CMU Lampang

ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก CMU Lampang, Non-Profit Organization, 250/2 ถ. ทิพย์ช้าง ต. สวนดอก อ. เมือ, Lampang.

Photos from นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช.'s post 09/12/2021

ขอแสดงความยินดียิ่งค่ะ 💜🐘💜

07/10/2021

ศูนย์เอเชียใต้และตะวันออกกลางศึกษา (MIC) ขอเชิญร่วมรับฟังเสวนาหัวข้อ "QUAD&AUKUS หมากรุก พิฆาต หมากล้อม: ยุทธศาสตร์ปิดล้อมจีน นัยยะต่อภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก"
ดำเนินรายการโดย
ผศ.ดร.มาโนชญ์ อารีย์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
ดร. รุสตั้ม หวันสู ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยากร
ดร. อาดีลัน อุสมา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศุภวิชญ์ แก้วคูนอก เพจกระแสเอเชียใต้ x พูดทั้งโลก
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 20.30 น. – 21.30 น.
ทาง Facebook Live: ศูนย์เอเชียใต้และตะวันออกกลางศึกษา
คลิกลิงค์: https://www.facebook.com/CenterOfMIC
ร่วมติดตามและสนับสนุนเราได้ทางช่องทางต่อไปนี้ :
Facebook:https://www.facebook.com/CenterOfMIC
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCifzLSpb1O3NEN8jcSr5-fw
Blockdit:https://www.blockdit.com/pages/60dc39eb85ad900ae80b9660
Wordpress:https://aligarhreview.wordpress.com/

02/01/2021

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 บัณฑิตและมหาบัณฑิต มช.รุ่นที่ 55 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มช.ครั้งที่ 55 เลื่อนออกไปไม่มีกำหนดค่ะ

18/12/2020

คุณมุกดา ท้วมเสม นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.ลำปาง และ นายอำเภอวาทิต ปัญญาคม
อุปนายกสมาคมฯ เข้าพบท่านรองผู้ว่าราชการ จำลักษ์ กันเพ็ชร์ เพื่อเรียนปรึกษาการดำเนินงานของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง ให้พัฒนาก้าวหน้าสร้างคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ลูกช้างมช.ลำปาง และจังหวัดลำปาง ต่อไป

06/11/2020

ภาพ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัยแรกสร้าง
เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค
เป็นแห่งแรกของประเทศไทย
และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เรียกชื่อตามชื่อเมือง ปัจจุบันมหาวิทยาลัยนี้ตั้งอยู่เชิงดอยสุเทพ
อำเภอเมือง เชียงใหม่ ขนาบข้างด้วยถนนห้วยแก้ว และ ถนนสุเทพ มีเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่เศษ
เปิดทำการสอน เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2507

ในระยะเริ่มต้นได้เปิดดำเนินการสอนเพียง
3 คณะ ที่เป็นรากฐานของทุกสาขาวิชา คือ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์

ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 ได้รับโอนกิจการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ จาก มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
(มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน)
มาเป็นคณะแพทยศาสตร์สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในปีเดียวกันนี้เอง ได้เริ่มจัดตั้งคณะเกษตรศาสตร์ขึ้นอีกคณะหนึ่ง

ในปีการศึกษา 2511 ได้จัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์
และในปีการศึกษา 2513 ได้จัดตั้งคณะใหม่อีก คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 จึงได้จัดตั้งเพิ่มขึ้นอีก 3 คณะคือ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์

ในปี พ.ศ. 2518 ได้จัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์เพิ่มขึ้น

และตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2519 เพื่อเป็นหน่วยประสานงานด้านการเรียนการสอนและมาตรฐานหลักสูตรขั้นบัณฑิตศึกษามีฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่งแต่การดำเนินงานด้านการสอนและการวิจัยซึ่งกระทำโดยคณาจารย์ของคณะ

