Network Training Center

Network Training Center

ความคิดเห็น

รบกวนสอบถามครับ CompTIA IT Fundamentals สอนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษครับ และรวมสอบcert. หรือไม่ครับ
ဟုတ္လား
ถ้ามีเวลาจำกัด แต่ต้องการคุณภาพคับแก้ว ทั้งเวลา ความรู้ และ case study ที่ NTC นี้เลย คุ้มเวอร์
ประทับใจการสอนของอาจารย์มากครับ อาจารย์มีความรู้มาถ่ายทอดให้ดีมาก อาหารช่วงเบรคก็ดีมากครับ

Network Training Center, also known as NTC, the leading training center in Thailand.

Network Training Center (NTC) is one of Thailand’s leading training providers of computer networking, IT management, professional skills, Programming & Software Development, and Manufacturing.

25/08/2023

🎯 𝐂𝐈𝐒𝐒𝐏 ใบรับรองมาตรฐาน ”ตัวท็อป”
การันตีความสามารถด้าน 𝐂𝐲𝐛𝐞𝐫𝐬𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐲
ที่นายจ้างองค์กรไหนเห็น … เป็นต้องตาลุกวาว!
สำหรับหลายๆ ท่านที่คิดอยากจะก้าวเข้ามา
ทำงานในสาย ‘𝐈𝐓 𝐒𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐲’ หรือกำลังทำงาน
ด้านนี้อยู่แล้ว ก็คงจะหนีไม่พ้น … ความคิดที่ว่า
อยากจะลองไปสอบเอา 𝐂𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 ทางด้าน
ที่เกี่ยวข้องกับ 𝐒𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐲 อย่างแน่นอน
ซึ่งจะว่าไปแล้ว … ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติ
ของสาวกชาว 𝐈𝐓 อย่างเราๆ ที่มักจะมองหา
ความก้าวหน้าทางด้านการงานและความมั่นคง
ในสายอาชีพ ด้วยการเตรียมพร้อมและไปสอบ
เพื่อเก็บ 𝐂𝐞𝐫𝐭. ที่มีมาตรฐานและมีชื่อเสียงต่างๆ
โดยเฉพาะด้วยสถานการณ์ ณ ตอนนี้
เมื่อโลกเชื่อมต่อกัน ‘มากขึ้น’ นั่นหมายความว่า
ความปลอดภัยไซเบอร์ของแต่ละองค์กรนั้น
ย่อมมีแนวโน้ม ‘น้อยลง’ และเมื่อมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นผ่านทาง Email
Website รวมถึงช่องทางอื่นๆ ขององค์กร
ก็อาจทำให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบ ช่องโหว่
และความเสียหายมากกว่าที่เคยเป็นมา
NTC ขอแนะนำให้คุณได้รู้จักกับ
ซึ่งเป็น #ใบรับรองมาตรฐานสากล ในระดับ
Global Standard จากค่าย International
Information Systems Security
Consortium หรือที่เรียกว่า ISC² ซึ่งถือเป็น
Cert. ที่มีชื่อเสียงอย่างมากด้านการ
รักษาความปลอดภัยและช่วยยืนยันถึงทักษะ
และความเชี่ยวชาญของคุณในทุกมิติซึ่งจะ
ครอบคลุมความรู้ด้าน Cyber Security
รวมถึง #การันตี ศักยภาพและแนวคิดที่มี
ประสิทธิภาพของผู้ที่สอบผ่านในด้าน
🔴 การบริหารจัดการระบบรักษา
ความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน
🔴 การออกแบบ ติดตั้ง
และดำเนินงานด้าน Security อาทิ
𝟏) ➖ 𝐒𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐲 & 𝐑𝐢𝐬𝐤 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭
: การบริหารความเสี่ยง
และการรักษาความปลอดภัย
𝟐) ➖ 𝐀𝐬𝐬𝐞𝐭 𝐒𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐲
: การบริหารจัดการและ
รักษาความปลอดภัยสินทรัพย์ (𝐀𝐬𝐬𝐞𝐭)
𝟑) ➖ 𝐒𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐲 𝐀𝐫𝐜𝐡𝐢𝐭𝐞𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐄𝐧𝐠𝐢𝐧𝐞𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠
: การรักษาความปลอดภัยของ
𝐒𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐲 𝐀𝐫𝐜𝐡𝐢𝐭𝐞𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞 หรือโครงสร้าง
พื้นฐานด้านความปลอดภัยของทั้งองค์กร
𝟒) ➖ 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 & 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤 𝐒𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐲
: การรักษาความปลอดภัยของ
ระบบเครือข่าย & ระบบสื่อสารข้อมูล
𝟓) ➖ 𝐈𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭𝐲 & 𝐀𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭
: หลักการระบุตัวตนและการเข้าถึงรูปแบบต่างๆ
𝟔) ➖ 𝐒𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐲 𝐀𝐬𝐬𝐞𝐬𝐬𝐦𝐞𝐧𝐭 & 𝐓𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐠
: การประเมินและทดสอบความปลอดภัย
𝟕) ➖ 𝐒𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐲 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬
: ขั้นตอนการดำเนินงาน
และมาตรการรักษาความปลอดภัย
𝟖) ➖ 𝐒𝐨𝐟𝐭𝐰𝐚𝐫𝐞 𝐃𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐒𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐲
: การรักษาความปลอดภัย
ของการพัฒนาซอฟต์แวร์
📃 >
𝐈𝐓 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐧𝐭𝐬, 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫𝐬
𝐒𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐲 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐲 𝐖𝐫𝐢𝐭𝐞𝐫𝐬, 𝐏𝐫𝐢𝐯𝐚𝐜𝐲 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞𝐫
𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐲 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞𝐫𝐬
𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤 𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧 / 𝐒𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐲 𝐄𝐧𝐠𝐢𝐧𝐞𝐞𝐫𝐬
𝐒𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐲 𝐃𝐞𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐬
#เรียนรู้ทักษะ ใหม่ๆ ที่ช่วยให้คุณเติบโต
ก้าวหน้าในสายงานด้าน IT Security มากยิ่งขึ้น
กับหลักสูตร Certified Information
Systems Security Professional
🔴 เตรียมพร้อมสำหรับ
การสอบใบรับรอง
🔴 ทำความเข้าใจถึงเนื้อหา หลักการ
และความสำคัญของทั้ง 8 Domains
🔴 เรียนรู้และทำความเข้าใจในเรื่อง
ของ IT Security และ Cyber Security
จากมุมมองระดับการจัดการ
🔴 เรียนรู้ความสำคัญและประโยชน์
ของการได้รับการรับรอง
เปิดอบรมหลักสูตร CISSP
ถึง 𝟐 รูปแบบด้วยกัน โดยมีตารางอบรม ดังนี้
⏰𝟏) 𝐂𝐈𝐒𝐒𝐏 – 𝐓𝐇𝐀𝐈 𝐒𝐄𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍
𝐃𝐚𝐭𝐞: 𝟐𝟎-𝟐𝟐, 𝟐𝟓-𝟐𝟔 𝐒𝐞𝐩 𝟐𝟑 (𝟓 𝐃𝐚𝐲𝐬)
𝐋𝐢𝐬𝐭 𝐏𝐫𝐢𝐜𝐞: 𝟑𝟓,𝟓𝟎𝟎฿ (𝐄𝐱𝐜𝐥𝐮𝐝𝐞 𝐕𝐀𝐓 𝟕%)
⏰𝟐) 𝐂𝐈𝐒𝐒𝐏 – 𝐄𝐍𝐆 𝐒𝐄𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍
𝐃𝐚𝐭𝐞: 𝟒-𝟖 𝐒𝐞𝐩 𝟐𝟑 (𝟓 𝐃𝐚𝐲𝐬)
𝐋𝐢𝐬𝐭 𝐏𝐫𝐢𝐜𝐞: 𝟓𝟗,𝟎𝟎𝟎฿ (𝐄𝐱𝐜𝐥𝐮𝐝𝐞 𝐕𝐀𝐓 𝟕%)
* 𝐀𝐝𝐝 @𝐍𝐓𝐂-𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐟𝐨𝐫 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐏𝐫𝐢𝐜𝐞 *
#สิ่งที่คุณจะได้รับ
◾ เรียนกับอาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ
◾ เอกสารประกอบการอบรม
◾ Exam Tutorials
◾ Certificate of Attendance
◾ รับปรึกษาทั้งก่อนและหลังเรียน
โดยผู้เชี่ยวชาญตรง
📍 สนใจสมัครอบรมได้ที่:
https://bit.ly/2plcQw1
More Info:
https://www.trainingcenter.co.th/promotion/580/
#สอบถามเพิ่มเติม
Line@: -LINE
Tel: 083-779-7732 (Hot Line)
YouTube:
www.youtube.com/c/NetworkTrainingCenterNTC
🎧 Podcast Nice Talk Community By NTC:
https://bit.ly/3xt0KDO
🎧 Nonstop Tech Club:
https://bit.ly/3E8tDZI
#เรียนIT #หลักสูตรIT
#หลักสูตรITSecurity #สอบใบเซอร์

