สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์

พมจ.เพชรบูรณ์

09/11/2023

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ✨🥰👨‍👩‍👧‍👦🎗️

เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็น "เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี

#รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว

26/10/2023

ช่องทางการติดต่อสื่อสารทางการ
📌เว็บไซต์ : https://phetchabun.m-society.go.th/
📌Line Official : https://lin.ee/QOSkLk7
หรือ LINE : (พม.เพชรบูรณ์)
📌Facebook : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์
----
📌ที่อยู่ : 999/11 หมู่ 5 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
📌เบอร์โทรติดต่อ : 056 725 743
📌ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300
---
#พมเพชรบูรณ์ #เพชรบูรณ์ #พมพอใจให้ทุกวัยพึงใจในพม
#พม #พม24ชม

Photos from สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์'s post 05/10/2023

📣ประชาสัมพันธ์เปิดรับโครงการเพื่อเสนอขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2567
----
📌(องค์กรใดมีความประสงค์เสนอโครงการ สามารถยื่นโครงการได้ตั้งแต่วันที่ ไปจนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566)

Photos from ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา's post 19/09/2023
08/09/2023
28/07/2023

🟡ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์
https://www.m-society.go.th/wellwishes

🟡กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์:
https://www.m-society.go.th/wellwishes

Photos from สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์'s post 22/06/2023

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มเพื่อนใน LINE แอพพลิเคชั่น ESS Help me "ปักหมุด หยุดเหตุ" ในโครงการ อพม.สร้าง อสม.เสริม เติมพลังชุมชนสู่ความยั่งยืน ณ ลานอเนกประสงค์ รพ.สต.วังชมภู ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวจุฬาทิพย์ ศรีสวัสดิ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มเพื่อนใน LINE แอพพลิเคชั่น ESS Help me "ปักหมุด หยุดเหตุ" ในเวทีโครงการ อพม.สร้าง อสม.เสริม เติมพลังชุมชนสู่ความยั่งยืน จัดโดย ชมรม อพม. จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นช่องทางในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน โดยสามารถแจ้งพิกัดผ่านทาง LINE ได้อีกช่องทางหนึ่ง นอกเหนือจากการแจ้งเหตุผ่านระบบ 191 ทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีลิ้งค์ไปยัง 17 สถานีตำรวจภูธร โดยครอบคลุมทั้ง 11 อำเภอเรียบร้อยแล้ว

Photos from สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์'s post 22/06/2023

📣 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมโครงการ อพม.สร้าง อสม.เสริม เติมพลังชุมชนสู่ความยั่งยืน ณ ลานอเนกประสงค์ รพ.สต.วังชมภู ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

🖍 วันที่ 14 มิถุนายน 2566 นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวจุฬาทิพย์ ศรีสวัสดิ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ร่วมบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) ในโครงการ อพม.สร้าง อสม.เสริม เติมพลังชุมชนสู่ความยั่งยืน เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่ อสม. เกี่ยวกับงานด้านการพัฒนาสังคม จัดโดย ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ชมรมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Photos from สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์'s post 22/06/2023

One Home จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ครั้งที่ 8/2566 ณ วัดป่ายาง หมู่ที่ 8 ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมาย นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 8/2566 ณ วัดป่ายาง หมู่ที่ 8 ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของจังหวัด ที่มุ่งเน้นการเข้าไปบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ช่วยเหลือประชาชนในระดับพื้นที่ ซึ่งในโครงการดังกล่าว ทีม One Home พม. จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมาย นางสาวจารึก แบขุนทด หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลสระแก้ว โดยมีกิจกรรมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 20 ครอบครัวๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท เงินจะโอนเข้าบัญชีธนาคารให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และประชาสัมพันธ์ ภารกิจของกระทรวงฯ และให้คำแนะนำสิทธิเด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาทางสังคมแก่ราษฎรในพื้นที่

📌พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์การเพิ่มเพื่อนและวิธีการใช้ ใน LINE แอพพลิเคชั่น ESS Help me "ปักหมุด หยุดเหตุ" ซึ่งเป็นช่องทางในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน โดยสามารถแจ้งพิกัดผ่านทาง LINE ได้อีกช่องทางหนึ่ง นอกเหนือจากการแจ้งเหตุผ่านระบบ 191 ทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีลิ้งค์ไปยัง 17 สถานีตำรวจภูธร โดยครอบคลุมทั้ง 11 อำเภอ ให้แก่ผู้มาร่วมงาน

Photos from สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์'s post 21/06/2023

