SwifT ERP System

SwifT ERP System

ระบบERP swifT เป็นระบบประมวลผลที่ช่วยจัดการด้านขาย จัดซื้อ คลังสินค้า และงานบัญชี โดยใช้งานบนคลาวด์

22/05/2023

ระบบswifT ใช้กับธุรกิจขายฝากได้ไหม? ได้แน่นอนค่ะ แถมยังช่วยให้ทำงานได้รวดเร็วกว่าเดิมอีกด้วย เนื่องจากการขายฝาก มักมีการออกเอกสารเป็นจำนวนมาก เนื่องจากต้องรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าหลายๆสาขา หากใช้ระบบswifT ก็สามารถช่วยลดงานคีย์เอกสารลงไปได้หลายขั้นตอน ทั้งการคีย์ คำสั่งซื้อจากลูกค้า ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงิน

ระบบswifT ช่วยลดชั่วโมงการทำงานได้จริง
1. โปรแกรมที่ลูกค้าใช้ภายในบริษัท สามารถปรับแต่งให้เชื่อมต่อกับระบบ swifTได้ ซึ่งจะสามารถดึงข้อมูลได้แบบเรียลทามส์ตลอดเวลา ไม่ต้องรอรับข้อมูลคำสั่งซื้อจากทางลูกค้า
-> ลดเวลาการรอรับข้อมูลได้ 100%
2. ลดเวลาที่ใช้ในการออกอินวอยซ์เตรียมข้อมูล / คีย์ข้อมูล / พิมพ์เอกสาร
-> เนื่องจากสามารถดึงข้อมูลจากคำสั่งซื้อมาออกเอกสารได้เลย โดยไม่ต้องคีย์ข้อมูลซ้ำอีกครั้ง จึงสามารถลดเวลาการทำงานในส่วนนี้ได้มากถึง 34 ช.ม./เดือนทีเดียว
3. ลดเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบและสรุปแยกประเภทยอดขาย
ยอดฝากขาย / ยอดขายจริง
-> สามารถตรวจสอบและสรุปแยกประเภทยอดขายยอดฝากขาย / ยอดขายจริง จากโปรแกรมได้ทันที โดยระบบจะดึงข้อมูลการขายมารงบรวมเป็นรายงานซึ่งออกเป็นไฟล์เอ็กเซล จึงสามารถนำไปวิเคราะห์ต่อยอดสรุปข้อมูลในขั้นตอนต่อไปได้ทันที จึงสามารถลดเวลาการทำงานในส่วนนี้ได้มากถึง 8 ช.ม./เดือน

โดยสรุปแล้วระบบ swifTสามารถปรับแต่งและแก้ไขระบบให้สอดคล้องกับธรุกิจได้หลากหลายรูปแบบ จึงทำให้ผู้ใช้งานมีความสะดวก ประหยัดเวลาในการทำงานเอกสารต่างๆได้เป็นอย่างมาก สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้เลยนะคะ

-------------------------------
สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบERP swifT ติดต่อเรา
Email: [email protected]
toukei.co.th/th
LINE: https://lin.ee/gWakyRW

