The FreeDom Cut

The FreeDom Cut

ตัดผมชาย (barbershop)

15/12/2022

ปีใหม่หยุด ‼️
31 ธค. - 2 มค. 🧘‍♂️🧘‍♂️
เปิดวันที่ 3 มค.
🙏🙏🙏

09/12/2022

Superhigh fade 🥹🥹
.
วันนี้ร้านเปิดแล้วนะครับบ
มาตัดกันครับบบบ 💈💈💈💈
**ร้านสะอาดฉีดฆ่าเชื้อทุกวันครับ**
*จองคิวได้ครับ
เด็ก 60
ม.ปลาย-ป.ตรี 70-80
ผู้ใหญ่ 100
ตัด+เซ็ท 140
📍ร้านแถวดับเพลิงเทศบาลยโสธรครับ
สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
Facebook: The freedom cut
#ตัดผมชาย #ตัดผมชายยโสธร #ยโสธร #ยโส
#ตัดผมยโส
.

30/11/2022

🤍🤍
.
วันนี้ร้านเปิดแล้วนะครับบ
มาตัดกันครับบบบ 💈💈💈💈
**ร้านสะอาดฉีดฆ่าเชื้อทุกวันครับ**
*จองคิวได้ครับ
เด็ก 60
ม.ปลาย-ป.ตรี 70-80
ผู้ใหญ่ 100
ตัด+เซ็ท 140
📍ร้านแถวดับเพลิงเทศบาลยโสธรครับ
สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
Facebook: The freedom cut
#ตัดผมชาย #ตัดผมชายยโสธร #ยโสธร #ยโส
#ตัดผมยโส
.

Photos from The FreeDom Cut's post 29/11/2022

🖤🖤🖤
.
วันนี้ร้านเปิดแล้วนะครับบ
มาตัดกันครับบบบ 💈💈💈💈
**ร้านสะอาดฉีดฆ่าเชื้อทุกวันครับ**
*จองคิวได้ครับ
เด็ก 60
ม.ปลาย-ป.ตรี 70-80
ผู้ใหญ่ 100
ตัด+เซ็ท 140
📍ร้านแถวดับเพลิงเทศบาลยโสธรครับ
สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
Facebook: The freedom cut
#ตัดผมชาย #ตัดผมชายยโสธร #ยโสธร #ยโส
#ตัดผมยโส
.

16/11/2022

วันนี้ร้านเปิดแล้วนะครับบ
มาตัดกันครับบบบ 💈💈💈💈
**ร้านสะอาดฉีดฆ่าเชื้อทุกวันครับ**
*จองคิวได้ครับ
เด็ก 60
ม.ปลาย-ป.ตรี 70-80
ผู้ใหญ่ 100
ตัด+เซ็ท 140
📍ร้านแถวดับเพลิงเทศบาลยโสธรครับ
สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
Facebook: The freedom cut
#ตัดผมชาย #ตัดผมชายยโสธร #ยโสธร #ยโส
#ตัดผมยโส
.

15/11/2022

วันนี้ร้านเปิดแล้วนะครับบ
มาตัดกันครับบบบ 💈💈💈💈
**ร้านสะอาดฉีดฆ่าเชื้อทุกวันครับ**
*จองคิวได้ครับ
เด็ก 60
ม.ปลาย-ป.ตรี 70-80
ผู้ใหญ่ 100
ตัด+เซ็ท 140
📍ร้านแถวดับเพลิงเทศบาลยโสธรครับ
สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
Facebook: The freedom cut
#ตัดผมชาย #ตัดผมชายยโสธร #ยโสธร #ยโส
#ตัดผมยโส
.

