Anuban Phetchabun School - MEP

Anuban Phetchabun School - MEP

ตำแหน่งใกล้เคียง โรงเรียน

สเต็กหลังโรงเรียนอนุบาลเพช
สเต็กหลังโรงเรียนอนุบาลเพช
หลังโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนัก
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนัก
60 ถนนนิกรบำรุง ตำบลในเมือง
จำหน่ายสื่อการสอน ทำมือ
จำหน่ายสื่อการสอน ทำมือ
67000
Saintjonews
Saintjonews
Phetchabun, Muang Phecha Bun
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ภาษาจีน จ๋า (Learn Chinese)
ภาษาจีน จ๋า (Learn Chinese)
Petchabun 67000
โรงเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์เ
โรงเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์เ
3/33 ถ.เมืองเพชรพัฒนา
Bird Studio
Bird Studio
44/3
PATH
PATH
Amphoe Muang Phetchabun 67000
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังห
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังห
208 ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง เพชรบูรณ์ 67000, Amphoe Muang Phetchabun
โรงเรียนสอนมวยไทยเพชรเจริญ
โรงเรียนสอนมวยไทยเพชรเจริญ
ซอย ค่ายมวยเพชรเจริญ 2
Nadakids phetchabun
Nadakids phetchabun
37/3 ถนนเทพาพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง
The student's Council of PKS
The student's Council of PKS
เลขที่210 ถนนสามัคคีชัย (สระบุรี-หล่มสัก) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพ
Mixer การลงทุนแห่งอนาคต
Mixer การลงทุนแห่งอนาคต
หมู่ 3 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์, Lom Sak
นศท.รร.หนองไผ่
นศท.รร.หนองไผ่
700 ม.6 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่

ความคิดเห็น

💪🏃‍♀️🏃‍♂️👪

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เป็นโรงเรียนชั้นนำคุณภาพมาตราฐานสากลบนวิถีไทย ร่วมใจทุกภาคส่วน The OFFICIAL page of Anuban Phetchabun School Mini English Program (MEP)

เปิดเหมือนปกติ

28/03/2022

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก

Photos from โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์'s post 24/03/2022

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP)
ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) วิชาภาษาอังกฤษเต็ม 100 คะแนน
1.เด็กชายปวิช พงศ์ชำนะภัย พี่ฮูโป้
2.เด็กชายเปศกร บุญแจ้ง พี่เป๊ะ

Photos from โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์'s post 17/03/2022

Photos from โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์'s post

15/03/2022

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เรื่อง งดใช้อาคารเรียน

Photos from Anuban Phetchabun School - MEP's post 10/03/2022

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สถาบันต่าง ๆ เช่น โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก , โรงเรียนวิทยานุกูลนารี , โรงเรียนเพชรพิทยาคม , โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก และโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

05/03/2022

ประกาศจากโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดการวัดและประเมินผลปลายปี ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดการวัดและประเมินผลปลายปี ปีการศึกษา 2565

Photos from โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์'s post 26/02/2022

Photos from โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์'s post

Photos from โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์'s post 16/02/2022

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านกาสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (MEP) ปีการศึกษา 2565

Photos from โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์'s post 16/02/2022

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านกาสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (MEP) ปีการศึกษา 2565

Photos from โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์'s post 15/02/2022

Photos from โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์'s post

15/02/2022

ประชาสัมพันธ์การรับย้ายนักเรียนเข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (MEP) ปีการศึกษา 2565

Photos from Anuban Phetchabun School - MEP's post 15/02/2022

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (MEP) ประจำปีการศึกษา 2565

11/02/2022
Photos from Anuban Phetchabun School - MEP's post 11/02/2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Photos from Anuban Phetchabun School - MEP's post 11/02/2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ชั้นอนุบาลปีที่ 2

Photos from Anuban Phetchabun School - MEP's post 08/02/2022

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ MEP

ขอบคุณภาพถ่ายจากครูกุลธิดา สัญนิชาติ

Photos from Anuban Phetchabun School - MEP's post 07/02/2022

Photos from Anuban Phetchabun School - MEP's post

Photos from Anuban Phetchabun School - MEP's post 04/02/2022

Photos from Anuban Phetchabun School - MEP's post

04/02/2022

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นางพิไลลักษณ์ ประพฤติชูวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ฝ่ายวิชาการ พบปะนักเรียนยามเช้าพร้อมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติตนในสถานะการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