24/08/2023

📜‘𝐂𝐂𝐍𝐀’ 𝟏 ในใบรับรองด้าน
“เทคโนโลยีอันดับต้นๆ” ที่ผู้ประกอบการ
จากทั่วโลกกำลังมองหามากที่สุด ‼
จัดเป็น 𝐂𝐢𝐬𝐜𝐨 𝐂𝐚𝐫𝐞𝐞𝐫 𝐂𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬
หรือใบรับรองความสามารถด้าน #𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠
ระดับสากลสำหรับอุปกรณ์ของ 𝐂𝐢𝐬𝐜𝐨 ซึ่งเป็น
ที่ยอมรับจากองค์กร 𝐈𝐓 ทั่วโลก โดยช่วย
ยืนยันถึง {ทักษะ - ความรู้} ของ #ผู้เรียน
ที่สอบผ่าน ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหาร/จัดการระบบเครือข่ายของ
องค์กรธุรกิจ รวมถึงเพิ่มโอกาสการสมัครงาน
และต่อยอดความก้าวหน้าในสายงานให้สูงขึ้น
𝐂𝐂𝐍𝐀 𝐯𝟐.𝟎 : 𝐈𝐦𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐝
𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐢𝐬𝐜𝐨 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬
หลักสูตร 𝟓 วัน ผ่านการเรียนรู้แบบ 𝐋𝐞𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞𝐫
𝐇𝐚𝐧𝐝𝐬-𝐎𝐧 𝐋𝐚𝐛𝐬 / 𝐏𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐜𝐞 𝐋𝐚𝐛𝐬
ที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่อยู่ในสายงาน
𝐈𝐓 𝐂𝐚𝐫𝐞𝐞𝐫𝐬 ทุกระดับ อาทิ 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤
𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧 / 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤 𝐒𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐧
𝐇𝐞𝐥𝐩 𝐃𝐞𝐬𝐤 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐧 / 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤 𝐄𝐧𝐠𝐢𝐧𝐞𝐞𝐫
ที่ต้องการเรียนรู้ #พื้นฐาน ของระบบ
เครือข่าย (𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤) เกี่ยวกับ
🟦 การจัดการบริหารระบบเครือข่าย
ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
🟦 หลักการและวิธีการติดตั้ง ตั้งค่า ใช้งานอุปกรณ์
Switches, Routers, Wireless LAN Controllers
🟦 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Networking
การจัดการอุปกรณ์เครือข่ายและความรู้ด้าน Security
ของระบบ Network และระบบ Automation
🟦 ความเข้าใจและสามารถระบุภัยคุกคาม
(Security Threats) ความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
🟦 เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ
ซึ่งเป็น Certificate ที่ออกให้โดยตรงจาก CISCO
#เนื้อหาและความรู้ที่ได้รับ
เมื่อจบหลักสูตร
👉 เข้าใจถึงภาพรวมของการ 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐠,
𝐒𝐰𝐢𝐭𝐜𝐡, 𝐑𝐨𝐮𝐭𝐞𝐫, 𝐖𝐢𝐫𝐞𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐋𝐚𝐧
𝐒𝐦𝐚𝐥𝐥 𝐭𝐨 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐮𝐦 𝐒𝐢𝐳𝐞𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤,
ลักษณะการทำงานของ 𝐓𝐂𝐏/𝐈𝐏 & 𝐈𝐏𝐯𝟒, 𝐈𝐏𝐯𝟔
รวมไปถึงอุปกรณ์อื่นๆ ของ 𝐂𝐢𝐬𝐜𝐨
👉 สามารถดำเนินการ & แก้ไขปัญหาต่างๆ
ที่อาจเกิดขึ้น ควบคู่ไปกับการมีความรู้พื้นฐาน
ด้าน 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠, 𝐒𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐲 & 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧
👉 ทราบถึงวิธีปฏิบัติเพื่อรักษาความปลอดภัย
และเข้าใจถึงภัยคุกคาม (𝐓𝐫𝐞𝐚𝐭𝐬) ประเภทต่างๆ
👉 เข้าใจในหลักการทำ 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤
𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲 (การเขียนโปรแกรม) และ
𝐒𝐨𝐟𝐭𝐰𝐚𝐫𝐞-𝐃𝐞𝐟𝐢𝐧𝐞𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠 ซึ่งถือเป็น
เทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะสะดวก
ให้กับองค์กรในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
ของอุปกรณ์จากเดิมโดยการใช้ 𝐒𝐨𝐟𝐭𝐰𝐚𝐫𝐞
เข้ามาช่วยทำให้มีความง่ายมากขึ้น
ด้วยภาพของ 𝐕𝐢𝐫𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧
👉 เรียนรู้วิธีการใช้งาน 𝐀𝐂𝐋𝐬 ให้เหมาะสม
กับความต้องการของเครือข่ายและกำหนดค่า
การตรวจสอบ รวมถึงแก้ไขปัญหา
ของ 𝐀𝐂𝐋𝐬 บนเครือข่ายทุกขนาด
👉 เรียนรู้วิธีการใช้งาน 𝐍𝐀𝐓 และ 𝐏𝐀𝐓
รวมถึงการกำหนดค่า 𝐍𝐀𝐓 และ 𝐏𝐀𝐓 บน 𝐑𝐨𝐮𝐭𝐞𝐫
👉 ออกแบบและใช้งานเทคโนโลยี
ของ 𝐖𝐀𝐍 สำหรับการเชื่อมต่อ 𝐋𝐀𝐍
ที่อยู่ห่างไกลกัน ให้เหมาะกับเครือข่าย
👉 ออกแบบและใช้งานระบบรักษา
ความปลอดภัยใน 𝐖𝐀𝐍 เช่น 𝐈𝐏𝐒𝐞𝐜 𝐕𝐏𝐍
𝐈𝐏𝐒𝐞𝐜 𝐆𝐑𝐄 𝐕𝐏𝐍 รวมถึงประยุกต์ใช้งาน
ระบบเครือข่ายเข้ากับระบบ 𝐖𝐀𝐍, 𝐌𝐏𝐋𝐒 ได้
#สำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อม
และเพิ่มโอกาสการสอบ ใบรับรอง CCNA
เปิดอบรมหลักสูตร 𝐂𝐂𝐍𝐀
จำนวนทั้งสิ้น 𝟓 วัน ตารางอบรมครึ่งปีหลัง
𝟐𝟎𝟐𝟑 โดย 𝐂𝐢𝐬𝐜𝐨 𝐂𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐞𝐝 𝐓𝐫𝐚𝐢𝐧𝐞𝐫
🌟 #ตารางอบรมวันที่ 🌟
• 𝟏𝟏-𝟏𝟓 𝐒𝐞𝐩 𝟐𝟑
• 𝟐-𝟔 𝐎𝐜𝐭 𝟐𝟑
• 𝟔-𝟏𝟎 𝐍𝐨𝐯 𝟐𝟑
• 𝟏𝟖-𝟐𝟐 𝐃𝐞𝐜 𝟐𝟑
𝐋𝐢𝐬𝐭 𝐏𝐫𝐢𝐜𝐞: 𝟓𝟏,𝟎𝟎𝟎฿ (𝐄𝐱𝐜𝐥𝐮𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐭 𝟕%)
📍 𝐀𝐝𝐝: @𝐍𝐓𝐂-𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐟𝐨𝐫 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐏𝐫𝐢𝐜𝐞
#รับจำนวนจำกัด สมัครก่อน ชำระเงินก่อน
ก็มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรที่ขายดีและได้รับ
ความนิยมมากที่สุดจาก Cisco ได้ก่อนใคร
มากไปกว่านั้น * หลังจบการอบรม * หากคุณ
สนใจสอบใบรับรอง ก็สามารถ
เข้าสอบได้ที่ #ศูนย์สอบ VUE ที่ ได้เลยค่ะ
[ #สิ่งที่คุณจะได้รับ ]
𝟏) สอนโดยอาจารย์
ที่ได้รับการรับรองจาก 𝐂𝐢𝐬𝐜𝐨
𝟐) 𝐂𝐢𝐬𝐜𝐨 𝐌𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥𝐬
𝟑) 𝐇𝐚𝐧𝐝𝐬-𝐎𝐧 𝐋𝐚𝐛𝐬 / 𝐏𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐜𝐞 𝐋𝐚𝐛𝐬
𝟒) ได้รับใบรับรองการอบรมจาก 𝐂𝐢𝐬𝐜𝐨
(𝐂𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞 𝐨𝐟 𝐀𝐭𝐭𝐞𝐧𝐝𝐚𝐧𝐜𝐞 - 𝐂𝐢𝐬𝐜𝐨)
𝟓) รับปรึกษาหลังเรียนได้ตลอด
หากมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ
📍 สมัครอบรมได้เลยที่:
https://bit.ly/2plcQw1
📚 รายละเอียดหลักสูตร:
https://rb.gy/ocbff
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
Line@: -LINE
Tel: 083-779-7732 (Hot Line)
YouTube:
www.youtube.com/c/NetworkTrainingCenterNTC
🎧 Podcast Nice Talk Community By NTC:
https://bit.ly/3xt0KDO
🎧 Nonstop Tech Club:
https://bit.ly/3E8tDZI
#ระบบเครือข่าย

23/08/2023

🎓 Hard Skills เป็นการเปิดโอกาสให้คุณได้งาน
แต่ Soft Skills คือ ‘ตัวชี้วัด’ ว่าคุณจะสามารถ
เปลี่ยนโอกาสนั้นเป็นความสำเร็จได้หรือไม่!
โดย Soft Skills นั้น ถือเป็นทักษะสำคัญ
ที่คนทำงานในยุคนี้ไม่ควรมองข้าม เพราะจะช่วย
ส่งเสริมให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเติมเต็มศักยภาพรอบด้าน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย
และความสำเร็จในชีวิต & การทำงาน
ทั้งกับตัวเองและการร่วมงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี!
NTC ขอนำเสนอหลักสูตร Soft Skills
ที่คุณสามารถเลือกอบรมได้ทั้งในรูปแบบ
และ
ที่จะช่วยพัฒนาความรู้พร้อมเพิ่มโอกาส
ให้ผู้เรียนได้มีทางเลือกในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น
สำหรับท่านใดที่สนใจอบรมหลักสูตร
เพื่อพัฒนาทักษะด้าน ของตนเอง
ทาง NTC ก็มีหลักสูตรที่จะช่วยตอบสนอง
ทุกความต้องการของท่าน ไม่ว่าจะเป็น …
📗 People Management
📗 Communication Skills
📗 Team Building
📗 Systematic Thinking
📗 Self & Team Development
และหลักสูตรอบรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย
"เพราะคนเก่งในแต่ละสายงานนั้นมีมากมาย
แต่ชนะกันได้ด้วย Soft Skills!"
สมัครเลยตอนนี้! หากคุณต้องการ
มีกลยุทธ์และเทคนิคด้าน Soft Skills
ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในหลายด้านให้กับตัวคุณเอง
- ทุกหลักสูตรสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์อบรมให้แก่องค์กรชั้นนำ
- เน้นการเรียนรู้โดยผ่านการทำ Workshop
และ Case study จากเนื้องานที่ทำจริง
🔍 รายละเอียดเพิ่มเติม https://shorturl.at/empKU
📍 สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า NTC
- สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ (Certified)
- เอกสารประกอบการอบรม (Materials)
- หนังสือรับรองการเข้าร่วมอบรม
- รับปรึกษาหลังเรียนได้ตลอดหากมีคำถามใดๆ
📌 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
📞: 0-2634-7993-4 Ext.11-18
📱: -LINE
🖥 : www.trainingcenter.co.th


