ธุกิจโรงเรียน ใน Chaiyapoom

ค้นหา โรงเรียน ใน Chaiyapoomรวมรายชื่อ Thaiphan Education Centre, โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม, สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภั, กศน.ตำบลในเมือง, M.6/6 CB #115.

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง โรงเรียน ใน Chaiyapoom?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?
Thaiphan Education Centre A Thaiphan Education Centre
514-515 Building 5, 19 Bannakan
Chaiyapoom, 36000

ศูนย์เรียนรู้ไทยภัณฑ์เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ให้แก่บุคคลที่สนใจ เมื่อเราศึกษาอดีตอย่างมีเหตุและมีผลจะทำให้เราสามารถทำตัวอยู่กับปัจจุบันอย่างมีเหตุผล เพ...

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม B โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม
ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
Chaiyapoom, 36230

โรงเรียนคือบ้านหลังที่สองของนักเรียน โดยมีครูเป็นพ่อแม่คนที่สองนักเรียน

สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภั C สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภั
Chaiyapoom

ข่าวสาร ข้อมูล เกี่ยวกับงานสหกิจศึกษาทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย

กศน.ตำบลในเมือง D กศน.ตำบลในเมือง
Chaiyaphum
Chaiyapoom, 36000

กศน.ตำบลในเมือง มีทั้งหมด ๗ ศูนย์การเรียนชุมชน รับผิดชอบ ๒๕ ชุมชน

M.6/6 CB #115 E M.6/6 CB #115
Chaiyapoom, 36000

เบอร์คุณครูประสานพันธ์ พลทะยาน โทร: 089-2833260 ,เบอร์หัวหน้าห้อง : 080-0020791 ; เบอร์โทรรองหัวหน้า 088-5823515