Dharmniti Seminar & Training

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
Dharmniti Seminar and Training Co.,Ltd.

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
Dharmniti Seminar and Training Co., Ltd.

บริษัทในกลุ่มธรรมนิติ โดยมีบริษัทในเครือรวม 10 บริษัท
- บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) : www.dharmniti.co.th
- บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด : www.dlo.co.th
- บริษัท ธรรมนิติอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด : www.dlo.co.th
- บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด : www.dha.co.th
- บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด : www.daa.co

Photos from Dharmniti Seminar & Training's post 24/04/2024

คนส่วนใหญ่มักคิดว่าที่ทำงานเป็นพื้นที่ที่ความรุนแรงเกิดขึ้นน้อย เพราะมองว่าความรุนแรงต้องมีการใช้กำลังก่อให้เกิดความบาดเจ็บทางร่างกาย แต่ในความเป็นจริงแล้วมันเกิดขึ้นกับจิตใจได้เช่นเดียวกัน

เพราะความรุนแรงสามารถแฝงมากับคำพูดหรือการแสดงออกซึ่งผู้กระทำอาจไม่รู้ตัว มองว่าเป็นเจตนาดี คิดว่าคงไม่เป็นอะไร และบอกว่า “อย่าคิดมากไปเลย” โดยไม่รู้เลยว่าการกระทำเหล่านี้คือ Microaggressions ที่ค่อย ๆ โจมตีความรู้สึกจนไม่มีความสุขในการใช้ชีวิต ทำให้ความพึงพอใจในงานลดลง ส่งผลร้ายต่อประสิทธิภาพการทำงานในภาพรวมขององค์กรตามไปด้วย

จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนต้องตระหนักถึงประเด็นนี้เพื่อทำให้ที่ทำงานเป็นพื้นที่ปลอดภัย โดยธรรมนิติขอนำเสนอ 3 รูปแบบของ Microaggressions และตัวอย่างที่มักเกิดในองค์กรเพื่อทำความเข้าใจและหลีกเลี่ยงไม่ให้ความรุนแรงเหล่านี้เกิดขึ้นอีก ดังนี้

อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม คลิก! 👉 https://bit.ly/3EXhJSc

23/04/2024

📄 บังคับใช้เมื่อใดและผลกระทบทางภาษีเมื่อประกาศใช้ Pillar 2
📄 กรณีไปลงทุนในประเทศที่ใช้ Pillar 2 จะมีผลกระทบทางภาษีอย่างไร
📄 Top Up Tax คืออะไร และเสียอย่างไร
📄 กิจการ BOI จะถูกกระทบอย่างไร

กำหนดการสัมมนา
» วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2567
» เวลา : 09.00-16.30 น.
อัตราค่าสัมมนา
» สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
» บุคคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )
สนใจรายละเอียดคลิก 🖱 https://bit.ly/43LRABN

23/04/2024

📌 ความรู้ด้านภาพรวมกลยุทธ์ธุรกิจและการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี
📌 Update ประเด็นสำคัญทางภาษี 2567 ที่นักบัญชียุคใหม่ต้องทราบ
📌 ความรู้ด้านเทคโนโลยี และเทคนิคการทำงานให้เติบโตในสายงานบัญชี

เลือกอบรมได้ทั้งแบบ On-site (จัดอบรมที่โรงแรม) และ Online
On-site : https://bit.ly/3TZTMCl
Online : https://bit.ly/3J47Zba

Photos from Dharmniti Seminar & Training's post 23/04/2024

Training Roadmap เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการด้านการพัฒนาบุคลากร👥 ซึ่งในทุกๆ องค์กรควรมีเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดเส้นทางในการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับการทำงานในยุคปัจจุบัน ซึ่งประโยชน์ของการจัดทำ Training Roadmap มีดังนี้ 👇

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก หลักสูตรการออกแบบ Training Roadmap เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ (16 พ.ค. 67) คลิก 👉 https://bit.ly/3THrjzZ

22/04/2024

ปัญหาในการจัดทำบัญชีนั้นมีหลายรูปแบบ นักบัญชีอาจะเจอปัญหาซ้ำๆ เดิมๆ จนสามารถแก้ไขปัญหานั้นเองได้✅ แต่บางปัญหา อาจเป็นปัญหาในรูปแบบใหม่ หรือเป็นปัญหาที่เกินจะรับมือ หากนักบัญชีเข้าใจหลักการบัญชี ก็จะสามารถจัดทำบัญชีได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนโดยไม่เกิดปัญหาต่างๆในการจัดทำบัญชี

