Sports Science IPEPB

Sports Science IPEPB

ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก Sports Science IPEPB, Phetchabun.

04/07/2019

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ TNSU Phetchabun Campus

ประกาศ !!!
รายชื่อบัณฑิต และกำหนดการฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร และวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

28/06/2019
25/06/2019

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ TNSU Phetchabun Campus

ประกาศ !! แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62 ทุกคน
กำหนดการวันรับชุดนักศึกษา วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
เวลา 8.30 น. - 16.30 น.
ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์

25/06/2019

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ TNSU Phetchabun Campus

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ แจ้งกำหนดการวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 การปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปีปีการศึกษา 2562

23/05/2019
17/05/2019

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ TNSU Phetchabun Campus

เช้าวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562
โดย ผศ.ดร. ดวงกมล สวนทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตเพชรบูรณ์ ได้มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬายิงธนู นางสาวศรีกานดา เนตรแสงศรี (บิ๋ม) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คว้า 2 เหรียญรางวัล จากการแข่งขันกีฬายิงธนู “Navy Open” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 ณ หาดนภาธาราภิรมย์ กองบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2562

🏆 เหรียญทอง ประเภทคันธนูทดกำลัง ระยะ 30 เมตร รุ่นอุดมศึกษา (รอบจัดอันดับ)
🏆 เหรียญทองแดง ประเภทคันธนูทดกำลัง ระยะ 30 เมตร รุ่นทั่วไปหญิง

ผู้ฝึกสอน: อาจารย์ชัชพงศ์ รัตนวีระประดิษฐ์
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน: อาจารย์ ดร.จีราวรรณ พรมจันทร์

17/05/2019

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ TNSU Phetchabun Campus

ยิงธนูหญิง คว้า 1 ทอง 1 ทองแดง

ขอชื่นชมยินดีกับ นางสาวศรีกานดา เนตรแสงศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คว้า 2 เหรียญรางวัล จากการแข่งขันกีฬายิงธนู "Navy Open" ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2562 ณ หาดนภาธาราภิรมย์ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
🏆 ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทคันธนูทดกำลัง อุดมศึกษา ระยะ 30 เป็น รอบจัดอันดับ
🏆 รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ประเภทคันธนูทดกำลัง รุ่นทั่วไปหญิง ระยะ 30 เมตร

23/04/2019

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ TNSU Phetchabun Campus

เช้าวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562
โดย ผศ.ดร. ดวงกมล สวนทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตเพชรบูรณ์ ได้มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬายิงธนู นางสาวศรีกานดา เนตรแสงศรี (บิ๋ม) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คว้า 2 เหรียญรางวัล จากการแข่งขันกีฬายิงธนู “Navy Open” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 ณ หาดนภาธาราภิรมย์ กองบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2562

🏆 เหรียญทอง ประเภทคันธนูทดกำลัง ระยะ 30 เมตร รุ่นอุดมศึกษา (รอบจัดอันดับ)
🏆 เหรียญทองแดง ประเภทคันธนูทดกำลัง ระยะ 30 เมตร รุ่นทั่วไปหญิง

ผู้ฝึกสอน: อาจารย์ชัชพงศ์ รัตนวีระประดิษฐ์
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน: อาจารย์ ดร.จีราวรรณ พรมจันทร์

08/04/2019

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ TNSU Phetchabun Campus

ยิงธนูหญิง คว้า 1 ทอง 1 ทองแดง

ขอชื่นชมยินดีกับ นางสาวศรีกานดา เนตรแสงศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คว้า 2 เหรียญรางวัล จากการแข่งขันกีฬายิงธนู "Navy Open" ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2562 ณ หาดนภาธาราภิรมย์ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
🏆 ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทคันธนูทดกำลัง อุดมศึกษา ระยะ 30 เป็น รอบจัดอันดับ
🏆 รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ประเภทคันธนูทดกำลัง รุ่นทั่วไปหญิง ระยะ 30 เมตร

29/03/2019

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ TNSU Phetchabun Campus

วิชาการนำเนื่องพัฒนา

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมสมพงษ์ ชาตะวิถี อาคารวิทยบริการ