16/05/2023

จุดเด่นของระบบการขาย และการบัญชี SwifT ERP System

1. การมองเห็นได้ : สามารถตรวจสอบข้อมูลทุกรายการผ่านรายงานแบบพรีวิว หรือเรียกออกเป็น ไฟล์Excelได้อย่างง่ายดาย
2. การเชื่อถือได้ : ระบบswifT ได้รับการรับรองมาตรฐานทางภาษีจากกรมสรรพากร เลขที่ซอฟต์แวร์เฮ้าส์ 0556 นอกจากนี้ยังมีบริษัทSME Multi consultant Co.,Ltd. เป็นพาร์ทเนอร์ ที่คอยให้คำปรึกษาด้านการบัญชี และกฎหมายด้วย
3. การช่วยเหลืออย่างเต็มรูปแบบ : ให้บริการดูแลลูกค้าจนกว่าจะสามารถใช้งานได้ แม้หลังใช้งานไปแล้ว ก็สามารถติดต่อสอบถามขอรับบริการช่วยเหลือได้ตลอดในช่วงระยะเวลาที่ใช้งานระบบ และมีการอัพเดตระบบเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานและกฏหมายใหม่ๆได้ฟรี
4. การปรับแต่งได้ : ระบบswifT ถูกเขียนขึ้นโดยบริษัทของเราเอง จึงสามารถปรับให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจของลูกค้าที่ต้องการใช้งานได้ ทั้งยังสามารถปรับแต่งให้เชื่อมต่อกับโปรแกรมอื่นเพื่อเพิ่มความสะดวก ลดขั้นตอนการทำงานได้

-------------------------------
สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบERP swifT ติดต่อเรา
Email: [email protected]
toukei.co.th/th
LINE: https://lin.ee/gWakyRW

02/05/2023

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เราได้พูดถึง Digital Transformation
การนำ Digital Transformation เข้ามาใช้แทนที่กระดาษ หรือลดการใใช้กระดาษลง จะช่วยเพิ่มความยั่งยืนของโลกได้

ประโยชน์ของกระดาษในงานของนักบัญชี คือ เป็นเครื่องมือสำหรับบันทึกข้อมูลให้ปรากฎเพื่อเป็นหลักฐานสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ดังนั้น หากเราปรับมุมมองว่ากระดาษเป็นเพียงหนึ่งในรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลที่เราทุกคนคุ้นเคยและให้การยอมรับเท่านั้น นักบัญชีก็สามารถมองหาทางเลือกอื่นที่ใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกับกระดาษและยังมีมาตรฐานที่นักบัญชียอมรับได้ ก็จะสามารถลดใช้กระดาษได้

ซึ่ง 4 งานบัญชีที่เปลี่ยนเป็น Paperless ได้ด้วยเทคโนโลยี มีดังนี้
1. ลดการใช้เอกสารภาษีแบบกระดาษด้วยไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย สลิปเงินเดือน เป็นต้น
2.ลดการยื่นภาษีแบบกระดาษด้วยการยื่น ผ่านระบบ e-Filing เช่น ภ.ง.ด1 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ภ.พ.30 ภ.พ.36 เป็นต้น
3.ลดกระบวนการวางบิลเป็นกระดาษ แล้วใช้ ระบบวางบิลออนไลน์
4.ลดการจ่ายเงินด้วยการใช้เช็ค แล้วใช้การโอนเงินผ่าน Internet Banking

การที่เอกสารทั้งหมดจะอยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทำให้มีต้นทุนในการจัดเก็บที่ต่ำลง และยังลดการใช้กระดาษ ค่าจัดส่งไปรษณีย์ ลดเวลาได้พร้อมกัน รวมถึงลดการสิ้นเปลืองพลังงานเพื่อเดินทางได้อีกมาก อีกทั้งยังป้องกันการสูญหายได้ด้วย

-------------------------------
สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบERP swifT ติดต่อเรา
Email: [email protected]
toukei.co.th/th
LINE: https://lin.ee/gWakyRW

28/04/2023

ทุกวันนี้งานของนักบัญชี ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ร่วมกับการทำงานมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งโปรแกรมบัญชี การยื่นภาษีออนไลน์ รวมไปถึงการโอนเงินออนไลน์ ฯลฯ
การนำเทคโนโลยีมาใช้ เป็นที่มาของแนวคิดการพัฒนาการทำงานของนักบัญชีด้วย Digital transformation
ซึ่งการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้งานมักเกิดจากแรงจูงใจ หลายด้าน เช่น
- ลดต้นทุน
- ลดความผิดพลาด
- เพิ่มเนื้องาน
- เพิ่มความยั่งยืนของโลก การลดการใช้กระดาษ (Paper Less)

