สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ, Chaiyaphum Videos

Videos by สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ in Chaiyaphum. เพื่อประชาสัมพันธ์ งานด้านปศุสัตว์

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Other สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ videos

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

🐃🐃

🥛🥛ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เชิญชวนประชาชนดื่มนมเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดี 🥛🥛 วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เชิญชวนประชาชนดื่มนม เนื่องในวันดื่มนมโลก เพื่อให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยหันมาดื่มนมเพื่อสุขภาพร่างกายที่เเข็งเเรง เเละยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มเเข็งเเรงยั่งยืนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทย ภายใต้คำขวัญ "สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู" ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

ปศุสัตว์ชัยภูมิ จัด