Life Ambulance

Life Ambulance

ความคิดเห็น

รพ.ตำรวจ ➡ รพ.ตากฟ้า ส่งรักษาต่อเนื่องตามสิทธิ
ขอบคุณที่นึกถึงเรา ขอบคุณที่วางใจให้ทีมงานเราดูแล
บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากรพ.บุรีรัมย์ - กลับมาพักฟื้นที่บ้านพักในจ.สมุทรปราการ
#ขอบคุณที่วางใจให้ทีมงานเราดูแล
กรุงเทพฯ - กบินทร์บุรี ส่งกลับพักฟื้นต่อที่ภูมิลำเนาเรียบร้อย
รพ.สวรรค์ประชารักษ์ - รพ.ตร. ส่งรักษาต่อเนื่องตามสิทธิ ขอบคุณที่วางใจให้เราดูแล
แบกลมหายใจสุดท้ายจากเมืองหลวง สู่อ้อมกอดญาติมิตรในภูมิลำเนาจ.พะเยา
นำพาความหวัง และลมหายใจสุดท้ายจากกทม.กลับสู่อ้อมกอดญาติพี่น้องในถิ่นฐานบ้านเกิด
บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากรพ.ในพื้นที่จ.สมุทรปราการ ส่งรักษาต่อเนื่องรพ.หางดง จ.เชียงใหม่
ดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชาย 1ราย ได้รับการประสานงานจากฝ่ายสังคมสงเคราะห์ของรพ.ในพื้นที่ กทม. ให้ส่งพักฟื้นบ้านพักในพื้นที่จ.ระยอง บริการส่งถึงที่หมายปลอดภัยคับ
เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บสะโพกหักจากบ้านพักใน จ.กรุงเทพ - กลับภูมิลำเนาบ้านเกิด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
บริการเคลื่อนย้ายจากบ้านพักในจังหวัดชลบุรี สู่บ้านพักอีกหลังในจังหวัดพิษณุโลก ขอบคุณที่ให้เราดูแลบุคคลที่ท่านรักครับ 😍 😍
แบกความหวังสุดท้ายจากเมืองหลวง กลับสู่อ้อมกอดญาติพี่น้องในถิ่นฐานกำเนิด ถึงที่หมายปลอดภัยยกแก๊งคับ
บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากกรุงเทพฯ ส่งรักษาตัวต่อณ. สปป ลาว 😷 🚑💨

บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน รับ-ส่งผู้ป่? บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน รับ-ส่ง ผู้ป่วยทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง
บริการรถพยาบาล Stand by

Emergency Medical Services

เปิดเหมือนปกติ

Life Ambulance now takes appointments on their Page. 31/01/2022

Life Ambulance now takes appointments on their Page.

Life Ambulance now takes appointments on their Page.

Life Ambulance now takes appointments on their Page. 31/01/2022

Life Ambulance now takes appointments on their Page.

Life Ambulance now takes appointments on their Page.

Photos from Life Ambulance's post 31/01/2022

รพ.ตำรวจ ➡ รพ.ตากฟ้า ส่งรักษาต่อเนื่องตามสิทธิ
ขอบคุณที่นึกถึงเรา ขอบคุณที่วางใจให้ทีมงานเราดูแล

Photos from Life Ambulance's post 31/01/2022

บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากรพ.บุรีรัมย์ - กลับมาพักฟื้นที่บ้านพักในจ.สมุทรปราการ
#ขอบคุณที่วางใจให้ทีมงานเราดูแล

Photos from Life Ambulance's post 16/01/2022

กรุงเทพฯ - กบินทร์บุรี ส่งกลับพักฟื้นต่อที่ภูมิลำเนาเรียบร้อย

Photos from Life Ambulance's post 12/01/2022

รพ.สวรรค์ประชารักษ์ - รพ.ตร. ส่งรักษาต่อเนื่องตามสิทธิ ขอบคุณที่วางใจให้เราดูแล

Photos from Life Ambulance's post 30/03/2021

แบกลมหายใจสุดท้ายจากเมืองหลวง สู่อ้อมกอดญาติมิตรในภูมิลำเนาจ.พะเยา

Photos from Life Ambulance's post 23/02/2021

นำพาความหวัง และลมหายใจสุดท้ายจากกทม.กลับสู่อ้อมกอดญาติพี่น้องในถิ่นฐานบ้านเกิด

02/12/2020

บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากรพ.ในพื้นที่จ.สมุทรปราการ ส่งรักษาต่อเนื่องรพ.หางดง จ.เชียงใหม่

