโรงเรียนบ้านป่าลาน
Mae Hong Son 58000
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
ถนนสิงหนาทบำรุง, Mae Hong Son
สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
อาคารชานกะเล ต. จองคำ, Mae Hong Son
สำนักงานสัสดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานสัสดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานสัสดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ถ. ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล รพ.ศรีสังวาลย์
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล รพ.ศรีสังวาลย์
ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ, Mae Hong Son

ความคิดเห็น

กรมพัฒนาที่ดิน ส่งสุขปีใหม่ 2565 ให้เกษตรกรและประชาชน ด้วยนวัตกรรม พด.
..ดินดี ผลผลิตดี สุขภาพดี มิตรภาพดี สิ่งแวดล้อมดี เกษตรกรไทยมีชีวิตที่ดี...
ขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงานวันดินโลก ณ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564
ขอเชิญร่วมงาน วันดินโลก
กรมพัฒนาที่ดิน-การจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2564 https://youtu.be/yspJVzZHXqk
9 ปาย เกษตรทฤษฎีใหม่

https://www.youtube.com/watch?v=UkunMEgorgI&t=6s
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ณ แปลงปลูกพืชแบบขั้นบันได สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน พื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน 63 ตารางวา ตามโครงการจัดทำแปลงสาธิตปรับปรุงบำรุงดิน ปลูกพืชสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อแปรรูปผลผลิตเป็นวัตถุดิบให้กับหน่วยงานที่จะนำไปแปรรูปเป็นยาในการรักษา ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ต่อไป
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน นำโดย นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน
ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานภายในงานมีกิจกรรม การให้ความรู้เรื่องการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ การให้ความรู้ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน การตรวจวิเคราะห์ดินจากกลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 125 ราย
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

— — — — — — — — — — — — —
นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒาที่ดินเขต 6 ได้ร่วมทำกระบวนการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (PRA) ณ ศาลา SML บ้านทุ่งแพม ตำบลแม่ยวม อำเภอ แม่สะเรียง จังหมดแม่ฮ่องสอน เพื่อรวบรวมประเด็นต่างๆ นำมาวิเคราะห์ DPSIR และจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นเเนวทางในการยกระดับการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกร ต่อไป
ถึงเพื่อน ๆ ที่ร่วมงานกันมาหลายปีแล้ว ผมอยากขอให้ช่วยหน่อย เพราะผมอายุ 79 ปีแล้ว รู้สึกเหนื่อยมากหลังจากใช้เวลาหลายปีเพื่อสร้างเพลงประจำองค์กรให้กรมพัฒนาที่ดิน และยังต้องใช้เวลาอีกกว่า 3 ปี กว่าทางกรมฯ (2 อธพ.) จะยอมรับสิ่งที่เราทำให้ แต่เราเข้าใกล้จุดหมายทุกทีแล้วครับ เพียงต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์ด้านการร้องเพลงจากเมื่อครั้งก่อนช่วยเริ่มต้นให้หน่อย ------ จึงอยากขอร้องให้พวกเราช่วยนำพรรคพวกร้องเพลง "แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง" หรือ "หมอดินอาสา" หรือ "ทุ่งปอเทือง" สักหน่อย หรือเพลง "รักษ์ดิน-น้ำ" ที่ ดร. กาญจนา ชื่นพิชัย จัดทำมาให้เมื่อเร็ว ๆ นี้ก็ได้ โดยช่วยกันฝึกร้องให้ได้ค่อนข้างดีก่อน แล้วจึงร่วมกันร้องเป็นหมู่ในวันใดวันหนึ่งภายในเดือน พ.ค. นี้ ก็นับว่า OK ครับ บันทึกคลิปให้ดี นำมาโพสต์บน Facebook ให้เรียบร้อย การร้องของพวกเราจะกระตุ้นบุคคลอื่นให้ออกมาร้องด้วย เพราะสังเกตได้ว่า คนส่วนใหญ่ยังเขิน ๆ กันอยู่ เพราะกรมฯ ไม่เคยสร้างประสบการณ์ด้านนี้ให้ จนท. เลยตลอดเวลา 57 ปีนับแต่ตั้งมา ขอบคุณมากครับ 😽

ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน, หน่วยงานราชการ, 104 หมู่ 3 ต. ปางหมู, Amphoe Muang Mae Hong Son.

