MEDIA POINT GROUP

MEDIA POINT GROUP

คุณอาจจะชอบ

Finny
Finny
Art mang long - graphic design
Art mang long - graphic design

Public Relation Production House Presentation Advertising Agency&Consultant Event and Research and De

25/08/2023

📣ตื่นตาตื่นใจ…
กับงานวัฒนธรรมสุด
ยิ่งใหญ่แห่งปี

อลังการ แสงไฟแห่งศรัทธา ‼️

ตระการตา ขบวนแห่โคม
ประทีป ของชาวสัตหีบ

ในงาน “แห่โคม ชมพระฉาย
สืบสานศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า
เขาชีจรรย์” ครั้งที่ 9

พร้อมร่วมสักการะบูชาพระบรม
สารีริกธาตุ และชมโขนกลางแปลง
สุดยิ่งใหญ่อลังการ

8 ถึง 9 กันยายน นี้
ณ ลานหน้าพระพุทธรูปแกะสลักหน้า
ผาเขาชีจรรย์ อำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี

ร่วมสืบสานศรัทธา
โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี

#งานแห่โคม #เขาชีจรรย์
#สัตหีบ
#จังหวัดชลบุรี
#ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี

24/08/2023

ทีมงานคุณภาพ คือ หัวใจความสำเร็จ
Teamwork is The Key of Success.❤️

จบลงไปอย่างสวยงาม
กับงาน OTOP ศิลปาชีพ 2566
ยอดขายกว่า 710 ล้านบาท
ต้องขอขอบคุณ ทุกคน ทุกหน่วยงาน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ขอขอบคุณลูกค้า 🙏
กรมการพัฒนาชุมชน
ที่ให้โอกาส MEDIA POINT GROUP
ได้เข้ามาทำงานสุดยิ่งใหญ่ นี้

ขอขอบคุณ Suppliers ทุกราย
ที่ช่วยกันทำงาน อย่างเต็มที่
ขอบคุณผู้ประกอบการ OTOP ทุกคน

สุดท้ายที่สำคัญ คือ ขอบคุณน้อง ๆ
MEDIA POINT GROUP ทุกคน
ที่ได้ทุ่มเท อดหลับอดนอน
ช่วยกันทำงานสุดยิ่งใหญ่ นี้
จนงานประสบความสำเร็จ
อย่างสวยงาม ค่ะ
🙏🙏👍👍🌹🌹❤️

#กรมการพัฒนาชุมชน
#ศิลปาชีพประทีปไทย

Photos from MEDIA POINT GROUP's post 23/08/2023

📌📌 สทน. จับมือ มทส. และ มรภ.นครราชสีมา ติวเข้ม “อาหารฉายรังสี”
เสริมแกร่งผู้ประกอบการ สู่การเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นอีสาน

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)หรือ สทน. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มรภ.นครราชสีมา) ติวเข้ม !! ยกระดับอาหารอีสาน ให้ผู้ประกอบการอาหารพื้นถิ่น จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้และสร้างความมั่นใจเรื่องการฉายรังสีในอาหาร เพื่อสร้างโอกาส เพิ่มมูลค่าธุรกิจ