Photos from Anuban Phetchabun School - MEP's post 01/02/2022

Photos from Anuban Phetchabun School - MEP's post

Photos from Anuban Phetchabun School - MEP's post 28/01/2022

มาตรการการปฏิบัติตนในการเรียนแบบ On-Site ในโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 1

28/01/2022

LIVE ประชุมผู้ปกครองนักเรียนออนไลน์

26/01/2022

โครงการ Mini English Program โรงเรียนอนุบาลเพชบูรณ์ : ปีการศึกษา 2565

18/01/2022
18/01/2022

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์แห่งที่ 1 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 1 โทร 056 - 711458

07/01/2022

คำขวัญวันเด็ก จากประธานรัฐสภา

Photos from โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์'s post 06/01/2022

Photos from โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์'s post

Photos from โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์'s post 06/01/2022

Photos from โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์'s post

05/01/2022

อาการแบบนี้ ใช่ "โอไมครอน" หรือเปล่า สำรวจอาการตัวเองก่อนไป "เคาท์ดาวน์" ที่นี่

ลักษณะอาการของ สายพันธุ์โอไมครอน
– เจ็บคอ
– ปวดกล้ามเนื้อเล็กน้อย
– เหนื่อยมาก
– ไอแห้ง
– มีเหงื่อออกตอนกลางคืน แม้จะนอนหลับในห้องที่เย็น ซึ่งทำให้เปียกโชกจนอาจต้องลุกขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้า

ลักษณะอาการของ สายพันธุ์เดลตา
– อาการคล้ายหวัดธรรมดา
– ไม่ค่อยสูญเสียประสาทการรับรส
– มีน้ำมูก
– เจ็บคอ
– ปวดศีรษะ

ลักษณะอาการของ สายพันธุ์อัลฟ่า
– มีไข้
– ปวดเมื่อย
– ไอ เจ็บคอ
– ปวดศีรษะ
– หนาวสั่น
– มีน้ำมูก
– อาเจียน
– ท้องเสีย
– การรับรส/ได้กลิ่น มีความผิดปกติ

ลักษณะอาการของ สายพันธุ์เบต้า
– เจ็บคอ
– ปวดเมื่อย
– ปวดศีรษะ
– ท้องเสีย
– ตาแดง
– มีผื่นขึ้นตามผิวหนัง
– นิ้วมือ/เท้า เปลี่ยนสี
– การรับรส/ได้กลิ่น มีความผิดปกติ

#โควิด-19 #โควิดสายพันธุ์ใหม่ #โอไมครอน #OMICRON #โควิดโอไมครอน

อ่านข่าวเพิ่มเติมที่นี่ https://www.komchadluek.net/covid-19/497709

27/12/2021

วิธีรับมือ Omicron แบบไม่ประมาท

- ฉีดวัคซีนตามคำแนะนำแพทย์ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และสตรีมีครรภ์

- ล้างมือหลังสัมผัสพื้นผิวและก่อนสัมผัสตัวผู้สูงอายุ /ผู้ป่วย

- สวมหน้ากากอนามัยเวลาพูดคุยทั้งในและนอกบ้าน

- เลี่ยงสถานที่คนแออัดและอับอากาศ

- ไม่นัดเจอญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหลายคนพร้อมกัน

Photos from โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์'s post 21/12/2021

Photos from โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์'s post

16/06/2021

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

โครงการ Mini English Program โรงเรียนอนุบาลเพชบูรณ์ : ปีการศึกษา 2565
สวัสดีปีใหม่ 2564 MEP
ป้องกัน COVID19
🚌 Back to School. 🚌 🚌 December 1st, 2020 🚌
โปงลางโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ - MEP
Kindergarten 3/7
China Daily
Morning Talk
Morning talk.  

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


25 ถนนเกษมราษฏร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
Phetchabun
67000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

โรงเรียนประถม อื่นๆใน Phetchabun (แสดงผลทั้งหมด)
ประชาสัมพันธ์ สายชั้นอนุบาล ประชาสัมพันธ์ สายชั้นอนุบาล
ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า
Phetchabun, 67120

สายชั้นอนุบาลโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

Phadungvit School Phadungvit School
20 Samakkeechai Street
Phetchabun, 67110

โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ
Lakdan, Namnao
Phetchabun, 67260

โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

𝐁-𝐰𝐢𝐭 เสรี 𝐁-𝐰𝐢𝐭 เสรี
Phetchabun, 67160

ฝากเบอร์ 1 ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะ รับรองทุกคนจะไม่ผิดหวัง �