เลือกอบรมได้ทั้งแบบ On-site (จัดอบรมที่โรงแรม) และ Online
Onsite : https://bit.ly/3TZrwjj
Online : https://bit.ly/3VIcnUX

22/04/2024

📌 ปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
📌 ประเด็นที่มักถูกประเมินเกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่ายที่ต้องระวัง
📌 การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่าย

กำหนดการสัมมนา
» วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2567
» เวลา : 09.00-16.30 น.
อัตราค่าสัมมนา
» สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
» บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )
สนใจรายละเอียดคลิก 🖱 https://bit.ly/3TF3Lfi

22/04/2024

เคยไหมทำงานเป็นทีมเมื่อไหร่ ❓ บางทีก็ติดปัญหาเล็กๆน้อยๆ วันนี้ธรรมนิติมีเกร็ดความรู้น่าสนใจมาแนะนำครับ กับ ทำงานเป็นทีมอย่างไรให้ได้ใจเพื่อนร่วมงาน✅ หากท่านใดสนใจหลักสูตร team work รูปแบบการอบรม In-house Training สามารถสแกนได้เลยครับ

20/04/2024

📰 ตรวจจากแบบ Transfer Pricing ในปี 2567
📰 การตรวจสอบ Transfer Pricing Document
📰 ตรวจสอบจากการกำหนดราคา Benchmarking
📰 การกำหนดราคาที่แตกต่างกันระหว่าง BOI กับ Non BOI
📰 การตั้งบริษัทในเขตปลอดภาษี Tax Havens
📰 การตั้งราคาที่แตกต่างจากกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

เลือกอบรมได้ทั้งแบบ On-site (จัดอบรมที่โรงแรม) และ Online
Onsite : https://bit.ly/4aA1bxQ
Online : https://bit.ly/3TF44qd

20/04/2024

Power Query คือเครื่องมือของ Excel ที่จะช่วยแปลงข้อมูล (Data Transformation) เชื่อมโยงข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้มากมายหลากหลายแห่ง (Multi Data Source) สามารถรวม (Merge) แยก (Extract) ปรับแต่ง (Shaping) ข้อมูลให้ตรงกับที่เราต้องการวิเคราะห์ข้อมูล

กำหนดการสัมมนา
» วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2567
» เวลา : 09.00-16.00 น.
อัตราค่าสัมมนา
» สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
» บุคคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )
สนใจรายละเอียดคลิก 🖱 https://bit.ly/3VB3kVQ

Photos from Dharmniti Seminar & Training's post 20/04/2024

การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ ความสามารถในการทำกำไร และความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ของกิจการ📄 โดยนำข้อมูลทางบัญชีจากงบการเงินมาวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินที่นำมาใช้ในการพิจารณา ตัดสินใจ เกี่ยวกับธุรกิจด้านต่างๆ📈 และประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง และ จุดอ่อนโดยการเปรียบเทียบ สนใจเรียนรู้เพิ่มเติม คลิก 👉 https://bit.ly/3J3ueOC

19/04/2024

รู้และเข้าใจ! สินค้า หรือทรัพย์สินใดที่ถือว่าอยู่ในระบบ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ศึกษาเพิ่มเติม On-Site คลิก👉 https://bit.ly/4aPSb7I
ศึกษาเพิ่มเติม On-line คลิก👉 https://bit.ly/4aThuWN

#ภาษีมูลค่าเพิ่ม #ภาษี #บัญชีภาษี #ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ

19/04/2024

มาร่วม Update กฎหมายภาษีไปพร้อมๆกัน❗ โดยทางเราได้มีการสรุปประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านภาษีอากรไว้ให้กับทุกท่านแล้ว แบบกระชับ เข้าใจได้ง่าย นำไปปรับใช้ได้กับทุกกิจการ แล้วพบกันนะครับ ✅

เลือกอบรมได้ทั้งแบบ On-site (จัดอบรมที่โรงแรม) และ Online
On-site : https://bit.ly/4aeuM0b
Online : https://bit.ly/4ag8uet

