ธุกิจพิพิธภัณฑ์ ใน Chaiyapoom

ค้นหา พิพิธภัณฑ์ ใน Chaiyapoomรวมรายชื่อ Thaiphan Education Centre.

Thaiphan Education Centre A Thaiphan Education Centre
514-515 Building 5, 19 Bannakan
Chaiyapoom, 36000

ศูนย์เรียนรู้ไทยภัณฑ์เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ให้แก่บุคคลที่สนใจ เมื่อเราศึกษาอดีตอย่างมีเหตุและมีผลจะทำให้เราสามารถทำตัวอยู่กับปัจจุบันอย่างมีเหตุผล เพ...