Chem Lab PCRU

Chem Lab PCRU

ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก Chem Lab PCRU, Phetchabun.

เปิดเหมือนปกติ

22/12/2019

ใกล้จะเปิดเทอมแล้ว ไหนใครจำกรดอ่อนกับกรดแก่ได้บ้าง อย่าลืมทำความเข้าใจเตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอมกันด้วยนะ 😊

#Chemiis #Education #infographic #Chemistry #AcidBase

22/12/2019

ใกล้ถึงช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสแล้ว 🎄
วันนี้ครูแอดมินมีเคมีของต้นคริสต์มาสมาฝาก

และในปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆ
Merry X'mas and Happy New Year นะครับ 😊

#chemiis #chemistry #christmas #happynewyear2020

Photos from Lecture science's post 13/10/2019

Photos from Lecture science's post

24/09/2019

Gifts for all chemistry news fans.😎😎😎

การทดลอง เรื่อง “pH และสารละลายบัฟเฟอร์” 09/01/2019

การทดลอง เรื่อง “pH และสารละลายบัฟเฟอร์”

เป็นการศึกษา pH ของสารละลายบัฟเฟอร์โดยใช้การเปรียบเทียบสีของอินดิเคเตอร์
*****
สีของอินดิเคเตอร์ อาจจะดูไม่ค่อยชัดเจน เนื่องจากข้อจำกัดในการถ่ายภาพ บางครั้งสีเดียวกันแต่อาจจะมีการแสดงสีที่แตกต่างออกจากกันไปบ้าง ดังนั้นในการทดลองครั้งนี้จึงมีการเขียนกำหนดสีไว้ให้
*****
สื่อการสอนชุดนี้จะเป็นการเน้นขั้นตอนเกี่ยวกับการทำปฏิบัติการ เพื่อให้นิสิตเข้าใจภาพรวมของปฏิบัติการมาก่อน
*****
เนื้อหาทางทฤษฎีจะยังไม่มีการพูดถึง เพราะมีอยู่ในคู่มือปฏิบัติการแล้ว ไว้ถ้ามีเวลาว่างจริงๆจะมาเพิ่มเติมส่วนทฤษฎีให้นะครับ

Photos from Chem Lab PCRU's post 25/11/2017

สารประกอบที่ควรรู้จัก

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมีกลุ่ม 2 PCRU 29/12/2016

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมีกลุ่ม 2 PCRU

จัดไปอีกคลิป เรื่องความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ โดยนักศึกษาเคมีชั้นปีที่ 1

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมีกลุ่ม 2 PCRU จัดทำขึ้น เพื่อเป็นข้อพึงปฏิบัติในการทำปฏิบัติการ และป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขณะทำปฏิบัติการ จัดทำโดย นักศึกษาสาขาวิชาเคมี กลุ่มที่ 2 คณะวิทยาศาสตร...

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการกลุ่ม 1 PCRU 29/12/2016

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการกลุ่ม 1 PCRU

มาแล้วจ้า คลิปวีดีโอความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ โดย นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ปีที่ 1

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการกลุ่ม 1 PCRU จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อพึงปฏิบัติในการทำปฏิบัติการ และป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขณะทำปฏิบัติการ จัดทำโดย นักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย...

การหาค่า pH จากสารละลายอินดิเคเตอร์ 26/10/2016

การหาค่า pH จากสารละลายอินดิเคเตอร์

ตัวอย่างการคำนวณ ในเรื่องการไทเทรตระหว่างกรดและเบส 29/08/2016

ตัวอย่างการคำนวณ ในเรื่องการไทเทรตระหว่างกรดและเบส

เทอร์มอเคมี 29/08/2016

เทอร์มอเคมี

01403112
เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงเอนทัลปีของปฏิกิริยาสะเทินโดยใช้แคลอรีมิเตอร์แบบง่าย
.
ขั้นแรกจะเป็นการหาค่าคงที่ของแคลอรีมิเตอร์ที่ใช้ในการทดลอง หลังจากนั้นเป็นการหาค่าเอนทัลปีของปฏิกิริยาสะเทินระหว่างกรด-เบส สี่การทดลอง
.
หลังจากนั้นจะเขียนสมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยาสะเทิน เพื่อนำไปใช้ในการศึกษากฎของเฮสส์

