LotusHall Mining

LotusHall Mining

ความคิดเห็น

รับสมัครพนักงาน
พนักงานขับรถบรรทุก 10 ล้อ 2 อัตรา (หน้าเหมือง) ด่วน !!
-----
สนใจติดต่อ สมัคร และสัมภาณ์ด้วยตนเอง
ได้ที่ บริษัทโลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
- สำนักงานแม่เมาะ โครงการ FGD2 อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
- สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ ถ. วังโค้ง ต. เวียงหนือ จ.ลำปาง
โทร: 054 - 321511 - 3 ในเวลาราชการ 8.00-16.00 น.
รับสมัครพนักงาน
1. พนักงานขับรถบรรทุก 10 ล้อ 2 อัตรา (หน้าเหมือง)
2. พนักงานโรงโม่ 3 อัตรา
3. พนักงานช่างซ่อมโรงโม่ 2 อัตรา
4. รปภ.ประจำป้อมคลังระเบิด
-----
สนใจติดต่อ สมัคร และสัมภาณ์ด้วยตนเอง
ได้ที่ บริษัทโลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
- สำนักงานแม่เมาะ โครงการ FGD2 อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
- สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ ถ. วังโค้ง ต. เวียงหนือ จ.ลำปาง
โทร: 054 - 321511 - 3 ในเวลาราชการ 8.00-16.00 น.

Heavy Engineering Construction Co.,Ltd

28/02/2020

รับสมัครพนักงาน
พนักงานขับรถบรรทุก 10 ล้อ 2 อัตรา (หน้าเหมือง) ด่วน !!
-----
สนใจติดต่อ สมัคร และสัมภาณ์ด้วยตนเอง
ได้ที่ บริษัทโลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
- สำนักงานแม่เมาะ โครงการ FGD2 อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
- สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ ถ. วังโค้ง ต. เวียงหนือ จ.ลำปาง
โทร: 054 - 321511 - 3 ในเวลาราชการ 8.00-16.00 น.

17/01/2020

รับสมัครพนักงาน
1. พนักงานขับรถบรรทุก 10 ล้อ 2 อัตรา (หน้าเหมือง)
2. พนักงานโรงโม่ 3 อัตรา
3. พนักงานช่างซ่อมโรงโม่ 2 อัตรา
4. รปภ.ประจำป้อมคลังระเบิด
-----
สนใจติดต่อ สมัคร และสัมภาณ์ด้วยตนเอง
ได้ที่ บริษัทโลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
- สำนักงานแม่เมาะ โครงการ FGD2 อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
- สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ ถ. วังโค้ง ต. เวียงหนือ จ.ลำปาง
โทร: 054 - 321511 - 3 ในเวลาราชการ 8.00-16.00 น.

07/03/2019

ประกาศรับสมัคร
ตำแหน่ง " พนักงานบัญชี " จำนวน 1 อัตรา
( ปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่ จ.ลำปาง )
คุณสมบัติ
- ทำภาษีได้
- ไม่จำกัดเพศ , ไม่จำกัดอายุ
- มีประสบการณ์ทางด้านงานบัญชีอย่างน้อย 2 ปี

19/07/2018

รับสมัคร คนพิการ หลายอัตรา (จะต้องมีบัตรคนพิการด้วย)
- ประเภทของงาน: งานประจำ
- รับสมัคร คนพิการ ทำงาน
- จะมอบหมายงานที่สามารถทำได้ ตามลักษณะของการพิการ
--------------------------------------------
สนใจติดต่อ สมัคร และสัมภาณ์ด้วยตนเอง
ได้ที่ บริษัทโลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
- สำนักงานแม่เมาะ โครงการ FGD2 อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
- สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ ถ. วังโค้ง ต. เวียงหนือ จ.ลำปาง
โทร: 054 - 321511 - 3 ในเวลาราชการ 8.00-16.00 น.