ระบบบัญชีออนไลน์ swifT ก็สามารถออกเอกสารค่างๆที่นักบัญชีจำเป็นต้องใช้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันทีเมื่อเพิ่มธุรกรรมของกิจการแต่ละครั้ง
การเปิดใจรับ Software เข้ามาช่วยงานนักบัญชี จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจที่สร้างประโยชน์ให้กับทั้งนักบัญชี องค์กร ลูกค้า และความยั่งยืนให้โลกใบนี้ด้วย
-------------------------------
สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา
Email: [email protected]
toukei.co.th/th
LINE: https://lin.ee/gWakyRW

26/04/2023

ใกล้ถึงกำหนดการยื่นงบการเงินแล้วนะคะ สำหรับบริษัทที่มีวันสิ้นรอบปีบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม 2565 วันนี้เรามาอัพเดตTime lineการยื่นงบการเงินปี 2565 กันค่ะ

📆 ภายใน 30 เมษายน 2566
จัดประชุมผู้ถือหุ้น (4 เดือน หลังวันสิ้นรอบปีบัญชี)
📆 ภายใน 14 พฤษภาคม 2566
ยื่นรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือ บอจ.5 (14 วันหลังประชุม)
📆 ภายใน 30 พฤษภาคม 2566
ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50 (150 วันหลังวันสิ้นรอบปีบัญชี)
📆 ภายใน 31 พฤษภาคม 2566
ยื่นงบการเงิน (1 เดือน หลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม)

Credit : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

-------------------------------
สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา
Email: [email protected]
toukei.co.th/th
LINE: https://lin.ee/gWakyRW

24/04/2023

มองหาระบบที่สามารถออกเอกสารตามรูปแบบของบริษัทอยู่หรือไม่?
จะดีกว่าไหม? หากเปลี่ยนโปรแกรมบัญชี แล้วไม่ต้องเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารของบริษัทของเรา

รูปแบบเอกสารของบริษัทถือเป็นส่วนสำคัญของหลายๆองค์กร ไม่ว่าจะเป็น การควบคุมภายใน ความน่าเชื่อถือ หรือแม้กระทั่งรายละเอียดของงานแต่ละงาน

ในระบบ swifT ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งรูปแบบเอกสารได้ตามต้องการ ซึ่งช่วยให้การทำงานมีความสะดวกรวดเร็ว งานเสร็จในขั้นตอนเดียว การตั้งค่ารูปแบบเอกสารของระบบ ตั้งค่าโดยใช้ไฟล์Excelในการใช้งาน สะดวก ง่าย และสามารถพิมพ์เอกสารได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานได้
เช่น ใบกำกับภาษี ใบเสนอราคา ใบวางบิล ใบลดหนี้เพิ่มหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซื้อ ฯลฯ

-------------------------------
สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา
Email: [email protected]
toukei.co.th/th
LINE: https://lin.ee/gWakyRW

19/04/2023

ซอฟต์แวร์ที่ผลิตโดยบริษัทโทเคอิ ไทยแลนด์ "swifT", "T-CHECK", "FIND W/F" และ "ScriptT-Ex" ได้รับโอกาสในการลงนิตยสารข้อมูลธุรกิจ "ArayZ" ซึ่งมีชื่อเสียงในฐานะนิตยสารเศรษฐกิจธุรกิจในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ได้รับการตีพิมพ์ในหัวข้อ "การบัญชี/ภาษี/กฎหมายพิเศษ" ฉบับเดือนเมษายน 2564 จำนวน 2 หน้า

ในบทความอธิบายเกี่ยวกับการบัญชีและภาษีในประเทศไทยแบบง่ายๆ เหมาะสำหรับชาวญี่ปุ่นผู้ที่เพิ่งมาประจำที่ประเทศไทยตั้งแต่เดือนเมษายน

และเหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งย้ายมาที่ประเทศไทยหรือผู้มีความจำเป็นต้องติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์การทำงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทในไทย จากระยะไกลเนื่องจากข้อจำกัดในการเดินทางอันเป็นสาเหตุมาจากการแพร่ระบาดของโควิด19

นอกจากนี้และยังมีการแนะนำระบบ Cloud ERP "swifT" ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมภาษีของไทยอีกด้วย

โดยสามารถเข้าชมเนื้อหาทั้งหมดผ่านเวปไซต์ ตามลิงค์ด้านล่างได้ค่ะ (ภาษาญี่ปุ่น)
https://arayz.com/old/columns/toukei_202104/

18/04/2023

ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

สำหรับเจ้าของกิจการในฐานะผู้จ่ายเงิน ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเอาไว้ส่วนหนึ่ง ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด แตกต่างกันตามประเภทเงินที่จ่าย ดังนี้

・ค่าจ้างและเงินเดือน ถ้าเงินได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาท ก็จะได้รับยกเว้นหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือต่ำสุด 0%
・จ้างทำงานหรือบริการ เช่น นายหน้าขายของ ได้ส่วนแบ่งค่าคอม จะใช้วิธีคำนวณเหมือนค่าจ้างและเงินเดือน หักภาษี ณ ที่จ่ายต่ำสุด 0%
・จ้างบริการวิชาชีพอิสระ บริษัทผู้ว่าจ้างจะต้องทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งภาษีในกลุ่มนี้จะประกอบไปด้วย 6 วิชาชีพเท่านั้น คือ 1) โรคศิลปะ เช่น กลุ่มเวชกรรม เภสัชกรรม ทันตกรรม 2) ประณีตศิลป์ 3) สถาปนิก 4) วิศวกร 5) นักบัญชี 6) ทนายความ
・จ้างรับเหมาหรือบริการ จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เช่น การจ้างผลิตสินค้า จ้างทำนามบัตร จ้างรีวิวสินค้า ทำกราฟิก รวมถึงค่าอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์
(ต่างจากจ้างทำงาน หรือบริการ ตรงที่จ้างรับเหมา หรือบริการ ผู้ถูกจ้างจะต้องใช้หรือไปหาอุปกรณ์ของตัวเองมาเพื่อดำเนินการตามสิ่งที่ได้รับการว่าจ้าง)
・ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ถ้าเราเป็นคนถือกุญแจ จะนับเป็นค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งบริษัทผู้เช่าจะต้องมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%
・ค่าโฆษณา หากต้องการทำโฆษณาเพื่อโปรโมตแบรนด์ บริษัทของตนเอง โดยจ้างผ่านบริษัทรับทำโฆษณา เอเจนซี่ จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 2%
・ค่าขนส่ง สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนบริษัท เป็นนิติบุคคลและให้บริการด้านการขนส่ง จะต้องไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการขนส่งด้วย ซึ่งจะต้องมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 1%

ในระบบสวิฟ SwifT ERP System สามารถตั้งค่าประเภทและอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับsupplierแต่ละเจ้าได้
ระหว่างคีย์ข้อมูลระบบจะทำการดึงข้อมูลประเภทและอัตราภาษ๊มาให้ และเมื่อกรอกฐานภาษีที่ใช้คำนวณ ระบบคำนวณมูลค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้โดยอัตโนมัติ
ทำให้ลดข้อผิดพลาดในการลืมหัก ณ ที่จ่าย และจำอัตราภาษีผิดทำให้คำนวณยอดหัก ณ ที่จ่ายผิดพลาดลงไปได้

-------------------------------
สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา
Email: [email protected]
toukei.co.th/th
LINE: https://lin.ee/gWakyRW

