A ana A Accounting and Auditing

A ana A Accounting and Auditing

คุณอาจจะชอบ

Vyvo.Laos/support/trade
Vyvo.Laos/support/trade

รับทำบัญชี วางระบบบัญชี ให้คำปรึกษ?

26/09/2022

สรรพากรขยายระยะเวลายื่นแบบ และชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์

26/09/2022

✍🏻รับงานบัญชี และนำส่งสรรพากร
✍🏻รับจ้างเป็นที่ปรึกษาการขึ้นระบบ หรือแนะนำสิ่งที่ควรมี
✍🏻รับจ้างแก้ไขปัญหาทุกปัญหาที่คุณหาคนจัดการไม่ได้
🧠092-061-7377

17/09/2022

การคำนวณสินค้าคงเหลือ ที่นักบัญชีต้องรู้?
สวัสดีค่ะเพื่อนๆนักบัญชี บัญชีสินค้าคงเหลือถือว่าเป็นบัญชีที่สำคัญมาก ตอนปิดงบปลายปีก็ถือเป็นบัญชีที่ผู้สอบบัญชีและผู้บริหารให้ความสนใจกัน เพราะฉะนั้นนักบัญชีอย่างเราก็ต้องทำบัญชีให้ถูกต้องค่ะ เพื่อนๆที่ทำบัญชีสำหรับกิจการที่มีสต๊อกสินค้า ก็ต้องมีการตรวจนับสินค้าคงเหลือ และวัดมูลค่าว่าในงบการเงินควรจะแสดงมูลค่าเท่าไหร่ การวัดมูลค่าของบัญชีสินค้าคงเหลือ ต้องคำนวณถึง 2 วิธีด้วยกัน คือ 1.วิธีราคาทุน 2.วิธีมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ เพื่อเปรียบเทียบและเลือกมูลค่าที่ต่ำกว่ามาแสดงในงบการเงิน และบทความนี้จะกล่าวถึง วิธีราคาทุน การคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือที่นักบัญชีอย่างเราต้องรู้ค่ะ
การคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ ซึ่งเป็นวิธีการของวิธีการวัดมูลค่าด้วยราคาทุน
การคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ ให้แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนก่อนนะคะ
เรามาดูข้อแรกกัน
1. ต้นทุนของสินค้าคงเหลือ (คำนวณการซื้อสินค้า หรือผลิตสินค้าได้ในแต่ละครั้ง) ประกอบไปด้วย
ต้นทุนสินค้าคงเหลือ = ต้นทุนการซื้อ + ต้นทุนการแปลงสภาพ + ต้นทุนอื่นๆที่ทำให้อยู่ในสภาพพร้อมขาย
1.1 ต้นทุนการซื้อ
ตอนที่นักบัญชีเรียนกัน เพื่อนๆต้องเคยอ่านผ่านมา หรือเรียนมาแล้วแน่นอน คำว่า ซื้อ + ค่าขนส่งเข้า – ส่งคืน – ส่วนลดรับ
- ซื้อ หมายถึง ราคาที่ซื้อสินค้ามาแบบดิบๆ ยังไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ค่าขนส่งเข้า หมายถึง ค่าขนส่ง ค่าขนถ่าย หรือต้นทุนที่ทำให้ได้มาของ วัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูปและบริการนั่นเองค่ะ
- ส่งคืน หมายถึง สินค้าที่ส่งคืนให้กับทาง Supplier ข้อนี้ต้องระวังนะคะ เพราะการส่งคืนแต่ละครั้ง ก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงว่าจะคืนในรูปแบบไหน คืนแบบคืนเงินหรือไม่คืนเงิน ต้องดูข้อตกลงกันดีดี แล้วเราถึงจะนำตัวเลขมาคำนวณต้นทุนได้อย่างถูกต้องมากขึ้นค่ะ
- ส่วนลดรับ หมายถึง ส่วนลดการค้า เงินที่ได้รับคืนทันทีมรการซื้อสินค้ารอบนั้นๆ
1.2 ต้นทุนการแปลงสภาพ
- ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตสินค้า ยกตัวอย่างเช่น ค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายในการผลิต (ค่าใช้จ่ายคงที่ที่ปันส่วนอย่างเป็นระบบ และค่าใช้จ่ายในการผันแปรที่เกิดขึ้นเพื่อแปลงสภาพวัตถุดิบให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป เป็นต้น
- ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ ยกตัวอย่างเช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับโรงงาน ที่ต้องรับรู้เป็นประจำ
- ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร ต้นทุนการผลิตที่ผันแปรตามปริมาณที่ผลิตได้ ยกตัวอย่างเช่น ค่าแรงงานทางอ้อม ค่าโอที เป็นต้น
1.3 ต้นทุนอื่นๆที่ทำให้อยู่ในสภาพพร้อมขาย
ต้นทุนที่ทำให้สินค้าคงเหลืออยู่ในสถานที่และสภาพเป็นปัจจุบัน เช่น ค่าภาษีอากร ค่าประกันภัย(ต้องทำเนื่องจากเงื่อนไขในการขนส่ง) ค่าบริการ Shipping เป็นต้น
เมื่อเรารับรู้ต้นทุนของสินค้าเป็นรายครั้งเสร็จแล้ว ต่อไปถ้าหากมีการซื้อหลายๆครั้ง ราคาแตกต่างกัน จำนวนแตกต่างกัน เราจะใช้มูลค่าไหนที่จะแสดงในงบการเงินดีล่ะ เราไปดูขั้นตอนถัดไปกันเลย
2. วิธีการคำนวณต้นทุน (คำนวณต้นทุนการได้มาของสินค้าในขั้นตอนที่ 1 สินค้าหลายครั้ง)
การคำนวณต้นทุน ก็ถือเป็นหลักการที่สำคัญของบัญชีสินค้าคงเหลือ กิจการสามารถเลือกใช้วิธีการคำนวณได้ดังนี้
2.1 วิธีราคาเจาะจง Specific Identification
ใช้สำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นมาหรือซื้อมาแบบเฉพาะทาง เป็นสินค้าหรือบริการที่ผลิตขึ้นมาเพื่อโครงการใดโครงการหนึ่งโดยเฉพาะ
การคำนวณของวิธีนี้ก็จะง่ายๆเลยค่ะ คือ ระบุราคาที่เกิดขึ้นจริงของสินค้าที่ซื้อมาและที่ขายได้จริงทั้งหมด เหมาะกับสินค้าที่มีลักษณะแตกต่างกัน ราคาต่อหน่วยค่อนข้างสูง ไม่สามารถสับเปลี่ยนสินค้าได้
2.2 วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน First In First Out – FIFO
เป็นวิธีที่ใช้แนวคิดว่า สินค้าต้องรีบหมุนเวียน ถ้าซื้อมาก่อน ก็ต้องรีบขายออกก่อน วิธีนี้จะทำให้การขายในปัจจุบันนั้นถูกจับคู่กับราคาต้นทุนในอดีต ซึ่งเมื่อนำข้อมูลไปเปรียบเทียบกำไรขั้นต้นรายออเดอร์การขาย กำไรขั้นต้นนั้นก็จะผันผวนตามต้นทุนที่เปลี่ยนแปลง ทำให้วิธีนี้ใช้กับสินค้าที่มีแนวโน้มราคาแน่นอนอาจไม่เหมาะสมค่ะ เพราะราคาที่แสดงจะเป็นราคาซื้อ สินค้า LOT คงเหลือล่าสุด
2.3 วิธีถัวเฉลี่ยต้นทุนสินค้าที่ซื้อมาในแต่ละงวด Weighted Average
ในสินค้าชนิดเดียวกันราคาก็ควรจะเท่ากัน หรือไม่ต่างกันมากใช่ไหมคะ แต่เพื่อนๆอย่าลืมว่า ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เราไม่สามารถที่เกิดขึ้นมารวมเป็นต้นทุนของสินค้า หรือจำนวนในการสั่งซื้อสินค้า ยิ่งเราสั่งซื้อเยอะอำนาจต่อรองด้านราคาเราก็อาจจะได้ในราคาที่ถูกลงอย่างมากค่ะ แต่สินค้าก็ยังเป็นชนิดเดียวกันอยู่ จึงควรเฉลี่ยด้วยการนำปริมาณนั้น มาเป็นตัวถ่วงน้ำหนักด้วย
เพื่อนๆก็สามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมกับธุรกิจของเพื่อนๆได้ค่ะ แต่ว่าถ้าเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งแล้ว ก็ต้องใช้ไปตลอดอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการให้ผู้ใช้งบการเงินเปรียบเทียบและวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องนะคะ

