Bi Giving Forward

Bi Giving Forward

นวัตกรรมแห่งอนาคต...นวัตกรรมเทคโนโล?

24/04/2018
วิธีการซื้อสินค้า ใน Giving Forward 24/04/2018

วิธีการซื้อสินค้า ใน Giving Forward สนใจธุรกิจ ติดต่อ line : tommy-7533 tel : 0982471668

Intro E-Marketplace ธุรกิจเพื่อสังคม Giving Forward "ยิ่งให้ ยิ่งได้" - YouTube 08/04/2018

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ Giving Forward สังคมแห่งการให้ ช่วยเหลือ แบ่งปัน และส่งต่อความสุขครับ

Giving Forward "ยิ่งให้ ยิ่งได้" ธุรกิจเพื่อสังคม E-Marketplace

https://youtu.be/wbjaA5XJzbg.เราเป็น E-marketplace ตลาดกลางออนไลน์ที่รวมผู้ซื้อผู้ขายมาเจอกันบนโลกออนไลน์ เปลี่ยนรายจ่ายให้เป็นธุรกิจ ไม่ต้องขายของ แค่ซื้อกินซื้อใช้ แล้วก็รอรับรายได้ง่ายๆครับ.ที่นี่เราทำงานกันแบบง่ายๆครับ ผ่านระบบออนไลน์ 100%.บริษัทสร้างระบบให้เราทั้งหมด เป็นระบบช่วยเหลือสังคมแบบ Sharing Economic System กระจายรายได้ให้กับผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในระบบทุกคน

>>> เรามีหน้าที่....แนะนำคนมาใช้จ่ายผ่าน เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ Giving Forward ...ให้เขาใช้เอง...ซื้อเอง...ไม่มีใคร มีหน้าที่ไปขายสินค้า แม้แต่ชิ้นเดียว....หลักๆดูว่ารูปแบบธุรกิจเป็นอย่างไรและเราจะมีรายได้จากธุรกิจนี้อย่างไรบ้าง
โดยศึกษาจากโน๊ตกลุ่มและวิดีโอในโน๊ตกลุ่มจะมีอธิบายไว้อย่างละเอียดแล้วครับ

Shring Economic System เฉลี่ยรายได้ เฉลี่ยประโยชน์ เฉลี่ยความสุข "ยิ่งให้ ยิ่งได้"
https://youtu.be/poxv7BieW68

แนวคิด โครงการ "ยิ่งให้ ยิ่งได้" ธุรกิจเพื่อสังคม Giving Forward อ
https://youtu.be/kXkk7GPuM7s

🌎🏪🌎E-Marketplace ตลาดกลางออนไลน์ เครื่องมือสร้างรายได้ในยุค 4.0
https://youtu.be/LWYFVaKv9wQ
-รู้จัก E-Commerce การค้ายุค 4.0 ธุรกิจที่ทำกำไรสูงสุดในปัจจุบัน...กับการค้าระบบใหม่ นวตกรรม 6.0
https://youtu.be/8JJXYkN4pRw
-การค้าระบบใหม่..เปลี่ยนโดยสิ้นเชิง E-Marketplace ตลาดกลางออนไลน์ Sharing Economic System นวตกรรม 6.0
https://youtu.be/-l-TbXnuekk
-การจัดสรรแต้ม Sharing Economic System เฉลี่ยรายได้ เฉลี่ยประโยชน์ เฉลี่ยความสุข "ยิ่งให้ ยิ่งได้"
https://youtu.be/MCvwKP5uoGI
-ระเบียบและจรรยาบรรณของธุรกิจ Giving Forward ธุรกิจเพื่อสังคม.."ยิ่งให้ ยิ่งได้"
https://youtu.be/UboJF2oP-Lc
-ภารกิจหลักของสมาชิก Giving Forward ธุรกิจเพื่อสังคม.."ยิ่งให้ ยิ่งได้"
https://youtu.be/VNAQbC-W5wE

-แผนการตลาด ธุรกิจเพื่อสังคม Giving Forward
https://youtu.be/Gv8_IBemAzY

-เข้าเว็บไซต์ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
http://www.i-givingforward.com/home.html

Giving Forward ให้ก่อน..แล้วคุณจะได้มากกว่า เราจะก้าวไปสู่ความดีโดยไม่หันหลังกลับ "ยิ่งให้ ยิ่งได้"

ด้วยความปรารถนาดีจาก
i Giving Forward Team™

Intro E-Marketplace ธุรกิจเพื่อสังคม Giving Forward "ยิ่งให้ ยิ่งได้" - YouTube ร่วมสร้างสังคมแห่งความสุข ด้วยระบบ Sharing Economic System ธุรกิจเพื่อสังคม Giving Forward ให้ ข่วยเหลือ แบ่งปัน เสียสละและส่งต่อค...

