LAB Plant Tissue Culture PCRU

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช งานวิจัย ผ?

Photos from Thai Traditional Medicine PCRU หลักสูตรสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย's post 23/08/2023

สิ่งดีๆ ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มอบให้กับชุมชน คนเพชรบูรณ์

17/08/2023

🎯🎯อบรมฟรี‼️ ได้ลงมือปฏิบัติจริง✨☘️☘️
โครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อนำผลงานวิจัยพืชกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น ☘️☘️
วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
✅✅สนใจทัก line ได้เลยนะคะ รับจำนวนจำกัดคะ
********************
⚠️ทักมาได้เลยคะ 🥳🥳

Photos from LAB Plant Tissue Culture PCRU's post 12/08/2023

🔔🔔พบกับผลิตภัณฑ์สินค้าผลงานของนักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์ PCRU
🌱🌱ได้ที่งาน “อินทผลัมเพชรบูรณ์แอนด์บอลลูนเฟสติวัล” เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวฤดูฝนจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดฤดูกาลแห่งความสุขของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร☘️☘️ มาอุดหนุนกันเยอะๆ นะคะ สินค้าจัดเต็มทุกวันคะ 11-13 สิงหาคม 2566 ณ สนามหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ ❤️❤️ ขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์ใหม่ๆคะ ขอบคุณคะ🥰🥰

รายชื่อบัณฑิตและมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563-2564 12/08/2023

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ขอแจ้งกำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564
📍วันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2566 >>> ลงทะเบียนฝึกซ้อมบัณฑิต และชำระค่าลงทะเบียนฝึกซ้อมบัณฑิต (ผ่านระบบ)
📍วันที่ 1 - 3 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. >>> ตัดชุดครุยวิทยฐานะ/เช่า - ตัดชุดสูทพร้อมกางเกง(สำหรับผู้ชาย)/จองรสบัส พร้อมที่พัก บริการบัณฑิต ณ หอประชุมประกายเพชร
📍วันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2566 >>> ฝึกซ้อมย่อย เวลา 08.00 - 17.00 น.
📍วันที่ 15 ธันวาคม 2566 >>> ฝึกซ้อมใหญ่ เวลา 08.00 - 17.00 น.
ณ หอประชุม 50 ปี
📍วันที่ 17 ธันวาคม 2566 >>> บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2563 - 2564
(นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2565)
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตาม url ที่แนบมาพร้อมนี้

รายชื่อบัณฑิตและมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563-2564 รายชื่อบัณฑิตและมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563-2564

09/08/2023

📣📣มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อนำผลงานวิจัยทางพืชกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพร
ไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น☘️☘️
‼️ ฟรี ไม่มีค่าลงทะเบียน‼️สนใจ Scan QR code สอบถามข้อมูลได้เลยคะ 🔔รีบสมัครได้เลยคะ‼️

✅ กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อนำผลงานวิจัยทางพืชกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น
รับจำนวน 30 คน
วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการแพทย์แผนไทย ชั้น 7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรือนกัญชงและกัญชา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หัวข้อการบรรยายและปฏิบัติ
- แนวทางการปลูกและเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชงและกัญชา
​​ในประเทศไทย
- วิธีการสกัดสาระสำคัญจากช่อดอกกัญชงและใบกัญชง
- การผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากสารสกัดกัญชง
- การถ่ายทอดองค์ความรู้สมรรถภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพเนื้อ
​​​​ของไก่เนื้อเสริมใบกัญชา

✅ กิจกรรมที่ 2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกัญชงเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์
รับจำนวน 30 คนต่อวัน

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ วิสาหกิจชุมชนฟาร์มฮักตัวบ้านในเมืองเพชรบูรณ์ เลขที่ 4 ถนนประตูดาว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อสุขภาพบ้านเฮา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงเครือข่าวเกษตรอินทรีย์วิถีไทย เลขที่ 111 หมู่ 2 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