19/04/2024

👤 กิจกรรมพนักงานจัดเป็น “หัวใจสําคัญ” ของการบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก
👤 การจัดกิจกรรมพนักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพนักงานและองค์กร จะต้องทําอย่างไร ?
👤 บทบาทของ HR และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมพนักงาน จะต้องดําเนินการอย่างไร ?
👤 แนวความคิด ทัศนคติคุณค่าของการจัดทํากิจกรรม เพื่อสร้างสรรค์สร้างศักยภาพ ของพนักงาน และการทํางาน จําเป็นจะต้องจัดให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่แท้จริง
✅ Workshop : การจัดกิจกรรมพนักงานในรูปแบบต่าง ๆ
✅ Workshop : การเขียนโครงการและการนําเสนอกิจกรรมพนักงาน

เลือกอบรมได้ทั้งแบบ On-site (จัดอบรมที่โรงแรม) และ Online
On-site : https://bit.ly/4aurJAM
Online : https://bit.ly/3TFB5mf

Photos from Dharmniti Seminar & Training's post 19/04/2024

การทำงานในทีมหรือการประสานงานกับหน่วยงานอื่น บางครั้งเราอาจได้พบคนที่มีนิสัยชอบโยนงาน❌ ซึ่งมักจะสร้างความไม่พอใจและอาจทำให้เกิดความขัดแย้งในทีมได้ ดังนั้นการจัดการกับคนที่ชอบโยนงานเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีการรับมืออย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ วันนี้เรามีวิธีการจัดการกับคนชอบโยนงานมานำเสนอ ✅

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ คลิก 👉 https://bit.ly/3TWl38R

18/04/2024

สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างผู้บริหารและพนักงาน✅ เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง สังเกตุสัญญาณบอกเหตุ❗ เพื่อป้องกันความเสี่ยงมิให้เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นน้อยที่สุด พร้อมออกแบบแนวทางป้องกันความเสี่ยงพร้อมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน

กำหนดการสัมมนา
» วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2567
» เวลา : 09.00-16.30 น.
อัตราค่าสัมมนา
» สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
» บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )
สนใจรายละเอียดคลิก 🖱 https://bit.ly/4aohkXG

Photos from Dharmniti Seminar & Training's post 18/04/2024

สิทธิประโยชน์ทางภาษี❗ สำหรับผู้ประกอบการที่มีการจ้างลูกจ้างทักษะสูง STEM ลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น เช็คหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข พร้อมตัวอย่างรายงานตามกฎหมายและเก็บรักษารายงานดังกล่าว รวมทั้งเอกสารประกอบการลงรายงานไว้ ณ สถานประกอบการ พร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้

#สิทธิประโยชน์ทางภาษี #ภาษี #บัญชี #ลูกจ้างที่มีทักษะสูง #ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ

สนใจศึกษาเพิ่มเติม คลิก 👉 https://bit.ly/49x20GH

18/04/2024

ทุกๆองค์กรย่อมประสบปัญหาเกี่ยวกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม✨ จะทำอย่างไรให้องค์กรเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายและไม่มากเกินไปสำหรับกิจการ พบกับหลักสูตรที่รวบรวมประเด็นปัญหาต่างๆ เพื่อให้นักบัญชีระมัดระวังเป็นพิเศษ พร้อมเคล็ดลับการขอภาษีคืน

เลือกอบรมได้ทั้งแบบ On-site (จัดอบรมที่โรงแรม) และ Online
On-site : https://bit.ly/4aGNkpH
Online : https://bit.ly/3vAzmGR

Photos from Dharmniti Seminar & Training's post 18/04/2024

Generation Gap เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในองค์กรเพราะการทำงานเราจะต้องสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานหลาย Generation ทั้ง Baby Boomer , Generation X , Generation Y ✨ รวมไปถึง Generation Z ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่พึ่งเข้ามาทำงานในองค์กร แล้วเราจะมีวิธีการเปลี่ยน “ช่องว่าง” ให้เป็น“พื้นที่แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์”อย่างไร❓ วันนี้ธรรมนิติมีวิธีดี ๆ มาฝากทุกท่านครับ 👇

หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามรายละเอียดได้จากหลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารให้ได้ใจคนต่าง Generation” (วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567) คลิก 👉 https://bit.ly/49iPdrl

17/04/2024

📄 ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ เอกสารแบบฟอร์มต่างๆที่จะต้องจัดทำ และดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย
📄 ขั้นตอนในการจัดทำเอกสารตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนด
📄 การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีความสำคัญอย่างไร? และจะต้องมีแนวทางการปฎิบัติอย่างไร?