06/04/2018

อ.สมคิด ลวางกูร ประธานบริษัทกิฟวิ่งฟอเวิร์ด ยืนยันการเปลี่ยนแปลงระบบเพื่อความยอดเยี่ยม พร้อมทำการสร้างแบรนด์ เพื่อก้าวกระโดด

05/04/2018

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ Giving Forward สังคมแห่งการให้ ช่วยเหลือ แบ่งปัน และส่งต่อความสุขครับ

Giving Forward "ยิ่งให้ ยิ่งได้" ธุรกิจเพื่อสังคม E-Marketplace

https://youtu.be/wbjaA5XJzbg
..เราเป็น E-marketplace ตลาดกลางออนไลน์ที่รวมผู้ซื้อผู้ขายมาเจอกันบนโลกออนไลน์ เปลี่ยนรายจ่ายให้เป็นธุรกิจ ไม่ต้องขายของ แค่ซื้อกินซื้อใช้ แล้วก็รอรับรายได้ง่ายๆครับ
..ที่นี่เราทำงานกันแบบง่ายๆครับ ผ่านระบบออนไลน์ 100%
..บริษัทสร้างระบบให้เราทั้งหมด เป็นระบบช่วยเหลือสังคมแบบ Sharing Economic System กระจายรายได้ให้กับผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในระบบทุกคน

>>> เรามีหน้าที่....แนะนำคนมาใช้จ่ายผ่าน เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ Giving Forward ...ให้เขาใช้เอง...ซื้อเอง...ไม่มีใคร มีหน้าที่ไปขายสินค้า แม้แต่ชิ้นเดียว...
..หลักๆดูว่ารูปแบบธุรกิจเป็นอย่างไรและเราจะมีรายได้จากธุรกิจนี้อย่างไรบ้าง
โดยศึกษาจากโน๊ตกลุ่มและวิดีโอในโน๊ตกลุ่มจะมีอธิบายไว้อย่างละเอียดแล้วครับ

Shring Economic System เฉลี่ยรายได้ เฉลี่ยประโยชน์ เฉลี่ยความสุข "ยิ่งให้ ยิ่งได้"
https://youtu.be/poxv7BieW68

แนวคิด โครงการ "ยิ่งให้ ยิ่งได้" ธุรกิจเพื่อสังคม Giving Forward อ
https://youtu.be/kXkk7GPuM7s

🌎🏪🌎E-Marketplace ตลาดกลางออนไลน์ เครื่องมือสร้างรายได้ในยุค 4.0
https://youtu.be/LWYFVaKv9wQ
-รู้จัก E-Commerce การค้ายุค 4.0 ธุรกิจที่ทำกำไรสูงสุดในปัจจุบัน...กับการค้าระบบใหม่ นวตกรรม 6.0
https://youtu.be/8JJXYkN4pRw
-การค้าระบบใหม่..เปลี่ยนโดยสิ้นเชิง E-Marketplace ตลาดกลางออนไลน์ Sharing Economic System นวตกรรม 6.0
https://youtu.be/-l-TbXnuekk
-การจัดสรรแต้ม Sharing Economic System เฉลี่ยรายได้ เฉลี่ยประโยชน์ เฉลี่ยความสุข "ยิ่งให้ ยิ่งได้"
https://youtu.be/MCvwKP5uoGI
-ระเบียบและจรรยาบรรณของธุรกิจ Giving Forward ธุรกิจเพื่อสังคม.."ยิ่งให้ ยิ่งได้"
https://youtu.be/UboJF2oP-Lc
-ภารกิจหลักของสมาชิก Giving Forward ธุรกิจเพื่อสังคม.."ยิ่งให้ ยิ่งได้"
https://youtu.be/VNAQbC-W5wE

-แผนการตลาด ธุรกิจเพื่อสังคม Giving Forward
https://youtu.be/Gv8_IBemAzY

-เข้าเว็บไซต์ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
http://i-givingforward.com/?id=manop

Giving Forward ให้ก่อน..แล้วคุณจะได้มากกว่า เราจะก้าวไปสู่ความดีโดยไม่หันหลังกลับ "ยิ่งให้ ยิ่งได้"

05/04/2018

💥ภาระกิจของพวกเราชาว GivingForward
เพื่อสร้างสังคมแห่งสันติสุข
แบ่งตามบทบาทหน้าที่...ปลูกฝังให้ทุกคนคิดดีทำดี...เพื่อสังคม....
☎ สอบถามข้อมูลธุรกิจเพิ่มเติม...ได้ที่
🌀http://i-givingforward.com/?id=manop

05/04/2018

📲Giving Forward คือ อะไร ? ทำไมคนทำเยอะจัง ?

📲Giving Forward คือ บริษัทที่เป็นตลาดกลางในการซื้อขาย
สินค้าและบริการผ่านเวปไซต์ขนาดใหญ่ และ Application เหมือน Lazada / Alibaba / Amazon ฯลฯ แต่Gving Forward
นำผลกำไรในการประกอบธุรกิจที่ได้รับทั้งหมดมาแบ่งปันสู่สมาชิกที่เข้ามาเกี่ยวข้อง.
Giving Forward เป็นประเภทธุรกิจ Emarketplace
❎ไม่ใช่ขายตรง เพราะไม่มีสินค้าให้ขาย
❎ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ เพราะไม่มีค่าสมัครสมาชิก

💰จ่ายผลตอบแทนแบ่งปันกำไรกันทุกวัน

📲เราทำงานอย่างไร ?

