Zendo Apartment

Chuỗi Hotel-Restaurant đẳng cấp trung tâm TP.Nha Trang,cách biển 100m.

Photos from Zendo Apartment's post 14/10/2022

𝐵Đ𝑆 𝑣𝑎̀ 𝐶ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜𝑎́𝑛 𝑙𝑎𝑜 𝑑𝑜̂́𝑐 𝑘𝑜 𝑝ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑜𝑎̣𝑡 𝑠𝑢̛̣ 𝑟𝑎 đ𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑇Đ 𝑙𝑜̛́𝑛.
𝐷𝑜̀𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑑𝑜̀𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝐷𝑁 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑘ℎ𝑎𝑛 ℎ𝑖𝑒̂́𝑚 đ𝑒̂́𝑛 𝑣𝑎̣̂𝑦.
𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑜̛𝑛 𝑘ℎ𝑢̉𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑎𝑦 𝑛𝑔𝑎̀𝑛ℎ 𝑔𝑖̀ 𝑠𝑒̃ 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑚 𝑢̛𝑢 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑣𝑎̀ 𝑘𝑜 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑏𝑖̣ 𝑙𝑜̂̃𝑖 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 : 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔𝑎̀𝑛ℎ 𝐷𝐼̣𝐶𝐻 𝑉𝑈̣ 𝑣𝑎̀ 𝐹𝑛𝐵.
𝑇𝑎̣𝑜 𝑟𝑎 𝑀𝑜̂ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ đ𝑒𝑚 𝑙𝑎̣𝑖 𝑙𝑎̃𝑖 𝑣𝑜̂́𝑛 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝐷𝑁 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑜̀𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑡𝑜̂́𝑡,𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛,𝑚𝑖𝑛ℎ 𝑏𝑎̣𝑐ℎ,ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑐ℎ𝑜 𝑁Đ𝑇 𝑙𝑎̀ 𝑡𝑟𝑎̆𝑛 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑏𝑎𝑜 𝑙𝑎̂𝑢 𝑛𝑎𝑦 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ.

𝑽𝒂̀ 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝑵𝑮𝑼𝒀 𝒄𝒐́ 𝑪𝑶̛,𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 𝒓𝒂 𝒎𝒂̆́𝒕 𝒎𝒐̂ 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 đ𝒂̂̀𝒖 𝒕𝒖̛ 𝑩Đ𝑺 𝒕𝒂̣𝒐 𝑫𝑶̀𝑵𝑮 𝑻𝑰𝑬̂̀𝑵 𝒕𝒐̂́𝒕 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒂́𝒄 𝑵Đ𝑻.

✅ 𝗛𝗲̣̂ 𝘀𝗶𝗻𝗵 𝘁𝗵𝗮́𝗶 𝗧Đ đ𝗮 𝗱𝗮̣𝗻𝗴,𝗽𝗵𝗼𝗻𝗴 𝗽𝗵𝘂́ :

🎯Quỹ đầu tư & quản lý tài sản
🎯Công ty truyền thông Media
🎯Khu du lịch leo núi & trồng thảo dược 5ha
🎯Công ty cổ phần đầu tư Thương mại-Xuất nhập khẩu,sản xuất : yến,trầm hương,bia,dược liệu,gỗ…
🎯Khu du lịch Làng Sen 6ha
🎯Showroom các thương phẩm : yến,trầm hương,bia,dược liệu,gỗ…
🎯Sàn giao dịch BĐS
🎯Chuỗi nhà hàng : lẩu Nhật,Hải sản,cơm niêu HN,cảng biển Nam Vân Phong…
🎯Chuỗi Hotel-Cafe
🎯Resort Khánh Hiệp Nhà vườn dưới tán rừng 4ha
🎯Xưởng sản xuất nhà gỗ lắp ghép và gỗ nội thất…

✅ 𝗦𝘂̛̣ 𝗸𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘀𝗮̆́𝗽 𝘁𝗼̛́𝗶 :

15/10 khai trương nhà hàng Lẩu Sĩ Phú 4 sao
2/11 khai trương Hotel 3* cách biển 100m

𝑲𝒊́𝒏𝒉 𝒎𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒂́𝒄 𝑨𝑪 𝒕𝒉𝒂𝒎 𝒅𝒖̛̣ 𝒗𝒂̀ 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒍𝒖̛𝒖 𝒂̣ ☺️❤️!

