ABL Center Medical Laboratory

ABL Center Medical Laboratory

บริการตรวจสุขภาพ ตรวจเลือดและปัสสา line ID : abl_lab สอบถามข้อมูลสุขภาพได้ทันใจ

เปิดเหมือนปกติ

28/07/2022
Photos from ABL Center Medical Laboratory's post 29/06/2022

๒๙ มิถุนายน

"วันเทคนิคการแพทย์ไทย"

❤️🔬💉🩸🩹🩺❤️

03/06/2022

🇹🇭💂ขอพระองค์ทรงพระเจริญ💂🇹🇭

04/05/2022

วันที่ ๔ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล เพื่อรำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีนี้ขึ้นในวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการจัดขึ้นในวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (วันฉัตรมงคลถูกกำหนดวันขึ้นตามวันบรมราชาภิเษก) และในปีถัดไปจึงถือว่าวันนี้เป็นวันฉัตรมงคล ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นว่า
“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”
#ทรงพระเจริญ

31/03/2022

ต่างกันอย่างไร

31/03/2022

ด้วยสถานการณ์ โควิด ทางคลินิกขอแจ้งให้ทราบว่า ผู้ที่จะมาให้บริการ ให้นัดจองคิว อย่างน้อย 1 วัน เพื่อไม่ให้ผู้มารับบริการ มานั่งรอ และลดความแออัด ลดความเสี่ยง ในการแพร่ระบาดของไวรัส ติดต่อจองคิวที่ @252mjwhx อย่าลืมใส่ @ นำหน้า หรือ โทร 0909861891 ขอสงวนสิทธิ์ ให้เข้าภายในคลินิกเฉพาะผู้ใช้บริการ เว้นแต่ ผู้ใช้บริการที่ต้องมีผู้ช่วยเหลือ

ปันความ รู้ สู่ ลูกรัก 23/02/2022

ปันความ รู้ สู่ ลูกรัก

ปันความ รู้ สู่ ลูกรัก

11/02/2022

กินหมึกสดอันตราย

05/12/2021

ธ.สถิตย์ในดวงใจตราบนิรันต์กาล

Photos from ABL Center Medical Laboratory's post 23/10/2021

วัน23ตุลาคม วันปิยมหาราช
ขอรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

14/10/2021

เชื่อว่าหลายบ้าน มีเครื่องวัดความดันกันที่บ้านแน่นอน และเราใช้มันถูกหรือยัง วันนี้ขอแนะนำการวัดความดันและการบันทึกค่าเพื่อประกอบการรักษาในผู้ป่วยความดัน

-การเตรียมตัว
1.งดการดื่มชากาแฟเครื่องดื่มที่ผสมคาเฟอีน งดการสูบบุหรี่ อย่างน้อย30นาทีก่อนทำการวัด

2.เข้าห้องน้ำทำธุระให้เรียบร้อย

3.นั่งพัก3-5นาทีในท่าสบายไม่เกร็งหลังพิงพนักขาทั้ง2ข้างปล่อยสบายไม่ไข่วห้างไม่พูดคุย

4.นำปลอกแขนที่วัดมาใส่บริเวณต้นแขนความสูงระดับหน้าอก

5.เริ่มทำการวัด

-การบันทึกค่า
1วัดช่วงเวลาหลังตื่นนอน1ชม(ก่อนรับประทานยาลดความดัน)

2วัดช่วงเย็นก่อนเข้านอน

ให้จดบันทึกค่าต่างๆการวัด และนำไปด้วยทุกครั้งที่พบแพทย์(อย่างน้อย7วันก่อนไปพบแพทย์)

เมื่อไป โรงพยาบาล ควรนำเครื่องวัดที่บ้าน ไปเทียบค่าการวัดของเครื่อง เพื่อให้เกิดการผิดพลาดน้อยที่สุด