📲งานนี้ง่ายๆ สบายๆ เพียงชวนทุกคนมาร่วมอุดมการณ์แห่งความดี ช่วยเหลือแบ่งปัน เสียสละและส่งต่อความสุข สร้างสังคมศิวิไลน์ ร่วมมกัน จะทำให้ทุกคนมีแต่ความสุข

💰เพียงย้ายที่ซื้อ เปลี่ยนที่จ่าย ก็รับแต้มส่วนลดสร้างรายได้ที่คุ้มค่าแล้วครับ

📲มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการสร้างสันติสุขเพื่อสังคมได้ที่นี่ครับ....
☎ สอบถามข้อมูลธุรกิจเพิ่มเติม...ได้ที่
🌀http://i-givingforward.com/?id=manop

05/04/2018

#ไม่มีทุน! #ทำอะไร? #ได้บ้าง?
อยากมีรายได้...แต่ไม่มีทุน...
#มาแล้ว! ระบบที่นำรายจ่ายของคุณ...กลับมาเป็นรายได้..
🌐Giving Forward ธุรกิจที่เป็นตลาดกลาง...
ในการซื้อขายสินค้าและบริการ...ผ่านระบบ Online
นำกำไร...จากการประกอบธุรกิจทั้งหมด...
มาแบ่งปันสู่สมาชิก...เป็นแต้มส่วนลด...สร้างรายได้.....
🌐Giving Forward สร้างเวปไซต์ขนาดใหญ่ และ Application
เพื่อช่วยให้เกิด...การช่วยเหลือกัน...ระหว่างกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขาย..
🤵ผู้ขายมีช่องทางจำหน่ายสินค้า...ผ่านเวปไซต์ และ Application เพิ่ม...โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
(เพียงแต่มอบส่วนลด...ไว้กับตลาดเมื่อเกิด...Volume การซื้อารผ่านระบบเท่านั้น ) ..
ส่วนลด! ที่ให้ไว้...จะมากจะน้อย...อยู่กับประเภทของธุรกิจ
จึงทำให้ตลาดกลางเกิด(กำไร)...และนำกำไนนั้นมาแบ่งปันสู่ผู้เป็นสมาชิกทุกคน..
🙋‍♂ผู้ซื้อ (ผู้บริโภค) เข้าร่วมฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่าย
ทำให้ทุกการซื้อกิน...ซื้อใช้ ผ่านระบบ ได้รับแต้มส่วนลด
สร้างรายได้..
💲เป็นระบบที่คิดค้นโดยคนไทย...เพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงทุกรายจ่าย...ให้กลับมาเป็นรายได้...แบบเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง..
ถ้าคุณ! ไม่ชอบขายสินค้าให้ใคร
ถ้าคุณ! ไม่ชอบการเข้าร่วมประชุม
ถ้าคุณ! ไม่ชอบง้อใครให้เข้าร่วมธุรกิจ
ถ้าคุณ! ต้องการมีรายได้เพิ่ม...จากรายจ่ายของคุณเอง..
👩‍❤‍👩มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับอุดมการณ์
ยิ่งให้...ยิ่งได้...ช่วยเหลือ...แบ่งปัน...เสียสละ...และส่งต่อความสุข กับพวกเราชาว I Giving Team ได้ที่นี่

☎ สอบถามข้อมูลธุรกิจเพิ่มเติม...ได้ที่
🌀http://i-givingforward.com/?id=manop

04/04/2018

ระเบียบและจรรยาบรรณของธุรกิจ Giving Forward ธุรกิจเพื่อสังคม.."ยิ่งให้ ยิ่งได้"

ระเบียบและจรรยาบรรณของธุรกิจ Giving Forward ธุรกิจเพื่อสังคม.."ยิ่งให้ ยิ่งได้"
ร่วมสร้างสังคมแห่งความสุข ด้วยระบบ Sharing Economic System ธุรกิจเพื่อสังคม Giving Forward ให้ ช่วยเหลือ แบ่งปัน และส่งต่อความสุข "ยิ่งให้ ยิ่งได้"

ลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่...
http://i-givingforward.com/?id=manop

04/04/2018

E-Marketplace ตลาดกลางออนไลน์..การค้าระบบใหม่..เปลี่ยนโดยสิ้นเชิง..นวตกรรม 6.0
รูปแบบธุรกิจเปลี่ยนโดยสิ้นเชิง E-Marketplace และระบบการตลาด Sharing Economic System

ร่วมสร้างสังคมแห่งความสุข ด้วยระบบ Sharing Economic System ธุรกิจเพื่อสังคม Giving Forward ให้ ช่วยเหลือ แบ่งปัน และส่งต่อความสุข "ยิ่งให้ ยิ่งได้"

ลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่...
http://i-givingforward.com/?id=manop

04/04/2018

ภารกิจหลักของสมาชิก Giving Forward ธุรกิจเพื่อสังคม.."ยิ่งให้ ยิ่งได้"

ร่วมสร้างสังคมแห่งความสุข ด้วยระบบ Sharing Economic System ธุรกิจเพื่อสังคม Giving Forward ให้ ช่วยเหลือ แบ่งปัน และส่งต่อความสุข "ยิ่งให้ ยิ่งได้"

ลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่...
http://i-givingforward.com/?id=manop

04/04/2018

รู้จัก E-Commerce การค้ายุค 4.0 ธุรกิจที่ทำกำไรสูงสุดในปัจจุบัน...กับการค้าระบบใหม่ นวตกรรม 6.0

E-Commerce การค้ายุค 4.0 กับการค้าระบบใหม่ นวตกรรม 6.0 โดย อ.สมคิด ลวางกูร

E-Marketplace ตลาดกลางออนไลน์.. Giving Forward ธุรกิจเพื่อสังคม
Sharing Economic System เฉลี่ยรายได้ เฉลี่ยประโยชน์ เฉลี่ยความสุข "ยิ่งให้ ยิ่งได้"

ร่วมสร้างสังคมแห่งความสุข ด้วยระบบ Sharing Economic System ธุรกิจเพื่อสังคม Giving Forward ให้ ช่วยเหลือ แบ่งปัน และส่งต่อความสุข "ยิ่งให้ ยิ่งได้"

E-Marketplace ตลาดกลางออนไลน์ เครื่องมือสร้างรายได้ในยุค 4.0
ลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่...
http://i-givingforward.com/?id=manop

Photos from Bi Giving Forward's post 04/04/2018

และผู้ประกอบการ เจ้าของสินค้า OTOP SME เข้าร่วมโครงการ ช่วยเหลือสังคม ยิ่งให้ ยิ่งได้
พานิชย์จ.ชุมพร ประธานBIZ CLUB ภูเก็ต ประธานBIZ CLUBชุมพร รองหอการค้า

04/04/2018

การจัดสรรแต้ม Sharing Economic System เฉลี่ยรายได้ เฉลี่ยประโยชน์ เฉลี่ยความสุข "ยิ่งให้ ยิ่งได้"

Sharing Economic System เฉลี่ยรายได้ เฉลี่ยประโยชน์ เฉลี่ยความสุข "ยิ่งให้ ยิ่งได้"
ร่วมสร้างสังคมแห่งความสุข ด้วยระบบ Sharing Economic System ธุรกิจเพื่อสังคม Giving Forward ให้ ช่วยเหลือ แบ่งปัน และส่งต่อความสุข "ยิ่งให้ ยิ่งได้"

ลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่...
http://i-givingforward.com/?id=manop

Photos from Bi Giving Forward's post 04/04/2018

Giving Forward ธุรกิจเพื่อสังคม สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ส่งเสริมธุรกิจ SMEsและOTOP ไทย

E-Marketplace ตลาดกลางซื้อ-ขายออนไลน์แห่งใหม่ ที่จะมาเปลี่ยนค่าใช้จ่าย...ให้เป็นรายได้
สุดยอดเครื่องมือสร้างรายได้ในยุค 4.0
https://youtu.be/wbjaA5XJzbg

Sharing Economic System โมเดลธุรกิจสุดล้ำ ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น โมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ปรากฏการณ์รูปแบบที่แตกต่างครั้งแรกในไทย
เฉลี่ยรายได้ เฉลี่ยกำไร
เฉลี่ยประโยชน์ เฉลี่ยความสุข..
https://youtu.be/poxv7BieW68

Giving Forward ศูนย์กลางการบริการซื้อขายขนาดใหญ่ ที่รวบรวมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการทั่วประเทศส่งถึงผู้บริโภคโดยตรง พร้อมกระจายส่วนแบ่งกำไรให้ทุกคนที่เข้าใช้ระบบอย่างทั่วถึง

เราคือทางรอด ไม่ใช่ทางเลือก.. เราคือคู่ค้า ไม่ใช่คู่แข่ง.. เราคือผู้นำ ไม่ใช่ผู้ตาม.. เราคือการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่การปรับปรุง.. มิตรภาพที่ดีไม่มีวันสิ้นสุด มากกว่าธุรกิจ คือมิตรภาพทางธุรกิจ มาร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ Giving Forward "ยิ่งให้ ยิ่งได้"

ลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ...
http://i-givingforward.com/?id=manop

Photos from Bi Giving Forward's post 04/04/2018

วิธีสร้างรายได้ในยุค 4.0 แบบง่ายๆ เปลี่ยนค่าใช้จ่าย..ให้เป็นรายได้ผ่าน E-Marketplace ตลาดกลางออนไลน์...
กับนวตกรรมใหม่ หนึ่งเดี่ยวในโลก..Sharing Economic System 6.0 เฉลี่ยรายได้ เฉลี่ยประโยชน์ เฉลี่ยความสุข ให้กับทุกคนที่เข้ามาใช้ระบบร่วมกัน...