➖➖➖➖➖➖➖➖

👉AC join group tìm hiểu các mô hình kinh doanh của DN nha ☺️🤝:

https://zalo.me/g/dfcngv926

Follow me : ▶️🅿️
𝐙𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐋𝐀𝐍𝐃

31/08/2022

𝗔𝗻𝗵 𝘁𝗵𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝗼𝗻 𝗴𝗮́𝗶 𝗱𝗶̣𝘂 𝗱𝗮̀𝗻𝗴 𝗵𝗮𝘆 𝗾𝘂𝘆𝗲̂́𝗻 𝗱𝘇𝘂̃𝘂 ???
𝗛𝗼̉𝗶 𝘃𝗮̣̂𝘆 𝘁𝗵𝗼̂𝗶 𝗰𝗵𝘂̛́ 𝗲𝗺 𝘁𝗶́𝗻𝗵 đ𝗮̀𝗻 𝗼̂𝗻𝗴 ,𝗸𝗮𝗸𝗮 😆

P/S : Chuỗi Căn hộ dịch vụ - Hotel & CƠ CHẾ VỐN - IPO,tại sao ko ?! 😉

29/08/2022

𝗧𝗔̣̂𝗡 𝗛𝗨̛𝗢̛̉𝗡𝗚 𝗖𝗨𝗢̣̂𝗖 𝗦𝗢̂́𝗡𝗚 𝗠𝗢̛́𝗜 𝗖𝗨̉𝗔 𝗕𝗔̣𝗡 𝗩𝗢̛́𝗜 𝗖𝗔̆𝗡 𝗛𝗢̣̂ 𝗠𝗢̛́𝗜 𝗧𝗜𝗡𝗛 𝗦𝗔𝗡𝗚 𝗧𝗥𝗢̣𝗡𝗚 𝗡𝗔̀𝗬

👇👇👇

Photos from Zendo Apartment's post 29/08/2022

𝗧𝗔̣̂𝗡 𝗛𝗨̛𝗢̛̉𝗡𝗚 𝗖𝗨𝗢̣̂𝗖 𝗦𝗢̂́𝗡𝗚 𝗠𝗢̛́𝗜 𝗖𝗨̉𝗔 𝗕𝗔̣𝗡 𝗩𝗢̛́𝗜 𝗖𝗔̆𝗡 𝗛𝗢̣̂ 𝗠𝗢̛́𝗜 𝗧𝗜𝗡𝗛 𝗦𝗔𝗡𝗚 𝗧𝗥𝗢̣𝗡𝗚 𝗡𝗔̀𝗬
👇👇👇

🏨 𝐙𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐀𝐩𝐚𝐫𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭
- 𝗖𝗵𝘂𝗼̂̃𝗶 𝗰𝗮̆𝗻 𝗵𝗼̣̂ 𝗱𝗶̣𝗰𝗵 𝘃𝘂̣ 𝗦𝗮𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼̣𝗻𝗴-𝗧𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗻𝗴𝗵𝗶-𝗧𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗶𝗲̣̂𝗺
🎯𝑲𝑫𝑪 𝑷𝒉𝒖́ 𝑴𝒚̃ 𝑯𝒖̛𝒏𝒈,𝑷.𝑻𝒂̂𝒏 𝑷𝒉𝒐𝒏𝒈,𝑸7
☎️ 035.9579.399

NHIỀU LOẠI PHÒNG FULL SERVICED
—TRUNG TÂM Q7, GẦN VIVO CITY—

♥️ Cho thuê căn hộ studio đầy đủ tiện nghi với nhiều loại phòng khác nhau từ 25-30m2.

♥️ VỊ TRÍ:
Vị trí trung tâm quận 7,KDC Phú Mỹ Hưng
*Camera gắn khắp phố,an ninh 3 lớp
* Nằm cách Vivo City 300m
* Cách Crescent Mall 900m
* Nằm cách sân bay 40 phút đi taxi
* Cách quận 1 chưa tới 10 phút taxi
* Nằm giữa các quận 3, 10, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh...
* Khu phố người Hàn sầm uất và lịch sự
* Đường nội khu lớn,thoáng đãng nhưng ít xe và yên tĩnh.
* Cách siêu thị, nhà hàng, quán cafe vài bước chân.

