ตำรวจทางหลวงนครสวรรค์

ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล.(สถานีตำรวจทางหลวงนครสวรรค์) รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และ อุทัยธานี

18/10/2023

🇹🇭💛💜 THAILAND INTERNATIONAL ICE HOCKEY ARENA CHIANGMAI 💜💛🇹🇭
#ทรงพรเจริญ #เรารักแผ่นดิน

15/10/2023

🇹🇭 💛💜 ภาพประทับใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ทรงวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 💜💛🇹🇭
#ทรงพระเจริญ #เรารักแผ่นดิน

13/10/2023

🇹🇭🤍 วันนวมินทรมหาราช 🤍🇹🇭
🤍 13 ตุลาคม 🤍
#วันนวมินทรมหาราช #เรารักแผ่นดิน

09/10/2023

🇹🇭🤍น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 🤍🇹🇭
#น้อมรำลึก #เรารักแผ่นดิน

29/09/2023
28/09/2023

🇹🇭🇮🇳ในหลวง พระราชทานพระพุทธรูปแก่ชาวพุทธในประเทศอินเดีย จำนวน 72 องค์ 🇮🇳🇹🇭
#ทรงพระเจริญ #เรารักแผ่นดิน

28/09/2023

🇹🇭💙 วันนี้ในอดีต 💙🇹🇭
27 กันยายน 2539

💛 สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทอดพระเนตร “สภาพป่าพื้นที่สวนป่าบาลา-ฮาลา” อ.เบตง จ.ยะลา 💛
#ทรงพระเจริญ #เรารักแผ่นดิน

13/09/2023

💜กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดงาน “เทศกาลน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์”
ทรงปรุงเมนู "ไข่เจียววังสระปทุม" (ไข่เจียวสวรรค์)

#เรารักแผ่นดิน

04/09/2023

🕗 วันนี้ในอดีต 🕓
5 กันยายน 2512

💛 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปใน “พิธีพระราชทานพระพุทธ นวราชบพิตร” ประจำจังหวัดเลย และทรงเยี่ยมราษฎร ณ ที่ศาลว่าการจังหวัดเลย 💛
#เรารักแผ่นดิน

🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

03/09/2023

🇹🇭 วันที่ 2 กันยายน 2566 🇹🇭

💛💜 ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีโดยวง มาจจิโอ มูซิกาเล ฟิโอเรนติโน ซิมโฟนี ออเคสตรา อำนวยเพลงโดย นายสุบิน เมห์ทา ในมหกรรมศิลปะการแสดง และดนตรีนานาชาติ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 25 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 💜💛
#ทรงพระเจริญ #เรารักแผ่นดิน

27/08/2023

🇹🇭💛 ในหลวง ร.10 ทรงพระราชทานที่ดินเพื่อการศึกษา 💛🇹🇭
#ทรงพระเจริญ #เรารักแผ่นดิน

17/08/2023

🇹🇭💙 วันผ้าไทย เฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"
ในการส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์
ซึ่งสร้างอาชีพสร้างรายได้และยกระดับผ้าไทยไปสู่เวทีโลก 💙🇹🇭
#ทรงพระเจริญ #เรารักแผ่นดิน

17/08/2023

🇹🇭💙 เมื่อปี พ.ศ.2546 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่เลขาธิการ ป.ป.ส. เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติด
เป็นจุดเริ่มต้นของ "กองทุนแม่ของแผ่นดิน" 💙🇹🇭
#ทรงพระเจริญ #เรารักแผ่นดิน

16/08/2023

🇹🇭💛 ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ยกช่อฟ้าและพระราชทาน พระนามาภิไธยย่อ “ภปร.” ณ พระอุโบสถ วัดตันตยาภิรมย์ 💛🇹🇭
#เรารักแผ่นดิน

13/08/2023

🇹🇭💙 ความจงรักภักดีของปวงชน ที่มีต่อแม่แห่งแผ่นดิน 💙🇹🇭
#ทรงพระเจริญ #เรารักแผ่นดิน

06/08/2023

🇹🇭💛 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศล และทรงนำพระสหายจากประเทศเยอรมนีเข้าร่วมสนทนาธรรมกับสมเด็จอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร 💛🇹🇭
#ทรงพระเจริญ #เรารักแผ่นดิน

05/08/2023

🇹🇭💛💜 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวง 54
ซึ่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆจากโครงการหลวง สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 💜💛🇹🇭
#ทรงพระเจริญ #เรารักแผ่นดิน

02/08/2023

🇹🇭 วันที่ 1 สิงหาคม เวลา 17.50 น. 🇹🇭

💛💜 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง 💜💛
#ทรงพระเจริญ #เรารักแผ่นดิน

31/07/2023

🇹🇭💛 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับผู้ป่วย 10 รายเป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ 💛🇹🇭
#ทรงพระเจริญ #เรารักแผ่นดิน

30/07/2023

🇹🇭💛💜 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 💜💛🇹🇭

#ทรงพระเจริญ #เรารักแผ่นดิน

26/07/2023

🇹🇭💛 โครงการหลวงแห่งใหม่ – จากน้ำพระราชหฤทัย สู่สายธารหล่อเลี้ยงชีวิตชาวไทยภูเขาบนพื้นที่ดอยสูง 💛🇹🇭

💛 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา ต่อยอดงานของมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขา ลดการปลูกฝิ่น และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร ตามแนวทางพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 💛

#ทรงพระเจริญ #เรารักแผ่นดิน

24/07/2023

🤍 วันนี้ในอดีต 🤍
24 กรกฎคม 2479

🇹🇭⚓️ พิธีวางกระดูกงู "เรือหลวงแม่กลอง" ⚓️🇹🇭

#เรารักแผ่นดิน

24/07/2023

🇹🇭 ขอเชิญประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร 🇹🇭
💛 "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" 💛
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา
💛วันที่ 28 กรกฎาคม 2566💛

