TP_Kmutnb

TP_Kmutnb

ตำแหน่งใกล้เคียง มหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพั
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพั
5/10 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี, Saraburi
TOEIC PSU Hatyai
TOEIC PSU Hatyai
กองกิจการนักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2), Hat Yai
สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย, Chiang Rai
กศน.ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุ
กศน.ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุ
Kalasin 46220
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ว
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ว
Si Samrong 64120
ม.อ.ปัตตานีภิรมย์-PSUPattani Pirom
ม.อ.ปัตตานีภิรมย์-PSUPattani Pirom
203 ถนนปัตตานีภิรมย์ ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี, Pattani
Chulabhorn Graduate Institute
Chulabhorn Graduate Institute
906 ถ.กำแพงเพชร เขตหลักสี่
PA รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาล
PA รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาล
10600
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
1643/3 Phetchaburi Road, Makkasan, Ratchathewi
โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย
โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย
Amphoe Chum Phae 40130
ชุมนุมภูมิศาสตร์ สโมสรนิสิต
ชุมนุมภูมิศาสตร์ สโมสรนิสิต
10900
สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกและเท
สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกและเท
406 ถ.ธรรมนูญวิถี อ.หาดใหญ่, Hat Yai
Master of Home Economics Technology,RMUTT
Master of Home Economics Technology,RMUTT
Thanyaburi
ป.โท เภสัชกรรมคลินิก มหาวิทย
ป.โท เภสัชกรรมคลินิก มหาวิทย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Maha Sarakham
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ 1
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ 1
Buriram 31000

#คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

KM Faculty of Technical Education
KM Faculty of Technical Education
Faculty of Technical Education
ICT KMUTNB
ICT KMUTNB
Piboon Songkhram Road

ความคิดเห็น

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
ขอบคุณท่านอาจารย์ ดร.สมชาติ บุญศรี
ท่านมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
ปัจจุบันท่านอยู่ในตำแหน่ง
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
ได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ เทคนิคการวิเคราะห์งาน ในรายวิชา 020003203 การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา (Vocational Education Curriculum Development) ให้กับนักศึกษา สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TTP 3 TA)
#สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
#KMUTNB
#ครูช่างอุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ภาพบรรยากาศ การเรียนการสอนวิชา Teaching Practice I ของนักศึกษา TP 3RA TTP 2TA (สาขาวิศวกรรมกรรมการผลิตและอุตสาหการ) ในรูปแบบ New Normal เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเหมือนกับในปัจจุบันนี้

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนผู้ที่เป็นครูก็ต้องมีการปรับตัวในการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุดในสถานการณ์ที่มีข้อจำกัดหลาย ๆ อย่างแบบในเวลานี้

#ครูช่าง #TP_KMUTNB
#วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
#คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับสมัครแล้ว ปริญญาโท 1/2565 ภาคพิเศษ รอบเสาร์ อาทิตย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา มี 3 แขนงวิชา จัดการเรียการสอนที่
มจพ. กรุงเทพ
มจพ. วิทยาเขตระยอง
มจพ. วิทยเขตปราจีนบุรี
ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวพรปวีณ์ ศิริรุ่งเรืองกุล นายศุภชัย โพธิ์นรินทร์ และนางสาวพิจิตตราลิ้นทอง ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร สำหรับการประดิษฐ์ "เครื่องอัดขนมหมี่กรอบกึ่งอัตโนมัติ" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ ในการศึกษา

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ อาจารย์ ดร.กิติศักดิ์ ฉิมกลิ่น และ อาจารย์ปริญญา คุ้มมา

#ครูช่าง #TP_KMUTNB
#วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
#คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระวัฒน์ นันทวราวงศ์ ได้รับเชิญให้เป็น Speaker บรรยายในหัวข้อ “ทิศทางของอุตสาหกรรมพ่นเตลือบด้วยเปลวความร้อนในประเทศไทย(The direction of Thailand Thermal Spraying Industry)" ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