#ทักษะทางสังคม #ทักษะทางอารมณ์

23/08/2023

📣 ข่าวดี สำหรับผู้ที่อยากมี 𝐂𝐞𝐫𝐭 𝐈𝐓
𝐍𝐓𝐂 มอบ 𝟓𝟎 ทุนเรียนฟรี ‘𝐂𝐨𝐦𝐩𝐓𝐈𝐀 𝐈𝐓𝐅+’
ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ว่างงาน ให้ได้
มี ‘ใบรับรอง’ เพื่อเปิดโอกาสหางานได้ง่ายขึ้น
⏰ 𝐒𝐩𝐞𝐞𝐝 𝐔𝐩 𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐈𝐓 𝐒𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭 &
𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐒𝐤𝐢𝐥𝐥𝐬 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐓𝐈𝐀 𝐈𝐓𝐅+
จุดเริ่มต้นเพื่อเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆ
ในชีวิตการทำงาน ให้คุณก้าวสู่การเป็น
‘𝐈𝐓 & 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐒𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭’ ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญที่เพียบพร้อม ในด้านการบริหาร
จัดการ 𝐇𝐚𝐫𝐝𝐰𝐚𝐫𝐞 & 𝐒𝐨𝐟𝐭𝐰𝐚𝐫𝐞 การดูแล
ระบบ 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤 รวมไปถึงปูพื้นฐานความรู้
ความเข้าใจด้าน 𝐂𝐲𝐛𝐞𝐫 𝐒𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐲 เพื่อรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านไอทีขององค์กรมาถึงแล้ว
สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา หรือ ผู้ที่กำลัง
อยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมเพื่อสมัครงาน
ที่มีอายุระหว่าง 𝟏𝟖-𝟐𝟓 ปี #𝐍𝐓𝐂 จัดโครงการพิเศษ
มอบทุนเรียนฟรี ‘𝐂𝐨𝐦𝐩𝐓𝐈𝐀 𝐈𝐓𝐅+ ’ในรูปแบบ
𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐁𝐨𝐨𝐭𝐜𝐚𝐦𝐩 เนื้อหาอัดแน่นจำนวน 𝟑 วันเต็ม
เพื่อปูพื้นฐานทักษะ ความรู้ และความเข้าใจด้าน
‘𝐈𝐓 & 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐮𝐭𝐞𝐫’ เบื้องต้นแบบครอบคลุม
ทุกฟังก์ชันการใช้งานที่สอดคล้องกับการทำงาน
ในสายอาชีพด้าน 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐒𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭
#ด้วยหลักสูตร ‘𝐂𝐨𝐦𝐩𝐓𝐈𝐀 𝐈𝐓𝐅+’ ที่องค์กรธุรกิจ
ทั่วโลกให้ความสำคัญและยอมรับ เพื่อช่วยเพิ่ม
โอกาสในการได้งานที่ตรงกับความรู้ความสามารถ
โดยการอบรมในครั้งนี้ดำเนินการสอนโดย 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐓𝐈𝐀
𝐈𝐓𝐅+ 𝐂𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐞𝐝 𝐓𝐫𝐚𝐢𝐧𝐞𝐫 ผู้มีประสบการณ์ทำงาน
และเชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนคอมพิวเตอร์โดยตรง
ซึ่ง 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐓𝐈𝐀 𝐈𝐓𝐅+ 𝐂𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 นั้น …
ก็เป็น “ใบรับรองพื้นฐาน” ที่ชี้วัดว่า “ผู้ที่สอบผ่าน”
มีความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านไอที
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมรวมถึงเป็นอีก
#ตัวช่วยสำคัญ เพื่อส่งเสริมให้โปรไฟล์ของคุณนั้น
โดดเด่น เข้าตา แสดงให้เห็นถึงความรู้
ความสามารถที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน
[ รายละเอียดการอบรม มีดังนี้ ]
⏰ # เลือกตารางอบรมได้ 𝟐 รุ่น
𝟏) 𝟗-𝟏𝟏 𝐎𝐂𝐓 𝟐𝟑 (𝟑 วัน)
𝟐) 𝟏-𝟑 𝐍𝐎𝐕 𝟐𝟑 (𝟑 วัน)
💻 #รูปแบบการอบรม
ดำเนินการในรูปแบบ 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 ผ่านระบบ
𝐙𝐨𝐨𝐦 𝐌𝐞𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 ซึ่งรองรับการใช้งาน
บนทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐮𝐭𝐞𝐫
𝐋𝐚𝐩𝐭𝐨𝐩 / 𝐓𝐚𝐛𝐥𝐞𝐭 / 𝐌𝐨𝐛𝐢𝐥𝐞
🔥 #เรามอบทุนการศึกษาผ่านการอบรมให้ฟรี 🔥
คุณรับผิดชอบเฉพาะค่าสอบเพียง 𝟐,𝟗𝟗𝟎 บาทเท่านั้น
(จากราคาสอบ 𝐈𝐓𝐅+ ปกติ 𝟓,𝟏𝟎𝟎 บาท)
** อย่าพลาดโครงการดีๆ ที่คุณจะได้
พัฒนาความรู้พร้อมเพิ่มความมั่นใจ
ในการสอบและได้รับใบรับรองมาตรฐาน
ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่าง 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐓𝐈𝐀 𝐈𝐓𝐅+
#ทักษะความรู้ที่จะได้รับหลังจบโครงการ
• เข้าใจภาพรวมทั้งหมดของระบบ 𝐈𝐓 รวมถึง
หลักการทำงานพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ
• มีทักษะในด้านการติดตั้ง ตั้งค่า ใช้งาน
และสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
เมื่ออุปกรณ์ 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐮𝐭𝐞𝐫 𝐀𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧
รวมถึง 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 ทั่วไปเกิดปัญหาได้
• ทราบถึงคุณสมบัติของ 𝐒𝐨𝐟𝐭𝐰𝐚𝐫𝐞
พื้นฐานและหลักการทำงานของ
𝐖𝐢𝐫𝐞𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐃𝐞𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬
• สามารถติดตั้ง 𝐖𝐨𝐫𝐤 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧
(คอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล)
• ทราบถึงวิธีการรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น
ของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และโปรแกรมรูปแบบต่างๆ
• สามารถใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง
𝐒𝐨𝐟𝐭𝐰𝐚𝐫𝐞 รวมถึงขั้นตอนการแบ่งปันและจัดเก็บข้อมูล
• สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้
ในการทำงาน และใช้ใบรับรองเพื่อเพิ่มความก้าวหน้า
ในอาชีพ + สายงาน 𝐈𝐓 𝐒𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭/ 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐒𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭
• ใช้ใบรับรอง 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐓𝐈𝐀 𝐈𝐓𝐅+ เพื่อเพิ่มโอกาส
การหางาน เพิ่มโอกาสความก้าวหน้า
ในสายงานด้าน 𝐈𝐓 หรือ 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐒𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭
รวมถึงใช้ความรู้ที่ได้รับเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการสอบใบรับรองระดับที่สูงขึ้นจาก 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐓𝐈𝐀
#ความคุ้มค่าทั้งหมดที่คุณจะได้รับ
🔖 อบรมอย่างเข้มข้น 𝟑 วันเต็ม
(𝟎𝟗:𝟎𝟎 น. - 𝟏𝟔:𝟑𝟎 น.)
🔖 รับการอบรมโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ
ใบประกาศนียบัตรรับรองเป็นผู้สอนโดยตรง
จาก 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐓𝐈𝐀 (𝐂𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐞𝐝 𝐓𝐫𝐚𝐢𝐧𝐞𝐫)
🔖 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐓𝐈𝐀 𝐌𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥𝐬 เอกสารประกอบการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตร
ในรูปแบบ 𝐄-𝐁𝐨𝐨𝐤 / 𝐄-𝐌𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥
🔖 ติวสอบพร้อมคำแนะนำในการทำข้อสอบ
𝐂𝐨𝐦𝐩𝐓𝐈𝐀 𝐈𝐓𝐅+ (𝐄𝐱𝐚𝐦 𝐓𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥)
🔖 ได้รับสิทธิ์เข้าทดลองทำข้อสอบเสมือนจริง
ผ่านระบบ 𝐓𝐞𝐬𝐭 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 (𝐓𝐌𝐒)
🔖 รับสิทธิ์ในการเข้าสอบ (𝐄𝐱𝐚𝐦 𝐕𝐨𝐮𝐜𝐡𝐞𝐫)
โดยมีกำหนดระยะเวลาสอบภายในวันที่ 𝟑𝟎 𝐍𝐨𝐯 𝟐𝟑
🔖 หลังสอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง
วิชาชีพ 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐓𝐈𝐀 𝐈𝐓𝐅+ ที่มีมาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
🔖 รับส่วนลดพิเศษหากต่อยอดเรียนวิชาถัดไป
🔖 หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆ ทั้งก่อนและหลัง
การอบรม มีบริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ
📌 #เงื่อนไขการสมัคร
รับทุนเรียนฟรี 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐓𝐈𝐀 𝐈𝐓𝐅+
𝟏) ลงทะเบียนสมัคร Online เพื่อกรอกข้อมูล
ส่วนตัวและเลือกตารางอบรมที่ต้องการได้ที่
📝 Link: https://rb.gy/se3dh
𝟐) หากผ่านการคัดเลือกทางบริษัทฯ จะดำเนินการ
ติดต่อกลับพร้อมส่ง 𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥 ถึงผู้ที่ได้รับทุนเพื่อยืนยันข้อมูล
𝟑) ชำระค่าสมัครเข้าร่วมโครงการโดยจ่ายเฉพาะ
ค่าสอบใบรับรอง 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐓𝐈𝐀 𝐈𝐓𝐅+ จำนวน 𝟐,𝟗𝟗𝟎 บาท
*รวม 𝐕𝐀𝐓𝟕% = 𝟑,𝟏𝟗𝟗.𝟑𝟎 บาท
𝟒) ผู้สมัครต้องสอบใบรับรองภายในวันที่ 𝟑𝟎 𝐍𝐨𝐯 𝟐𝟑
โดยสามารถสอบได้ที่ศูนย์สอบของ 𝐍𝐓𝐂
** เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด **
หมายเหตุ ผู้เข้าอบรมต้องมี 𝐋𝐚𝐩𝐭𝐨𝐩 และ 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐮𝐭𝐞𝐫
𝐍𝐨𝐭𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 ส่วนตัวเพื่อใช้ประกอบการอบรม
📌📌 ก้าวแรกสู่ ‘สายงานไอที’ ต้องมีใบรับรอง
𝐂𝐨𝐦𝐩𝐓𝐈𝐀 𝐈𝐓𝐅+ ‼ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อ
ปูพื้นฐานพร้อม 𝐔𝐩-𝐒𝐤𝐢𝐥𝐥𝐬 ด้านไอทีด้วยทุน
เรียนฟรีพร้อมสอบ 𝐂𝐞𝐫𝐭. มาตรฐาน 𝐈𝐓𝐅+ กันนะคะ
#ติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
Line@: -LINE
Hot Line: 083-779-7732
Tel: 0-2634-7993-4 Ext.11-12
🗨 YouTube:
https://bit.ly/3gnlS9e
🎧 Podcast Nice Talk Community By NTC:
https://bit.ly/3maCZdH
🎧 Nonstop Tech Club:
https://bit.ly/3LvCneO
🖥 : www.trainingcenter.co.th#อบรมคอมเทีย #หลักสูตรไอที #หลักสูตรพร้อมใบรับรอง #คอร์สคอมเทีย
#ติวสอบ #สอบเซอร์ #สอบเซอร์ไอทีพร้อมใบรับรอง #ใบรับรองสากล