04/08/2023

Soil and water, a source of life
ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต
ระหว่างวันที่ 5-10 ธันวาคม 2566
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

Photos from สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน's post 18/07/2023

Team for soils ทีมดี ดินดี

09/06/2023

ติดต่อขอรับกล้าหญ้าแฝก ฟรี !!! ตั้งแต่ กรกฏาคม 2566 เป็นต้นไป
ณ สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน

EP.1 ถอดรหัสคอร์รัปชัน (Decoding Corrupts) โดย นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 02/06/2023

https://youtu.be/rDBMvgCFJIM

EP.1 ถอดรหัสคอร์รัปชัน (Decoding Corrupts) โดย นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. EP.1 ถอดรหัสคอร์รัปชัน (Decoding Corrupts) องค์กรแห่งการเรียนรู้และการพัฒนา โดย นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมกา...

16/05/2023

ขอเชิญพี่น้องชาว พด. มาร่วมผนึกกำลัง ร่วมขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร (Core Value)
เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่เป้าหมายในการดูแลพี่น้องเกษตรกรให้วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมได้อย่างเหมาะสม
ภายใต้ค่านิยมองค์กร “TEAM for Soils ทีมดี ดินดี”
🤍 T-Teamwork : สร้างทีม
💟 E-Energetic : ทำงานเชิงรุกอย่างมีพลัง
💛 A-Agile : คล่องแคล่ว
❤️ M-Move Forward : มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
พบกับ ‼️
กิจกรรม kick off ประกาศค่านิยมองค์กร TEAM for Soils ขบวนพาเหรดแฟนซี แปรขบวนตัวอักษร แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องชาว พด. กิจกรรมบูธ T E A M แข่งขันชิงรางวัล และการแสดงที่น่าสนใจมากมาย
📍 ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2566
ณ กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

12/05/2023

บริการตรวจวิเคราะห์ดินที่ทันสมัยโดยหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดิน เข้าถึงความต้องการของพี่น้องเกษตรกรในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ เพียงใช้แอปพลิเคชัน “หมอดินตรวจดิน” เข้าดูแผนที่ธาตุอาหารเพื่อประกอบการตัดสินใจเพาะปลูก หรือส่งคำขอรับบริการตรวจดินง่ายๆ ก็ได้รับผลตรวจวิเคราะห์ดินพร้อมคำแนะนำการจัดการปุ๋ยตามชนิดพืช
#บริการตรวจดิน #วิเคราะห์ดิน #หมอดินตรวจดิน #สำนักงานเลขานุการกรม #กรมพัฒนาที่ดิน #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-------------
กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

08/05/2023

รายการ ดินดี พืชงาม นำสุข รับฟังสาระดีๆ จาก ดีเจลูกปลา คนรักษ์ดิน ในหัวข้อ พด.14 ไตรโคเดอร์มา ควบคุมและกำจัดโรคพืช ไปฟังกันเลย!! https://www.mlds.go.th/service/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82

03/05/2023

อธิบดี พด. ร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้และนำการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร Team For Soils
ค่านิยมองค์กร กรมพัฒนาที่ดิน : ทีมดี ดินดี TEAM For Soils
T-Teamwork : สร้างทีม
E-Energetic : ทำงานเชิงรุกอย่างมีพลัง
A-Agile : คล่องแคล่ว
M-Move Forward : มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
#ทีมดีดินดี #กรมพัฒนาที่ดิน #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ #สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตหก

Photos from กรมพัฒนาที่ดิน's post 01/05/2023

🍂💦 ใส่ปุ๋ยหมัก ร่วมกับการคลุมดิน ช่วยไม้ผลให้พ้นแล้ง 🪴🌳
ติดตามสาระน่ารู้ 👇
กับดีเจลูกปลา รับฟังได้ทางรายการวิทยุ ดินดี พืชงาม นำสุข https://www.mlds.go.th/service/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82

