Van Kervel

Van Kervel

Comments

Van Kervel Skool
Huishoudingstoesighouer
(WKOD - Kontrakpos)
Vereistes:
• Ondervinding / opleiding in voedseldienste en -voorbereiding
• Bereid wees om in skofte te werk
• Vorige ondervinding in soortgelyke pligte/koshuisdiens
• Bestuurderlisensie
• Bestuursvermoë van personeel
• Vermoë om finansies en administrasie te beplan en bestuur

Sluitingsdatum vir aansoeke:
Vrydag,18 September 2020

Diensaanvaarding: So spoedig as moontlik
Indien u binne 2 weke na u aansoek nog geen terugvoering ontvang het nie, kan u aansoek as onsuksesvol beskou.

NB: ‘n Gemerkte houer sal voorsien word by die skoolkantoor vir inhandiging van CV’S. Geen telefoniese navrae gaan beantwoord word nie.
Hlo ek wil net weet hoe mk I ns nou met die kinders wat op die koshuis bly die 2jaar kinders asb
Hello Julle ek is op doek na juf.Rotermaaier 0835782750 Herta Hoon
Lee Ann Jafta -jaargroep 2
Goeie midag ,ek wil net hoor asgevolg van dat jy nie skoolfonds kan betaal nie om rede jy nie werk nie,moet jy skool besoek en n bewys bring dat jy nie werk nie of inkomste kry nie
Wat ' Fantastiese Skool Miss elke Oomlik van dit Daarso.....Gaan Binne Kort Kom Kuier As Ons President die Waarheid kan praat en die Lockdown Lug....
Bietjie inligting oor waarmee van jle kinder hle besig hou.
Raywin aan werk by d huis. Het ook nou tydens die tyd saans gaan help met die kleinboere om hul diere op te pas.Trots op hom.Dankie van Kervel jle leer my seun baie mooi.
Sterkte aan al die leerlinge met die Eksamen wat more begin.
BRINTLEY PRINS
Van kervel skool 2014/2015
Watter Dae is die klerebank oop,en tye asb
Hlo x was ook. By van kervel x wil net weet x HT my raport verloor deur n trek van plek tot plek Nou wil x net weet is dit moontlik as x net n copy kan kry van hom
Naam: JULANDY
Van: Jansen
Juffrou : maritz
2012/2014 het x klaar GE maak
Was ook in juffrou myberg se klas Vir ECD

Van Kervel School caters for learners with special educational needs.

Operating as usual

06/02/2022

NEEM KENNIS
Ons verwelkom more, Maandag, 7 Februarie 2022, al vier ons jaargroepe terug by die skool. RIglyne is laat vanmiddag vanaf die Onderwysdepartement ontvang wat daarop aandring dat alle leerders geskandeer moet word voor hulle na die klasse mag gaan. Leerders word dus gevra om slegs van die hoofhek in Meyerstraat gebruik te maak en dan in jaargroeprye langs die 3de jaar opslaanklasse aan te tree. Die dra van maskers is steeds verpligtend.

TAKE NOTE
We welcome back all four year groups tomorrow, Monday, 7 February. Guidelines received late this afternoon requires all learners to be scanned before enterin the school buildings. Leaners are therefore requested to only use the main gate in Meyer Street and then line up alongside the prefab classes of the 3rd years. wearing a mask is still compulsory.

02/02/2022

Werkswinkelassistent / Workshop Assistant
Ons is dringend op soek na 'n energieke klashulp wat kan uithelp in veral die Duikklopwerkswinkel. Indien u belangstel in motorverwante sake (veral duikklopwerk) en/of enige ondervinding in dié rigting het, dien asb u CV so spoedig moontlik in by die skool of e-pos dit na [email protected].

Workshop/ class assistant
Van Kervel is urgently looking for a workshop/class assistant in the panel beating workshop. Should you have an interest in motorvehicle (specifically panel beating) related work, please e-mail your CV to [email protected] or drop it off at the school as soon as possible.