22/08/2023

🔸𝐂𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐨𝐫 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜 𝐖𝐨𝐫𝐤
ปลุก ‘จิตวิญญาณแห่งความคิดสร้างสรรค์’
แบบไร้ขีดจำกัด ... ที่จะช่วยส่งเสริมให้คุณ
และองค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด🔸
#ความคิดสร้างสรรค์ คือ กระบวนการคิดของสมอง
ซึ่งมีความสามารถในการคิดได้หลากหลายและ
แปลกใหม่จากเดิม โดยสามารถนำ ‘ทฤษฎี’ หรือ
‘หลักการ’ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างรอบคอบถูกต้อง
นำไปสู่การคิดค้นและสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ
ที่แปลกใหม่หรือเกิดเป็นรูปแบบความคิดใหม่ๆ ได้
ซึ่ง 𝐂𝐫𝐢𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐤𝐢𝐧𝐠 นั้น ก็ถือเป็นทักษะ
และองค์ประกอบที่สำคัญของ 𝟐𝟏𝐬𝐭-𝐂𝐞𝐧𝐭𝐮𝐫𝐲 𝐒𝐤𝐢𝐥𝐥𝐬
หรือที่ใครหลายๆ คนเรียกว่า ‘ทักษะแห่งโลกยุคใหม่’
และหากฝึกฝนจนเชี่ยวชาญก็จะช่วยสร้าง
‘ความโดดเด่น’ ‘แตกต่าง’ และ ‘ความได้เปรียบ’
ในการทำงานได้เป็นอย่างดี
คนที่มี ‘ความคิดสร้างสรรค์’ จะมีลักษณะอย่างไร?
👉 มีความคิดริเริ่ม (Originality):
มีความคิดที่แปลกใหม่ แหวกแนว
ต่างจากความคิดธรรมดาของคนทั่วๆ ไป
👉 มีความคิดยืดหยุ่น (Flexibility)
: มีความสามารถในการคิดหาคำตอบ
ได้หลายทิศทาง / หลายมุมมอง -แง่มุม
👉 มีความคิดคล่องแคล่ว (Fluency)
: สามารถคิดหาคำตอบได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว
รวดเร็ว และได้คำตอบมากที่สุดในเวลาที่จำกัด
👉 มีความคิดละเอียดลออ (Elaboration)
: มีความสามารถในการคิดแบบลงรายละเอียด
เพื่อขยายหรือตกแต่งความคิดหลัก
ให้ได้ความหมายที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
แต่หลายๆ คนมักจะคิดว่า ‘𝐂𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐤𝐢𝐧𝐠’
ไม่สามารถมีได้ทุกคนและเป็นเรื่องยาก
ที่จะมีทักษะนี้ในตัวเอง แต่คุณทราบหรือไม่ว่า …
แท้ที่จริงแล้วทุกคนสามารถสร้าง 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞
𝐓𝐡𝐢𝐧𝐤𝐢𝐧𝐠 ได้ เพราะมันมีหลายวิธีที่แตกต่างกันไป
และความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนนั้น
ก็ไม่เหมือนกัน >> ลองมาดู ตัวอย่างของการสร้าง
𝐂𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐤𝐢𝐧𝐠 ที่เราเอามานำเสนอกัน!
🔸 #ฝึกตั้งคำถาม
ฝึกฝนการตั้งคำถามกับสิ่งต่างๆ รอบตัว แล้วเริ่ม
หาข้อมูลประกอบหรือถ้ามีผลลัพธ์ที่ต้องการในใจอยู่แล้ว
ก็ลองคิดหาวิธีการที่จะทำให้ผลลัพธ์นั้นเกิดขึ้นได้
โดยเปรียบเทียบข้อดี / ข้อเสีย / ข้อจำกัด
และปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม จากนั้นจึงเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุด
🔸 #เก็บรวบรวมข้อมูล
หากเรามีข้อสงสัยอะไรในยุคนี้ การหาคำตอบ
ก็ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ความถูกต้องและน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลต่างหากที่เป็นเรื่องสำคัญ แต่อย่าลืม!
รวบรวมข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง และนำมา
เปรียบเทียบกันเพื่อพิจารณาอย่างละเอียดอีกครั้งด้วย
🔸 #ลองนำข้อมูลไปใช้
การนำข้อมูลไปใช้ในที่นี้ จะครอบคลุมไปถึง
การตั้งคำถามกับข้อมูลนั้นด้วย นอกจาก
การตรวจสอบว่า … ข้อมูลนี้ตอบคำถาม
ที่เราสงสัยได้ตรงประเด็นหรือไม่? การฝึกตั้งคำถาม
กับข้อมูลที่ได้มาก็เป็นสิ่งที่ควรทำเช่นกัน
🔸 #คิดถึงผลกระทบที่อาจตามมา
ไม่ว่าเราจะตัดสินใจทำ หรือ ไม่ทำอะไรก็ตาม
มักจะมีผลจากการตัดสินใจนั้นๆ ตามมาเสมอ
ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบในระยะสั้น - ในระยะยาว
ผลกระทบทางตรง - ทางอ้อม ดังนั้นการได้ลองคิดว่า
การตัดสินใจครั้งนี้จะทำให้เกิดผลอะไรตามมาบ้าง?
จะช่วยให้เราตัดสินใจได้รอบคอบมากกว่าเดิมแน่นอน
🔸 #สำรวจมุมมองรอบด้าน
ลองมองประเด็นเดียวกันจากขั้วความคิดตรงข้าม
หรือสำรวจมุมมองอื่นๆ ซึ่งอาจช่วยเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ
ช่วยคลี่คลาย/อธิบายประเด็นที่เราสงสัย รวมถึง
ช่วยให้การตัดสินใจของเรามีน้ำหนักมากขึ้น
𝐂𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐨𝐫 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜 𝐖𝐨𝐫𝐤
หลักสูตรจำนวน 𝟏 วัน ที่มาควบคู่กับการบรรยาย
𝐂𝐚𝐬𝐞 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐲 ต่างๆ การทำ 𝐁𝐫𝐚𝐢𝐧𝐬𝐭𝐨𝐫𝐦𝐢𝐧𝐠
รวมถึง กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม ที่จะช่วยให้ผู้เรียน
ปรับ 𝐌𝐢𝐧𝐝𝐬𝐞𝐭 และทำความเข้าใจในเรื่อง
ความคิดสร้างสรรค์และการมีความคิดเชิงบวก
พร้อมเพิ่มเติมความรู้และความเข้าใจ
ในเรื่อง “นวัตกรรม” ที่สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้กับการทำงานประจำวันได้
#ออกแบบมาสำหรับ บุคลากรระดับพนักงาน
ระดับหัวหน้างานและระดับผู้จัดการ ที่ต้องการ
พัฒนาทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านที่มีประโยชน์
ต่อองค์กร และสามารถใช้งานได้จริง
เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
[ #รายละเอียดเนื้อหาทั้งหมด ]
✅ แนวคิดเชิงบวกเพื่อการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
✅ ความสำคัญและขั้นตอน
ของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
✅ 3 ทักษะพื้นฐานของการเป็นนวัตกรรม
ฟังด้วยหู - ฟังด้วยตา – ฟังด้วยใจ
✅ นวัตกรรมและการเชื่อมต่อเพื่อการใช้งาน
เพราะบุคลากรถือว่าเป็น “รากฐานที่สำคัญ”
เพื่อผลักดันให้องค์กรก้าวเดินไปสู่ 𝐈𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞
𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 เพิ่มเติมความรู้ เทคนิค หลักการดีๆ
เพื่อฝึกฝนทักษะการคิดนอกกรอบและต่อยอด
ความคิดสร้างสรรค์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ด้วยหลักสูตร 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐨𝐫
𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜 𝐖𝐨𝐫𝐤 จาก 𝐍𝐓𝐂
𝐃𝐚𝐭𝐞: 𝟐𝟖 𝐒𝐞𝐩 𝟐𝟑
𝐋𝐢𝐬𝐭 𝐏𝐫𝐢𝐜𝐞: 𝟕,𝟓𝟎𝟎฿ (ไม่รวม 𝐕𝐚𝐭𝟕%)
#ส่วนลดพิเศษ สอบถามทาง @𝐍𝐓𝐂-𝐋𝐈𝐍𝐄
More Info | https://rb.gy/ocllh
📍 #สิ่งที่คุณจะได้รับ
1) สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
2) Course Materials
3) การบรรยายและยกตัวอย่างประกอบ
4) การระดมสมองและทำกิจกรรมเดี่ยว / กลุ่ม
5) รับปรึกษาทั้งก่อนและหลังเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญ
#สนใจหลักสูตร สามารถสมัครอบรมได้ที่:
https://bit.ly/2plcQw1
[ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ]
Line@: -LINE
Tel: 083-779-7732 (Hot Line)
YouTube:
www.youtube.com/c/NetworkTrainingCenterNTC
🎧 Podcast Nice Talk Community By NTC:
https://bit.ly/3xt0KDO
🎧 Nonstop Tech Club:
https://bit.ly/3E8tDZI


