ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร FC

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร FC

พบเห็นผู้พิการหรือมีข้อสงสัย/สอบถาม

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร FC's post 29/02/2024

🌾ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับเงินทุนการศึกษาและเงินสนับสนุน สื่อเสริมพัฒนาการ จากบริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft
🔸วัน พฤหัสบดี ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมเพชรชัยพฤกษ์
🔸มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ระดับเตรียมความพร้อม 3 แผนกห้องเรียน จำนวน 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท และมอบเงินสนับสนุนตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา (สื่อเสริมพัฒนาการ) จำนวน 5,000 บาท

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร FC's post 29/02/2024

🪐กิจกรรมหนูน้อยนักคิด...วิทยาศาสตร์
🌾ประจำวันพฤหัสบดี 29 กุมภาพันธ์ 2567
🔸การทดลอง “ เจ้าเพนกวินบินได้ ” โดยนำการทดลองมาจาก“ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ซึ่งเป็นโครงการในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เด็ก ๆ สนุกกับการทดลอง ได้สังเกต ร่วมกันตั้งคำถาม ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ฝึกทักษะสังคมการทำงานกลุ่มโดยการมีส่วนร่วมในการสังเกต การตอบคำถาม ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
🔸อุปกรณ์การทดลอง
1. ไหมพรหม
2. สีเทียน
3. เทป
4. คลิปหนีบกระดาษ
5. ภาพเจ้าเพนกวิน
6. แท่งแม่เหล็ก
7. กระดาษA4
8. กรรไกร
🔸วิธีการทดลอง
1. ใช้สีเทียนระบายสีภาพเจ้าเพนกวินให้สวยงาม จากนั้นใช้กรรไกรตัดตามรอยภาพเจ้าเพนกวิน
2. นำไหมพรหมผูกติดกับคลิปหนีบกระดาษ จากนั้นนำเทปใสแปะระหว่างภาพเจ้าเพนกวินที่ระบายสีแล้วติดกับคลิปหนีบกระดาษที่มีไหมพรหมผูกอยู่
3. นำปลายเชือกไหมพรหมอีกด้านหนึ่งติดกับเทปใสแล้วแปะลงไปในกระดาษ A4
4. ใช้แท่งแม่เหล็กจ่อใกล้ๆคลิปหนีบกระดาษแล้วยกขึ้น จากนั้นสังเกตผลการทดลอง
🔸จากการทดลองเหตุผลที่เพนกวินบินได้ เพราะพลังดึงดูดของแม่เหล็ก ที่มากพอ ดูดคลิปหนีบกระดาษให้ลอยขึ้นมา แต่เมื่อเรานำแม่เหล็กออกห่างคลิปหนีบกระดาษ เจ้าเพนกวินก็จะตกลงมานั่นเอง
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพตนเอง ตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ เน้นการสังเกตเพื่อตั้งคำถาม ฝึกทักษะการปฏิบัติ การทดลองด้วยตนเอง การรับรู้โดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ได้ แก่การมองเห็น การดมกลิ่น การสัมผัส การลิ้มรส การฟังเสียง เชื่อมโยงกับทักษะการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็ก การสื่อสาร และทักษะสังคม การทำกิจกรรมกลุ่ม การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและครูอีกด้วย

#5วัน5กิจกรรม

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร FC's post 28/02/2024

🌾จังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567
🔸วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดบ่อสามแสน ต. หนองปลิง อ.เมือง
🔸นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567
🔸นางสาวปภารติยา ทะนิต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร FC's post 28/02/2024

🥕กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ของหนู ”แครอทกระดาษ“
🌾วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
🔸วัสดุ-อุปกรณ์
1.กระดาษสีส้ม _สีเขียว ตัดเป็นสี่เหลี่ยม
🔸ขั้นตอนการประดิษฐ์
1.ตัดกระดาษ เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
2.พับกระดาษเป็นทรงหลังคาจั่วและพับทแยงมุม ทั้ง 2 สี ประกอบกระดาษสีส้มและสีเขียวเข้าด้วยกันเป็นแครอท
3.สามารถนำไปตกแต่งหรือเป็นสื่อการเรียนการสอนได้
🔸วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา การทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกับเพื่อนการเล่นกับเพื่อน🐻🐻🐻