เคมีไฟฟ้า 29/08/2016

เคมีไฟฟ้า

เป็นการอธิบายคร่าวๆถึงหลักการง่ายๆที่นิสิตควรเข้าใจ นิสิตมีหน้าทีหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือเพื่อที่จะได้เข้าใจได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ปล. หากมีข้อผิดพลาด กรุณาช่วยแจ้งด้วยนะครับ จะได้ทำการแก้ไขให้ดีขึ้น

สมดุลเคมี 29/08/2016

สมดุลเคมี

อ่านหนังสือปฏิบัติการให้จบแล้วค่อยมาดูที่นี่นะ

แบบจำลองโมเลกุลและรูปทรงทางเรขาคณิตของโมเลกุล 29/08/2016

แบบจำลองโมเลกุลและรูปทรงทางเรขาคณิตของโมเลกุล

โปรดใช้วิจารณญาณในการศึกษา

การวัดและการอ่านค่า 29/08/2016

การวัดและการอ่านค่า

ผลของ “ความเข้มข้น” และ “อุณหภูมิ” ต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา 29/08/2016

ผลของ “ความเข้มข้น” และ “อุณหภูมิ” ต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา

การวัดและการอ่านค่า 29/08/2016

การวัดและการอ่านค่า

ปฏิกิริยาเคมีและความสัมพันธ์ทางน้ำหนัก 29/08/2016

ปฏิกิริยาเคมีและความสัมพันธ์ทางน้ำหนัก

การเตรียมสารละลาย - ขั้นพื้นฐาน 29/08/2016

การเตรียมสารละลาย - ขั้นพื้นฐาน

การตรวจสอบความเข้มข้นของสารละลายที่เตรียมไว้ในห้องปฏิบัติการ 29/08/2016

การตรวจสอบความเข้มข้นของสารละลายที่เตรียมไว้ในห้องปฏิบัติการ

การเตรียมสารละลาย - ขั้นพื้นฐาน 29/08/2016

การเตรียมสารละลาย - ขั้นพื้นฐาน

การทดลอง เรื่อง “pH และสารละลายบัฟเฟอร์” 29/08/2016

การทดลอง เรื่อง “pH และสารละลายบัฟเฟอร์”

เป็นการศึกษา pH ของสารละลายบัฟเฟอร์โดยใช้การเปรียบเทียบสีของอินดิเคเตอร์
*****
สีของอินดิเคเตอร์ อาจจะดูไม่ค่อยชัดเจน เนื่องจากข้อจำกัดในการถ่ายภาพ บางครั้งสีเดียวกันแต่อาจจะมีการแสดงสีที่แตกต่างออกจากกันไปบ้าง ดังนั้นในการทดลองครั้งนี้จึงมีการเขียนกำหนดสีไว้ให้
*****
สื่อการสอนชุดนี้จะเป็นการเน้นขั้นตอนเกี่ยวกับการทำปฏิบัติการ เพื่อให้นิสิตเข้าใจภาพรวมของปฏิบัติการมาก่อน
*****
เนื้อหาทางทฤษฎีจะยังไม่มีการพูดถึง เพราะมีอยู่ในคู่มือปฏิบัติการแล้ว ไว้ถ้ามีเวลาว่างจริงๆจะมาเพิ่มเติมส่วนทฤษฎีให้นะครับ

เลขนัยสำคัญและสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 29/08/2016

เลขนัยสำคัญและสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

วันนี้มีเด็กๆมาถามครับว่าเรานับเลขนัยสำคัญอย่างไร

ขอบคุณ font จาก http://www.f0nt.com/release/wr-tish-kid2/

ขอบคุณ stickman จาก https://openclipart.org/detail/91285/al-happy

Photos from Chem Lab PCRU's post 17/04/2016

ชีวเคมี เอาไว้ท่องตอนสอบ

Photos from Chem Lab PCRU's post 07/03/2016

lab การหา pH ของสารละลายโดยใช้อินดิเคเตอร์

การใช้เครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ 05/03/2016

การใช้เครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ

https://www.youtube.com/watch?v=aGlV83eKJ9s

การใช้เครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ สื่อสาธิตการใช้เครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ โดยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เครื่องแก้วกำหนดปริมาตร 05/03/2016

