สอนทนายใหม่ ฝึกว่าความ by ทนายวีรชน

สอนทนายจบใหม่ ฝึกว่าความ รวมเนื้อห?

04/08/2023

ฎีกาน่าจำ...

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 69 (1) บัญญัติถึงเหตุที่ศาลจะออกหมายค้นไว้ว่า เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวนไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา
ดังนั้นในกรณีที่ราษฎรเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาต่อศาลเอง

และคดีดังกล่าวมีการไต่สวนมูลฟ้อง หากราษฎรผู้เป็นโจทก์มีความจำเป็นต้องการค้นหาสิ่งของ ซึ่งอยู่ในความครอบครองของผู้อื่น เพื่อจะนำมาเป็นพยานหลักฐานประกอบการไต่สวนมูลฟ้องคดีของตน
ก็ชอบที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลออกหมายค้น เพื่อพบและยึดสิ่งของดังกล่าวตามบทบัญญัติข้างต้นได้
หาใช่เป็นอำนาจของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจโดยเฉพาะที่จะร้องขอให้ศาลออกหมายค้น ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 59 วรรค 2 ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค4วินิจฉัยว่า โจทก์ไม่ใช่เจ้าพนักงาน จึงไม่มีอำนาจยื่นคำร้องขอออกหมายค้นนั้น
ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย
ฎีกาที่ 6864/2562

31/07/2023

วันนี้มีลูกความโทรมาถามว่าจะฟ้องหมิ่นประมาทลูกหนี้ดีมั้ย?
สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ได้ความว่า...(บลาๆๆ)
ตอบไปว่า "อย่าไปฟ้องเลย"
🤣🤣🤣🤣
(ตรูอดได้ตังค์😅😅😅)
ข้อความที่ลูกหนี้ลงใน Facebook หากไม่มีข้อความตอนใดระบุถึงเจ้าหนี้โดยตรง หรือทำให้เข้าใจได้ว่าหมายถึงเจ้าหนี้ แต่ต้องมาสอบถามบุคคลอื่นว่าบุคคลที่ลูกหนี้ลงข้อความนั้นหมายถึงเจ้าหนี้ใช่หรือไม่ เมื่อบุคคลที่ถูกเจ้าหนี้ถามนั้นตอบว่า "อาจจะใช่ก็ได้นะ" อันเป็นการไม่ยืนยันข้อเท็จจริง ว่าหมายถึงเจ้าหนี้ผู้เสียหายหรือไม่

การที่เจ้าหนี้นำข้อความที่ลูกหนี้ลงใน Facebook และข้อความอื่น ๆ มารวมเข้าด้วยกัน แล้วสรุปว่าเป็นการหมิ่นประมาทเจ้าหนี้แล้วนั้น จึงเป็นเพียงความเข้าใจของเจ้าหนี้เองลำพัง หาใช่ความเข้าใจของบุคคลทั่วไปไม่ บุคคลทั่วไปที่อ่านข้อความและข้อความอื่นๆ ย่อมไม่ทราบหรือเข้าใจได้ว่าข้อความพร้อมภาพทั้งหมดที่ลูกหนี้ลงใน Facebook นั้นหมายถึงผู้ใด หากต้องการทราบความหมายว่าเป็นผู้ใดก็ต้องไปสืบค้นหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ทั้งไม่แน่ว่าหลังจากสืบเสาะค้นหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแล้วจะเป็นเจ้าหนี้จริงหรือไม่
ในกรณีที่สืบเสาะค้นหาแล้วจึงทราบว่าหมายความถึงเจ้าหนี้ ก็เป็นการทราบจากการที่เจ้าหนี้นั้นได้สืบเสาะค้นหาข้อเท็จจริงมาเองในภายหลัง หาได้ทราบโดยอาศัยข้อความทีาลูกหนี้ลงใน Facebook แต่เพียงลำพังไม่ การกระทำของลูกหนี้จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าเป็นการหมิ่นประมาท