#5วัน5กิจกรรม

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร FC's post 27/02/2024

🌾วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
🔸นางสาวปภารติยา ทะนิต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ได้ลงพื้นที่ บ้านเลขที่ 29 หมู่ 9 ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เข้าพบครอบครัว นายวิเชียร จงใจ อายุ 49 ปี พร้อมลูก ๆ ทั้ง 4 คน ประกอบด้วยคนที่ 1 อายุ 13 ปี เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านลานหิน คนที่ 2 อายุ 7 ปี เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านลานหิน คนที่ 3 อายุ 4 ขวบ เรียนอยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานหิน และคนที่ 4 อายุ 1 ขวบ 4 เดือน ยังไม่เข้าสู่ระบบการศึกษา โดยนายนเรศ สุดไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานหิน ว่าที่ร้อยตรีพุทธิชัย กลัดอยู่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ตำบลลานดอกไม้ และนางสาวศิรวรรณ สดสุภา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ตำบลลานดอกไม้ เป็นผู้ให้ข้อมูล ปัจจุบันพ่อมีอาชีพรับจ้างทั่วไป ส่วนรายได้หลักมาจาก“เงินอุดหนุนบุตร”ตามโครงการ ของรัฐบาลที่ช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเด็กแรกเกิดไปจนถึง 6 ปี ให้คนละ 600 บาท/เดือน จำนวน 2 คน เป็นจำนวนเงิน 1,200 บาท/เดือน ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในครอบครัว และพ่อไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่เนื่องจากมีปัญหาทางด้านร่างกาย ซี่งจะมีอาการปวดเวลาเดินหรือยืนทำงานเป็นเวลานาน ปัจจุบันกรณี ผู้เป็นพ่อไปรับจ้างทั่วไป ลูกคนที่ 1 และลูกคนที่ 2 จะสลับกันไปทำงานและไปโรงเรียน ส่วนลูกคนที่ 3 และคนที่ 4 พ่อจะนำไปฝากยายเลี้ยงในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ ที่อยู่อาศัยที่พบเห็น เป็นบ้านปูนชั้นเดียว หลังเล็ก มีห้องน้ำในตัวบ้าน สภาพทรุดโทรม ซึ่งบ้านหลังนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานราชการ โดยการประสานงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวมะลิ แก้วดี อายุ 36 ปี ภรรยาของ นายวิเชียร จงใจ ซึ่งเป็นมารดาของเด็ก ๆ ทั้ง 4 คน ได้เสียชีวิตลงด้วยโรควัณโรคลงปอด โดยหลังจากที่เป็นข่าวได้มีหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้ามาให้การช่วยเหลือเพิ่มขึ้น อาทิ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ชมรมผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ตำบลลานดอกไม้ และหน่วยงานอื่น ๆ ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือด้วยการ มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค นอกจากนี้ยังมีการเปิดบัญชีรับบริจาคเงิน ในการนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค และประชาสัมพันธ์ด้านการเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พร้อมให้กำลังใจกับทางครอบครัวของนักเรียนดังกล่าว

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร FC's post 27/02/2024

🌾วันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
🔸ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดี สบทบเลี้ยงไอศกรีม จำนวน 1 ปั่น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ให้แก่เด็กพิเศษ

จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

27/02/2024

🌾วันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
🔸️ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร โดยนางสาวปภารติยา ทะนิต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ เรืองน้อย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะครูและนักเรียน รับมอบอุปกรณ์กีฬาจากบริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ตาม “โครงการ Aerosoft แจกทุนการศึกษา 100 ล้านบาท” เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการกีฬาแก่นักเรียนและได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาซึ่งเป็นหนึ่งในรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

#ผู้ใหญ่ใจดี

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร FC's post 27/02/2024

🌾ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2567
🔸️วันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดบ่อสามแสน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
🔸️นางสาวปภารติยา ทะนิต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานจุดธูปเทียน พร้อมด้วยนางสาววราภรณ์ เรืองน้อย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
- ทำบุญถวายสังฆทานและปัจจัย
- ร่วมฟังธรรมความรู้เกี่ยวกับวันมาฆบูชา
- กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาวัด

#วันมาฆบูชา

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร FC's post 24/02/2024

🌾จังหวัดกำแพงเพชร จัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย”ประจำปี 2567
🔸️วันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์ราชการ จังหวัดกำแพงเพชร
🔸️นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณผู้ทรงสร้างคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินไทย
🔸️ ในการนี้นางสาวปภารติยา ทะนิต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร FC's post 23/02/2024

🌾ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร
🎉 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง 71 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567

