สอนบัญชี by SP Auditing Training

สอนบัญชี by SP Auditing Training

ความคิดเห็น

ไม่คืนภาษีเอกสารส่งแล้ว15, 000บาทเคยถามว่าไม่ได้รับคืน
สอนดีมากๆคะ คุณแนนใช้คำพูดชัดเจน สุภาพ ฟังเข้าใจง่าย ไม่เร็วไม่ช้าจนเกินไป สอนให้เข้าใจพื้นฐานทีละขั้นทีละตอน สอนให้รู้ถึงที่มาที่ไป และ มี workshop คอยสอดแทรกเรื่อยๆหลังจบแต่ละหัวข้อ มีอุปกรณ์ในการทำ workshop พร้อม คอยแทรกความรู้จากที่เรียนวันแรกเรื่อยๆเพื่อเป็นการทบทวน มีตัวอย่างใบเสร็จจริงให้ฝึกลงรายการตั้งแต่ต้นจนจบงานบัญชี กระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดตามตลอดเวลา มีคำถามให้ตอบและคิดตาม เตรียมเอกสารประกอบได้ดีครบถ้วน แสดงผังงานบัญชีทั้งปี สอนเรื่องภาษี ให้ฝึกกรอกแบบฟอร์มภาษีแบบต่างๆ...

อบรมบัญชีภาษีอย่างง่ายสำหรับธุรกิจโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประสบการณ์กว่า14ปี อบรมบัญชีอย่างง่ายสำหรับธุรกิจ เน้นการใช้งานจริง เพราะบัญชีง่ายนิดเดียวใครๆก็เรียนได้

19/09/2021

Start Up งบอะไรบ้างที่ควรรู้ก่อนเริ่มธุรกิจ ?

👉🏻รายละเอียดเพิ่มเติม
Website:
https://www.spaudit-consult.com/training
YouTube Channel
https://youtu.be/ZZfm5t9h0Ww
#สอนบัญชี #สอนภาษี #บัญชีผู้ประกอบการ #เรียนภาษี #เรียนภาษี #อบรมบัญชีผู้ประกอบการเชียงใหม่ #จดบริษัท #คอร์สบัญชีภาษีออนไลน์ #งบการเงิน #จดVAT #เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ #เงินให้กู้ยืมกรรมการดอกเบี้ย #ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมกรรมการ

Start Up งบอะไรบ้างที่ควรรู้ก่อนเริ่มธุรกิจ ?

👉🏻รายละเอียดเพิ่มเติม
Website:
https://www.spaudit-consult.com/training
YouTube Channel
https://youtu.be/ZZfm5t9h0Ww
#สอนบัญชี #สอนภาษี #บัญชีผู้ประกอบการ #เรียนภาษี #เรียนภาษี #อบรมบัญชีผู้ประกอบการเชียงใหม่ #จดบริษัท #คอร์สบัญชีภาษีออนไลน์ #งบการเงิน #จดVAT #เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ #เงินให้กู้ยืมกรรมการดอกเบี้ย #ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมกรรมการ

18/09/2021

เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการต้องคิดดอกเบี้ยหรือไม่

EP46 เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการต้องคิดดอกเบี้ยหรือไม่ ?? ใครมีคำถามในประเด็นนี้ พิมพ์ไว้ใต้โพสนี้ได้เลยนะคะ 🙂

👉🏻รายละเอียดเพิ่มเติม
Website:
https://www.spaudit-consult.com/training
YouTube Channel
https://youtu.be/ZZfm5t9h0Ww
#สอนบัญชี #สอนภาษี #บัญชีผู้ประกอบการ #เรียนภาษี #เรียนภาษี #อบรมบัญชีผู้ประกอบการเชียงใหม่ #จดบริษัท #คอร์สบัญชีภาษีออนไลน์ #งบการเงิน #จดVAT #เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ #เงินให้กู้ยืมกรรมการดอกเบี้ย #ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมกรรมการ

18/09/2021

✍🏻ประวัติอาจารย์แนน

ปัจจุบันอาจารย์แนน เป็นกรรมการผู้จัดการและเป็นหุ้นส่วน (Audit Partner) บริษัท เอสพีออดิทติ้งแอนด์คอนซัลติ้งจำกัด ประสบการณ์งานตรวจสอบบัญชีและงานบัญชีมากว่า 14 ปี ในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมทั้งบริษัทข้ามชาติ