❤️ NỘI THẤT
* Thang máy hiện đại
* Giường - nệm êm ái
* Drap mền Hàn Quốc. Mới 100%
* Tủ quần áo, kệ đầu giường
* Bàn làm việc, ghế
* Tv màn hình phẳng
* Tủ lạnh xịn xò
*Sofa
*Điều hoà
*Tủ bếp + đồ gia dụng bếp
*Két sắt mini
* Wifi tốc độ cao (150Mb/s)

❤️ TIỆN ÍCH TOÀ NHÀ:
* Sảnh đón tiếp khách sang trọng
* Máy giặt,sân phơi rộng rãi

❤️ DỊCH VỤ FREE :
* Điện,nước và phí quản lý
* Dọn phòng 1 lần/tuần
* Để xe
* Internet
* Cáp
* Giờ tự do 24/7

❤️ GIÁ THUÊ : 10/tháng
(Khung giá xung quanh từ 500-700-1200$)

Want your restaurant to be the top-listed Restaurant in Nha Trang?
Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

𝗧𝗔̣̂𝗡 𝗛𝗨̛𝗢̛̉𝗡𝗚 𝗖𝗨𝗢̣̂𝗖 𝗦𝗢̂́𝗡𝗚 𝗠𝗢̛́𝗜 𝗖𝗨̉𝗔 𝗕𝗔̣𝗡 𝗩𝗢̛́𝗜 𝗖𝗔̆𝗡 𝗛𝗢̣̂ 𝗠𝗢̛́𝗜 𝗧𝗜𝗡𝗛 𝗦𝗔𝗡𝗚 𝗧𝗥𝗢̣𝗡𝗚 𝗡𝗔̀𝗬 👇👇👇

Telephone

Website

Address


02 Đặng Tất
Nha Trang

Other Nha Trang restaurants (show all)
The Rooftop Lounge The Rooftop Lounge
73/6 Trần Quang Khải
Nha Trang, 650000

Nha Trang's favorite expat hangout since 2007. Our cozy lounge will enchant you with smart music, food and cocktails!

Let It Be Let It Be
118 Bạch Đằng
Nha Trang

118 Bạch Đằng

Novotel Nha Trang Novotel Nha Trang
50 Tran Phu Street
Nha Trang, 652076

Welcome to Novotel Nha Trang, one of the top 4-star hotels in Vietnam.

Hali Coffee Hali Coffee
85 Thái Nguyên
Nha Trang

Coffee & More

Quán Bờ Biển - Hải Sản Tươi Sống Quán Bờ Biển - Hải Sản Tươi Sống
Lô 7 + 8, Phạm Văn Đồng, Vĩnh Hải, Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Nha Trang

Seafood Restaurant

Tạp hoá Mặn Mặn Tạp hoá Mặn Mặn
Đường Võ Thị Sáu
Nha Trang

Bún Chả ADuy Bún Chả ADuy
Số 4 Đường Nguyễn Khắc Viện
Nha Trang, 65000

ADuy Quán Bún Chả Hà Nội Bún Đậu Mắm Tôm Bún Thịt Nướng

Bún Chả Hà Nội BÀ HOAN - 118 Hồng Bàng, Nha Trang Bún Chả Hà Nội BÀ HOAN - 118 Hồng Bàng, Nha Trang
118A Hồng Bàng
Nha Trang, 650000

Thưởng thức hương vị CHUẨN HÀ NỘI với những món thân quen tại BÀ HOAN!

Bánh Cuốn Cô Diệu Bánh Cuốn Cô Diệu
Khu B Chợ Vĩnh Hải
Nha Trang

Sđt: 0353616295 Nhận đặt số lượng lớn !!!

Anrizon Steakhouse Nha Trang Anrizon Steakhouse Nha Trang
3-5 Phạm Văn Đồng, Phường Vĩnh Phước, Tp. Nha Trang
Nha Trang, 650000

Anrizon Restaurant Nha Trang được thiết kế hiện đại, ấm cúng cùng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, là nơi khách có thể trải nghiệm tiệc Buffet Hải Sản Nướng tươi ngon và các món ă...

Trà sữa- Ăn vặt PANDA Trà sữa- Ăn vặt PANDA
115 Hồng Bàng
Nha Trang

Quán thoáng mát�, đồ uống ngon, sạch sẽ�

Oh Yeah 58 Oh Yeah 58
222 Nguyễn Thị Minh Khai
Nha Trang