สโมสรฝึกการพูดลำปาง

เพื่อการฟัง การคิด และการพูดที่ดีกว่า

08/04/2024

เรียนเชิญ
สมาชิกร่วมสโมสร
ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว
คณะวิทยากรอาวุโส
ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๗
ณ.โรงแรมลำปางเวียงทอง
ห้องเวียงคำ
เวลา ๑๗ .๐๐ น

Photos from สโมสรฝึกการพูดลำปาง's post 08/04/2024

ขอแสดงความยินดี
สมาชิกสโมสร
รุ่น ที่ 49
ได้รับรางวัล
ในการพูดแบบเตรียมตัว
และพูดฉับพลันที่ได้รับรางวัลดีเด่น และรางวัลปรบมือ
ทุกท่านคะ

Photos from สโมสรฝึกการพูดลำปาง's post 07/04/2024

นายกสโมสรฝึกการพูดลำปาง
ทำหน้าที่ประเมินผล
เฉพาะตัว รุ่น 49
ประจำวันที่ 6 เมษายน 2567
ขอขอบคุณวิทยากรรุ่นพี่
ทุกท่านที่เข้ามาทำหน้าที่
ในวันนี้ ชื่นชมทุกท่าน คะ
ที่มีจิตอาสา
มาร่วมด้วยช่วยกัน

Photos from สโมสรฝึกการพูดลำปาง's post 06/04/2024

ข่าวสาร
สโมสรฝึกการพูดลำปาง
เสาร์นี้ เจอกัน คะ รุ่น 49
บทที่ 2

Photos from สโมสรฝึกการพูดลำปาง's post 28/03/2024

ข่าวสารสโมสรฝึกการพูดลำปาง วันที่ 23 มีนาคม 2567
กิจกรรมการฝึกพูด รุ่น 49

Photos from สโมสรฝึกการพูดลำปาง's post 25/03/2024

กิจกรรมสัมพันธ์
สโมสรฝึกการพูดลำปาง
23 มีนาคม 2567
สมาชิกสโมสร รุ่น 49

Photos from สโมสรฝึกการพูดลำปาง's post 23/03/2024

กิจกรรมสัมพันธ์ รุ่น 49
โดยพิธีกร รุ่นพี่ 41
คุณเบญญา เอมาวัฒน์
สโมสรฝึกการพูดลำปาง
บรรยากาศกิจกรรม
ละลายพฤติกรรม
ทำความรู้จักกันในรุ่น
วันที่ 23 มีนาคม 2567

Photos from สโมสรฝึกการพูดลำปาง's post 21/03/2024

ข่าวสาร
สโมสรฝึกการพูดลำปาง
บรรยาการฝึกพูด
สมาชิกสโมสรรุ่น 49

Photos from สโมสรฝึกการพูดลำปาง's post 18/03/2024

บรรยากาศการฝึกพูด
สโมสรฝึกการพูดลำปาง
รุ่น 49
วันที่ 16 มีนาคม 2567
ฝึกพูดบทที่ 1
และมีการบรรยาย
การพัฒนาบุคลิกภาพ
โดย วิทยากร
คุณอารยา เรืองสิร์กุล

Photos from สโมสรฝึกการพูดลำปาง's post 14/03/2024

ข่าวสาร
สโมสรฝึกการพูดลำปาง

Photos from สโมสรฝึกการพูดลำปาง's post 10/03/2024

บรรยากาศการฝึกพูด
รุ่น 49

สโมสรฝึกการพูด ลำปาง
วันที่ 9 มีนาคม 2567
ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง
ห้องเวียงคำ

Photos from สโมสรฝึกการพูดลำปาง's post 02/03/2024

บรรยายกาศการ
การฝึกอบรม
สโมสรฝึกการพูดลำปาง

สมาชิกสโมสรรุ่น 49
วันที่ 2 มีนาคม 2567
ณ.โรงแรมลำปางเวียงทอง

ขอแสดงความยินดี
ผู้พูดดีเด่น
แบบเตรียมตัว
แบบฉับพลัน
ผู้พูดที่ได้รับรางวัลปรบมือ
แบบเตรียมตัว

02/03/2024

คุณรตนพร แก้วคำ นายกสโมสรฝึกการพูดลำปาง กล่าวแสดงความยินดี กับสมาคมฝึกการพูดพิษณุโลกในโอกาสครบรอบ 40 ปี สมาคมฝึกการพูดพิษณุโลก ในวันที่ 2 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดพิษณุโลก

Photos from สโมสรฝึกการพูดลำปาง's post 02/03/2024

ข่าวสารจากทาง
สโมสรฝึกการพูด ลำปาง
ฝึกพูดวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