🔸เพจสอนบัญชีby SP Auditing Training เกิดขึ้นมาได้อย่างไร❓

จริงๆแล้วนั้นงานหลักของแนนจะเป็นงานด้านตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษา แต่เนื่องด้วยแนนมีความตั้งใจอยากจะถ่ายทอดประสบการณ์จากการทำงานที่เจอในธุรกิจจริง ให้แก่ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจได้ sharing ความรู้ทั้งบัญชีและภาษีระหว่างกันค่ะ จึงพยายามแบ่งเวลาที่มีตั้งเพจนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราได้แลกเปลี่ยนความรู้กัน และสอนบัญชีภาษีให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือผู้ที่ไม่มีพื้นฐานได้เข้าใจโลกของบัญชี ภาษี ในแบบฉบับของแนน 😊 เพราะเราต้องรู้เท่าทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะ

🔸ประวัติและประสบการทำงานของอาจารย์แนน

✍🏻Education
- ปริญญาโทการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

✍🏻Qualification
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)
- สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์
- สมาชิก IFRS Foundation
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Director & Audit Partner of SP Auditing & Consulting Co., Ltd.
- ประสบการณ์ 5 ปี ตำแหน่งผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส กับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) Big 4 audit firm
- ประสบการณ์ 2 ปี ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน กับ ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
- ประสบการณ์ 2 ปี ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี กับบริษัทต่างชาติ นิคมอุตสาหกรรมลำพูน
- วิทยากรพิเศษบรรยายเรื่องบัญชีและสอบบัญชี ให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ

Reference Link
https://www.chulabookcourse.com/instructor/555365

✍🏻ประวัติอาจารย์แนน

ปัจจุบันอาจารย์แนน เป็นกรรมการผู้จัดการและเป็นหุ้นส่วน (Audit Partner) บริษัท เอสพีออดิทติ้งแอนด์คอนซัลติ้งจำกัด ประสบการณ์งานตรวจสอบบัญชีและงานบัญชีมากว่า 14 ปี ในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมทั้งบริษัทข้ามชาติ

🔸เพจสอนบัญชีby SP Auditing Training เกิดขึ้นมาได้อย่างไร❓

จริงๆแล้วนั้นงานหลักของแนนจะเป็นงานด้านตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษา แต่เนื่องด้วยแนนมีความตั้งใจอยากจะถ่ายทอดประสบการณ์จากการทำงานที่เจอในธุรกิจจริง ให้แก่ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจได้ sharing ความรู้ทั้งบัญชีและภาษีระหว่างกันค่ะ จึงพยายามแบ่งเวลาที่มีตั้งเพจนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราได้แลกเปลี่ยนความรู้กัน และสอนบัญชีภาษีให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือผู้ที่ไม่มีพื้นฐานได้เข้าใจโลกของบัญชี ภาษี ในแบบฉบับของแนน 😊 เพราะเราต้องรู้เท่าทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะ

🔸ประวัติและประสบการทำงานของอาจารย์แนน

✍🏻Education
- ปริญญาโทการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

✍🏻Qualification
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)
- สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์
- สมาชิก IFRS Foundation
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Director & Audit Partner of SP Auditing & Consulting Co., Ltd.
- ประสบการณ์ 5 ปี ตำแหน่งผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส กับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) Big 4 audit firm
- ประสบการณ์ 2 ปี ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน กับ ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
- ประสบการณ์ 2 ปี ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี กับบริษัทต่างชาติ นิคมอุตสาหกรรมลำพูน
- วิทยากรพิเศษบรรยายเรื่องบัญชีและสอบบัญชี ให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ

Reference Link
https://www.chulabookcourse.com/instructor/555365

Photos from รับตรวจสอบบัญชี เชียงใหม่ by SP Auditing & Consulting Co., Ltd.'s post 13/09/2021