Photos from กรมพัฒนาที่ดิน's post 28/04/2023
14/03/2023

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2566

16/01/2023

🎯 facebook : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญทุกท่านรับชม Live รายการ "เกษตร...ต่อยอด" ทุกวันจันทร์ เวลา 07.45 น. 🕙🕙🕙 โดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ
📢 วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566
พบกับ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน (นายปราโมทย์ ยาใจ)
ในหัวข้อ
🧡 แนวทางแก้ปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตร
💛 การส่งเสริมการไถกลบตอซัง เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุและแร่ธาตุในดิน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
🎯 ติดตามรับชมรายการได้ทาง page : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คลิ๊ก ลิ้งค์ >>>> https://fb.watch/i4lrH8olrY/
🎯👉🏻 ฝากกด Like ติดตามเพจ ✅ กดแชร์ 📤 และเข้ารับชมกันเยอะ ๆ นะคะ🙏🏻🙏🏻

16/11/2022

"Soils, where food begins" อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน ระหว่างวันที่ 4 - 7 ธันวาคม 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก อ.เมือง จ.ตาก

#วันดินโลก #อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน

09/05/2022

ทีมดี ดินดี 59ปี กรมพัฒนาที่ดิน

25/03/2022
09/02/2022

ประชาสัมพันธ์พิธีเปิดวันหมอดินอาสา 10 กุมภาพันธ์ 2565

28/12/2021

กรมพัฒนาที่ดิน ส่งสุขปีใหม่ 2565 ให้เกษตรกรและประชาชน ด้วยนวัตกรรม พด.
..ดินดี ผลผลิตดี สุขภาพดี มิตรภาพดี สิ่งแวดล้อมดี เกษตรกรไทยมีชีวิตที่ดี...

17/12/2021

ขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงานวันดินโลก ณ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564

01/12/2021

ขอเชิญร่วมงาน วันดินโลก

กรมพัฒนาที่ดิน-การจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2564 06/11/2021

กรมพัฒนาที่ดิน-การจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2564 https://youtu.be/yspJVzZHXqk

กรมพัฒนาที่ดิน-การจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2564 กรมพัฒนาที่ดิน - การจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2564รายการคนไทยหัวใจเกษตร ออกอากาศ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 (Talk) #กรมพัฒน.....

Photos from สวท.แม่ฮ่องสอน's post 21/09/2021
โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฏีใหม่ สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 18/09/2021

9 ปาย เกษตรทฤษฎีใหม่

https://www.youtube.com/watch?v=UkunMEgorgI&t=6s

โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฏีใหม่ สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อต้องการช่วยเหลือผู้ที่ได้รั....

06/08/2021
04/08/2021

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Photos from สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน's post 29/07/2021

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ณ แปลงปลูกพืชแบบขั้นบันได สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน พื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน 63 ตารางวา ตามโครงการจัดทำแปลงสาธิตปรับปรุงบำรุงดิน ปลูกพืชสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อแปรรูปผลผลิตเป็นวัตถุดิบให้กับหน่วยงานที่จะนำไปแปรรูปเป็นยาในการรักษา ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ต่อไป

Photos from สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน's post 12/07/2021

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน นำโดย นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน
ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานภายในงานมีกิจกรรม การให้ความรู้เรื่องการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ การให้ความรู้ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน การตรวจวิเคราะห์ดินจากกลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 125 ราย

Photos from สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน's post 25/06/2021

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

— — — — — — — — — — — — —
นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒาที่ดินเขต 6 ได้ร่วมทำกระบวนการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (PRA) ณ ศาลา SML บ้านทุ่งแพม ตำบลแม่ยวม อำเภอ แม่สะเรียง จังหมดแม่ฮ่องสอน เพื่อรวบรวมประเด็นต่างๆ นำมาวิเคราะห์ DPSIR และจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นเเนวทางในการยกระดับการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกร ต่อไป

Photos from สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน's post 25/06/2021

