ทนายวินัย รับทำคดีปกครองและวินัยข้าราชการ

รับปรึกษาคดีวินัยที่ไม่เป็นธรรมขอ?

19/03/2023

ก.พ. ได้มีหนังสือกำชับให้ใช้มาตราการทางการบริหารแก่ข้าราชการที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้หน่วยงานถือปฎิบัติ ครับ

16/01/2023

การประชุมต้องมีการนัดแจ้งต่อกรรมการทุกคน

📣Q&A จากความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ตอนที่ 66
📌ความเห็นฉบับ pdf : 636_2549.pdf
#การประชุม #นัดประชุม #เหตุบกพร่อง #คณะกรรมการ #การลงมติ

Photos from สำนักงานศาลปกครอง's post 29/12/2022

เพจทนายวินัย ขอนำสารอวยพรปีใหม่ 2566 ของท่านประธานศาลปกครองสูงสุดมา อวยพรแด่ท่านสมาชิกและขอให้ท่านสมาชิกเพจจงประสบโชคดี และชนะคดีความด้วยน่ะครับ

07/11/2022

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุด เพิ่มจำนวน 3 รายครับ

20/10/2022

ข่าวจากศาลปกครองนครศรีธรรมราช ย้ายที่ทำการชั่วคราว

23/09/2022

ประกาศจากศาลปกครองเรื่องให้ศาลปกครองนครสวรรค์มีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดลพบุรี ครับ

14/08/2022

การแจ้งคำสั่งทางปกครอง แม้มิใช่การส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ แต่ได้ส่งทาง EMSซึ่งสามารถตรวจสอบปลายทางได้ กรณีจึงถือว่าเป็นการแจ้งโดยชอบแล้ว
(คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คบ.45/2560)

03/07/2022

กรณีที่ คกก.สอบสวนวินัยจัดประชุมแล้วลงมติว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง เห็นควรไล่ออกจากราชการ หลังจากนั้นจึงได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา และแจ้งสรุปพยานหลักฐาน ให้ผู้ฟ้องคดีทราบในวันเดียวกัน รวมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการสอบสวนในวันถัดมา แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา
ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์ว่า เป็นการสอบสวนโดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน จึงเป็นการสอบสวนดังกล่าวเสียไปทั้งหมด อันเป็นผลให้คำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงไม่ชอบด้วย กม. ตามไปด้วย (อบ.188/65)

09/06/2022

::ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานศาลปกครอง🎉::

🚩สำนักงานศาลปกครอง ขอเชิญทุกท่านติดตามอ่านข้อมูลข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆ ของศาลปกครอง ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ผ่านเอกสารประชาสัมพันธ์รายปักษ์ ACT News ฉบับที่ 154 (วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2565)

📕อ่านเพิ่ม (E-Book) คลิก https://anyflip.com/gipy/clyv/
(โดยท่านสามารถเลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านได้เพียงแค่เลือกเมนู 🧾Table Of Contents ซึ่งอยู่บริเวณแถบเครื่องมือด้านบนของ E-Book)
📘อ่านเพิ่ม (PDF) คลิก https://bit.ly/3mOzA5n

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

www.admincourt.go.th

09/05/2022

📚 หนังสือดีๆ จากสำนักงานศาลปกครองครับ
หนังสือแนวคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด ฉบับ Day to Day ปี 2563 เรื่อง ละเมิด
🚩ละเมิด เล่มที่ 1 (e-Book) คลิก https://bit.ly/3la0ILj
🚩ละเมิด เล่มที่ 2 (e-Book) คลิก https://bit.ly/398ib40

🌐ดาวน์โหลดเป็น pdf เล่มที่ 1 คลิก https://bit.ly/394Ig3B
🌐ดาวน์โหลดเป็น pdf เล่มที่ 2 คลิก https://bit.ly/3spi4Yn