02/11/2022

หยุด !!
เปิดอีกทีวันที่ 5 ครับ 😁😁

27/10/2022

วันนี้ร้านเปิดแล้วนะครับบ
มาตัดกันครับบบบ 💈💈💈💈
**ร้านสะอาดฉีดฆ่าเชื้อทุกวันครับ**
*จองคิวได้ครับ
เด็ก 50-60
ม.ปลาย+ปวช 60-70
ผู้ใหญ่ 100
ตัด+เซ็ท 140
📍ร้านแถวดับเพลิงเทศบาลยโสธรครับ
สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
Facebook: The freedom cut

24/10/2022

วันนี้ร้านเปิดแล้วนะครับบ
มาตัดกันครับบบบ 💈💈💈💈
**ร้านสะอาดฉีดฆ่าเชื้อทุกวันครับ**
*จองคิวได้ครับ
เด็ก 50-60
ม.ปลาย+ปวช 60-70
ผู้ใหญ่ 100
ตัด+เซ็ท 140
📍ร้านแถวดับเพลิงเทศบาลยโสธรครับ
สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
Facebook: The freedom cut

05/10/2022

ปิดร้าน1วันครูบ

27/09/2022

ไฟมาแล้ว
เปิดร้านได้
มาเด้อตัดผม💇💇🏻‍♂️

25/09/2022

วันนี้ร้านเปิดแล้วนะครับบ
มาตัดกันครับบบบ 💈💈💈💈
**ร้านสะอาดฉีดฆ่าเชื้อทุกวันครับ**
*จองคิวได้ครับ
เด็ก 50-60
ม.ปลาย+ปวช 60-70
ผู้ใหญ่ 100
ตัด+เซ็ท 140
📍ร้านแถวดับเพลิงเทศบาลยโสธรครับ
สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
Facebook: The freedom cut

17/09/2022

วันนี้ร้านเปิดแล้วนะครับบ
มาตัดกันครับบบบ 💈💈💈💈
**ร้านสะอาดฉีดฆ่าเชื้อทุกวันครับ**
*จองคิวได้ครับ
เด็ก 50-60
ม.ปลาย+ปวช 60-70
ผู้ใหญ่ 100
ตัด+เซ็ท 140
📍ร้านแถวดับเพลิงเทศบาลยโสธรครับ
สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
Facebook: The freedom cut

The FreeDom Cut 03/08/2022

The FreeDom Cut

❌ร้านหยุด2วันนะครับ❌
✅เปิดร้านวันศุกร์✅

The FreeDom Cut ตัดผมชาย (barbershop)

27/07/2022

วันนี้ร้านเปิดแล้วนะครับบ
มาตัดกันครับบบบ 💈💈💈💈
**ร้านสะอาดฉีดฆ่าเชื้อทุกวันครับ**
*จองคิวได้ครับ
เด็ก 50-60
ม.ปลาย+ปวช 60-70
ผู้ใหญ่ 100
ตัด+เซ็ท 140
📍ร้านแถวดับเพลิงเทศบาลยโสธรครับ
สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
Facebook: The freedom cut

10/07/2022

วันนี้ร้านเปิดแล้วนะครับบ
มาตัดกันครับบบบ 💈💈💈💈
**ร้านสะอาดฉีดฆ่าเชื้อทุกวันครับ**
*จองคิวได้ครับ
เด็ก 50-60
ม.ปลาย+ปวช 60-70
ผู้ใหญ่ 100
ตัด+เซ็ท 140
📍ร้านแถวดับเพลิงเทศบาลยโสธรครับ
สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
Facebook: The freedom cut

26/06/2022

วันนี้ร้านเปิดแล้วนะครับบ
มาตัดกันครับบบบ 💈💈💈💈
**ร้านสะอาดฉีดฆ่าเชื้อทุกวันครับ**
*จองคิวได้ครับ
เด็ก 50-60
ม.ปลาย+ปวช 60-70
ผู้ใหญ่ 100
ตัด+เซ็ท 140
📍ร้านแถวดับเพลิงเทศบาลยโสธรครับ
สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
Facebook: The freedom cut

23/06/2022

วันนี้ร้านเปิดแล้วนะครับบ
มาตัดกันครับบบบ 💈💈💈💈
**ร้านสะอาดฉีดฆ่าเชื้อทุกวันครับ**
*จองคิวได้ครับ
เด็ก 50-60
ม.ปลาย+ปวช 60-70
ผู้ใหญ่ 100
ตัด+เซ็ท 140
📍ร้านแถวดับเพลิงเทศบาลยโสธรครับ
สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
Facebook: The freedom cut