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ โดยกลุ่มวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมสัมมนาวิชาการและแสดงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 4 พ.ศ.2562 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ สิทธิจันดา รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ มีพิธีมอบเกียรติบัตรนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ ชมนิทรรศการและการแสดงผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่าของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มีบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ภาพ : นักศึกษา สาขาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์
นายธนวัฒน์ แก้วจันทร์
นายวีระกร จิตกร
นายจีเม่ง ซ่ง
นายทรัพย์ปัญญา ดวงจันท์สี

ภาพกิจกรรม ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 28/01/2019

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบโควตา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 มีผู้เข้าร่วมการสอบคัดเลือกเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสอบภาคปฏิบัติ (การทดสอบสมรรถภาพทางกาย) โดยมีอาจารย์ บุคลากร และทีมนักศึกษาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

28/01/2019

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ TNSU Phetchabun Campus

ประกาศจาก สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
เรื่อง ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

08/01/2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี สอบสัมภาษณ์ สอบภาคปฏิบัติ ประเภทโควตา และกำหนดการสอบ เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562

27/12/2018

ตารางเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา

19/11/2018

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ TNSU Phetchabun Campus

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
เปิดรับนักศึกษาใหม่รอบโควตา ปีการศึกษา 2562

สมัคร วันนี้ - 4 มกราคม 2562

🎓 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา
จำนวน 30 คน

🎓 คณะศิลปศาสตร์
[1] หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา จำนวน 30 คน
[2] หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา จำนวน 30 คน

🎓 คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 90 คน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม
www.ipepb.ac.th
โทรศัพท์ 056-737089

22/10/2018

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 23 ตุลาคม

พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
"สมเด็จพระปิยมหาราช"

ความรู้ คู่เปรียบด้วย กำลัง กายเฮย
สุจริต คือเกราะบัง ศาสตร์พ้อง
ปัญญา ประดุจดัง อาวุธ
คุมสติ ต่างโล่ป้อง อาจแกล้ว กลางสนาม

14/12/2017

Sports Science IPEPB's cover photo

01/11/2017

Sports Science IPEPB's cover photo

14/07/2017

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ TNSU Phetchabun Campus

"สพล.เพชรบูรณ์" เบิ้ลแชมป์ประกวดศิลปะมวยไทย ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานพิธีปิดมหกรรมประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560 ซึ่งกิจกรรมได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา มีการประกวด 2 ประเภท คือ คีตะมวยไทย และ ไหว้ครูมวยไทย รวมทั้งสิ้น 115 ทีม ในประเภทคีตะมวยไทย (แอโรบิกมวยไทย) รุ่นทั่วไป ชนะเลิศ ทีมสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมศิษย์เจ้าพระยา รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมเงินรางวัล 25,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ชมรมกระบี่กระบองและมวยไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท และรางวัลชมเชย ทีมสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง และ ทีมรัตนศิลป์ คุ้มขันโตกเชียงใหม่ รับเงินรางวัลทีมละ 12,000 บาท

24/06/2017

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ TNSU Phetchabun Campus

28/02/2017

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ TNSU Phetchabun Campus

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ จัดโครงการ "ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก" ประจำปี 2560
#รับสมัคร เยาวชน อายุตั้งแต่ 5-18 ปี จำนวน 6 ชนิดกีฬา
- ว่ายน้ำ 60 คน
- ฟุตบอล 50 คน
- บาสเกตบอล 25 คน
- วอลเลย์บอล 25 คน
- ยูโด 25 คน
- มวยปล้ำ 25 คน
กำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2560
#เริ่มเรียน 27 มีนาคม - 30 เมษายน 2560
สมัครได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สพล.พช. ในวันและเวลาราชการ
ติดต่อสอบถาม 093 959 8401

18/10/2016

Sports Science IPEPB's cover photo

11/10/2016

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์

ประกาศรับสมัครงาน
#ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งาน ICT ประจำสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
- สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
- มีความสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
- มีความสามารถเขียนเว็ปไซต์และดูแลเว็ปไซต์ได้
- มีความสามารถในการดูแลรักษาเครื่องเซฟเวอร์ได้
- มึความสามารถในการดูแลและแก้ไขระบบอินเทอร์เน็ตได้
- ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

สมัครด้วยตนเองที่งานบุคคล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ในวันและเวลาราชการ วันนี้ - 17 ตุลาคม 2559 นี้ และสอบสัมภาษณ์วันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ

10/10/2016

งานทะเบียนและประมวลผล สพล.เพชรบูรณ์

กำหนดการสอบปลายภาค (ภาคต้น ปีการศึกษา 2559)