⚖สำนักงานศาลปกครองได้รวบรวมกฎหมายปกครอง คำวินิจฉัยของศาลปกครอง และหลักปฏิบัติราชการที่ดีที่เกี่ยวข้องกับ "ละเมิด" ด้านต่าง ๆ ได้แก่
- เขตอำนาจศาล
- เงื่อนไขการฟ้องคดี
- วิธีพิจารณาคดีปกครอง
- เนื้อหาแห่งคดี

📚เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ อีกทั้งแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดยังเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการทางปกครองที่ถูกต้องและเป็นธรรมต่อไป
***ดาวน์โหลดฟรีครับ***

13/04/2022

ขอให้ลูกเพจที่มีคดีความ จงชนะคดีน่ะครับ

10/03/2022

ครบรอบ 8 ปีของแผนกคดีบริหารบุคคล (เลขคดี บ.) ของศาลปกครองแล้วครับ

31/01/2022

📣 :: ข่าวจากสำนักงานศาลปกครอง ::
สะดวก ง่าย ง่าย จ่ายค่าธรรมเนียมศาลด้วย e-Payment ได้แล้ววันนี้

🚩 ศาลปกครองเปิดให้บริการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) จากระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation Portal) สำหรับคดีที่ยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์และคดีที่ยื่นฟ้องปกติ (ด้วยตนเองหรือไปรษณีย์) และกรณีอุทธรณ์ที่ศาลปกครองชั้นต้น โดยผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าธรรมเนียมศาลจนแล้วเสร็จ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครอง เพียงแค่เลือกเมนู "ชำระค่าธรรมเนียมศาล" จากระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation Portal) แล้วเลือกวิธีการชำระเงิน ได้แก่
💰บัตรเครดิต/เดบิต (Payment gateway)
💰หักบัญชีธนาคาร (Page to page)
💰อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet banking)
💰การขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีอื่น (Bill payment) เช่น การชำระด้วยเงินสด ณ ที่ทำการศาลปกครอง หรือชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย และการชำระผ่าน ATM เป็นต้น

เพียงเท่านี้ก็จะสามารถชำระค่าธรรมเนียมศาลได้อย่างสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

🌟 ผู้ชำระเงินเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บตามอัตราของธนาคาร 💵

10/01/2022

ศาลปกครองสุพรรณบุรี มีเขตอำนาจรับผิดชอบเพิ่มเติม

31/12/2021

สวัสดีปีใหม่ 2565 ครับ

25/12/2021
20/10/2021

💡เรื่องน่ารู้กับทนายวินัย

สำนักงานศาลปกครองได้จัดทำบทความสั้นที่มีหลักกฎหมายที่น่าสนใจเกี่ยวกับคดีพิพาทด้านการบริหารงานบุคคล เผยแพร่ไว้ให้แก่ผู้ที่สนใจครับ

ดาวน์โหลดฟรีได้ที่ https://bit.ly/3vwbe3Q

#ทนายวินัย #เรื่องน่ารู้กับทนายวินัย #มีปัญหาปรึกษาทนายวินัย
—————————————————————————
รับปรึกษาและทำคดีปกครอง คดีวินัยข้าราชการ ข้าราชการไม่ได้รับความเป็นธรรม
ติดต่อ Inbox หรือโทร.0818423638

31/08/2021

💡เรื่องน่ารู้กับทนายวินัย

คดีนี้เนื้อหาคำสั่งย้ายสลับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาในทางบริหารและมีการเปลี่ยนแปลงเลขที่ตำแหน่งแม้ไม่เป็นคำสั่งทางปกครองแต่เป็นคำสั่งอื่นที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความเสียหายแก่ผู้ถูกย้ายอย่างมีนัยสำคัญ การพิจารณาจึงต้องคำนึงถึงความยุติธรรมโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง ปราศจากอคติตามหลักความเป็นกลางด้วย
หากมีกรณีที่ทำให้กระทบความเป็นกลางเกิดขึ้น ในกระบวนการพิจารณาอันเป็นสาระสำคัญแล้ว การออกคำสั่งนั้นจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.731/2555)

