องค์กรของรัฐ ใน Phetchabun - หน้า 1

ค้นหา องค์กรของรัฐ ใน Phetchabunรวมรายชื่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์, สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์, สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์, กองพลทหารม้าที่ 1, กรมทหารม้าที่ 3, สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์.

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง หน่วยงานราชการ ใน Phetchabun?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ A สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
72 ถนนนิกรบำรุง
Phetchabun, 67000

FanPage Phetchabunhealth

สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ B สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 3 ถ. สระบุรี-หล่มสัก ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
Phetchabun, 67000

บริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน ส

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ C สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์
Phetchabun, 67000

บริการด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ

กองพลทหารม้าที่ 1 D กองพลทหารม้าที่ 1
ต. สะเดียง อ. เมือง
Phetchabun, 67000

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ พล.ม.1

กรมทหารม้าที่ 3 E กรมทหารม้าที่ 3
Phetchabun, 67000

กรมทหารม้าที่ 3 เราตายเพื่อชาติอยู่

สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ F สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
335 หมู่ที่ 5 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
Phetchabun, 67000

เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 36 G หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 36
100 หมู่ 2 ต. สะเดียง อ. เมือง นฝ. นศท. มทบ. 36 ค่ายพ่อขุนผาเมือง
Phetchabun, 67000

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของ หน

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์ H สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์
Phetchabun, 67000

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์ สกร.จ.เพชรบูรณ์

กองพันทหารสื่อสารที่ 11 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์ I กองพันทหารสื่อสารที่ 11 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์
99/2329 ถนน สมัคคีชัย หมู่ 2 ต. สะเดียง
Phetchabun, 67000

อาคารราชการ

กองพันทหารช่างที่ 8 J กองพันทหารช่างที่ 8
ค่ายพ่อขุนผาเมือง
Phetchabun, 67000

ผลงานในอดีต ด้านยุทธการ ๑.ช.พัน.๘ ร้อย.๑ จัดกำลัง ๑ กองร้อย ช.สนาม ( - ) ขึ้นสมทบ พล.ม.๑ สน. จว.น่าน และจัด ๑ มว.ช. สมทบ ชค.๓๒ จว.น่าน ตั้งแต่ ปี ๒๕๒๑ ถึงปี ๒๕๓๑ ...

วนอุทยานเขารัง -Khaorang Forest Park K วนอุทยานเขารัง -Khaorang Forest Park
ถนนหมายเลข​ 113
Phetchabun, 67210

khaorang Forest Park

สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ L สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
101 หมู่10 ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
Phetchabun, 67000

สำนักทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)

ตำรวจทางหลวงนครสวรรค์ M ตำรวจทางหลวงนครสวรรค์
พหลโยธิน
Phetchabun, 67000

ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล.(สถานีตำรวจทางหลวงนครสวรรค์) รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และ อุทัยธานี

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ N เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ
Phetchabun, 67270

การบริการท่องเที่ยวน้ำตกศรีดิษฐ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ P ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์
97 ม. 10 ต. สะเดียง อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์
Phetchabun, 67000

ศึกษา วิจัย พัฒนาและทดสอบพืช/เทคโนโ?

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก Q องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
26/1
Phetchabun, 67000

เลขที่ 26/1 หมู่ 2 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.?

เทศบาลตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ R เทศบาลตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
Phetchabun, 67140

เทศบาลตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ S สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
99 หมู่ที่ 10 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
Phetchabun, 67000

บริการด้านการเกษตร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ T สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
Phetchabun, 67000

เพื่อการค้นคว้าศึกษา

สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเพชรบูรณ์ U สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเพชรบูรณ์
ค่ายพ่อขุนผาเมือง (ฝั่ง มทบ. 36) ต. สะเดียง
Phetchabun, 67000

โทร 056-720009

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ V สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์
สระบุรี-หล่มสัก
Phetchabun, 67000

เผยแพร่ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ W สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์
104 หมู่ที่ 10 ตำบลสะเดียง
Phetchabun, 67000

หน่วยงานราชการ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ X สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์
999/11 หมู่ 5 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
Phetchabun, 67000

พมจ.เพชรบูรณ์

การยางแห่งประเทศไทยสาขาเพชรบูรณ์ Y การยางแห่งประเทศไทยสาขาเพชรบูรณ์
52/42 ถนนเทพาพัฒนา
Phetchabun, 67000

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ Z สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
Phetchabun, 67000

เป็นหน่วยงานราชการที่ช่วยเหลือ สนั

สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 1 สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน
Phetchabun, 67160

สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

ชมรมแม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบกที่ 36 3 ชมรมแม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบกที่ 36
ค่ายพ่อขุนผาเมือง
Phetchabun, 67000

Cyber Village สภ.บึงสามพัน 4 Cyber Village สภ.บึงสามพัน
210 ม. 9 ต. บึงสามพัน อ. บึงสามพัน
Phetchabun, 67160

แสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ในการแ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 5 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
Phetchabun, ุึ67000

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 6 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
26 ถนนเกษมราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
Phetchabun, 67000

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

คลินิกหมอครอบครัวคลองศาลา 7 คลินิกหมอครอบครัวคลองศาลา
Phetchabun, 67000

ทีมหมอครอบครัว กับการให้การดูแล ทุ?

LAB Plant Tissue Culture PCRU 8 LAB Plant Tissue Culture PCRU
Phetchabun

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช งานวิจัย ผ?

คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 2
1 2