21/10/2020

ดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชาย 1ราย ได้รับการประสานงานจากฝ่ายสังคมสงเคราะห์ของรพ.ในพื้นที่ กทม. ให้ส่งพักฟื้นบ้านพักในพื้นที่จ.ระยอง บริการส่งถึงที่หมายปลอดภัยคับ

27/09/2020

เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บสะโพกหักจากบ้านพักใน จ.กรุงเทพ - กลับภูมิลำเนาบ้านเกิด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

30/08/2020

บริการเคลื่อนย้ายจากบ้านพักในจังหวัดชลบุรี สู่บ้านพักอีกหลังในจังหวัดพิษณุโลก ขอบคุณที่ให้เราดูแลบุคคลที่ท่านรักครับ 😍 😍

27/07/2020

แบกความหวังสุดท้ายจากเมืองหลวง กลับสู่อ้อมกอดญาติพี่น้องในถิ่นฐานกำเนิด ถึงที่หมายปลอดภัยยกแก๊งคับ

28/06/2020

บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากกรุงเทพฯ ส่งรักษาตัวต่อณ. สปป ลาว 😷 🚑💨

05/05/2020

บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากที่พักจ.สมุทรปราการ กลับสู่บ้านพักจ.นครราชสีมา ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพคับ

24/12/2019

บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชาย 1รายจาก จ.กรุงเทพฯ. ส่งกลับพักฟื้นที่ภูมิลำเนาใน จ.ขอนแก่น

07/11/2019

บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 1รายจากบ้านพักจ.จันทบุรี เข้าทำการรักษาต่อในพื้นที่จ.กรุงเทพฯ

22/10/2019

จัดเจ้าหน้าที่ safety & first aid ดูแลคณะท่องเที่ยวภายในงาน @#กาญจนบุรี

17/10/2019

บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 1รายจากกรุงเทพฯ ส่งรักษาต่อตามสิทธิในภูมิลำเนาจ.ยโสธร

19/09/2019

บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากกรุงเทพฯ - ภูมิลำเนาในจ.ยโสธร #ขอบคุณที่วางใจให้ทีมงานเราดูแล

26/07/2019

บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจจากกรุงเทพ - ภูมิลำเนาในจังหวัดกาฬสินธุ์ #ถึงที่หมายปลอดภัย__ขอบคุณที่วางใจให้เราดูแลครับ

17/05/2019

บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากกทม. ส่งรักษาต่อเนื่องตามสิทธิที่รพ.พหล พลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี เป็นที่เรียบร้อย #ขอบคุณที่วางใจให้ทีมงานเราดูแลคับ

06/02/2019

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชาย 1รายจากรพ.ในจังหวัดสมุทรปราการ ส่งรักษาต่อเนื่องตามสิทธิ

06/11/2018

บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชาย 1รายจากรพ.นครปฐม เข้ารักษาต่อเนื่องรพ.ในกทม.เรียบร้อยคับ

26/07/2018

บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหญิง 1รายจากกรุงเทพฯ - ส่งรักษาต่อเนื่องในภูมิลำเนา

01/05/2018

บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชาย 1รายจากจ.สมุทรปราการ กลับพักฟื้นที่ภูมิลำเนาจ.เพชรบูรณ์

02/04/2018

บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหญิง 1รายจากจ.สมุทรปราการ ส่งกลับสู่อ้อมกอดญาติพี่น้องจ.เมียวดี ปท.พม่า

27/03/2018

บริการเคลื่อนย้ายจากกทม. ส่งกลับภูมิลำเนาจ.ยโสธรเรียบร้อยคับ

23/03/2018

บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหญิง 1รายมีอาการทางกระดูกสันหลังจากจ.ระนอง เข้าพักฟื้นต่อที่จ.กรุงเทพฯ

13/03/2018

เคลื่อนย้ายเข้าเมืองหลวง เพื่อใกล้ชิดกับครอบครัว

06/12/2017

3-4/12/60 จัดรถพยาบาลพร้อมทีมงานดูแลกิจกรรมตลอดเส้นทางการท่องเที่ยว พักผ่อนของพนักงานบริษัท ฮอนด้า ณ.จังหวัดกาญจนบุรี

#บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยส่ง_ต่อที่ต่างๆทั่วประเทศ

#บริการStandbyกิจกรรมต่าง_กีฬาฯ_สัมมนา_นำเที่ยวที่ต่างๆทั่วประเทศ

🚑 By...LifeAmbulance 🚑

21/11/2017

เคลื่อนย้ายจากรพ.สิรินธร - ส่งรักษาต่อเนื่องรพ.โรงงานยาสูบตามสิทธิ ถึงที่หมายปลอดภัยแพทย์พยาบาลรับเรียบร้อย