#ทนายวินัย #เรื่องน่ารู้กับทนายวินัย #มีปัญหาปรึกษาทนายวินัย
—————————————————————————
รับปรึกษาและทำคดีปกครอง คดีวินัยข้าราชการ ข้าราชการไม่ได้รับความเป็นธรรม
ติดต่อ Inbox หรือโทร.0818423638

21/06/2021

💡เรื่องน่ารู้กับทนายวินัยวันนี้ นำเรื่องการวินิจฉัยเกี่ยวกับอำนาจฟ้องมาฝากกันครับ

กรณีฟ้องว่าองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีน้ำสำหรับประชาชนเพื่ออุปโภคบริโภคตามมาตรา ๖๘(๑) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้ใช้อำนาจตัดท่อประปาหลัก (ท่อเมนต์) ที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อน จึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการต่อท่อน้ำประปาให้เหมือนเดิม และให้ยกเลิกการใช้น้ำประปาที่องค์การบริหารส่วนตำบลดูแลและบริหารงาน เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๖/๒๕๕๑)

#ทนายวินัย #เรื่องน่ารู้กับทนายวินัย #มีปัญหาปรึกษาทนายวินัย
—————————————————————————
รับปรึกษาและทำคดีปกครอง คดีวินัยข้าราชการ ข้าราชการไม่ได้รับความเป็นธรรม
ติดต่อ Inbox หรือโทร.0818423638

Photos from ทนายวินัย รับทำคดีปกครองและวินัยข้าราชการ's post 20/05/2021

จริยธรรมข้าราชการ มีผลวันพรุ่งนี้ครับ

23/04/2021

วันนี้มีข่าวของศาลปกครองเกี่ยวกับเขตอำนาจการพิจารณาคดีของศาลปกครองมาฝากครับ
สืบเนื่องจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 เพื่อความปลอดภัยของคู่กรณี พยาน และบุคคลภายนอกที่ศาลมีคำสั่งเรียกมาให้ถ้อยคำต่อศาล จึงได้ออกประกาศสำนักงานศาลปกครองเพิ่มเติม(ฉบับที่2 ) ดังรายละเอียดตามที่ปรากฎ ครับ

02/04/2021

วันนี้ ขอนำความรู้เกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมของศาลปกครอง มาฝากครับ

22/03/2021

สวัสดีครับ วันนี้เอาความรู้จากคณะกรรมการกฤษฎีกามาฝาก สนใจรายละเอียดกดไปในลิงค์ได้น่ะครับ

https://www.krisdika.go.th/th/web/guest/legalopinion6month
หรือhttps://www.krisdika.go.th/data/LDC/file/LDC6-2M2563.pdf

13/02/2021

💡เรื่องน่ารู้กับทนายวินัย

ในกรณีที่ระหว่างการพิจารณาในการออกคำสั่งลงโทษในชั้นผู้บังคับบัญชาในเบื้องต้นนั้นไม่ได้มีการยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเพื่อนำพยานหลักฐานมาหักล้างข้อกล่าวหา อันเป็นขั้นตอนที่เป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หากต่อมาได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องในชั้นพิจารณาอุทธรณ์ก็ถือว่าได้มีการแก้ไขให้มีการดำเนินการโดยถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้ว คำสั่งทางปกครองนั้นจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

⚖️คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.1175/2559

#ทนายวินัย #เรื่องน่ารู้กับทนายวินัย #มีปัญหาปรึกษาทนายวินัย
—————————————————————————
รับปรึกษาและทำคดีปกครอง คดีวินัยข้าราชการ ข้าราชการไม่ได้รับความเป็นธรรม
ติดต่อ Inbox หรือโทร.0818423638

02/01/2021

สวัสดีปีใหม่ 2564 ทุกท่านครับ 🎉
มาพบกับคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจกันอีกเช่นเคยครับ 😊

📍ข้าราชการเมาแล้วขับนอกเวลาราชการ ตำรวจจับวัดแอลกอฮอล์ได้ 75 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ศาลปรับ 3,000 บาท จำคุก 1 เดือน โทษจำคุกให้รอลงอาญา 2 ปี
ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งไม่เลื่อนเงินเดือน ฐานประพฤติตนเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ราชการ
⚖️ ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำผิดนอกเวลาราชการ เป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้ และไม่ทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์...คำสั่งไม่เลื่อนเงินเดือนจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (เพิกถอนคำสั่ง)
(คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.125/2560)