19/06/2022

วันนี้ร้านเปิดแล้วนะครับบ
มาตัดกันครับบบบ 💈💈💈💈
**ร้านสะอาดฉีดฆ่าเชื้อทุกวันครับ**
*จองคิวได้ครับ
เด็ก 50-60
ผู้ใหญ่ 80
ตัดเซ็ดผม100ครับ
📍ร้านแถวดับเพลิงเทศบาลยโสธรครับ
สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
Facebook: The freedom cut

17/06/2022

❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

เปิดๆๆๆๆวันนี้ร้านเปิดแล้วนะครับบ
มาตัดกันครับบบบ 💈💈💈💈
*จองคิวได้ครับ
เด็ก 50-60
ผู้ใหญ่ 80
ตัดเซ็ดผม100ครับ
📍ร้านแถวดับเพลิงเทศบาลยโสธรครับ
สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
Facebook: The freedom cut

16/06/2022

วันนี้ร้านเปิดแล้วนะครับบ
มาตัดกันครับบบบ 💈💈💈💈
**ร้านสะอาดฉีดฆ่าเชื้อทุกวันครับ**
*จองคิวได้ครับ
เด็ก 50-60
ผู้ใหญ่ 80
ตัดเซ็ดผม100ครับ
📍ร้านแถวดับเพลิงเทศบาลยโสธรครับ
สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
Facebook: The freedom cut

11/06/2022

วันนี้ร้านเปิดแล้วนะครับบ
มาตัดกันครับบบบ 💈💈💈💈
**ร้านสะอาดฉีดฆ่าเชื้อทุกวันครับ**
*จองคิวได้ครับ
เด็ก 50-60
ผู้ใหญ่ 80
ตัดเซ็ดผม100ครับ
📍ร้านแถวดับเพลิงเทศบาลยโสธรครับ
สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
Facebook: The freedom cut

20/05/2022

จ้างไปได้ครับ แต่ตัดตามใจนักเรียนนะครับ 😁😁😁

ตัดผมให้ถึงที่?!

รอง ผอ. รร. แห่งหนึ่งใน จ.อุบลราชธานี ชี้แจงกรณีมีภาพนักเรียนที่ไม่ตัดผมมา รร. หลังเปิดเทอม ทาง รร. จึงต้องจ้างช่างตัดผมมาตัดให้

รร. ชี้แจงว่า ถึงแม้นักเรียนชายจะไว้ผมสั้น หรือยาวก็ได้ แต่ด้านข้างและด้านหลังต้องไม่ยาวเกินระเบียบ แต่มีนักเรียนชายหลายคน ผมยาวเกินระเบียบ

จึงขอให้นักเรียนที่ผมยาว ไปตัดผมมาใหม่ให้ถูกระเบียบ ไม่เกินวันศุกร์ที่ 20 พ.ค. แต่วันที่ 18 พ.ค. แล้ว นักเรียนก็ยังไม่ตัดผม

“จึงคิดว่านักเรียนอาจจะไม่ว่าง”

จึงไปติดต่อช่างตัดผมที่เป็นศิษย์เก่าให้มาอำนวยความสะดวกให้ถึง รร. และคิดค่าตัดถูกกว่าที่ร้าน เพียงหัวละ 50 บาท

โดย รร. ไม่มีผลผระโยชน์ใดๆร่วมกับช่างตัดผม ส่วนนักเรียนที่ผิดระเบียบมี 58 คน เป็นนักเรียนชั้น ม.2-ม.3

นักเรียนชายที่นำเรื่องมาโพสต์ ก็มาชี้แจงกับครูว่า "เข้าใจผิดไปเอง คิดว่าเป็นสิทธิของนักเรียนที่จะไว้ผมทรงอะไรก็ได้"