ติดตาม CPD Academy อบรม CPD ง่ายๆ ได้ที่บ้าน
ได้ที่ www.cpdacademy.co

17/09/2022

1 ดอลลาร์ เท่ากับ 37 บาทแล้ว
ครั้งแรกในรอบ 16 ปี

โดยสาเหตุสำคัญมาจากการแข็งค่าขึ้นของดอลลาร์สหรัฐ เป็นผลมาจาก FED หรือธนาคารกลางสหรัฐ ในปีนี้ มีการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่อง และยังคงมีแนวโน้มขึ้นรุนแรงกว่านี้อีก

เพราะเมื่อไม่กี่วันก่อน เพิ่งรายงานตัวเลขเงินเฟ้อ
ซึ่งยังสูงกว่าที่คาด ตลาดจึงมองว่า FED จะขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.75 ถึง 1%

ในขณะที่ประเทศไทย
แม้จะมีการขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เดือนที่แล้ว แต่ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปเท่านั้น

ความต่างของดอกเบี้ยในบ้านเราและสหรัฐฯ จะทำให้ผลตอบแทนในรูปของเงินบาทมีความน่าดึงดูดลดลง ส่งผลให้ค่าเงินเราอ่อนลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

ในขณะที่ภาคธุรกิจ หลายคนคิดว่าไทยจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น เพราะราคาสินค้าและบริการของเราจะถูกลงในสายตาต่างชาติ แต่ในความจริงแล้ว ค่าเงินของทุกประเทศอ่อนลงตามกันหมด เมื่อเทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ

นั่นก็หมายความว่า นอกจากนักท่องเที่ยวอเมริกันแล้ว นักท่องเที่ยวจากชาติอื่นจะไม่ได้เห็นว่าการมาท่องเที่ยวไทยจะมีราคาถูกลง

ในทางกลับกัน ค่าเงินในบางประเทศ เช่น เยนญี่ปุ่น จะมีค่าเงินอ่อนกว่าไทยบาทด้วยซ้ำ

สำหรับการส่งออกสินค้า ถ้าเราส่งออกเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เราจะได้ประโยชน์ เพราะจะได้เงินบาทมากขึ้น

สำหรับฝั่งการนำเข้า การที่ค่าเงินบาทอ่อนตัวลง จะทำให้ต้นทุนการนำเข้าที่ซื้อขายกันในสกุลดอลลาร์สหรัฐ เช่น น้ำมัน จะต้องใช้เงินบาทมากขึ้น เพื่อซื้อในราคาเดิม..

17/09/2022

Design Thinking เครื่องมือใหม่สำหรับการสร้างนวัตกรรมใหม่ของภาครัฐ ที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจปัญหาของผู้ใช้ในเชิงลึก รวมถึงนำเสนอทางแก้ไขปัญหาแบบใหม่ที่อาจไม่เคยคิดมาก่อน โดยประกอบด้วย 4 ขั้นตอนสำคัญ พร้อมนำไอเดียใหม่ ก้าวสู่โลกแห่งความจริงอย่างเฉิดฉายด้วยเทคนิค Storytelling

#สำนักงานเลขานุการกรม #กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

29/09/2021

☘️☘️☘️

13/09/2021

📣📣📣

28/03/2021

#430
ครูต๊ะ ตอบปัญหาภาษี
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
กรณี: ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ ของสามี จะเอามายื่นเป็นเงินได้ของภรรยาได้หรือไม่?............................

💌 รบกวนสอบถามครูต๊ะหน่อยนะคะ

กรณีที่ปี 2563 สามีมีเงินเดือนจากบริษัทเดือนละประมาณ 150,000 บาท และมีอาคารพาณิชย์ 4 คูหาที่สามีได้รับมรดกมาจากพ่อแม่ของเขา ซึ่งมีผู้เช่าทั้ง 4 คูหา รวมค่าเช่าเดือนละ 120,000 บาท ส่วนภรรยาไม่มีรายได้อะไรค่ะ

💌 อยากสอบถามว่า

1. แบบนี้เราจะเอารายได้ค่าเช่า มายื่นเป็นรายได้ของภรรยาจะได้ไหมคะ ส่วนของสามีก็แยกยื่นเฉพาะเงินเดือนไปได้ไหมคะ

2. รายได้รวมกันเกินกว่า 1.8 ล้าน แบบนี้จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่คะ

พอดีจะยื่นภาษีของปี 2563 จึงอยากจะขอคำแนะนำจากครูต๊ะค่ะ

ขอบคุณค่ะ
...............................
ครูต๊ะตอบปัญหาภาษี...............................

👨‍🏫 กรณีค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จากข้อเท็จจริงข้างต้นนั้น

***ตามความเห็นส่วนตัว*** ไม่สามารถนำไปอ้างอิงใด ๆ นะครับ

ถึงแม้อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว จะเป็นกรรมสิทธิ์ของสามี อันถือเป็น “สินส่วนตัว” ของสามีที่ได้รับมรดกจากพ่อแม่ก็ตาม

🟥 แต่ “เงินค่าเช่า” ที่สามีได้รับ เข้าลักษณะ "ทรัพย์ที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัว" ซึ่งถือเป็น “สินสมรส” ที่คู่สมรสทั้งสองฝ่าย มีส่วนร่วมในเงินได้จากค่าเช่าดังกล่าวครับ

🟥 ดังนั้น เงินได้จากค่าเช่าจำนวน 120,000 บาท จึงถือเป็นเงินได้ของสามีภรรยาที่ได้รับร่วมกัน สามีภรรยา จึงสามารถแบ่งเงินได้กัน คนละครึ่งหนึ่ง เพื่อนำไปยื่นคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 57 ฉ แห่งประมวลรัษฎากร ครับ