หมายเหตุ
การใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง อันจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 นั้น กฎหมายวางหลักไว้ว่า การใส่ความดังกล่าวจะต้องได้ระบุถึงตัวบุคคลผู้ถูกใส่ความ เป็นการยืนยันรู้ได้แน่นอนว่าเป็นใคร หรือหากไม่ระบุถึงผู้ที่ถูกใส่ความโดยตรง การใส่ความนั้นก็ต้องได้ความว่า หมายถึง บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ โดยไม่ต้องไปสืบค้นอีก

31/05/2023

#การขายฝาก #รับซื้อฝาก
#ที่ดิน เพื่อการเกษตรกรรมและเพื่ออยู่อาศัย
สามารถวางเงินไถ่ถอนขายฝากที่สำนักงานที่ดินได้เลยนับแต่นี้

สำนักงานที่ดินได้มีการออกระเบียบใหม่ หากชาวบ้านได้มีการทำสัญญาขายฝากที่ดินไว้กับนายทุนเงินกู้ กรณีหากมีความประสงค์ที่จะขอไถ่ถอนการขายฝากและยังไม่พ้นระยะเวลาการไถ่ถอนการขายฝากตามกฏหมาย และนายทุนไม่ยอมรับเงินไถ่ถอนไม่ว่ากรณีใดๆ คู่สัญญาสามารถนำเงินจำนวนตามสัญญา มาวางชำระไว้ต่อสำนักงานที่ดินซึ่งที่ดินตั้งอยู่ได้เลย โดยเจ้าพนักงานที่ดินเมื่อรับเงินดังกล่าวแล้ว จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับซื้อฝากมารับเงินไถ่ถอนภายในกำหนด 30 วัน หากเจ้าหนี้รับซื้อฝากเพิกเฉยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง และไม่ยอมมารับเงินดังกล่าว ทางสำนักงานที่ดินจะดำเนินการออกใบแทนโฉนดใหม่ และดำเนินการไถ่ถอนการขายฝากให้ทันที

ซึ่งระเบียบนี้ทางอธิบดีกรมที่ดินได้มีการลงนาม มีผลแล้วตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

24/05/2022

เราไม่รู้หรอก...
ว่าใน 365 วันนั่นน่ะ...
จะเป็นวันของใคร
แต่..เราเชื่อว่า
ใน 365 วันนั้น...
จะต้องมีสักวัน...
ที่เป็นวัน...ของเรา

#ทนายความ
#ท่านทนาย
#คุณทนาย

คำพูดอันทรงเกียรติ สำหรับคนที่ได้ยิน

10/05/2022

เทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ในการยื่นขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การ อุทธรณ์ หรือฎีกา

คือ ให้ขอขยายในขณะที่ระยะเวลานั้น จวนเจียนจะครบแล้ว คือ ก่อนวันสุดท้าย 1-2 วัน หรือยื่นในวันสุดท้าย เพราะหากยื่นในวันที่ยังพอมีระยะเวลา หรือยื่นก่อนที่จะครบเวลาล่วงหน้าหลายๆวัน เช่น ยื่นก่อนครบกำหนด 7 วัน บางที(ใช้คำว่า บางที นะ)ศาลอาจไม่อนุญาตให้ขยายนะครับ ด้วยเหตุผลที่ว่า "พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ระยะเวลาที่ขอขยายมานั้น ยังเหลือเวลาอีก 7 วัน ยังพอมีเวลาที่จะยื่นได้ทันภายในกำหนด พฤติการณ์ยังไม่มีเหตุที่จะขยายได้ ให้ยกคำร้อง"

เมื่อเจอแบบนี้ ไม่ต้องตกใจ เมื่อใกล้วันครบกำหนดแล้ว ก็ไปยื่นใหม่อีกครั้งครับ

01/01/2022

สวัสดีปีใหม่ครับ👨🏻‍⚖️
ขอให้ปี 2565 นี้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง
กิจการ งานทุกสิ่ง รุ่งเรือง ร่ำรวย มีความสุขมากๆครับ

20/12/2021

เรื่องวุ่นๆ ของกระเป๋า
แบรนด์เนม

กรณีน้อง "ทีน่า" ที่มี "คำท้า" ว่า หากกระเป๋าแบรนด์เนมใบนั้น แท้ จะไปเปลี่ยนชื่อเป็น
"สรพงษ์" แล้วจะเลิกเป็น
"กระเทย"

เป็นปัญหาให้ขบคิดกันต่อไปว่า แล้วถ้าน้องทีน่า "ดื้อ" ไม่ยอมเปลี่ยนชื่อจริง จากตอนปัจจุบันนี้ ไปใช้ชื่อ
"สรพงษ์" อีกทั้ง ยังคงเป็น "กระเทย" ต่อไป ไม่เป็นไปตามคำท้าหล่ะ!!!