27/01/2022

Thank you to all the parents who promised payment and enquired about the banking details of the school. Please use the following accounts and use the learner's name and surname as reference:

School fees: ABSA, George, Acc no: 0890 770 754

Huis Chris Heunis (boys' hostel) ABSA, George, Acc no: 0890 151 752

Protea Koshuis (girl's hostel): ABSA, George, Acc no: 0890 160 891

Proof of payment can be e-mailed to [email protected]
Thank you

14/01/2022

NOTICE
Van Kervel will be continuing the weekly rotational system when opening next week. Please note the following dates as it were given in the last newsletter to parents:
1st and 4th year to return on Wednesday, 19 January for three days. 2nd and 3rd Years to return on Monday, 24 January for the full week.

Please bring the prescribed stationary, paper and books (2-4th years) on the first day of school.

14/01/2022

KENNISGEWING Soos deur die Minister van Onderwys aangekondig, open die skole op dieselfde wyse soos hulle afgesluit het in 2021. Van Kervel gaan dus voort met die weeklikse rotasiestelsel waarop daar slegs twee jaargroepe gelyktydig by die skool is. Graag gee ons weer die datums soos dit in die laaste nuusbrief aan ouers deurgegee is:

1ste en 4de jaars kom eerste terug op Woensdag, 19 Januarie vir drie dae.
2de en 3de jaars kom die volgende week terug op Maandag, 24 Januarie 2022 vir die volle week.
Onthou asseblief om die nodige skryfbehoeftes, papier en veral boeke (2-4 de jaars) reeds op die eerste dag saam te bring.

24/09/2021
Photos from Van Kervel's post 20/09/2021

Photos from Van Kervel's post

10/08/2021
10/08/2021

Please, please, Please!

Dear Parents

Our 2nd and 3rd Years are back at school today (10/8/2021). Directly after scanning, we had to send three learners home because they were in direct contact with Covid positive relatives - even people living in their own homes. Covid isolation rules still apply. Do not send your child to school if he/she has been in direct contact with Covid or lives in a home where there is someone with Covid. It is the responsibility of every Van Kervel learner, parent and teacher to respect the well-being of each other.
Thank you.

21/07/2021

Goeie middag aan al ons ouers en leerders.
Graag bevestig ons dat die skool vanaf Maandag, 26 Julie weer oop maak vir die begin van die 3de kwartaal. Alle 2de en 3de jaar leerders moet Maandag aanmeld vir skool en onthou asseblief dat hulle direk met die eksamen voortgaan wat weens die vervroegde sluiting van die skole nie kon plaasvind nie.
Ouers word weereens ernstig gevra om nie leerders skool toe te stuur as hulle siek is nie. Leerders in direkte kontak met 'n Covid-positiewe persoon was of met iemand wat wag vir die uitslag van sy Covidtoets mag ook nie skool toe kom nie, maar moet onmiddellik die skool skakel vir verder inligting.
Leerders word herinner om hul eie maskers aan te skaf.
'n Ernstige beroep word ook op ouers gedoen om asseblief hul verpligtinge t.o.v. skool- en koshuisgelde na te kom.

Dear Parents
Please take note that the school will open on Monday, 26 July for the 2nd and 3rd Years. They will have to complete the exam that was delayed due to the early closure of the school.
We urge parents not to send children to school who are sick or who have been in direct contact with a Covid positive person. Isolate and contact the school for further instructions.
Learners are reminded to supply their own masks.
An urgent request to parents: although we recognize the tough times our parents are going through, we urge you to stay up-to-date with payment of school, and especially hostel fees.
Thank you

Photos from Van Kervel's post 01/07/2021

All users of this page / Aan almal wat hierdie blad besoek
Please take note of the POPIA Act that was implemented on 1 July 2021 prohibiting the use or redistribution of any information (including photos) on this page.
Neem asseblief kennis van die POPIA Wet wat vanaf 1 Julie 2021 van krag is en die gebruik of herverspreiding van enige inligting (foto's ingesluit) vanaf hierdie blad verbied.

29/06/2021

Goeie more alle ouers
Aangeheg die nuusbrief i.v.m. die vroeë sluiting van skole en reëlings rondom die eksamen wat onderbreek word.
Attached please find information about the early closure of schools en possible re-opening for term 3. Please also note the changed examination dates.