👨‍🏫 ตอบข้อคำถามข้างต้น

🟨 1. ภรรยาไม่สามารถนำเงินได้จาก ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ทั้งจำนวน (120,000 บาท) มายื่นเป็นรายได้ของตนครับ

แต่ภรรยาสามารถแบ่งเงินได้จาก ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ จำนวนกึ่งหนึ่ง คือ 60,000 บาท นำมายื่นเป็นเงินได้ของตน เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

- รายได้ของสามี – เงินเดือนตลอดปี = 1,800,000 บาท และ ค่าเช่าจำนวนกึ่งหนึ่ง = 720,000 บาท

- รายได้ของภรรยา - ค่าเช่าจำนวนกึ่งหนึ่ง = 720,000 บาท

🟨 2. กรณีภาษีมูลค่าเพิ่ม

🔵 เงินเดือนที่สามีได้รับ เข้าลักษณะเงินได้จาก “การให้บริการตามสัญญาจ้างแรงงาน” ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81 (1)(ฐ) แห่งประมวลรัษฎากรครับ

🔵 ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ เข้าลักษณะเงินได้จาก “การให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์” ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81 (1)(ต) แห่งประมวลรัษฎากรครับ

สรุปคือ เงินได้ทั้ง 2 รายการนั้น ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มครับ

👨‍🏫 ครูต๊ะ
👨‍🏫 ครูภาษี
28/03/2564...............
ถ้าชอบก็กดปุ่ม "ถูกใจ"
ถ้าใช่ก็กดปุ่ม "แชร์"
ถ้าก๊อปไปเผยแพร่ก็ขอ "เครดิต" ด้วยนะครับ

06/03/2021

#381
ครูต๊ะ ตอบปัญหาภาษี
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
กรณี: สามี-ภรรยา ถ้าจดทะเบียนสมรสกันแล้ว จะเสียภาษีมากว่า ไม่จดทะเบียนจริงหรือ?.............................

💌 ขอคำปรึกษาหน่อยค่ะ

แฟนทำธุรกิจค้าขายอยู่แล้ว ถ้าเราแต่งงานกัน แฟนบอกไม่อยากให้จดทะเบียนสมรส เพราะตอนรุ่นพ่อแม่แฟน จดทะเบียนสมรสกัน พ่อแฟนรับเหมางานข้างนอก ส่วนแม่เปิดร้านค้าขาย ตอนเก็บภาษีแฟนบอกว่าเขาเอารายได้ทั้งสองมารวมกัน ทำให้ภาษีที่ต้องจ่ายสูงมาก

อยากทราบว่าปัจจุบันยังเป็นแบบนั้นอยู่ไหมคะ ทำไมถึงเอามารวมกัน สามารถยื่นแยกได้ไหมคะ

แล้วถ้าสมมติว่าเราจดทะเบียนสมรสกัน และเราจะเข้าไปช่วยธุรกิจแฟน เราควรจะ

1. จดทะเบียนบริษัทร่วมกัน

2. ใช้ชื่อเราเปิดร้านเจ้าของคนเดียว จด vat และ แฟนก็เปิดร้านเจ้าของคนเดียว จด vat แต่ใช้คนละชื่อร้าน

3.จดเป็น หจก.ร่วมกัน

💌 ควรทำแบบไหนดีคะ รบกวนด้วยค่ะ
...............................
ครูต๊ะตอบปัญหาภาษี...............................

👨‍🏫 จากข้อมูลข้างต้น ขอให้ข้อมูลดังนี้ครับ แต่ตอบไปแล้ว ถ้าสามีคุณเห็นคำตอบเข้า จะรายงานเฟสบุ๊ค ให้ปิดเพจผมหรือเปล่านะ 555

🟡 1. ในอดีตก่อนปี 2555 นั้น กรณีสามีภรรยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ การจดทะเบียนสมรสของสามีภรรยา ทำให้เสียภาษีมากกว่าการไม่จดทะเบียนสมรสจริง

เนื่องจากมีข้อกำหนดของกฎหมายภาษีอากร 2 มาตรา คือ มาตรา 57 ตรี (การถือเงินได้ของภริยาเป็นของสามี) และ 57 เบญจ (ภริยาคำนวณภาษีต่างหากจากสามี) กำหนดไว้เช่นนั้นครับ

นับตั้งแต่ปีภาษี 2555 ได้มีการออกพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2555 ยกเลิกมาตรา 57 ตรี และ 57 เบญจ ทำให้กรณีที่สามีและภรรยา ต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ต่างฝ่ายต่างมีสิทธิเลือกยื่นแบบได้ 3 วิธี คือ

(1) แยกยื่นเงินได้ของตนเอง หรือ
(2) ยื่นเงินได้รวมกัน หรือ
(3) แยกยื่นเฉพาะมาตรา 40(1)

❤️ ทำให้การจดทะเบียนสมรส ไม่เป็นปัญหาต่อการยื่นภาษีแต่อย่างใดครับ

(อย่าให้เรื่องยื่นภาษีมากลายเป็นข้ออ้างของการไม่จดทะเบียนสมรสกับเรานะจ๊ะ..ยุให้จดจร้า)