#ความคิดสร้างสรรค์ #คิดนอกกรอบ

Photos from Network Training Center's post 21/08/2023
21/08/2023

💻𝐃𝐨𝐜𝐤𝐞𝐫 คือแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่ช่วย
ให้คุณสร้าง ทดสอบและติดตั้ง 𝐀𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧
ให้สามารถใช้งานได้จริงอย่างรวดเร็ว ‼
𝐃𝐨𝐜𝐤𝐞𝐫 คือ 𝐏𝐥𝐚𝐭𝐟𝐨𝐫𝐦 ที่บรรจุ 𝐒𝐨𝐟𝐭𝐰𝐚𝐫𝐞 ลงไป
ในหน่วยที่เป็นมาตรฐานเรียกว่า 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧𝐞𝐫
ซึ่งจะมีทุกสิ่งที่ 𝐒𝐨𝐟𝐭𝐰𝐚𝐫𝐞 ต้องใช้ในการเรียกใช้งาน
รวมทั้ง 𝐋𝐢𝐛𝐫𝐚𝐫𝐲 เครื่องมือสำหรับ 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦
𝐂𝐨𝐝𝐞 / 𝐑𝐮𝐧-𝐓𝐢𝐦𝐞 เพราะเมื่อใช้งาน 𝐃𝐨𝐜𝐤𝐞𝐫
คุณจะสามารถติดตั้ง ใช้งานและปรับขนาด
𝐀𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 ให้เหมาะสมกับทุก
สภาพแวดล้อมและเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะในกลุ่มของ 𝐃𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐞𝐫
𝐃𝐞𝐯𝐎𝐩𝐬 & 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧𝐞𝐫
𝐃𝐨𝐜𝐤𝐞𝐫 & 𝐊𝐮𝐛𝐞𝐫𝐧𝐞𝐭𝐞𝐬 เรียกได้ว่าเป็น
#เทคโนโลยี ที่ได้รับความสนใจอย่างมาก
ในหลายองค์กรและเข้ามามีบทบาทสำคัญ
ในการทำงานมากขึ้นเรื่อยๆ “จนหลายคน
กล่าวว่า 𝐃𝐨𝐜𝐤𝐞𝐫 คือ 𝐓𝐨𝐨𝐥𝐬 สำคัญที่ทำให้
ชีวิตการทำงานของคน 𝐈𝐓 อย่างเราง่ายขึ้น”
[ลองมาทำความเข้าใจ 𝟑 จุดเด่น
ของ #𝐃𝐨𝐜𝐤𝐞𝐫 ที่ทำให้นักพัฒนา
หลายคนติดใจและย้ายมาใช้กัน]
🟡 เร็ว 🟡
ถ้าใครที่ใช้งาน 𝐕𝐌 มาก่อน จะพบว่า …
การทำงานของ 𝐕𝐌 นั้นค่อนข้างช้า
และเสียเวลามากในการ 𝐋𝐨𝐚𝐝 แต่ในทาง
กลับกัน หากคุณใช้งาน 𝐃𝐨𝐜𝐤𝐞𝐫 จะสามารถ
ทำได้รวดเร็วกว่า เพราะว่า มันใช้ 𝐎𝐒, 𝐂𝐏𝐔
𝐌𝐞𝐦𝐨𝐫𝐲 ร่วมกันกับ 𝐇𝐨𝐬𝐭 𝐎𝐒 ซึ่งต่างกับ
𝐕𝐌 ที่ใช้ทุกอย่างแยกกันหมด และการจำลอง
ทั้ง 𝐎𝐒 ก็ทำให้มีบางอย่างที่เราไม่ได้ใช้
แต่ยังจำเป็นต้อง 𝐑𝐮𝐧 ทำให้เราเสียทรัพยากรไปฟรีๆ
🟡ระบบ 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐲 🟡
ระบบนี้จะช่วยให้เราสามารถติดตั้งโปรแกรม
หรือ 𝐄𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 ที่เราต้องการได้เร็วขึ้น
เพียงแค่เรา 𝐋𝐨𝐚𝐝 𝐈𝐦𝐚𝐠𝐞 ตัวนั้นมาและติดตั้ง
ก็สามารถใช้งาน 𝐄𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 นั้นๆ ได้เลย
ซึ่งทาง 𝐃𝐨𝐜𝐤𝐞𝐫 ก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า
‘𝐃𝐨𝐜𝐤𝐞𝐫 𝐇𝐮𝐛’ อยู่ โดยเราสามารถ 𝐏𝐮𝐬𝐡
ตัว 𝐈𝐦𝐚𝐠𝐞 ที่เราสร้างไว้ขึ้นไป หรือเราจะไป
𝐏𝐮𝐥𝐥 𝐈𝐦𝐚𝐠𝐞 ที่คนอื่นสร้างไว้มาใช้ก็ได้
และตอนนี้ใน 𝐃𝐨𝐜𝐤𝐞𝐫 𝐇𝐮𝐛 เองก็มี 𝐈𝐦𝐚𝐠𝐞
มากมายทั้ง 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 และที่ทำเองให้เรา
เลือกใช้งานกันได้หลายรูปแบบเลยทีเดียว
🟡สะดวก🟡
บางคนอาจจำเป็นต้องใช้ 𝐄𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭
ที่มี 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 เยอะมากๆ หรือติดตั้งโปรแกรม
ที่ทำได้ค่อนข้างยากแต่ด้วย 𝐈𝐦𝐚𝐠𝐞 สำเร็จรูป
จะทำให้เราสามารถติดตั้งโปรแกรม หรือตั้งค่า
𝐄𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 ที่เราต้องการได้ภายในเวลา
ไม่กี่วินาทีและใช้งานแค่ไม่กี่คำสั่งเท่านั้นเอง
ด้วยความสามารถที่หลากหลาย
ของเทคโนโลยี 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧𝐞𝐫 ที่กล่าวข้างต้น
หากผู้ที่อยู่ในสายงาน 𝐈𝐓 สามารถนำสิ่งเหล่านี้
มาปรับใช้กับการทำงานเพื่อพัฒนา 𝐒𝐨𝐟𝐭𝐰𝐚𝐫𝐞
หรือดูแลระบบขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
ก็จะเป็นส่วนสำคัญ ในการต่อยอด
ทักษะเหล่านี้สู่ระดับการใช้งานที่สูงขึ้นได้
📚𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐨 𝐃𝐨𝐜𝐤𝐞𝐫 – 𝐊𝐮𝐛𝐞𝐫𝐧𝐞𝐭𝐞𝐬
[หลักสูตร 𝟐 วัน] ที่เหมาะสำหรับ 𝐈𝐓 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫𝐬,
𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐄𝐧𝐠𝐢𝐧𝐞𝐞𝐫, 𝐃𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐞𝐫 หรือผู้ที่
ต้องการทราบถึงพื้นฐานของเทคโนโลยี
“𝐃𝐨𝐜𝐤𝐞𝐫 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧𝐞𝐫” ไปจนถึงการใช้งาน
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧𝐞𝐫 𝐂𝐥𝐮𝐬𝐭𝐞𝐫 ด้วย 𝐊𝐮𝐛𝐞𝐫𝐧𝐞𝐭𝐞𝐬
เพื่อช่วยในการสร้าง, 𝐃𝐞𝐩𝐥𝐨𝐲 𝐂𝐥𝐨𝐮𝐝
𝐍𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐀𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 และการทำ 𝐇𝐢𝐠𝐡
𝐀𝐯𝐚𝐢𝐥𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲 & 𝐒𝐜𝐚𝐥𝐢𝐧𝐠 ใน 𝐄𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭
ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วผ่านการทำ 𝐖𝐨𝐫𝐤𝐬𝐡𝐨𝐩
แบบ 𝐒𝐭𝐞𝐩-𝐛𝐲-𝐒𝐭𝐞𝐩 ไปพร้อมๆ กับผู้เชี่ยวชาญ
#เมื่อจบคอร์สนี้ คุณจะสามารถ
◾ นำ ‘𝐃𝐨𝐜𝐤𝐞𝐫’ ไปใช้งานเพื่อจัดการ
𝐈𝐧𝐟𝐫𝐚𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞 ขององค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
◾ ติดตั้งระบบงานได้อย่างรวดเร็ว
ไม่ว่าจะเป็น การจัดการระบบ 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤
การจัดการ 𝐕𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢𝐧𝐠 รวมไปถึงการ
𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐠𝐮𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 ด้วย 𝐓𝐨𝐨𝐥𝐬 ต่างๆ
ซึ่งจะช่วยเพิ่ม 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐲 ของการ
พัฒนาระบบงานตั้งแต่การ 𝐃𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩
ไปจนถึง 𝐃𝐞𝐥𝐢𝐯𝐞𝐫𝐲 ให้ดียิ่งขึ้น
◾ สร้าง, 𝐃𝐞𝐩𝐥𝐨𝐲 𝐂𝐥𝐨𝐮𝐝 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐀𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧
และการทำ 𝐇𝐢𝐠𝐡 𝐀𝐯𝐚𝐢𝐥𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲 & 𝐒𝐜𝐚𝐥𝐢𝐧𝐠
ใน 𝐄𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
◾ เข้าใจหลักการทำงานของ 𝐃𝐨𝐜𝐤𝐞𝐫
เพื่อนำไปต่อยอดใช้งานขั้นสูงได้
📍 เปิดอบรมหลักสูตร
𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐨 𝐃𝐨𝐜𝐤𝐞𝐫 - 𝐊𝐮𝐛𝐞𝐫𝐧𝐞𝐭𝐞𝐬
𝐃𝐚𝐭𝐞: 𝟏𝟒-𝟏𝟓 𝐒𝐞𝐩 𝟐𝟑 (𝟐 วัน)
𝐋𝐢𝐬𝐭 𝐏𝐫𝐢𝐜𝐞: 𝟏𝟓,𝟓𝟎𝟎฿ (ไม่รวม 𝐕𝐀𝐓𝟕%)
#𝐀𝐝𝐝 @𝐍𝐓𝐂-𝐋𝐈𝐍𝐄 เพื่อรับราคา 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧 #
More Info | https://shorturl.at/nABHI
#สิ่งที่คุณจะได้รับ
1) สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์
2) เอกสารประกอบการอบรม
3) ฝึกปฎิบัติ (Workshop)
โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) รับปรึกษาทั้งก่อนและหลังเรียน
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
🛒สมัครอบรมได้ที่:
https://bit.ly/2plcQw1
📍 #สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
Line@: -LINE
Hot Line: 083-779-7732
Tel: 0-2634-7993-4 Ext.11-12
🗨 YouTube:
https://bit.ly/3gnlS9e
🎧 Podcast Nice Talk Community By NTC:
https://bit.ly/3maCZdH
🎧 Nonstop Tech Club:
https://bit.ly/3LvCneO
🖥 : www.trainingcenter.co.th#หลักสูตรไอที #คอร์สไอที #แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ #คอนเทนเนอร์
#ระบบด็อกเกอร์คูเบอร์เนตส์ #ด็อกเกอร์ #เรียนไอทีกับผู้เชี่ยวชาญ

