iTAX Thailand

iTAX Thailand

ความคิดเห็น

สอบถาม iTAX เรื่องภาษีรายได้ของลูกจ้างหน่อยครับ เนื่องจากเมื่อตอนที่บริษัทเลิกจ้างได้จ่ายเงินชดเชยให้โดยเอาฐานเงินเดือนคูณจำนวนวันที่ชดเชยให้ ตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด
แต่โดยข้อเท็จจริงคือในแต่ละเดือน ค่าจ้างจะประกอบด้วย เงินเดือน+ค่ารถฯที่จ่ายเท่ากันทุกเดือน+ค่าปฎิบัติงานอื่นๆที่จ่ายเท่ากันทุกเดือน ซึ่งเราโดนนำรายการเหล่านี้ไปคำนวณเป็นรายได้ประจำปีและเสียภาษีมาตลอด
จากเหตุนี้ได้มีการฟ้องศาลเรียกร้องให้นายจ้าง จ่ายเงินชดเชยใหม่โดยนำรายได้รวมมาคำนวณ แต่ศาลแรงงานฯพิจารณาว่า เงินต่างๆเหล่านี้เป็นสวัสดิการของบริษัทฯ ไม่ต้องนำมารวมเป็นค่าจ้าง
ถ้าเป็นแบบนี้ เป็นไปได้หรือไม่ว่าบริษัทฯ มีเจตนาไม่แจ้งข้อเท็จจริงด้านรายจ่ายต่อเจ้าหน้าที่สรรพกรฯ ในการเสียภาษีครับ และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ เราควรแจ้งเรื่องนี้ไปที่หน่วยงานไหนครับ
เมื่อ กทม. จับมือกับประชาคม Startup เพื่อผลักดันให้เมืองหลวงของไทยก้าวไปอีกขั้น

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ x Thai Startup - สมาคมไทยสตาร์ทอัพ + Zipevent + iTAX Thailand + เป็ดไทยสู้ภัย + Baania.com + Horganice ระบบจัดการหอพัก อพาร์ทเม้นท์ อันดับ 1 ของไทย + Vulcan Coalition
Qualy ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมในงาน Creative Startup 2022 จัดโดย AADx, AAD at KMITL ครั้งแรกในประเทศไทยสำหรับการแข่งขัน Startup เชิงความคิดสร้างสรรค์ ในระดับนิสิตนักศึกษา ชิงเงินรางวัล รวม 500,000 บาท โดยครั้งนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศ จาก 8 ทีมสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือกมาอย่างเข้มข้น

เราได้รับเชิญเข้าร่วม AAD x Talk ในหัวข้อ “Creative : Move The World” ทอล์ค เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เหล่านักสร้างสรรค์ เพื่อการขับเคลื่อนโลกไปสู่ความยั่งยืน และร่วมเป็นกรรมการตัดสิน เพื่อหาสุดยอด Creative Startup ในครั้งนี้

งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565
เวลา 08:30-17:30 น. ณ หอประชุมวิศวะ KMITL MAIN AUDITORIUM

วิทยากรผู้ร่วมในงาน AAD x talk
รศ.ดร.คมสัน มาลีสี
รักษาการ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Incubating the Creators for Creative Economy
ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี
คณบดี คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

Creative and Productive Life
วัลลภา จันทรศรี
CEO WinWin และ ศิลปินฝึกหัดสังกัด LOVEis Entertainment

โลกหมุนด้วยความรัก
คุณ พาฝัน สิงห์สุวรรณ
THREE Studio & Workshop

จุด เส้น ระนาบ
คุณธาวิน หาญบุญเศรษฐ
WARchitect

What’s a Smart City and How to Build One
ดร.นนท์ อัครประเสริฐกุล
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ depa Thailand

แค่กลับหัว ตัวก็เปลี่ยน
ดร. พยัต วุฒิรงค์
พ่อมดนวัตกรรม Global Head of Innovation, Most Valued Business

Lucky! You are creative.
ดร.อริญชยา ตรีคุณประภา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย และออกแบบงานสร้างสรรค์

Design for a sustainable world
คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์
ผู้ก่อตั้ง และดีไซน์ไดเรกเตอร์แบรนด์ Qualy บ.นิวอาไร จำกัด

Albert Einstein said creativity is intelligence having fun
Martin Venzky-Stalling
ที่ปรึกษาอาวุโส อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: STeP

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ทั้ง สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี NIA : National Innovation Agency, Thailand, ThaiBev , eisa, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative Economy Agency ที่ทำให้เกิดโครงการดีๆ แบบนี้ให้กับน้องๆ
ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์
รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
CEO และผู้ก่อตั้ง iTAX Thailand
นายกสมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย
สำหรับการจุดประกายน้องๆ เรื่อง Startup

ขอขอบคุณกรรมการผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่มาให้คอมเม้นที่มีค่าแก่น้องๆ
ผศ.ดร. อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดี คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ สจล.
ดร.อริญชยา ตรีคุณประภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย และออกแบบงานสร้างสรรค์ AAD x KMITL.
คุณสุรพล อุทินทุ ผู้บริหารสำนักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
คุณสุทธิรักษ์ ดวงบุรงค์ นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดร.นน อัครประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (องค์การมหาชน)
คุณภูเบศ วิทยาสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร โครงการพิเศษ สำนักพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
ดร.พยัต วุฒิรงค์ Global Head of Innovation, Most Valued Business
Mr. Martin Venzky-Stalling ที่ปรึกษาอาวุโส อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP)
คุณเศรษฐวัฒก์ ศรีวิโรจน์ President Nebula by MQDC - Magnolia Quality Development Corporation
คุณอุษณี ศิริเรือง ผู้เชี่ยวชาญสิทธิบัตร
คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ผู้ก่อตั้ง และดีไซน์ไดเรกเตอร์แบรนด์ QUALY บ.นิวอาไร จำกัด

และที่สำคัญต้องขอขอบคุณเหล่า Mentor ทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจคอยให้คำปรึกษาน้องๆ ทุกทีม
คุณพิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการค้า
Index Living Mall PLC.
คุณจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ CEO & FOUNDER Baramizi & Wazzadu.com
คุณวริทธิ ตีรประเสริฐ รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
คุณธเนศ อรุณถาวรวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการออกแบบ บริษัท King Power จำกัด
คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ CEO & FOUNDER บริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จำกัด QueQ - No more Queue line

และขอแสดงความยินดีกับ 5 ทีมสุดท้าย 🏆🏆🏆🏆🏆 NIRANAN, START, US, XAVAGE, YAYAYA ที่ได้รับรางวัล Seed Fund ทีมละ 100,000 บาท พร้อมจดบริษัท ได้ลงมือทำจริง ให้น้องๆ ได้ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์กันต่อไป

แล้วพบกันอีกทีปีหน้า น้องๆ ที่สนใจเข้าร่วม เตรียมไอเดียไว้ได้เลยยยยย

Photo Credit : AADx, AAD at KMITL


สู้กับเงินเฟ้อ ใช้เงินต่อเงิน หรือเพื่อเพิ่มความมั่งคงในชีวิต
หลายคนกำลังมองหาการลงทุน ไม่รู้จะเริ่มจากจุดไหน
.
วันนี้ #พี่โอกาส รวบรวม 8 แอปพลิเคชันเกี่ยวกับการลงทุน
ไม่ว่าจะเพิ่งเริ่มต้น หรือเซียนแล้ว ก็สะดวกสบายมากขึ้น
.
📱ดาวน์โหลดติดมือถือกันไว้เลย !
.
Binance : https://bit.ly/3FPLPph
.
Bitkub : https://bit.ly/3EdFAff
.
FINNOMENA : https://bit.ly/3Rpff4t
.
STREAMING : https://bit.ly/3P4YXMw
.
Finansia HERO : https://bit.ly/3aCFbcd
.
Investing.com : https://bit.ly/3P1xxqZ
.
TradingView : https://bit.ly/3uGyz3D
.
iTAX Thailand : https://bit.ly/3awYZxK
.
ด้วยความปรารถนาดีจาก
ผมมีที่ดิน2แปลงติดกันอยู่ในรั้วเดียวกัน มีบ้านสร้างคร่อมอยู่บนที่ทั้ง2แปลงโดยทั้งหมดเป็นเจ้าของคนเดียวกัน เค้าคิดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2565 อย่างไรครับแยกหรือรวม ครับ
ขอบคุณครับ
สงสัยการกรอกช่องนี้ครับ ถ้าเราได้ชดเชยตามกฏหมาย 3 เดือน