17/04/2023

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่ จ่าย คืออะไร เพื่ออะไร
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คือ การเสียภาษีรูปแบบหนึ่ง ซึ่งผู้จ่ายที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จะต้องหักไว้ก่อนจ่ายเงิน ให้กับผู้รับทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ส่วนผู้รับจะได้เงินแบบไม่เต็มจำนวน พร้อมกับเอกสาร “หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย” เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันสำหรับลดหย่อนภาษี กรมสรรพากรระบุไว้ว่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย มีไว้เพื่อลดภาระผู้เสียภาษี จะได้ไม่ต้องเสียภาษีทีเดียวเยอะๆ ตอนท้ายปี

ใครบ้างที่ต้องจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้สรรพากร
'ผู้จ่าย' ต้องเป็นคนหักและนำส่งให้กรมสรรพากร ซึ่งแน่นอนว่าบริษัทต้องจ่าย แต่ไม่เฉพาะบริษัท หรือ นิติบุคคลเท่านั้น บุคคลธรรมดาต้องจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยในกรณีที่เงินจ่ายนั้นเข้าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

จ่ายเมื่อไหร่
บริษัทหรือนิติบุคคล ต้องจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้สรรพากรภายในวันที่7ของทุกเดือน หรือ วันที่15ของทุกเดือนสำหรับการนำส่งออนไลน์

ระบบสวิฟ ก็สามารถออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายจากระบบได้
โดยสามารถเลือกออกก่อนการคีย์จ่าย ระหว่างคีย์จ่าย หรือ หลังคีย์จ่ายแล้วก็ได้ และมีการคุมเอกสารอย่างเป็นระบบ ทำให้มีการตรวจสอบได้ง่ายว่ารายการใดออกเอกสารไปแล้วหรือยัง
ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาด ใช้งานง่าย และสะดวก ไม่ต้องคีย์เอกสารเอง

-------------------------------
สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา
Email: [email protected]
toukei.co.th/th
LINE: https://lin.ee/gWakyRW

12/04/2023

สวัสดีปีใหม่ไทย ขอให้เป็นปีที่ดี มีแต่ความสุขของทุกท่านนะคะ

-------------------------------
สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา
Email: [email protected]
toukei.co.th/th
LINE: https://lin.ee/gWakyRW

12/04/2023

swifT รองรับการออกไฟล์ หัก ณ ที่จ่าย สกุล .txt เพื่อใช้กับโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล (RD Prep) ของกรมสรรพากร เวอร์ชั่นใหม่ V.1.1.3


นักบัญชีที่มีหน้าที่ยื่นแบบภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 3 และ 53 ให้กับบริษัท สามารถใช้ swifT ในการออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย และดาวน์โหลดไฟล์ .txt ออกมา เพื่อใช้อัพโหลดในโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลของกรมสรรพากรได้

・ช่วยลดเวลาการพิมพ์ข้อมูลทีละรายการซ้ำๆ
・ยื่นภาษีออนไลน์ได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม

-------------------------------
สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา
Email: [email protected]
toukei.co.th/th
LINE: https://lin.ee/gWakyRW

07/04/2023

ระบบ swifT แพคเก็จขั้นพื้นฐานที่ให้มา มีการรองรับการใช้งาน ออกเอกสารทั้งการซื้อ ขาย รับ จ่าย และทางบัญชี โดยจะมีฟังก์ชั่นการใช้งานทั้งหมดตามFlow chartด้านล่าง โดยหัวข้อที่มีกรอบสีแดง จะเป็นฟังก์ชั่นที่เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว ระบบจะวิ่งไปบันทึกบัญชีให้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นผู้ใช้งานที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการบัญชีจึงสามารถใช้งานระบบได้อย่างง่ายดายเช่นกัน

-------------------------------
สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา
Email: [email protected]
toukei.co.th/th
LINE: https://lin.ee/gWakyRW