#ความภาคภูมิใจของลูกๆ
#หนูทำได้
#ศกศ.กพ.🤍🎉

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร FC's post 23/02/2024

🌾การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 7
🔸ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดตาก
🔸นางสาวปภารติยา ทะนิต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ เรืองน้อย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 42 รายการ ซึ่งเป็นการแข่งขันในรูปแบบ Virtual และ Online เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา แสดงออกถึงความสามารถในทักษะวิชาการ ทักษะด้านต่าง ๆ รวมถึงสุนทรียภาพด้านศิลปะ

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร FC's post 22/02/2024

🌾จังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีบวงสรวงอดีตกษัตริยาธิราชในงานประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง” และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2567
🔸วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร วัดพระแก้ว ต.ในเมือง อ.เมือง
🔸นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นางสาวสุพัตรา ตล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงอดีตกษัตริยาธิราชในงานประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง” และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2567
🔸ในการนี้นางสาวปภารติยา ทะนิต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร FC's post 21/02/2024

🌾จังหวัดกำแพงเพชร จัดหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567
🔸วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
🔸นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ลงพื้นที่ให้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนในพื้นถิ่นทุรกันดาร
🔸นางสาวปภารติยา ทะนิต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ เรืองน้อย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร FC's post 21/02/2024

🌾จังหวัดกำแพงเพชร เปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อแสดงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และเพื่อให้การช่วยเหลือรักษาพยาบาล, ป้องกันโรค, ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพพลานามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม
🔸วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
🔸นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อแสดงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และเพื่อให้การช่วยเหลือรักษาพยาบาล, ป้องกันโรค, ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพพลานามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม
🔸นางสาวปภารติยา ทะนิต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ เรืองน้อย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร FC's post 21/02/2024

🐻กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ของหนู “หมีสายรัก”
🌾วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
🔸วัสดุ-อุปกรณ์
1.กระดาษรูป หมี ตัดตา เส้น
2.สี
🔸ขั้นตอนการประดิษฐ์
1.ตัดกระดาษรูปหมี
2.ระบายสีให้สวยงามตามชอบ
3.สานกระดาษรูปหมีที่ ระบายสี เสร็จเรียบร้อยแล้ว
🔸วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา การทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกับเพื่อนการเล่นกับเพื่อน🐻🐻🐻🐻
🔸ประโยชน์ที่ได้รับ นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่าง ๆ อย่างมีความสุข ผ่านกิจกรรมประดิษฐ์

#5วัน5กิจกรรม

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร FC's post 20/02/2024

🌷กิจกรรมศิลปะสร้างสุข
เรื่อง แจกันดอกไม้🌷
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
🔸อุปกรณ์
1. กระดาษ A4
2. กระดาษที่ไม่ใช้แล้ว
3. สีน้ำ
4. สีเมจิก
5. คัตตอนบัค
6. กรรไกร
🔸กระบวนการ
1. นำกรรไกรตัดกระดาษรูปแจกัน ทาบลงบนกระดาษ A4
2. ขยำกระดาษเป็นกลมๆ จากนั้นนำกระดาษที่ขยำแล้วจุ่มสีน้ำที่ต้องการแล้วนำไปพิมพ์ภาพลงบนกระดาษรูปแจกันที่ทาบไว้ เพื่อให้เป็นลายของแจกัน
3. เมื่อได้แจกันแล้ว ให้ใช้สีเมจิกลากเส้นเป็นรูปก้านดอกไม้หรือก้านไม้
4. นำคัตตอนบัตจุ่มสีที่ต้องการ แล้วนำมาพิมพ์ภาพเป็นกลีบดอกไม้ตามที่ต้องการ
🔸ประโยชน์ที่เด็กได้รับ
1. ผู้เรียนได้รู้จักแจกัน ดอกไม้ และสีต่าง ๆ
2. พัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา (eye hand coordition)
3. พัฒนาทักษะทางสังคม การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น การรอคอย และการแบ่งปัน
4. สร้างความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ
5. สร้างภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และการชื่นชมผลงานของผู้อื่น

#5วัน5กิจกรรม

19/02/2024

🌾วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
🔸ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ขอขอบคุณ คุณศิริชัย - คุณฐิติมา บางสุขเสริม มอบวัสดุ - อุปกรณ์สำนักงาน โดยคณะครูและบุคลากร ให้การต้อนรับ

จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

19/02/2024

🌾วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
🔸ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี เด็กชายภูริภัทร์ อยู่สุขเจริญ และครอบครัว มอบของใช้ในชีวิตประจำวันและขนม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดให้แก่เด็กพิเศษ โดยคณะครูและบุคลากร พร้อมด้วยนักเรียน ให้การต้อนรับ

จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร FC's post 19/02/2024

🌾จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมรวมพลังถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นคนดี และพลังของแผ่นดิน เพื่อร่วมถวายกำลังใจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
🔸วันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานกิจกรรมลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน
🔸นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นคนดี และพลังของแผ่นดิน เพื่อร่วมถวายกำลังใจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
🔸นางสาวปภารติยา ทะนิต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร FC's post 16/02/2024

🌾วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
🔸ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณดวงหทัย ใจเที่ยง นางสาวบุรีรัตน์ สือพัฒธิมา และคณะครู นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จัดกิจกรรม We love we share เนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน์ เดือนแห่งความรัก แบ่งปันความรักดี ๆ ให้กับน้อง ๆ คนพิเศษ โดยสมทบเลี้ยงขนมชิฟฟ่อน เฟรนฟราย และนมเย็น โดยมีนางสาววราภรณ์ เรืองน้อย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะครูและบุคลากร พร้อมด้วยนักเรียน ให้การต้อนรับ

จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร FC's post 16/02/2024

กิจกรรมท่องโลกกว้าง “หนูน้อยวิถีพุทธ”
🌾 วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
🔸 โดยคุณครูอธิบายเกี่ยวกับอิริยาบทใหญ่ การยืน การเดิน การนั่ง การนอน รวมไปถึงอธิบายเกี่ยวกับอิริยาบทย่อย กิน ดื่ม ทำ พูด คิด สิ่งต่างที่อยู่รอบตัวเราด้วยการสัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ เช่น ตาเอาไว้ดู หูเอาไว้ฟัง จมูกไว้ดมกลิ่น ลิ้นไว้รับรส โผฏฐัพพะความรู้สึกทางกาย ธรรมารมณ์ความรู้สึกนึกคิดทางใจ และมีการทำกิจกรรมในโครก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้อารยเกษตรของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีคุณครูให้ความรู้แก่นักเรียน และเก็บเกี่ยวกะหล่ำปลีเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร พร้อมกับปลูกสมุนไพร (ไพร ขมิ้น) โดยการให้นักเรียนนำเอาหลักของอิริยาบถย่อยมาใช้ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ คือ ตาเอาไว้ดูกะหล่ำปลีพร้อมกับใช้ร่างกายจับกรรไกเพื่อเก็บเกี่ยวกะหล่ำปลี พร้อมกับปลูกสมุนไพรด้วย หูเอาไว้ฟังคำสั่งจากครูว่าจะต้องทำอะไรบ้าง จมูกสูดดมกลิ่นสมุนไพร ธรรมารมณ์ความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ดี มีความสนใจในการทำกิจกรรม ตลอดจนให้ความร่วมมือ มีความสามัคคี เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์พร้อมกับนำหลักธรรมมาบูรณาการให้เข้ากับแหล่งเรียนรู้อารยเกษตร หรือกิจกรรมในด้านอื่นๆได้

#5วัน5กิจกรรม

15/02/2024

🔸วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
🌾ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณตัรยิตกอร์ ซิก และครอบครัว มอบขนม ของเล่นและเสื้อผ้าให้แก่เด็กพิเศษ โดย นางสาววราภรณ์ เรืองน้อย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะครูและบุคลากร ให้การต้อนรับ

🙏จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร FC's post 15/02/2024

🔸วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
🌾นางสาววราภรณ์ เรืองน้อย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะครูและบุคลากร พร้อมด้วยนักเรียน ให้การต้อนรับ นายวิลาศ ด่านประดิษฐ์ สรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่
จัดกิจกรรมวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 92 ปี โดยมอบสื่อเสริมพัฒนาการ ของใช้ในชีวิตประจำวัน และสมทบเลี้ยงอาหารเสริมให้แก่เด็กพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