แต่นายจ้างจ่ายให้ทั้งหมด 5 เดือน 3+2

เราต้องกรอกตัวเลขเท่าไหร่ครับ สมมุติว่าเดือนละ 10K

ช่องนี้ต้องกรอก 30K หรือ 50K

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
เคยใหม? ต้องเสียเวลาไปกับการจัดการงานบัญชี การเงิน ภาษี เงินเดือน ทุกเดือนๆ แบบเดิมซ้ำๆ อยากจะเอาเทคโนโลยีมาช่วย ก็ไม่รู้จะเลือกใช้อะไร ไม่มั่นใจว่าจะปลอดภัย ถูกต้อง! จน ธุรกิจ ตามไม่ทัน คู่แข่ง
.
อยากยกระดับงานบัญชี จาก Manual ให้เป็น Automatic เร่งเครื่องธุรกิจให้ไปไกลกว่าที่เคย ให้ 2 นวัตกรรม e-Office ในกลุ่ม Accounting ช่วยคุณสิ!! ไม่ว่าจะเป็น
.
- iTAX แพลตฟอร์มจัดการเงินเดือนอัตโนมัติ ที่เชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างบริษัทและพนักงานจบในที่เดียว iTAX Thailand
- PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ที่นำเทคโนโลยี AI, API,OCR ล้ำสมัย มาช่วยจัดการงานบัญชี ภาษี ให้มีประสิทธิภาพแบบ Real Time
PEAK - โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PeakAccount.com
.
สนใจทดลองใช้นวัตกรรมกลุ่ม Accounting หรือกลุ่มอื่นๆ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ “Service Providers Profile”
คลิกเลย!! https://bit.ly/ServiceProviderProfile
.
ไม่พลาดทุก content ของ ETDA กด Follow กับเราได้เลย
.
#นวัตกรรม #เอ็ตด้า
อัปเดตตารางสรุปภาษีจากสินทรัพย์ ตามข้อมูลล่าสุด ณ 28 ม.ค. 65

ซึ่งส่วนสำคัญที่ต่างจากครั้งก่อนจะใช้ตัวอักษรสีเขียว นั่นคือภาครัฐยอมให้นำกำไรขาดทุนภายในปีมาหักกลบกัน (ผู้ลงทุนได้ประโยชน์) และไม่ต้องหัก ณ ที่จ่ายถ้าเข้าเงื่อนไข (Exchange ได้ประโยชน์)

ซึ่งเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงใหม่ข้างต้นเกิดเป็นข้อสังเกตว่า ได้ทำให้รูปแบบภาษีของคริปโทมีความได้เปรียบรูปแบบภาษีของหุ้นนอกตลาดและตราสารหนี้ อยู่พอสมควร

ส่วนตัวอักษรสีฟ้า รายได้จากการขุด ยังต้องรอความชัดเจนว่าจะนับรวมอยู่ในก้อนสีเขียว (หักกลบกับขาดทุนในปี) ได้ด้วยหรือไม่

ทั้งนี้ ข้อมูลที่อัปเดตครั้งนี้มาจาก Press Release ของกรมสรรพากร ณ วันที่ 28 ม.ค. 65 ซึ่งตามเนื้อหาระบุว่าจะมีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นภายในวันจันทร์ที่ 31 ม.ค. นี้ (อ่าน Press Release ฉบับเต็มได้ในคอมเมนท์) ซึ่งทีไอเอฟจะสรุปมาให้อีกครั้ง

• ตั้งใจรวมไว้ให้ครบในตารางเดียว แนะนำเปิดดูจาก Desktop หรือจอที่ใหญ่พอ
• ขอบคุณ iTAX Thailand สำหรับคำแนะนำเพื่อการจัดทำตารางนี้ในเวอร์ชั่นตั้งต้นที่เผยแพร่ไปแล้วก่อนหน้า
>> " #ภาษีคริปโต มีปัญหาในทางปฏิบัติ เพราะเราไม่คิดให้ครบลูปตั้งแต่แรก" >>

คุยกับ ผศ. ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์กฎหมายภาษีอากร และซีอีโอ iTAX Thailand
.
น่าจะเป็นหนึ่งในประเด็นเดือดที่สุดในช่วงต้นปี เมื่อโฆษกกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์อธิบายหลักการเก็บภาษีคริปโต ในรายการ Morning Wealth เมื่อ 6 ม.ค.

โดยมีประเด็นสำคัญที่การเก็บ 15% จากทุกธุรกรรมที่มีกำไร ต่างจากการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

สร้างความไม่พอใจให้กลุ่มนักลงทุน และกระทบกับกระดานเอ็กซ์เชนจ์ของไทยอย่างรวดเร็ว

จนต้องมีการตั้งคณะทำงานพิเศษระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เพื่อหาแนวทางในการจัดเก็บภาษี รวมถึงข้อเสนอต่าง ๆ จากนักวิชาการด้านภาษีอากรหลายราย

ในจำนวนนั้น ก็มีข้อเสนอจาก ผศ. ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ ซีอีโอ iTAX อยู่ด้วย

ทีมงาน AHEAD ASIA มีโอกาสได้พูดคุยกับ อ.มิก เพื่อขอมุมมองในเรื่องนี้ และนี่คือบทสรุปบางส่วนจากการพูดคุยกันครับ
..
.
[1]
#ยกเว้นภาษีหุ้น #แต่ทำไมคริปโตถึงไม่ได้สิทธิ์นั้น

อ.มิก อธิบายหลักการคร่าว ๆ ของกฎหมายว่าจะแบ่งเป็นหลักทั่วไปกับหลักเฉพาะ

ซึ่งหลักการทั่วไป คือปกติเราเวลามีเงินได้ ก็ต้องเสียภาษีเงินได้ รวมถึงรายได้จากการลงทุนต่าง ๆ ด้วย

"อย่างการฝากธนาคารก็ถือเป็นการลงทุนเหมือนกัน สมมติปีนึง เราได้ดอกเบี้ยเกินสองหมื่น โดยหลักการ ก็จะโดนหักภาษี ณ ที่จ่าย 15%

"หรือเวลาเราไปซื้อในกองทุนรวม แล้วได้เงินปันผลกลับมา ก็จะโดนหักภาษี ณ ที่จ่าย 10%"
.
คำถามถัดมาคือทำไมการเทรดหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ถึงไม่ต้องเสียภาษี?

คำตอบจาก อ.มิก คือเรื่องนี้มีกฎหมายระบุไว้ ตั้งแต่ปี 2534

"เพราะเขามองว่าตลาดหลักทรัพย์ มันคือแหล่งระดมทุน ที่มีส่วนในการสร้าง GDP มีส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้มันครบลูปได้ มีประโยชน์กับทุกฝ่าย ก็เลยมีกฎหมายนี้ขึ้น เพื่อให้ incentive กับนักเทรด"

"นั่นคือเหตุผลว่าทำไมคนทำธุรกิจถึงอยาก exit ใน IPO เพราะถ้าผมเป็นบริษัทเอกชน กำไรจากหุ้นที่ผมขายไป โดนหัก 35% อ่วมเลย

"กลับกัน ถ้าผมไปขายในตลาดหุ้น ผมเสียภาษี 0 บาท ต่อให้ผมกำไรกี่พันล้านก็ตาม"
.
ขณะที่รายได้จากการลงทุนอื่น ๆ ถูกจัดไว้ใน "หลักทั่วไป" ส่วนการซื้อขายหุ้นอยู่ใน "หลักเฉพาะ"

ทำไม การเทรดคริปโตฯ ที่น่าจะมีภาพเดียวกับตลาดหุ้น มีทั้งกระดาน ทั้งการ bid การ offer ต่าง ๆ แถมนักลงทุนหลายราย ก็น่าจะมีทั้งสองพอร์ท ถึงได้รับการปฏิบัติต่างกัน?

"ประเด็นคือกฎหมาย (พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล 2561) ไม่ได้มองว่าตลาดคริปโตทำหน้าที่เป็นแหล่งระดมทุนเหมือนตลาดหลักทรัพย์

ไม่ได้สร้าง GDP ให้กับประเทศ เขาไม่เห็นหลักการว่าเหรียญขึ้นลงได้เพราะอะไร มีส่วนกับกิจกรรมอะไรในสังคม ก็เลยไม่รู้จะยกเว้นภาษี เหมือนที่ให้กับตลาดทุนได้ยังไง

การปฏิบัติจึงเหมือนกับการเสียภาษีเงินได้ทั่วไป เหมือนการซื้อขายหุ้นบริษัทเอกชน"
..
.
[2]
#เมื่อกฎหมายปะทะกับนวัตกรรม

แล้วแบบนี้เป็นเหมือนกรณีของผู้ออกกฎหมาย ไล่ตามความก้าวหน้าทางธุรกิจและเทคโนโลยีไม่ทันรึเปล่า?