เมื่อวันที่ 22 ส.ค.66 ที่ผ่าน พลเรือตรี วัชระ การุณยวนิช รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “พัฒนาอาหารพื้นถิ่น สู่มาตรฐานสากล เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน ด้วยเทคโนโลยีฉายรังสี” ภายใต้กิจกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่น ด้วยการฉายรังสีอาหาร ปี 2566 โดยมี ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคโนธานี ฝ่ายสำนักงานบริการวิชาการปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธีรา เข็มทอง รองอธิการบดีฝ่ายแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพการศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการการวิจัยและนวัตกรรม พร้อมผู้ประกอบการอาหารพื้นถิ่นกว่า 40 คน ร่วมงานด้วย ณ ห้อง SUT Co-Working Space อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ “อาหารพื้นถิ่น” เข้าถึงการฉายรังสีด้วยการนำผลิตภัณฑ์มาทดลองฉายรังสีและตรวจวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดการเข้าใจถึงประโยชน์ของการฉายรังสี สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารฉายรังสี ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่ม ชมรม สมาคมและสถาบันการศึกษา ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การเพิ่มมูลค่าอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสี” โดย วิทยากรจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และหัวข้อ "การจัดเตรียมสถานที่ผลิตเพื่อขึ้นทะเบียน อย. และการขอรับรองมาตรฐานในเบื้องต้น” โดย วิทยากรจาก หน่วยบ่มเพาะธุรกิจและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นการอบรมให้ความรู้แล้ว พลเรือตรี วัชระ การุณยวนิช รองผอ.สทน. ยังได้เดินทางลงพื้นที่ไปยังสถานที่ผลิต “น่ำตั๊บ” หนึ่งในผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นของ จ.นครราชสีมา ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย

จัดโดย
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Organized by Media point Group

#อาหารพื้นถิ่น
#เทคโนโลยีฉายรังสีอาหาร
#สทน #นิวเคลียร์ #ภาคอีสาน
#มทส #มรภนครราชสีมา

22/08/2023

Live กิจกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสี (อบรมเชิงลึก ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ประกวด Product Champion)

“พัฒนาอาหารพื้นถิ่น สู่มาตรฐานสากล เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน ด้วยเทคโนโลยีฉายรังสี”

วันที่ 22 สิงหาคม 2566
ณ ห้อง SUT Co-Working Space
อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จัดโดย
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Photos from MEDIA POINT GROUP's post 12/08/2023

นักข่าวทุกสำนัก ต่างขานรับ
ศิลปาชีพประทีปไทย
OTOP หลอมดวงใจ ด้วยพระบารมี

งานที่ช่วยสนับสนุนชุมชน
งานที่ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการ
งานที่ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
งานที่มีพร้อมครบ จบในที่เดียว
ของกิน ของใช้ เสื้อผ้า ของที่ระลึก
อาหาร สมุนไพร ชวนชิม ศิลปิน ดารา

งานผ้ายิ่งใหญ่แห่งปีที่มีครบครัน
ปีนี้ 2566 มีอแมนด้า กับหนุมาน
มารอเจอขาช้อปด้วยค่ะ.

12-20 สค. 66
ชาเลนเจอร์ 1-3
อิมแพค เมืองทองธานี

#กรมการพัฒนาชุมชน
#ศิลปาชีพ
#ศิลปาชีพประทีปไทย

11/08/2023

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามิ่งมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ "

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน
บริษัท มีเดียพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด

11/08/2023

รัก OTOP อย่าลืมมาช้อป
กับหนุมาน ❤️

ศิลปาชีพ ประทีปไทย
OTOP หลอมดวงใจ ด้วยพระบารมี
12-20 สค. 66
ชาเลนเจอร์ 1-3
อิมแพค เมืองทองธานี

#กรมการพัฒนาชุมชน
#ศิลปาชีพ
#ศิลปาชีพประทีปไทย

09/08/2023

14 สค.นี้
อแมนด้า นัด หนุมาน
มาเจอกันที่งาน
ศิลปาชีพ ประทีปไทย
OTOP หลอมดวงใจ ด้วยพระบารมี

12-20 สค. 66
ชาเลนเจอร์ 1-3
อิมแพค เมืองทองธานี

#กรมการพัฒนาชุมชน
#ศิลปาชีพ
#ศิลปาชีพประทีปไทย

#ผ้าทอไทย #ผ้าไหม #ผ้าบาติก

09/08/2023

สาวกผ้า… อย่าพลาด ‼️
มีผ้าสวยงาม ผ้าล้ำค่า ผ้าทันสมัย
ให้ได้เลือกกว่า 300,000 ผืน

ในงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย
OTOP หลอมดวงใจ ด้วยพระบารมี”
12-20 สค. 66
ชาเลนเจอร์ 1-3
อิมแพค เมืองทองธานี