กระแสยุค Digital มาแรงจริงๆค่ะ แนนคิดว่าทุกๆสายอาชีพมีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวกันมากๆ เราในฐานะผู้ที่อยู่ในวิชาชีพบัญชีก็ต้อง update และ upgrade ตัวเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเช่นกันค่ะ 🥰✍🏻

https://www.facebook.com/411514512219145/posts/4351102481593642/?d=n

11/09/2021

กับ EP พิเศษ ช่วงตอบคำถาม Q&A 🙂 ตอบคำถามจากแฟนเพจ ค่า หรือท่านใดมีคำถามบัญชีภาษีพิมพ์ไว้ใต้โพสนี้ได้เลยนะคะ

10/09/2021

ทุนจดทะเบียน กับ เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ เกี่ยวข้องกันอย่างไร

EP45 ทุนจดทะเบียน กับ เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ เกี่ยวข้องกันอย่างไร ❓ กับประเด็นปัญหาโลกแตกนี้ ใครมีคำถามในประเด็นนี้ พิมพ์ไว้ใต้โพสนี้ได้เลยนะคะ 🙂

👉🏻รายละเอียดเพิ่มเติม
Website:
https://www.spaudit-consult.com/training
YouTube Channel
https://www.youtube.com/channel/UCBTvgTIYroFyirKnEQGU3fQ
#สอนบัญชี #สอนภาษี #บัญชีผู้ประกอบการ #เรียนภาษี #เรียนภาษี #อบรมบัญชีผู้ประกอบการเชียงใหม่ #จดบริษัท #คอร์สบัญชีภาษีออนไลน์ #งบการเงิน #จดVAT

10/09/2021

ทุนจดทะเบียน กับ เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ ❗️
เกี่ยวข้องกันอย่างไร ❓ กับประเด็นปัญหาโลกแตกนี้ ใครมีคำถามในประเด็นนี้ พิมพ์ไว้ใต้โพสนี้ได้เลยนะคะ 🙂

📌เจอกันกับแนนในประเด็นปัญหานี้ 2 ทุ่มวันนี้ค่ะ ⏰🥰

ทุนจดทะเบียน กับ เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ ❗️
เกี่ยวข้องกันอย่างไร ❓ กับประเด็นปัญหาโลกแตกนี้ ใครมีคำถามในประเด็นนี้ พิมพ์ไว้ใต้โพสนี้ได้เลยนะคะ 🙂

📌เจอกันกับแนนในประเด็นปัญหานี้ 2 ทุ่มวันนี้ค่ะ ⏰🥰

07/09/2021

ขยายระยะเวลาการยื่นแบบภาษีเดือนนี้ มีอะไรบ้างมาดูกันค่ะ ❤️

⭐⭐เดือนกันยายนนี้ ชวนยื่นแบบฯ และชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต กรมสรรพากรขยายเวลาให้ทุกแบบฯ ยืดเวลายาวๆ ไปไดัอีก แบบไหนต้องยื่นวันไหนบ้าง มาดูกัน save เก็บไว้เลย
⭐⭐ใช้บริการe-Filing กรมสรรพากร สะดวก อยู่ที่ไหนก็ยื่นแบบได้😆😆

#ภาษีเดือนกันยา #ขยายเวลา #ยื่นefiling #กรมสรรพากร

06/09/2021

ผลิตแฟ้มเรียนอย่างต่อเนื่องค่ะ 😊 📘

▶️ คอร์สออนไลน์สรุปบัญชีภาษีสำหรับธุรกิจ 👩‍💻 อยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ก็เรียนได้ ฟังเข้าใจง่ายแม้ไม่มีพื้นฐานมาเลยค่ะ ❤️

▶️ เรียนรู้ทั้งระบบในคอร์สเดียว‼️ กับรูปแบบการสอนที่ทันสมัย เรียนกี่ครั้งก็ได้ไม่มีวันหมดอายุ

▶️ เหมาะกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่อยากรู้บัญชีภาษีทั้งระบบแม้มีเวลาจำกัด ⏰ สามารถเข้าใจได้ง่ายจนอ่านงบการเงินเป็น วางแผนบัญชีภาษีในธุรกิจของตัวเองได้ในเบื้องต้น