28/03/2023

SwifT ERP System swifT สวิฟเป็นระบบที่สามารถออกเอกสารทางการขายและเอกสารทางการบัญชีได้ โดยระบบมีทั้งหมด 5 ส่วนด้วยกัน
1. AR Management ขาย/ลูกหนี้ สามารถออกเอกสารได้ตั้งแต่ใบเสนอราคา คำสั่งซื้อลูกค้า ใบกำกับภาษี ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน ใบลด/เพิ่มหนี้ รายงานลูกหนี้คงค้าง รายงานอายุลูกหนี้ รายงานขาย รายงานรับเงิน เป็นต้น
2. AP Management ซื้อ/เจ้าหนี้ สามารถออกเอกสารได้ตั้งแต่ใบสั่งซื้อ รับสินค้า/เจ้าหนี้ บันทึกค่าใช้จ่ายตั้งเจ้าหนี้ จ่ายชำระหนี้ ใบหัก ณ ที่จ่าย ใบลด/เพิ่มหนี้ ปันส่วนต้นทุน รายงานเจ้าหนี้คงค้าง รายงานอายุเจ้าหนี้ รายงานซื้อ รายงานจ่ายเงิน เป็นต้น
3. Stock Management คุมสต็อกแบบFIFO หรือเข้าก่อนออกก่อน รายงานสินค้าคงคลัง การปรับปรุงสต็อก การย้ายคลังสินค้า
4. Accounting Management ใบสำคัญต่างๆ แยกประเภท รายงานภาษี งบทดลอง งบดุล งบกำไรขาดทุน เป็นต้น
5. Fixed Assets Management ทะเบียนสินทรัพย์ บันทึกค่าเสื่อมราคาประจำเดือนโดยอัตโนมัติ ขาย/ทำลายสินทรัพย์ รายงานค่าเสื่อมราคารายเดือน/ปี เป็นต้น

การบันทึกบัญชีของระบบจะเป็นแบบ Periodic โดยเมื่อมีการบันทึกรับสินค้าเข้าระบบจะเพิ่มจำนวนสินค้าในสต็อก และเมื่อมีการบันทีกส่งสินค้า/ขายระบบจะตัดสินค้าออกจากสต็อก ซึ่งทำให้สามารถตรวจสอบรายการรับ-จ่ายสินค้าคงคลังได้แบบเรียลทาม และสิน้เดือนสามารถนำมูลค่าสินค้าคงเหลือปลายงวดจากรายงานไปใช้ในการปิดบัญชีต่อได้

การบันทึกบัญชีของระบบ จะเชื่อมโยงมาจากการบันทึกซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย ตามส่วนต่างๆของระบบ ซึ่งต้องตั้งค่ารหัสบัญชีให้ถูกต้องก่อนใช้งาน โดยระบบจะลงบันทึกและสร้างใบสำคัญทางบัญชีให้โดยอัตโนมัติตามที่ตั้งค่าเอาไว้ ดังนั้น ผู้ที่ไม่มีความรู้ทางการบัญชีก็สามารถใช้งานระบบได้โดยไม่ต้องกังวล

สามารถกำหนดสิทธิในการเข้าใช้งานเมนูต่างๆ ให้สามารถเข้าดูแต่ไม่สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบ เอกสารได้ จึงปลอดภัยต่อการใช้งาน

นอกจากนี้ยังรองรับการใช้งานสกุลเงินต่างประเทศ โดยสามารถเพิ่มสกุลเงินได้หลากหลายตามความต้องการของแต่ละบริษัทอีกด้วย

-------------------------------
สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา
Email: [email protected]
toukei.co.th/th
LINE: https://lin.ee/gWakyRW

28/03/2023

・คุณกำลังกังวลเรื่องความน่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์การจัดการและบัญชีที่จะเริ่มต้นใช้งานหรือเปล่า?
・จะรู้ได้ยังไงว่าซอฟต์แวร์บัญชีที่เราใช้งานเป็นซอฟต์แวร์ที่ได้มาตรฐานและน่าเชื่อถือ?
・หน่วยงานใดเป็นผู้ควบคุมเรื่องเหล่านี้
・เลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์คืออะไร?

