ACVV George

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from ACVV George, Nonprofit Organization, Cnr Cradock and Marberius Sttreet, George.

ACVV lewer maatskaplike dienste aan kwesbare kinders, gesinne, vroue en ouer persone/ ACVV renders social services to vulnerable children, families, women and older persons

24/09/2022

Heritage Day 2022

On this day, South Africans celebrate their culture and the diversity of their beliefs and traditions, in the wider context of a nation that belongs to all its people.

🇿🇦Proudly celebrating the cultural wealth of our nation.🇿🇦

18/09/2022

"Cultivate love and kindness in a child to sow the seeds of compassion. And only then you will build a great civilization, a great nation "...

Photos from ACVV George's post 01/09/2022

On this beautiful Spring day of the year 2022 after celebrating Woman's month, ACVV George recalls' a beautiful piece of history...

The ACVV was established 118 years ago, on 1 September 1904 in Cape Town by a group of women who wished to offer assistance to Women and children.

Today the ACVV, one of the largest welfare organisations in South Africa, has grown and transformed from emergency relief, primary health care and educational services to comprehensive social work and protection services for children and older persons.

# Honored and humbled to be part of the ACVV family.#
‐---‐------------------------------------------------------------------
Op hierdie pragtige Lentedag van die jaar 2022 na die viering van Vrouemaand, herroep ACVV George 'n pragtige stukkie geskiedenis...

Die ACVV is 118 jaar gelede, op 1 September 1904 in Kaapstad gestig deur 'n groep vroue wat hulp aan Vroue en kinders wou bied.

Vandag het die ACVV, een van die grootste welsynsorganisasies in Suid-Afrika, gegroei en getransformeer van noodleniging, primêre gesondheidsorg en opvoedkundige dienste, na omvattende maatskaplike werk en beskermingsdienste vir kinders en ouer persone.

# Geëerd om deel te wees van die ACVV-familie.#

29/08/2022

By sharing three different incidents of gender-based violence she endured, Brooke May, who teaches English and life orientation at York High School, hopes to throw a life line to teens who struggle with similar situations and that they will find comfort in the fact that they are not alone.

Read more here: https://bit.ly/3KsFzHL

Photos from George Municipality's post 22/08/2022

Photos from George Municipality's post

09/08/2022

ACVV George Bestuur wens u 'n gelukkige Vrouedag toe.

02/08/2022
Photos from ACVV George's post 19/07/2022

... The office distributed delicious warm soup and freshly baked bread.

Photos from ACVV George's post 15/07/2022

During the school holidays a Holiday Program were held in Hoogekraal for the children of the area.

Photos from ACVV George's post 15/07/2022

The Children's Rights and responsibilities with the different types of abuse were presented by Ciska van Rooyen (Social Worker) and Curtley Africa (Social auxiliary Worker) for the community of Hoogekraal. #15072022

04/07/2022

MAATSKAPLIKE HULPWERKER
ACVV GEORGE

MINIMUM VEREISTES:
• Registrasie by SACSSP en bewys van betaling van 2022/23 jaargelde
• Kennis en ervaring van ontwikkelingsgerigte maatskaplikewerk dienste, Kinderwet en kinderbeskermingsdienste
• Rekenaarvaardig
• Geldige rybewys
• Polisie- & Kinderbeskermingsregisterklaring
Diensaanvaarding: 01 September 2022
Rig volledige CV met gesertifiseerde afskrifte van alle relevante dokumente aan: Die Streekbestuurder, ACVV George.
Epos: [email protected]
Aansoeke sluit: 22 Julie 2022
Navrae: Mev T du Toit (044)6907922 of epos [email protected]
_____________________________________________________________________
SOCIAL AUXILIARY WORKER POST
ACVV GEORGE

MINIMUM REQUIREMENTS:
• Registered with SACSSP and proof of payment of annual fee for 2022/23
• Knowledge and experience of developmental social work, Children’s ACT and child protection services
• Computer literacy
• Valid driver’s lisence
• Police and Child Protection Register Clearance
To commence duties: 01 September 2022
Send complete CV with certified copies of all relevant documents to: The Regional Manager, ACVV George
Email: [email protected]
Closing date: 22 July 2022
Enquiries: Mrs T du Toit (044)6907922 or email [email protected]