👉🏻รายละเอียดเพิ่มเติม
Website:
https://www.spaudit-consult.com/training
.
YouTube Channel
https://www.youtube.com/channel/UCBTvgTIYroFyirKnEQGU3fQ...
#สอนบัญชี #สอนภาษี #บัญชีผู้ประกอบการ #เรียนภาษี #เรียนภาษี #อบรมบัญชีผู้ประกอบการเชียงใหม่ #จดบริษัท #คอร์สบัญชีภาษีออนไลน์ #ทุนจดทะเบียนเท่าไรดี

ผลิตแฟ้มเรียนอย่างต่อเนื่องค่ะ 😊 📘

▶️ คอร์สออนไลน์สรุปบัญชีภาษีสำหรับธุรกิจ 👩‍💻 อยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ก็เรียนได้ ฟังเข้าใจง่ายแม้ไม่มีพื้นฐานมาเลยค่ะ ❤️

▶️ เรียนรู้ทั้งระบบในคอร์สเดียว‼️ กับรูปแบบการสอนที่ทันสมัย เรียนกี่ครั้งก็ได้ไม่มีวันหมดอายุ

▶️ เหมาะกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่อยากรู้บัญชีภาษีทั้งระบบแม้มีเวลาจำกัด ⏰ สามารถเข้าใจได้ง่ายจนอ่านงบการเงินเป็น วางแผนบัญชีภาษีในธุรกิจของตัวเองได้ในเบื้องต้น

👉🏻รายละเอียดเพิ่มเติม
Website:
https://www.spaudit-consult.com/training
.
YouTube Channel
https://www.youtube.com/channel/UCBTvgTIYroFyirKnEQGU3fQ...
#สอนบัญชี #สอนภาษี #บัญชีผู้ประกอบการ #เรียนภาษี #เรียนภาษี #อบรมบัญชีผู้ประกอบการเชียงใหม่ #จดบริษัท #คอร์สบัญชีภาษีออนไลน์ #ทุนจดทะเบียนเท่าไรดี

สอนบัญชี by SP Auditing Training updated their address. 06/09/2021

สอนบัญชี by SP Auditing Training updated their address.

สอนบัญชี by SP Auditing Training updated their address.

Photos from สอนบัญชี by SP Auditing Training's post 05/09/2021

สรุปภาษี E-Service 🌍 คืออะไร❓ บริษัทที่จ่ายค่าบริการดังกล่าวต้องทำอย่างไร ❗️

👉🏻รายละเอียดเพิ่มเติม
Website:
https://www.spaudit-consult.com/training
.
YouTube Channel
https://www.youtube.com/channel/UCBTvgTIYroFyirKnEQGU3fQ...
#สอนบัญชี #สอนภาษี #บัญชีผู้ประกอบการ #เรียนภาษี #เรียนภาษี #ภาษีeservice #อบรมบัญชีผู้ประกอบการเชียงใหม่ #จดบริษัท #คอร์สบัญชีภาษีออนไลน์

04/09/2021

สวัสดีวันหยุดค่ะทุกท่าน ❤️ Anywhere we can learn - คอร์สออนไลน์สรุปบัญชีภาษีสำหรับธุรกิจ 👩‍💻 อยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ก็เรียนได้ ฟังเข้าใจง่ายแม้ไม่มีพื้นฐานมาเลยค่ะ ❤️

▶️ เรียนรู้ทั้งระบบแม้ไม่มีพื้นฐาน‼️ กับรูปแบบการสอนที่ทันสมัย อยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ก็เรียนได้ไม่มีวันหมดอายุค่ะ

▶️ เหมาะกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่อยากรู้บัญชีภาษีทั้งระบบแม้มีเวลาจำกัด ⏰ สามารถเข้าใจได้ง่ายแม้ไม่พื้นฐานจนอ่านงบการเงินเป็นค่ะ

👉🏻รายละเอียดเพิ่มเติม
Website:
https://www.spaudit-consult.com/training
.
YouTube Channel
https://www.youtube.com/channel/UCBTvgTIYroFyirKnEQGU3fQ...
#สอนบัญชี #สอนภาษี #บัญชีผู้ประกอบการ #เรียนภาษี #เรียนภาษี #อบรมบัญชีผู้ประกอบการเชียงใหม่ #จดบริษัท #คอร์สบัญชีภาษีออนไลน์ #ทุนจดทะเบียนเท่าไรดี