18/08/2023

⭐พัฒนาความรู้และทัศนคติที่ดี เพื่อต่อยอดสู่
“การประสานงาน” และ “สื่อสาร” ในมิติต่างๆ
ได้อย่างดีเยี่ยม กับคอร์ส 𝐂𝐨𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐒𝐤𝐢𝐥𝐥𝐬
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ “เทคโนโลยี”
ทั่วโลก ทำให้ทิศทางของเทคโนโลยี สังคม
รวมถึงโลกของการทำงานทั้งในและต่างประเทศ
เปลี่ยนแปลงไปแบบยากที่จะปฏิเสธ
รวมถึง #เทรนด์การทำงาน และ
#บทบาทการทำงานยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็น
กลุ่มคนที่ ‘ทำงานประจำ’ หรือแม้แต่
‘ฟรีแลนซ์’ เอง ที่ต้องปรับ 𝐒𝐤𝐢𝐥𝐥𝐬 & 𝐀𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲
ของตัวเอง ให้สอดคล้องไปกับความต้องการ
ของตลาด เพื่อปรับตัวไม่ให้หลุดออกจาก
“ตลาดแรงงาน” หรือพัฒนาตัวเอง
รับโอกาสใหม่ๆ ให้สามารถเติบโตได้
ในสายงาน หรือ สายอาชีพได้เป็นอย่างดี
ซึ่งแน่นอน เมื่อพูดถึงใน #แง่มุมของการทำงาน
ในทุกแวดวงธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ณ ตอนนี้
“ทักษะการประสานงาน” หรือ “𝐂𝐨𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐒𝐤𝐢𝐥𝐥𝐬”
ถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ของหน่วยงานและ
องค์กร โดยเป็นการติดต่อสื่อสารให้เกิด
ความคิด & ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน
ในการร่วมมือปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
ทั้งในส่วนของเวลาและกิจกรรมที่จะต้องทำ
ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ราบรื่น ไม่เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อน ขัดแย้ง
หรือเหลื่อมล้ำกัน เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน / ข้อกำหนด โดยประหยัดทั้ง
เวลา ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน … เรียกได้ว่า
ต้องใช้ “ทักษะ” การประสานงานที่มีคุณภาพ
มีจิตวิทยา & ศาสตร์และศิลป์ในการสื่อสาร
เพื่อให้ได้มาซึ่งการสนับสนุนและความร่วมมือ
จากทุกคนในเรื่องต่างๆ นั่นเอง
🛑หลักสูตรอบรม 𝐂𝐨𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐒𝐤𝐢𝐥𝐥𝐬🛑
𝟐 วัน ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐭𝐨𝐫 ที่จะช่วยให้คุณ
▶ เพิ่มพลังทักษะการประสานงาน
ทั้งภายในและนอกองค์กรให้ดีขึ้น
▶ เกิดการตระหนักรู้และเข้าใจภาระหน้าที่
และบทบาทในการประสานงาน
▶ สามารถเลือกใช้ชุดคำพูดในการสื่อสาร
ได้สอดคล้องกับบุคคลที่ประสานงาน
ในทุกช่องทางการสื่อสาร
ด้วยหลักการสำคัญ 𝟐 ส่วนใหญ่ๆ
ที่คุณจะได้เรียนรู้ นั่นก็คือ …
#𝟏 นักประสานงานมืออาชีพ
(𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐭𝐨𝐫)
- ความสำคัญและภารกิจของ
นักประสานงานยุคใหม่
- ลักษณะบุคลิกภาพของ
นักประสานงานเชิงรุก
- การสร้างภาพลักษณ์ให้น่าเชื่อถือ
ในทุกสถานการณ์
- ทักษะการจดจำและการสังเกตการณ์
สำหรับการสร้างความประทับใจเชิงบวก
#𝟐 การสื่อสารเพื่อการประสานงาน
(𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐨𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐭𝐨𝐫)
- การรับรู้สาร การตีความและการตอบสนอง
- ปัจจัยที่ทำให้การประสานงานประสบความสำเร็จ
- ทักษะการฟัง การถามและการสรุปสารมิติต่างๆ
- การรับมือกับบุคคลและสถานการณ์ที่จัดการได้ยาก
- วิธีการและเทคนิคการต่อรองเพื่อลดความขัดแย้ง
- จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อการประสานงาน
“ทักษะการประสานงานที่ดี” ย่อมส่งผล
ต่อความสำเร็จขององค์กร ช่วยให้การทำงาน
ราบรื่น ลดปัญหาความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจกัน
รวมถึงทัศนคติเชิงลบต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่าง
“เพื่อนร่วมงาน ทีมงาน หรือ องค์กร” อีกด้วย
📍 𝐍𝐓𝐂 เปิดอบรมหลักสูตร
𝐂𝐨𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐒𝐤𝐢𝐥𝐥𝐬
𝐃𝐚𝐭𝐞 | 𝟏𝟗-𝟐𝟎 𝐒𝐞𝐩 𝟐𝟑 (𝟐 วัน)
𝐋𝐢𝐬𝐭 𝐏𝐫𝐢𝐜𝐞 | 𝟏𝟓,𝟎𝟎𝟎฿ (𝐄𝐱𝐜𝐥𝐮𝐝𝐞 𝐕𝐀𝐓𝟕%)
#ส่วนลดพิเศษ สอบถามทาง @𝐍𝐓𝐂-𝐋𝐈𝐍𝐄
✨ สมัครอบรมได้ทันที:
https://bit.ly/2plcQw1
** สิ่งที่คุณจะได้รับ **
• สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์
• เอกสารประกอบการอบรม
• Workshop / Case Study จากงานที่ทำจริง
• หนังสือรับรองการเข้าร่วมอบรม
• บริการรับปรึกษาทั้งก่อนและ
หลังเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญ
𝙈𝒐𝙧𝒆 𝑰𝙣𝒇𝙤:
https://www.trainingcenter.co.th/promotion/563/
#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line@: -LINE
Tel: 083-779-7732
YouTube:
www.youtube.com/c/NetworkTrainingCenterNTC
🎧 Podcast Nice Talk Community By NTC:
https://bit.ly/3xt0KDO
🎧 Nonstop Tech Club:
https://bit.ly/3E8tDZI

#การสื่อสาร #การประสานงาน
#การประสานงานในองค์กร #อบรมพนักงาน #พัฒนาองค์กร
#นักประสานงานมืออาชีพ #เทคนิคการประสานงาน #คอร์สเรียน