เลือกอบรมได้ทั้งแบบ On-site (จัดอบรมที่โรงแรม) และ Online
Onsite : https://bit.ly/3VICxXE
Online : https://bit.ly/3PLZRzM

17/04/2024

🚘 ธุรกิจให้บริการชาร์จรถไฟฟ้า ถือเป็นการขายสินค้า หรือให้บริการ?
🚘 ประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายในการลงทุนทุกรูปแบบ
🚘 ธุรกิจสถานีหรือจุดให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ารับรู้รายได้อย่างไร

กำหนดการสัมมนา
» วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2567
» เวลา : 09.00-16.30 น.
อัตราค่าสัมมนา
» สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
» บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )
สนใจรายละเอียดคลิก 🖱 https://bit.ly/3VFDwaY

Photos from Dharmniti Seminar & Training's post 17/04/2024

HOW TO❓การกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 ของการบริจาคเงินทั้งแบบทั่วไป และแบบผ่านระบบ e-Donation และประเด็นอื่นที่น่าสนใจ พร้อมจุดตรวจสอบของสรรพากรที่ต้องระวังเป็นพิเศษ
ศึกษาเพิ่มเติมคลิก 👉 https://bit.ly/3U0w7ki

#การบริจาค #สิทธิประโยชน์ทางภาษี #ภงด50 #กรอกแบบ #ภาษี #ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ

Photos from Dharmniti Seminar & Training's post 17/04/2024

ภาษีมูลค่าเพิ่ม นอกจากมีอัตราภาษี 7 % แล้ว กฎหมายยังให้สิทธิในการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 0% ด้วย ซึ่งสิทธิในการเสียภาษี 0% ถูกกำหนดไว้ในมาตรา 80/1 แห่งประมวลรัษฎากร เช่น การส่งออกสินค้า การให้บริการที่ทำในไทยแต่ส่งออกไปใช้ต่างประเทศ การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศโดยอากาศยานหรือเรือเดินทะเล การขายสินค้าหรือการให้บริการกับกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น ฯลฯ เป็นต้น

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 👉 https://bit.ly/4cH0ZyM

16/04/2024

หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ต้องมีการวางแผนกำหนดเป้าหมาย✅ หาแนวทางหรือวิธีการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่างๆ ที่กำหนดไว้ โดยวันนี้ขอแนะนำเครื่องมือที่เรียกว่า ZOPP Technique เพื่อช่วยในการวางแผนให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น 👍

กำหนดการสัมมนา
» วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2567
» เวลา : 09.00-16.00 น.
อัตราค่าสัมมนา
» สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
» บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )
สนใจรายละเอียดคลิก 🖱https://bit.ly/3TZr0Sm

Photos from Dharmniti Seminar & Training's post 16/04/2024

ทำความรู้จักกับสิทธิประกันสังคมที่จะได้รับกรณีทุพพลภาพคืออะไร❓ รู้หรือไม่ว่าประโยชน์ที่จะได้รับมีอะไรบ้าง❓ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้ประกันตนต้องรู้
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 👉 https://bit.ly/4cHv0hE

15/04/2024

💰 20 วิธีภาษีเงินได้นิติบุคคล 15 วิธีภาษีมูลค่าเพิ่มที่ช่วยลดภาษี พร้อมการวางแผนที่กิจการไม่ควรพลาด
💰 ประเด็นสำคัญที่ทำให้ ภ.ง.ด.50 กับ ภ.พ.30 ไม่ตรงกัน

กำหนดการสัมมนา
» วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2567
» เวลา : 09.00-16.30 น.
อัตราค่าสัมมนา
» สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
» บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )
สนใจรายละเอียดคลิก 🖱 https://bit.ly/3TJPPk8

15/04/2024

ทักษะการสื่อสารไม่ยากอย่างที่คิด🗣 ไม่อยากเป็นคนสื่อสารเชิงลบ ก็ลองปรับเปลี่ยนคำพูดสักนิด คุณก็จะเป็นคนที่มีทักษะการสื่อสารที่ดีได้ง่ายๆ✅ สนใจหลักสูตรเทคนิคการสื่อสาร ประสานงาน อย่างมีประสิทธิภาพสามารถขอรับใบเสนอราคา In-House Training ได้ที่👉 https://bit.ly/3iGcui8