ซอฟต์แวร์การจัดการและบัญชีเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้การทำงานทั้งด้านการออก รวบรวมเอกสารภายในบริษัทและ ทางบัญชีมีความสะดวกและเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น แต่หากซอฟต์แวร์ที่ไม่น่าเชื่อถือและไม่ได้มาตรฐาน อาจส่งผลกระทบกับการแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้
ดังนั้นทางกรมสรรพากรจึงเป็นหน่วยงานที่เข้ามาควบคุม และตรวจสอบซอฟต์แวร์เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานและมาตรฐานซอฟต์แวร์
เพื่อภาษีสรรพากรของกรมสรรพากร

“เพื่อให้การจัดทํารายงาน การลงรายการในรายงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 89) เรื่อง กําหนดแบบ หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดทํารายงาน การลงรายการในรายงาน การเก็บใบกํากับภาษีและเอกสารหลักฐานอื่นที่ใช้
ประกอบการลงรายงานภาษีซื้อตามมาตรา 87 และมาตรา 87/3 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2542 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมสรรพากรจึงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และ
เงื่อนไขในการยื่นคําขอมีเลขประจําตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์“

โดย “เลขประจําตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์” หมายถึง เลขประจําตัวที่กรมสรรพากรกําหนดให้ผู้จําหน่ายซอฟต์แวร์แต่ละราย เพื่อนําไปแสดงไว้ที่หน้าจอแรกของซอฟต์แวร์ตามข้อ 11 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 89) ฯลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2542“

ซอฟต์แวร์การจัดการและบัญชีSwifT ERP Systemของเรา แม้ว่าจะเป็นโปรแกรมที่เขียนโดยบริษัทญี่ปุ่น แต่ได้มีการยื่นขอเลขที่ซอฟต์แวร์เฮ้าส์ และได้รับการรับรองเป็นซอฟต์แวร์ได้ตามมาตรฐานและมาตรฐานซอฟต์แวร์เพื่อภาษีสรรพากรของกรมสรรพากรเรียบร้อยแล้ว จึงสามารถมั่นใจ และเชื่อใจในระบบของเราได้ ว่าจะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความถูกต้องแน่นอน

ที่มา :https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/software/378.pdf
-------------------------------
สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา
Email: [email protected]
toukei.co.th/th
LINE: https://lin.ee/gWakyRW

22/03/2023

ทำไมบริษัทส่วนใหญ่จึงหันมาใช้โปรแกรมบัญชีช่วยในการทำบัญชีและออกเอกสารด้วยระบบแทนการทำงานด้วยเอ็กเซล?

การตัดสินใจใช้โปรแกรมบัญชีในบริษัท มีหลายเหตุผล
ซึ่งหนึ่งในหลายๆเหตุผล เนื่องจากระบบบัญชีมีข้อดีหลายอย่าง ดังนี้
- ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน
- ลดต้นทุนได้ในระยะยาว
- รักษาความปลอดภัยของข้อมูล
- สามารถควบคุมขั้นตอนของงานให้ดีและเกิดประสิทธิภาพ
- สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อตัดสินใจและแข่งขันกับคู่แข่ง
- เรียกข้อมูลและรายงานทางบัญชีรวดเร็ว และแม่นยำ
- สร้างความเชื่อถือต่อบริษัทและลูกค้า
- สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจ

-------------------------------
ติดต่อเรา
Email: [email protected]
toukei.co.th/th
LINE: https://lin.ee/gWakyRW