24/11/2016

ประกาศรับสมัคร
ตำแหน่ง "ช่างซ่อมไฟฟ้ารถยนต์" จำนวน 1 อัตรา
( ปฏิบัติงานประจำโครงการแม่เมาะ จ.ลำปาง )

คุณสมบัติ
- เพศชาย
- ไม่จำกัดอายุ
- จบช่างยนต์
- มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์ เช่น รถสิบล้อ, รถ6ล้อ ฯลฯ

----------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรับสมัคร
ตำแหน่ง "ผู้ช่วยช่างรถเจาะไฮดรอลิก" จำนวน 1 อัตรา
( ปฏิบัติงานประจำโครงการแม่เมาะ จ.ลำปาง )

คุณสมบัติ
- เพศชาย
- ไม่จำกัดอายุ
- มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมรถเจาะไฮดรอลิก

สนใจติดต่อ สมัคร และสัมภาณ์ด้วยตนเอง
ได้ที่ บริษัทโลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
สำนักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งอยู่ที่ ถ. วังโค้ง ต. เวียงหนือ จ.ลำปาง
โทร: 054 - 321511 - 3 ในเวลาราชการ 8.00-16.00 น.

03/10/2016

ประกาศรับสมัคร
ตำแหน่ง " พนักงานบัญชี " จำนวน 1 อัตรา
( ปฏิบัติงานประจำสำนักงานแม่เมาะ จ.ลำปาง )
คุณสมบัติ
- ไม่จำกัดเพศ
- ไม่จำกัดอายุ
- มีประสบการณ์ทางด้านงานบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
-----------------------------------------------------------
รับสมัครงาน "ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบุคคล"
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง หรือเพศชาย
2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ด้านงานฝ่ายบุคคล อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
4. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีมาก
5. สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างคล่องแคล่วชัดเจน
6. มีความรับผิดชอบสูง
7. มีภาวะความเป็นผู้นำ
8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และไหวพริบดี

สนใจติดต่อ สมัคร และสัมภาณ์ด้วยตนเอง
ได้ที่ บริษัทโลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
สำนักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งอยู่ที่ ถ. วังโค้ง ต. เวียงหนือ จ.ลำปาง
โทร: 054 - 321511 - 3 ในเวลาราชการ 8.00-16.00 น.

27/08/2016

ประกาศรับสมัคร
ตำแหน่ง " พนักงานบัญชี " จำนวน 1 อัตรา
( ปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่ จ.ลำปาง )
คุณสมบัติ
- ไม่จำกัดเพศ
- ไม่จำกัดอายุ
- มีประสบการณ์ทางด้านงานบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
-------------------------------------------------------------------
สนใจติดต่อ สมัคร และสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
ได้ที่ บริษัทโลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
สำนักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งอยู่ที่ ถ. วังโค้ง ต. เวียงหนือ จ.ลำปาง โทร: 054 - 321511 - 3
Email : [email protected]
สามารถสมัครงานได้ทุกวัน จันทร์-เสาร์ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา
8.00-12.00 น.
13.00-16.00 น.

24/08/2016

ประกาศรับสมัคร
ตำแหน่ง " พนักงานขับรถบรรทุก " จำนวน 3 อัตรา
( ปฏิบัติงานประจำโครงการ เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง )
คุณสมบัติ
- เพศชาย
- ไม่จำกัดอายุ
- มีใบอนุญาติขับขี่ ประเภท ท.4
- เป็นคนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-------------------------------------------------------------------
สนใจติดต่อ สมัคร และสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
ได้ที่ บริษัทโลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
สำนักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งอยู่ที่ ถ. วังโค้ง ต. เวียงหนือ จ.ลำปาง โทร: 054 - 321511 - 3
Email : [email protected]
สามารถสมัครงานได้ทุกวัน จันทร์-เสาร์ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา
8.00-12.00 น.
13.00-16.00 น.

22/08/2016

ประกาศรับสมัคร
ตำแหน่ง " พนักงานขับรถแบคโฮ " จำนวน 3 อัตรา
( ปฏิบัติงานประจำโครงการ เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง )
คุณสมบัติ
- เพศชาย
- ไม่จำกัดอายุ
- มีประสบการณ์การขับรถแบ็คโฮอย่างน้อย 1 ปี
- เป็นคนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-------------------------------------------------------------------
สนใจติดต่อ สมัคร และสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
ได้ที่ บริษัทโลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
สำนักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งอยู่ที่ ถ. วังโค้ง ต. เวียงหนือ จ.ลำปาง โทร: 054 - 321511 - 3
Email : [email protected]
สามารถสมัครงานได้ทุกวัน จันทร์-เสาร์ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา
8.00-12.00 น.
13.00-16.00 น.