#TP_KMUTNB #ครูช่าง #ต้นแบบผลิตครูช่าง
#สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
#คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
❤️❤️ขอแสดงความยินดี ❤️❤️
กับอาจารย์วรวิช ปั้นจันทร์ แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ศิษย์เก่า สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ ผ่านการปรเมิน ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบการแข่งขันภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คณาจารย์ พี่ๆ น้องๆ สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ ขอเป็นกำลังใจ ให้ประสบความสำเร็จ ในการสอบ ภาค ค ต่อไป 💥💥🎇🎇🎇
#ครูช่าง
#ครูการผลิต
#ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
#kmutnb
สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
❤️❤️ขอแสดงความยินดี ❤️❤️
กับอาจารย์กมลภพ ชุมศรี แผนกเขียนแบบเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ศิษย์เก่า สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ ผ่านการปรเมิน ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบการแข่งขันภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คณาจารย์ พี่ๆ น้องๆ สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ ขอเป็นกำลังใจ ให้ประสบความสำเร็จ ในการสอบ ภาค ค ต่อไป 💥💥🎇🎇🎇
#ครูช่าง
#ครูการผลิต
#ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
#kmutnb
สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
❤️❤️ขอแสดงความยินดี ❤️❤️
กับอาจารย์ชัยพฤกษ์ ฉายกล้า
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ศิษย์เก่า สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ ผ่านการปรเมิน ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบการแข่งขันภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คณาจารย์ พี่ๆ น้องๆ สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ ขอเป็นกำลังใจ ให้ประสบความสำเร็จ ในการสอบ ภาค ค ต่อไป 💥💥🎇🎇🎇
#ครูช่าง
#ครูการผลิต
#ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
#kmutnb
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
💥💥ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธา อึ่งทอง
ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ใน

ตำแหน่ง รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนักศึกษา และ
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาและเทคนิคการสอน

ของภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
#ครูช่างอุตสาหกรรม
#ครูช่างพระนครเหนือ
#ครูการผลิต
#kmutnd
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธิปก เหมือนเมือง อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ #ได้รับคัดเลือกเป็นครูสอนดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2563 อีกหนึ่งต้นแบบสำหรับน้องๆที่กำลังศึกษาในวิชาชีพครู จะได้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ครูด้วยความทุ่มเท จนเป็นที่ยอมรับและได้เชิดชูเกียรติ
#ขอแสดงความยินดี
#ต้นแบบครูช่าง
#วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
#ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
#มจพ #kmutnb
โครงการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพครู ช่างอุตสากหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอตสาหการ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
📍📍📍 พบกัน วันเสาร์ที่ 13 พฤษจิกายน 2564 เวลา 08:00-16:00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (google meet)
🧑🏻‍🏫🧑🏻‍🏫🧑🏻‍🏫 วิทยากรจะมอบประสบการณ์ที่หาอ่านไม่ได้ อุดมการณ์ครูด้วยความเต็มเปี่ยม
โครงการนี้เป็น หนึ่งกิจกรรมตามมาตรฐานวิชาชีพครู ตามที่มาตรฐานคุรุสภากำหนด
#วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
#ครูช่างอุตสาหกรรม
#มจพ #ครูช่างการผลิต
#ต้นแบบครูช่าง
ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สมภพ ตลับแก้ว ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นระยะเวลา 18 เดือน

ในหัวข้อ การพัฒนาระบบ RAM และ Data Digitalization เพื่อพัฒนาระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์โรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำ (The Development of RAM and Data Digitalization for Steam Turbine Maintenance Improvement)

หัวข้อวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับความเชียวชาญของอาจารย์ที่สอนและทำงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมการซ่อมบำรุงมาโดยตลอด ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักศึกษา TP และ TTP ที่จะเรียนกับอาจารย์ที่มีความรู้และความเชียวชาญเฉพาะทาง

#ครูช่าง #TP_KMUTNB
#วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
#คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

เปิดเหมือนปกติ

Photos from TP_Kmutnb's post 21/04/2022

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
ขอบคุณท่านอาจารย์ ดร.สมชาติ บุญศรี
ท่านมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
ปัจจุบันท่านอยู่ในตำแหน่ง
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
ได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ เทคนิคการวิเคราะห์งาน ในรายวิชา 020003203 การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา (Vocational Education Curriculum Development) ให้กับนักศึกษา สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TTP 3 TA)
#สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ

#ครูช่างอุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

31/03/2022

มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
🟠โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสําหรับผู้เรียนดี
🔶 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
🔶 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
✅ รายละเอียดการรับสมัคร https://www.admission.kmutnb.ac.th/apply/project_tabs/839
🔴 สมัครเรียน https://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ApplyStart?ReturnUrl=%2f

Photos from TP_Kmutnb's post 31/03/2022

ภาพบรรยากาศ การเรียนการสอนวิชา Teaching Practice I ของนักศึกษา TP 3RA TTP 2TA (สาขาวิศวกรรมกรรมการผลิตและอุตสาหการ) ในรูปแบบ New Normal เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเหมือนกับในปัจจุบันนี้

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนผู้ที่เป็นครูก็ต้องมีการปรับตัวในการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุดในสถานการณ์ที่มีข้อจำกัดหลาย ๆ อย่างแบบในเวลานี้

#ครูช่าง
#วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
#คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

16/03/2022

เปิดรับสมัครแล้ว ปริญญาโท 1/2565 ภาคพิเศษ รอบเสาร์ อาทิตย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา มี 3 แขนงวิชา จัดการเรียการสอนที่
มจพ. กรุงเทพ
มจพ. วิทยาเขตระยอง
มจพ. วิทยเขตปราจีนบุรี

11/03/2022

ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวพรปวีณ์ ศิริรุ่งเรืองกุล นายศุภชัย โพธิ์นรินทร์ และนางสาวพิจิตตราลิ้นทอง ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร สำหรับการประดิษฐ์ "เครื่องอัดขนมหมี่กรอบกึ่งอัตโนมัติ" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ ในการศึกษา

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ อาจารย์ ดร.กิติศักดิ์ ฉิมกลิ่น และ อาจารย์ปริญญา คุ้มมา

#ครูช่าง
#วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
#คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Photos from TP_Kmutnb's post 11/03/2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระวัฒน์ นันทวราวงศ์ ได้รับเชิญให้เป็น Speaker บรรยายในหัวข้อ “ทิศทางของอุตสาหกรรมพ่นเตลือบด้วยเปลวความร้อนในประเทศไทย(The direction of Thailand Thermal Spraying Industry)" ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

#ครูช่าง #ต้นแบบผลิตครูช่าง
#สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
#คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

23/02/2022

Link ขึ้นทะเบียนบัณฑิต: http://ceremony.kmutnb.ac.th/Login
Link งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร: http://acdserv.kmutnb.ac.th/graduationCeremony/index.php
Link สอบถามข้อมูล (เข้าได้ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 16.00 น. โดยไม่ต้องใส่รหัส): https://line.me/ti/g2/b7M0fye5UcozU7-OBLR3Rt33BJnaqrUHJoEvMA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

17/02/2022

🟠 ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า มจพ. ร่วมรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ผู้ซึ่งก่อตั้งมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ "63 ปี มจพ. ยืนหยัด นวัตกรรมพัฒนา สร้างคุณค่าสังคมไทย"
🌹ร่วมรำลึกออนไลน์ได้ที่ https://together.kmutnb.ac.th/

Photos from TP_Kmutnb's post 15/02/2022

สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
❤️❤️ขอแสดงความยินดี ❤️❤️
กับอาจารย์วรวิช ปั้นจันทร์ แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ศิษย์เก่า สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ ผ่านการปรเมิน ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบการแข่งขันภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คณาจารย์ พี่ๆ น้องๆ สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ ขอเป็นกำลังใจ ให้ประสบความสำเร็จ ในการสอบ ภาค ค ต่อไป 💥💥🎇🎇🎇
#ครูช่าง
#ครูการผลิต
#ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

Photos from TP_Kmutnb's post 15/02/2022

สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
❤️❤️ขอแสดงความยินดี ❤️❤️
กับอาจารย์กมลภพ ชุมศรี แผนกเขียนแบบเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ศิษย์เก่า สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ ผ่านการปรเมิน ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบการแข่งขันภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คณาจารย์ พี่ๆ น้องๆ สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ ขอเป็นกำลังใจ ให้ประสบความสำเร็จ ในการสอบ ภาค ค ต่อไป 💥💥🎇🎇🎇
#ครูช่าง
#ครูการผลิต
#ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