ภาพก็ได้มาจากเพื่อน ส่วนตัวเองไม่ได้มา รร. นึกว่าเพื่อนถูกครูแหกผม แล้วต้องมาให้ช่างตัด จึงเอาเรื่องมาเขียน และได้ขอโทษที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดแล้ว

https://ch3plus.com/news/social/morning/291990

18/05/2022

วันนี้ร้านเปิดแล้วนะครับบ
มาตัดกันครับบบบ 💈💈💈💈
**ร้านสะอาดฉีดฆ่าเชื้อทุกวันครับ**
*จองคิวได้ครับ
เด็ก 50-60
ผู้ใหญ่ 80
ตัดเซ็ดผม100ครับ
📍ร้านแถวดับเพลิงเทศบาลยโสธรครับ
สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
Facebook: The freedom cut

11/05/2022

เปิดๆๆๆๆวันนี้ร้านเปิดแล้วนะครับบ
มาตัดกันครับบบบ 💈💈💈💈
*จองคิวได้ครับ
เด็ก 50-60
ผู้ใหญ่ 80
ตัดเซ็ดผม100ครับ
📍ร้านแถวดับเพลิงเทศบาลยโสธรครับ
สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
Facebook: The freedom cut

09/05/2022

เปิดร้านนนนนน 🥰🥰🥰

04/05/2022

วันนี้ร้านเปิดแล้วนะครับบ
มาตัดกันครับบบบ 💈💈💈💈
**ร้านสะอาดฉีดฆ่าเชื้อทุกวันครับ**
*จองคิวได้ครับ
เด็ก 50-60
ผู้ใหญ่ 80
ตัดเซ็ดผม100ครับ
📍ร้านแถวดับเพลิงเทศบาลยโสธรครับ
สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
Facebook: The freedom cut

25/04/2022

เปิดแล้วนะจ๊ะ 💈💈💈💈

วันนี้ร้านเปิดแล้วนะครับบ
มาตัดกันครับบบบ 💈💈💈💈
*จองคิวได้ครับ
เด็ก 50-60
ผู้ใหญ่ 80
ตัดเซ็ดผม100ครับ
📍ร้านแถวดับเพลิงเทศบาลยโสธรครับ
สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
Facebook: The freedom cut

23/04/2022

วันนี้ร้านเปิดแล้วนะครับบ
มาตัดกันครับบบบ 💈💈💈💈
*จองคิวได้ครับ
เด็ก 50-60
ผู้ใหญ่ 80
ตัดเซ็ดผม100ครับ
📍ร้านแถวดับเพลิงเทศบาลยโสธรครับ
สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
Facebook: The freedom cut

20/04/2022

วันนี้ร้านเปิดแล้วนะครับบ
มาตัดกันครับบบบ 💈💈💈💈
**ร้านสะอาดฉีดฆ่าเชื้อทุกวันครับ**
*จองคิวได้ครับ
เด็ก 50-60
ผู้ใหญ่ 80
ตัดเซ็ดผม100ครับ
📍ร้านแถวดับเพลิงเทศบาลยโสธรครับ
สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
Facebook: The freedom cut

Photos from The FreeDom Cut's post 14/04/2022

วันสงกาน ร้านเปิดตามปกตินะครับ 💈💈💈
The FreeDom Cut

12/04/2022

วันนี้เปิดร้านตามปกตินะครับ 🔔💇
มาเด้อตัดโผม💇
*จองคิวได้ครับ
เด็ก 50-60
ผู้ใหญ่ 80
ตัดเซ็ดผม100ครับ
📍ร้านแถวดับเพลิงเทศบาลยโสธรครับ
สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
Facebook: The freedom cut

03/04/2022

วันนี้เปิดร้านตามปกตินะครับ 🔔💇
มาเด้อตัดโผม💇
*จองคิวได้ครับ
เด็ก 50-60
ผู้ใหญ่ 80
ตัดเซ็ดผม100ครับ
📍ร้านแถวดับเพลิงเทศบาลยโสธรครับ
สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
Facebook: The freedom cut