สวัสดีวันหยุดค่ะทุกท่าน ❤️ Anywhere we can learn - คอร์สออนไลน์สรุปบัญชีภาษีสำหรับธุรกิจ 👩‍💻 อยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ก็เรียนได้ ฟังเข้าใจง่ายแม้ไม่มีพื้นฐานมาเลยค่ะ ❤️

▶️ เรียนรู้ทั้งระบบแม้ไม่มีพื้นฐาน‼️ กับรูปแบบการสอนที่ทันสมัย อยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ก็เรียนได้ไม่มีวันหมดอายุค่ะ

▶️ เหมาะกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่อยากรู้บัญชีภาษีทั้งระบบแม้มีเวลาจำกัด ⏰ สามารถเข้าใจได้ง่ายแม้ไม่พื้นฐานจนอ่านงบการเงินเป็นค่ะ

👉🏻รายละเอียดเพิ่มเติม
Website:
https://www.spaudit-consult.com/training
.
YouTube Channel
https://www.youtube.com/channel/UCBTvgTIYroFyirKnEQGU3fQ...
#สอนบัญชี #สอนภาษี #บัญชีผู้ประกอบการ #เรียนภาษี #เรียนภาษี #อบรมบัญชีผู้ประกอบการเชียงใหม่ #จดบริษัท #คอร์สบัญชีภาษีออนไลน์ #ทุนจดทะเบียนเท่าไรดี

03/09/2021

EP44 มูลนิธิมีภาระภาษีอะไรบ้าง

EP44 มูลนิธิมีภาระภาษีอะไรบ้าง ❓

👉🏻รายละเอียดเพิ่มเติม
Website:
https://www.spaudit-consult.com/training
YouTube Channel
https://www.youtube.com/channel/UCBTvgTIYroFyirKnEQGU3fQ
#สอนบัญชี #สอนภาษี #บัญชีผู้ประกอบการ #เรียนภาษี #เรียนภาษี #อบรมบัญชีผู้ประกอบการเชียงใหม่ #จดบริษัท #คอร์สบัญชีภาษีออนไลน์ #งบการเงิน #จดVAT

31/08/2021

มาสรุปประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายต้องห้ามกันค่ะ ❤️ การบวกกลับทางภาษีคืออะไร ทำให้ภาษีเพิ่มอย่างไร❓

👉🏻รายละเอียดเพิ่มเติม
Website:
https://www.spaudit-consult.com/training
YouTube Channel
https://www.youtube.com/channel/UCBTvgTIYroFyirKnEQGU3fQ
#สอนบัญชี #สอนภาษี #บัญชีผู้ประกอบการ #เรียนภาษี #เรียนภาษี #อบรมบัญชีผู้ประกอบการเชียงใหม่ #จดบริษัท #คอร์สบัญชีภาษีออนไลน์ #งบการเงิน #จดVAT

26/08/2021

คอร์สเรียนบัญชีภาษีอย่างง่าย❗️เพื่อผู้ประกอบการอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ก็เรียนได้ไม่มีวันหมดอายุค่ะ ⏰

คอร์สที่สรุปทั้งบัญชีและภาษีทั้งระบบไว้ในคอร์สนี้คอร์สเดียวเนื้อหาเข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ จัดทำขึ้นมาเพื่อผู้ไม่มีพื้นฐานโดยเฉพาะค่ะ

🔥 สมัครวันนี้แฟ้มฟรีแฟ้มเอกสารประกอบการเรียน + E-Toolkit คู่มือสรุปการวางแผนบัญชีภาษีเบื้องต้นเมื่อจดนิติบุคคล🔥

👉🏻รายละเอียดเพิ่มเติม
Website:
https://www.spaudit-consult.com/training
YouTube Channel
https://www.youtube.com/channel/UCBTvgTIYroFyirKnEQGU3fQ
#สอนบัญชี #สอนภาษี #บัญชีผู้ประกอบการ #เรียนภาษี #เรียนภาษี #อบรมบัญชีผู้ประกอบการเชียงใหม่ #จดบริษัท #คอร์สบัญชีภาษีออนไลน์ #งบการเงิน #จดVAT