ในมุมของ อ.มิก นี่คือเรื่องปกติที่เกิดขึ้นทั้งโลก

เหมือนกรณีของ Uber ที่จู่ ๆ ก็ประกาศตัวทำธุรกิจบริการขนส่งสาธารณะแข่งกับแท็กซี่ โดยไม่ต้องขอไลเซนส์จากขนส่ง จนนำไปสู่การสู้กับหน่วยงานรัฐในทุกประเทศที่เข้าไปทำธุรกิจ

"การ clash กันระหว่างหน่วยงานรัฐกับคนสร้างนวัตกรรม มันเป็นเรื่องปกติมาก ถามว่าเค้าไม่เข้าใจใช่มั้ย ก็ใช่"

ถึงอย่างนั้น อ.มิก ก็อธิบายว่าการที่รัฐพยายามออกกฎหมายควบคุมนวัตกรรม ก็ยังจำเป็น

"ช่วงนั้น (ปี 61 ที่มีพ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลขึ้นมา) การทำ ICO กำลังบูม ลองคิดว่าถ้าไม่มีการควบคุม

จู่ ๆ มีคนเดินมาบอกว่าจะทำ ICO รับรอง To the Moon คนไปลงทุนกี่ไม้ ๆ ก็ว่าไป พอได้เงินปุ๊บ มันไปเลย ยังไม่ทันจะเทรดหรือลิสต์ในตลาดเลย

ความเสียหายมันจะเกิดขึ้นกับคนจำนวนมากแน่นอน โอเค มันอาจจะมีกฎหมายเรื่องฉ้อโกงรองรับอยู่ แต่มันก็จะยากกว่า เพราะไอ้นั่นเอาเงินหนีไปไหน จะตามกลับมาได้แค่ไหน

กฎหมายตรงนี้ก็เลยออกมาเพื่อควบคุมให้อยู่ในกรอบเท่าที่จะทำได้"
..
.
[3]
#กฎหมายที่ดีคือกฎหมายที่ทันโลก

ในเรื่องภาษีคริปโต อ.มิก มองว่าเป็นความตั้งใจที่จะให้เกิดการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับเงินได้ประเภทอื่น เพียงแต่ในปี 61 ยังไม่มี Use Case ที่ชัดเจนของการเทรดคริปโตเคอร์เรนซี

"เราต้องมองว่า ณ วันที่ออกกฎหมาย มันยังไม่มีเหรียญอย่าง KUB เค้าก็เลยคิดว่ากฎหมายที่ออกในตอนนั้นมันสมเหตุสมผลแล้ว"

"แต่ผ่านมา 3 ปี เราเริ่มเห็นภาพมากขึ้น ซึ่งถ้ามันมีน้ำหนักมากพอ จะเทียบเคียงได้ว่ามันก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นจริง

ก็อาจจะนำไปสู่การพิจารณาเหมือนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้

"ถามว่าต้องสู้กันมั้ย ผมว่ามันก็เป็นสิ่งเดียวกับที่เกิดขึ้นในทุกประเทศ หน่วยงานรัฐก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่ม ฝ่ายที่มีข้อมูลก็ต้องเข้าไปให้ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจ"
..
.
[4]
#ภาษีคริปโตในประเทศอื่น

อ.มิก เล่าว่าที่ผ่านมาก็ได้ศึกษาเรื่องเหล่านี้ไว้ และก็พบว่ามีหลักการที่น่าสนใจและสมเหตุสมผล โดยเฉพาะการยึดหลักว่าเมื่อมีการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้น ก็จะเกิดการรับรู้กำไรขาดทุนทันที

"สมมติ ผมซื้อ BTC มา 10,000 บาท พอจังหวะที่มูลค่ามันเพิ่มเป็น 20,000 บาท ผมยังไม่ต้องเสียภาษี เพราะไม่มีการเปลี่ยนมือหรือแลก มันยังเป็น unrealized gain"

"แต่ทันทีที่ผมเอา BTC ซึ่งตอนนี้มีมูลค่า 20,000 บาท ไปแลกเป็นเงินสด แปลว่าตรงนี้ผมจะมีกำไร 1 หมื่น ตรงนี้ผมต้องเสียภาษี

หรือต่อให้ผมไม่ได้เอาไปแลกเป็นเงินสด แต่ไปแลกเป็น iPhone ราคา 2 หมื่นบาท ผมก็ต้องเสียภาษี เพราะใช้หลักการเดียวกันหมด"

แต่เมื่อขาดทุน ก็สามารถนำมาหักลบกันได้ เช่นในอีกธุรกรรมที่ซื้อ BTC มา 1 หมื่นบาท แล้วราคาตลาดลง และตัดสินใจ cut loss ไปซื้อ USDT ที่มูลค่าเหลือแค่ 8 พันบาท

"สมมติสิ้นปี ผมเทรดแค่สองไม้นี้ ไม้แรกผมกำไร 1 หมื่นบาท ไม้สองผมขาดทุน 2 พันบาท เขาก็จะหักลบให้ เท่ากับผมกำไรแค่ 8 พันบาท ก็เสียภาษีจากแค่ตรง 8 พันบาท"

อ.มิก ชี้ให้เห็นว่ากลไกด้านกฎหมายของสหรัฐฯ นั้นค่อนข้างละเอียด คือต้องมีการบันทึกธุรกรรมไว้หมดบนกระดานที่รับรองโดยกลต.สหรัฐฯด้วย

"ตรงนี้ สหรัฐฯ เขาทำได้ เพราะเขามีหลักกฎหมาย World Wide Income คือจะไปมีรายได้จากมุมไหนของโลก ก็ต้องกลับมาเสียภาษี

และด้วยความที่เป็นประเทศมหาอำนาจหลายกระดานไม่กล้ารับพลเมืองสหรัฐฯ เป็นลูกค้า เพราะจะมีกฎหมายตามมาอีกหลายเรื่องให้ต้องปฏิบัติตาม มันก็เลยควบคุมง่าย"

"อีกเรื่องสำคัญคือคนอเมริกันค่อนข้างตื่นตัวเรื่องการเสียภาษี

เค้าจะรู้สึกว่าการไม่เสียภาษีเป็นอาชญากรรมอย่างนึง ถึงขวนขวายว่าต้องทำยังไงถึงจะเสียภาษีให้ถูกต้อง อาจจะยาก จนหลายคนบ่น แต่เขาก็ทำ"
..
.
[5]
#กรอบความคิดเดิมในยุคดิจิทัล

อ.มิก มองว่าปัญหาเรื่องภาษีคริปโตที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากความคล่องตัวในการทำงานของภาครัฐ เมื่อเทียบกับสหรัฐฯ

"สรรพากรที่นั่นเขาขยับตัวเร็ว วางแนวทางมาให้เรียบร้อย ว่าคนขุดจ่ายยังไง กระดานจ่ายยังไง คนเทรดจ่ายยังไง

"พอรัฐปูทางมาให้ มันก็จะมีบริการต่าง ๆ เพื่อรองรับตามมา

อย่าง TurboTax ที่ขอแค่เราส่งตัว statement มาให้ เค้าจะมีบริการคำนวณภาษีให้เลย"

"แต่ของเรากฎหมายออกมาตั้งแต่ปี 61 จนถึงตอนนี้กลับไม่มีแนวทางอะไรมาให้เลย จนมาประกาศว่าของที่เทรดกันเมื่อปีที่แล้ว ต้องมาเสียภาษีด้วย

พอถูกถามกลับว่าต้องทำยังไงบ้าง กลายเป็นให้รอแนวทางตอนสิ้นเดือน มันก็เลยมีปัญหาในทางปฏิบัติ จากการไม่คิดให้ครบลูปตั้งแต่แรก"

เหตุผลหนึ่งของความล่าช้าในมุมมอง อ.มิก คือประเทศไทยไม่เคยมีการทำ tax reform อย่างจริงจัง

"ส่วนใหญ่จะปรับไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่เคยกลับไปตั้งคำถามกับเรื่องใหญ่ ๆ หลาย ๆ เรื่อง"

"เอาง่าย ๆ อย่างหมูแพงขึ้น เงินเฟ้อแน่นอน เราต้องจ่ายเงินซื้อของแแพงกว่าเดิม แต่สิทธิประโยชน์ทางภาษีอื่น ๆ ไม่มีการปรับตาม"

"นั่นเพราะเรายังใช้กรอบเดิมจากยุคนั้น (ประมวลรัษฎากรซึ่งใช้กันมาตั้งแต่รัชกาลที่ 8) มาคิดกับยุคดิจิทัล มันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้"

"เราอยู่ในยุคดิจิทัลแล้ว ผมมองว่ากฎหมายมันควรจะได้รับอนุญาตให้ซับซ้อนขึ้นได้แล้ว เพราะเรามีเทคโนโลยีในการทำให้มันง่ายขึ้น"

"หรือเราควรจะเริ่มจากกระดาษเปล่าหนึ่งใบ แล้วหาว่าระบบภาษีที่เหมาะจริง ๆ กับประเทศนี้ มันควรจะเป็นยังไง และถ้าอะไรที่มีส่วนร่วมได้ ผมก็อยากทำ"