และได้มีการจัดตั้งคณะวิจิตรศิลป์ขึ้น ในปี พ.ศ. 2525

ในปี 2536 ได้จัดตั้งคณะเพิ่มขึ้นอีก 3 คณะ
คือ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร

และในปี พ.ศ. 2538 ได้จัดตั้งคณะเพิ่มอีก 1 คณะ คือ คณะสัตวแพทยศาสตร์

ในปี พ.ศ. 2543 ได้มีการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขึ้นเป็นคณะที่ 17

ในปีพ.ศ. 2548 ได้จัดตั้งอีกสองคณะ และหนึ่งวิทยาลัยคือ คณะการสื่อสารมวลชน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (เทียบเท่าคณะ)

ปีพ.ศ. 2549 ได้จัดตั้งคณะที่ 20 คือ คณะนิติศาสตร์
ข้อมูลประวัติ ตัดตอน จาก วิกิพีเดีย
ขอบคุณภาพจาก
https://www.flickr.com/photos/jircas/albums/with/72157664829084028

Photos from สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University Student Union's post 01/11/2020

รับน้องขึ้นดอย 2563 🐘💜🐘

27/10/2020

แถลงการณ์ สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และ มูลนิธิรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ " ฟ้าจะครึ้ม ฝนจะพราว สิงห์ขาวเลือดเราไม่จาง "

22/10/2020

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชน 💜🇹🇭🇹🇭💜

17/09/2020

ขอแสดงความยินดียิ่ง 💜🐘💜

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญพิเศษ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ พยาบาลดีเด่น สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย ประจำปี 2562 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563
ข้อมูลจาก คณะพยาบาลศาสตร์ มช.

17/09/2020

ขอแสดงความยินดียิ่ง 💜🐘💜

ขอแสดงควาามยินดีกับ นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์​ นักศึกษาเก่า มช.คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
รหัส 33 (สิงห์ขาว 26) ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
รองปลัดกระทรวงคมนาคม

17/09/2020

ขอแสดงความยินดียิ่ง 🐘💜🐘

ขอแสดงควาามยินดีกับนายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ นักศึกษาเก่า มช.คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์รหัส 14 (สิงห์ขาว 7) ที่ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

Photos from CMU Lampang's post 06/07/2020

พี่ๆลูกช้างมช. ผู้ใหญ่ใจดี และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.ลำปาง ร่วมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับลูกช้างเชือกใหม่น้องๆในพื้นที่จ.ลำปาง ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 65 คน

04/07/2020

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ทรงพระเจริญมายุ ๖๓ พรรษา
🙏😇🙏 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรง

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการสมาคมและนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง

03/06/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง

02/04/2020

วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอถวายพระพรชัยมงคล ให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า
สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง

28/01/2020
ชัวร์ก่อนแชร์ : มีวิธีใช้หน้ากากอนามัยแตกต่างกัน จริงหรือ ? 28/01/2020

ชัวร์ก่อนแชร์ : มีวิธีใช้หน้ากากอนามัยแตกต่างกัน จริงหรือ ?

ด้วยความห่วงใยค่ะ 🥰 วิธีใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง คือ หันด้านมันที่กันน้ำออกด้านนอกเสมอ ด้านกันน้ำอาจมีสี หรือ สีขาวก็ได้ ที่แชร์กันนั้น ผิดมาฟังคำชี้แจงของ ผอ.รพ.บำราศนราดูร ให้สัมภาษณ์ รายการชัวร์ก่อนแชร์
https://youtu.be/_SC4JvlvZcw

ชัวร์ก่อนแชร์ : มีวิธีใช้หน้ากากอนามัยแตกต่างกัน จริงหรือ ? บนสังคมออนไลน์แชร์แนะนำวิธีใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง โดยผู้ป่วยกับคนที่ไม่ป่วยจะต้องใช้สลับด้านกัน เ....