นัดหมายเจาะเลือดหรือการตรวจต่างๆผ่าน ไลน์@ ที่ @252mjwhx อย่าลืมใส่ @ นำหน้านะ

13/10/2021
04/10/2021

ฝากเตือนผู้ปกครอง ทุกบ้าน ช่วงนี้หลีกเลี่ยงให้เด็กๆ ที่บ้านอย่าไปเล่นดินโคลนทรายเพราะช่วงนี้พยาธิปากขอมากับน้ำกับสิ่งสกปรกเราไม่สามารถมองเห็นได้ พยาธิปากขอ คือพยาธิชนิดตัวกลมชนิดหนึ่งซึ่งก่อโรคติดเชื้อพยาธิปากขอในลำไส้เล็ก ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับพยาธิเข้าสู่ร่างกายเกิดอาการผิดปกติต่างๆอย่างปวดท้อง ท้องเสีย เบื่ออาหาร หรือภาวะโลหิตจาง ฯลฯพยาธิปากขอเป็นพยาธิที่สามารถติดเชื้อได้ทั้งในคนและสัตว์ ซึ่งพบได้มากในดินหรือปุ๋ยที่ปนเปื้อนอุจจาระของผู้ที่ติดเชื้อพยาธิปากขอโดยการติดเชื้อส่วนใหญ่มักเกิดจากการที่พยาธิไชเข้าสู่ผิวหนังจากการสัมผัสดินหรือปุ๋ยที่มีพยาธิ

16/09/2021
12/09/2021

ทำไมถึง "ซึมเศร้า"
.
.
.
วันนี้แอดจะพาทุกคนไปรู้จักกับสาเหตุของโรคซึมเศร้ากันนะคะ ว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้ขึ้น เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจในธรรมชาติของโรคนี้และกลุ่มโรคจิตเวชใกล้เคียงอื่นๆได้มากยิ่งขึ้น เพราะเมื่อเรารู้สาเหตุ เราก็จะสามารถรับมือและหาวิธีเพื่อต่อสู้กับโรคนี้ได้ในที่สุดคะ
.
สาเหตุของโรคซึมเศร้า
.
โรคซึมเศร้าถือเป็นโรคทางด้านจิตเวชที่พบมากเป็นอันดับต้นๆ ของเมืองไทยและของโลก เกิดจาก 2 สาเหตุหลักคือ ปัจจัยทางชีวภาพหรือพันธุกรรม และปัจจัยด้านจิตใจหรือสิ่งแวดล้อม
.
ปัจจัยทางชีวภาพหรือพันธุกรรม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของสารสื่อประสาทในสมอง หรือความผันผวนของระดับฮอร์โมนที่สำคัญ หรือแอดขอเรียกให้เข้าใจง่ายๆว่า ระดับสารเคมีในสมองที่ผิดปกติคะ
.
ส่วนปัจจัยด้านจิตใจหรือสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าปัจจัยทางอารมณ์ เป็นผลมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางอารมณ์ เช่น หากเป็นภาวะซึมเศร้าในวัยเด็กอาจมีสาเหตุจากความตึงเครียดในครอบครัว เหตุการณ์สะเทือนใจอย่างรุนแรง ภาวะซึมเศร้าในโรคประสาทซึ่งอาจพบร่องรอยว่าถูกบีบคั้นอย่างมากในวัยเด็ก แล้วปะทุออกมาในช่วงชีวิตภายหลัง ภาวะซึมเศร้าเพราะความชราเกิดเพราะความสามารถในการปรับตัวลดน้อยลง มีชีวิตโดดเดี่ยว ปัญหาช่องว่างระหว่างวัย หรือปัญหาที่เรียกกันว่าภาวะสะเทือนใจหลังเกษียณ (สูญเสียคุณค่าในตน ไม่มีงาน มีความรู้สึกว่าไร้สมรรถภาพ)
.
นอกจากนี้ยังรวมไปถึงภาวะซึมเศร้าจากปฏิกิริยาทางใจ เช่น อาการซึมเศร้าหลังจากคู่แต่งงานเสียชีวิต ตกงาน หย่าร้าง ภาวะซึมเศร้าเพราะสภาพจิตใจอ่อนล้า เป็นการตอบสนอง ทางใจต่อสภาวะความเครียดเรื้อรัง เช่น ชีวิตสมรสมีปัญหาขัดแย้งไม่รู้จบ ความกดดันจากงานที่ต้องรับผิดชอบ การเปลี่ยนงาน ภาระมากเกินไป ภาวะซึมเศร้าชนิดนี้มักเกิดในหญิงซึ่งต้องรับภาระทั้งในครอบครัวและทำงานนอกบ้าน และในชายที่อยู่ในช่วงอายุ 50-60 ปี ซึ่งถูกกดดันจากการไม่อาจขึ้นสู่จุดสูงสุดในอาชีพการงานของตนได้
.
ทั้งหมดที่กล่าวมาคือสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดภาวะโรคซึมเศร้าและปัญหาสุขภาพจิตใกล้เคียงอื่นๆคะ ทีนี้เมื่อเรารู้ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดแล้ว ในบทความต่อไป เราจะมาพูดถึงหลักในการสังเกตอาการและวิธีการรักษา วิธีการรับมือต่างๆนะคะ
.
ถ้าเพื่อนๆอ่านแล้วรู้สึกว่าบทความนี้มีประโยชน์ มีความรู้ แอดขอรบกวนทุกคนช่วยกด like กด share ให้บทความเหล่านี้ได้ถูกเผยแพร่ และกระจายออกไปให้ทุกคนได้เข้าถึงความรู้ดีๆ เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนต่อไปนะคะ ขอบคุณทุกคนที่อ่าน ที่ติดตามกันมานะคะ แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปคะ 🙏🏻
.
#ซึมเศร้าให้เราช่วย