หัวข้อการบรรยายและปฏิบัติ
- ผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวพรรณจากน้ำมันเมล็ดกัญชง
- ผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปากจากน้ำมันเมล็ดกัญชง
- ผลิตภัณฑ์ลดริ้วรอยบนใบหน้าจากน้ำมันเมล็ดกัญชง
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชากัญชงจากใบกัญชงวัสดุเหลือใช้จากการทำเส้นใยกัญชง

งานรับเข้านักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 07/08/2023

เปิดรับสมัครแล้ว #รับสมัครนักศึกษา 2567
🌾สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช PCRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ปีการศึกษา 2567
สมัครได้แล้ววันนี้

✅ มีสอบสัมภาษณ์ เฉพาะบางสาขาวิชาเท่านั้น
สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่
ระบบรับสมัคร
https://admission.pcru.ac.th/register

💵 ชำระค่าสมัครผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทั่วประเทศ
หรือสามารถสมัครด้วยตนเองที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
📄 ประกาศรับสมัคร
❤️ ภาคปกติ ประเภท โควตารับตรง
❤️ ภาค กศ.ปช.
https://academic.pcru.ac.th/main/news?newsid=860

💻ติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่
เพจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
https://www.facebook.com/AcademicPCRU

เพจงานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา
https://www.facebook.com/admission.pcru

เว็บสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
https://academic.pcru.ac.th/main/default

เว็บงานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา
https://academic.pcru.ac.th/webserv/admission/

☎️ สอบถามเพิ่มเติม 056-717119
ปล.

ไม่เข้าระบบ Admission
ไม่เข้าระบบ TCAS
ไม่ใช้คะแนน TGAT / TPAT

งานรับเข้านักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

26/07/2023

Plant Production Technology & Plant Science Gang
สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก ทีมนี้วางแผนเก่ง นะคะ 🥰🥰

23/07/2023

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กำหนดจัดงานแถลงข่าว 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 26 กรกฏาคม พ.ศ 2566 นี้ ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Photos from LAB Plant Tissue Culture PCRU's post 06/07/2023

💢ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การเปิดรับนักศึกษา ภาคปกติและ ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๗
1⃣การรับนักศึกษาภาคปกติ -ภาค กศ.ปช เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 - 20 มีนาคม 2567 สมัครด้วยตนเองและสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566- 15 มีนาคม 2567
2⃣การรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตภาคปกติ
- สมัครด้วยตนเอง 1 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2566
-สมัครผ่านครูแนะแนว 1 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2566
-สมัครผ่านระบบออนไลน์ 1 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2566
📍สามารถอ่านประกาศเพิ่มเติมได้ที่ https://academic.pcru.ac.th/webserv/admission/allnews/pages

Photos from LAB Plant Tissue Culture PCRU's post 30/06/2023

📣 สาขาวิชาเอก เทคโนโลยีการผลิตพืช 🌽🥬🥕🌶
☘️คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 🧑‍🌾 🏢 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 🌸🌸
📩 เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567📩
📌สนใจสมัครเรียน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถาม🍄
ผศ ดร. นุชจรี สิงห์พันธ์ 📲0813494274
อาจารย์ศิวดล แจ่มจำรัส 📲0811646271

Photos from LAB Plant Tissue Culture PCRU's post 23/06/2023

📣📣วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเตรียมความพร้อมการทำเกษตรแปลงใหญ่ไม้ผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีที่ 2
📍กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่ไม้ผล การดูแลต้นไม้🌳🌴🌱🌿☘️🍀
**********************************************************************
📍หัวข้อการอบรม
🟣บรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการการเกษตรแปลงใหญ่ไม้ผล 📗วิทยากรโดย อาจารย์ศิวดล แจ่มจำรัส
🟣บรรยาย เรื่อง การควบคุมศัตรูพืชด้วยสารชีวภัณฑ์ 📗วิทยากรโดย ผศ.ดร.นุชจรี สิงห์พันธ์
🟣ปฏิบัติการ ดูแลต้นไม้ กำจัดวัชพืช และบำรุงรักษาดิน เกษตรแปลงใหญ่ไม้ผล 30 ไร่ และการเตรียมอาหารเมล็ดข้าวฟ่างสำหรับทำเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา และการหยอดเชื้อเห็ดลงกล้าไม้🍄 นำโดย 📗ผศ.ดร.นุชจรี สิงห์พันธ์