🙏จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร FC's post 15/02/2024

🌾กิจกรรมหนูน้อยนักคิด...วิทยาศาสตร์🌾
🔸วันพฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์ 2567 การทดลอง “ หมึกลอยได้ ” โดยนำการทดลองมาจาก“ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ซึ่งเป็นโครงการในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
🔸เด็ก ๆ สนุกกับการทดลอง ได้สังเกต ร่วมกันตั้งคำถาม ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ฝึกทักษะสังคมการทำงานกลุ่มโดยการมีส่วนร่วมในการสังเกต การตอบคำถาม ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
🔸อุปกรณ์การทดลอง
1. ปากกาไวท์บอร์ด
2. จาน
3. น้ำเปล่า
🔸วิธีการทดลอง
1. ใช้ปากกาไวท์บอร์ดวาดรูปตามใจชอบ โดยทิ้งไว้ประมาณ 20 วินาที เพื่อให้หมึกปากกาแห้ง
2. นำน้ำเปล่าค่อยๆ เทลงไปในจาน จากนั้นพร้อมสังเกตผลการทดลอง
สรุปผลการทดลอง
จากผลการทดลองสรุปได้ว่า หมึกที่ติดกับจานจะค่อยลอกออกมาแล้วลอยน้ำได้ นั่นเป็นเพราะว่า ในปากกาไวท์บอร์ดจะประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ นั่นก็คือ แอลกอฮอล์ สีและน้ำมัน เวลาที่เราวาดภาพบนจานแล้วทิ้งไว้ แอลกอฮอล์ก็จะระเหยออกไป น้ำก็จะเข้าไปแทรกกลางระหว่างสีกับน้ำมัน จะมีเพียงสีที่จะลอยขึ้นมาเหนือน้ำนั่นเอง
🔸เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพตนเอง ตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ เน้นการสังเกตเพื่อตั้งคำถาม ฝึกทักษะการปฏิบัติ การทดลองด้วยตนเอง การรับรู้โดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ได้ แก่การมองเห็น การดมกลิ่น การสัมผัส การลิ้มรส การฟังเสียง เชื่อมโยงกับทักษะการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็ก การสื่อสาร และทักษะสังคม การทำกิจกรรมกลุ่ม การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและครูอีกด้วย

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร FC's post 14/02/2024

🌾วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
🔸นางสาวปภารติยา ทะนิต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ได้ลงพื้นที่ บ้านเลขที่ 90 หมู่ 16 ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เข้าพบครอบครัวเด็กหญิงสุพรรษา จันทร์สารี อายุ 12 ปี โดยนางพิศสมัย จิวเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบ่อคำ นางประสานสินธุ์ โมกมัน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ นายยอดรัก จันทร์สารี เป็นผู้ให้ข้อมูล ปัจจุบันนักเรียนเข้ารับการศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ อาศัยอยู่กับคุณปู่ นายสันต์ จันทร์สารี อายุ 78 ปี แค่ 2 คน คุณปู่ไม่สามารถทำงานได้ เนื่องจากป่วยด้วยโรคชรา โดยที่อยู่อาศัยที่พบเห็น เป็นบ้านโครงไม้เก่าปิดล้อมด้วยสังกะสี มีสภาพผุพัง ห้องน้ำปิดล้อมด้วยสังกะสีไม่มิดชิดและไม่ปลอดภัย พื้นที่ที่อยู่อาศัยเป็นสวนยาง ของนายหวาน อาภรณ์รัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่ ให้ความอนุเคราะห์ที่อยู่อาศัยมาแล้ว 17 ปี ทางด้านการศึกษานักเรียนมีผลการเรียนดี ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีหน่วยงานเข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ อาทิองค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร เป็นต้น
🔸ในการนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบเครื่องอุปโภค - บริโภคและประชาสัมพันธ์เรื่องการศึกษาต่อในระบบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พร้อมให้กำลังใจกับครอบครัวของนักเรียนดังกล่าว

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร FC's post 14/02/2024

🍄กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ของหนู "ร้อยดวงใจ"❤️
🌾วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
🔸วัสดุ-อุปกรณ์
1.กระดาษสีแดง ตัดเป็นเส้น ขนาด 1x10 ซม.
2.แม็กเย็บกระดาษ
🔸ขั้นตอนการประดิษฐ์
1.ตัดกระดาษสีแดงเป็นเส้นยาว
2.พับกึ่งกลางกระดาษ ที่เป็นเส้น แล้วนำปลายทั้งสองข้างประคบเข้าหากันและเย็บด้วยแม็กเย็บกระดาษ
3.นำมาร้อย เย็บต่อกันเป็นเส้นยาว
4.นำไปตกแต่ง ตามที่ชอบใจ เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในเทศกาลวันแห่งความรักใจ,❤️🌹🩷🩷🌹🥀
🔸วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา การทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกับเพื่อนการเล่นกับเพื่อน
🔸ประโยชน์ที่ได้รับ นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่าง ๆ อย่างมีความสุข ผ่านกิจกรรมประดิษฐ์