13/04/2024

✅ Update การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใหม่กรณีนี้เงินได้จากต่างประเทศเข้ามาในไทยต้องเสียภาษี
✅ Update การลดอัตราภาษี 17% ของชาวต่างชาติ มีหลักเกณฑ์อย่างไร
✅ บทกำหนดโทษกรณีไม่ยื่นแบบ ยื่นแบบไม่ครบ หรือเสียภาษีไม่ถูกต้อง

เลือกอบรมได้ทั้งแบบ On-site (จัดอบรมที่โรงแรม) และ Online
On-site : https://bit.ly/3xi02wH
Online : https://bit.ly/3TY43PG

13/04/2024

💻 การออกแบบฐานข้อมูลพนักงานและทะเบียนประวัติ
💻 แนะนำฟังก์ชัน Excel ที่จำเป็นสำหรับงาน HR
💻 การทำงานกับแบบฟอร์มเอกสาร HR ที่สามารถใช้ Excel ในการจัดทำได้อย่างมืออาชีพ

กำหนดการสัมมนา
» วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2567
» เวลา : 09.00-16.00 น.
อัตราค่าสัมมนา
» สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
» บุคคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )
สนใจรายละเอียดคลิก 🖱https://bit.ly/3U0Ygcc

Photos from Dharmniti Seminar & Training's post 13/04/2024

เพื่อให้กิจการมีสภาพคล่องและกำไร ผู้จัดการการเงินต้องพยายามลดเงินสดส่วนเกิน หรือเงินสดที่เหลือไว้โดยเปล่าประโยชน์ให้มีน้อยที่สุด❗ และใช้ประโยชน์จากเงินสดที่มีอยู่ให้มากที่สุด เมื่อมีเงินสดส่วนเกิน ควรนำไปลงทุนเพื่อหาผลประโยชน์ให้มากที่สุด✅ ในขณะเดียวกันต้องรักษาสภาพคล่องทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ติดตามรายละเอียดได้จาก หลักสูตรการจัดทำ Cash Budgeting เพื่อผู้บริหารระดับสูงในการวางแผนและตัดสินใจสำหรัผู้บริหาร (27 พฤษภาคม 2567) คลิก👉 https://bit.ly/3UaKp3b

12/04/2024

📂 การขอวีซ่า VISA เข้ามาในราชอาณาจักร
📂 การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ฯ
📂 การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักร ได้รับยกเว้นไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
📂 ประเภทของ VISA มีกี่ประเภท อะไรบ้าง? สำหรับคนต่างด้าวลักษณะใด ?
📂 การขอใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว WORK PERMIT พระราชกำหนดบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว (ครอบคลุมทั้งคนต่างด้าวมีฝีมือและไร้ฝีมือ)

กำหนดการสัมมนา
» วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567
» เวลา : 09.00-16.00 น.
อัตราค่าสัมมนา
» สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 8,560 บาท ( รวม VAT )
» บุคคลทั่วไป : 9,630 บาท ( รวม VAT )
สนใจรายละเอียดคลิก 🖱 https://bit.ly/4cBMdsV

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง การปฏิบัติตามกฎหมาย ใน Bangkok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ด่วน! (ร่าง) กฎหมายใหม่ ที่ส่งผลกระทบโดยตรง กับ HR นายจ้าง และผู้ประกอบการ
#สมาชิกเอกสารภาษีอากร เข้าฟรี❗#สัมมนาพิเศษธรรมนิติ ครั้งที่ 75.หลักสูตรที่เหล่านักบัญชีและภาษีอากรไม่ควรพลาด พร้อมอัปเดต...
Update รูปแบบรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินตามประกาศใหม่ !
ท่านผู้บริหารและนักบัญชีทุกท่าน❗ ต้องเจอกับภาวะการณ์ของธุรกิจหลายรูปแบบ👇
ได้ครบ จบทุกประเด็น 4 กลยุทธ์ในการบริหารองค์กร 🔥
จะเริ่มต้นอย่างไร? เมื่อต้องการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 📈
การวางแผนภาษีสวัสดิการพนักงานและเทคนิคการเขียนระเบียบสวัสดิการพนักงาน (Welfare)
รู้หรือไม่ว่า ⁉ อาการหมดแรงและเพลียง่าย เป็น 1 ในสัญญาณชี้ว่าคุณกำลังอยู่ในภาวะของ Duck syndrome
รู้ทัน 3 หลุมดำ ปิด Gap ภาวะหัวหน้างาน Toxic !
5 เคล็ดลับหลับสนิท พิชิตภาวะสมองล้า ⚠🧠
#โปรโมชั่นสุดพิเศษส่งท้ายปลายปี กับการจองสัมมนาหลักสูตรเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566 ที่คุณ #เลือกได้ จองอบรมล่วงหน้าภา...
✅ เมื่อโควิดซา...#สรรพากรเริ่มตรวจปฏิบัติการภาษีแพทย์แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์  #อยากเสียภาษีน้อยที่สุด ต้องทำอย่า...