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มเพื่อนใน LINE แอพพลิเคชั่น ESS Help me "ปักหมุด หยุดเหตุ" ในโครงการ อพม.สร้าง อสม.เสริม เติมพลังชุมชนสู่ความยั่งยืน ณ ห้องประชุม รพ.สต.นาป่า ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ และ ห้องประชุม อบต.ป่าเลา ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวจุฬาทิพย์ ศรีสวัสดิ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มเพื่อนใน LINE แอพพลิเคชั่น ESS Help me "ปักหมุด หยุดเหตุ" ในเวทีโครงการ อพม.สร้าง อสม.เสริม เติมพลังชุมชนสู่ความยั่งยืน จัดโดย ชมรม อพม. จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นช่องทางในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน โดยสามารถแจ้งพิกัดผ่านทาง LINE ได้อีกช่องทางหนึ่ง นอกเหนือจากการแจ้งเหตุผ่านระบบ 191 ทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีลิ้งค์ไปยัง 17 สถานีตำรวจภูธร โดยครอบคลุมทั้ง 11 อำเภอเรียบร้อยแล้ว

Photos from สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์'s post 21/06/2023

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมโครงการ อพม.สร้าง อสม.เสริม เติมพลังชุมชนสู่ความยั่งยืน ณ ห้องประชุม รพ.สต.นาป่า ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ และ ห้องประชุม อบต.ป่าเลา ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

🖍 วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวจุฬาทิพย์ ศรีสวัสดิ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ร่วมบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) ในโครงการ อพม.สร้าง อสม.เสริม เติมพลังชุมชนสู่ความยั่งยืน เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่ อสม. เกี่ยวกับงานด้านการพัฒนาสังคม จัดโดย ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ชมรมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Photos from สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์'s post 21/06/2023

📌พม.เพชรบูรณ์ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายสิทธิคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยนางสาวพิชญานันท์ นันตะวงค์ นิติกร บรรยายเรื่องกฎหมายสำหรับคนพิการ สิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ และนางสาวกาญจนา จำนงค์บุญ นักสังคมสงเคราะห์ การดูแลคนพิการ และการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 60 คน

📌พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์การ เพิ่มไลน์และวิธีการใช้ 'ESS Help Me' ปักหมุด หยุดเหตุ ตามภารกิจของกระทรวง พม. ให้แก่ผู้มาร่วมอบรม และเจ้าหน้าที่ อบต.กันจุ ด้วย

Photos from สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์'s post 21/06/2023

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายพระอาการประชวร

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 15.30 น. นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายนางสาวจารึก แบขุนทด หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายพระอาการประชวร โดยมีนายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ วัดมหาธาตุพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

Photos from สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์'s post 21/06/2023

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มเพื่อนใน LINE แอพพลิเคชั่น ESS Help me "ปักหมุด หยุดเหตุ" ในโครงการ อพม.สร้าง อสม.เสริม เติมพลังชุมชนสู่ความยั่งยืน ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านเนิน ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า และ ห้องประชุม รพ.สต.หนองไขว่ ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวจุฬาทิพย์ ศรีสวัสดิ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มเพื่อนใน LINE แอพพลิเคชั่น ESS Help me "ปักหมุด หยุดเหตุ" ในเวทีโครงการ อพม.สร้าง อสม.เสริม เติมพลังชุมชนสู่ความยั่งยืน จัดโดย ชมรม อพม. จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นช่องทางในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน โดยสามารถแจ้งพิกัดผ่านทาง LINE ได้อีกช่องทางหนึ่ง นอกเหนือจากการแจ้งเหตุผ่านระบบ 191 ทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีลิ้งค์ไปยัง 17 สถานีตำรวจภูธร โดยครอบคลุมทั้ง 11 อำเภอเรียบร้อยแล้ว

Photos from สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์'s post 21/06/2023

📣 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมโครงการ อพม.สร้าง อสม.เสริม เติมพลังชุมชนสู่ความยั่งยืน ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านเนิน ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า และ ห้องประชุม รพ.สต.หนองไขว่ ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

🖍 วันที่ 12 มิถุนายน 2566 นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวจุฬาทิพย์ ศรีสวัสดิ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ร่วมบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) ในโครงการ อพม.สร้าง อสม.เสริม เติมพลังชุมชนสู่ความยั่งยืน เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่ อสม. เกี่ยวกับงานด้านการพัฒนาสังคม จัดโดย ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ชมรมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Photos from สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์'s post 21/06/2023