Photos from CMU Lampang's post 02/01/2020

🔴 สรุปงานวิ่งการกุศลลูกช้างเขลางค์ RUN บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย 226,154.60 บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่บาทหกสิบสตางค์)

จากการประชุมคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม2562 ที่ผ่านมา

สรุปงานวิ่งการกุศลลูกช้างเขลางค์ RUN ประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงานทั้งสิ้น 226,154.60 (สองแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่บาทหกสิบสตางค์) เงินจำนวนนี้จะเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อการศึกษาให้น้องๆลูกช้าง มช. ลำปางเชือกใหม่ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในปีการศึกษา2563 และ ปีต่อๆไปค่ะ

🙏🏼 ขอบพระคุณนักวิ่งลูกช้างเขลางค์RUN ทุกๆท่าน
🙏🏼 ขอบพระคุณลูกช้าง มช. หัวใจสีม่วง ทั้งที่อยู่ใน จ.ลำปาง และต่างจังหวัด
🙏🏼 ขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านทั้งหน่วยงานของรัฐ เอกชน ปกครองท้องถิ่น น้องๆเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ และพี่น้องชาวลำปางทุกท่านที่กรุณาให้การสนับสนุนในทุกๆด้าน ทั้งกำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย์ อาหารและสิ่งของ

พวกเราสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.ลำปาง รู้สึกทราบซึ้งใจเป็นที่สุด งานวิ่งการกุศลลูกช้างเขลางค์ RUN จะไม่สามารถสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้เลย หากปราศจากการสนับสนุนจากทุกฝ่าย

ขอขอบพระคุณค่ะ 🙏🏼

16/12/2019

💜🐘💜

อย่ารอช้าค่ะ 📌📌📌 การเมืองกำลังเข้มข้น!! ปิดรับสมัครรอบแรก 27 ธันวาคม 2562 นี้ 🔥

เปิดคำถามนางงามรอบ 5 คนสุดท้าย ฟ้าใสเจอคำถามให้เลือกระหว่าง 'ความเป็นส่วนตัว' กับ 'ความมั่ 09/12/2019

เปิดคำถามนางงามรอบ 5 คนสุดท้าย ฟ้าใสเจอคำถามให้เลือกระหว่าง 'ความเป็นส่วนตัว' กับ 'ความมั่

โลกเปลี่ยนไป🙆‍♀️💟💜

เปิดคำถามนางงามรอบ 5 คนสุดท้าย ฟ้าใสเจอคำถามให้เลือกระหว่าง 'ความเป็นส่วนตัว' กับ 'ความมั่ การประกวด Miss Universe 2019 ที่เมืองแอตแลนต้า รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา ในเช้าวันนี้ (วันที่ 9 ธันวาคม) นางงามจากแอฟริกา...

05/12/2019

"ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์" ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประทับ ณ ที่ประทับแรมในโรงทหาร นครลำปาง (บ้านป่องนัก) ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ.ลำปาง ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๑

ภาพจาก :: เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมนครลำปาง หนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม พ.ศ๒๕๕๔

20/11/2019

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งด้วยค่ะ

🎉คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช.
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณวรกิตติ ศรีทิพากร" ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นักศึกษาเก่ารัฐศาสตร์ฯ มช. รหัส 2004190 (สิงห์ขาว 13)
.
ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดีเด่น ประจำปี 2562 สาขาบริหารราชการ 🎊🎊

Photos from มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University's post 11/11/2019

Photos from มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University's post

สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ถวายเงินจากการจัดวิ่ง Singhakao Challenge Run 2019 11/11/2019

สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ถวายเงินจากการจัดวิ่ง Singhakao Challenge Run 2019

#รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Singhakao Challenge Run 2019 ❤️

สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ถวายเงินจากการจัดวิ่ง Singhakao Challenge Run 2019 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระก....