16/08/2016

ประกาศรับสมัคร
ตำแหน่ง " พนักงานขับรถ 10 ล้อ " จำนวน 5 อัตรา
( ปฏิบัติงานประจำโครงการ เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง )
คุณสมบัติ
- เพศชาย
- ไม่จำกัดอายุ
- มีใบอนุญาติขับขี่ ประเภท ท.2
- เป็นคนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-------------------------------------------------------------------
สนใจติดต่อ สมัคร และสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
ได้ที่ บริษัทโลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
สำนักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งอยู่ที่ ถ. วังโค้ง ต. เวียงหนือ จ.ลำปาง โทร: 054 - 321511 - 3
Email : [email protected]
สามารถสมัครงานได้ทุกวัน จันทร์-เสาร์ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา
8.00-12.00 น.
13.00-16.00 น.

16/08/2016

ประกาศรับสมัคร
ตำแหน่ง " ช่างไฟฟ้ารถยนต์และเครื่องจักรหนัก "
( ปฏิบัติงานประจำโครงการ เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง )
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์ด้านซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์
-------------------------------------------------------------------
สนใจติดต่อ สมัคร และสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
ได้ที่ บริษัทโลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
สำนักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งอยู่ที่ ถ. วังโค้ง ต. เวียงหนือ จ.ลำปาง โทร: 054 - 321511 - 3
Email : [email protected]
สามารถสมัครงานได้ทุกวัน จันทร์-เสาร์ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา
8.00-12.00 น.
13.00-16.00 น.

01/07/2016

ประกาศรับสมัคร
ตำแหน่ง "จป วิชาชีพ-Safety & Environment " [ปฏิบัติงานประจำโครงการ จังหวัดระนอง ]
คุณสมบัติ
1.สามารถอบรมความปลอดภัยในการทำงาน พนง.ที่เข้าใหม่ได้
2.สามารถอบรมการปฐมพยาบาลช่วยชีวิตและฟื้นคืนชีพสำหรับพนักงานที่ทำงานกับไฟฟ้า
3.อบรมคณะกรรมการ คปอ.
4.อบรมความปลอดภัยในการทำงาน เครน ( ปั้นจั่น )
5.อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.หัวหน้างาน
6.ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน แรงสั่นสะเทือนจากงานระเบิด ฝุ่น เสียง
7.ตรวจสอบความปลอดภัยของ ระบบไฟฟ้าแรงสูง
8.ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
9.อบรมดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อม ดับเพลิง อพยพหนีไฟประจำปี
10.ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินรถบรรทุกน้ำมัน เชื้อเพลิงหกรั่วไหล
11.ตรวจสอบความปลอดภัยของ ภาชนะรับแรงดัน / หม้อลม
12.ดูงานความปลอดภัยทางถนน ความปลอดภัยนอกสถานที่ จัดทำบอร์ดข่าวสารความปลอดภัย
สนใจติดต่อ สมัคร และสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
ได้ที่ บริษัทโลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
สำนักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งอยู่ที่ ถ. วังโค้ง ต. เวียงหนือ จ.ลำปาง โทร: 054 - 321511 - 3
Email : [email protected]
สามารถสมัครงานได้ทุกวัน จันทร์-เสาร์ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา
8.00-12.00 น.
13.00-16.00 น.