Photos from TP_Kmutnb's post 15/02/2022

สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
❤️❤️ขอแสดงความยินดี ❤️❤️
กับอาจารย์ชัยพฤกษ์ ฉายกล้า
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ศิษย์เก่า สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ ผ่านการปรเมิน ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบการแข่งขันภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คณาจารย์ พี่ๆ น้องๆ สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ ขอเป็นกำลังใจ ให้ประสบความสำเร็จ ในการสอบ ภาค ค ต่อไป 💥💥🎇🎇🎇
#ครูช่าง
#ครูการผลิต
#ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

27/01/2022

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
💥💥ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธา อึ่งทอง
ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ใน

ตำแหน่ง รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนักศึกษา และ
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาและเทคนิคการสอน

ของภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
#ครูช่างอุตสาหกรรม
#ครูช่างพระนครเหนือ
#ครูการผลิต

27/01/2022

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
💥💥ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.น่านน้ำ บัวคล้าย ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ใน ตำแหน่ง “หัวหน้าสาขาวิชาบัณฑิตศึกษา”
ของภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
#ครูช่างอุตสาหกรรม
#ครูช่างพระนครเหนือ
#ครูการผลิต

16/12/2021

📢ประชาสัมพันธ์
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

👉โครงการรับนักศึกษารอบที่ 2 TCAS 2
📗 หลักสูตร 4 ปี
รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
📒หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี
รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

📌รายละเอียดโครงการสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.fte.kmutnb.ac.th

🗓เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2665
👉สมัครเข้าศึกษา ผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th

Photos from TP_Kmutnb's post 19/11/2021

ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์กิติศักดิ์ ฉิมกลิ่น ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ TP สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

ในโอกาสสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก วศ.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (D.Eng. in Mechanical Engineering) จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

#ขอแสดงความยินดี
#ต้นแบบครูช่าง
#วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
#ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
#มจพ

Photos from TP_Kmutnb's post 17/11/2021

ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ณัฐคมน์ ลีละสุนทเลิศ (P.ก๊อต) เป็นศิษย์เก่าของสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ TP รุ่นที่ 8 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นพนักงานราชาการ #ตำแหน่งครู สังกัดแผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างกับรุ่นน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน

#ขอแสดงความยินดี
#ต้นแบบครูช่าง
#วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
#ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
#มจพ

13/11/2021

โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพครู ช่างอุตสาหกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพครู ช่างอุตสาหกรรม วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์
วันเสาร์, 13 พฤศจิกายน

04/11/2021
Photos from TP_Kmutnb's post 20/10/2021

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธิปก เหมือนเมือง อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ #ได้รับคัดเลือกเป็นครูสอนดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2563 อีกหนึ่งต้นแบบสำหรับน้องๆที่กำลังศึกษาในวิชาชีพครู จะได้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ครูด้วยความทุ่มเท จนเป็นที่ยอมรับและได้เชิดชูเกียรติ
#ขอแสดงความยินดี
#ต้นแบบครูช่าง
#วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
#ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
#มจพ

18/10/2021

โครงการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพครู ช่างอุตสากหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอตสาหการ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
📍📍📍 พบกัน วันเสาร์ที่ 13 พฤษจิกายน 2564 เวลา 08:00-16:00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (google meet)
🧑🏻‍🏫🧑🏻‍🏫🧑🏻‍🏫 วิทยากรจะมอบประสบการณ์ที่หาอ่านไม่ได้ อุดมการณ์ครูด้วยความเต็มเปี่ยม
โครงการนี้เป็น หนึ่งกิจกรรมตามมาตรฐานวิชาชีพครู ตามที่มาตรฐานคุรุสภากำหนด
#วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
#ครูช่างอุตสาหกรรม
#มจพ #ครูช่างการผลิต
#ต้นแบบครูช่าง

Photos from TP_Kmutnb's post 16/10/2021

ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สมภพ ตลับแก้ว ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นระยะเวลา 18 เดือน