🟡 2. กรณีสามี-ภรรยา ทำธุรกิจร่วมกัน สามารถเลือกวิธีการได้ ดังนี้ครับ

(1) ทำธุรกิจร่วมกันในฐานะบุคคลธรรมดา จะใช้ชื่อใครคนใดคนหนึ่งก็ได้ครับ แต่ถือเป็นการทำกิจการร่วมกัน (ข้อดีคือ สามีภรรยาทำกิจการร่วมกัน ไม่ถือเป็น ห้างหุ้นส่วนสามัญครับ)

❤️ โดยมาตรา 57 ฉ ได้กำหนดไว้ว่า เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) สามีและภริยาจะแบ่งเงินได้พึงประเมินเป็นของแต่ละฝ่ายตามส่วนที่ตกลงกันก็ได้ แต่รวมกันต้องไม่น้อยกว่าเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของสามีและภริยา ฝ่ายละกึ่งหนึ่ง

แปลว่าจะแบ่งเงินได้ให้ใครเท่าไหร่ ก็ได้ตามที่จะตกลงกัน หรือ จะแบ่งกันคนละครึ่งก็ได้ครับ

⛔ ข้อควรระวัง!

แม้ว่าสามีภรรยาจะสามารถแบ่งเงินได้กัน เพื่อยื่นคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ก็ตาม

⛔ แต่ให้นำเงินได้ของกิจการนั้น มารวมคำนวณเป็นฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม ครับ เช่น

มีรายได้จากการขายของตลอดปี 2,000,000 บาท แบ่งเงินได้คนละครึ่งไปยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ คนละ 1,000,000 บาท

แต่เนื่องจากเงินได้รวมของกิจการ คือ 2,000,000 บาท อันเกินกว่า 1,800,000 บามที่ได้รับการยกเว้น

⛔ สามีภรรยาจะต้องไปจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายใน 30 วัน นับแต่รายได้เกินกว่า 1,800,000 บาท และเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT ในอัตรา 7% ของรายได้ส่วนที่เกินกว่า 1,800,000 บาทนี้เป็นต้นไปครับ

(2) จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการนิติบุคคล (บริษัทฯ หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ก็ได้ แล้วแต่ความพึงพอใจครับ

👨‍🏫 ครูต๊ะ
👨‍🏫 ครูภาษี
5/03/2564...............

ถ้าชอบก็กดปุ่ม "ถูกใจ"
ถ้าใช่ก็กดปุ่ม "แชร์"
ถ้าก๊อปไปเผยแพร่ก็ขอ "เครดิต" ด้วยนะครับ

06/03/2021

#382
ครูต๊ะ ตอบปัญหาภาษี
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
กรณี: ตึกมีชื่อสามีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ภรรยามีชื่อเป็นเจ้าบ้าน ถ้าแยกยืนภาษี ให้ภรรยาเก็บค่าเช่า 100% ได้ไหม?........................

💌 ตึกมีชื่อสามีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ภรรยามีชื่อเป็นเจ้าบ้าน แยกยืน ให้ภรรยาเก็บค่าเช่า 100% ได้ไหม ครับ
...............................
ครูต๊ะตอบปัญหาภาษี...............................

👨‍🏫 1. กรณีตามข้อมูลข้างต้น หากเป็นกรณีที่ ตึกดังกล่าวเป็นสินสมรส ถือได้ว่าเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกัน และค่าเช่าถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5) แห่งประมวลรัษฎากรครับ

เนื่องจากมาตรา 57 ฉ วรรค 2 แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดไว้ว่า

“.....ในกรณีที่เงินได้พึงประเมินไม่อาจแยกได้อย่างชัดแจ้งว่า เป็นของสามีหรือภริยาแต่ละฝ่ายจำนวนเท่าใด ให้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของสามีและภริยาฝ่ายละกึ่งหนึ่ง เว้นแต่เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) สามีและภริยาจะแบ่งเงินได้พึงประเมินเป็นของแต่ละฝ่ายตามส่วนที่ตกลงกันก็ได้ แต่รวมกันต้องไม่น้อยกว่าเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของสามีและภริยา ฝ่ายละกึ่งหนึ่ง....”