27/05/2016

บริษัท โลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง "พนักงานขับรถ 10 ล้อ"
หลายอัตรา
คุณสมบัติ:
- เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
- เป็นผู้มีความสามารถขับรถ 10 ล้อ ได้เป็นอย่างดี
- มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2 ขึ้นไป หรือมีใบ ท.3, ท.4 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และองค์กร
- มีประสบการณ์ด้านการขับรถ 10 ล้อ อย่างน้อย 2 ปีขี้นไป
- ถ้าสามารถขับเครื่องจักรได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สนใจติดต่อ สมัคร และสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
ได้ที่ บริษัทโลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
สำนักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งอยู่ที่ ถ. วังโค้ง ต. เวียงหนือ จ.ลำปาง โทร: 054 - 321511 - 3
สามารถสมัครงานได้ทุกวัน จันทร์-เสาร์ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา
8.00 - 12.00 น.
13.30 - 16.00 น.

05/04/2016

บริษัท โลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
รับสมัครงาน "ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบุคคล"
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง หรือเพศชาย
2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ด้านงานฝ่ายบุคคล อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
4. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีมาก
5. สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างคล่องแคล่วชัดเจน
6. มีความรับผิดชอบสูง
7. มีภาวะความเป็นผู้นำ
8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และไหวพริบดี

สนใจติดต่อ สมัคร และสัมภาณ์ด้วยตนเอง
ได้ที่ บริษัทโลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
สำนักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งอยู่ที่ ถ. วังโค้ง ต. เวียงหนือ จ.ลำปาง
โทร: 054 - 321511 - 3 ในเวลาราชการ 8.00-16.00 น.

29/02/2016

บริษัท โลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง "พนักงานขับรถ 10 ล้อ"
หลายอัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
- เป็นผู้มีความสามารถขับรถ 10 ล้อ ได้เป็นอย่างดี
- มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2 ขึ้นไป หรือมีใบ ท.3, ท.4 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และองค์กร
- มีประสบการณ์ด้านการขับรถ 10 ล้อ อย่างน้อย 2 ปีขี้นไป
- ถ้าสามารถขับเครื่องจักรได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจติดต่อ สมัคร และสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
ได้ที่ บริษัทโลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
สำนักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งอยู่ที่ ถ. วังโค้ง ต. เวียงหนือ จ.ลำปาง โทร: 054 - 321511 - 3
สามารถสมัครงานได้ทุกวัน จันทร์-เสาร์ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา
8.00 - 12.00 น.
13.30 - 16.00 น.

30/01/2016

ประกาศรับสมัคร
1. พนักงานขับรถแบคโฮ 1 อัตรา และ รถแทรกเตอร์ 1 อัตรา :
- เป็นผู้มีความสามารถขับรถแบคโฮ และ รถแทรกเตอร์ ได้เป็นอย่างดี
- มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และองค์กร
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สนใจติดต่อ สมัคร และสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
ได้ที่ บริษัทโลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
สำนักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งอยู่ที่ ถ. วังโค้ง ต. เวียงหนือ จ.ลำปาง โทร: 054 - 321511 - 3
สามารถสมัครงานได้ทุกวัน จันทร์-เสาร์ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา
8.00-12.00 น.
13.00-16.00 น.

19/01/2016

บริษัท โลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
รับสมัครงาน "ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบุคคล"
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง หรือเพศชาย
2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ด้านงานฝ่ายบุคคล อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
4. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีมาก
5. สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างคล่องแคล่วชัดเจน
6. มีความรับผิดชอบสูง
7. มีภาวะความเป็นผู้นำ
8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และไหวพริบดี

สนใจติดต่อ สมัคร และสัมภาณ์ด้วยตนเอง
ได้ที่ บริษัทโลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
สำนักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งอยู่ที่ ถ. วังโค้ง ต. เวียงหนือ จ.ลำปาง
โทร: 054 - 321511 - 3 ในเวลาราชการ 8.00-16.00 น.

01/09/2015

ประกาศรับสมัครตำแหน่ง วิศวกรเหมืองแร่ Mining Engineer [ปฏิบัติงานประจำโครงการ บ่อดินขาว จังหวัดระนอง ]
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตำแหน่ง: วิศวกรเหมืองแร่ จำนวน: 1 เพศ: ชาย
คุณสมบัติ
- มีใบ กว.
- จบสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ หรือสายที่เกียวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์ส่วนบุคคล
-
สนใจติดต่อ สมัคร และสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
ได้ที่ บริษัทโลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
สำนักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งอยู่ที่ ถ. วังโค้ง ต. เวียงหนือ จ.ลำปาง โทร: 054 - 321511 - 3
สามารถสมัครงานได้ทุกวัน จันทร์-เสาร์ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา
8.00-12.00 น.
13.00-16.00 น.