Photos from ACVV National Council / Hoofbestuur's post 24/06/2022

Photos from ACVV National Council / Hoofbestuur's post

22/06/2022

MAATSKAPLIKE WERKER
ACVV GEORGE

MINIMUM VEREISTES:
• Registrasie by SACSSP en bewys van betaling van 2022/23
jaargelde
• Kennis en ervaring van ontwikkelingsgerigte Maatskaplikewerk dienste, Kinderwet en kinderbeskermingsdienste
• Rekenaarvaardig
• Geldige rybewys E/EB
• Polisie- & Kinderbeskermingsregisterklaring

Diensaanvaarding: 01 Augustus 2022

Rig volledige CV met gesertifiseerde afskrifte van alle relevante dokumente aan: Die Streekbestuurder, ACVV George by epos: [email protected]
Aansoeke sluit: 30 Junie 2022
Navrae: Mev T du Toit (044)6907922 of epos [email protected]

SOCIAL WORKER POST
ACVV GEORGE

MINIMUM REQUIREMENTS:

• Registered with SACSSP and proof of payment of annual fee for 2022/23
• Knowledge and experience of developmental social work, Children’s ACT and child protection services
• Computer literacy
• Valid driver’s lisence
• Police and Child Protection Register Clearance

To commence duties: 01 August 2022

Send complete CV with certified copies of all relevant documents to: The Regional Manager, ACVV, at email: [email protected]
Closing date: 30 Junie 2022
Enquiries: Mrs T du Toit (044)6907922 or email:
[email protected]

22/06/2022
19/06/2022
Photos from ACVV George's post 17/06/2022

17 June 2022. Youth Day celebration @ ACVV George office. Foster children and Parents had a fun filled day preparing there own "potjies" and enjoying it afterwards.

Photos from Vinknes Kleuterskool's post 14/06/2022

Photos from Vinknes Kleuterskool's post

05/06/2022

Die ACVV van George in samewerking met Pacaltsdorp Laerskool het op Donderdag 2 Junie ‘n stil optog gehou ter bewusmaking van kinderregte.

Dit het deel gevorm van Kinderbeskermingsweek wat duur van Maandag 30 Mei tot Sondag 5 Junie. Lees meer hier: https://bit.ly/3PWNkIu

Photos from ACVV George's post 02/06/2022

Thank you for your support...

Photos from ACVV George's post 02/06/2022

On 02 June 2022, ACVV George in collaboration with Pacaltsdorp Primary School held a silent march to raise awareness of Child Rights and also for Child Protection Week which will take place from Monday 30 May 2022. The school, which consists of 1531 learners, made posters with slogans on them that dealt with Children's Rights. The awareness march is organized to make the community aware of the Children's Rights.

Op 02 Junie 2022 het ACVV George in samewerking met Pacaltsdorp Laerskool ‘n stille optog gehou ter bewusmaking van KinderRegte en ook vir Kinderbeskermings Week wat vanaf Maandag 30 Mei 2022 plaas vind. Die skool wat bestaan uit 1531 leerders het plakkate gemaak met slagspreuke daarop wat gehandel het oor Kinderregte. Die bewusmakings optog is gereel om die gemeensakp bewus te maak van die KinderRegte.

Photos from ACVV George's post 01/06/2022

31/05/2022

Encourage your child 💚 Jou kind benodig positiewe aanmoediging.

Photos from ACVV George's post 30/05/2022

Child Protection Week 2022

Photos from ACVV National Council / Hoofbestuur's post 27/05/2022

Photos from ACVV National Council / Hoofbestuur's post

Photos from ACVV George's post 27/05/2022

.


#1june2022

Beskerm ons toekomstige leiers
Let's protect our future leaders

Photos from ACVV National Council / Hoofbestuur's post 26/05/2022

Photos from ACVV National Council / Hoofbestuur's post

21/05/2022

Please help protect our children and vulnerable people. Give Hope. Give Warmth through Project Winter Hope and the ACVV's Bottles of Ubuntu.