คำถามคือ จะบังคับคดีตามกฎหมายได้มั้ย?

เปิดตัวบท ในหมวดการบังคับคดีตลบไปมา หลายรอบแล้ว ยังหาช่องไม่เจอเลยครับ

การบังคับคดีถ้าเป็นการพ้นวิสัย หรือกฎหมายไม่เปิดช่อง ก็บังคับให้จำเลยทำตามคำท้าไม่ได้นะ

Photos from สอนทนายใหม่ ฝึกว่าความ by ทนายวีรชน's post 25/09/2021

ความรู้ ความชำนาญต้องหมั่นฝึกฝน จึงเชี่ยวชาญ แต่จะดีกว่ามั้ย เร็วกว่าไหม? หากมีคนชี้แนะให้ทำในสิ่งที่ถูกที่ควร!!!
ในเมื่อช่วงนี้ โควิด ระบาด ศาลให้สืบพยาน online แล้วแบบนี้ทนายใหม่จะเอาประสบการณ์จากไหน ทนายใหม่ก็ไม่มีสนามซ้อมฝึกตั้งคำถาม ซักถาม ถามค้านพยาน วิธีแก้คืองั้นก็ใช้ออฟฟิคนี่แหละ จำลองเป็นศาล
วันนี้ สอดแทรกแท๊กติก กลเม็ดเคล็ดลับ (ที่ไม่ลับ) กับคดีจริง หมั่นฝึกฝนไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็เก่ง

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง การปฏิบัติตามกฎหมาย ใน Bangkok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่

Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

Legal อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
CJ Matter Co.,Ltd CJ Matter Co.,Ltd
Bangkok, 10230

ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและอสังหาริม?

FindmyLawyer FindmyLawyer
เวนิส ดิ ไอริส ชอย 2/7, ท่าแร้ง, บางเขน, กรุงเทพมหานคร
Bangkok, 10220

ให้ความรู้ทางกฎหมาย และให้บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย โดยทนายที่ท่านเลือกเองได้

Sarom សារម្យ Sarom សារម្យ
94 Phahonyothin Road, Prachathipat, Thanyaburi District, Pathum Thani
Bangkok, 12130

Video

คุณทนาย คุณทนาย
ลาดพร้าว
Bangkok, 10240

ให้ความรู้ ให้คำปรึกษากฎหมาย รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

มุมกาแฟ คนสอบ Tax Auditor-TA BY AJ.Artit มุมกาแฟ คนสอบ Tax Auditor-TA BY AJ.Artit
วิภาวดี-รังสิต
Bangkok, 10210

บริการทางวิชาการ ความรู้ด้านการสอบ

Nanthaporn legal counsel2465 Nanthaporn legal counsel2465
Bangkok

รับปรึกษาปัญหากฎหมาย และตรวจ/ร่างสัญญาฯ

Myanmar work permit Myanmar work permit
Saphanmai
Bangkok

ทนายวินัย รับทำคดีปกครองและวินัยข้าราชการ ทนายวินัย รับทำคดีปกครองและวินัยข้าราชการ
Bangkok

รับปรึกษาคดีวินัยที่ไม่เป็นธรรมขอ?

สถานีกฎหมายอวกาศ - Space Law Station สถานีกฎหมายอวกาศ - Space Law Station
Bangkok

Platform แลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ปฏิ?

9&9 consulting, Accounting and Taxation 9&9 consulting, Accounting and Taxation
93/292 IDO Sukhumvit 93
Bangkok, 10260

รับเป็นที่ปรึกษา วางแผนด้านภาษีอากร งานบัญชี และงานตรวจสอบภายใน การรับมือกับสรรพากร

TaxforYou Training TaxforYou Training
Bangkok, 10240

ให้ความรู้ จัดอบรมด้านภาษีอากร