❤️ ตอบข้อคำถามข้างต้น

เงินได้จากค่าเช่าตามข้อมูลข้างต้น นั้นต้องแบ่งกันคนละครึ่งครับ

👨‍🏫 2. แต่ถ้าเป็นกรณีที่ สามีมี "เงินเดือน" ตามมาตรา 40(1) อยู่ด้วย จะถือเป็นเงินได้ ดังนี้

- เงินได้ของสามี = เงินเดือน + ค่าเช่ากึ่งหนึ่ง (ยื่น ภ.ง.ด.90)

- เงินได้ของภรรยา = ค่าเช่ากึ่งหนึ่ง (ยื่น ภ.ง.ด.90)

❤️ ในกรณีเช่นนี้ สามีภรรยาสามารถเลือกยื่นแบบฯ วิธี “แยกยื่นเฉพาะมาตรา 40(1)” ก็ได้ ดังนี้ครับ

🟡 สามี นำเงินได้ เฉพาะ มาตรา 40(1) ไปยื่นคำนวณภาษี (ยื่น ภ.ง.ด.91)

🟡 ภรรยา นำเงินได้ ค่าเช่ากึ่งหนึ่งในส่วนของตน และ ค่าเช่าอีกกึ่งหนึ่งในส่วนของสามี ยื่นคำนวณภาษี (ยื่น ภ.ง.ด.90) ครับ

👨‍🏫 เท่ากับ ค่าเช่า นำไปยื่นที่ภรรยา 100% ครับ

👨‍🏫 ครูต๊ะ
👨‍🏫 ครูภาษี
5/03/2564...............
ถ้าชอบก็กดปุ่ม "ถูกใจ"
ถ้าใช่ก็กดปุ่ม "แชร์"
ถ้าก๊อปไปเผยแพร่ก็ขอ "เครดิต" ด้วยนะครับ

05/02/2021

บุคคลธรรมดามีรายได้จากการขายของเสียภาษีเท่าไหร่ (หักค่าใช้จ่ายเหมา 60%)
สำหรับคนที่อยากกลับตัวมายื่นภาษีของปี 2563 ให้ถูกต้องแต่ไม่ได้เก็บเอกสารค่าใช้จ่าย และจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย สามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายเหมา 60% ของยอดรายได้ได้นะครับ
ปล. ยอดภาษีดังกล่าวเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างเดียว ถ้ามีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยครับ

Photos from พี่เลี้ยงบัญชีภาษี By ครูเจี๊ยบ ครูจอย's post 05/02/2021
Photos from บัญชีอย่างง่าย เพื่อเจ้าของกิจการ's post 27/11/2020
17/06/2020
24/05/2020

✈️...ล้มละลายVSฟื้นฟูกิจการ...✈️

by คิด+

15/05/2020

✈️✈️✈️ถ้าการบินไทยล้ม อะไรจะเกิดขึ้นบ้าง ✅✅✅โดย ลงทุนแมน

ทุกคนอาจบอกว่า การบินไทย ไม่มีทางล้ม
แต่คำถามที่น่าสนใจคือ
แล้วถ้าการบินไทยต้องล้ม
อะไรจะเกิดขึ้นบ้าง?
แล้วมันจะกระทบกับเราอย่างไร
ลงทุนแมนจะจินตนาการให้ฟัง
╔═══════════╗
Blockdit แหล่งรวมบทความวิเคราะห์
เจาะลึกแบบ deep content
ล่าสุดมีฟีเจอร์พอดแคสต์แล้ว
Blockdit.com/download
╚═══════════╝
สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอันดับแรกก็คือ
เราจะต้องบินไปต่างประเทศด้วยสายการบินอื่น
ในปี 2019 การบินไทย มีจำนวนผู้โดยสารประมาณ 24 ล้านคน
ซึ่งหากการบินไทยต้องหายไป
เราก็ต้องไปใช้บริการของสายการบินที่ให้บริการในจุดหมายนั้น
เช่น ไปสิงคโปร์ ก็อาจต้องใช้สิงคโปร์แอร์ไลน์
ไปฮ่องกง ก็ใช้คาเธ่ย์ แปซิฟิค

ซึ่งดูเหมือนว่าคนที่เดินทางไม่บ่อย ก็ไม่น่าจะได้รับผลกระทบอะไร แค่เปลี่ยนไปใช้สายการบินอื่น

แต่สำหรับคนที่ซื้อตั๋วล่วงหน้าของการบินไทย อาจเริ่มเป็นกังวลว่าเงินที่จองไปแล้ว จะเป็นอย่างไร
ที่สำคัญคือ คนที่เดินทางบ่อย และมีไมล์สะสมกับโปรแกรม Royal Orchid Plus
ก็คงเสียดายถ้าหากแต้มที่เก็บสะสมมานานจะต้องหายไป

อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้ว แต้มสะสมของ Royal Orchid Plus
สามารถนำไปแลกตั๋วเครื่องบินในเครือ Star Alliance ได้อีกกว่า 20 สายการบิน
เช่น ANA ของญี่ปุ่น หรือ Lufthansa ของเยอรมนี

ดังนั้น แม้ว่าจะไม่มีการบินไทยแล้ว
แต้มเหล่านี้อาจยังสามารถนำไปแลกตั๋วโดยสารของสายการบินในเครือก็เป็นได้
แต่อย่างไรก็ตาม เราก็คงต้องเตรียมใจไว้ว่าไมล์สะสมของเรา อาจกลายเป็นสิ่งไม่มีค่าได้เช่นกัน