Photos from สโมสรฝึกการพูดลำปาง's post 25/02/2024

บรรยากาศการฝึกพูด
สโมสรฝึกการพูดลำปาง
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567
เปิดสโมรประจำค่ำคืน
โดยนายกสโมสรฝึกการพูดลำปาง คุณรตนพร แก้วคำ

พิธีกรดำเนินรายการ
คุณอนันต์ อุ่นบ้าน
ตามกำหนดการ

1. มีการบรรยายควบคุมความประหม่า
โดยคุณนิรันดร์ ลอยชื่น
พร้อมทั้งสาธิต
สมาชิกรุ่นที่ 49 ทุกท่าน
ได้กล่าวแสดงความรู้สึก

2.การบรรยาย
การพูดแบบฉับพลัน
โดยคุณวีระพงษ์ สวงโทพร้อมตัวอย่างสาธิต
สาธิตโดย
อาจารย์เชาวนะ อินทรโอภาส
คุณอภิรดี คำเงิน

3.การบรรยายบทที่ 1
การแนะนำตัวเอง
โดยนายแพทย์โกมล ภัทรฤทธิ์กุล พร้อมตัวอย่างสาธิต
สาธิตโดย
คุณวิไลพร ไชยนุบาล
คุณสมหมาย พงษ์ไพบูลย์

Photos from สโมสรฝึกการพูดลำปาง's post 25/02/2024

24 กุมภาพันธ์ 2567
บรรยากาศการฝึกในสัปดาห์ที่ 2 ของสโมสรฝึกการพูดลำปาง
ดังนี้
บรรยายการควบคุมความประหม่าโดย คุณนิรันดร์ ลอยชื่น
บรรยายการพูดแบบฉับพลัน โดย คุณวีระพงษ์ สวงโท
ผู้พูดแบบฉับพลัน คุณอภิรดี คำเงิน
บรรยายการพูดเตรียมตัวบทที่ 1 (การแนะนำตนเอง) โดย นพ. โกมล ภัทรฤทธิกุล
สาธิตการพูดแบบเตรียมตัว บทที่ 1 โดย คุณสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ และคุณวิไลพร ไชยนุบาล

Photos from สโมสรฝึกการพูดลำปาง's post 21/02/2024

ข่าวสารจากทาง
สโมสรฝึกการพูด ลำปาง
วันเปิดสโมสรและปฐมนิเทศ
สมาชิกร่วมสโมสร รุ่น 59
ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

Photos from สโมสรฝึกการพูดลำปาง's post 18/02/2024

ประธานวิชาการ
อาจารย์เชาวนะ อินทโอภาส
ปฐมนิเทศ สมาชิกสโมสรฝึกการพูดลำปาง
รุ่น 49 แนวปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการฝึกอบรม
ของสมาชิกร่วมสโมสรฝึกการพูด ลำปาง รุ่น 49
เพื่อการฟัง การคิด การพูด ที่ดีกว่า

Photos from สโมสรฝึกการพูดลำปาง's post 18/02/2024

นายกสโมสรฝึกการพูดลำปาง กล่าวต้อนรับ
สมาชิกร่วมสโมสรทุกรุ่น
ทุกท่าน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการทีมทำงาน ที่มาร่วมต้อนรับ
น้อง ๆ รุ่น 49
ในงานวันเปิดสโมสรฝึกการพูดลำปางและปฐมนิเทศ
17 กุมภาพันธ์ 2567
ณ. โรงแรมลำปางเวียงทอง

Photos from สโมสรฝึกการพูดลำปาง's post 18/02/2024

การกล่าวสุนทรพจน์
ในหัวข้อ ทำไมต้องฝึกพูด

คุณชัยรัตน์ ไชยวรรชะนะ
รุ่นพี่ รุ่น 44

Photos from สโมสรฝึกการพูดลำปาง's post 18/02/2024

พบรุ่นพี่ รุ่น 48
คุณปานทิพย์ ทินกร ณ อยุธยา มากล่าวแสดงความรู้สึก สุนทรพจน์ในหัวข้อ
ได้อะไรจากการฝึกพูด

Photos from สโมสรฝึกการพูดลำปาง's post 18/02/2024

พิธีกรในงานวันเปิดสโมสรฝึกการพูด ลำปาง
อาจารย์วิเชียร บุญทา
อดีตนายกโมสรฝึกการพูดลำปางดำเนินรายการ
ในวันเปิดสโมสรปฐมนิเทศ
สมาชิกสโมสรรุ่น 49