18/08/2016

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ TNSU Phetchabun Campus

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มีการอบรมโปรแกรม GE test for blood lactate & fat metabolism in running and cycling labs.
โดยวิทยากร Mr.Peeraphat Sirireung
(M.Sc. (Sports performance) University of Postsmouth, UK)

05/07/2016

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ TNSU Phetchabun Campus

#เพชรบูรณ์แชมป์ไหว้มวยไทย

ปิดประกวดศิลปะมวยไทย ชิงเเชมป์ประเทศไทย บ้านธงชัย จ.ลพบุรี ยอดเยี่ยมคว้าเเชมป์คีตะมวยไทย รุ่นทั่วไป พร้อมรับเงิน40,000 บาท ทาง สพล.เพชรบูรณ์ ครองเเชมป์ ไหว้ครู-ทักษะมวยไทย รุ่นทั่วไป ชิลเงิน25,000 บาท
บ้านธงชัย จ.ลพบุรี คว้าเเชมป์ คีตะมวยไทย พร้อมควง สพล.เพชรบูรณ์ หยิบเเชมป์ ไหว้ครู-ทักษะมวยไทย รุ่นทั่วไป ปิดท้าย มหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2559 ด้าน ดร.กิตติพงษ์ โพธิมู อธิการบดีกรมพลศึกษา ชมทุกทีมร่วมสืบสานเน้นศิลปะมวยไทยชี้ต้องร่วมกันให้เผยเเพร่ให้หลายสู่สายตาชาวโลก
มหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่3ก.ค.59 ที่ผ่านมา ณ ห้องไอส์แลนด์ ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
โดยผลการประกวดประเภท คีตะมวยไทย ทีมที่คว้าเเชมป์ รุ่นทั่วไป คือ บ้านธงชัย จ.ลพบุรี คว้าเงิน40,000 บาท อันดับ2 ชมรมคีตะมวยไทย รร.ศรียานุศรณ์ รับ25,000 บาท อันดับ3 รร.จังหวัดนครศรีธรรมราช รับ 20,000 บาท
ประเภท ไหว้ครู-ทักษะมวยไทย รุ่นทั่วไป เเชมป์ตกเป็นของทีม สพล.เพชรบูรณ์ รับเงิน 25,000 บาท อันดับ2 ลานนาไฟท์ติ้ง ลานนาไฟท์ติ้งมวยไทย รับ 20000 บาท อันดับ3 บ้านพระยาเดินธง จ.ลพบุรี รับ15,000 บาท
ส่วนประเภท คีตะมวยไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปี เเชมป์ คือ รร.ปราจีนกัลยาณี รับเงิน40,000 บาท อันดับ2 รร.โพธิ์ทอง จินดามณี รับเงิน 25,000 บาท เเละอันดับ3 รร.บ้านงิ้ว สำนักงานกทท.มุกดาหาร รับ 20,000 บาท
เเละ ประเภทไหว้ครู-ทักษะมวยไทย รุ่นอายุไม่เกิน18ปี เเชมป์คือ สพล.อ่างทอง รับเงิน 25,000 บาท อันดับ2 รร.บ้านหัวนาดำ จ.ชัยภูมิ รับ 20,000 บาท เเละอันดับ3 รับ15,000 บาท
เเละในพิธีปิดการปิดการประกวดมหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2559 มีทางด้าน ดร.กิตติพงษ์ โพธิมู อธิการบดีกรมพลศึกษา เป็นประธาน ได้กล่าวว่า การประกวดในครั้งนี้ผ่านไปด้วยดีเเละอยากให้ทุกคนร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยให้อยู่คู่เมืองไทย ซึ่งทุกคนสามารถต่อยอดไปสู่อาชีพได้อยากทุกคนร่วมกันเผยเเพร่ศิลปะมวยไทยไปสู่สายตาชาวโลก
#ข่าวสด

08/04/2016

Untitled Album

ขอแสดงความยินดีกับ Sports Science 11/02/2016

ขอแสดงความยินดีกับ Sports Science ทีม A
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันฟุตบอลพลบดีพรีเมียร์ลีก ครั้งที่ 2 ประจำฤดูกาล 2015-2016 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ สนามกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
คว้าแชมป์สมัยที่ 2 ไม่ได้ แต่คว้าใจพวกเราชาววิทย์กีฬา สุดยอดครับ ปีหน้าเอาใหม่