26/09/2020

สาระน่าสนใจจากศาลปกครองครับ👍🏻

🔹6 เรื่องเด่นคดีปกครอง🔹

✨ สวัสดีในเช้าวันเสาร์ค่ะ วันนี้แอดมินได้รวบรวม 6 เรื่องเด่นที่เป็นเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับข้อพิพาทด้านต่างๆ ของคดีปกครองมาให้ทุกท่านได้อ่านกันเพลินๆ ค่ะ

1. เอกสารวิชาการ คดีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ 🆕
📚 คลิก http://bit.ly/คดีวินัยข้าราชการ
2. เอกสารวิชาการ คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
📚 คลิก http://bit.ly/คดีการบริหารงานบุคคล
3. เอกสารวิชาการ คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด
📚 คลิก http://bit.ly/คดีการกระทำละเมิด
4. เอกสารวิชาการ คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
📚 คลิก http://bit.ly/คดีเกี่ยวกับที่ดิน
5. เอกสารวิชาการ คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
📚 คลิก http://bit.ly/คดีสัญญาทางปกครอง
6. เอกสารวิชาการ คดีพิพาทเกี่ยวกับท้องถิ่น
📚 คลิก http://bit.ly/คดีเกี่ยวกับท้องถิ่น

จัดทำโดย สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง

#โหลดฟรีไม่มีแจกจำหน่าย
#คดีปกครอง
#อุทาหรณ์จากคดีปกครอง

15/04/2020

💡วันนี้เพจทนายวินัยมีคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจมาฝากกันครับ ⚖️
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ฟบ.6/2563 ให้เพิกถอนคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ลงโทษไล่อดีตผู้ว่าฯจังหวัดลำพูนออกจากราชการตามการชี้มูลของป.ป.ช. ที่ได้ชี้ว่าเป็นการกระทำทุจริตเป็นความผิดวินัยร้ายแรง กรณีอนุมัติก่อสร้างอ่างเก็บน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ โดยให้คืนสิทธิแก่ผู้ฟ้องคดีตามกฎหมายครับ ลูกเพจท่านใดสนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากคำพิพากษาศาลปกครองคดีหมายเลขดำที่ ฟบ.16/2560 คดีหมายเลขแดงที่ ฟบ.6/2563 ครับ

#ทนายวินัย #เรื่องน่ารู้กับทนายวินัย #มีปัญหาปรึกษาทนายวินัย
————————————————————————
รับปรึกษาและทำคดีปกครอง คดีวินัยข้าราชการ ข้าราชการไม่ได้รับความเป็นธรรม
ติดต่อ Inbox หรือโทร.0818423638

26/12/2019

💡เรื่องน่ารู้กับทนายวินัย

ในเรื่องนี้เคยมีกรณีที่ข้าราชการที่เล่นหวยใต้ดินถูกร้องเรียนจากบุคคลภายนอก เพราะเหตุเล่นหวยใต้ดินแต่ไม่ยอมชำระเงิน ทำให้ถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง เพราะการเล่นหวยใต้ดินเป็นการเล่นพนันซึ่งผิดกฎหมายโดยชัดแจ้ง การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 85(4) ซึ่งทำให้ข้าราชการรายนั้นถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ

#ทนายวินัย #เรื่องน่ารู้กับทนายวินัย #มีปัญหาปรึกษาทนายวินัย
————————————————————————
รับปรึกษาและทำคดีปกครอง คดีวินัยข้าราชการ ข้าราชการไม่ได้รับความเป็นธรรม
ติดต่อ Inbox หรือโทร.0818423638