#สาเหตุโรคซึมเศร้า

12/09/2021
02/09/2021

Rapid Covid19 antigen test หรือ Antigen Test Kid (ATK) ชุดตรวจก็ยังมีข้อจำกัดหลายประเด็น
ที่พวกเราควรรู้
1ชุดตรวจแบบเร่งด่วนมีหลายยี่ห้อแต่ละยี่ห้อก็มีวิธีตรวจที่แตกต่างกันออกไป ตัวอย่างที่นำมาใช้ตรวจมีหลายแบบ ตัวอย่างที่ใช้ตรวจมักจะเก็บมาจากระบบทางเดินหายใจ ได้แก่

ป้ายสารคัดหลั่งหลังโพรงจมูก(nasopharyngeal swab หรือ NPS)

ป้ายสารคัดหลั่งจากลำคอ (throat swab หรือ TS)

ป้ายสารคัดหลั่งจากในโพรงจมูก (nasal swab)

ตรวจด้วยน้ำลาย (saliva)

ดังนั้น เวลาซื้อชุดตรวจมา ให้ตรวจสอบดูให้ดีว่ายี่ห้อที่เราซื้อ ใช้อย่างไร ให้เก็บตัวอย่างจากส่วนไหนของร่างกาย เพราะถ้าเก็บตัวอย่างมาผิด อาจจะได้ผลที่ผิด

2ควรเก็บตัวอย่างตรวจ หลังมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อตั้งแต่3-5วันเป็นต้นไปได้จนถึง14วัน

3หากสัมผัสเชื้อไปเกิน14วันแล้ว ไม่แนะนำให้ตรวจด้วยวิธีนี้ครับ เพราะอาจตรวจไม่พบ ถ้าอยากรู้ผลแน่ๆต้องตรวจด้วยวิธีไปทำ rRT-PCR ที่โรงพยาบาล

4กรณีที่ตรวจแล้วผลเป็นลบแต่ตัวเรามีอาการที่น่าสงสัยแนะนำให้ตรวจซ้ำหลังจากครั้งแรก3-5วันเพราะตอนแรกเชื้ออาจจะน้อยมากๆ จนตรวจไม่พบก็เป็นได้

5การดูผลในเวลากำหนด ซึ่งชุดตรวจแต่ละยี่ห้อก็ไม่เท่ากัน

ผลบวก จะมีแถบสีแดงขึ้นสองแถบที่ตำแหน่ง C และ T

ผลลบ จะขึ้นสีแดงแค่แถบเดียวตรงตำแหน่ง C

กรณีที่ไม่มีแถบขึ้นเลยสักแถบหรือขึ้นแค่แถบเดียวตรงตำแหน่ง T แสดงว่า แปลผลไม่ได้

กรณีนี้เกิดขึ้นได้จากหลายอย่างครับ เช่น การเก็บตัวอย่างไม่ถูกวิธี, ชุดตรวจเสื่อมสภาพ มีการปนเปื้อนของสารตัวอย่าง เป็นต้น

6.สำหรับผลลบ อย่าเพิ่งดีใจเพราะผลลบไม่ได้หมายความว่าไม่ติดเชื้อ ดังนั้นจะต้องอาศัยปัจจัยอื่น ในการแปลผลร่วมด้วยนะครับ เช่น ประวัติเสี่ยงหรือประวัติการสัมผัสผู้ติดเชื้อ อาการป่วยต่างๆของตัวเรา เช่น มีไข้ไหม มีไอหรือเปล่า จมูกยังได้กลิ่นดีไหม