17/12/2015

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ TNSU Phetchabun Campus

ประชาสัมพันธ์เชิญครู อาจารย์ ทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงาน สถาบันฯ บุคลากร ที่มีความสนใจ เข้ารับการอบรมครูต้นแบบกีฬา

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ร่วมกับ กรมพลศึกษา จัดอบรมครูต้นแบบกีฬา ดังนี้
กรีฑา กีฬาวอลเลย์บอล กีฬาลีลาศ
โดยวิทยากรระดับชาติ
ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2558
(ค่าอบรมและอาหารฟรี)
อบรมจบหลักสูตรได้รับวุฒิบัตร

- ให้ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม รายงานตัววันที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ สพล.เพชรบูรณ์

15/12/2015

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ TNSU Phetchabun Campus

ประกาศ
มอบเงินทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในสังกัดสถาบันการพลศึกษา นักศึกษาคนใดมีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาของ มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์บุญสม มาร์ติน ประจำปีการศึกษา 2558 เชิญรับใบสมัครและส่งได้ที่ ห้องกิจการฯ
ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2558 นี้เท่านั้น
คุณสมบัติ มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

15/12/2015

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ TNSU Phetchabun Campus

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

08/12/2015

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ TNSU Phetchabun Campus

กำหนดการเปิดเรียนภาคปลาย

10/11/2015

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ TNSU Phetchabun Campus

ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบปลายภาค
ภาคต้น ปีการศึกษา 2558

113.53.231.197 04/09/2015

โครงการประกวดนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาและการประกวดผู้นำการออกกำลังกายเพื่อสุ

113.53.231.197 สถาบันการพลศึกษา

เกี่ยวกับคณะ

#ปรัชญา
วิทยาศาสตร์การกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ

#วิสัยทัศน์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่มีคุณภาพ

#พันธกิจ :
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้าน วิทยาศาสตร์การกีฬา
2. วิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
3. ให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา แก่ชุมชน และสังคม
4. อนุรักษ์และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย โดยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
5. ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสมารถพิเศษทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬา

#อัตลักษณ์
บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ เจตคติที่ดี และเป็นผู้นำของสังคมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Phetchabun
67000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

Phetchabun โรงเรียนอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเ สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเ
33/66 หมู่ 2 ตำบลสะเดียง อำเภอเมื
Phetchabun, 67000

ชำนาญกวดวิชา เพชรบูรณ์ - Enta ชำนาญกวดวิชา เพชรบูรณ์ - Enta
164/3-4 ถ.สามัคคีชัย(ตรงข้ามโรงพย
Phetchabun, 67000

ชำนาญกวดวิชา(Enta)เพชรบูรณ์ สถาบันกวดวิชาคุณภาพสูง ติวเข้มตั้งแต่ ป.4-ม.6 สมัครเรียนด่วน!

พิลาศปัทมาBwit พิลาศปัทมาBwit
Phetchabun, ุ67160

เน้นทำจริง ไม่สร้างภาพ

สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัย สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัย
Phetchabun
Phetchabun, 67000

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ครูก๊อต Got Potsawat ครูก๊อต Got Potsawat
Phetchabun

"ความคิดที่ดี จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข?

ประชาสัมพันธ์ สายชั้นอนุบาล ประชาสัมพันธ์ สายชั้นอนุบาล
ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า
Phetchabun, 67120

สายชั้นอนุบาลโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ - ฝ่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ - ฝ่
25 ถนนเกษมราษฏร์ ต.ในเมือง อ.เม
Phetchabun, 67000

rrthphlamtaab rrthphlamtaab
Phetchabun

เกี่ยวกับการเรียนทุกวิชา

คอร์สสอนออนไลน์มืออาชีพสุด คอร์สสอนออนไลน์มืออาชีพสุด
Phetchabun, 67000

สอนแบบไม่มีกั๊ก เรียนจบในคอร์สเดียว

หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยรา หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยรา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
Phetchabun, 67000

การประชาสัมพันธ์ข่าวภายในหอพัก และในมหาวิทยาลัย

ไกด์ ไกด์
191/2 วัดโฆษา ท่าช้าง ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพรชบูรณ์
Phetchabun, 67110

พุทธสถานแหล่งเรียนรู้ชุมชน

ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเ ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเ
Phetchabun Rajabhat University
Phetchabun, 67000

สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์