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ ถนนประชาชื่น 20 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Bangkok
10800

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
เสาร์ 09:00 - 17:00

Bangkok การปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Integrity Legal Integrity Legal
Sitthivorakit Bldg. (The Fifth) 9th Fl. Silom Road Soi 3 (Soi Pipat)
Bangkok, 10500

Integrity Legal (Thailand) Co. Ltd is a law office located in Bangkok, Thailand serving clients from

ทนายวิรัช ที่ปรึกษา กฎหมาย Notary Public ทนายวิรัช ที่ปรึกษา กฎหมาย Notary Public
Bangkok, 10120

สัมภาษณ์ /รีวิวสินค้า ลงโฆษณา หรือ งานกฎหมาย ติดต่อ 081-258-5681

Mitrsumphun Technology Consultant Co.,Ltd Mitrsumphun Technology Consultant Co.,Ltd
22 Soi Navamin 90 Navamin Road Ramintra Kannayao
Bangkok, 10230

MTC was established in 2001 to provide Engineering and Consulting services. Our team is ready to hel

LS Horizon LS Horizon
14th Floor, GPF Witthayu Tower A 93/1 Wireless Road, Lumpini, Phatum Wan
Bangkok, 10330

LS Horizon Limited is a regional law firm established since 2000 with offices in Thailand and Lao PDR and associated firms in Singapore, Cambodia and Myanmar, which is capable of d...

AyaThai ทัวเอ็กซ์คลูซีฟทั่วโลก ทัวร์ยุโรป ทัวร์อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ AyaThai ทัวเอ็กซ์คลูซีฟทั่วโลก ทัวร์ยุโรป ทัวร์อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้
428/174 Blue Lagoon, Kanchanabhisek Road
Bangkok, 10260

อยาไทย บริการทัวเอ็กซ์คลูซีฟทั่วโลกแบบส่วนตัว จัดกรุ๊ปสัมมนาดูงาน team building, leadership camp

Sage Capital Limited - Boutique Financial Advisor Sage Capital Limited - Boutique Financial Advisor
28th Floor, BKI Tower 25 South Sathorn Road
Bangkok, 10120

Sage Capital is a SEC-approved financial advisor. Please visit our website www.sage-capital.biz

JJHYEHlovers JJHYEHlovers
Bangkok

http://jjhyehlovers.com/2008 http://twitter.com/jjhyehlovers

ทนายคลายทุกข์ ทนายคลายทุกข์
194 รามอินทรา52/1 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
Bangkok, 10230

ประธานเครือข่าย ทนายคลายทุกข์ วิทยากรฝึกอบรม กฎหมาย/ทวงหนี้ คอลัมนิสต์โพสทูเดย์ Cop magazine

Agency for Real Estate Affairs - AREA Agency for Real Estate Affairs - AREA
5/15 ถ. นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
Bangkok, 10120

Thailand's independent property consultants specializing in international standard valuation, survey

Baanvisa Baanvisa
78/51 Sabsabuy Village, Thawewattana-Kanchanapisek 9
Bangkok, 1070

Visa Services

Global VISA Solutions Global VISA Solutions
Hansar Residence Soi Mahadleklaung 2, Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Bangkok, 10100

Fullfill Visa Fullfill Visa
ลาดพร้าว
Bangkok, 10240

รับยื่นวีซ่าทุกประเทศ ติดต่อสอบถาม หรือโทรมาสอบถามฟรี 098-6535449, 0629507813