Photos from LAB Plant Tissue Culture PCRU's post 16/06/2023

คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “มาตรฐานการปลูกกัญชาและกัญชงเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ” ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2566
********************************************************************

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ อาคารปฏิบัติการทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “มาตรฐานการปลูกกัญชาและกัญชงเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
โครงการดังกล่าว กำหนดจัดอบรม ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2566 มีการให้ความรู้ทั้งภาคการบรรยาย และปฏิบัติ อาทิ หัวข้อ "ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตและเทคนิคการปลูกกัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และข้อกำหนดมาตรฐานการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวกัญชาและกัญชง" โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง "มาตรฐานการผลิตและเทคนิคการปลูกกัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร อาจารย์ ดร.ณธกร ทัศนัส ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมพืชกัญชาและพืชเสพติด สมุนไพรทางการแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
นอกจากนี้ ยังมี กิจกรรม การผลิตกัญชงและกัญชาตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพร มกษ.3502-2561 และการศึกษาดูงานระบบการปลูก ณ โรงเรือนแปลงปลูกกัญชงและกัญชา และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกัญชงและกัญชา จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อีกด้วย
***********************
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
#50ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

30/05/2023

🎯🎯Promotion ‼️‼️
สมัคร 1 ท่าน เข้าอบรมได้ 3 ท่าน‼️
สมัคร 1 แถม 2 ‼️
สมัครได้แล้ววันนี้ คุ้มสุดๆ คะ

13/05/2023

🎯🎯มาแล้วคะ ตามคำเรียกร้อง ‼️
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เชิญชวน อบรมหลักสูตรระยะสั้น
“มาตรฐานการปลูกกัญชาและกัญชงเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ” ☘️☘️☘️
ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน พ.ศ. 2566
สถานที่จัดอบรม ห้องประชุมราชภัฏกสิการ และอาคารปฏิบัติการทางการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สนใจสมัคร ได้แล้ววันนี้ ถึง 28 พฤษภาคม 2566
หรือสอมถามรายละเอียดเพิ่ม
☎️☎️ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี สิงห์พันธ์
0813494274
‼️รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน เท่านั้น ‼️

Photos from LAB Plant Tissue Culture PCRU's post 03/02/2023

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 🍀🌱☘️🪴🌿🌼🌻
ต้อนรับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
ศึกษาดูงาน ณ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์🍀🦁🐳🌾
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Photos from LAB Plant Tissue Culture PCRU's post 16/12/2022

มาจ้า ‼️‼️
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคน

📢 วันที่ 19 ธ.ค.65 เรียนเชิญบัณฑิตใหม่ร่วมถ่ายภาพ 📸📸และรับของที่ระลึกจากน้องๆ พืชศาสตร์ ณ แปลงทดลองทางการเกษตร (แปลงไม้ดอก🌸🌼🌻) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เวลา 7.00 เป็นต้นไป นะคะ
17 ธันวาคม เริ่มมาเก็บภาพสวยๆได้แล้วคะ ❤️❤️❤️

แบบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางการเกษตร 18/11/2022

📣 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์❤️❤️
รับสมัครการแข่งขันทักษะทางการเกษตร
📣 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางการเกษตรในงาน Wonderland ดินแดนเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ แปลงทดลองทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดังนี้
👑 การแข่งขันการประกวด Miss Wonderland 2022
🪴 การแข่งขันการเตรียมอุปกรณ์ทางการเกษตรและการเตรียมแปลงเพาะปลูก
🐳 การแข่งขันทอดแหบก
🐥 การแข่งขันการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อ "ไก่ย่างถูกเผา มันจะโนไม้เสียบ"
💃 การแข่งขันส้มตำลีลาเด็ด

สมัครได้แล้ววันนี้ ✨✨
** ปิดรับสมัครวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. **

ประกาศรายชื่อผู้แข่งขันวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565

แบบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางการเกษตร ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางการเกษตร ในงาน Wonderland ดินแดนเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 28-30 พ...

28/10/2022

มาแล้วจ้า‼️☘️🪴🍀🌻🐝🪱🌸🍃🐞🕷🌱🎋🌾
สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช มรภ.เพชรบูรณ์
สมัครเรียนสาขาเรา Promotion พิเศษสุดๆ ‼️
รับไปเลยทุนค่าธรรมเนียมแรกเข้า ✨✨
สอบถามรายระเอียดได้ที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี สิงห์พันธ์
081-349-4274
อาจารย์ศิวดล แจ่มจำรัส
081-164-6271

วันเสาร์ - อาทิตย์
ก็เปิดให้บริการ นะคะ

น้อง ๆ ที่สะดวกเดินทางมาสมัครเรียนด้วยตัวเอง
สามารถมาสมัครได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1)
เปิดรับสมัครทุกวัน (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 08.30 - 15.00 น.

ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษา คลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

https://academic.pcru.ac.th/webserv/admission/

16/10/2022

มาสมัครเรียน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 🍀🍀☘️
มีทุนแรกเข้าให้นะคะ สนใจ
🛎🛎 สมัครด้วยตัวเองได้แล้ววันนี้‼️

✅ สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์
และชำระเงินค่าธรรมเนียม
ผ่านเคาเตอร์บริการ
หรือแอปพลิเคชั่นธนาคารกรุงไทย

ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#ระบบรับสมัครออนไลน์

คลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

admission.pcru.ac.th

Photos from LAB Plant Tissue Culture PCRU's post 12/10/2022

มาแล้วจ้า‼️หัวเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา (เห็ดตับเต่า)
Mycorrhiza🍄🍄🍄
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ว่าที่ Start up PCRU
🕸🌳เชื้อราที่อาศัยอยู่กับรากพืช เป็นประโยชน์ต่อพืช เส้นใยสามารถเจริญเติบโตช่วยดูดธาตุอาหารเข้าสู่รากพืช
พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดี ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช☘️🍀🪴🌱🍃🌾🌳

บทบาทและประโยชน์สำคัญ
☘️ เพิ่มพื้นที่ผิวราก รากแข็งแรง แตกแขนงได้ดี กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช
☘️ เพิ่มความสามารถการดูดซับน้ำและธาตุอาหารพืช
☘️ ช่วยป้องกันโรคโคนเน่าจากเชื้อราและทนทานต่อโรครากเน่า
☘️ เพิ่มความทนทานต่อความแห้งแล้ง และความเป็นกรด-ด่าง
☘️ ช่วยย่อยสลายหิน แร่ และอินทรีย์สาร
☘️ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี
☘️ ดอกเห็ดจากไมคอร์ไรซาสามารถรับประทานได้
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช ☘️🪴🌱
Facebook Lab Plant Tissue Culture
โทร.0813494274

Photos from LAB Plant Tissue Culture PCRU's post 13/09/2022

📣 ประกาศ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส การศึกษาเรื่องผลของสารกระตุ้นต่อการผลิตสารอะดีโนซีนและคอร์ไดเซปินของเห็ดถั่งเช่าสีทอง และการพัฒนาสูตรเครื่องดื่มเห็ดถั่งเช่าสีทองพร้อมดื่ม ❗️เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 27 กันยายน 2565 ❗️เพื่อทำการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสในวันที่ 28 กันยายน 2565 ณ อาคารปฏิบัติการทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

รอบที่ 1 วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 10.00-10.40 น.
รอบที่ 2 วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 11.00-11.40 น.