#กรมการพัฒนาชุมชน
#ศิลปาชีพ
#ศิลปาชีพประทีปไทย

#ผ้าทอไทย #ผ้าไทย #ผ้าไหม #ผ้าบาติก

08/08/2023

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายทรงศักดิ์ ทองศรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายนริศ ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะรัฐมนตรี

เยี่ยมชมสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP จากผู้ประกอบการ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน "ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจ ด้วยพระบารมี"
ปี 2566

ภายใต้แนวคิด "ผ้าทอไทย สายใยแห่งพระเมตตา สร้างอาชีพปวงประชา อย่างยั่งยืน" โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
และ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เข้าร่วมด้วย

ศิลปาชีพ ประทีปไทย
OTOP หลอมดวงใจ ด้วยพระบารมี
12-20 สค. 66
ชาเลนเจอร์ 1-3
อิมแพค เมืองทองธานี

#กรมการพัฒนาชุมชน
#ศิลปาชีพ
#ศิลปาชีพประทีปไทย


ทำเนียบรัฐบาล
8 สค.66

07/08/2023

พบกับงานผ้าไทย สุดยิ่งใหญ่แห่งปี
“ศิลปาชีพ ประทีปไทย
OTOP หลอมดวงใจ ด้วยพระบารมี”

12-20 สค. 66
ชาเลนเจอร์ 1-3
อิมแพค เมืองทองธานี

#กรมการพัฒนาชุมชน
#ศิลปาชีพ
#ศิลปาชีพประทีปไทย

04/08/2023

สายผ้าไทย… ไม่ควรพลาด
กับงานผ้าไทย ยิ่งใหญ่แห่งปี ‼️

ศิลปาชีพ ประทีปไทย
OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี
12-20 สค. 66
ชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี

#กรมการพัฒนาชุมชน
#ศิลปาชีพ
#ศิลปาชีพประทีปไทย

Photos from MEDIA POINT GROUP's post 31/07/2023

ภาพบรรยากาศ
(วันสุดท้าย)ของกิจกรรมทดสอบตลาด (ออฟไลน์)
โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP
กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D)
ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามคลัสเตอร์

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D)
ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย

วันที่ 27-31 กรกฏาคม 2566
ณ ลานกิจกรรม ชั้น G
ศูนย์การค้า เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

จัดโดย
กรมการพัฒนาชุมชน

Organize by MEDIA POINT GROUP

#กรมการพัฒนาชุมชน
#ผ้าไทย

Photos from MEDIA POINT GROUP's post 15/07/2023

คปภ.บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนการพัฒนาเด็กโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงาน คปภ.และทีมสื่อมวลชน ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค อาหารสัตว์ อุปกรณ์ทำความสะอาด เมล็ดพันธุ์ผัก พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา

เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กๆ ที่อยู่ในความดูแลของโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายกานต์ ธงไชย เป็นตัวแทนของโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก กล่าวต้อนรับ และรับมอบทุนการศึกษา พร้อมตัวแทนของเด็กๆ กล่าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากคปภ.ทุกท่านที่เมตตาต่อเด็กในครั้งนี้

#คปภ
#โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก
#มอบของ

Photos from MEDIA POINT GROUP's post 12/06/2023

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เรื่องการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและการใช้ประโยชน์และกิจกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสี ปี 2566

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 ชั้น 3 อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Organized By Medaipoint Group

#สทน
#สสว
#มรภ
#มทส

12/06/2023

กิจกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสี
“พัฒนาอาหารพื้นถิ่น สู่มาตรฐานสากล เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน ด้วยเทคโนโลยีฉายรังสี”

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2
ชั้น 3 อาคารยุพราชเบญจมงคล
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

จัดโดย
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

12/06/2023

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

“เรื่อง การบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย
พัฒนานวัตกรรมและการใช้ประโยชน์”

และ กิจกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสี
“พัฒนาอาหารพื้นถิ่น สู่มาตรฐานสากล เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน ด้วยเทคโนโลยีฉายรังสี”