E-Marketplace ตลาดกลางซื้อ-ขายออนไลน์แห่งใหม่ ที่จะมาเปลี่ยนค่าใช้จ่าย...ให้เป็นรายได้
สุดยอดเครื่องมือสร้างรายได้ในยุค 4.0
https://youtu.be/wbjaA5XJzbg

Sharing Economic System โมเดลธุรกิจสุดล้ำ ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น โมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ปรากฏการณ์รูปแบบที่แตกต่างครั้งแรกในไทย
เฉลี่ยรายได้ เฉลี่ยกำไร
เฉลี่ยประโยชน์ เฉลี่ยความสุข..
https://youtu.be/poxv7BieW68

มากกว่าธุรกิจ คือมิตรภาพทางธุรกิจ..เราคือคู่ค้า ไม่ใช่คู่แข่ง..มิตรภาพที่ดีไม่มีวันสิ้นสุด..
ร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ Giving Forward ธุรกิจเพื่อสังคม "ยิ่งให้ ยิ่งได้"

ลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ...
http://i-givingforward.com/?id=manop

Photos from Bi Giving Forward's post 11/03/2018

รู้จักที่มาที่ไปของแต้มจาก Electronic Market Place Sharing Economic System (ฉบับย่อ)

ที่มาของแต้ม...
ส่วนลดที่ได้จากพาร์ทเนอร์ 5-60% จะถูกจัดสรรใหม่หลังจากหักภาษีต่างๆแล้วตั้งเป็น 100%
20% แต้มสะสมคนซื้อทั่วไป
4% แต้มสะสมคนแนะนำพาร์ทเนอร์
4% แต้มสะสมเซ็นเตอร์ประจำจังหวัด
5% แต้มสะสมพาร์ทเนอร์ทั้งระบบ
12% ค่าบริหารจัดการของบริษัท
55% แต้มสะสมสมาชิก EM เด็กและคนชรา

วิธีสะสมแต้ม...
1.ค่าแนะนำ รหัสละ300แต้ม
2.ค่าบริหาร คู่ละ200แต้ม
3.รหัสละ15แต้ม ลึก15ชั้น ในผังออโต้รัน (Auto)
4.จ่าย 1.6% จากส่วนลด ของการกินใช้จ่ายผ่านระบบลึก15ชั้น ในผังออโต้รัน (Auto)
5.หักรายได้ของอัพไลน์10% มาแบ่งจ่ายให้ดาวน์ไลน์14คน เท่าๆกัน ในผังออโต้รัน (Auto)
6.จ่ายแมทชิ่ง20% ของค่าจับคู่ 5ชั้นลึก G1-G5
7.ยูนิเลเวล จากสายเลือด รหัสละ10 แต้ม ลึก 30 ชั้น
8.จ่าย 1% จากส่วนลด ของการกินใช้จ่ายผ่านแอพ ลึก30ชั้นตามสายเลือด
9.เบี้ยกตัญญู ( All Sale )30, 20, 15, 10, 5 %
10. แต้มขวัญถุง 130
11.แต้ม Start up forward.
12.แต้มจากการกินใช้ผ่านระบบ 20% จากส่วนลด
13.แต้มในผังเยาวชนคนชรา 5% จำนวน 11 ชั้น (จ่ายให้เยาวชนคนชรา)
14.รายได้จากผังพาร์ทเนอร์ 5% (จ่ายให้ร้านค้า)
15.รายได้ของเซ็นเตอร์ รหัสละ50แต้ม ตามที่อยู่บัตรประชาชน
16. แต้มเพื่อการท่องเที่ยว 20%
17.แต้มจากการแนะนำร้านค้า 4% จากส่วนลด
18.ให้แต้มสะสมเซ็นเตอร์ 4% จากส่วนลด

การจัดสรรแต้มที่ได้รับของระบบ Sharing Economic System
60% แลกสินค้าและเงินสด
10% แลกสินค้า Otop , SME
10% แลกสินค้าทั่วไป
10% ช่วยดาวไลน์ 14 คน
5% เบี้ยกตัญญู
5% สะสมท่องเที่ยว

SharingEconomicSystem เฉลี่ยกำไร เฉลี่ยรายได้ เฉลี่ยประโยชน์ เฉลี่ยความสุข ยิ่งให้ ยิ่งได้
............
Giving Forward "ยิ่งให้...ยิ่งได้..."
อุดมการณ์ของเรา...
#เราจะก้าวไปสู่ความดีโดยไม่หันหลังกลับ...

Giving Forward "ดีที่สุดคือให้ไม่สิ้นสุด.."

🙋👦👧ที่นี่เราไม่ต้องการคนเยอะ...แต่เราต้องการคนดี...

เพื่อมาช่วยกันเปลี่ยนสังคมให้ศิวิไลซ์
และทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข........
เลือกแต่คนที่ใช่ ไม่ต้องเยอะ แล้วสังคมเราจะมีแต่ความสุข............
หากใจเราพร้อมที่จะให้..เราจะได้มากกว่าหนึ่ง...
การให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้โอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตคนได้...

i Giving Forward™ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อโอกาสดีๆที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้

ลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://i-givingforward.com/?id=manop

Giving Forward "ยิ่งให้...ยิ่งได้"
ด้วยความปรารถนาดี
i Giving Forward Team™

23/02/2018

ลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://i-givingforward.com/?id=manop