..
.
ถ้าคุณชอบเรื่องราวล้ำๆ
ไอเดียดีๆของคนเก่งระดับโลก
ไปเจอกันในช่องทางต่อไปนี้

Facebook: AHEAD ASIA
Website: https://ahead.asia
Tiktok: https://www.tiktok.com/
YouTube: bit.ly/AHEADChannel
Facebook Group: AHEAD Community
Twitter: twitter.com/theaheadasia

เพื่อที่เราจะได้ก้าวไปข้างหน้า
พร้อมๆกัน
Better be AHEAD

เทคโนโลยีที่ทำให้ภาษีเป็นเรื่องง่ายจนผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรู้ภาษี

iTAX เชื่อว่าผู้เสียภาษีคือฮีโร่ตัวจริงของประเทศนี้ และเพื่อให้ผู้เสียภาษีทุกคนสามารถเข้าถึงภาษีได้ง่ายกว่าที่เคย iTAX จึงพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนกฎหมายภาษีที่ซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องง่ายที่สุด สะดวกที่สุด และประหยัดที่สุดสำหรับผู้เสียภาษีทุกคน เพราะนี่คือสิ่งที่คนไทยทุกคนสมควรได้รับ

05/09/2022

เงินเดือนปีนี้ต้องเสียภาษีเท่าไหร่? iTAX ทำตารางเปรียบเทียบอัตราเงินเดือนกับค่าภาษีอ้างอิงจากโครงสร้างภาษีปี 2565 โดยคำนวณประกันสังคมตลอดทั้งปีในอัตรา 7,200 บาท

แต่ถ้าอยากเห็นค่าภาษีเป๊ะๆ โหลดแอป iTAX มาคำนวณภาษีได้ฟรี ทั้ง iOS และ Android bit.ly/itaxapp

รู้จักแอป Krungthai Business ออกแบบมาเพื่อลูกค้าธุรกิจโดยเฉพาะ - iTAX media 22/08/2022

รู้จักแอป Krungthai Business ออกแบบมาเพื่อลูกค้าธุรกิจโดยเฉพาะ - iTAX media

[AD] เมื่อเริ่มต้นทำธุรกิจ ธนาคารคือเพื่อนคนแรกของทุกธุรกิจ เพราะเจ้าของธุรกิจคงจินตนาการไม่ออกแน่ๆ หากจะทำธุรกรรมการเงินโดยไม่มีธนาคารเป็นตัวกลาง

วันนี้ ธนาคารกรุงไทย ได้พัฒนาแอปจัดการการเงินโฉมใหม่ Krungthai Business เพื่อลูกค้าธุรกิจโดยเฉพาะ เพื่อความสะดวก ปลอดภัยของลูกค้าธุรกิจ

รู้จักแอป Krungthai Business ออกแบบมาเพื่อลูกค้าธุรกิจโดยเฉพาะ - iTAX media แอป Krungthai Business คือ Mobile Application เพื่อรองรับการทำธุรกรรมของลูกค้าธุรกิจโดยเฉพาะ ครอบคลุมการใช้งานของลูกค้าธุรกิจ

iTAX Thailand updated their website address. 21/08/2022

iTAX Thailand updated their website address.

iTAX Thailand updated their website address.

09/08/2022

ผู้เสียภาษีโปรดระวัง มิจฉาชีพสร้างเว็บไซต์กรมสรรพากรปลอม โปรดตรวจสอบ link เว็บไซต์ก่อนเข้าใช้งานทุกครั้ง

เว็บไซต์ที่ถูกต้องของกรมสรรพากรคือ www.rd.go.th

06/08/2022

เปลี่ยนงานบ่อย ต้องคำนวณภาษียังไง?

iTAX รองรับการกรอกรายได้หลายรายการ เพื่อให้การคำนวณภาษีจากหลายบริษัทในปีเดียวกันทำได้ง่ายขึ้น

รายได้จากงานประจำเป็นเงินได้ที่ต้องเสียภาษี ไม่ว่าจะได้รับมาจากบริษัทเดียวตลอดทั้งปี หรือหลายบริษัทในปีเดียวกัน ดังนั้น ต้องกรอกรายได้ทุกก้อนที่ได้รับจากทุกบริษัทในปีเดียวกัน เพื่อให้สามารถคำนวณภาษีได้อย่างถูกต้อง

ดาวน์โหลดแอป iTAX เพื่อคำนวณและวางแผนภาษีฟรี ทั้ง iOS และ Android » bit.ly/itaxapp

28/07/2022

หากต้องการใช้สิทธิลดหย่อนเงินบริจาค 900 ล้านบาท แสดงว่าคุณต้องมีรายได้อย่างน้อยประมาณปีละ 9,000 ล้านบาท

หลังลดหย่อนภาษีแล้ว คุณเสียภาษีราว 2,800 ล้านบาท

คำนวณภาษีเป็นเรื่องง่าย แค่ใช้แอป iTAX โหลดฟรี ทั้ง iOS และ Android » bit.ly/itaxapp

23/07/2022

เยอะไปก็ไม่ดี ไม่มีประโยชน์

ใช้ iTAX คำนวณเพดานสิทธิลดหย่อน จะได้ไม่พลาด

โหลดฟรี ทั้ง iOS และ Android » bit.ly/itaxapp

Photos from iTAX Thailand's post 18/07/2022

[AD] โอกาสดี! ที่จะได้ซื้อประกันลดหย่อนภาษีแบบลด รับ ลุ้นนนนน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก fwdth.co/iTAXLIDfb
FWD ร่วมฉลองวันประกันชีวิตแห่งชาติ ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ มอบโปรจัดหนัก รับ 3 ต่อ

ต่อที่ 1 รับส่วนลด 20% ค่าเบี้ยฯ ปีแรก เมื่อซื้อประกันมะเร็งหรือโรคร้ายแรงออนไลน์ อย่าลืม! กรอกโค้ด INSURE20
ต่อที่ 2 รับเพิ่ม บัตรกำนัลสูงสุด 5,000 บาท เมื่อซื้อประกันออนไลน์ทุกประเภท
ต่อที่ 3 รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษ มูลค่ารวม 290,000 บาท*
​📅 ตั้งแต่วันที่ 15 - 31 ก.ค. 65

ซื้อประกันสะสมทรัพย์ลดหย่อนภาษี คลิก fwdth.co/iTAXLIDes

*รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษ มูลค่ารวม 290,000 บาท เมื่อซื้อประกันออนไลน์ทุกประเภท โดยเบี้ยฯ ทุกๆ 5,000 บาท จะได้รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล แต่รวมไม่เกิน 20 สิทธิ์ เพียงลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 31 ก.ค. 65 เวลา 14.00 น. คลิกเพื่อลงทะเบียน และดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.nationallifeinsuranceday.com/

เพราะ FWD อยากให้คุณได้มีความคุ้มครองดีๆ ในราคาสุดคุ้ม ถ้าคุณกำลังมองหาประกันลดหย่อนภาษีต้องไม่พลาด

หมายเหตุ​
- ส่วนลดนี้ใช้ได้ทั้งการชำระเบี้ยฯ แบบรายเดือน และรายปี​
- ผู้ซื้อจะต้องกรอกโค้ดที่กำหนดในช่องรหัสโปรโมชัน ถึงจะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยฯ ปีแรกทันที หากลืมกรอกโค้ดจะไม่สามารถให้ส่วนลดย้อนหลังได้​
- ส่วนลดนี้สำหรับการซื้อและชำระค่าเบี้ยฯ ปีแรกเท่านั้น​
- บริษัทฯ จะจัดส่ง บัตรเซ็นทรัล ให้แก่ลูกค้าผ่านทาง ‘ที่อยู่’ ซึ่งใช้ในการสมัครขอเอาประกัน ภายใน 45 วัน หลังวันสมัครและชำระเบี้ยประกันเรียบร้อยแล้ว
- การประกาศผลจับรางวัล สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ https://www.facebook.com/tlaa.org และ www.tlaa.org ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะสิ้นสุดวันรับของรางวัล
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง​
#วันประกันชีวิตแห่งชาติ #ประกันมะเร็งออนไลน์

06/07/2022

PR ไม่เก่ง แต่จัดงบเป็น พอจะโหลดได้มั้ย

iTAX มี mode วางแผนภาษีตามงบประมาณ ให้คุณได้ลองกำหนดงบประมาณประจำปี เพื่อลดหย่อนภาษีด้วย RMF SSF เงินบริจาค และประกันลดหย่อนภาษีตามใจชอบ

โหลดฟรี ทั้ง iOS และ Android » bit.ly/itaxapp

08/06/2022

‼️ วันสุดท้าย ‼️ ผ่อนชำระภาษีงวด 3 (งวดสุดท้าย)

หากคุณทำเรื่องผ่อนชำระภาษีไว้ อย่าลืมชำระภาษีงวด 3 ภายในวันนี้ (8 มิ.ย. 2565)

01/06/2022

⚡ ขยายเวลาถึงวันนี้ ⚡

แก้ไขปีภาษี 2564 ใน app iTAX ได้วันนี้วันสุดท้าย

ซื้อประกันชีวิตลดหย่อนภาษี ผ่านระบบออนไลน์ iFWD จากเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต - iTAX media 01/06/2022

ซื้อประกันชีวิตลดหย่อนภาษี ผ่านระบบออนไลน์ iFWD จากเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต - iTAX media

[AD] เชื่อไหมว่าคุณสามารถซื้อประกันลดหย่อนภาษีออนไลน์ด้วยตัวเองได้ตั้งแต่ต้นจนจบ แถมได้รับความคุ้มครองทันที และไม่ต้องตรวจสุขภาพ!