27/05/2021

Good day parents With the Covid numbers climbing nasionally, we urge you not to send your child to school of he/she is sick. The school may not dispense medicine and the child will only be sent h ome again. Should the learner have been in contact with a a Covid-positive person or someone waiting for their result, the child must not come to school. Contact the school for further instructions.
Please, let's be safe - we owe it to one another.

27/05/2021

Goeie more ouers.
Met die Covid-getalle wat weer nasionaal styg en die winter wat nou met ons is, wil ons 'n ernstige beroep op u doen om nie u kind skool toe te stuur as hy/sy siek is nie. Die skool mag nie medikasie aan leerders gee nie en sal die kind in elk geval net terug stuur huis toe. Leerders wat in hul huis of met bewoners op hul erf in kontak was met Covid-positiewe familie of met mense wat nog wag vir hul Covid-uitslag, mag nie skool toe kom nie. Laat die skool weet sodat verdere reëlings getref kan word.
Laat ons veilig wees en mekaar se welstand respekteer.

Van Kervel updated their phone number. 11/05/2021

Van Kervel updated their phone number.

Van Kervel updated their phone number.

05/03/2021

Newsletter 3 in English: New School Governing Body

19/02/2021

..... en nou sien ons uit daarna om ons 2de en 3de jaars Maandag, 22 Februarie by die skool te sien! Rapporteer vanaf 07:15 by skandering - gemasker en gesond!
Sterkte aan ons 1st en 4de jaars wat nou by die huis moet gaan werk. Onthou: alle take moet op die eerste dag van terugkeer ingehandig word.
We are looking forward to welcoming back our 2nd and 3rd years on Monday, 22 February. Report for screening from 07:15 - masked and healthy!

08/02/2021

Eerste nuusbrief van 2021...

22/10/2020

VKS Winkeltjie WAS oop

For those who missed it the first time ...

20/10/2020

Kontantwinkeltjie oop VIR NET EEN DAG hierdie kwartaal. Moenie dit misloop nie!

17/10/2020

VKS Kontantwinkel

Ons Kontantwinkel is weer oop!

16/10/2020

Nuusbrief 16. 2de en 3de jaars kom volgende week terug skool toe. 4de jaars: Lees julle nuusbriewe baie deeglik - jul eksamendatums is daarin

03/10/2020

Die personeel van VKS het Saterdag, 3 Oktober hul kant gebring en al die koek en koffie vir ODIN se teetuin verskaf. 'n Klein groepie van die onderwysers, hul gades en vriende het die reënweer trotseer en heerlik tussen die honde gaan kuier. ODIN is VKS se omgee-projek vir die jaar: onderwysers en leerders het verskeie kere al geld, kos en ander broodnodige artikels aan ODIN geskenk.

THANK YOU!! DANKIE! Van Kervel School "owned" one of our Coffee Cafe days and provided all the food for us to sell for fundraising 🧡🧡🧡

Teach your children well 🙏🙏🙏

Plus they brought our staff some coffee and rusks .. soooo WELCOME on this cold day ...

Please pop in today and tomorrow to enjoy the last of the treats 🙏🙏🙏 ODIN @ Tantivvey in Blanco, George 0720841374

03/10/2020
29/09/2020

Onderwysers, 2de en 3de jaar leerders spring in vir die Jerusalemah-uitdaging. Ons daag nou die 4de jaars uit wat volgende week terugkeer skool toe om hierop te verbeter .....

18/09/2020
17/09/2020

Neem kennis: Die 1ste en 4de jaars voltooi more (Vrydag, 18 Sept) hul twee-week siklus en gaan dan huis toe vir die volgende twee weke. Hulle kry almal pakkies met tuiswerk wat gedurende die tyd by die huis voltooi moet word. Die werk tel vir punte en moet op die eerste akademiese dag wanneer hulle terugkeer, ingehandig word.
Vanaf Maandag, 21 September, is dit die 2de en 3de jaars wat by die skool moet aanmeld. Tuiswerkpakkies moet voltooi wees en ingehandig word.