หรือ ส่ง Resume มาได้ที่ฝ่ายบุคคล [email protected]

29/07/2015

ประกาศรับสมัคร
ตำแหน่ง "จป วิชาชีพ-Safety & Environment " [ปฏิบัติงานประจำโครงการ เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง ]
คุณสมบัติ
1.สามารถอบรมความปลอดภัยในการทำงาน พนง.ที่เข้าใหม่ได้
2.สามารถอบรมการปฐมพยาบาลช่วยชีวิตและฟื้นคืนชีพสำหรับพนักงานที่ทำงานกับไฟฟ้า
3.อบรมคณะกรรมการ คปอ.
4.อบรมความปลอดภัยในการทำงาน เครน ( ปั้นจั่น )
5.อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.หัวหน้างาน
6.ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน แรงสั่นสะเทือนจากงานระเบิด ฝุ่น เสียง
7.ตรวจสอบความปลอดภัยของ ระบบไฟฟ้าแรงสูง
8.ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
9.อบรมดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อม ดับเพลิง อพยพหนีไฟประจำปี
10.ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินรถบรรทุกน้ำมัน เชื้อเพลิงหกรั่วไหล
11.ตรวจสอบความปลอดภัยของ ภาชนะรับแรงดัน / หม้อลม
12.ดูงานความปลอดภัยทางถนน ความปลอดภัยนอกสถานที่ จัดทำบอร์ดข่าวสารความปลอดภัย
สนใจติดต่อ สมัคร และสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
ได้ที่ บริษัทโลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
สำนักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งอยู่ที่ ถ. วังโค้ง ต. เวียงหนือ จ.ลำปาง โทร: 054 - 321511 - 3
สามารถสมัครงานได้ทุกวัน จันทร์-เสาร์ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา
8.00-12.00 น.
13.00-16.00 น.

18/07/2015

บริษัท โลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
รับสมัคร ตำแหน่งประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
(ปฏิบัติงาน ประจำสำนักงานใหญ่ ในเมือง)
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง
2. มีบุคลิกภาพ และหน้าตาดี
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4. มีความคิดสร้างสรรค์ และไหวพริบที่ดี
5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
สนใจติดต่อ สมัคร และสัมภาณ์ด้วยตนเอง
ได้ที่ บริษัทโลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
สำนักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งอยู่ที่ ถ. วังโค้ง ต. เวียงหนือ จ.ลำปาง
โทร: 054 - 321511 - 3 ในเวลาราชการ 8.00-16.00 น.

07/07/2015

ประกาศรับสมัคร

1. พนักงานขับรถแบคโฮ หลายอัตรา :
- เป็นผู้มีความสามารถขับรถแบคโฮ ได้เป็นอย่างดี
- มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และองค์กร
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจติดต่อ สมัคร และสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
ได้ที่ บริษัทโลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
สำนักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งอยู่ที่ ถ. วังโค้ง ต. เวียงหนือ จ.ลำปาง โทร: 054 - 321511 - 3
สามารถสมัครงานได้ทุกวัน จันทร์-เสาร์ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา
8.00-12.00 น.
13.00-16.00 น.

02/07/2015

ประกาศรับสมัคร

1. พนักงานขับรถ 10 ล้อ หลายอัตรา :
เป็นผู้มีความสามารถขับรถ 10 ล้อ ได้เป็นอย่างดี มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2 ขึ้นไป มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และองค์กร หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. พนักงานขับรถแบคโฮ หลายอัตรา :
เป็นผู้มีความสามารถขับรถแบคโฮ ได้เป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และองค์กร หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3.พนักงานโอเปอเรเตอร์โรงโม่ :
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการดูแลเครื่องจักร สายพาน ภายในโรงโม่ มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และองค์กร หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจติดต่อ สมัคร และสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
ได้ที่ บริษัทโลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
สำนักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งอยู่ที่ ถ. วังโค้ง ต. เวียงหนือ จ.ลำปาง โทร: 054 - 321511 - 3
สามารถสมัครงานได้ทุกวัน จันทร์-เสาร์ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา
8.00-12.00 น.
13.00-16.00 น.