ในหัวข้อ การพัฒนาระบบ RAM และ Data Digitalization เพื่อพัฒนาระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์โรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำ (The Development of RAM and Data Digitalization for Steam Turbine Maintenance Improvement)

หัวข้อวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับความเชียวชาญของอาจารย์ที่สอนและทำงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมการซ่อมบำรุงมาโดยตลอด ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักศึกษา TP และ TTP ที่จะเรียนกับอาจารย์ที่มีความรู้และความเชียวชาญเฉพาะทาง

#ครูช่าง
#วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
#คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

| รับสมัครนักศึกษา 28/09/2021

| รับสมัครนักศึกษา

📢ประชาสัมพันธ์

📝คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

👉โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี รอบที่ 1 Portfolio
📗 หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี
รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
📒หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี
รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

📌รายละเอียดโครงการสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.fte.kmutnb.ac.th

🗓เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2564
👉สมัครเข้าศึกษา ผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th

| รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Photos from TP_Kmutnb's post 14/09/2021

ภาพบรรยากาศการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (4ปี) ครั้งที่ 1/2564
เพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการต่าง ๆ เกี่ยวกับนักศึกษา อาทิ เช่น การเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และลดความเครียดของนักศึกษาในสถานการณ์ไวรัส Covid-19 ในวันที่ 5 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

#ครูช่าง
#วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
#คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Photos from King Mongkut's University of Technology North Bangkok's post 08/09/2021

Photos from King Mongkut's University of Technology North Bangkok's post

Timeline Photos 03/09/2021

Timeline Photos

02/09/2021

อาทิตย์หน้าสอบ
กลางภาคเรียนแล้ว
ขอ 3 คำ ^^

Photos from TP_Kmutnb's post 09/08/2021

ข่าวสารถึงศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน TP คุรุสภาได้รับรองหลักสูตร TP เรียบร้อยแล้ว

จากระบบ KSP Bundit ของคุรุสภาได้รายงานผลการประเมินหลักสูตรและได้รับรองหลักสูตร ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ TP (4ปี) 2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

ซึ่งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรปัจจุบันนี้จะสามารถสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพครู (ใบ กค.) จากทางคุรุสภา

#ครูช่าง #ต้นแบบผลิตครูช่าง
#ครูสี่ปีได้ใบประกอบวิชาชีพ
#สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
#คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

06/08/2021

ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ค่าบำรุงการศึกษาแบบออนไลน์
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : กองคลัง โทร 02-587-4343 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น.)

Photos from King Mongkut's University of Technology North Bangkok's post 27/07/2021

Photos from King Mongkut's University of Technology North Bangkok's post

Photos from TP_Kmutnb's post 17/07/2021

ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวดวงพร ชิณบุตร (P’ แบม) นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการชั้นปีที่ 4 (TP 4 RA) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ในโอกาสที่ผลงาน Project ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Jounal of Education, Silpakorn University)

มีชื่อเรื่อง "การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง แผนภาพสมดุลของเหล็ก-คาร์บอน สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ" โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ.ดร.เมธา อึ่งทอง และ อ.ดร.น่านน้ำ บัวคล้าย

ซึ่งเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆ ได้รู้ว่าผลงาน Project ในการเรียนระดับปริญญาตรีที่มีระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องและชัดเจนก็สามารถตีพิมพ์ในวรสารได้เช่นกัน

#ปริญญาตรีตีพิมพ์บทความวิจัย
#ครูช่าง
#วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
#คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

14/07/2021

ภาพอาจารย์ธิปก เหมือนเมือง (P.เจมส์ TP11) ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ TP คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

ซึ่งกำลังสอนออนไลน์นักเรียน ปวช. แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน ด้วยความทุ่มเทในการสอนให้ลูกศิษย์ได้ความรู้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด Covid 19 ในกรุงเทพ ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูที่สูง เป็นแบบอย่างที่ดีให้รุ่นน้องๆ ที่กำลังเป็นครูในอนาคต

ขอบคุณภาพจาก Cr.Thipok Muanmuang

#ครูช่าง #ต้นแบบผลิตครูช่าง
#สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
#คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Photos from TGGS - Thai German Graduate School of Engineering's post 13/07/2021