เกณฑ์รับสมัคร
1. กลุ่มอาสาสมัครที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
2. ไม่มีโรคประจำตัว
3. เคยรับประทานเห็ดถั่งเช่าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเห็ดถั่งเช่ามาก่อน
4. อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ‼️เท่านั้น‼️
5. อาสาสมัครยินยอมเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจและลงนามอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

📣📣รับจำนวน 3️⃣0️⃣ คนเท่านั้น

📲สนใจติดต่อ
081-349-4274 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. นุชจรี สิงห์พันธ์
062-909-6087 นายอนุกูล คมแก้ว

Photos from คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์'s post 05/08/2022

งานพัฒนานักศึกษาคืองานของเรา
🪴🪴🌾🌾🥩🥩🌸🌸🥕🥕🥒🥒🥑🥑

Photos from LAB Plant Tissue Culture PCRU's post 07/07/2022

🪴วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ผศ. ดร. นุชจรี สิงห์พันธ์ และคณะได้รับเชิญเป็นวิทยากรเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการอนุรักษ์ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ รุ่นที่ 1🌿🌷
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

แนะนำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และคหกรรม แก้ไข 6-7-65.mp4 06/07/2022

แนะนำหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสากกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

แนะนำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และคหกรรม แก้ไข 6-7-65.mp4

โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน--แก้ไข 1.mp4 28/06/2022

โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน ณ จังหวัดพิจิตร
รับผิดชอบโครงการ โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสากกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน--แก้ไข 1.mp4

แผนธุรกิจ “สวนเห็ดตรีทิพ” 05/05/2022

งานวิจัยสู่แผนธุรกิจ สวนเห็ดตรีทิพ
https://youtu.be/AdzpcSbGVFI
ผลงานนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (พืชศาสตร์) ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

แผนธุรกิจ “สวนเห็ดตรีทิพ” แผนธุรกิจ “สวนเห็ดตรีทิพ” ผลงานการวิจัยของนักศึกษา สาชาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลย.....

Photos from LAB Plant Tissue Culture PCRU's post 24/04/2022

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวตรีทิพ ศิริบูรณ์ ได้รางวัลชนะเลิศ การประกวดแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
ธุรกิจสวนเห็ดตรีทิพ 🍄 🍄 🍄
ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่จัดกิจกรรมดีๆให้กับนักศึกษา
Congratulations

Photos from LAB Plant Tissue Culture PCRU's post 24/04/2022

ผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถต่อยอดในการสร้างรายได้ระหว่างเรียนเพื่อเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มาเป็นส่วนหนึ่งกับการเรียนรู้กับเราครับกับการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 นี้
https://admission.pcru.ac.th/

Photos from LAB Plant Tissue Culture PCRU's post 09/03/2022

มีรายได้ระหว่างเรียน !! มาเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้นะครับ กับวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช
https://admission.pcru.ac.th/

Photos from LAB Plant Tissue Culture PCRU's post 08/03/2022

เก็บเกี่ยวเป็นที่เรียบร้อย 🌽 🌽 🍉 🍉
Plant Science PCRU
ผลผลิตรายวิชาโครงการเกษตร สาขาวิชาเอกพืชศาสตร์
#ข้าวโพดทับทิมสยาม #แตงโมปลอดสารเคมี
อุดหนุนผลผลิตของนักศึกษาได้แล้วนะคะ
สนใจติดต่อ inbox ได้เลยคะ

13/02/2022

สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 🌿☘️🍀🪴🌾🌻🌼🌸
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ยินดีต้อนรับคะ
มีทุนแรกเข้าให้ด้วยนะคะ

#เรียนจบ_ไม่ตกงาน แน่นอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

🔺 1. ประเภท One Stop Service
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 25 มีนาคม 2565

📃 ประกาศ http://academic.pcru.ac.th/songsermv1/main.php?content=newsview&newsid=695

🔺 2. ประเภทรับตรงทั่วไป
👉🏻 ครั้งที่ 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2564 - 30 มกราคม 2565
👉🏻 ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม - 20 มีนาคม 2565

📃ประกาศ http://academic.pcru.ac.th/songsermv1/main.php?content=newsview&newsid=697

🔺 3. ภาค กศ.ปช. (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 พฤษภาคม 2565