คอร์สเรียนบัญชีภาษีอย่างง่าย❗️เพื่อผู้ประกอบการอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ก็เรียนได้ไม่มีวันหมดอายุค่ะ ⏰

คอร์สที่สรุปทั้งบัญชีและภาษีทั้งระบบไว้ในคอร์สนี้คอร์สเดียวเนื้อหาเข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ จัดทำขึ้นมาเพื่อผู้ไม่มีพื้นฐานโดยเฉพาะค่ะ

🔥 สมัครวันนี้แฟ้มฟรีแฟ้มเอกสารประกอบการเรียน + E-Toolkit คู่มือสรุปการวางแผนบัญชีภาษีเบื้องต้นเมื่อจดนิติบุคคล🔥

👉🏻รายละเอียดเพิ่มเติม
Website:
https://www.spaudit-consult.com/training
YouTube Channel
https://www.youtube.com/channel/UCBTvgTIYroFyirKnEQGU3fQ
#สอนบัญชี #สอนภาษี #บัญชีผู้ประกอบการ #เรียนภาษี #เรียนภาษี #อบรมบัญชีผู้ประกอบการเชียงใหม่ #จดบริษัท #คอร์สบัญชีภาษีออนไลน์ #งบการเงิน #จดVAT

26/08/2021

จด VAT แล้วต้องทำอย่างไรบ้าง ?

👉🏻รายละเอียดเพิ่มเติม
Website:
https://www.spaudit-consult.com/training
YouTube Channel
https://www.youtube.com/channel/UCBTvgTIYroFyirKnEQGU3fQ
#สอนบัญชี #สอนภาษี #บัญชีผู้ประกอบการ #เรียนภาษี #เรียนภาษี #อบรมบัญชีผู้ประกอบการเชียงใหม่ #จดบริษัท #คอร์สบัญชีภาษีออนไลน์ #งบการเงิน #จดVAT

จด VAT แล้วต้องทำอย่างไรบ้าง ?

👉🏻รายละเอียดเพิ่มเติม
Website:
https://www.spaudit-consult.com/training
YouTube Channel
https://www.youtube.com/channel/UCBTvgTIYroFyirKnEQGU3fQ
#สอนบัญชี #สอนภาษี #บัญชีผู้ประกอบการ #เรียนภาษี #เรียนภาษี #อบรมบัญชีผู้ประกอบการเชียงใหม่ #จดบริษัท #คอร์สบัญชีภาษีออนไลน์ #งบการเงิน #จดVAT

Photos from สอนบัญชี by SP Auditing Training's post 24/08/2021

มาแล้วสักทีค่ะ ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการหลายๆ ท่าน --> ขยายเวลายื่นแบบภาษี และงด/ลดเบี้ยปรับกรณียื่นแบบล่าช้า ค่ะ

Photos from สอนบัญชี by SP Auditing Training's post 11/08/2021

สรุปจุดรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (Tax Point) ระหว่างการขายสินค้า และการให้บริการค่ะ

👉🏻รายละเอียดเพิ่มเติม
Website:
https://www.spaudit-consult.com/training
YouTube Channel
https://www.youtube.com/channel/UCBTvgTIYroFyirKnEQGU3fQ
#สอนบัญชี #สอนภาษี #บัญชีผู้ประกอบการ #เรียนภาษี #เรียนภาษี #อบรมบัญชีผู้ประกอบการเชียงใหม่ #จดบริษัท #คอร์สบัญชีภาษีออนไลน์ #งบการเงิน #จดVAT

09/08/2021

EP12 ภ.ง.ด.51 คืออะไร คำนวณอย่างไร❓

ใกล้ยื่นภาษีกลางปีกันอีกแล้วค่ะ ✌🏻😊

26/07/2021

สรุปภาษีสำหรับมูลนิธิค่ะ วันนี้มาใน version ภาษาอังกฤษก่อนนะคะ เดี๋ยวแนนจะทำ version ภาษาไทยมาสรุปให้ฟังกันอีกครั้งค่ะ 🥰❤️

Foundation or non-profit organization has significant tax duties as below; 🔍

✔️1. Income tax: Foundations registered under Thai law are subject to pay corporate income tax on gross income before the deduction of any expenses. The Tax rate deviated as below.
▪️Tax rate 2%: related on income under Section 40 ( 8 ) of the Revenue Code such as income from business, commerce, agriculture, industry transport, etc.
▪️Tax rate 10%: related on other income
▪️Tax exempt: related on donation income, supporting money and membership fee etc.