***ถ้ามีอาการเหล่านั้น แต่ตรวจ rapid test ให้ผลลบ
แนะนำให้แยกกักตัวไว้ก่อนแล้วทำการตรวจซ้ำ****

12/08/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า เอ.บี.แอล. คลินิกเทคนิคการแพทย์

28/07/2021

"ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา"
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา

ข้าพระพุทธเจ้า เอ.บี.แอล. คลินิกเทคนิคการแพทย์ และ พนักงาน ตลอดจน สมาชิก

ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นพระมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยตลอดกาล ตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

26/07/2021

คุณคือผู้ชนะ แล้วทำไมคุณถึงไม่เชื่อในตัวเอง

เปียโน กลับไปทำงานนักเทคนิคการแพทย์ หลังถูกปลดมงฯ ฟ้าผ่า เหตุคอลเอาต์รุนแรง ขัดภาพลักษ 25/07/2021

เปียโน กลับไปทำงานนักเทคนิคการแพทย์ หลังถูกปลดมงฯ ฟ้าผ่า เหตุคอลเอาต์รุนแรง ขัดภาพลักษ

เปียโน กลับไปทำงานนักเทคนิคการแพทย์ หลังถูกปลดมงฯ ฟ้าผ่า เหตุคอลเอาต์รุนแรง ขัดภาพลักษ กองประกวด MISS MIMOSA QUEEN THAILAND 2020 สั่งปลดมงฯ ฟ้าผ่าให้ เปียโน เสกสรรค์ อาการส รองอันดับ 2 มิสมิโมซ่า ควีน ไทยแลนด์ 2021 เวที.....

23/07/2021

มาทำความเข้าใจ ในเรื่องของชุดตรวจกันนะครับ antibody test kit กับ antigen test kit
...ตรวจหาแอนติเจน (หาเชื้อ) มีชุดตรวจคัดกรอง สามารถตรวจได้ด้วยตนเอง แบบสวอป แยงจมูก และน้ำลาย ต้องอ่านคู่มือการใช้ดีดีนะ
...ตรวจหาแอนติบอดี้(หาภูมิ) จะต้องตรวจโดยเทคนิคการแพทย์เท่านั้น ตรวจจากเลือด
...สังเกตุกันดีดีนะคะ อ่านคู่มือให้เข้าใจก่อนใช้...แต่ละยี่ห้อแตกต่างกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ไลน์แอ็ท @252mjwhx อย่าลืมใส่ @ ด้านนี้ด้วยนะ

23/07/2021

ฟ้าทะลายโจรใครควรทานใครไม่ควร | EP324

เรื่องใกล้ตัว ณ ปัจจุบัน ที่ทุกคนควรรู้ ใช้ให้ถูกเวลา ถูกวิธี กันนะคะ

21/07/2021

ถ้าคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยาย อยู่บ้านคนเดียว ก็โยนใส่ไฟไปเลยค่ะ แต่อย่าลืมดูไฟให้ดับสนิทนะคะ

13/07/2021

วิธีตรวจโควิดแบบ “แอนติเจน เทสต์ คิต"

03/06/2021

๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า เอ.บี.แอล.คลินิกเทคนิคการแพทย์

11/05/2021

ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะ ร่วมด้วยช่วยกัน ไม่ปกปิดข้อมูล แล้วเราจะผ่านไปด้วยกันค่ะ #ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านปลอดภัย #ขอให้ทุกท่านที่ป่วยสุขภาพแข็งแรงหายในเร็ววันค่ะ

24/04/2021
14/02/2021

เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการกรอง ของหน้ากากอนามัย By Let's be Heroes Foundation

ลองเอาไปทำดูนะคะ เพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้นของเรา😊

เก็บพุงไม่อยู่ - มู๋หนึ่ง (Original by แVANGOE Ft.DIAMOND MQT) #มู๋หนึ่ง #เก็บพุงไม่อยู่ 05/02/2021

เก็บพุงไม่อยู่ - มู๋หนึ่ง (Original by แVANGOE Ft.DIAMOND MQT) #มู๋หนึ่ง #เก็บพุงไม่อยู่