เครื่องแก้วกำหนดปริมาตร

เครื่องแก้วกำหนดปริมาตร เครื่องแก้วกำหนดปริมาตร

วิธีการพับกระดาษกรอง 05/03/2016

วิธีการพับกระดาษกรอง

วิธีการพับกระดาษกรอง วิธีการพับกระดาษกรอง

แนะนำตระกร้าอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 05/03/2016

แนะนำตระกร้าอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ

แนะนำตระกร้าอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ แนนำตระกร้าอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ

วิธีการวัดปริมาตรสารละลาย 05/03/2016

วิธีการวัดปริมาตรสารละลาย

วิธีการวัดปริมาตรสารละลาย วิธีการวัดปริมาตรสารละลาย

เรียนรู้การใช้บิวเรต 05/03/2016

เรียนรู้การใช้บิวเรต

เรียนรู้การใช้บิวเรต การใช้บิวเรต

เรียนรู้การใช้ปิเปต 05/03/2016

เรียนรู้การใช้ปิเปต

เรียนรู้การใช้ปิเปต การใช้ปิเปต

การไทเทรตระหว่างกรดเบส 05/03/2016

การไทเทรตระหว่างกรดเบส

การไทเทรตระหว่างกรดเบส การไทเทรตระหว่างกรดเบส

ปฏิกิริยาเคมีและความสัมพันธ์ทางน้ำหนัก 05/03/2016

ปฏิกิริยาเคมีและความสัมพันธ์ทางน้ำหนัก

ปฏิกิริยาเคมีและความสัมพันธ์ทางน้ำหนัก ศึกษาการเกิดปฏิกิริยา 5 ขั้นตอนของโลหะทองแดง ซึ่งเป็นการพิสูจน์เกี่ยวกับกฎทรงมวลของสสาร เริ่มโดยใช้โลหะทองแดงเมื่อทำปฏิกิริยาสิ้นสุดจะได้โลหะทองแดงกลับมาอีกค...

ที่อยู่


Phetchabun
ุึ67000
Phetchabun โรงเรียนอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
มิวสิคคอม-musiccom-น้ำหนาว มิวสิคคอม-musiccom-น้ำหนาว
Phetchabun, 67260

ซ่อมคอม อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ WiFi ดนตรีสากล สอนพิเศษ ไอที จานดาวเทียม

สเต็กหลังโรงเรียนอนุบาลเพช สเต็กหลังโรงเรียนอนุบาลเพช
หลังโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
Phetchabun, 67000

โรงเรียนศิริวัฒนาวิทยา โรงเรียนศิริวัฒนาวิทยา
356 หมู่ 15 ตำบล สระกรวด อำเภอ ศรีเทพ
Phetchabun, 67170

เพื่อข่าวสาร การบันเทิง การเรียนรู้ มุ่งสู่สังคม อย่างมีวิชาการ

โรงเรียนสอนมวยไทยเพชรเจริญ โรงเรียนสอนมวยไทยเพชรเจริญ
ซอย ค่ายมวยเพชรเจริญ 2
Phetchabun, 67000

โรงเรียนสอนมวยไทยเพชรเจริญ

โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ
Lakdan, Namnao
Phetchabun, 67260

โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

สามเณรวัดมหาธาตุ สามเณรวัดมหาธาตุ
Phetchabun, 67000

เพจนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการประกาศกิจกรรมของสามเณรวัดมหาธาตุ ให้ญาติโยมร่วมอนุโมทนายิน

Kittipithaya School Kittipithaya School
Phetchabun, 67190

โรงเรียนเล็กๆๆแต่มีความรู้สึกมากมาย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายพ่อข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายพ่อข
100 หมู่2 ต.สะเดียง
Phetchabun, 67000

เพื่อใ้ห้ผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบข่าวสารภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายพ่อขุนผาเมือง

Tsev Lus Hmoob บ้านภาษาม้ง Tsev Lus Hmoob บ้านภาษาม้ง
284 ม.10 ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
Phetchabun, 67280

It's a glad welcome everyone who do love Hmong and their language. Let's come to speak and write Hmong language.

Bird Studio Bird Studio
44/3
Phetchabun, 67000

เรียนดนตรีอย่างสนุก​