13/11/2019

💡เรื่องน่ารู้กับทนายวินัย

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ได้มีหนังสือของสำนักงานอัยการสูงสุดเรื่องซักซ้อมความเข้าใจ การสั่งคดีกรณีร้องขอความเป็นธรรม
เนื่องจาก มีการตรวจสอบพบสำนวนคดีอาญาที่มีการพิจารณาสั่งคดีร้องขอความเป็นธรรมที่มีข้อคาดเคลื่อนบางประการและไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด โดยปรากฏว่าคดีดังกล่าวมีผู้ต้องหาหลายราย แต่มีผู้ต้องหาบางรายได้ร้องขอความเป็นธรรมต่อพนักงานอัยการและคดีดังกล่าวพนักงานอัยการจะมีความเห็นและคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาที่ร้องขอความเป็นธรรม ปรากฏว่าอธิบดีอัยการได้พิจารณาสั่งคดีเฉพาะผู้ต้องหารายที่ร้องขอความเป็นธรรมเท่านั้นโดยไม่ได้พิจารณาคดีทั้งเรื่อง
สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าการพิจารณาสั่งคดีร้องขอความเป็นธรรมตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการพ.ศ. 2547 ข้อ 48 ควรจะต้องพิจารณาสั่งคดีทั้งเรื่องและต้องมีความเห็นหรือคำสั่งเกี่ยวกับผู้ต้องหาทุกราย ไม่ว่าผู้นั้นจะได้ร้องขอความเป็นธรรมด้วยหรือไม่ มิใช่พิจารณาเฉพาะผู้ต้องหาที่ร้องขอความเป็นธรรมเท่านั้นจึงแจ้งเวียนซักซ้อม ความเข้าใจมาเพื่อถือปฏิบัติให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันอย่างเคร่งครัด

#ทนายวินัย #เรื่องน่ารู้กับทนายวินัย #มีปัญหาปรึกษาทนายวินัย
—————————————————————————
รับปรึกษาและทำคดีปกครอง คดีวินัยข้าราชการ ข้าราชการไม่ได้รับความเป็นธรรม
ติดต่อ Inbox หรือโทร.0818423638

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง การปฏิบัติตามกฎหมาย ใน Bangkok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

ประเภท

เว็บไซต์

ที่อยู่

Bangkok

Legal อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
CJ Matter Co.,Ltd CJ Matter Co.,Ltd
Bangkok, 10230

ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและอสังหาริม?

FindmyLawyer FindmyLawyer
เวนิส ดิ ไอริส ชอย 2/7, ท่าแร้ง, บางเขน, กรุงเทพมหานคร
Bangkok, 10220

ให้ความรู้ทางกฎหมาย และให้บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย โดยทนายที่ท่านเลือกเองได้

Sarom សារម្យ Sarom សារម្យ
94 Phahonyothin Road, Prachathipat, Thanyaburi District, Pathum Thani
Bangkok, 12130

Video

คุณทนาย คุณทนาย
ลาดพร้าว
Bangkok, 10240

ให้ความรู้ ให้คำปรึกษากฎหมาย รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

มุมกาแฟ คนสอบ Tax Auditor-TA BY AJ.Artit มุมกาแฟ คนสอบ Tax Auditor-TA BY AJ.Artit
วิภาวดี-รังสิต
Bangkok, 10210

บริการทางวิชาการ ความรู้ด้านการสอบ

Nanthaporn legal counsel2465 Nanthaporn legal counsel2465
Bangkok

รับปรึกษาปัญหากฎหมาย และตรวจ/ร่างสัญญาฯ

Myanmar work permit Myanmar work permit
Saphanmai
Bangkok

สถานีกฎหมายอวกาศ - Space Law Station สถานีกฎหมายอวกาศ - Space Law Station
Bangkok

Platform แลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ปฏิ?

9&9 consulting, Accounting and Taxation 9&9 consulting, Accounting and Taxation
93/292 IDO Sukhumvit 93
Bangkok, 10260

รับเป็นที่ปรึกษา วางแผนด้านภาษีอากร งานบัญชี และงานตรวจสอบภายใน การรับมือกับสรรพากร

TaxforYou Training TaxforYou Training
Bangkok, 10240

ให้ความรู้ จัดอบรมด้านภาษีอากร