If you are close to Somerset West please consider donating to ACVV Bright Lights Child and Youth Care Centre.

10/05/2022

ACVV VINKNES KLEUTER- EN PRE-PRIMêRE SKOOL
GR R AFRIKAANSE OPVOEDER

VEREISTES
Volledige en uitgebreide CV
Vlak 5 (& besig met B.Ed Graad) OF
Onderwysdiploma
Caps
Minstens 3 jaar ondervinding as Gr R Opvoeder
Tweetalig
Rekenaar- en sterk kommunikasievaardighede
SACE Registrasie
Polisieklaring Sertifikaat

AANBEVELING
Bewys van Covid In-enting
Moet 1 Junie 2022 begin

Stuur CV na
Die Hoof
[email protected]
Aansoeke sluit op 20 Mei 2022
__________________________________________________________________

Photos from ACVV George's post 08/05/2022

Photos from ACVV George's post

03/05/2022

International Child & Youth Care Week is from the 4th to the 10th of May 2020.
During this week we celebrate the valuable contribution of child and youth care practitioners to supporting children, youth, families and communities.
This week we get to acknowledge their meaningful contribution to making our world a better place.

01/05/2022
01/05/2022

GEBORGDE INHOUD - Dit is geen geheim dat die vrouens van Suid-Afrika geteister word deur geweld nie. Geslagsgebaseerde geweld (GGG) is ‘n diepgaande en wydverspreide probleem wat ‘n disproporsionele impak het op elke aspek van vrouens se lewens. GGG is sistemies en verskans in Suid-Afrikaanse instellings, kulture en tradisies.

Lees meer oor ‘N GROOT OORWINNING IN DIE OORLOG TEEN GESLAGSGEBASEERDE GEWELD. Klik op die skakel: https://bit.ly/3LBpj75

29/04/2022
21/04/2022

SOCIAL WORKER POST
ACVV GEORGE

MINIMUM REQUIREMENTS:

• Registered with SACSSP and proof of payment of annual fee for 2022/23
• Knowledge and experience of developmental social work, Children’s ACT and child protection services
• Computer literacy
• Valid driver’s lisence
• Police and Child Protection Register Clearance

To commence duties: 01 June 2022

Send complete CV with certified copies of all relevant documents to: The Regional Manager, ACVV, at email: [email protected]

Closing date: 30 April 2022

Enquiries: Mrs T du Toit (044)6907922 or email:
[email protected]

Photos from ACVV George's post 14/04/2022

“Easter is meant to be a symbol of hope, renewal and new life. “

How wonderful to know that it is by Grace that we have been saved and that our names are written on his palms✨

Spend time with your loved ones this Easter time and may we never forget the reason we celebrate✝️

Love, blessings and hope 🌿
ACVV George

Photos from ACVV George's post 05/04/2022

A Puppet show was held for crèche children with the focus on Child protection.

Photos from ACVV George's post 05/04/2022

During the holidays children from the Parkdene Area enjoyed a Holiday Program focusing on Easter.

05/04/2022

SOCIAL WORKER POST
ACVV GEORGE

MINIMUM REQUIREMENTS:

• Registered with SACSSP and proof of payment of annual fee for 2022/23
• Knowledge and experience of developmental social work, Children’s ACT and child protection services
• Computer literacy
• Valid driver’s lisence
• Police and Child Protection Register Clearance

To commence duties: 01 June 2022

Send complete CV with certified copies of all relevant documents to: The Regional Manager, ACVV, at email: [email protected]

Closing date: 10 April 2022

Enquiries: Mrs T du Toit (044)6907922 or email:
[email protected]

05/04/2022

MAATSKAPLIKE WERKER
ACVV GEORGE

MINIMUM VEREISTES:

• Registrasie by SACSSP en bewys van betaling van 2022/23 jaargelde
• Kennis en ervaring van ontwikkelingsgerigte
Maatskaplikewerk dienste, Kinderwet en
kinderbeskermingsdienste
• Rekenaarvaardig
• Geldige rybewys E/EB
• Polisie- & Kinderbeskermingsregisterklaring

Diensaanvaarding: 01 Junie 2022

Rig volledige CV met gesertifiseerde afskrifte van alle relevante dokumente aan: Die Streekbestuurder, ACVV George by epos: [email protected]

Aansoeke sluit: 10 April 2022

Navrae: Mev T du Toit (044)6907922 of epos [email protected]

Photos from ACVV George's post 21/03/2022

ferent ways, that is the way I can describe it. I have a normal life.”