เพราะแพลตฟอร์มประกันออนไลน์ iFWD ของเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเลือกซื้อประกันชีวิตลดหย่อนภาษีด้วยตัวเองได้อย่างมั่นใจตลอด 24 ชั่วโมง
คุณสามารถคำนวณเบี้ยประกันเองได้ ซื้อง่ายได้ทุกที่ ทุกเวลา คุ้มครองชีวิตทันทีหลังชำระเงิน พร้อมบริการหลังการขายครบถ้วน

https://www.itax.in.th/media/ifwd/

ซื้อประกันชีวิตลดหย่อนภาษี ผ่านระบบออนไลน์ iFWD จากเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต - iTAX media ซื้อประกันชีวิตลดหย่อนภาษี FWD ผ่านระบบออนไลน์ iFWD ด้วยตัวเองได้แล้ว คำนวณเบี้ยประกันเองได้ ซื้อง่าย คุ้มครอ....

31/05/2022

⚠️ วันสุดท้าย ⚠️
ผู้ใช้งาน iTAX สามารถแก้ไขข้อมูลปี 2564 วันนี้วันสุดท้าย หลังจากนั้น จะบันทึกเป็นข้อมูลถาวร

29/05/2022

จะแบบไหนก็จ่ายเท่าเดิม

24/05/2022

‼️ ปิดรอบปีภาษี 64 ‼️

ผู้ใช้งาน iTAX สามารถแก้ไขข้อมูลปี 64 ได้ถึง 31 พ.ค. 2565 หลังจากนั้น จะบันทึกเป็นข้อมูลถาวร

11/05/2022

ประเทศลิทัวเนียกำหนดให้ทุกวันที่ 11 พฤษภาคม เป็นวันเคารพผู้เสียภาษี (Respect for Taxpayers Day) เพื่อเป็นการรำลึกถึงผู้เสียภาษีทุกคน และย้ำเตือนรัฐบาลว่า ผู้เสียภาษีนี่เอง คือ ผู้ที่มอบเงินให้รัฐบาลเพื่อสนับสนุนกิจการต่างๆ ของประเทศ ทั้งทางด้านการศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการป้องกันประเทศ และอื่นๆ ดังนั้น การทำหน้าที่ของผู้เสียภาษีเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประเทศ จึงสมควรอย่างยิ่งแก่การได้รับการยกย่องเชิดชูอย่างสมเกียรติ

ที่มา https://4liberty.eu/lithuania-commemorates-respect-for-taxpayers-day/

09/05/2022

‼️ วันสุดท้าย ‼️ ผ่อนชำระภาษีงวด 2

หากคุณทำเรื่องผ่อนชำระภาษีไว้ อย่าลืมชำระภาษีงวด 2 ภายในวันนี้ (9 พ.ค. 2565)

02/05/2022

📣 NEW RELEASE ปีภาษี 2565

แอป iTAX version ใหม่ พร้อมคำนวณภาษีประจำปี 2565 ด้วยฟีเจอร์ใหม่ต่อไปนี้:

- อัปเดตค่าลดหย่อนใหม่ 2565 ให้เป็นไปตามกฎหมายปัจจุบัน เช่น ค่าลดหย่อนช้อปดีมีคืน
- สลับปีภาษี ระหว่างปี 2564 - 2565 ได้แล้ว
- ซื้อ Coins สำหรับสร้างโปรไฟล์ใหม่ เพื่อคำนวณภาษีให้คนใกล้ชิด (in-app purchase)

iTAX จะเปิดให้แก้ไขข้อมูลปีภาษี 2564 ได้ถึง 31 พ.ค. 2565 หลังจากนั้น จะบันทึกเป็นข้อมูลถาวร (ไม่สามารถแก้ไขได้)

อัปเดตแอป iTAX ฟรีได้แล้ววันนี้ ทั้ง iOS และ Android » https://bit.ly/itaxapp

06/04/2022

พรรคไม่ได้จ่ายภาษีเยอะ

Photos from iTAX Thailand's post 24/03/2022

[AD] หลายๆ บริษัทน่าจะเริ่มประกาศโบนัสออกมาแล้ว มีไอเดียใช้โบนัสที่ได้มาให้คุ้มค่ารึยัง? ถ้ายัง...ลองดูประกันสะสมทรัพย์ออนไลน์จาก FWD ที่ #การันตีเงินคืนทุกปีสูงสุด 5% กัน คลิก fwdth.co/ESiTax เพราะนอกจากจะได้ความคุ้มครองชีวิต 100% ของทุนประกันหรือค่าเบี้ยฯ ที่ชำระมาแล้ว ยังจะได้รับผลตอบแทนแบบคุ้มๆ ถึง 3 ต่อ

ต่อที่ 1 เงินคืนทุกปีสูงสุด 5% ของทุนประกัน
- สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-5 รับเงินคืน 4% ของทุนประกัน
- สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 6-9 รับเงินคืน 5% ของทุนประกัน
- ครบ 10 ปี รับเงินคืน 350% ของทุนประกัน

ต่อที่ 2 รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท ตามประกาศของกรมสรรพากร
ต่อที่ 3 รับบัตรเซ็นทรัล สูงสุด 5,000 บาท ตามค่าเบี้ยรายปีที่ชำระมาในปีแรก เมื่อซื้อระหว่างวันที่ 5-11 เม.ย. 65

ชำระค่าเบี้ยฯ รายปี ปีแรก
30,000 - 50,000 บาท รับบัตรเซ็นทรัล 500 บาท
51,000 - 100,000 บาท รับบัตรเซ็นทรัล 1,000 บาท
101,000 - 200,000 บาท รับบัตรเซ็นทรัล 2,000 บาท
201,000 - 300,000 บาท รับบัตรเซ็นทรัล 3,000 บาท
301,000 - 400,000 บาท รับบัตรเซ็นทรัล 5,000 บาท

ในยุคที่ไม่มีอะไรแน่นอน #การออมเงินในรูปแบบประกันชีวิตแบบการันตีผลตอบแทน น่าจะเป็นคำตอบในปีนี้ ยิ่งใครที่ได้โบนัสก้อนใหญ่ ยิ่งต้องรีบวางแผนภาษีเอาไว้ล่วงหน้า เพราะยิ่งรายได้เยอะ ภาษีที่จะต้องจ่ายก็จะยิ่งเยอะตามเช่นกัน

/5 #ประกันสะสมทรัพย์ออนไลน์

23/03/2022

ยื่นภาษีประจำปีสามารถทำได้ 2 วิธี คือ ยื่นกระดาษ และยื่นออนไลน์ ไม่สามารถยื่นเป็นแผ่น CD ได้

04/03/2022

เงินชดใช้ค่าเสียหายได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีด้วยนะลูก

21/02/2022

ไขข้อสงสัยภาษีคริปโตเพื่อนักลงทุนรายย่อย กับ ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ CEO และผู้ก่อตั้ง iTAX และ ดร.เอกลาภ ยิ้มวิไล CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง Zipmex Thailand

เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาคุยกัน! เพราะว่า TDPK TALK กลับมาแล้วพร้อมกับหัวข้อสนทนาใหม่ รับรองความรู้ แน่นกว่าเดิมสำหรับ TDPK TALK: TECH HIGHLIGHT EP.6: ไขข้อสงสัย “ภาษีคริปโต” เริ่มเก็บอย่างไร ใครต้องจ่ายบ้าง
.
ครั้งนี้เรามี Speaker ผู้เชี่ยวชาญและมากความสามารถอีกเช่นเคย อย่างผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ (อาจารย์มิก), CEO & Founder, iTAX บริษัทสตาร์ทอัพที่ให้บริการคำนวณภาษี และ ดร.เอกลาภ ยิ้มวิไล (แบงค์), CEO & Co-founder, Zipmex แพลทฟอร์มให้บริการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลที่กำลังเติบโตในตอนนี้ มาเล่าเจาะลึกประเด็นร้อนเรื่องภาษีคริปโต ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบการเก็บและวิธีคำนวณภาษีคริปโต ว่าเริ่มเก็บอย่างไร, ตอนไหน,ใครต้องจ่ายบ่าย, process ต่างๆในการยื่นภาษีคริปโตว่าไปถึงไหนแล้ว, ในทางปฏิบัติทำได้จริงมากน้อยแค่ไหน รวมทั้งผลของการเก็บภาษีในมุมของนักเทรดว่ากระทบต่อตลาดโดยรวมอย่างไร, คนจะเล่นน้อยลงหรือไม่ และยังมีเคสตัวอย่างการเก็บภาษีคริปโตในต่างประเทศมาแชร์กันอีกด้วย และเราจะมาอัพเดทข้อมูลไปพร้อม ๆ กัน!
.
📅 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
⏰ เวลา 14.00-15.00 น.
Live ที่เพจ Facebook ของ True Digital Park
.
📌 สามารถลงทะเบียนรับสรุปเนื้อหา session นี้ก่อนเลยได้ที่ https://truedigitalpark.typeform.com/to/vxizwz8x
📌📌 พิเศษ!! รับ POAP ของ True Digital Park เพื่อเริ่มสะสมได้ด้วย!!