05/11/2019

พวกเราต้องช่วยกัน 🐘💜🐘

26/10/2019

100 กม. สุดท้าย พี่ๆนักปั่นเพื่อน้องกรุงเทพ-มช.สู้ๆค่ะ✌🏻
🚴🏽‍♂️ 🚴🏾‍♀️ 🐘 🚴🏽‍♂️ 🚴🏾‍♀️ 🐘 ⛅️

▪️สมาคมนักศึกษาเก่า มช.ลำปาง
▪️ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพมณฑลทหารบกที่ ๓๒
▪️นักปั่นลำปาง

ร่วมส่งกำลังใจให้พี่ๆนักปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพ-มช ครั้งที่3 เดินทางปลอดภัย พิชิต 100 กม. สุดท้าย
🏁 สู่จุดหมายปลายทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ

🙏🏼 ขอบพระคุณมณฑลทหารบกที่๓๒ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี กรุณาให้ความอนุเคราะห์สถานที่ค่ะ 💜🐘

เพลง :: มาร์ช มช.

#สมาคมนักศึกษาเก่ามชลำปาง

#ปั่นเพื่อน้องกรุงเทพมชครั้งที่3

Photos from CMU Lampang's post 26/10/2019

💜🐘 ลูกช้างลำปาง
ต้อนรับนักปั่นเพื่อนน้อง กรุงเทพฯ-มช.ครั้งที่3 🚴🏽‍♂️🚴🏾‍♀️

I 💜 CMU

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพ-มช.#3
🔺เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
🔺เพื่อรณรงค์หารายได้และรับบริจาคเงิน มอบให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
🔺เพื่อรณรงค์หารายได้และรับบริจาคเงิน สมทบทุนโครงการ “ลูกช้างรักชีวิต” ของสมาคม นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
🔺เพื่อมอบรายได้บางส่วนให้มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุน ทรัพย์ในพื้นที่โครงการหลวง

ขอส่งกำลังใจให้พี่ๆนักปั่นเดินทางปลอดภัย
พิชิต 7 วัน 877 กิโลเมตร ได้สำเร็จค่ะ 💜

#สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดลำปาง
#ปั่นเพื่อน้องกรุงเทพมชครั้งที่3

20/10/2019

เริ่มแล้วค่ะ “กรุงเทพ-มช. ปั่นเพื่อน้อง#3” ถึงจ.ลำปาง วันที่ 25 ตุลาคม ไปร่วมต้อนรับพี่น้องนักปั่นชาวมช.กันค่ะ🚴‍♀️🚴‍♀️🚴‍♀️🚴‍♀️🚴‍♀️🚴‍♀️

Photos from CMU Lampang's post 15/10/2019

📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง ค่ะ

🙏💜🙏 เรียนเชิญ พี่/น้อง ชาวมช.ลำปางทุกท่าน ร่วมงาน “ลูกช้างสังสรรค์ รับปั่นเพื่อน้อง ครั้งที่ ๓” ร่วมสังสรรค์และรำลึกความหลังครั้งพวกเรายังอยู่ใต้ร่มต้นทองกวาวในรั้วมช. ด้วยการฟังเพลงประทับใจสุดไพเราะจาก วงดนตรี CMU Band และร่วมให้กำลังใจพี่น้องชาวมช.ในการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆเพื่อสังคม ด้วยการร่วมต้อนรับนักปั่นเพื่อน้อง#3 ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สโมสรนายทหาร ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ.ลำปาง (บัตรราคา ๓๐๐ บาท - หรือ ๑ โต๊ะ ๘ ที่ ราคา ๒,๔๐๐ บาท พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม) 💜🎼🎼🎻🎸🎺🎷🐘🐘

ซื้อบัตรและสำรองโต๊ะได้ที่
💜คุณศีลวันต์ โสฬสลิขิต
โทร 063-909-9878
💜พ.ต.หญิง ภิญศิริ ทองสมจิตต์
โทร 087-725-8977
💜ปัทมา ท้วมเสม โทร 087-180-0647

ศิษย์เก่า ม.เชียงใหม่-ลำปาง จัดกิจกรรมการกุศล "วิ่งสามเวียง" หาทุนการศึกษาช่วยเด็กเรียนด 12/10/2019