กลุ่มคนลำดับต่อมาที่ได้รับผลกระทบไปเต็มๆ ก็คือ
พนักงานกว่า 20,000 ชีวิต

โดย 34% เป็นลูกเรือบนเที่ยวบิน
33% เป็นหน่วยบริการภาคพื้น
16% เป็นฝ่ายช่าง
และอื่นๆ อีก 17%

สำหรับพนักงานบางส่วน อาจเป็นการตกงานชั่วคราว เพราะยังสามารถโยกย้ายไปร่วมงานกับสายการบินอื่นได้

แต่ก็น่าจะมีพนักงานจำนวนไม่น้อย ที่สายการบินอื่นไม่รับ
เพราะตอนนี้สายการบินทุกแห่งกำลังเผชิญกับพิษเศรษฐกิจจาก COVID-19
การหางานใหม่ จึงคงไม่ได้ทำได้เหมือนในช่วงเวลาปกติ

ก็น่าคิดว่า จากเดิมอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบิน เป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันของใครหลายคน
เงินเดือนสูง ได้ท่องเที่ยวในต่างแดน
ในตอนนี้เรื่องราวอาจไม่ได้สวยงามเหมือนในอดีต
และมีความท้าทายที่รออยู่ในอนาคต

และผู้ที่ได้รับผลกระทบลำดับสุดท้ายที่ทุกคนอาจนึกไม่ถึงก็คือ
“คนไทยทุกคนในประเทศ” จะมีส่วนร่วมกับความเสียหายในครั้งนี้ เพราะประเด็นหลักคือ การบินไทยเป็นรัฐวิสาหกิจ (ในตรงกันข้าม ถ้ากิจการได้กำไร คนไทยทุกคนก็จะมีส่วนร่วมเช่นกัน)

โดยล่าสุดการบินไทยมีหนี้สินมากกว่า 2 แสนล้านบาท
ซึ่งหากดูเฉพาะที่ต้องชำระภายใน 1 ปี การบินไทยมีหนี้ที่ต้องชำระ 54,580 ล้านบาท
ในขณะที่บริษัทมี เงินสดและลูกหนี้รวมอยู่ที่ 30,845 ล้านบาท

ซึ่งจากสถานการณ์ล่าสุด ก็ทำให้การบินไทยต้องขอกู้เงินจำนวนกว่า 5 หมื่นล้านบาท มาเสริมสภาพคล่อง
และขอให้กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 51% เป็นผู้ค้ำประกัน
เพราะถ้ากระทรวงการคลังไม่ค้ำ ก็คงไม่มีใครอยากปล่อยให้การบินไทยกู้

นั่นหมายความว่าถ้าการบินไทยล้มจริง
รัฐบาลไทยก็มีหน้าที่ต้องจ่ายคืนเงินให้เจ้าหนี้ของการบินไทยทุกคนในส่วนที่ได้เคยไปค้ำประกันให้ทั้งหมด

ก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไร
ขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่า จะหยุดแค่นี้ แล้วปล่อยให้ล้ม
หรือถ้ารัฐบาลอยากสู้ต่อ ก็ต้องทำใจไว้ว่าหนี้ของการบินไทยอาจมีตัวเลขที่สูงขึ้นอีก และนั่นก็หมายความว่ารัฐบาลไทยจะมีภาระต้องค้ำประกันเงินกู้ที่มากขึ้นอีกในอนาคต

การบินไทยจะเดินไปทางไหน จะได้รับการแก้ไขอย่างไร
เราคงได้รับคำตอบในเร็วๆ นี้

จริงๆ แล้ว วิกฤติโควิด-19 อาจจะมีข้อดีของมันอยู่อย่าง
เพราะมันกลายเป็นตัวเร่งให้ปัญหาที่ถูกซ่อนไว้อยู่ ถูกยกขึ้นมาแก้ไข

ถ้าไม่มีวิกฤตินี้ แล้วฝืนไปเรื่อยๆ
มันอาจจะเสียหายมากกว่าวันนี้ ก็เป็นได้..
╔═══════════╗
Blockdit แหล่งรวมบทความวิเคราะห์
เจาะลึกแบบ deep content
ล่าสุดมีฟีเจอร์พอดแคสต์แล้ว
Blockdit.com/download
╚═══════════╝
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - ลงทุนแมน
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
Line - page.line.me/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
References
-งบการเงินบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ปี 2562
-https://www.thaiairways.com/th_TH/rop/Earning_Miles/EarningMiles_onTHAI01.page?
-https://www.bbc.com/thai/thailand-52585852

Photos from A ana A Accounting and Auditing's post 15/05/2020

📌📌Disclosure Form Transfers Pricing...

by Dharmniti

15/05/2020

วิธีนับใบกำกับภาษี 6 เดือน นับอย่างไร...ตามนี้เลยค่ะ👇
by Dharmniti

25/04/2020

#จงเชื่อมั่น ในศักยภาพ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่
Happy Change

11/04/2020

#เพิ่มเติม👉
📣 กรมสรรพากรขยายระยะเวลาการยื่นแบบฯ

11/04/2020

ด่วน !!!
ผู้ประกอบการทุกราย มีสิทธิเลื่อนเวลานำส่ง ชำระภาษี และ ยื่นแบบฯ...