ศึกษาขั้นตอนการสมัครและอัฟเกรด Giving Forward V.4 ได้ที่นี่ครับ

https://goo.gl/TzDhSL

VDO ขั้นตอนการสมัครสมาชิก Giving Forward
https://youtu.be/_Jn-l5ygNxk

23/02/2018

Giving Forward 6.0 คืออะไร ชัดเจนเข้าใจง่าย โดย อ.สมคิด ลวางกูร

2018Giving Forward
จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการธุรกิจตลาดแบบตรงและจดทะเบียนพาณิชย์
เป็นผู้ประกอบการพาณิชยกิจประเภท ผู้ให้บริการตลาดกลาง
ในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ (E-Marketplace)
มีเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด ให้บริการแก่สมาชิก
ผู้ซื้อสินค้าหรือบรการของบริษัท โดยสมาชิกจะรวมกลุ่มกัน
เป็นเครือข่ายผู้บริโภค (ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ)
และเป็นเครือข่ายผู้โฆษณาหรือผู้แนะนำ
เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด
เชิญชวนให้ผู้บริโภคเข้ามาซื้อสินค้าหรือบริการ
ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของบริษัท (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)

สมาชิกทุกคนไม่ใช่เครือข่ายผู้ขายสินค้า
หรือบริการและไม่ใช่ผู้จำหน่ายอิสระ...

Giving Forward ดำเนินธุรกิจ Electronic Market Place
-เป็นตลาดกลางจัดจำหน่ายสินค้าผ่านทางช่องทาง online โดยการเปิดโอกาสให้นำสินค้าต่างๆ มาฝากขายในตลาด online ของบริษัทฯ
-โดยไม่มีการเสียค่าแรกเข้า ค่าการตลาด ค่าธรรมเนียมรายเดือน
-ทำให้เจ้าของสินค้า ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในระหว่างที่ยังไม่มียอดขายสินค้า
-โดยเจ้าของสินค้าตกลงกำหนดส่วนลดให้แก่บริษัทฯตามระเบียบบริษัทฯ
-เมื่อสินค้าจำหน่ายได้แล้ว จึงจะหักส่วนลดดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ซึ่งส่วนลดนี้ ถือเป็นกำไรของบริษัทฯ สินค้าที่จัดจำหน่ายผ่านช่องทางของบริษัทฯนั้น
-จะจำหน่ายให้แก่สมาชิกของบริษัทฯเท่านั้น
-โดยบริษัทฯจะนำกำไรในอัตราร้อยละ 88 ที่ได้จากการจำหน่ายสินค้า มาให้การสนับสนุนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสร้างสังคมแห่งความสุข
-ตามวิธีการคำนวณการให้การสนับสนุนสมาชิก
-โดยการนำกำไรที่ได้จากการประกอบธุรกิจมาแบ่งปันให้กับสมาชิก เพื่อให้มีการ
-เฉลี่ยประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคม
-ซึ่งจะส่งผลให้เกิดธรุกิจที่สร้างความสมดุลให้สังคม
-หรือที่เรียกว่า “ World Peace Business Platform ”............
Giving Forward "ยิ่งให้...ยิ่งได้..."
อุดมการณ์ของเรา...
#เราจะก้าวไปสู่ความดีโดยไม่หันหลังกลับ...

Giving Forward "ดีที่สุดคือให้ไม่สิ้นสุด.."
http://i-givingforward.com/?id=manop

23/02/2018

Intro E-Marketplace ธุรกิจเพื่อสังคม Giving Forward "ยิ่งให้ ยิ่งได้"

ร่วมสร้างสังคมแห่งความสุข ด้วยระบบ Sharing Economic System ธุรกิจเพื่อสังคม Giving Forward ให้ ข่วยเหลือ แบ่งปัน เสียสละและส่งต่อความสุข "ยิ่งให้ ยิ่งได้"

E-Marketplace ตลาดกลางออนไลน์ สุดยอดเครื่องมือสร้างรายได้ในยุค 4.0

Giving Forward ดำเนินธุรกิจ Electronic Market Place
-เป็นตลาดกลางจัดจำหน่ายสินค้าผ่านทางช่องทาง online โดยการเปิดโอกาสให้นำสินค้าต่างๆ มาฝากขายในตลาด online ของบริษัทฯ
-โดยไม่มีการเสียค่าแรกเข้า ค่าการตลาด ค่าธรรมเนียมรายเดือน
-ทำให้เจ้าของสินค้า ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในระหว่างที่ยังไม่มียอดขายสินค้า
-โดยเจ้าของสินค้าตกลงกำหนดส่วนลดให้แก่บริษัทฯตามระเบียบบริษัทฯ
-เมื่อสินค้าจำหน่ายได้แล้ว จึงจะหักส่วนลดดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ซึ่งส่วนลดนี้ ถือเป็นกำไรของบริษัทฯ สินค้าที่จัดจำหน่ายผ่านช่องทางของบริษัทฯนั้น
-จะจำหน่ายให้แก่สมาชิกของบริษัทฯเท่านั้น
-โดยบริษัทฯจะนำกำไรในอัตราร้อยละ 88 ที่ได้จากการจำหน่ายสินค้า มาให้การสนับสนุนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสร้างสังคมแห่งความสุข
-ตามวิธีการคำนวณการให้การสนับสนุนสมาชิก
-โดยการนำกำไรที่ได้จากการประกอบธุรกิจมาแบ่งปันให้กับสมาชิก เพื่อให้มีการ
-เฉลี่ยประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคม
-ซึ่งจะส่งผลให้เกิดธรุกิจที่สร้างความสมดุลให้สังคม
-หรือที่เรียกว่า “ World Peace Business Platform ”............
Giving Forward "ยิ่งให้...ยิ่งได้..."
อุดมการณ์ของเรา...
#เราจะก้าวไปสู่ความดีโดยไม่หันหลังกลับ...