✔️2.Withholding tax (WHT): Foundation has duties to deduct withholding tax from any payments made to suppliers who provide a service. Whether WHT is applicable and what rate to deduct depends on the type of the service provided such as service, rental fee, accounting fee and advertising fee etc. WHT rate is calculated at the rate of 1% to 10% depending on the type of expense.

"We serve you with the highest quality, fairness and values"
.
SP Auditing & Consulting Co., Ltd.
Contact: 0882512566, 0825785293
Email: [email protected]
Website: www.spaudit-consult.com
#ตรวจสอบบัญชี #ตรวจสอบบัญชีเชียงใหม่ #รับตรวจสอบบัญชีเชียงใหม่ #บริการตรวจสอบบัญชี #รับรองงบการเงิน #สอนบัญชี #ตรวจสอบBOI #สำนักงานสอบบัญชี #บริษัทเอสพีออดิทติ้งแอนด์คอนซัลติ้งจำกัด #รับตรวจสอบบัญชี #incometaxforfoundation #foundationtax

24/07/2021

3 ภาษีที่คนทำธุรกิจต้องรู้

🔸 EP 43 3 ภาษีที่คนทำธุรกิจต้องรู้

👉🏻รายละเอียดเพิ่มเติม
Website:
https://www.spaudit-consult.com/training
.
YouTube Channel
https://www.youtube.com/watch?v=aSoROLNuJm4
#สอนบัญชี #สอนภาษี #บัญชีผู้ประกอบการ #เรียนภาษี #เรียนภาษี #อบรมบัญชีผู้ประกอบการเชียงใหม่ #จดบริษัท #คอร์สบัญชีภาษีออนไลน์ #งบการเงิน #จดVAT

20/07/2021

สินค้าเสียหายทำลายอย่างไรให้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ค่ะ

📌 YouTube Channel:
https://www.youtube.com/.../UCBTvgTIYroFyirKnEQGU3fQ/videos
#สอนบัญชี #สอนภาษี #บัญชีผู้ประกอบการ #เรียนภาษี #เรียนภาษี #อบรมบัญชีผู้ประกอบการเชียงใหม่ #จดบริษัท #คอร์สบัญชีภาษีออนไลน์ #งบการเงิน #จดVAT

สินค้าเสียหายทำลายอย่างไรให้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ค่ะ

📌 YouTube Channel:
https://www.youtube.com/.../UCBTvgTIYroFyirKnEQGU3fQ/videos
#สอนบัญชี #สอนภาษี #บัญชีผู้ประกอบการ #เรียนภาษี #เรียนภาษี #อบรมบัญชีผู้ประกอบการเชียงใหม่ #จดบริษัท #คอร์สบัญชีภาษีออนไลน์ #งบการเงิน #จดVAT

Photos from สอนบัญชี by SP Auditing Training's post 18/07/2021

เรียนฟรี ❗️ สรุปเรื่องบัญชีภาษีอย่างง่ายใน 6 หัวข้อสำหรับผู้ประกอบการค่ะ 😊

แนนสรุปมาให้แบบสั้นๆ กระชับ สามารถกดเข้าไปเรียนได้ในแต่ละหัวข้อตามลิงค์นี้ค่ะ 👇🏻

▶️1. จดบริษัทจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
https://www.youtube.com/watch?v=WhK8Ff6bGAs&t=4s

▶️2. การจดทะเบียนในรูปแบบ บริษัทจำกัด vs ห้างหุ้นส่วนจำกัด
https://www.youtube.com/watch?v=FHvpZ3ZlCP0

▶️3. ทุนจดทะเบียนบริษัทเท่าไรดี
https://www.youtube.com/watch?v=WC-FhAU4wjI

▶️4. เมื่อจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วจะต้องวางแผนอย่างไรต่อในทางบัญชีและทางภาษี
https://www.youtube.com/watch?v=6n9uSx9_qlM&t=7s

▶️5. 3 ภาษีที่คนทำธุรกิจต้องรู้
https://www.youtube.com/watch?v=nFcUPeIdSgs&t=1s

▶️6. 3 ประเภทงบการเงินที่สำคัญ
https://youtu.be/8aTNnhGZ2E8

📌 YouTube Channel:
https://www.youtube.com/channel/UCBTvgTIYroFyirKnEQGU3fQ/videos

#สอนบัญชี #สอนภาษี #บัญชีผู้ประกอบการ #เรียนภาษี #เรียนภาษี #อบรมบัญชีผู้ประกอบการเชียงใหม่ #จดบริษัท #คอร์สบัญชีภาษีออนไลน์ #งบการเงิน #จดVAT

ส่องมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน จากแบงก์ต่าง ๆ ใครจ่ายไม่ไหว ดูเลย ! 16/07/2021

ส่องมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน จากแบงก์ต่าง ๆ ใครจ่ายไม่ไหว ดูเลย !

สรุปมาตรการพักชำระหนี้จำนวน 2 เดือน ของธนาคารต่างๆค่ะ ❤️

ส่องมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน จากแบงก์ต่าง ๆ ใครจ่ายไม่ไหว ดูเลย ! มีธนาคารไหนเข้าร่วมบ้าง เริ่มลงทะเบียนได้เมื่อไร ใครเข้าข่ายได้รับการเยียวยา เช็กด่วน !

ABOUT US

My Work


 • Founder of สอนบัญชี by spauditing training

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)

 • สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์
 • วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

  เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการต้องคิดดอกเบี้ยหรือไม่
  ทุนจดทะเบียน กับ เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ เกี่ยวข้องกันอย่างไร
  EP44 มูลนิธิมีภาระภาษีอะไรบ้าง
  3 ภาษีที่คนทำธุรกิจต้องรู้
  งบกำไรขาดทุน
  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  EP 41 งบแสดงฐานะการเงิน คืออะไร ❓
  จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้บัญชี ผังบัญชีคืออะไร
  เมื่อจดVATแล้วมีหน้าที่อย่างไรตามมา

  ประเภท

  เว็บไซต์

  ที่อยู่


  28/3 ถ.รัตนโกสินทร์ ซอย 1
  Chiang Mai
  50000
  นักบัญชี อื่นๆใน Chiang Mai (แสดงผลทั้งหมด)
  สำนักงานบัญชีฟินิกซ์ ทำบัญช สำนักงานบัญชีฟินิกซ์ ทำบัญช
  555/113 โครงการฟิฟธ์เอเวนิล มีโชค-เชียงใหม่ หมู่ที่ 2 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.หนอง
  Chiang Mai, 50210

  สำนักงานบัญชีฟินิกซ์ รับทำบัญชี เชียงใหม่ โดยนักบัญชีผู้มีประสบการณ์

  Exim Property Exim Property
  158/55 M7 S4 Chiayasatan Saraphi
  Chiang Mai, 50140

  Land and House For SALE

  PINIJ-Accounting PINIJ-Accounting
  เชียงใหม่
  Chiang Mai, 50300

  Pinij Accounting , We are a one-stop service for Tax Planning and Tax submission in Thailand.

  P&P Accounting P&P Accounting
  146 หมู่ 1 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง
  Chiang Mai, 50160

  P&P Accounting บริการรับทำบัญชีและภาษีอากร ทั้งรายเดือนและรายปี ราคากันเอง สนใจติดต่อ 084-0012144

  บ้านบัญชีChiangmai บ้านบัญชีChiangmai
  Chiang Mai, 50200

  รับทำบัญชีรายเดือน,ปี เชียงใหม่ ทั้งเขียน และพิมพ์คอมพิวเตอร์ ให้คำแนะนำฟรีค่ะ

  CBCC CBCC
  Chiang Mai, 50000

  Chiang Mai Business Consultant provides foreigners who want to do a business in Chinag Mai, Thailand Or making a permission to work in Chiang Mai, Thailand