02/07/2015

ประกาศรับสมัคร
ตำแหน่ง "จป วิชาชีพ-Safety & Environment " [ปฏิบัติงานประจำโครงการ เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง ]
คุณสมบัติ
1.สามารถอบรมความปลอดภัยในการทำงาน พนง.ที่เข้าใหม่ได้
2.สามารถอบรมการปฐมพยาบาลช่วยชีวิตและฟื้นคืนชีพสำหรับพนักงานที่ทำงานกับไฟฟ้า
3.อบรมคณะกรรมการ คปอ.
4.อบรมความปลอดภัยในการทำงาน เครน ( ปั้นจั่น )
5.อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.หัวหน้างาน
6.ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน แรงสั่นสะเทือนจากงานระเบิด ฝุ่น เสียง
7.ตรวจสอบความปลอดภัยของ ระบบไฟฟ้าแรงสูง
8.ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
9.อบรมดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อม ดับเพลิง อพยพหนีไฟประจำปี
10.ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินรถบรรทุกน้ำมัน เชื้อเพลิงหกรั่วไหล
11.ตรวจสอบความปลอดภัยของ ภาชนะรับแรงดัน / หม้อลม
12.ดูงานความปลอดภัยทางถนน ความปลอดภัยนอกสถานที่ จัดทำบอร์ดข่าวสารความปลอดภัย

สนใจติดต่อ สมัคร และสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
ได้ที่ บริษัทโลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
สำนักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งอยู่ที่ ถ. วังโค้ง ต. เวียงหนือ จ.ลำปาง โทร: 054 - 321511 - 3
สามารถสมัครงานได้ทุกวัน จันทร์-เสาร์ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา
8.00-12.00 น.
13.00-16.00 น.

30/06/2015

ประกาศรับสมัคร
ตำแหน่ง "Training Supervisor " [ปฏิบัติงานประจำโครงการ บ่อดินขาว จังหวัดระนอง ]

คุณสมบัติ
1. มีความสามารถในการใช้เครื่องจักรใหญ่ในการก่อสร้างและงานเหมืองได้ทุกประเภท
2. สามารถฝึกสอนและอบรมพนักงานขับขี่เครื่องจักรใหญ่ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถทำงานเอกสารในเรื่องเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรใหญ่เพื่อที่จะใช้อบรมพนักงานขับขี่เครื่องใช้ใหญ่ให้มีทักษะความรู้เพิ่มเติมในการใช้เครื่องจักรมากขึ้น
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
5. มีความรู้และความเข้าใจระบบการทำงานของเครื่องจักรใหญ่พอสมควร
6. มีความรู้ในเรื่องงานพื้นฐานของงานเหมืองพอสมควร (ถ้ามีความรู้ในเรื่องระบบความปลอดภัยในงานเหมืองด้วยยิ่งดี)
7. มีทัศนคติที่ดีต่องานที่ต้องรับผิดชอบ ต่อเพื่อนร่วมงานและต่อบริษัท
8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาปรับปรุงงานในส่วนที่ต้องรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์ของบริษัท
9. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

สนใจติดต่อ สมัคร และสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
ได้ที่ บริษัทโลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
สำนักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งอยู่ที่ ถ. วังโค้ง ต. เวียงหนือ จ.ลำปาง โทร: 054 - 321511 - 3
สามารถสมัครงานได้ทุกวัน จันทร์-เสาร์ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา
8.00-12.00 น.
13.00-16.00 น.