Take Note:
Our 1st and 4th years will complete their two week cycle tomorrow and will be going home for the next two weeks. They will all receive homework for their time at home. Please ensure that this homework is done as it will contribute valuable marks.
Our 2nd and 3rd year will return on Monday, 21 September 2020. Please remember to hand in your completed homework on the first academic day.

09/09/2020

Vakante betrekking:

Van Kervel Skool
Huishoudingstoesighouer ("koshuismatrone")
(WKOD - Kontrakpos)
Vereistes:
• Ondervinding / opleiding in voedseldienste en -voorbereiding
• Bereid wees om in skofte te werk
• Vorige ondervinding in soortgelyke pligte/koshuisdiens
• Bestuurderlisensie
• Bestuursvermoë van personeel
• Vermoë om finansies en administrasie te beplan en bestuur

Sluitingsdatum vir aansoeke:
Vrydag,18 September 2020

Diensaanvaarding: So spoedig as moontlik
Indien u binne 2 weke na u aansoek nog geen terugvoering ontvang het nie, kan u aansoek as onsuksesvol beskou.

NB: ‘n Gemerkte houer sal voorsien word by die skoolkantoor vir inhandiging van CV’S. Geen telefoniese navrae gaan beantwoord word nie

03/09/2020

Belangrike inligting: ouers moet asseblief nie op die SMS'e wat u vanaf die skool ontvang, terug-antwoord nie. Ons ontvang nie u boodskappe op hierdie sisteem nie - skakel liefs die skool direk op 044 8742042 of stuur 'n e-pos na: [email protected].
Baie dankie

Important: Parents must please not return an answer on any SMS received from the school - our SMS system do not allow return answers. Call the school directly at 044 8742042 or send an e-mail to [email protected].

Thank you

02/09/2020

Nuusbrief 13.
Neem kennis: 1st en 4de jaars kom volgende week (7 Sept) terug skool toe vir 2 weke. Alle huiswerkpakkies moet voltooi en gereed wees vir inhandiging op 1ste dag in akademiese klas.

Videos (show all)

VKS Winkeltjie WAS oop
VKS Kontantwinkel

Category

Telephone

Address


Meyer Street
George
6539

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00

Other Education in George (show all)
Aa-Isha's Kids Hub Aa-Isha's Kids Hub
George

Where learning is fun... Small groups. Daycare, Aftercare, Holiday care, Baby Sitting, Educational Excursions, etc... Come join in the fun...

Acornkids Agent Garden Route Acornkids Agent Garden Route
George

Childhood is a magical time and journey of discovery and learning. We strive to provide kids with fun products that will grab their attention and provide a fun multi-sensory hands-on, minds-on experience. Our products promote open-ended, child-led and n

GT3 GT3
Sandkraal Road
George, 6529

Training for HGV drivers in advanced and defensive driving techniques

Firstcare Medics Firstcare Medics
George, 6530

Providing high quality and affordable first aid, fire and safety training to the community of the Southern Cape

TDMI Training TDMI Training
97 York Street, Shamrock Place Suite 5B
George, 6539

TDMI Training is accredited training providers of EWSeta and well-respected as a reputable training facility. TDMI Training provides specialised and personalised training solutions to the electrical industry.

George Western Cape Community George Western Cape Community
York Street
George, 6530

Local community forum and notice board. Proudly George!

Arty Kidz Arty Kidz
55 Victoria Street
George, 6529

Creative workshops for primary school learners. Franchise opportunities available. 082 920 3243

Music Kids Studio Music Kids Studio
40 Caledon Street Camphers Drift
George, 6529

Monica 083 6020 104. [email protected]

All In One Education Centre George All In One Education Centre George
21A Nelson Mandela Blvd
George, 6529

Private School

Eden Leadership Foundation Eden Leadership Foundation
124 Cradock Street
George, 6529

Connecting backline of resources to coalface of needs.

IKapa Commodities IKapa Commodities
94 York Street
George, 6530

iKapa Commodities Provide SETA Accredited training for Chlorine Handling, Handling of Dangerous Goods, Transportation of Dangerous goods and more.

Dagsorg, Day Care & Aupair Dagsorg, Day Care & Aupair
George

Wil u met 'n geruste hart werk toe gaan en weet dat jou kleuters veil