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

———————————————

เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 8 อำเภอสบเมย ได้เป็นวิทยากรให้แก่นักเรียนและครูรับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตามพระราชดำสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการทัศนศึกษาเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการสหกรณ์ โดยสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอนได้ถ่ายองค์ความรู้ในเรื่อง การทำปุ๋ยหมักจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 การทำน้ำหมักจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 และการปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในประโยชน์จากหญ้าแฝก ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านปู่คำ-ห้วยแห้ง ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย โดยมีนักเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน 60 ราย

Photos from สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน's post 23/06/2021

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564

----------------------------------

นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ดำเนินการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (PRA) ภายใต้โครงการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ปีงบประมาณ 2564 พื้นที่นำร่อง ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา และความต้องการของประชาชน เพื่อรวบรวมประเด็นข้อมูลต่างๆ นำมาจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล โดยมี นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมอดินอาสา และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม ภายใต้มาตรการการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการเก็บข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อยระดับหมู่บ้านเบื้องต้นแล้ว เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

Photos from สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน's post 23/06/2021

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

--------------------------------
นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1 อำเภอปาย ลงพื้นที่ติดตามงานพร้อมตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 และ นางสาวชนิษฎา พันธ์เมือง รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบด้านการพัฒนาที่ดิน ติดตามผลการดำเนินงานและส่งมอบสระเก็บน้ำให้แก่เกษตรกร และร่วมปลูกหญ้าแฝกบริเวณขอบสระเก็บน้ำ เพื่อเป็นการช่วยปกป้องการชะล้างพังทลายของหน้าดิน

10/06/2021

WE ARE HOPE เราคือ ความหวังของเกษตรกร
📌วัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
👩‍🌾WE ARE HOPE เราคือ ความหวังของเกษตรกร
👉ความหมาย
WE ARE : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
H : Honesty : มีคุณธรรม
O : Ownership : รับผิดชอบร่วมกัน
P : Prompt to Change : พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
E : Establish : สร้างสรรค์
ร่วมกันเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Photos from สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน's post 04/06/2021

พัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน ส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการปรับปรุงบำรุงดิน ในโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

_______________________________________________

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน ได้เป็นวิทยากรหัวข้อ การแบ่งสัดส่วนพื้นที่ และการจัดการดินและน้ํา ตามแนวคิดของเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการปรับปรุงบำรุงดิน มีเกษตรกรจำนวน 9 ราย ที่เข้าร่วมอบรมฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ และนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเกษตรของตนเองได้

21/05/2021

📣📢 เตรียมพบกับงาน "วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 58 ปี 🎉🎊

กรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรับชมการถ่ายทอดสด "วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 58 ปี" ในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ในคอนเซป “58 ปี กรมพัฒนาที่ดิน มุ่งมั่นเป็นองค์กรอัจฉริยะทางดิน ใช้ที่ดินทำเกษตรอย่างเหมาะสม" โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Live Facebook

https://www.facebook.com/ldd.go.th

อย่าลืม !!! 23 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป แล้วมารับชมกันเยอะๆ แบบ New Normal นะครับ

#พัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน

Photos from สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน's post 20/05/2021

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564

นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง และผู้ควบคุมงาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินเเผ่นดิน (สตง.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ติดตามงานและตรวจสอบความถูกต้อง ในโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยเป็นสระกักเก็บน้ำตามรูปแบบมาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดิน มีรูปทรงของสระที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ของเกษตรกร ซึ่งสามารถตรวจนับปริมาณดินขุดได้ โดยให้มีปริมาณดินขุดตามเงื่อนไขที่กำหนดงานขุดสระเก็บน้ำ ในพื้นที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

Photos from สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน's post 20/05/2021

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ผู้ควบคุมงาน แรงงานผู้รับจ้างงาน และเกษตรกรเจ้าของแปลง ลงพื้นที่ติดตามงานและตรวจรับงานขุดสระเก็บน้ำโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 5 บ่อ ได้แก่ ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 3 บ่อ และ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 2 บ่อ ซึ่งผลการตรวจรับ ก่อสร้างได้แบบตามมาตรฐาน และเสร็จก่อนที่กำหนดไว้ในสัญญา