Photos from TGGS - Thai German Graduate School of Engineering's post

Photos from กองกิจการนักศึกษา มจพ.'s post 11/07/2021

Photos from กองกิจการนักศึกษา มจพ.'s post

Photos from King Mongkut's University of Technology North Bangkok's post 11/07/2021

ประกาศฉบับล่าสุด มจพ. จัดการเรียนการสอนสำหรับภาคเรียน 1/2564 ซึ่งเปิดเทอม 12 กรกฎาคม จะเป็นรูปแบบออนไลน์ยาวจนถึง 31 สิงหาคม นะครับ

Photos from TP_Kmutnb's post 08/07/2021

ภาพบรรยาการของการฝึกปฏิบัติการสอนในวันแรก ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการชั้นปีสุดท้าย(TP4RA และTTP3TA) ในปีการศึกษา 2564 กับนักศึกษาระดับ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ในรูปแบบออนไลน์

โดยการฝึกสอนครั้งนี้นักศึกษาต้องเตรียมการสอนโดยผ่านการควบคุมจากอาจารย์นิเทศอย่างเข้มข้นเพื่อให้การสอนออกมาดีที่สุดสำหรับนักศึกษา
และขอขอบคุณทางอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ที่คอยดูแลนักศึกษาและคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

#ครูช่าง #ต้นแบบผลิตครูช่าง
#สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
#คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพครู ช่างอุตสาหกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
เชิญชวนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมปฐมนิเทศ

ที่อยู่


Bangkok
10800

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

Bangkok มหาวิทยาลัยอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Kasetsart University Kasetsart University
50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak
Bangkok, 10900

Official Page of Kasetsart University -- งดฝากร้านและโฆษณา

aims aims
3rd Floor, Bangkok Bank Building (Siam Square) Rama I Rd. Pathumwan
Bangkok, 10330

สถาบันติวหลักสูตรนานาชาติ เช่น GED, SAT, IELTS, IGCSE, A-LEVEL พร้อมบริการ Consult โดยผู้เชี่ยวชาญ

Chanapatana International Design Institute Chanapatana International Design Institute
44 Soi Punnawithi 20 Sukhumvit 101
Bangkok, 10260

CIDI Chanapatana offers 2 Italian-curriculum diploma programs: Fashion Design and Interior & Product Design.

Master of Management (MM), Chulalongkorn University Master of Management (MM), Chulalongkorn University
Master Of Management, Chulalongkorn University, Phyathai Road
Bangkok, 10330

Welcome to MMCHULA

AIT School of Management AIT School of Management
AIT School Of Management, Column Tower (15th Fl), Sukhumvit Soi 16
Bangkok, 10110

Official page of School of Management, AIT- Thailand !

Chandrakasem Rajabhat University Chandrakasem Rajabhat University
39/1 Ratchadaphisek Road
Bangkok, 10900

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โทร 0 2942 5800, 0 2942 6800 โทรสาร 0 2541 7113

NIDA Business School NIDA Business School
148 ม.3 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
Bangkok, 10240

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ MBA NIDA l NIDA Business School l AACSB

KMUTT KMUTT
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
Bangkok, 10140

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

Valaya Alongkorn Rajabhat U. (Bangkok) Valaya Alongkorn Rajabhat U. (Bangkok)
153 Petchburi Rd. ,Thung Phayathai
Bangkok, 13180

Welcome To Valaya Alongkorn Rajabhat University Bangkok Center.

CRU:Chandrakasem Rajabhat University Community CRU:Chandrakasem Rajabhat University Community
ถนน รัชดาภิเษก
Bangkok, 10900

สวัสดีครับทุกท่านที่มาเยือนหน้า Facebook ของชาวจันทรเกษม ทุกท่าน ส่งข่าวสารถึงกันและกัน

BBA Thammasat University | Bangkok Thailand BBA Thammasat University | Bangkok Thailand
Thammasat Business School, 2 Prachan Rd.
Bangkok, 10200

BBA Thammasat was established in 1992 with the objective of creating a program in undergraduate business education that is responsive to a world of fast-pace technology and a more global-oriented business world.

CEO MBA UTCC CEO MBA UTCC
ดินแดง
Bangkok, 10400

สำหรับทุกรุ่นครับ