#5วัน5กิจกรรม

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร FC's post 14/02/2024

🌾วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
🔸ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี เด็กชายมานพ โตรอด และครอบครัว สมทบเลี้ยงขนมโดนัท จำนวน 60 ชิ้น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดให้แก่เด็กพิเศษ โดยมีคณะครู ให้การต้อนรับ

จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

13/02/2024

💜ขอพระองค์ทรงพระเจริญ💜

13/02/2024

🌾วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
🔸ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณวิชัย เสริมศิล และครอบครัว มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ จำนวน 10,000 บาท โดย นางสาวปภารติยา ทะนิต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนักเรียน ให้การต้อนรับ

จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Kamphaeng Phet?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

💜สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคาร สิริคุณาทร” ศูนย...
🐰กิจกรรม ประดิษฐ์ของหนู  "กระต่าย ล้มลุก"🐰วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566# PR ศกศ.กพ.#5วัน5กิจกรรม
#เตรียมพร้อมกีฬาสี🪗กิจกรรมดนตรีสุขสันต์🥁ประจำวันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566#ดนตรีสุขสันต์# PR ศกศ.กพ.#5วัน5กิจกรรม
เด็กๆ ร่วมกันร้องเพลง HBD ให้พี่น้ำหอม ในช่วงกิจกรรมดนตรีสุขสันต์#ดนตรีสุขสันต์# PR ศกศ.กพ.
เช้าวันจันทร์สดใส กิจกรรมดนตรีสุขสันต์คูณครูและนักเรียนทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุข #องค์กรแห่งความสุข
#ดนตรีสุขสันต์ กิจกรรมเข้าจังหวะ# PR ศกศ.กพ.
กิจกรรมดนตรีสุขสันต์ #นักเรียนมีความสุข#ผู้ปกครองมีความสุข#ครู มีความสุข

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


เลขที่ 405 หมู่ 11 ต. หนองปลิง อ. เมือง
Kamphaeng Phet
62000

เวลาทำการ

จันทร์ 07:30 - 17:00
อังคาร 07:30 - 17:00
พุธ 07:30 - 17:00
พฤหัสบดี 07:30 - 17:00
ศุกร์ 07:30 - 17:00
เสาร์ 08:30 - 17:00
อาทิตย์ 08:30 - 17:00

Kamphaeng Phet บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี วัชรวิทยา งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี วัชรวิทยา
โรงเรียนวัชรวิทยา
Kamphaeng Phet, 62000

งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ?

Kamphaengphet Immigration Kamphaengphet Immigration
208 หมู่ 3 ถ. พหลโยธิน ต. ทรงธรรม อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร
Kamphaeng Phet, 62000

Thai Immigration news, information and service for local foreigners who live in the province.

สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร  DOE สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร DOE
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ถนน กำแพงเพชร-สุโขทัย ตำบลหนองปลิง
Kamphaeng Phet, 62000

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน พานทอง ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน พานทอง
หมู่ 10 ต. พานทอง อ. ไทรงาม
Kamphaeng Phet, 62150

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

หมวดทางหลวงนครชุม แขวงทางหลวงกำแพงเพชร สำนักงานทางหลวงที่ 4 หมวดทางหลวงนครชุม แขวงทางหลวงกำแพงเพชร สำนักงานทางหลวงที่ 4
42 หมู่ 9 ต. นครชุม อ. เมือง จ. กำแพงเพชร
Kamphaeng Phet, 62000

วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้ทาง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet, 62000

แฟนเพจประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

อบต.นาบ่อคำ  ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อบต.นาบ่อคำ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
122 หมู่ 9 ตำบลนาบ่อคำ
Kamphaeng Phet, 62000

#ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับสมัคร

Sdech trey Sdech trey
442H Street
Kamphaeng Phet, 10100

งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองกำแพงเพชร งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองกำแพงเพชร
ถนน เทศา1
Kamphaeng Phet, 62000

เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง191

โรงพิมพ์นครชุม โรงพิมพ์นครชุม
365/2 (ตลาดนครชุม) ตำบลนครชุม
Kamphaeng Phet, 62000

รับพิมพ์งาน การ์ดแต่ง การ์ดบวช การ์?

ห้องสมุดประชาชนอำเภอทรายทองวัฒนา ห้องสมุดประชาชนอำเภอทรายทองวัฒนา
หมู่ 15 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา
Kamphaeng Phet, 62000