Photos from สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน's post 13/05/2021

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 8 อ.สบเมย พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วย สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน สนับสนุนสารปรับสภาพดิน (ปูนโดโลไมท์) และให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพดินและการใช้ปูนโดโลไมท์สำหรับปรับสำหรับความเป็นกรดของดิน เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการปรับปรุงบำรุงดิน และนำไปใช้ได้ถูกวิธี และได้สาธิตวิธีการทดสอบความเป็นกรดเป็นด่างของดินด้วย ชุดตรวจสอบภาคสนามของกรมพัฒนาที่ดิน (LDD pH Test Kit) เพื่อให้เกษตรกรสามารถประเมินสภาพความเป็นกรดของดินได้ในเบื้องต้น ก่อนที่จะนำปูนโดโลไมท์ลงไปใช้ในพื้นที่ของตนเอง

Photos from สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน's post 28/04/2021

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับการขุดสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 4 บ่อ ผลการขุดสระเก็บน้ำถูกต้อง ตามรูปแบบรายการของสัญญา และได้แนะนำการปรับปรุงบำรุงดินและใช้ประโยชน์สระน้ำ เพื่อสามารถใช้ทำการเกษตร ได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงที่เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง หรือฤดูแล้ง ให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

Photos from สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน's post 10/04/2021

พัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน เดินหน้าติดตามพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง
————————————————————

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน โดยเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 7 อำเภอแม่สะเรียง ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน ให้เข้าร่วมกับคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไม้ผลและไม้ยืนต้นเสี่ยงขาดแคลนน้ำ ครั้งที่ 3 ในพื้นที่ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้ร่วมให้คำแนะนำ เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้แก่เกษตรกรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ และได้ชี้แนะวิธีการต่างๆในการแก้ปัญหาพืชขาดน้ำ และร่วมวางหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

Photos from สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน's post 09/04/2021

พัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน ร่วมงานฟิลเดย์ เพื่อการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อ.สบเมย

——————————————————

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 8 อำเภอสบเมย และเจ้าหน้าที่หน่วย สถานีพัฒนาที่แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2564 โดยมีนายผอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย เป็นประธานเปิดงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี2564 โดยสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน ให้ความรู้ในด้านการปรับปรุงบำรุงดิน ในการปลูกพืชเพื่อการลดต้นทุน ให้เกษตรกรเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ และสนับสนุนเกษตรกรให้มีองค์ความรู้เพื่อวางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านห้วยแห้ง ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้เข้าร่วมงาน 100 ราย

Photos from สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน's post 09/04/2021

พัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน ติดตามและควบคุมงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ ในพื้นที่ ต.เมืองแปง อ.ปาย
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 นำโดยนายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน และหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1 อำเภอปาย ลงพื้นที่ติดตามงานขุดสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ ในพื้นที่ ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีเกษตรกร เข้าร่วมโครงการจำนวน 4 ราย โดยผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างได้ตามแบบที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากกิจกรรมที่ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่ต่อไป

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Amphoe Muang Mae Hong Son?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


104 หมู่ 3 ต. ปางหมู
Amphoe Muang Mae Hong Son
58000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Muang Mae Hong Son (แสดงผลทั้งหมด)
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
114 Singhanatbumroong Road, Jongkam
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
64 Pang Lo Nikhom Road , Chong Kham
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

"ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น"

ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
99 ถนนปางล้อนิคม ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตำรวจ

แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
108
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

แขวงทางหลวง แม่ฮ่องสอน

ຄະນະ ໂຄສະນາ-ອົບຮົມ ເມືອງເມິງ ຄະນະ ໂຄສະນາ-ອົບຮົມ ເມືອງເມິງ
Amphoe Muang Mae Hong Son

ຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອມຊຶມແນວທາງຂອງພັກ, ກໍາ?

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
105/6 ถนนขุนลุมประพาส
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

โทร/โทรสาร 053-613-022