14/02/2022

ค่าลดหย่อนช้อปดีมีคืน ต้องเป็นค่าซื้อสินค้าและบริการตั้งแต่ 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2565 เท่านั้น ค่าซื้อสินค้าและบริการตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ไม่สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้

ช้อปดีมีคืนให้สิทธิลดหย่อนได้สูงสุด 30,000 บาท หากยังใช้สิทธิ์ไม่ครบเพดาน ยังมีโอกาสถึงพรุ่งนี้วันสุดท้าย

อ่านเพิ่ม https://www.itax.in.th/pedia/ช้อปดีมีคืน/

01/02/2022

สายขุด-เทรด-ถือครองคริปโตฯ-โทเคน ฟังทางนี้! ​"ภาษีคริปโทฯ" มาแล้ว! | THANTALK ON TV| 01/02/6

ประเด็นร้อน #ภาษีคริปโต โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ CEO และผู้ก่อตั้ง iTAX ในรายการ ฐาน Talk

31/01/2022

สรุปกิจกรรมที่ต้องเสีย #ภาษีคริปโต ตามกฎหมายภาษีปัจจุบัน
.
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากคู่มือภาษีคริปโตโดย iTAX ที่ https://www.itax.in.th/media/คู่มือ-ภาษีคริปโท/

28/01/2022

สรรพากรแถลงแนวทางนโยบาย #ภาษีคริปโต ล่าสุด

1. เรื่องหักภาษี ณ ที่จ่าย - ถ้ารู้ยอดกำไร/เงินได้ และรู้ตัวผู้ขายก็หัก ถ้าไม่รู้ยอด/ไม่รู้กำไรก็ไม่ต้องหัก ณ ที่จ่าย ดังนั้น เทรดบน Exchange โดยปกติจะไม่รู้กำไร ไม่รู้ตัวคนขาย จึงไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
.
2. การหักกลับขาดทุนออกจากกำไร - สรรพากรยอมให้นำผลขาดทุนหักออกจากกำไรได้ แต่ยอมให้เฉพาะกรณีผลขาดทุนอยู่ใน Exchange ไทยในกำกับ กลต. เท่านั้น (รอประกาศเป็นกฎกระทรวง)
.
3. วิธีคำนวณต้นทุน - ให้ใช้วิธีคำนวณแบบเข้าก่อน-ออกก่อน (FIFO) หรือคำนวณแบบต้นทุนเฉลี่ย (Moving Average Cost) ก็ได้ และสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีคำนวณต้นทุนใหม่ได้เมื่อขึ้นปีภาษีใหม่
.
4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม - ตีความว่าสินทรัพย์ดิจิทัลเป็น “บริการ” แต่ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ใน Exchange ไทยในกำกับ กลต. ส่วนการขายนอก Exchange ไทย ต้องเสีย VAT (รอประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกา)
.
5. การยอมให้หัก ณ ที่จ่ายเป็นภาษีสุดท้าย (Final Tax) - เป็นเรื่องในอนาคต ยังรอผลการศึกษาก่อนว่าจะดำเนินการอย่างไร รวมถึงการกำหนดหน้าที่ว่า Exchange จะอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนอย่างไรบ้าง
.
6. แนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชน - รอฉบับสมบูรณ์วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565

18/01/2022

#ภาษีคริปโต เก็บทุกเม็ดถ้ามีกำไร ขาดทุนตัวใครตัวมัน? | #WhatToKnow EP65 กับ @JoeChonlawit

คุยเคลียร์ใจ #ภาษีคริปโต กับ ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ CEO iTAX และอาจารย์ด้านกฎหมายภาษีอากร ในรายการ EP65 กับ 'โจ้ ชลวิศว์'

16/01/2022

ด่วน! Twitter ของกรมสรรพากรถูกแฮ็ค ผู้เสียภาษีโปรดระวัง อย่าหลงเชื่อหากได้รับการติดต่อจากบัญชีทวิตเตอร์ดังกล่าว https://twitter.com/revenuedept

'สรรพากร' เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น 'ภาษีคริปโต' แล้ว - iTAX media 12/01/2022

'สรรพากร' เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น 'ภาษีคริปโต' แล้ว - iTAX media

'สรรพากร' จับมือ 'สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย' ตั้งคณะทำงานร่วมกันแล้ว พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย

'สรรพากร' เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น 'ภาษีคริปโต' แล้ว - iTAX media 'สรรพากร' จับมือ 'สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย' ตั้งคณะทำงานร่วมกันแล้ว เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นแนวทางการ....

10/01/2022

สรรพากรเด้งรับนโยบายนายกฯ ปม #ภาษีคริปโต พร้อมรับฟังความเห็นทุกฝ่าย

อ่านต่อ https://www.itax.in.th/media/สรรพากร-เด้งรับนโยบายน

06/01/2022

สรุป 10 ประเด็น #ภาษีคริปโต ของไทย

1. กำไรจากการขายคริปโตตามกฎหมายไทย คิดเป็น “รายธุรกรรม” กล่าวคือ หากธุรกรรมแรกมีกำไร 100 บาท ธุรกรรมที่สองขาดทุน 100 บาท ผู้เสียภาษีจะต้องนำกำไร 100 บาทจากธุรกรรมแรกมายื่นภาษี ส่วนธุรกรรมที่สองซึ่งขาดทุน 100 บาท ไม่สามารถนำมาหักกลบจากกำไรของธุรกรรมแรกได้2. ถ้าซื้อขายผ่านกระดานเทรด (Exchange) แล้วเก็บเงินเอาไว้ในกระดานเทรดโดยไม่ได้ถอนเงินสดออกมา ก็ต้องเสียภาษีอยู่ดี เพราะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใช้เกณฑ์เงินสด (cash basis) คือ เกิดรายได้เมื่อไหร่เป็นรายได้เมื่อนั้น ดังนั้น หากขายคริปโตแล้วได้กำไร ย่อมเป็นเงินได้ที่ต้องเสียภาษี แม้ว่าเงินนั้นจะยังไม่ได้ถอนออกมา

แต่ยังไม่มีคำชี้แจงกรณีนำเหรียญนึงไปแลกกับคู่เหรียญอื่นๆ ว่าจะเกิดกำไรได้หรือไม่ และยังไม่ได้ชี้แจงในกรณีนำเหรียญไปแลกกับ stable coin ว่าถือว่ามีกำไรแล้วหรือไม่3. เหรียญที่ได้จากการ Locked Staking ก็ต้องเสียภาษีเหมือนกัน มองเหมือนดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

แต่ยังไม่มีคำชี้แจงว่าหากเหรียญที่ได้รับมูลค่า 5 บาทนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงมูลค่าระหว่างปี จะให้ใช้มูลค่าใดนำแสดงเป็นรายได้เพื่อเสียภาษี4. กรมสรรพากรได้พูดคุยกับกระดานเทรดในประเด็นภาษีคริปโตแล้วเพื่อหาทางอำนวยความสะดวกสำหรับการส่งธุรกรรมที่เกิดขึ้นของผู้เสียภาษีให้กรมสรรพากร ซึ่งเป็นเรื่องความร่วมมือในอนาคต5. รายได้จากการขุด (Mining) สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ตามจริง แต่ยังไม่ได้ชี้แจงว่าใช้มูลค่า ณ เวลาใดสำหรับแสดงเป็นรายได้ (เช่น อ้างอิงมูลค่า ณ เวลาที่ขุดได้?)6. โฆษกกรมสรรพากรยืนยันว่ากรมสรรพากรมี big data และมีการทำ data analytics เพื่อวิเคราะห์ว่าผู้เสียภาษีรายใดจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มไม่เสี่ยง หากเจ้าหน้าที่สรรพากรมีข้อสงสัยว่าแสดงรายได้ไม่ครบถ้วน ก็สามารถขอเชิญให้ผู้เสียภาษีชี้แจงได้ หากพิสูจน์ได้ว่าแสดงรายได้ครบถ้วนแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