✍🏻 ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
ระหว่างวันที่ 23-29 กรกฎาคม 2566

21/07/2023

🇹🇭💜 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี 2566 💜🇹🇭
#ทรงพระเจริญ #เรารักแผ่นดิน

21/07/2023

🤍 19 กรกฎาคม 2492 🤍

🇹🇭🤍 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้รับสั่งขอ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์) ต่อหม่อมเจ้านักขัตมงคล โดยพิธีหมั้นได้จัดขึ้นอย่างเรียบง่าย ณ โรงแรมวินด์เซอร์ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
💍 ในการนี้พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงสวมพระธำมรงค์เป็นของหมั้นต่อสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเป็นพระธำมรงค์องค์เดียวกับที่สมเด็จพระบรมราชชนกทรงมอบต่อสมเด็จพระบรมราชชนนี 💍
ต่อมาในวันที่ 12 สิงหาคม 2492 พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศข่าวทรงหมั้นนี้ให้คนไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 🤍🇹🇭
#ทรงพระเจริญ #เรารักแผ่นดิน

Photos from ตำรวจทางหลวงนครสวรรค์'s post 19/07/2023

การให้ที่ยิ่งใหญ่ ❤️

วันที่ 17 ก.ค. 2566 เวลา 13.00 น.
ในส่วนของ บก.ทล.
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว
ผบก.ปปป.รรท.ผบก.ทล. ได้จัดกำลังพล จิตอาสาในสังกัด กก.1 จำนวน 3 นาย กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. 2566 ครบรอบ 71 พรรษา
ในวันจันทร์ที่ 17 ก.ค. 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารประชาอารักษ์ บก.ป. กรุงเทพมหานคร

Photos from ตำรวจทางหลวงนครสวรรค์'s post 19/07/2023

วันนี้ ( 7 ก.ค. 2566 ) เวลา 11.30 น.
พ.ต.ท.เกียรติพร สวัสดิเทพ สว.ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. มอบหมายให้ ร.ต.อ.บุญชู ฉัตรารักษ์ รอง สวฯ
พร้อมข้าราชการตำรวจทางหลวง หน่วยฯราชรถ /หน่วยฯ เขาหน่อ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา บริการตัดผมฟรีให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ณ รร.วัดเทพสถาพร ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองและนักเรียน

Photos from ตำรวจทางหลวงนครสวรรค์'s post 16/07/2023

🇹🇭💛 โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 💛🇹🇭

✍🏻รายละเอียดโครงการ
https://www.crownproperty.or.th/โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
#ทรงพระเจริญ #เรารักแผ่นดิน

13/07/2023

💜 เชิญร่วมลงนามถวายพระพรวันคล้ายวันประสูติ พระองค์เจ้าโสมสวลี 💜

✍🏻 https://wellwishes.royaloffice.th/

#ทรงพระเจริญ #เรารักแผ่นดิน

10/07/2023

💛💜 "ในหลวง" โปรดเกล้าฯ รับ พลายศักดิ์สุรินทร์ ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ 💜💛
#ทรงพระเจริญ #เรารักแผ่นดิน

08/07/2023

9 กรกฎาคม 2503

🇹🇭💛 เครื่องบินพระที่นั่งของรัชกาลที่9 และสมเด็จพระพันปีหลวง ลงจอดที่ท่าอากาศยานแกตวิคสหราชอาณาจักร ซึ่งการเสด็จเยือนสหรัฐและยุโรปในครั้งนั้นเป็นพระราโชบายแลเพาะปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทำให้ไทยผ่านมรสุม “สงครามเย็น” 💛🇹🇭
#ทรงพระเจริญ #เรารักแผ่นดิน

Photos from ตำรวจทางหลวง's post 07/07/2023
06/07/2023

💛 วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 💜

💛💜 ในหลวง-พระราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ประชาชน 💜💛
#ทรงพระเจริญ #เรารักแผ่นดิน

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Phetchabun?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


พหลโยธิน
Phetchabun
67000

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phetchabun (แสดงผลทั้งหมด)
HopeV.1 HopeV.1
ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
Phetchabun, 67000

สนใจสมัครทักชอ

สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเพชรบูรณ์ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเพชรบูรณ์
ค่ายพ่อขุนผาเมือง (ฝั่ง มทบ. 36) ต. สะเดียง
Phetchabun, 67000

โทร 056-720009

ตะขอแม่เหล็ก เกรดพรีเมี่ยม ตะขอแม่เหล็ก เกรดพรีเมี่ยม
Phetchabun

ตะขอแม่เหล็ก เกรดพรีเมี่ยม

RTP Cyber Village สภ.บึงสามพัน RTP Cyber Village สภ.บึงสามพัน
210 ม. 9 ต. บึงสามพัน
Phetchabun, 67160

เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ
Phetchabun, 67270

การบริการท่องเที่ยวน้ำตกศรีดิษฐ์

Cyber Village สภ.บึงสามพัน Cyber Village สภ.บึงสามพัน
210 ม. 9 ต. บึงสามพัน อ. บึงสามพัน
Phetchabun, 67160

แสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ในการแ

Kormor35 School Web Kormor35 School Web
หมู่ 14 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่
Phetchabun, 67140

หน่วยงานการศึกษา

LAB Plant Tissue Culture PCRU LAB Plant Tissue Culture PCRU
Phetchabun

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช งานวิจัย ผ?

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์
999/11 หมู่ 5 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
Phetchabun, 67000

พมจ.เพชรบูรณ์

Phetchabun Public Health Office Phetchabun Public Health Office
นิกรบำรุง
Phetchabun, 67000