วันนี้ร้านเปิดแล้วนะครับบ
หยุดวันที่ 23-27 ตุลา
เปิดอีกมีวันที่ 28 ตุลา นะครับ
มาตัดกันครับบบบ 💈💈💈💈
*จองคิวได้ครับ
เด็ก 50-60
ผู้ใหญ่ 80
ตัดเซ็ดผม100ครับ
📍ร้านแถวดับเพลิงเทศบาลยโสธรครับ
สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
Facebook: The freedom cut

31/03/2022

ช่างตรวจแล้วนะครับบ😂😂😂
พรุ่งนี้พร้อมเหลาา ❤️‍🔥
พรุ่งเปิดทำการ 💈💈💈💈

29/03/2022

✅✅✅✅วันนี้ร้านเปิดแล้วนะครับบ✅✅✅✅
❌❌❌❌หยุด 30-31 มีนา นะครับ❌❌❌❌
มาตัดกันครับบบบ 💈💈💈💈
**ร้านสะอาดฉีดฆ่าเชื้อทุกวันครับ**
*จองคิวได้ครับ
เด็ก 50-60
ผู้ใหญ่ 80
ตัดเซ็ดผม100ครับ
📍ร้านแถวดับเพลิงเทศบาลยโสธรครับ
สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
Facebook: The FreeDom Cut

27/03/2022

วันนี้ร้านเปิดแล้วนะครับบ
มาตัดกันครับบบบ 💈💈💈💈
**ร้านสะอาดฉีดฆ่าเชื้อทุกวันครับ**
*จองคิวได้ครับ
เด็ก 50-60
ผู้ใหญ่ 80
ตัดเซ็ดผม100ครับ
📍ร้านแถวดับเพลิงเทศบาลยโสธรครับ
สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
Facebook: The FreeDom Cut

26/03/2022

วันนี้ร้านเปิดแล้วนะครับบ
มาตัดกันครับบบบ 💈💈💈💈
**ร้านสะอาดฉีดฆ่าเชื้อทุกวันครับ**
*จองคิวได้ครับ
เด็ก 50-60
ผู้ใหญ่ 80
ตัดเซ็ดผม100ครับ
📍ร้านแถวดับเพลิงเทศบาลยโสธรครับ
สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
Facebook: The freedom cut

21/03/2022

วันนี้ร้านเปิดแล้วนะครับบ
มาตัดกันครับบบบ 💈💈💈💈
*จองคิวได้ครับ
เด็ก 50-60
ผู้ใหญ่ 80
ตัดเซ็ดผม100ครับ
📍ร้านแถวดับเพลิงเทศบาลยโสธรครับ
สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
Facebook: The freedom cut

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

วันนี้เปิดร้านตามปกตินะครับ 🔔💇มาเด้อตัดผมก่อนปีใหม้เด้อ💇*******เปิดถึงวันที่30นะครับ*****จองคิวได้ครับ*เด็ก 50-60ผู้ใหญ่...

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


ถนนร่วมใจ ยโสธร
Yasothon
35000

เวลาทำการ

จันทร์ 10:00 - 21:00
อังคาร 10:00 - 21:00
พุธ 10:00 - 21:00
พฤหัสบดี 10:00 - 21:00
ศุกร์ 10:00 - 21:00
เสาร์ 10:00 - 21:00
อาทิตย์ 10:00 - 21:00

ร้านตัดผมชาย อื่นๆใน Yasothon (แสดงผลทั้งหมด)
ร้านตัดผมโอนลี่ฟันบาร์เบอร ร้านตัดผมโอนลี่ฟันบาร์เบอร
Yasothon, 35000

ให้บริการตัดผมชาย สตรี ออกแบบทรงผม ?

KHUNCHAY Barber HOUSE KHUNCHAY Barber HOUSE
บ้านตัดผมคุณชาย
Yasothon, 35000

รับออกแบบทรงผมชายฟรี ร้านอยู่ตรงข้าม 7-11 เยื้องๆ บิ๊กแคท โทร 087 393 6519 ช่างชาย