– Chris Burke, American Actor and Folk Singer

21/03/2022

Celebrate Human Rights Day
21 March 2022

16/03/2022
15/03/2022
15/03/2022

Say it Loud, Say it Proud: ❤️ HAPPY WORLD SOCIAL WORK DAY, COLLEAGUES!!! ❤️

13/03/2022

ACVV George wens Mev Rina de Swardt, die Voorsitter, 'n gelukkige verjaarsdag toe. Mag u ryklike seën ontvang in u nuwe lewensjaar.

Photos from ACVV George's post 11/03/2022

💫Social Work month!💫

You can no longer see or identify yourself solely as a member of a tribe, but as a citizen of a nation of one people working toward a common purpose.”- Idowu Koyenikan

_ Our very society is just so very blessed to have such amazingly wonderful people like you who actually turn up to serve the society and actually volunteer all these social works.

Thank you to all the very social workers.

08/03/2022
03/03/2022

Videos (show all)

16 days of Activism
Body safety lessons  at a local rural school !
Enjoying the ACVV George garage Sale. C/o Cradock and Marbrius street.
🤝Team work really will make the dream work. 💪We as the ACVV George team had the wonderful opportunity to receive trainin...

Telephone

Website

Address


Cnr Cradock And Marberius Sttreet
George
6529

Opening Hours

Monday 07:30 - 16:00
Tuesday 07:30 - 16:00
Wednesday 07:30 - 16:00
Thursday 07:30 - 16:00
Friday 07:30 - 16:00

Other Nonprofit Organizations in George (show all)
York High Interact Club York High Interact Club
Meade Street
George, 6529

York High Interact Club is situated in George, South Africa. It is a very active club with many proj

Backing Vusi Backing Vusi
George

One of our fellow athletes, Vusi Marenene, who we've shared many rides and runs with was involved in

VolkSwaggers VolkSwaggers
George

Club for VW enthusiasts

Eden Judo Development Eden Judo Development
24 Market Street
George, 6529

Eden Judo Development is a registered Non-profit Organisation since 2016, with ONE purpose, to offer

Wild Mongoo SA Wild Mongoo SA
George

Empowering women in Africa to Flourish and Bloom, one "WILD" life changing product at a time.

Trans Tec SA Trans Tec SA
George, 6534

Here at Trans Tec SA, we driven by a single goal; to do our part in making the world a better place

Shydac /Save Haven Youth Development and After Care Shydac /Save Haven Youth Development and After Care
George

Caring for our community

PDSA George friends PDSA George friends
9 Pienaar Street
George, 6529

Helping sick and injured animals is the mission of the PDSA (People's Dispensary for Sick Animals).

ZNJ Bit-Foundation ZNJ Bit-Foundation
Thembalethu Lonwabo/Badi Street
George

Let's work together building oUr FOUNDATION for a better tomorrow

Môreson ACVV Kinder- en Jeugsorgsentrum Môreson ACVV Kinder- en Jeugsorgsentrum
18 Charlotte Street
George, 6529

Hierdie blad is geskep om erkenning te gee aan die behoeftes van ons kinders wat hulle in wanhoop vind vir redes buite hul beheer. Môreson bestaan uit 8 huise waarin 12 tot 14 kind...

Fundraising for hungry kids in our community western cape george Fundraising for hungry kids in our community western cape george
Newcombi
George

ons samel kosies en kleurtjies in vir d minner bevooregtes regom george

Digital Village Digital Village
11 Brick Road
George, 6530

Digital Village is a non-profit organization committed to providing free or affordable next generati