13/06/2015

ประกาศรับสมัคร

ตำแหน่ง "ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล" [ปฏิบัติงานประจำสำนักงานแม่เมาะ]

คุณสมบัติ
- เพศ ชาย/หญิง
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- มีภูมิลำเนาอยู่ใน อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง
- วุฒิ ปวส/ป.ตรี
- มีประสบการณ์การทำงานด้านงานฝ่ายบุคคล
- ขยัน อดทน มีใจรักองค์กร

สนใจติดต่อ สมัคร และสัมภาณ์ด้วยตนเอง
ได้ที่ บริษัทโลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
สำนักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งอยู่ที่ ถ. วังโค้ง ต. เวียงหนือ จ.ลำปาง โทร: 054 - 321511 - 3
สามารถสมัครงานได้ทุกวัน โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา
8.00-12.00 น.
13.00-16.00 น.

06/05/2015

ประกาศรับสมัคร

ตำแหน่ง "ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล" [ปฏิบัติงานประจำสำนักงานแม่เมาะ]

คุณสมบัติ
- เพศ ชาย/หญิง
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- มีภูมิลำเนาอยู่ใน อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง
- วุฒิ ปวส/ป.ตรี
- มีประสบการณ์การทำงานด้านงานฝ่ายบุคคล
- ขยัน อดทน มีใจรักองค์กร

สนใจติดต่อ สมัคร และสัมภาณ์ด้วยตนเอง
ได้ที่ บริษัทโลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
สำนักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งอยู่ที่ ถ. วังโค้ง ต. เวียงหนือ จ.ลำปาง โทร: 054 - 321511 - 3
สามารถสมัครงานได้ทุกวัน โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา
8.00-12.00 น.
13.00-16.00 น.

29/04/2015

ประกาศ ด่วน!!!!!
รับสมัครพนักงานขับรถ 10 ล้อ
เพศชาย
วุฒิการศึกษาไม่จำกัด
อายุ 25 ปีขึ้นไป
มีใบอนุญาติขับรถ ท2
หรือ มีใบ ท3 และ ท4 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สนใจติดต่อ สมัคร และสัมภาณ์ด้วยตนเอง
ได้ที่ บริษัทโลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
สำนักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งอยู่ที่ ถ. วังโค้ง ต. เวียงหนือ จ.ลำปาง โทร: 054 - 321511 - 3
สามารถสมัครงานได้ทุกวัน โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา
8.00-12.00 น.
13.00-16.00 น.
ขอบคุณค่ะ

22/04/2015

ประกาศค่ะ ทุกตำแหน่ง รับสมัครงาน จันทร์-เสาร์
ช่วงเช้า 8.00-12.00 น.
ช่วงบ่าย 13.00-16.00 น.
ขอบคุณค่ะ

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


147 Wangkhong Road, Wiengnuar
Nakhon Lampang
52000

Business Services อื่นๆใน Nakhon Lampang (แสดงผลทั้งหมด)
รับพิมพ์งาน - Online รับพิมพ์งาน - Online
Tanon WangKua
Nakhon Lampang, 52100

สินมั่นคงประกันภัย ศูนย์ฯลำ สินมั่นคงประกันภัย ศูนย์ฯลำ
128ถ.ไฮเวย์ลำปาง-งาว ต.พระบาท อฒ
Nakhon Lampang, 52000

เราประกัน คุณมั่นใจ

ผลิตภัทฑ์บำรุงผิวขาวและลดค ผลิตภัทฑ์บำรุงผิวขาวและลดค
Nakhon Lampang, 52190

สามารถช่วยลดน้ำหนักได้และสามารถบำ?

Dream Up Balloon Lampang ลูกโป่งลำปาง Dream Up Balloon Lampang ลูกโป่งลำปาง
Mueang Lampang District
Nakhon Lampang, 52000

ลูกโป่งอัดแก็สฮีเลียม 100% ช่อลูกโป่ง

ชัยสุวรรณรถเทเลอร์ ชัยสุวรรณรถเทเลอร์
Nakhon Lampang, 52100

บริการให้เช่ารถเทเลอร์ รถเครน รถเฮี๊ยบ

ประสิทธิ์บาดาลเชียงใหม่ ประสิทธิ์บาดาลเชียงใหม่
73/1 บ้านปงชัยนาป้อ ม.10 ต.ทุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง
Nakhon Lampang, 52000

รับเจาะบ่อน้ำบาดาล

น้ำทหัศจรรย์ น้ำทหัศจรรย์
Nakhon Lampang, 52000