เก็บพุงไม่อยู่ - มู๋หนึ่ง (Original by แVANGOE Ft.DIAMOND MQT) #มู๋หนึ่ง #เก็บพุงไม่อยู่ ติดต่อ โฆษณาจ้างcover เพลงได้ที่ 0902318414 (ผู้จัดการ)ติดตามได้ที่https://www.facebook.com/amontap.oneเพจ: moo๑ moo๑

02/02/2021

แจ้งตัวแทนประกันทราบ เมื่อพาลูกค้ามาตรวจสุขภาพ

-ตัวแทน

ในกรณีมีการตรวจพิเศษที่ต้องใช้อุปกรณ์ของบริษัทประกัน ให้นำมาด้วย เช่น BPO , DBS , BPA และ นำตาราง โปรแกรมการตรวจของ บริษัทท่านมาด้วย

ตัวแทนควรแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงรายการตรวจ และการเตรียมตัว ก่อนการตรวจ

-ผู้รับการตรวจ

บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกจากทางราชการ ที่มีรูปถ่าย เช่น ใบขับขี่ บัตรข้าราชการ (เอกสารฉบับจริง)

เตรียมความพร้อมในการตรวจ เช่น ถ้ามีการตรวจปัสสาวะ กรณีที่เป็นผู้หญิงควรอยู่ในช่วงที่ไม่มีประจำเดือน หรือหลังประจำเดือนหมด 7 วัน

ถ้ามีการตรวจเลือด เช่น ตรวจเบาหวาน ไขมันในเลือด ควรงดอาหารและน้ำอย่างน้อย 8 – 12 ชั่วโมง

อี ก ฝั่ ง ข อ ง ไ ข มั น - มู๋หนึ่ง (Original by จิ๋ว สกุณชัย x อ.ไข่ มาลีฮวนน่า) 29/01/2021

อี ก ฝั่ ง ข อ ง ไ ข มั น - มู๋หนึ่ง (Original by จิ๋ว สกุณชัย x อ.ไข่ มาลีฮวนน่า)

ดูแลตัวเองกันด้วยนะ เราเป็นห่วง

อี ก ฝั่ ง ข อ ง ไ ข มั น - มู๋หนึ่ง (Original by จิ๋ว สกุณชัย x อ.ไข่ มาลีฮวนน่า) ติดต่อ โฆษณาจ้างcover เพลงได้ที่ 0902318414 (ผู้จัดการ)ติดตามได้ที่https://www.facebook.com/amontap.oneเพจ: moo๑ moo๑

23/01/2021

วินาทีบุกรวบร้านเอกสาร ทำใบรับรองแพทย์ปลอม

ระวังตัวไว้นะครับ พวกปลอมทั้งหลาย

08/01/2021

เพื่อลดความแออัดของผู้ป่วย​ และลดระยะเวลาในการรอผลแล็บตรวจเลือดในโรงพยาบาล​ กระทรวงสาธารณสุข​จึงได้ออกนโยบายโดยผู้ป่วยสามารถเข้ารับบริการตรวจเลือดก่อนพบแพทย์ได้ตามหน่วยบริการ​ เช่น​ คลินิก​เทคนิค​การแพทย์, รพ.สต. เพราะมีมาตรฐาน​ควบคุม​อยู่แล้ว​ 3 มาตรฐาน​
**ที่จริงตามโรงพยาบาล​ใหญ่ๆ​ ใช้ระบบนี้กันมานานแล้วค่ะ

08/01/2021

มีอาการ
👉ปวดหลัง/ปวดบั้นเอว
👉ปัสสาวะแสบขัด
👉มีไข้หนาวสั่น
👉ปัสสาวะเป็นสีน้ำล้างเนื้อ
👉ปวดช่องท้อง/ท้องน้อย
👉มีตกขาว​ สีขาวขุ่น-เหลือง​ มีกลิ่น

ควรตรวจอะไร
ตรวจปัสสาวะ​สมบูรณ์แบบ​สิ
เราดูอะไรบ้าง รู้อะไรบ้าง
1.ดูลักษณะ​ภายนอก, ดูสี, ดูกลิ่น, ดูความใส/ขุ่น
2.ดูลักษณะ​ทางเคมี​ ความเป็นกรด/ด่าง, ความหนาแน่น, ความถ่วงจำเพาะ, คีโตน, ดูน้ำตาล, ดูโปรตีน
3.ดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์​ เพื่อดูเซลล์​เม็ดเลือด​แดง, เม็ดเลือด​ขาว, เยื่อบุเซลล์​ผิวต่างๆ, เชื้อรา, เชื้อแบคทีเรีย
การตรวจปัสสาวะ​สำคัญอย่างไร
**การตรวจปัสสาวะ​สามารถประเมินการติดเชื้อในระบบทางเดิน​ปัสสาวะ, ภาวะกรวยไตอักเสบ, ความเสี่ยง​ต่อนิ่ว