แต่ถ้าพบว่าผู้เสียภาษีแสดงรายได้ต่ำกว่าข้อมูลที่กรมสรรพากรมี ทางกรมจะขอให้ผู้เสียเสียภาษียื่นและชำระภาษีเพิ่มเติมจากส่วนที่ขาด ซึ่งหากเป็นการชำระเพิ่มเติมหลังจากหมดเวลายื่นภาษีประจำปีแล้ว จะต้องชำระเงินเพิ่ม (ดอกเบี้ยเนื่องจากชำระภาษีล่าช้า) โดยคำนวณจากเฉพาะภาษีที่ชำระไว้ขาด ในอัตรา 1.5% ต่อเดือน แต่ไม่มีค่าปรับอื่นเพิ่มเติมแต่อย่างใด เนื่องจากยื่นภาษีแล้ว เพียงแต่แสดงรายได้ไม่ครบถ้วน7. กรมสรรพากรยอมรับว่ามีปัญหาในทางปฏิบัติที่ต้องให้ผู้ขายแจ้งผู้ซื้อว่าตนมีกำไรเท่าไหร่จากธุรกรรมดังกล่าว แต่ถ้าผู้ขายไม่แจ้งผู้ซื้อว่าตนมีกำไรเท่าไหร่ ก็ให้ผู้ซื้อหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% จากยอดซื้อทั้งจำนวนเลย ดังนั้น ผู้ขายต้องรักษาสิทธิ์ของตนโดยแจ้งผู้ซื้อให้ทราบก่อนว่าตนมีกำไรเท่าไหร่ เพื่อให้หักภาษี ณ ที่จ่ายได้อย่างถูกต้อง8. กรมสรรพากรเข้าใจว่าในทางปฏิบัติอาจมีข้อสงสัยว่าการซื้อขายผ่านกระดานเทรด จะเป็นการตั้งราคาเสนอซื้อ-ขาย ซึ่งผู้ซื้อไม่อาจทราบได้ว่าผู้ขายเป็นใคร จะหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ผ่านระบบของกระดานเทรดได้อย่างไร รวมถึงจะระบุชื่อผู้ขายและส่งหนังสือรับรองการให้ภาษี ณ ที่จ่ายให้ผู้ขายด้วยวิธีการใด ซึ่งกรมสรรพากรมีความตั้งใจจะอำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษี โดยกำลังหารือแนวทางดังกล่าวกับกระดานเทรดเพื่อหาความชัดเจนขึ้นในอนาคต9. กฎหมายออกมาตั้งแต่ปี 2561 แต่ที่เพิ่งเริ่มเคลื่อนไหวปี 2565 เพราะกรมสรรพากรพบว่าในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา มีการเทรดกันอย่างคึกคัก จึงมีความห่วงใยผู้เสียภาษีว่าจะลืมไปว่ารายได้จากการขายคริปโตเคอร์เรนซี่จะต้องนำมาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2564 ในช่วงต้นปี 2565 ด้วย จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียภาษีทราบถึงหน้าที่ดังกล่าว จะได้ไม่หลุดหลงไปจนลืมยื่นภาษีและรับบทลงโทษในภายหลัง

ทั้งนี้ เนื่องจากเดิมกฎหมายภาษีคริปโตเกิดขึ้นเมื่อปี 2561 ซึ่งสถานการณ์ตลาดคริปโตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ก็มีโอกาสที่กฎหมายภาษีคริปโตอาจเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ เหมือนดังเช่นในอดีตที่ไม่เคยมีกฎหมายกำหนดว่ากำไรจากคริปโตเป็นเงินได้ประเภทใด จนเมื่อปี 2561 จึงกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นเงินได้จากการลงทุนกลุ่มเดียวกับพวกดอกเบี้ย เงินปันผล10. แนวปฏิบัติที่ชัดเจนของกรมสรรพากรจะออกมาในรูปแบบ Q&A ภายในเดือนนี้เลย (มกราคม 2565) ซึ่งจะเป็นมาตรฐานที่ใช้ร่วมกันทั้งผู้เสียภาษีและเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร เพื่อไม่ให้เกิดความลักลั่นขึ้นในการปฏิบัติจริงอ่านต่อที่ https://bit.ly/crypto_taxth

04/01/2022

กระทรวงการคลังยืนยันประชาชนใช้สิทธิลดหย่อน 'ช้อปดีมีคืน 2565' และ 'คนละครึ่งเฟส 4' ร่วมกันได้ทั้ง 2 สิทธิ

ดูรายละเอียด https://www.itax.in.th/media/คลัง-ยืนยัน-ใช้-ช้อปดีมี/

รีวิว แบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 90 / 91 ประจำปีภาษี 2564 - iTAX media 04/01/2022

รีวิว แบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 90 / 91 ประจำปีภาษี 2564 - iTAX media

ถึงเวลายื่นภาษีประจำปีภาษี 2564 แล้ว มารีวิวกันว่าแบบฟอร์มภาษีรอบนี้ต่างจากรอบปีภาษี 2563 อย่างไรบ้าง

รีวิว แบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 90 / 91 ประจำปีภาษี 2564 - iTAX media iTAX มารีวิวแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2564 ต่างจากปีที่แล้วอย่างไรบ้าง เราจะได้เตรียมแบบฟอร์มเพื่อ ยื่นภาษี ได้อย่...

01/01/2022

#ช้อปดีมีคืน เวลาขอใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีมา ควรโฟกัสข้อความ 6 จุดดังต่อไปนี้:

1. มีชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขาย
2. ระบุชื่อนามสกุล ที่อยู่ เลขบัตรประชาชนของคุณตามบัตรประชาชน
3. ระบุวันที่ซื้ออยู่ภายใน 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2565
4. ใบเสร็จมีการระบุเลขที่ใบเสร็จชัดเจน
5. แจกแจงรายละเอียดสินค้าครบถ้วนถูกต้อง
6. ระบุยอดรวมค่าซื้อถูกต้อง

อ่านเงื่อนไข ช้อปดีมีคืน 2565
https://www.itax.in.th/pedia/ช้อปดีมีคืน/

31/12/2021

อ่านเงื่อนไข #ช้อปดีมีคืน 2565
https://www.itax.in.th/pedia/ช้อปดีมีคืน/

สรรพากรยกเลิกคืนเงินภาษีด้วยบัตร e-Money หากไม่มารับด้วยตนเอง - iTAX media 30/12/2021

สรรพากรยกเลิกคืนเงินภาษีด้วยบัตร e-Money หากไม่มารับด้วยตนเอง - iTAX media

กรมสรรพากรและธนาคารกรุงไทย ขอแจ้งยกเลิกการรับคืนเงินภาษี ด้วยบัตรเงินสด e-Money กรณีผู้ขอคืนเงินภาษีไม่ได้เดินทางมารับเงินคืนภาษีด้วยตนเอง

สรรพากรยกเลิกคืนเงินภาษีด้วยบัตร e-Money หากไม่มารับด้วยตนเอง - iTAX media กรมสรรพากรและธนาคารกรุงไทยขอแจ้งยกเลิกการรับคืนเงินภาษีด้วยบัตรเงินสด e-Money กรณีผู้ขอคืนเงินภาษีไม่ได้เด...

Photos from iTAX Thailand's post 28/12/2021

[AD] เชื่อว่าหลายๆ คนตั้งปณิธานปีใหม่ หรือ New Year's Resolution กันทุกปี ทำได้บ้างไม่ได้บ้าง แล้วแต่สถานการณ์จะเอื้ออำนวย แต่ปี 2565 นี้ FWD อยากชวนทุกคนมาตั้งเป้าหมายที่ใหญ่ แต่ทำได้จริง นั่นคือการ ‘รักตัวเอง’ ใส่ใจตัวเอง เกริ่นมาแบบนี้ บางคนอาจมองว่าก็รักตัวเองทุกวันอยู่แล้ว ไม่เห็นต้องตั้งเป้าหมายอะไรเลย!