🚑 BY...LifeAmbulance 🚑

☎082-214-1669

#ขอบคุณที่วางใจให้ทีมงานเราดูแล

21/11/2017

เคลื่อยย้ายจากรพ.ลาดกระบัง ส่งรักษาต่อรพ.จุฬาฯตาทสิทธิ ถึงที่หมายปลอดภัย แพทย์พยาบาลรับเรียบร้อย

🚑 BY...LifeAmbulance 🚑

☎082-214-1669

#ขอบคุณที่วางใจให้ทีมงานเราดูแล

05/09/2017

บริการเคลื่อนย้ายจากจ.สมุทรปราการ - กลับพักฟื้นที่ภูมิลำเนาจ.บุรีรัมย์

#04

#ขอบคุณที่วางใจให้ทีมงานเราดูแล

23/08/2017

ในกรุงเทพ - ปริมณฑลก็ยังคงให้บริการกันอย่างต่อเนื่อง

#บริการรถพยาบาลเคลื่อนย้าย_ส่งต่อเบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Bangkok
10250

Bangkok บริการขนส่งอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
L'amour Travel L'amour Travel
99 ซอยนวมินทร์ 74 แยก 1-9-12 ถนนรัชด
Bangkok, 10230

L'amour Travel "ความรัก การเดินทาง ผ่านสื่อกลางด้วยลามูร์" Travelling it leaves you speechless, then turns you into a stroryteller.. Let's go anywhere

Udee Bangkok Udee Bangkok
49, Soi Pradiphat 19, Pradiphat Rd, Samsennai, Phayathai
Bangkok, 10400

Udee Bangkok is a little home with a small greeny area purposely opened to welcome travelers who prefer the simplicity of homelike, cozy living in a serene atmosphere. Here, our guests will be truly exposed to Bangkokians’ ways of life.

KTC WORLD KTC WORLD
591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้น 14 ถนน
Bangkok, 10110

เพื่อนๆที่รักการเดินทาง ติดตามและแชร์ข้อมูลท่่องเที่ยว โปรดีๆ ได้ที่ www.ktc.co.th/ktcworld โทร 02 123 5050

JL Bangkok Hotel JL Bangkok Hotel
Bangkok, 10240

Welcome to JL Bangkok Boutique Hotel on Facebook :) JL Bangkok is a cosy and stylish boutique hotel that offers a budget accommodation. I hope you will stop by at our place during your next visit to Bangkok.

Ratanaprathip Buddha Store (ร้านรัตนประทีป คลั Ratanaprathip Buddha Store (ร้านรัตนประทีป คลั
179 Bamrungmuang Rd., Samranraj, Pranakorn
Bangkok, 10200

ร้านรัตนประทีป คลังสังฆภัณฑ์ (เสาชิงช้า) Line : @ratanaprathip

Nathalin Group Nathalin Group
88 Soi Bangna-Trad 30 Bangna, Bangna
Bangkok, 10260

Gone Everywhere Gone Everywhere
Bangkok, 10110

A Journey of My Life and Daily News

Millennium Hilton Bangkok Millennium Hilton Bangkok
123 Charoennakhon Road Klongsan
Bangkok, 10600

A riverfront sanctuary, a few minutes' walk to ICONSIAM, an iconic shopping and lifestyle complex and BTS Gold Line.

DTC Travel DTC Travel
98 Plus City Park Soi 31 Sukhumvit 101/1
Bangkok, 10260

DTC Travel is an expat owned and managed travel agency in Bangkok. DTC offers personalized bespoke t

Bangkok Palace Hotel Bangkok Palace Hotel
1091/336 New Petchburi Road, Makkasan, Rajchathevi
Bangkok, 10400

Bangkok Palace Hotel

Giantgogo - ยักษ์อยากเที่ยว Giantgogo - ยักษ์อยากเที่ยว
Bangkok Airways Bldg. 10th Fl., 99 Mu 14 Vibhavadirangsit Road, Chom Phon, Chatu
Bangkok, 10900

ยักษ์อยากเที่ยว นักออกแบบ และตัดเย็บการเที่ยวอย่างมีสไตล์

Suvarnabhumi Burapha Bus Company Suvarnabhumi Burapha Bus Company
Door 8, Ground Floor Suvarnabhumi Airport
Bangkok, 10540

the Suvarnabhumi Burapha Bus Company carries passengers from Bangkok Airport direct to Koh Chang island.