📃 ประกาศ http://academic.pcru.ac.th/songsermv1/main.php?content=newsview&newsid=694

💻 โดยสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่
https://admission.pcru.ac.th/

📆 ปฏิทินการรับสมัคร http://academic.pcru.ac.th/webserv/admission/regdetail/view/4

☎️ สอบถามเพิ่มเติม 056-717119 หรือ 056-717100

Photos from LAB Plant Tissue Culture PCRU's post 26/01/2022

ผลิตภัณฑ์ Plant Science Products 🪴🌾🍃☘️
รายวิชาโครงการเกษตร 🪴🪴🪴
Mulberry Leaves Tea “ชา☘️🍃🌱ใบหม่อน”

=================================
อุดหนุนผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาได้ ณ kiosks ปตท. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Photos from LAB Plant Tissue Culture PCRU's post 26/01/2022

ผลิตภัณฑ์ Plant Science Products 🪴🌾🍃☘️
รายวิชาโครงการเกษตร 🪴🪴🪴
เครื่องดื่มกระชายขาวผสมน้ำผึ้งมะนาว 🐝🐝🐝
=================================
อุดหนุนผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาได้ ณ kiosks ปตท. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

30/12/2021

มาสมัคร สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืชกันเยอะๆนะคะ ยินดีต้อนรับคะ☘️🍃🌱🍀🌾🪴🌼🌸🌿🚜🚜🚜

Photos from LAB Plant Tissue Culture PCRU's post 22/12/2021

HISO POK ขอบคุณลูกค้า🥰🥰🥰
WOW Promotion ‼️ Merry Christmas & Happy New Year 2022 🎄🎄🎄🔆🔆
🐷🐷แหนมซี่โครงอ่อนหมูผสมถั่งเช่าสีทอง🐷🐷
ปกติ 3 แพค 240 บาท
พิเศษ 3 แพค 200 บาท

ตั้งแต่…วันนี้ ถึง 15 มกราคม 2565
ณ KIOSKS ปตท.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

15/12/2021

สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้วนะครับ
มาสมัครกันได้เลยครับ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หรือสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่
https://admission.pcru.ac.th

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Phetchabun?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้วนะครับมาสมัครกันได้เลยครับ  สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่มหาวิทยา...

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


Phetchabun

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phetchabun (แสดงผลทั้งหมด)
HopeV.1 HopeV.1
ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
Phetchabun, 67000

สนใจสมัครทักชอ

สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเพชรบูรณ์ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเพชรบูรณ์
ค่ายพ่อขุนผาเมือง (ฝั่ง มทบ. 36) ต. สะเดียง
Phetchabun, 67000

โทร 056-720009

ตะขอแม่เหล็ก เกรดพรีเมี่ยม ตะขอแม่เหล็ก เกรดพรีเมี่ยม
Phetchabun

ตะขอแม่เหล็ก เกรดพรีเมี่ยม

RTP Cyber Village สภ.บึงสามพัน RTP Cyber Village สภ.บึงสามพัน
210 ม. 9 ต. บึงสามพัน
Phetchabun, 67160

เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ
Phetchabun, 67270

การบริการท่องเที่ยวน้ำตกศรีดิษฐ์

Cyber Village สภ.บึงสามพัน Cyber Village สภ.บึงสามพัน
210 ม. 9 ต. บึงสามพัน อ. บึงสามพัน
Phetchabun, 67160

แสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ในการแ

Kormor35 School Web Kormor35 School Web
หมู่ 14 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่
Phetchabun, 67140

หน่วยงานการศึกษา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์
999/11 หมู่ 5 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
Phetchabun, 67000

พมจ.เพชรบูรณ์

Phetchabun Public Health Office Phetchabun Public Health Office
นิกรบำรุง
Phetchabun, 67000

ตำรวจทางหลวงนครสวรรค์ ตำรวจทางหลวงนครสวรรค์
พหลโยธิน
Phetchabun, 67000

ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล.(สถานีตำรวจทางหลวงนครสวรรค์) รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และ อุทัยธานี