แต่! New Year's Resolutions ของหลายๆ คน สามารถเป็นจริงได้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และสามารถลงมือทำได้ตั้งแต่ตอนนี้ กับการวางแผนดูแลสุขภาพที่จะทำให้คุณได้ใช้ชีวิตเต็มที่ มีสุขภาพกายและใจที่ดี แถมมีเงินเก็บแบบปังๆ ตลอดปี 65 และนั่นคือการเลือกความคุ้มครองชีวิต และสุขภาพเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตัวคุณเอง กับแผนความคุ้มครองโรคมะเร็งออนไลน์ FWD Easy E-Cancer ที่ซื้อเองง่าย รับความคุ้มครองได้ใน 5 นาที ที่ fwdth.co/NYCancer

บางคนอาจสงสัยว่า มีความคุ้มครองโรคมะเร็งแล้ว New Year's Resolution ของคุณจะเป็นจริงได้ยังไง ถ้าเป้าหมายของคุณคือ การได้ใช้ชีวิตเต็มที่ มีสุขภาพกายและใจที่ดี และการมีเงินเก็บได้ตามที่ตั้งใจ ประกันมะเร็งออนไลน์จาก FWD จะช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายเหล่านั้นได้แบบไม่ต้องกังวลเลย เพราะมะเร็งเป็นโรคร้ายอันดับหนึ่งของคนไทย เราไม่รู้เลยว่าจะแจ็คพ็อตตรวจเจอเมื่อไหร่ ถ้ามีประกันมะเร็งที่เป็นแบบ “เจอ จ่าย จบ” ก็รับรองได้ว่า ตรวจพบมะเร็งเมื่อไหร่ ก็ไม่ต้องเครียดกับการทุบกระปุกเอาเงินเก็บมาใช้เป็นค่ารักษา มั่นใจได้เลยว่า ไม่กระทบเงินเก็บที่คุณอุตส่าห์ตั้งใจทำงานหาเงินมาหลายปีแน่นอน

แผนประกันมะเร็งออนไลน์ FWD Easy E-Cancer เพิ่งออกแพ็คเกจใหม่ มอบความคุ้มครองทุกมะเร็ง ทุกระยะ สูงถึง 2,000,000 บาท ให้คุณจ่ายเบี้ยฯ ในราคาเบาๆ เพียง 7 บาท/วัน นั่นหมายความว่าหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็ง ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งอะไร ระยะเริ่มต้น หรือระยะลุกลาม คุณสามารถเคลมเงินประกันทั้งก้อน จำนวน 2,000,000 บาท มาใช้รักษาในแบบที่คุณต้องการ หากรักษาหาย แล้วยังมีเงินเหลือ จะนำเงินนั้นไปทำตามความฝันให้ครอบครัว หรือจะเอาไปเที่ยวต่อก็ได้เลย นอกจากนี้ FWD ยังมอบความคุ้มครองชีวิตให้อีก 50,000 บาท ซื้อประกันตัวนี้ สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท ตามประกาศของกรมสรรพากร อีกด้วย

ต้องเรียกว่าจ่ายน้อย แต่ได้มาก แถมยังช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้เต็มที่แบบที่ตั้งใจ ไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้แบบไม่คาดคิด เริ่มต้น ‘รักตัวเอง’ เลือกความคุ้มครองดีๆ ให้ตัวคุณเองได้ตั้งแต่วันนี้ อ่านรายละเอียดแบบประกันมะเร็งออนไลน์ FWD Easy E-Cancer พร้อมคำนวณเบี้ยฯ และดูโปรโมชั่นได้ที่ fwdth.co/NYCancer

#ประกันมะเร็งออนไลน์

27/12/2021

5 วันสุดท้าย
วางแผนใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ถึงแค่วันศุกร์นี้เท่านั้น (31 ธ.ค. 2564)

รีบรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีของคุณก่อนจะสายเกินไป เริ่มต้นง่ายๆ แค่โหลดแอป iTAX มาคำนวณและวางแผนภาษีด้วยตัวเองได้สบายๆ โดยแทบไม่ต้องรู้ภาษี

โหลดแอป iTAX ฟรี » bit.ly/itaxapp

27/12/2021

[AD] วางแผนรีไทร์ให้อุ่นใจ มีเงินใช้ และลดหย่อนภาษีได้
กับโครงการเมืองไทย Smile Retirement

> ก่อนเกษียณ รับความคุ้มครองชีวิตที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สูงสุดถึง 250%(3)
> หลังเกษียณ รับเงินบำนาญปีละ 12%(1) ไปจนถึงครบอายุ 85 ปี
> ลดหย่อนภาษีได้

พิเศษ! เบี้ยประกันภัยทุกๆ 10,000 บาท รับ Central Voucher 1,000 บาท!
วันที่ 1 – 30 ธ.ค. 2564 เท่านั้น(2)

สมัครออนไลน์ได้ง่ายๆ ตลอด 24 ชม. คลิกเลย
https://onlinesales.muangthai.co.th/th/detail/SmileRetirement/

(1) รับเงินบำนาญปีละ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่
ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60-85 ปี
(2) สูงสุด 5,000 บาท เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
(3) รับความคุ้มครองชีวิต 250% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญาในปีกรมธรรม์ที่
อายุ 59 - ก่อนครบอายุ 60 ปี หรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)

- เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด
- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เมืองไทย Big Return 11/1
หลังจาก Live นี้ งาน iTAX 2021 จะทำลายตัวเองภายใน 1 2 3 4 5  #iTAX2021 #เทศกาลลดหย่อนภาษีประจำปี
มาร่วมแสดงพลังผู้เสียภาษีกันที่งาน iTAX 2021 เทศกาลลดหย่อนภาษีประจำปี
นี่ไง มาฟังเสียงประชาชนผู้เสียภาษี ที่งาน iTAX 2021 เทศกาลลดหย่อนภาษีประจำปี
พาทัวร์งานก่อนทัวร์ลง ที่งาน iTAX 2021 เทศกาลลดหย่อนภาษีประจำปี เจอกันที่เมกาบางนา
เริ่มแล้ว! iTAX 2021 เทศกาลลดหย่อนภาษีประจำปี
iTAX ยื่นภาษี ฉบับมนุษย์เงินเดือน
RMF เด่น สายเน้นโอกาสสร้างผลตอบแทน
เมืองไทย อีซี่ รีเทิร์น 11/1
เริ่มแล้ว! iTAX 2020 เทศกาลลดหย่อนภาษีประจำปี

ผลิตภัณฑ์

แอปคำนวณและวางแผนภาษี ได้เงินตืนภาษีสูงสุดโดยไม่ต้องรู้ภาษีก็ได้

เว็บไซต์

ที่อยู่


Bangkok

การเตรียมการยื่นภาษี อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
สำนักงานบัญชีชาญ Charl Associate สำนักงานบัญชีชาญ Charl Associate
455/37-38 ถนน พระราม 6 แขวง ถนนเพชรบ
Bangkok, 10400

บริการรับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท แ?

I don't like Finance I don't like Finance
Supalai Park Talat Phlu Station
Bangkok, 10600

Designer, Personal Financial Planning, Tax & Family Business Consulting, Brand Identity

PUM Training Tax PUM Training Tax
Bangkok

อบรมสัมมนาด้านบัญชีและภาษีอากร

รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนบริษัท
8 ซอยลาดพร้าววังหิน 33
Bangkok

รับจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน ร?

Pimaccounting Pimaccounting
399 Interchange Building, 20h Floor, Unit 2010, Sukhumvit Road, Klongtoey-Nua, W
Bangkok, 10110

Pimaccounting is Thailand’s one-stop shop for accounting services which supports startups and esta

Jiranuch Accounting Jiranuch Accounting
Bangkok, 10520

จดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ปิดงบกา?

Smart Visa And Business Consultant Smart Visa And Business Consultant
6 ซอยเพชรเกษม 66/1 ถนนเพชรเกษม แ
Bangkok, 10160

ให้บริการที่ปรึกษาด้านการลงทุนและ?

N.R.Group Accounting : รับทำบัญชี วางแผนภา N.R.Group Accounting : รับทำบัญชี วางแผนภา
Bangkok, 10150

รับทำบัญชีออนไลน์ วางแผนภาษี ปิดงบ?

Visualize Accounting Visualize Accounting
8 ซอยลาดพร้าววังหิน 33 ถนนลาดพ
Bangkok, 10230

บริการ -รับยื่นภาษี ร้านค้าออนไลน์ -?

Maxbiz Accserrich Co.,Ltd. Maxbiz Accserrich Co.,Ltd.
Bangkok, 10510

จดทะเบียนบริษัท/หจก. ถูกสุด 6,990 บ. รับท?

IBetter IBetter
315/5 หมู่บ้านพรีเมี่ยมเพลส 10 ถน
Bangkok, 10230

ดำเนินธุรกิจให้บริการทำบัญชี, ตรวจ?

AC Symmetry Station-สำนักบัญชี แอค ซิมเมท AC Symmetry Station-สำนักบัญชี แอค ซิมเมท
ตลาดอ่อนนุช (ทางเข้าตลาดอ่อน
Bangkok, 10110

บริการทำบัญชี สอบบัญชี บริการจดทะเ?