Photos from A ana A Accounting and Auditing's post 07/04/2020

📣📣📣👍🏻

06/04/2020

วันจักรี 6 เษายนของทุกปี เป็นวันที่น้อมรำลึกต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาจักรีบรมราชวงศ์

#ทีมผู้บริหารบริษัท เอ แอนด์ เอ การบัญชี และตรวจสอบบัญชี จำกัด

06/04/2020

📣📣📣ประกาศจากกระทรวงการคลัง สรรพากรขยายเวลายื่นแบบฯ ให้ผู้ประกอบการทั่วไปสู้ COVID-19

05/04/2020

✅ตามพระราชกิจจานุเบกษา✅ประกันสังคมจ่ายค่าตรวจหาโควิดไม่เกินครั้งละ 3,000฿

31/03/2020

📣กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงิน

30/03/2020

📆 รับทำบัญชี วางระบบบัญชี ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีภาษีอากร และตรวจสอบบัญชี

✅ ✅ ✅ สนใจติดต่อ ได้นะคะ🙏🏻

https://line.me/ti/p/IQxhH6TwiW

http://line.me/ti/g/Hc2NVpJ3iu

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริษัท เงินทุน ใน Bangkok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Ratchadapisek
Bangkok
10310

Financial Consultants อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
CryptoSight CryptoSight
Bangkok

แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคริปโตและสกุลเงินดิจิทัล

เจริญธรรมทีม สอนขายประกันสร้างทีมนายหน้าประกันวินาศภัย เจริญธรรมทีม สอนขายประกันสร้างทีมนายหน้าประกันวินาศภัย
Bangkok, 10150

เจริญธรรมทีม สอนขายประกันทุกชนิดแล

ประกันดีมีแต่ได้ By Nuttz - ที่ปรึกษาการเงินและประกันชีวิต ประกันดีมีแต่ได้ By Nuttz - ที่ปรึกษาการเงินและประกันชีวิต
Bangkok

ที่ปรึกษาการเงินและประกันชีวิต ดูแลให้คำปรึกษาเพื่อปกป้องความมั่งคั่ง และปิดความเสี่ยงทางการเงิน

FirstCash FirstCash
55 อาคารเวฟเพลส
Bangkok, 10330

All In-Sure By Aoy All In-Sure By Aoy
Bangkok

เพจที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจและรู้จัก?

EmpowerFinance - เงินทรงพลัง EmpowerFinance - เงินทรงพลัง
Bangkok

EmpowerFinance: เงินทรงพลังที่ทำให้ชีวิตเติบโตและเปลี่ยนแปลงได้อย่างทรงพลัง! ให้ทุกวันคือการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทางการเงินของคุณ! 🌟💰

เงินด่วน เงินกู้ เพื่อเจ้าของธุรกิจ : SaBai Cash สบายแคช เงินด่วน เงินกู้ เพื่อเจ้าของธุรกิจ : SaBai Cash สบายแคช
Bangkok

สินเชื่อธุรกิจเพื่อเจ้าของธุรกิจ ?

เปลี่ยนมาเทรด forex เปลี่ยนมาเทรด forex
The Element Rama 9365 พระราม 9 ซอย 41 แขวง สวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
Bangkok, 10250

สถาบันแห่งการเรียนรู้

Supawadee12 Aiaประกันชีวิตความมั่นคงที่คุณออกแบบได้ Supawadee12 Aiaประกันชีวิตความมั่นคงที่คุณออกแบบได้
Bangkok, 10700

ประกันเรื่องเล็ก เล็ก AIA

Good Health Wealth Good Good Health Wealth Good
Bangkok, 12000

ความสุขที่แท้จริง คือ การมีสุขภาพท?

One-2 Cashs One-2 Cashs
88/9 Rama III Road, Bang Khlo, Bang Kho Laem
Bangkok, 10310

สินเชื่อขับเคลื่อนธุรกิจ เข้าใจและ

BEPRO AIA รับสมัครตัวแทนประกันชีวิตกรุงเทพและทั่วประเทศ BEPRO AIA รับสมัครตัวแทนประกันชีวิตกรุงเทพและทั่วประเทศ
10500, กรุงเทพมหานคร
Bangkok, 10500

welcome to my team FA /LA สอน และฝึกอบรม การขาย ให้ฟ?