📌พม.เพชรบูรณ์ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการอบรมบทบาทสตรีและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นางสาวนฤตย์ธร พรหมบุญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ” การพัฒนาศักยภาพสตรี ให้เป็นเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาสังคมและชุมชน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรี เพื่อขยายผลแก่กลุ่มสตรีในชุมชน ในการพัฒนาตนเองต่อไป พร้อมประชาสัมพันธ์การเพิ่มเพื่อนใน LINE แอพพลิเคชั่น ESS Help me "ปักหมุด หยุดเหตุ" แก่กลุ่มเป้าหมาย และเจ้าหน้าที่ อบต. จำนวน 50 คน

Photos from สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์'s post 21/06/2023

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มเพื่อนใน LINE แอพพลิเคชั่น ESS Help me "ปักหมุด หยุดเหตุ" ในโครงการ อพม.สร้าง อสม.เสริม เติมพลังชุมชนสู่ความยั่งยืน ณ ห้องประชุม รพ.สต.ซับเปิบ ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง และ ห้องประชุม อบต.ชนแดน ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวจุฬาทิพย์ ศรีสวัสดิ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มเพื่อนใน LINE แอพพลิเคชั่น ESS Help me "ปักหมุด หยุดเหตุ" ในเวทีโครงการ อพม.สร้าง อสม.เสริม เติมพลังชุมชนสู่ความยั่งยืน จัดโดย ชมรม อพม. จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นช่องทางในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน โดยสามารถแจ้งพิกัดผ่านทาง LINE ได้อีกช่องทางหนึ่ง นอกเหนือจากการแจ้งเหตุผ่านระบบ 191 ทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีลิ้งค์ไปยัง 17 สถานีตำรวจภูธร โดยครอบคลุมทั้ง 11 อำเภอเรียบร้อยแล้ว

Photos from สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์'s post 21/06/2023

📣 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมโครงการ อพม.สร้าง อสม.เสริม เติมพลังชุมชนสู่ความยั่งยืน ณ ห้องประชุม รพ.สต.ซับเปิบ ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง และ ห้องประชุม อบต.ชนแดน ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

🖍 วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวจุฬาทิพย์ ศรีสวัสดิ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ร่วมบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) ในโครงการ อพม.สร้าง อสม.เสริม เติมพลังชุมชนสู่ความยั่งยืน เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่ อสม. เกี่ยวกับงานด้านการพัฒนาสังคม จัดโดย ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ชมรมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Photos from สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์'s post 08/06/2023

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มเพื่อนใน LINE แอพพลิเคชั่น ESS Help me "ปักหมุด หยุดเหตุ" ในโครงการ อพม.สร้าง อสม.เสริม เติมพลังชุมชนสู่ความยั่งยืน ณ ห้องประชุม อบต.ท่าแดง ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น.
นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวจุฬาทิพย์ ศรีสวัสดิ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มเพื่อนใน LINE แอพพลิเคชั่น ESS Help me "ปักหมุด หยุดเหตุ" ในเวทีโครงการ อพม.สร้าง อสม.เสริม เติมพลังชุมชนสู่ความยั่งยืน จัดโดย ชมรม อพม. จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นช่องทางในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน โดยสามารถแจ้งพิกัดผ่านทาง LINE ได้อีกช่องทางหนึ่ง นอกเหนือจากการแจ้งเหตุผ่านระบบ 191 ทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีลิ้งค์ไปยัง 17 สถานีตำรวจภูธร โดยครอบคลุมทั้ง 11 อำเภอเรียบร้อยแล้ว

Photos from สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์'s post 08/06/2023

📣 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมโครงการ อพม.สร้าง อสม.เสริม เติมพลังชุมชนสู่ความยั่งยืน ณ ห้องประชุม อบต.ท่าแดง ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวจุฬาทิพย์ ศรีสวัสดิ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ร่วมบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) ในโครงการ อพม.สร้าง อสม.เสริม เติมพลังชุมชนสู่ความยั่งยืน เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่ อสม. เกี่ยวกับงานด้านการพัฒนาสังคม จัดโดย ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ชมรมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Photos from สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์'s post 08/06/2023

📣วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 07.30 - 12.00 น. นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.)เข้าร่วมกิจกรรมงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566 "Together
we Can หยุด ค้า คน " ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
📣กิจกรรมประกอบด้วย
✔การมอบรางวัลดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
✔การมอบรางวัลการประกวดคลิปวีดีโอ Tik Tok รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566
โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน ณ ห้องฟีนิกซ์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดนนทบุรี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Photos from สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์'s post 07/06/2023

การประชุมหารือแนวทางการกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่ โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงฯ และกรมในสังกัดกระทรวงฯ ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 19 A กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ ทั้งนี้มีการเชื่อมสัญญาณการประชุมออนไลน์ไปยังเจ้าหน้าที่ในจังหวัดต่างๆด้วย

Photos from สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์'s post 07/06/2023

การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาตามแผนแม่บทฯ การขอใช้พื้นที่ภูทับเบิก

วันที่ 6 มิ.ย.2566 เวลา 13.00 น. นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย น.ส.ณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ และนายจิรวุฒิ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง เข้าพบนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และกองพัฒนากลุ่มเป้าหมายพิเศษ เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาตามแผนแม่บทฯ ในการขอใช้พื้นที่ป่าไม้ภูทับเบิก ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โดยได้ข้อสรุปในการพิจารณาร่วมกัน ในคณะกรรมการกำกับติดตามการแก้ไขปัญหาภูทับเบิก ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ

Photos from สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์'s post 07/06/2023

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มเพื่อนใน LINE แอพพลิเคชั่น ESS Help me "ปักหมุด หยุดเหตุ" ในโครงการ อพม.สร้าง อสม.เสริม เติมพลังชุมชนสู่ความยั่งยืน ณ ห้องประชุม อบต.ยางสาว ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น.
นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวจุฬาทิพย์ ศรีสวัสดิ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มเพื่อนใน LINE แอพพลิเคชั่น ESS Help me "ปักหมุด หยุดเหตุ" ในเวทีโครงการ อพม.สร้าง อสม.เสริม เติมพลังชุมชนสู่ความยั่งยืน จัดโดย ชมรม อพม. จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นช่องทางในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน โดยสามารถแจ้งพิกัดผ่านทาง LINE ได้อีกช่องทางหนึ่ง นอกเหนือจากการแจ้งเหตุผ่านระบบ 191 ทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีลิ้งค์ไปยัง 17 สถานีตำรวจภูธร โดยครอบคลุมทั้ง 11 อำเภอเรียบร้อยแล้ว

Photos from สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์'s post 07/06/2023

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมโครงการ อพม.สร้าง อสม.เสริม เติมพลังชุมชนสูความยั่งยืน ณ ห้องประชุม อบต.ยางสาว ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

🖍 วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวจุฬาทิพย์ ศรีสวัสดิ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ร่วมบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) ในโครงการ อพม.สร้าง อสม.เสริม เติมพลังชุมชนสู่ความยั่งยืน เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่ อสม. เกี่ยวกับงานด้านการพัฒนาสังคม จัดโดย ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ชมรมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Photos from สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์'s post 07/06/2023

ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในพื้นที่อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในพื้นที่อำเภอหนองไผ่ จำนวน 25 ราย ซึ่งจะได้นำข้อมูลเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

Photos from สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์'s post 05/06/2023

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ รุ่นที่ 2 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 5 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นางสาวนฤตย์ธร พรหมบุญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และ นางสาวญาณิศา ฉัตรบุบผา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เป็นวิทยากร หัวข้อ “การพัฒนาทักษะชีวิต/การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ชุมชน” โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ รุ่นที่ 2 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จำนวน 43 คน

Photos from สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์'s post 03/06/2023

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 น. นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.พช. เข้าร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน นำข้าราชการ องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน ประกอบพิธี

Photos from สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์'s post 03/06/2023

🎉โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม /ปลูกป่าเพื่อสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนให้กับชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 5 ปี (ปีพ.ศ.2566-2570) ตามแนวทางพระราชดำริเนื่องในวันคล้ายวันพระเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ป่าชุมชนบ้านมุกโต ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพป่าสร้างความชุ่มชื้นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริ ณ ป่าชุมชนบ้านมุกโต ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี

Photos from สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์'s post 03/06/2023

พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 06.30 น. นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.พช. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ พุทธอุทยานเพชบุระ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน นำข้าราชการ องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน ประกอบพิธี

Photos from สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์'s post 02/06/2023

📣ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในพื้นที่อำเภอบึงสามพัน และอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในพื้นที่อำเภอบึงสามพัน และอำเภอหนองไผ่ จำนวน 19 ราย ซึ่งจะได้นำข้อมูลเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

Photos from สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์'s post 02/06/2023