ศิษย์เก่า ม.เชียงใหม่-ลำปาง จัดกิจกรรมการกุศล "วิ่งสามเวียง" หาทุนการศึกษาช่วยเด็กเรียนด

#หนังสือพิมพ์ดีดีโพสต์นิวส์# ศิษย์เก่า ม.เชียงใหม่-ลำปาง จัดกิจกรรมการกุศล "วิ่งสามเวียง" หาทุนการศึกษาช่วยเด็กเรียนดีในรั้ว ม.เชียงใหม่ http://www.ddpostnews.com/57049

ศิษย์เก่า ม.เชียงใหม่-ลำปาง จัดกิจกรรมการกุศล "วิ่งสามเวียง" หาทุนการศึกษาช่วยเด็กเรียนด ศิษย์เก่า ม.เชียงใหม่-ลำปาง จัดกิจกรรมการกุศล “วิ่งสามเวียง” หาทุนการศึกษาช่วย…

ศิษย์เก่า ม.เชียงใหม่-ลำปาง จัดกิจกรรมการกุศล "วิ่งสามเวียง" หาทุนการศึกษาช่วยเด็กเรียนด 12/10/2019

ศิษย์เก่า ม.เชียงใหม่-ลำปาง จัดกิจกรรมการกุศล "วิ่งสามเวียง" หาทุนการศึกษาช่วยเด็กเรียนด

#หนังสือพิมพ์เพื่อปวงชน# ศิษย์เก่า ม.เชียงใหม่-ลำปาง จัดกิจกรรมการกุศล "วิ่งสามเวียง" หาทุนการศึกษาช่วยเด็กเรียนดีในรั้ว ม.เชียงใหม่ http://www.pheupuangchon.com/59305

ศิษย์เก่า ม.เชียงใหม่-ลำปาง จัดกิจกรรมการกุศล "วิ่งสามเวียง" หาทุนการศึกษาช่วยเด็กเรียนด ศิษย์เก่า ม.เชียงใหม่-ลำปาง จัดกิจกรรมการกุศล “วิ่งสามเวียง” หาทุนการศึกษาช่วย…

ศิษย์เก่า ม.เชียงใหม่-ลำปาง จัดกิจกรรมการกุศล "วิ่งสามเวียง" หาทุนการศึกษาช่วยเด็กเรียนด 11/10/2019

ศิษย์เก่า ม.เชียงใหม่-ลำปาง จัดกิจกรรมการกุศล "วิ่งสามเวียง" หาทุนการศึกษาช่วยเด็กเรียนด

#หนังสือพิมพ์๔เหล่าทัพ# ศิษย์เก่า ม.เชียงใหม่-ลำปาง จัดกิจกรรมการกุศล "วิ่งสามเวียง" หาทุนการศึกษาช่วยเด็กเรียนดีในรั้ว ม.เชียงใหม่ http://www.4forcenews.com/101907

ศิษย์เก่า ม.เชียงใหม่-ลำปาง จัดกิจกรรมการกุศล "วิ่งสามเวียง" หาทุนการศึกษาช่วยเด็กเรียนด ศิษย์เก่า ม.เชี...

สมาคมศิษย์เก่า มช.ลำปางจัดลูกช้างเขลางค์ RUN วิ่งสามเวียง เคียงน้ำวัง 11/10/2019

สมาคมศิษย์เก่า มช.ลำปางจัดลูกช้างเขลางค์ RUN วิ่งสามเวียง เคียงน้ำวัง

https://mgronline.com/local/detail/9620000096224

สมาคมศิษย์เก่า มช.ลำปางจัดลูกช้างเขลางค์ RUN วิ่งสามเวียง เคียงน้ำวัง ลำปาง - อดีต ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พร้อม นายกสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.ลำปาง ร่วมปล่อยตั.....