Giving Forward "ดีที่สุดคือให้ไม่สิ้นสุด.."

สนใจเข้าร่วมสังคมแห่งการ ให้ ช่วยเหลือ แบ่งบัน และส่งต่อความสุข ติดต่อผู้ที่ส่งวีดีโอนี้ให้กับท่าน..
http://i-givingforward.com/?id=manop

Photos from Bi Giving Forward's post 23/02/2018

Sharing Economic
Word Peace Business Platform

Giving Forword "ยิ่งให้ ยิ่งได้"

Word Peace Business Platform
เป็นธุรกิจที่มุ่งเน้น การให้การช่วยเหลือ แบ่งปัน…เสียสละและส่งต่อความสุข…

เป็นธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ…เฉลี่ยรายได้…เฉลี่ยกำไร…เฉลี่ยความสุข…เฉลี่ยความสำเร็จและความร่ำรวย…

Business idea คือ …การนำค่าใช้จ่าย…มาเป็นธุรกิจ…เพื่อช่วยเหลือคนยากจน…

เป้าหมายของธุรกิจ…คือ…สร้างความสมดุลให้สังคม…และสร้างสันติสุข…ให้คนทั้งโลก
Application อัจริยะ…Giving Forword Application ในเร็วๆนี้
เป็นเครื่องมือสำหรับ
-อำนวยความสะดวกทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวัน…
-ทำธุรกิจบนมือถือ
-ทำบุญ…ให้ทาน…สร้างสังคมให้มีความสุข

สร้างอาชีพ…ไม่มีเงินลงทุน…ไม่มีความชำนาญไม่มีความรู้…ไม่มีโอกาสในการทำธุรกิจด้วยตัวเอง
Online Marketing…(ตลาดแบบตรง)
ทุกคนสามารถซื้อสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน…ผ่านโทรศัพท์มือถือ…เว็บไซด์ในราคาถูกเป็นพิเศษ
ส่งของถึงบ้านช่วยเหลือสินค้าพื้นบ้าน…OTOP…SME…
ให้มีโอกาสขยายตลาด…เข้าสู่ตลาดออนไลน์เสรี…
เพิ่มโอกาสในการขายสินค้าให้ได้มากขึ้น…ร่ำรวยขึ้น…
Shering Economic System
-เป็นระบบธุรกิจที่…เฉลี่ยกำไร…เป็นรายได้…เฉลี่ยความสุข
-ลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน…ให้แคบลง
-คนทั้งโลก…หันมาจับมือกันทำธุรกิจ…ที่มีวัตถุประสงค์…
-เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
-เพื่อสร้างความสมดุลให้สังคม
-เพื่อสร้างสังคมสันติสุข…ให้กับ…คนทั้งโลก
Consumer Network …Model. ( CNM )
สร้างโมเดลธุรกิจ…ที่ทำให้คนจน…และผู้บริโภค…
เกิดรายได้จากการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน…ทำให้มีรายได้มากพอที่จะเลี้ยงตัวเองได้…
นำรายจ่ายในชีวิตประจำวัน…มาเป็นธุรกิจช่วยคนจน
World Peace Business Model
-เป็นนวัตกรรม…ในการทำธุรกิจในโลกอนาคต
-เป็นการทำธุรกิจ…ที่นักธุรกิจทุกคนมุ่งเน้น…การให้…ช่วยเหลือ…แบ่งปัน…เสียสละ…และส่งต่อความสุข…ความสำเร็จ…จากรุ่นสู่รุ่น…
-เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้จาก…การให้…ช่วยเหลือ…แบ่งปัน…เสียสละ…และส่งต่อความสุข…
-เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุด…เป็น Model แรกของโลก

Giving Forward ให้ ช่วยเหลือ แบ่งปัน เสียสละ และส่งต่อความสุข "ยิ่งให้ ยิ่งได้"
ติดตามโครงการดีดีได้ที่นี่
http://i-givingforward.com/?id=manop

21/02/2018

E-Marketplace ตลาดกลางออนไลน์ สุดยอดเครื่องมือสร้างรายได้ในยุค 4.0

ทำความรู้จัก Giving Forward E-Marketplace Sharing Economic System 6.0

Giving Forward
จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการธุรกิจตลาดแบบตรงและจดทะเบียนพาณิชย์
เป็นผู้ประกอบการพาณิชยกิจประเภท ผู้ให้บริการตลาดกลาง
ในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ (E-Marketplace)
มีเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด ให้บริการแก่สมาชิก
ผู้ซื้อสินค้าหรือบรการของบริษัท โดยสมาชิกจะรวมกลุ่มกัน
เป็นเครือข่ายผู้บริโภค (ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ)
และเป็นเครือข่ายผู้โฆษณาหรือผู้แนะนำ
เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด
เชิญชวนให้ผู้บริโภคเข้ามาซื้อสินค้าหรือบริการ
ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของบริษัท (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)

สมาชิกทุกคนไม่ใช่เครือข่ายผู้ขายสินค้า
หรือบริการและไม่ใช่ผู้จำหน่ายอิสระ...