TOUKEI (THAILAND) CO., LTD. 21/03/2023

ยินดีต้อนรับสู่ SwifT ERP System อย่าลืมกดถูกใจหรือติดตามเราเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัพเดตของเรา และรู้จักกันมากขึ้น
ขอบคุณที่เยี่ยมชม SwifT ERP System

swifTเป็นโปรแกรมสำหรับความคุมการขาย การบัญชี
- ได้รับการรับรองจากกรมสรรพากรแล้ว
- ทำงานบนคลาวน์ ไม่ต้องมีเซิฟเวอร์ที่บริษัท ประหยัดพื้นที่
- ทำงานบนอินเตอร์เน็ต อยู่ที่ไหนก็ใช้งานได้หากมีอินเตอร์เน็ต
- ออกเอกสารได้ตั้งแต่ใบเสนอราคาไปจนถึงใบเสร็จรับเงิน ครบกระบวนการขาย
- คุมสต๊อกสินค้าได้
- รายงานสินค้าคงเหลือแบบFIFO
- โปรแกรมพัฒนาโดยบริษัทญี่ปุ่น (คุณภาพญี่ปุ่น)

-----------------------------
ติดต่อเรา
Email: [email protected]
toukei.co.th/th
LINE: https://lin.ee/gWakyRW

TOUKEI (THAILAND) CO., LTD.

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง นักบัญชี ใน Bangkok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

ประเภท

เว็บไซต์

ที่อยู่

4345 Bhiraj Tower At BITEC 23rd Floor, Room No. 23065, Sukhumvit Road, Bangna
Bangkok
10260

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

นักบัญชี อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
CPA Thailand CPA Thailand
Bangkok

เพจ CPA Thailand รวมเอาข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับวิชาชีพสำหรับ CPA และผู้เตรียมสอบ CPA ให้สนุกและเข้าใจง่าย

ABN Pro Accounting ABN Pro Accounting
Bangkok, 10220

Experienced Project Accountant, internal control and compliance, FP&A with a demonstrated history of

สำนักงานบัญชีชาญ Charl Associate สำนักงานบัญชีชาญ Charl Associate
455/37-38 ถนน พระราม 6 แขวง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
Bangkok, 10400

บริการรับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท แ?

รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนบริษัท
8 ซอยลาดพร้าววังหิน 33
Bangkok

รับจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน ร?

Pimaccounting Pimaccounting
399 Interchange Building, 20h Floor, Unit 2010, Sukhumvit Road, Klongtoey-Nua, Wattana
Bangkok, 10110

Pimaccounting is Thailand’s one-stop shop for accounting services which supports startups and esta

A ana A Accounting and Auditing A ana A Accounting and Auditing
Ratchadapisek
Bangkok, 10310

รับทำบัญชี วางระบบบัญชี ให้คำปรึกษ?

SISA  Audit - รับตรวจสอบบัญชี ทำบัญชี วางแผนภาษี SISA Audit - รับตรวจสอบบัญชี ทำบัญชี วางแผนภาษี
Bangkok

บริการตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษา วาง

MK Audit สอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA MK Audit สอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
จตุจักร
Bangkok, 10900

สอบบัญชีโดยผู้สอบัญชีรับอนุญาต CPA

Jiranuch Accounting Jiranuch Accounting
Bangkok, 10520

จดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ปิดงบกา?

Acctegy บริการด้านบัญชี ภาษี และเงินเดือนบนระบบ Cloud Acctegy บริการด้านบัญชี ภาษี และเงินเดือนบนระบบ Cloud
Bangkok, 10330

Acctegy เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี การ?

ปุ๊กกี้ สุนทรี Flute Music ปุ๊กกี้ สุนทรี Flute Music
รามอินทรา
Bangkok, 10220

ผู้ช่วยทนายสอบบัญชีรับอนุญาตASEAN CPA,CPIAT,CPTA,Cooperative auditor,เจ้าของลิขสิทธิ์เพลงมีอยู่ไหม

Napa Business Solutions Co Ltd. Napa Business Solutions Co Ltd.
#9 Pattanakarn Soi 69 Yak 2-1-2 (2-3-4)
Bangkok, 10250

A partnership of a US tax and general practice lawyer, a Thai GP & litigator, and a Thai accountant.