Photos from CMU Lampang's post 11/10/2019

เราเห็นพี่น้องเรา เพื่อนเรา มีความสุข เราก็มีความสุข #มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะ 🐘💜🐘🏃🏻‍♂️🏃‍♀️ #ลูกช้างเขลางค์RUN

ศิษย์เก่า ม.เชียงใหม่-ลำปาง จัดกิจกรรมการกุศล "วิ่งสามเวียง" หาทุนการศึกษาช่วยเด็กเรียนด 10/10/2019

ศิษย์เก่า ม.เชียงใหม่-ลำปาง จัดกิจกรรมการกุศล "วิ่งสามเวียง" หาทุนการศึกษาช่วยเด็กเรียนด

#หนังสือพิมพ์สยามโฟกัสไทม์# ศิษย์เก่า ม.เชียงใหม่-ลำปาง จัดกิจกรรมการกุศล "วิ่งสามเวียง" หาทุนการศึกษาช่วยเด็กเรียนดีในรั้ว ม.เชียงใหม่ https://www.siamfocustime.com/288882

ศิษย์เก่า ม.เชียงใหม่-ลำปาง จัดกิจกรรมการกุศล "วิ่งสามเวียง" หาทุนการศึกษาช่วยเด็กเรียนด ศิษย์เก่า ม.เชียงใหม่-ลำปาง จัดกิจกรรมการกุศล “วิ่งสามเวียง” หาทุนการศึกษาช่วย…

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ประเภท

เว็บไซต์

ที่อยู่

250/2 ถ. ทิพย์ช้าง ต. สวนดอก อ. เมือ
Lampang
52100

Non-Profit Organizations อื่นๆใน Lampang (แสดงผลทั้งหมด)
Power Blind Shop Power Blind Shop
ถ. สุขสวัสดิ์ ซอย 1
Lampang, 52000

ร้านกาแฟและเครื่องดื่มบริการโดยคน?

บูม ดี-แนกซ์ เม็ดฟู่ นวัตกรรม บูม ดี-แนกซ์ เม็ดฟู่ นวัตกรรม
Lampang, 52000

ขาย บูม ดี-แนกซ์ นวัตกรรมเม็ดฟู่ 2 ศาส

𝘉𝘶𝘧𝘧𝘺p. 𝘉𝘶𝘧𝘧𝘺p.
เทศบาลนครลำปาง
Lampang, 510260

สวัสดีครับยินดีให้บริการครับ

ฮักเเม่ก๋อง I Hug-Mae-Gong ฮักเเม่ก๋อง I Hug-Mae-Gong
บ้านบอม
Lampang, 52150

พื้นที่แบ่งปันข่าวสาร ความเคลื่อนไ

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอว เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอว
124/50 ถนนท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย
Lampang, 52100

เครือข่ายฯ ที่รวมตัวเพื่อผลักดันงา

สมาคมเพื่อการพัฒนาตามหลักป สมาคมเพื่อการพัฒนาตามหลักป
266/1 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่พริก อำเภอ
Lampang, 52180

ส่งเสริมการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษ?

Lampang Arts Center (หอศิลป์ลำปาง) Lampang Arts Center (หอศิลป์ลำปาง)
256 ถ. ตลาดเก่า ต. สวนดอก
Lampang, 52100

หอศิลป์ลำปาง มูลนิธิ นิยม ปัทมะเสวี

สโมสรฝึกการพูดลำปาง สโมสรฝึกการพูดลำปาง
ถนนดวงรัตน์
Lampang, 52000

เพื่อการฟัง การคิด และการพูดที่ดีกว่า

ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค
124/50 ถนนท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย
Lampang, 52100

สานพลังคนลำปาง สร้างความเข้าใจ ร่ว?

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย
678 หมู่ 7 ตำบลพิชัย
Lampang, 52000

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย 678 ม.7 ต.พิ

บ้านเรา เรสซิเดนซ์ ลำปาง บ้านเรา เรสซิเดนซ์ ลำปาง
85/1 ถ. ป่าขาม ต. หัวเวียง
Lampang, 52000

Taisei Corportion   Roc  Project Taisei Corportion Roc Project
บ้านของNOM
Lampang, 52100

คนงานแผนกช่างเชี่อม