ถ้าตรวจปัสสาวะ​พบกระเพาะปัสสาวะ​อักเสบ
พบเม็ดเลือด​ขาว​และเชื้อแบคทีเรีย​ หลุดออกมาในปัสสาวะ

02/01/2021

เข้า และ ออก คลินิก สแกนไทยชนะ ทุกครั้งนะครับ ล้างมือบ่อยๆ ใส่หน้ากากอนามัย100% เราจะผ่านไปด้วยกัน รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ

22/12/2020

เรียนผู้มารับบริการ กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. โทร 090-986-1891 หรือ ทางไลน์แอ็ท
2.เจ้าหน้าที่ในสายจะสอบถามประวัติ อาการ
3.ใส่หน้ากากอนามัย(แมส)
4.ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หน้าประตู
5.เจ้าหน้าที่จะเปิดประตูให้
**ขอสงวนสิทธิ์การเข้ารับบริการครั้งละ 5 ท่านเพื่อลดความแออัดในคลินิก**
สำหรับผู้ติดตามรอด้านนอกเว้นแต่ผู้ป่วยจะเดินไม่ไหวหรือเป็นเด็ก
ขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน

19/12/2020

ผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง (จังหวัดสมุทรสาคร)
1.สวมหน้ากาก ล้างมือทุกครั้งที่สัมผ้สสิ่งต่างๆ กักตัว แยกตัวจากครอบครัว 14 วัน
2.การมารับการรักษาที่โรงพยาบาล ให้ประวัติการเดินทางอย่างชัดเจน
3.สังเกตอาการตนเอง หากมีอาการทางเดินหายใจ ไข้ หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง.ให้สวมหน้ากาก และโทรประสานโรงพยาบาลพบแพทย์ทันทีที่

093 - 124 - 5131 คุณพิมพา
099 - 226 - 7926 คุณสุกัญญา

สาธารณสุขอำเภอชัยบาดาล 036-461-666

***เพื่อพิจารณาตรวจคัดกรองโควิต ทั้งนี้ให้โทรแจ้งตามเบอร์ที่ให้ก่อนเดินทางไป โรงพยาบาล*****

12/11/2020

LINE Add Friend

สามารถติดต่อสอบถาม และ รับข้อมูลด้านสุขภาพ ผ่านไลน์@ ของคลินิกได้แล้วนะคะ

LINE Add Friend Open the Friends tab in your LINE app, tap the add friends icon inthe top right, select "QR code," and then scan this QR code.

04/11/2020

😷 รู้ทัน “ไวรัส RSVในเด็ก” ที่มาพร้อมช่วงปลายฝนต้นหนาว☔️
.

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

03/11/2020

กลับมาอีกแล้ว

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง และผ่านช่วงเวลาอันเลวร้ายไปด้วยกัน
สู้โควิต19
ไม่ลืมความเป็นไทย

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


205
Lamnarai
15130

เวลาทำการ

จันทร์ 07:00 - 20:00
อังคาร 07:00 - 20:00
พุธ 07:00 - 20:00
พฤหัสบดี 07:00 - 20:00
ศุกร์ 07:00 - 20:00
เสาร์ 07:00 - 17:00
อาทิตย์ 07:00 - 12:00

Lamnarai ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและความงามอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Thayawade Skincare Nature Thayawade Skincare Nature
Lamnarai, 15130

Korea Cosmetic Thailand Korea Cosmetic Thailand
ตั้งอยู่ที่: 259/8-9 ซอยพัฒนาการ 1
Lamnarai, 15130

ร้านเครื่องสำอางนำเข้าจากเกาหลี ญี่ปุ่น…

คลินิกอุ่นไอรักษ์สัตวแพทย์ คลินิกอุ่นไอรักษ์สัตวแพทย์
591-592 หมู่8 ถ.ลำนารายณ์-ท่ามะนาว ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
Lamnarai, 15130

คลินิก, สัตวแพทย์, รักษาสัตว์, อาหารและอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง