Life is a journey

Put God first������ Happiness is a choice of which we have to make ourselves.

Photos from Life is a journey's post 29/06/2023
31/05/2023
12/08/2022

🙏🙏🙏

21/07/2022

Copied....hare ithuteng
Everyone makes one of these mistakes.

Grammatical blunders and their corrections.
1. You're taking it personal ❌
You're taking it personally ✅
2. He is matured ❌
He is mature ✅
He has matured ✅
3. The reason is because ❌
The reason is that ✅
4. My stuffs ❌
My stuff ✅
5. Night vigil ❌
Vigil ✅
6. Traveling bag ❌
Travel Bag ✅
As at when due ❌
As and when due ✅
7. Be rest assured ❌
Rest assured ✅
8. I'm hearing you ❌
I can hear you ✅
9. My names are ❌
My name is ✅
10. All manners of ❌
All manner of ✅
11. She delivered a baby boy ❌
She was delivered of a baby boy ✅
12. Lacking behind❌
Lagging behind ✅
13. Crack your brain ❌
Rack your brain ✅
14. Return it back ❌
Return it ✅
15. Nigeria comprises of 36 states ❌
Nigeria comprises 36 states ✅
Nigeria is comprised of 36 states ✅
16. Wake keeping ❌
Wake keep ❌
Wake ✅
17. Exercise patience ❌
Be patient ✅
18. Barbing saloon ❌
Barber shop ✅
19. I forgot my phone at home ❌
I left my phone at home ✅
20. Borrow me your pen ❌
Lend me your pen ✅
May I borrow your pen ✅
21. More grease to your elbow ❌
More power to your elbow ✅
22. Funny enough, I've never liked him ❌
Funnily enough, I've never liked him ✅
23. My body is scratching me ❌
My body itches ✅
24. Letterhead paper ❌
Letterhead ✅
25. I'm not your mate ❌
We're not mates ✅
26. You're mannerless ❌
You're ill-mannered ✅
27. Horn at the car in front ❌
Honk at the car in front ✅
28. Happy birthday in arrears ❌
Happy belated birthday ❌
Belated happy birthday ✅
29. I will sleep at 10pm ❌
I will go to bed at 10pm ✅
30. Just when I thought I have seen it all ❌
Just when I thought I had seen it all ✅
31. First come, First serve ❌
First come, First served ✅
32. Please dash me ❌
Please hand it on to me ✅
Please give me✅
33. I have a running nose ❌
I have a runny nose ✅
34. Working Experience ❌
Work Experience ✅
35. I saw ur missed call❌
I missed your call ✅
36. The network is breaking ❌
The line is breaking✅

Photos from Life is a journey's post 20/06/2022

HAO BATLA MOTHO AO SAKHELANG PATSI T.K IN ACTION IS ALWAYS READY AND HERE TO TAKE CARE OF THAT

LEHA O BATLA E REKISOANG KENA LEBOKOSENG LAKA KEU THUSE KA PELE.........

BASOTHO HARE HOLISANENG,RE THUSANENG RELE BASOTHO!!!

11/06/2022

Hone hose hole lefifi ho tingoe mabone,ke ile le maili-ili a boroko ke lebetse kene kentse ke penya fono📴 joale ile ea oela holima sefuba saka nakong eo ke nkoang ke boroko😴... nakong eo kereng kea fetoha hara bosiu ka utloa ntho e ntsamaea 🐀ka tlolela holimo kare "joooo!", kathe ketla tlola bethe ka nkana fatshe buuu......😭

Kesare ke utloile ke phatla eaka e ilibaneng kabe kere kea phahama ke tsebe hoea laeta,kare ke tlosa letsoho ka tshoara ho bonojoana🐍,ao Molimo oaka! Haokaba oa nkutloa ka qhothoma kare " iyoonna mme oeee,Ntsetse tsoha" kene kere kaba ke noha kathe ke sleepers se mona sekang boya ba ntja...

Ho qhomeng hoaka kenna eloa ke kenya hlooho kahara bucket,🚽hakeso utloe letsoai le lekaaalo🤮,keile ka ema ka laeta ka nka ona ana a batang poo!,ka hlapa ha toenti milone ka hlapa leka seresere ea lilamunu,sesepa ka mefuta le sanitizer....

Bathong tsietsi ekaalo,,ke nna eo heee kere kelo khaleha bocha ka utloa h**e ke 🤮 khaphe ka nka metsi a batang a tletse faefe litha,ka tshela letsoai ka ikhaphisa hantse ke kunyoloha ke betsa lehlatso 🤮ke utloa prrrrrrrr ka morao,ea ipheta ka utloa kese kele metsi ebile hona leho boima ka penthing.....

ebe ke boima bang?......

29/05/2022

Ana batho keng naa!

Hoaba monate ka hara ntlohali ena ea mohlankana oaka,ra shebella sealemoea-pono hofihlella nako ea h**e reje lijo tsa mantsiboya e fihle.Ra itjella le motho oaka eitse hoba re qete ra nto ikela phaposing ea boroko...

Jooo,makhethe a makaalo hone hole hotle eka hona le motho oa mme ea phelang moo,ho nkha ha monate ebile ho khabisitsoe ka makhethe.Holokile ha hona taba hee,re hlobotse ra nto kena likobong.

Re robetse kannete,ea eba hoseng ra tsoha ra hlapa abuti a mpolelle h**e rea habo kamora matsatsi a mabeli hobane joale le eena o batla ho khutlela mosebetsing empa joalokaha a nts'episitse h**e otlo nkuka pele a tsamaea o rata ho phetha seo.

Bathong abuti eo!

Hoa bata kesa phomola hosane ketla khutla

26/05/2022

Ana batho ke eng naa?!?
Ka leleng la matsatsi ka bua le motho mohaleng(facebook)

Ra bua hamonate,ra utloana ka puo one ale sio ale merafong a sebetsa hona teng a mpolelletse h**e otla hae ka mora likhoeli lile peli ...Ea fihla esa hane nako ea Ramaseli a fihla nthoanaka a nkopa h**e re kopane ke chakele moo a lulang...

Harentse re qala ho tsebana ntate oile are ho nna ona le ntlohali ea batlang h**e a sie a nyetse ketle ke sale ke katile....mamela heee keile ho motho oaka kannete ra kopana hara teropo e kholo Maseru.

Re bile monate ra nyakalatsa ka hare ho teropo, raea ntlong ea lijo raja ra etsa tsohle tseo baratani bali etsang haba bonana,ene eka khale re tsebana le ntate enoa hone hosena ea soabetseng e mong kannete rene rele monate...

Re tsamaile hee le motho oaka,ra kena tekesing e lebang ha hae...ra fihla kannete kathola ele eona ntlohali ruri!
Bathong!ntate eo👏

Keatla ke salo noa metsi

26/05/2022

YOU ARE THE LIVING GOD,THERE IS NO ONE LIKE YOU

Don't forget to give thanks to God everyday,everytime,any minute,any second i mean whenever...

14/03/2022

God is good

07/03/2022

🙏
🙏
🙏
Prayer is the greatest weapon

29/01/2022

What the Bible tells us not to cease doing(Matthew 7:7)
1.Keep on asking and you will receive.
2.Keep on seeking and you will find.
3.Keep on knocking and the door will be opened to you.
4.Keep on praying and you will get your answers.

What to do:
1.Keep on serving(Romans 12:11)
2.Keep on going to small groups (Hebrews 10:25)
3.Keep on sowing (Ecclesiates 11:6)
4.Keep on believing (2Timothy 3:4)

NB:Stay active,don't be passive God cannot steer a parked car.Don't tell God you are waiting on Him turn on the ignition and just start driving ...

15/01/2022

His love is eternal
He is the living God

19/11/2021

👵:Mamotseki ngoanaka kore o tsamaya le 👙osae tena ngoana-ngoanaka,hek🤗?

👱‍♀️Hoa tshwana nkhono lemoo keyang kentse kelo e hlobola.

22/10/2021

When you experience a loss it's an opportunity to grow in character,you can't control the pain you go through but you can decide whether you it's going to make you bitter or better.

You chose whether it's going to be a stepping stone or a stumbling block, .

2 Corinthians 4:17-18

"This troubles are getting us ready for eternal glory that will make all our troubles seem like nothing,things that are seen don't last forever but things that are not seen are eternal.That is why we keep our minds on things that can't be seen"

02/09/2021

Little did I know her departure would leave me wounded

After my father and his friends were done with me,he chased them away,he tied me on a bench and asked me not to say a word to anyone.I slept there and woke in the morning, I asked him to untie me so that I could go to school he shouted"you are not going anywhere,you stupid girl why don't you see that you are now my wife,what is so difficult to understand that you are now mine?"
"Your stupidity and unwillingness to do what I ask forced me to do what I did yesterday, hope you feel better because tonight you are sleeping in my bed."
He shut the door and went off,I tried to untie myself but in vain.I crawled and found a piece of bottle I took it and used it to cut off the ropes,this time I succeeded.I walked to the door trying to escape😭!

Share for more

29/07/2021

Little did I know her departure would leave me wounded

After the death of my mother,my father begun to abuse me,treated me like a wife not his child.
All started on the 13 June 2016 when I was in grade 9,6momths after my mother was buried.

He begun by saying I was growing so fast and I look beautiful that my mother would have been so proud of me.I used to wet my pillows to sleep as no one believed me when I told them my father was forcing himself on me.

I recall one morning after the holidays when I had to go to school,I was preparing breakfast and my father came on to me,held my hand and pulled me to the bedroom,I screamed and cried so hard,he closed my mouth and put a vest inside,he fastened my hands on bed side.
I kicked so hard but my father had no mercy he continued and r***d me,my heart was torn and bruised.I went to school with teary eyes,told one of my teachers but the only answer I could get was that "forgive him and try to focus on your school work he is your father he made a mistake".

My heart was sore,as he told me that if I dare say a word to the police or anyone he would kill me.One day he came home drunk with his friends I heard him say to one of his friends "You said you wanted something to clear off your mind,go to my daughters bedroom she will provide". I tried to run before the man could get to me but I was late,my father and his two friends forced themselves on me.

If you want to hear more pls react and share.

09/07/2021

Ba bang barona,ke setlamo h**e re iketsetse bophelo hobane haho moo reka jang majalefa teng.Re loana lintoa tse hlotseng batsoali ba rona.
.🙏

25/06/2021

DATING A JEALOUS MAN IS RISKY,HE WILL EVEN GO TO YOUR PHONE CALENDAR AND ASK YOU "WHO IS JUNE?"
Bathong👐

24/06/2021

LEFU LE SEHLOHO💔
Kene ke le khutsana ke sena batsoali,ba leloko ba hana ho phela le nna,empa ha batsoali baka basale teng kene kele Mamoratoe ho bona.Ke ile ka nkoa ke Rakhali,a nkisa sekolong,a nkapesa ka ts'oana le bana ba bang.

Eitse hoba ke ngole sephetho sa bosupa Rakhali a oroha ka sala le monna oa hae.Ntate enoa a nkholisa joalokaha Rakhali asa phela,rene re iphelela ha monate le eena hofihlella joale ke bona ase rata h**e haketlo hlapa ebe o kena kamoreng eo Ke hlapang ka ho eona, abe a lula a nshebella.Taba eo hae kaba ea nts'osa hobane kene ke monkile joaloka Ntate oaka.

Eaba nako entse eea, Ntate enoa antse a tsoela pele,ka letsatsi le leng hakene ketsoa sekolong ka fumana a phomotse kamoreng eaka,kannete joaloka mehla ka hlobola eitse hoba ke qete a mpitsetsa ho eena ka kopa ho apara pele,joo!eaka nkabe ke sacho,a apara nkoe 'me a nkharuma,a re otla nkapesa.

Like and follow my page for more info

23/06/2021

Life after death

Two siblings,Father and step mother together with her child.

Quitting of school
Step mother being a villain
Father being brain washed by step mama and careless of his kids

22/06/2021

WAKE UP AND SMELL THE AROMA

28/04/2021

Makaki📞Bbe lijelello li felile,haona ntho eo retloja papa ka eona.

MALCOM📞OK bbe,ke lefung habo P**e mona roma Masetsoto atlise sekhafothini sane se seholo ketlo utsoa nama pitseng mona.

Makaki📞OK bbe oatla.

Malcom📞Le oena bbe otle ha qeta hotloha,otlo zama halofo ea kotola ea cabbage le litamatinyana tse mmaloa,litapole le ananyese.

Makaki Nkotoane, Malcom X Mochaki le Masetsoto Letsie nese le bone?

08/04/2021

Sdudla se mborela h**e once se lula betheng setlao roma waya-waya✋

24/03/2021

So is it true that a broke man and woman in relationship only have s*x all the time,because WOW they can't afford to do anything?

22/03/2021

ALLOW YOURSELF TO MINGLE AND LOVE AGAIN
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
DON'T LET HEARTBREAK TAKE AWAY YOUR HAPPINESS

16/03/2021

👩Bbe where are you?
👨Somewhere.

👩With whom?
👨Someone.

👩What are you doing?
👨Something.

👩Ao Bbe!
👨Eish,ain't you got homework or something?
The boys we date👐👐👐

16/03/2021

CHOOSE WISELY ✌

Those friends you chose today are what your children will regard as connections...Khetha ka nepo

Want your public figure to be the top-listed Public Figure in Maseru?
Click here to claim your Sponsored Listing.

Website

Address

Mazenod
Maseru

Other Maseru public figures (show all)
Verse of the day Verse of the day
Maseru

sharing with you, short, powerful, and motivational Bible verses

NERDY Mindsets think NERDY Mindsets think
Lakeside Str., Foso
Maseru, N/A

thinking capacity full

Sir Tobermory Sir Tobermory
Maseru, 100

I am Sir Tobermory. I am life coach and motivational speaker. I send warnings and signals where life may give you sharp curves and wrong turns. Follow my page and receive encourag...

NNEKO NNEKO
Mkg
Maseru

Soft hearted guy

Sefebe Sefebe
Maseru

Sefebe kuku

Ghetto.Poet Ghetto.Poet
Nowhere
Maseru

I just write

OCEAN Breezes OCEAN Breezes
Maseru

HRH Fortress HRH Fortress
Matsieng Makhomo-kholo
Maseru, BOX93,MORIJA190

Wolf wolverine the child of the midnight song, across the map of midnight I drawl the turning sky

Igwę Speaks Igwę Speaks
Maseru

This page is For Personal Uplifment of an Individual, effecting Changes to people Both Spiritually and Psychologically

I stand for GOD, Who do you Stand for? I stand for GOD, Who do you Stand for?
HLOTSE
Maseru, 100

All about God and His purpose for our lives

Karabelo Ralithakong Karabelo Ralithakong
Botha Bothe
Maseru

Motivation, Encouragement and Help is what we all need