17/08/2023

𝗖𝗼𝗺𝗽𝗧𝗜𝗔 𝗖𝗲𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻 𝗦𝗲𝗽 𝟮𝟬𝟮𝟯
หลักสูตรมาตรฐานที่มาพร้อมการสอบใบรับรองมาตรฐานสากล
จากค่าย CompTIA เนื้อหาเข้มข้นทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฎิบัติ
ให้คุณได้เตรียมความพร้อมด้วยทักษะความรู้ครบทุกด้านแบบจัดเต็ม
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อยกระดับศักยภาพพร้อมเพิ่มความมั่นใจ
ความก้าวหน้าและโอกาสใหม่ๆ ในการทำงานมากยิ่งขึ้น
⋆ ━━━━━━━━━━━━━━━ ⋆
(「• ω •)「 อ่านรายละเอียดหลักสูตรของ CompTIA
ได้ที่ >>> https://shorturl.at/ENW35
〇 เฉพาะลูกค้า NTC เท่านั้น!! 〇
■⁠ หนังสือ official จาก CompTIA
■ ติวสอบด้วย CompTIA Practice Exam Simulator
■⁠ หนังสือรับรองการเข้าร่วมอบรมจาก CompTIA
■⁠ Exam Voucher
■⁠ อาหารเที่ยง & ของว่าง
⋆ ━━━━━━━━━━━━━━━ ⋆
#เรียนแบบ Virtual classroom ได้ทุกคอร์ส
Line ลดเพิ่ม 5% หรือไม่เกิน 1,500 บาท
สอบถามเพิ่มเติม :
Tel: 0-2634-7993-4 Ext.11-18
Hotline: 083-779-7732
LINE: -LINE
Web : www.trainingcenter.co.th

17/08/2023

เชื่อมต่อ สื่อสาร และทำงานร่วมกัน
ได้อย่างปลอดภัย ด้วย ‘𝐂𝐢𝐬𝐜𝐨 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧’
ที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้ธุรกิจ👍
ผลสำรวจตัวเลขน่าสนใจพบว่า กว่า 𝟓𝟎%
ของระบบ 𝐕𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐈𝐧𝐟𝐫𝐚 𝐒𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞 จะเป็น
ระบบ 𝐂𝐥𝐨𝐮𝐝 หรือ 𝐒𝐨𝐟𝐭𝐰𝐚𝐫𝐞-𝐚𝐬-𝐚-𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞
เนื่องจากติดตั้งได้ง่าย สามารถใช้งานได้ทันที
มีต้นทุนต่ำ และไม่จำเป็นต้องดูแลรักษา
มากนัก ในขณะที่ประมาณ 𝟐𝟓% มีระบบ
𝐂𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 ติดตั้งในองค์กรอยู่แล้ว
ซึ่ง 𝟒𝟕% ที่เหลือมีแนวโน้มว่าจะติดตั้ง
ระบบ 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 ภายใน 𝟏𝟐 เดือน!
ซึ่งข้อดีที่น่าสนใจของ บนระบบ
ที่ทำให้หลายองค์กรหันมาใช้งาน มีดังนี้ …
🔵 ช่วยเพิ่มความคล่องตัวของธุรกิจ
ทำให้เราสามารถเข้าถึง 𝐀𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 ได้ง่ายขึ้น
เชื่อมต่อได้ตลอดเวลา เข้าถึงได้จากทุกที่
🔵 เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยที่
พนักงานสามารถแชร์งานและพูดคุยกันได้ทันที
🔵 มอบประสบการณ์อันแสนยอดเยี่ยมให้ลูกค้า
ช่วยให้การติดต่อเป็นไปโดยง่าย & รวดเร็ว
เพราะฉะนั้น สำหรับองค์กรเอง …
การเรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์หรือ
นำนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีมาตรฐานสากล
มาใช้เพื่อส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
ก็จะช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่าง
มีคุณภาพและไร้ขีดจำกัด ซึ่ง 𝟏 ใน 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧
สำคัญที่ได้รับความนิยมอย่างมาก
นั่นก็คือ … “𝐂𝐢𝐬𝐜𝐨 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬”
𝐈𝐦𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐝 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐢𝐬𝐜𝐨
𝐂𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐨𝐫𝐞 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐞𝐬 (𝐂𝐋𝐂𝐎𝐑)
หลักสูตร 𝟓 วันเต็ม ที่จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้ถึง
‘ขั้นตอน หลักการ และเทคนิค’ ของการใช้งาน
‘𝐂𝐢𝐬𝐜𝐨 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧’ เพื่อเตรียมความพร้อม
สำหรับบทบาทการทำงานในระดับสูง ซึ่งมุ่งเน้น
ถึงความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การดำเนินการและปรับใช้หลักการทำงาน
ของ 𝐂𝐢𝐬𝐜𝐨 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬
#ภาพรวมเนื้อหาของหลักสูตรนี้ คุณจะได้
เพิ่มเติมความรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็น
สำหรับการดำเนินการเพื่อการทำงานร่วมกัน
ของระบบเครือข่าย รวมถึงทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน การออกแบบ
โปรโตคอล (𝐏𝐫𝐨𝐭𝐨𝐜𝐨𝐥𝐬) ตัวแปลง
สัญญาณ (𝐂𝐨𝐝𝐞𝐜𝐬) และอุปกรณ์
ปลายทาง (𝐄𝐧𝐝𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬) 𝐂𝐢𝐬𝐜𝐨
𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦
(𝐈𝐎𝐒®) 𝐗𝐄 โซลูชันแบบคลาวด์หรือ
𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 พร้อมเรียนรู้ถึงคุณภาพ
ของบริการ (𝐐𝐨𝐒) และ แอปพลิเคชัน
การทำงานร่วมกันของ 𝐂𝐢𝐬𝐜𝐨 เพิ่มเติมด้วย
#เหมาะสำหรับ
👨‍💻 ผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อม
สำหรับการสอบใบรับรอง
𝐂𝐂𝐍𝐏 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧
👨‍💻 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤 𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐬 / 𝐄𝐧𝐠𝐢𝐧𝐞𝐞𝐫𝐬
👨‍💻 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦𝐬 𝐄𝐧𝐠𝐢𝐧𝐞𝐞𝐫𝐬 / 𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐬
นอกจากนี้ เนื้อหาของ ยังช่วย
ให้คุณได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การใช้งาน Cisco SD-WAN ไม่ว่าจะเป็น
▪ การ 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐭𝐞 & 𝐓𝐫𝐨𝐮𝐛𝐥𝐞𝐬𝐡𝐨𝐨𝐭 เพื่อ
แก้ไขปัญหาการใช้งาน 𝐂𝐢𝐬𝐜𝐨 𝐔𝐧𝐢𝐟𝐢𝐞𝐝
𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫
ด้วย 𝐋𝐃𝐀𝐏 ซึ่งเป็น 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐨𝐜𝐨𝐥 ที่ใช้ในการ
ค้นหา & เข้าถึง 𝐃𝐚𝐭𝐚/𝐎𝐛𝐣𝐞𝐜𝐭 ต่างๆ
ได้อย่างรวดเร็วด้วยโครงสร้าง
แบบ 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐲 ซึ่งหลายบริษัท
นำมาพัฒนาเป็นมาตรฐานที่ใช้ใน
𝐒𝐨𝐟𝐭𝐰𝐚𝐫𝐞/𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 ของตนเอง
▪ มีเทคนิคในการจัดเตรียมระบบ
การสื่อสารแบบครบวงจร
[𝐂𝐢𝐬𝐜𝐨 𝐔𝐧𝐢𝐟𝐢𝐞𝐝 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬
𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫] เพื่อการผสมผสาน
ข้อมูล / เสียงและภาพบนเครือข่าย
ที่ปลอดภัยใช้งานง่ายสำหรับองค์กรธุรกิจ
▪ มีทักษะในการตั้งค่าและการแก้ปัญหา
𝐂𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐄𝐧𝐝𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬 ที่ดี
#แต่เพื่อให้การอบรม เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพผู้เรียนควรมีความรู้พื้นฐาน
ในด้าน 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐮𝐭𝐞𝐫 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠 อาทิ
𝐋𝐀𝐍𝐬, 𝐖𝐀𝐍𝐬, 𝐒𝐰𝐢𝐭𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 และ 𝐑𝐨𝐮𝐭𝐢𝐧𝐠
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐟𝐚𝐜𝐞𝐬
ไม่ว่าจะเป็น 𝐏𝐒𝐓𝐍𝐬 และ 𝐕𝐨𝐢𝐜𝐞 𝐨𝐯𝐞𝐫 𝐈𝐏 (𝐕𝐨𝐈𝐏)
หรือการส่งสัญญาณบนระบบ 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤
รวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของ
𝐕𝐨𝐢𝐜𝐞, 𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬 และ 𝐂𝐢𝐬𝐜𝐨 𝐔𝐧𝐢𝐟𝐢𝐞𝐝
𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫 มาบ้าง
เปิดอบรมหลักสูตร
𝐈𝐦𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐢𝐬𝐜𝐨 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧
𝐂𝐨𝐫𝐞 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐞𝐬 (𝐂𝐋𝐂𝐎𝐑)
สอนโดย 𝐂𝐢𝐬𝐜𝐨 𝐂𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐞𝐝 𝐓𝐫𝐚𝐢𝐧𝐞𝐫
⏰ตารางอบรมวันที่ 𝟏𝟏-𝟏𝟓 𝐒𝐞𝐩 𝟐𝟑 (𝟓 𝐃𝐚𝐲𝐬)
ราคาอบรม 𝟔𝟐,𝟎𝟎𝟎 บาท (ยังไม่รวม 𝐕𝐀𝐓𝟕%)
** ส่วนลดพิเศษ สอบถามทาง @𝐍𝐓𝐂-𝐋𝐈𝐍𝐄 **
#เนื้อหาทั้งหมดที่คุณจะได้เรียนรู้
● 𝐃𝐞𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐢𝐬𝐜𝐨
𝐂𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐀𝐫𝐜𝐡𝐢𝐭𝐞𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞
● 𝐄𝐱𝐩𝐥𝐨𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐒𝐢𝐠𝐧𝐚𝐥𝐢𝐧𝐠
𝐨𝐯𝐞𝐫 𝐈𝐏 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬
● 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐢𝐬𝐜𝐨 𝐔𝐧𝐢𝐟𝐢𝐞𝐝
𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫 𝐋𝐃𝐀𝐏
● 𝐈𝐦𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐢𝐬𝐜𝐨 𝐔𝐧𝐢𝐟𝐢𝐞𝐝
𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫
𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐅𝐞𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞𝐬
● 𝐄𝐱𝐩𝐥𝐨𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐨𝐝𝐞𝐜𝐬
● 𝐃𝐞𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐢𝐧𝐠 𝐃𝐢𝐚𝐥 𝐏𝐥𝐚𝐧𝐬
𝐚𝐧𝐝 𝐄𝐧𝐝𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐀𝐝𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢𝐧𝐠
● 𝐈𝐦𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐌𝐆𝐂𝐏 𝐆𝐚𝐭𝐞𝐰𝐚𝐲𝐬
● 𝐈𝐦𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐕𝐨𝐢𝐜𝐞 𝐆𝐚𝐭𝐞𝐰𝐚𝐲𝐬
● 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐠𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐚𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐏𝐫𝐢𝐯𝐢𝐥𝐞𝐠𝐞𝐬 𝐢𝐧
𝐂𝐢𝐬𝐜𝐨 𝐔𝐧𝐢𝐟𝐢𝐞𝐝 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫
● 𝐈𝐦𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐨𝐥𝐥 𝐅𝐫𝐚𝐮𝐝 𝐏𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧
● 𝐈𝐦𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐆𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥𝐢𝐳𝐞𝐝 𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐑𝐨𝐮𝐭𝐢𝐧𝐠
● 𝐈𝐦𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐝 𝐓𝐫𝐨𝐮𝐛𝐥𝐞𝐬𝐡𝐨𝐨𝐭𝐢𝐧𝐠
𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐑𝐞𝐬𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝐂𝐢𝐬𝐜𝐨
𝐔𝐧𝐢𝐟𝐢𝐞𝐝 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫
● 𝐃𝐞𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐢𝐬𝐜𝐨 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭
𝐌𝐞𝐬𝐬𝐚𝐠𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐝 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐜𝐞
● 𝐄𝐧𝐚𝐛𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐢𝐬𝐜𝐨 𝐉𝐚𝐛𝐛𝐞𝐫®
● 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐠𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐢𝐬𝐜𝐨 𝐔𝐧𝐢𝐭𝐲
𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧
● 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐠𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐢𝐬𝐜𝐨 𝐔𝐧𝐢𝐭𝐲
𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐇𝐚𝐧𝐝𝐥𝐞𝐫𝐬
● 𝐃𝐞𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧
𝐄𝐝𝐠𝐞 𝐀𝐫𝐜𝐡𝐢𝐭𝐞𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞
● 𝐀𝐧𝐚𝐥𝐲𝐳𝐢𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐈𝐬𝐬𝐮𝐞𝐬
𝐢𝐧 𝐂𝐨𝐧𝐯𝐞𝐫𝐠𝐞𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬
● 𝐃𝐞𝐟𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐐𝐨𝐒 𝐚𝐧𝐝 𝐐𝐨𝐒 𝐌𝐨𝐝𝐞𝐥𝐬
● 𝐈𝐦𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧
𝐚𝐧𝐝 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠
● 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐠𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐧𝐝
𝐌𝐚𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐧 𝐂𝐢𝐬𝐜𝐨 𝐂𝐚𝐭𝐚𝐥𝐲𝐬𝐭 𝐒𝐰𝐢𝐭𝐜𝐡𝐞𝐬
More Course Info >>
https://shorturl.at/stIQ6
📍 สิ่งที่คุณจะได้รับ
1) สอนโดยอาจารย์
ที่ได้รับการรับรองจาก Cisco โดยตรง
2) รับหนังสืออบรมอย่างเป็นทางการจาก Cisco
3) ได้รับใบรับรองการอบรมจาก Cisco
4) ได้ฝึกทำ Labs เพื่อสร้าง
ความเข้าใจมากขึ้น (Practice Labs)
5) ได้รับการติวสอบเพื่อเตรียมพร้อม
สำหรับการสอบใบรับรอง
6) บริการให้คำปรึกษาโดย
ผู้เชี่ยวชาญทั้งก่อนและหลังการอบรม
✍️ สมัครอบรมได้ที่: https://bit.ly/2plcQw1
#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line: -LINE
Tel: 083-779-7732 {Hot Line}
🗨 YouTube:
https://www.youtube.com/c/NetworkTrainingCenterNTC
🎧 Podcast Nice Talk Community by NTC:
https://bit.ly/3maCZdH
🎧 Nonstop Tech Club:
https://bit.ly/3LvCneO
🖥 : www.trainingcenter.co.th
#อบรมซิสโก้ #สอบใบรับรองซิสโก้ #คอร์สไอที #อบรมหลักสูตรไอที