📣 ประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2566
ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน การประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2566 เพื่อรับทราบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
- แนะนำข้าราชการเข้ารับการปฏิบัติหน้าที่ใหม่
- การระมัดระวังการสื่อสาร หรือเผยแพร่ผ่านระบบ Online
- มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
- รับทราบประกาศคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ กระทรวง พม. เกี่ยวกับเรื่องนโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ประเด็นการตรวจราชการรอบ 2 เขตตรวจราชการที่ 17 ของผู้ตรวจราชการ นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ
- สรุปผลการเบิกจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม 2566
- รายงานผลการใช้จ่ายโครงการ PMJ และกิจกรรมมอบของขวัญวันเกิดให้เจ้าหน้าที่

Photos from สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์'s post 02/06/2023

📣“การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปรับปรุงแนวทางการดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายนางสาวบุญสิตา บุญฤทธิ์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วม “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปรับปรุงแนวทางการดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและการเป็นข้าราชการที่ดีด้วยกระบวนการปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนาร่วมกัน ตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด โดยมีนางสาวอรวรรณ คงธนขันติธร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน เป็นประธานเปิดการประชุม

Photos from สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์'s post 02/06/2023

📌ร่วมพิธีเปิด"โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาอำเภอเมืองเพชรบูรณ์" รุ่นที่ 2📌

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 12.45 น. ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ 1 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพชรบูรณ์ ร่วมพิธี "โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาอำเภอเมืองเพชรบูรณ์" รุ่นที่ 2 นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรม หัวหน้าและผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะวิทยากร และผู้เข้าอบรม ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม จังหวัดเพชรบูรณ์ รุ่นที่ 2 จำนวน 50 คน โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เปิดการอบรมพร้อมทั้งให้ข้อคิดในการใช้ชีวิตและข้อแตกต่างระหว่างการเสพและไม่เสพยาเสพติด พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้เข้ารับการอบรมว่าจะดำเนินการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ที่มีความสนใจตามความต้องการที่จะมีอาชีพ เพื่อหารายได้โดยสุจริต ไม่กลับไปหวังพึ่งยาเสพติดอีกต่อไป พร้อมที่จะกลับตัวเป็นคนดีสู่สังคมและมาเป็นกองกำลังจิตอาสาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองในโอกาสต่อไป

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Phetchabun?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่

999/11 หมู่ 5 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
Phetchabun
67000

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phetchabun (แสดงผลทั้งหมด)
วนอุทยานบึงสามพัน - Buengsamphan Forest Park วนอุทยานบึงสามพัน - Buengsamphan Forest Park
188 หมู่ที่9 ตำบล ซับสมอทอด
Phetchabun, 67160

HopeV.1 HopeV.1
ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
Phetchabun, 67000

สนใจสมัครทักชอ

สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเพชรบูรณ์ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเพชรบูรณ์
ค่ายพ่อขุนผาเมือง (ฝั่ง มทบ. 36) ต. สะเดียง
Phetchabun, 67000

โทร 056-720009

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ
Phetchabun, 67270

การบริการท่องเที่ยวน้ำตกศรีดิษฐ์

Cyber Village สภ.บึงสามพัน Cyber Village สภ.บึงสามพัน
210 ม. 9 ต. บึงสามพัน อ. บึงสามพัน
Phetchabun, 67160

แสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ในการแ

Kormor35 School Web Kormor35 School Web
หมู่ 14 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่
Phetchabun, 67140

หน่วยงานการศึกษา

LAB Plant Tissue Culture PCRU LAB Plant Tissue Culture PCRU
Phetchabun

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช งานวิจัย ผ?

Phetchabun Public Health Office Phetchabun Public Health Office
นิกรบำรุง
Phetchabun, 67000

ตำรวจทางหลวงนครสวรรค์ ตำรวจทางหลวงนครสวรรค์
พหลโยธิน
Phetchabun, 67000

ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล.(สถานีตำรวจทางหลวงนครสวรรค์) รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และ อุทัยธานี

𝓣𝓱𝓮𝓪 𝓣𝓱𝓮𝓪
CXPH+X79, Pradu Ngam, Si Thep District
Phetchabun, 67170

𝓣𝓱𝓮𝓪 អរគុណ សម្រាប់មកកាន់ទំព័រខ្ញុំបាទ រាល់សកម្មភាពនានា ដើម្បីយុវវ័យ លេខ (,១,២,៣,៤,៥,៦,៧,៨,៩,១០,)

วนอุทยานเขารัง -Khaorang Forest Park วนอุทยานเขารัง -Khaorang Forest Park
ถนนหมายเลข​ 113
Phetchabun, 67210

khaorang Forest Park