Giving Forward ดำเนินธุรกิจ Electronic Market Place
> เป็นตลาดกลางจัดจำหน่ายสินค้าผ่านทางช่องทาง online โดยการเปิดโอกาสให้นำสินค้าต่างๆ มาฝากขายในตลาด online ของบริษัทฯ
>> โดยไม่มีการเสียค่าแรกเข้า ค่าการตลาด ค่าธรรมเนียมรายเดือน
>>> ทำให้เจ้าของสินค้า ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในระหว่างที่ยังไม่มียอดขายสินค้า
> โดยเจ้าของสินค้าตกลงกำหนดส่วนลดให้แก่บริษัทฯตามระเบียบบริษัทฯ
>> เมื่อสินค้าจำหน่ายได้แล้ว จึงจะหักส่วนลดดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ซึ่งส่วนลดนี้ ถือเป็นกำไรของบริษัทฯ สินค้าที่จัดจำหน่ายผ่านช่องทางของบริษัทฯนั้น
>>> จะจำหน่ายให้แก่สมาชิกของบริษัทฯเท่านั้น
> โดยบริษัทฯจะนำกำไรในอัตราร้อยละ 88 ที่ได้จากการจำหน่ายสินค้า มาให้การสนับสนุนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสร้างสังคมแห่งความสุข
>> ตามวิธีการคำนวณการให้การสนับสนุนสมาชิก
>>> โดยการนำกำไรที่ได้จากการประกอบธุรกิจมาแบ่งปันให้กับสมาชิก เพื่อให้มีการ
> เฉลี่ยประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคม
>> ซึ่งจะส่งผลให้เกิดธรุกิจที่สร้างความสมดุลให้สังคม
>>> หรือที่เรียกว่า “ World Peace Business Platform ”............
Giving Forward "ยิ่งให้...ยิ่งได้..."
อุดมการณ์ของเรา...
#เราจะก้าวไปสู่ความดีโดยไม่หันหลังกลับ...

Giving Forward "ดีที่สุดคือให้ไม่สิ้นสุด.."

🙋👦👧ที่นี่เราไม่ต้องการคนเยอะ...แต่เราต้องการคนดี...

เพื่อมาช่วยกันเปลี่ยนสังคมให้ศิวิไลซ์
และทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข........
เลือกแต่คนที่ใช่ ไม่ต้องเยอะ แล้วสังคมเราจะมีแต่ความสุข............
หากใจเราพร้อมที่จะให้..เราจะได้มากกว่าหนึ่ง...
การให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้โอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตคนได้...

ลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://i-givingforward.com/?id=manop

Giving Forward "ยิ่งให้...ยิ่งได้"

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง วาณิชย์ ใน Uthai Thani?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Uthai Thani

Business Services อื่นๆใน Uthai Thani (แสดงผลทั้งหมด)
RC FARM RC FARM
Ban Boonlue
Uthai Thani

ANGLO/NUBIAN AND BOER

Flash Home Express แฟลช โฮม เมืองอุทัย Flash Home Express แฟลช โฮม เมืองอุทัย
717/50 ซอย 2 ถ. ศรีอุทัย อุทัยใหม่
Uthai Thani, 61000

จุดบริการ รับ-ส่ง พัสดุ Flash Express ........ ตัดร

โอเคเน็ต สารพัดบริการ โอเคเน็ต สารพัดบริการ
45/1 ม. 13 ต. ตลุกดู่ อ. ทัพทัน จ. อุทัยธานี
Uthai Thani, 61120

รับจ่ายบิลค่าน้ำ-ค่าไฟ, โอนเงินทุกธ?

Uthaikolkarn ( เล่าฮั่วใช้ ) Uthaikolkarn ( เล่าฮั่วใช้ )
Uthai Thani, 61000

จำหน่ายอุปกรณ์การเกษตร ศูนย์ อะไหล?

Puminshop จำหน่ายกระเป๋าแฟชั่น กระ Puminshop จำหน่ายกระเป๋าแฟชั่น กระ
สว่างอารมณ์
Uthai Thani, 61150

จำหน่ายกระเป๋าแฟชั่น กระเป๋างานแท้ กระเป๋าหูรูด

I-Drone I-Drone
98 ม. 1, ต. น้ำซึม
Uthai Thani, 61000

บริการอากาศยานไร้คนขับ ถ่ายภาพมุมส

กระจกนาทอง กระจกนาทอง
บ้านวังพง ต. วังหิน อ. บ้านไร่ จ. อุทัยธานี
Uthai Thani, 61180

รับติดตั้ง บานสวิง บานลื่อน มุ้งลวด?

บริการงานติดตั้ง-ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ บริการงานติดตั้ง-ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
อ. หนองขาหย่าง
Uthai Thani, 61130

จำหน่าย ติดตั้ง บริการ ล้าง ซ่อม เคร?