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง วาณิชย์ ใน Bangkok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

📣 โปรโดนใจ 𝟏𝟏.𝟏𝟏 นอกจากลดราคาพิเศษแล้วยังได้เรียนทั้ง 𝐇𝐚𝐫𝐝 𝐒𝐤𝐢𝐥𝐥𝐬 และ 𝐒𝐨𝐟𝐭 𝐒𝐤𝐢𝐥𝐥𝐬 🔖 เพียงซื้อหลักสูตรใดๆกับ 𝐍𝐓𝐂 แถมไปเลย...
รีวิววิธีใช้ HideU: Calculator Lock - Apps on Google Play
🔥 𝟏𝟎.𝟏𝟎 𝐍𝐓𝐂 𝐁𝐈𝐆 𝐃𝐄𝐀𝐋 𝐁𝐈𝐆 𝐒𝐔𝐑𝐏𝐑𝐈𝐒𝐄 𝐁𝐮𝐲 𝟑 𝐆𝐞𝐭 𝟏 𝐅𝐫𝐞𝐞! 🔥คุณพร้อมหรือยัง? ที่จะติดอาวุธ เร่ง 𝐒𝐩𝐞𝐞𝐝 ความสำเร็จ พร้อม 𝐔𝐩𝐠𝐫𝐚𝐝𝐞 ...
สร้างสรรค์งานกราฟิกสุดครีเอทด้วยเว็บแต่งรูป "Photopea"
Upcoming Training Classes in Oct – Dec 2022 with NTC
ผ่านมาแล้วกับงาน Agile Thailand 2022 ซึ่งในปีนี้ได้จัดงานใน Concept "Agile ในชีวิตจริง" ที่ว่าด้วยเรื่องของการใน Agile F...
An Introductory Guide to SQL: 1 ในภาษามาตรฐานที่ใช้เขียนโปรแกรม เพื่อจัดการฐานข้อมูลที่ ‘คุณ’ ต้องรู้!!!
9.9 Flash Sales 9 Courses!
Upcoming Training Classes in Sep – Nov 2022 with NTC
⭐ Dream by WOMBO: สุดยอดแอปชั้นนำระดับโลกเพื่อสร้างสรรค์ภาพศิลปะด้วย AI ที่น่าสนใจ!⭐
TinyWow เครื่องมือแปลงไฟล์แบบครบจบในเว็บไซต์เดียว!  สะดวกขนาดนี้ … ต้องลองใช้งานกันดูบ้างแล้ว
𝗡𝗧𝗖 𝗢𝗽𝗲𝗻-𝗧𝗲𝗰𝗵 𝗘𝗣𝟲 : Pegasus Spyware การโจรกรรมข้อมูลสู่การเป็นอาวุธระดับสงคราม

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


177/1, ถนนสุรวงค์
Bangkok
10500

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

Business Services อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
RGBs RGBs
Bangkok

3D Architectural Visualization

Adelphi Grande Bangkok Adelphi Grande Bangkok
16 Soi Sukhumvit 41, Sukhumvit Road
Bangkok, 10110

Adelphi Grande Sukhumvit Bangkok, Serviced Apartment located on Sukhumvit Soi 41,near Phrom Phong BTS

The Monk Studios The Monk Studios
50/1 Pattanakarn 17 Suan Luang Bangkok Thailand
Bangkok, 10250

Animation and VFX studios based in Bangkok, Thailand.

1-TO-ALL 1-TO-ALL
1-To-All Co. , LTD. 359, 361, 363 Pracha Uthit Road, Khwaeng Huai Khwang
Bangkok, 10310

THAILAND NO. 1 Hybrid Working, Workplace Transformation, Future of Learning < Call Center 1605 >

Tropicalife Thailand Tropicalife Thailand
Bangkok, 10900

Visit us online store http://www.buytropicalife.com

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 5-7 Soi Sukhumvit 29
Bangkok, 10110

ส.ส.ท เผยแพร่วิทยาการ สร้างฐานเศรษฐก

The Westin Grande Sukhumvit, Bangkok The Westin Grande Sukhumvit, Bangkok
259 Sukhumvit Road
Bangkok, 10110

The Westin Grande Sukhumvit, Bangkok is a 5-star hotel in downtown Bangkok, Thailand. Enjoy stylish high-in-the-sky hospitality at our Bangkok hotel.

KSC Internet & ICT Solutions KSC Internet & ICT Solutions
2/4 Chubb Tower, 10th Floor, Vibhavadee-Rangsit Road, Thungsonghong, Laksi
Bangkok, 10210

KSC, we provide integrated Internet & Business Solutions to complete your ever growing visions.

Corecell Technology Co,.Ltd Corecell Technology Co,.Ltd
4/48 Thonburi Plaza
Bangkok, 10600

Corecell Technology Co.,Ltd. is a game developer / publisher of all gamimg platform including PS3,PS

Pruksaville Pruksaville
1177 Phahonyothin Road, Khwaeng Samsen Nai, Khet Phaya Thai
Bangkok, 10400

พฤกษาวิลล์ “สไตล์ชีวิต...คิดรอบด้าน” www.pruksa.com/pruksaville หรือโทร 1739

ICC International PLC ICC International PLC
530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพฯ
Bangkok, 10120

บริษัทจัดจำหน่ายสินค้า แฟชั่น กว่า 200 แบรนด์ชั้นนำ

สำนักงานบัญชี เอซี กรุ๊ป โทร 081-826-1225 สำนักงานบัญชี เอซี กรุ๊ป โทร 081-826-1225
ถนน ประชาอุทิศ
Bangkok, 10140

www.ac1715.com สนใจปรึกษา ติดต่อ คุณ ธนนันท์ โ