Photos from สโมสรฝึกการพูดลำปาง's post 18/02/2024

ภาพบรรยากาศ
วันเปิด
สโมสรฝึกการพูดลำปาง
วันปฐมนิเทศ รุ่น 49
คึกคัก มีผู้สมัครและผู้สนใจเข้าร่วม วันเปิดปฐมนิเทศ
รุ่น 49 กันมากมาย
นายกรตนพร แก้วคำ
ขอขอบคุณทุกท่าน
ทุกฝ่ายร่วมด้วยช่วยกัน
เพื่อสโมสรฝึกการพูด ลำปาง
เพื่อการฟัง การคิด การพูด
ที่ดีกว่า

12/02/2024

17กุมภาพันธ์ 2567
สมาชิกร่วมสโมสรฝึกการพูดลำปาง พบกัน วันเปิดสโมสร
ปฐมนิเทศ รุ่น 49
พบพิธีกร
อาจารย์วิเชียร บุญทา
และสมาชิกร่วมสโมสรฯรุ่นพี่
มาให้กำลังใจน้อง ๆ รุ่น 49
มาพบกันคะ

Photos from สโมสรฝึกการพูดลำปาง's post 03/02/2024

บรรยากาศแบบนี้จะกลับมาอีกครั้ง ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

Photos from สโมสรฝึกการพูดลำปาง's post 02/02/2024

คุณเบ้า รตนพร แก้วคำ
นายกสโมสรฝึกการพูดลำปาง พร้อมด้วย
คณะกรรมการบริหารสโมสรฯ ทุกท่าน
เป็นเจ้าภาพ
ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม
คุณแม่สุภาพ ศานต์ตระกูล (คุณแม่ของสามี
คุณวัชรินทร์ ศานต์ตระกูล) อดีตนายกสโมสรฝึกการพูดลำปาง
ในวันศุกร์ที่ 2 ก.พ.67 ณ
วัดม่อนกระทิง
เวลา 19.30 น.
ขอแสดงความเสียใจด้วยคะ

24/01/2024

🎙 สโมสรฝึกการพูดลำปาง ยินดีต้อนรับผู้สนใจที่จะสมัครฝึกการพูดประจำปี 2567
รุ่นที่ 49
ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ! 🎙

🔸🔸ปฐมนิเทศ เสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์นี้ 🔸🔸

📌 เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 18.30น.-21.30น.
ณ.โรงแรมลำปางเวียงทอง
(อบรม 23 ครั้ง ประมาณ 60 ชั่วโมง)
ได้รับใบวุฒิบัตร
หลังจบหลักสูตรตามหลักเกณฑ์สโมสรฯ
**ชิงรางวัลหัวม้านักพูดแบบเตรียมตัวดีเด่น**📌
**ชิงรางวัลหัวม้านักพูดแบบฉับพลันดีเด่น**
**ลงทะเบียนจองสิทธิ์เข้าอบรม : 5,300 บาท * รับจำนวนจำกัด!! เพียง 30 ท่าน!! * ถ้าเต็มแล้ว ปิดทันที

* สามารถสแกน QR code ที่รูปภาพเพื่อกรอกใบสมัครได้ค่ะ *

** ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ส่งสลิปมายัง inbox แฟนเพจทันทีเพื่อจองสิทธิ์*

เพื่อการฟัง การคิด และ การพูดที่ดีกว่า
เรียนรู้ได้ง่ายๆ มาฝึกกับเรานะคะ

18/01/2024

🎙 สโมสรฝึกการพูดลำปาง ยินดีต้อนรับผู้สนใจที่จะสมัครฝึกการพูดประจำปี 25637
รุ่นที่ 49
ยินดีต้อนรับทุกท่าน! 🎙

📌 เรียนทุกวันเสาร์เวลา18.30น.-21.30น.
ณ.โรงแรมลำปางเวียงทอง
(อบรม23ครั้งประมาณ 60 ชั่วโมง)
ได้รับใบวุฒิบัตร
หลังจบหลักสูตรตามหลักเกณฑ์สโมสรฯ
**ชิงรางวัลหัวม้านักพูดแบบเตรียมตัวดีเด่น**📌
**ชิงรางวัลหัวม้านักพูดแบบฉับพลันดีเด่น**
**ลงทะเบียนจองสิทธิ์เข้าอบรม : 5,300 บาท * รับจำนวนจำกัด!! เพียง 30 ท่าน!! *💢

ใบสมัครออนไลน์

* สามารถกดที่ ' ใบสมัครออนไลน์ 'เพื่อเขียนใบสมัครด้วยตัวคุณเอง หรือจะ สแกน QR code ที่รูปภาพก็ทำได้เหมือนกัน *

** ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ส่งสลิปมายัง inbox แฟนเพจทันทีเพื่อจองสิทธิ์**

เพื่อการฟัง การคิด และ การพูดที่ดีกว่า
เรียนรู้ได้ง่ายๆ มาฝึกกับเรานะครับ

Photos from สโมสรฝึกการพูดลำปาง's post 15/01/2024

นายกรตนพร แก้วคำ
ในนามนายกสโมสรฝึกการพูดลำปาง
ขอแสดงความยินดี
สมาชิกร่วมสโมสร
นางสาวปานทิพย์ ทินกร ณ อยุธยา
ฝึกการพูดลำปาง
รุ่นที่ 48
ได้รับรางวัล
วัฒนธรรมวินิต
ประจำปี 2567
กระทรวงวัฒนธรรม
เยาวชนคนเก่งจังหวัดลำปาง

Photos from สโมสรฝึกการพูดลำปาง's post 12/01/2024

พิธีกรชื่อดัง จังหวัดลำปาง
อาจารย์วิเชียร บุญทา
อดีตนายกสโมสรฝึกการพูดลำปาง

เป็นอีกหนึ่งหน่วยงาน
ที่มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณศาลแขวงลำปาง ที่ให้เกียรติเชิญเป็นวิทยากร บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
"ทักษะการพูดในที่ชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ"
ณ ห้องประชุม ศาลแขวงลำปาง ประทับใจในความตั้งใจของทุกคน และขอขอบคุณในการต้อนรับอย่างอบอุ่น

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ใน Lampang?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

รับสมัครฝึกการเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดสดประชาสัมพันธ์รับสมัครรุ่นที่47
บรรยายบทที่5การใช้น้ำเสียง โดยคุณวัชรินทร์ ศานต์ตระกูล และสาธิตการพูดโดย ดร.กรณฐพรครองภพ สะท้านไตรภพ
สโมสรของพวกเรา

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Lampang
52000

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30
เสาร์ 09:00 - 16:30
อาทิตย์ 09:00 - 16:30

องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร อื่นๆใน Lampang (แสดงผลทั้งหมด)
หน่วยกู้ภัยสว่างนครลำปาง 明邦善壇 หน่วยกู้ภัยสว่างนครลำปาง 明邦善壇
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 25/20-21 ถนนสุเรนทร์ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
Lampang, 52100

สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน หน่วยกู้ภัย กู้ชีพ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน บรรเทาสาธารณภัย

U2T For BCG LPRU ต.ต้นธงชัย จ.ลำปาง U2T For BCG LPRU ต.ต้นธงชัย จ.ลำปาง
Lampang, 52000

พื้นที่กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ และข่?

𝘉𝘶𝘧𝘧𝘺p. 𝘉𝘶𝘧𝘧𝘺p.
เทศบาลนครลำปาง
Lampang, 510260

สวัสดีครับยินดีให้บริการครับ

ฮักเเม่ก๋อง I Hug-Mae-Gong ฮักเเม่ก๋อง I Hug-Mae-Gong
บ้านบอม
Lampang, 52150

พื้นที่แบ่งปันข่าวสาร ความเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต ของคนในชุมชน

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดลำปาง เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดลำปาง
124/50 ถนนท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
Lampang, 52100

เครือข่ายฯ ที่รวมตัวเพื่อผลักดันงา

สมาคมเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำพื้นที่จังหวัดลำปาง สมาคมเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำพื้นที่จังหวัดลำปาง
266/1 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
Lampang, 52180

ส่งเสริมการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษ?

CMU Lampang CMU Lampang
250/2 ถ. ทิพย์ช้าง ต. สวนดอก อ. เมือง จ. ลำปาง
Lampang, 52100

ถวายโลงเย็นเพื่อวัดในชนบท ถวายโลงเย็นเพื่อวัดในชนบท
Lampang, 52100

ศูนย์รวม ถวายโลงเย็น ให้กับชุมชนในชนบท วัดไม่มีโลงเย็น เพื่อทำประโยชน์แด่สาธารณชนทั่วไป

Aone01 Aone01
Lampang, 52140

TRUSTED | 信誉强 SYSTEM STABLE | 系统流畅 HIGHEST REBATE | 最高返水 WITHDRAWAL FAST | 高效率提款

ECG - Lampang ECG - Lampang
25/67-68 ถ. สุเรนทร์ ต. สบตุ๋ย อ. เมือง
Lampang, 52100

ฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ได้จริง