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2
ชั้น 3 อาคารยุพราชเบญจมงคล
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

จัดโดย
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

07/06/2023

🔥 ประกาศจากทางบริษัท มีเดียพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด
ขณะนี้มีมิจฉาชีพได้นำชื่อบริษัทฯแอบอ้าง ชักชวนให้ไปลงทุน และหลอกให้โอนเงินเพื่อเข้ากลุ่มทำธุรกิจ ขณะนี้มีผู้เสียหายจำนวนมาก โทรเข้ามาสอบถามเรื่องจำนวนเงินที่ลงทุนไป และจะได้คืนอย่างไร
ทางบริษัทฯ ขอย้ำว่าบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจลงทุนใดๆทั้งสิ้น และไม่มีนโยบายในการโอนเงินเพื่อลงทุนแต่อย่างใด และตอนนี้ทางบริษัทฯได้ดำเนินการแจ้งความไว้เพื่อเป็นหลักฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงแจ้งเตือนทุกท่านเพื่อทราบอีกครั้ง

07/06/2023

บริษัท มีเดียพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด
ถูกมิจฉาชีพแอบอ้างนำชื่อ บริษัทหลอกให้โอนเงิน
ห้ามโอนเงินเด็ดขาด !! ทุกกรณี

07/06/2023

ประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองใคร ?

อย่าทิ้งเงินก้อนโต…!!!!
รู้มั้ยว่าการคุ้มครอง จากประกันภัย “พ.ร.บ.”
สามารถเบิกได้เยอะมาก

หากคุณประสบอุบัติเหตุจากรถ
คุณจะได้รับการคุ้มครองดูแล
จากประกันภัย พ.ร.บ. หรือไม่
อยากรู้ แค่ดูคลิปนี้!!

#สายด่วน1186

07/06/2023

ประกันภัย พ.ร.บ. ทำไมต้องทำ !!

จ่ายทุกปีไม่เคยจะรู้! มาดูกันชัดๆ
ประกันภัยรถ ภาคบังคับ
หรือประกันภัย พ.ร.บ.
ช่วยอะไรเราได้บ้าง
เมื่อเกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิด
ไม่อยากพลาดสิทธิ์ คลิปนี้มีคำตอบ

#สายด่วน1186

07/06/2023

โดนรถชน ต้องทำอย่างไร
ประกันภัย พ.ร.บ. ช่วยอะไรเราได้บ้าง

หลายคนอาจเคยสงสัย
เราทำประกันภัย พ.ร.บ.ไปทำไม
ทำแล้วได้ใช้จริงๆ หรือคุ้มครองอะไรได้บ้าง

งั้น..มารู้จักประโยชน์ที่แท้จริง
ของประกันภัย พ.ร.บ.กันให้มากขึ้น ในคลิปนี้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1186

#พรบ
#คปภ
#ประกันรถ
#ค่ารักษาพยาบาล

07/06/2023

โดนรถชน ต้องทำอย่างไร
ประกันภัย พ.ร.บ. ช่วยอะไรเราได้บ้าง

หลายคนอาจเคยสงสัย
เราทำประกันภัย พ.ร.บ.ไปทำไม
ทำแล้วได้ใช้จริงๆ หรือคุ้มครองอะไรได้บ้าง

งั้น..มารู้จักประโยชน์ที่แท้จริง
ของประกันภัย พ.ร.บ.กันให้มากขึ้น ในคลิปนี้

Photos from MEDIA POINT GROUP's post 23/05/2023

📌📌เผยโฉม!! สุดยอดอาหารพื้นถิ่นภาคเหนือ Product Champion
สทน.พร้อมลุยต่อพื้นที่อีสาน สร้างการรับรู้เทคโนโลยีฉายรังสี สู่ชุมชน

📌สทน. ประกาศผลพร้อมมอบรางวัล “Product Champion” ในพื้นที่ภาคเหนือ สตรอเบอรี่อบแห้ง จาก ฮานาดะออแกนิคฟาร์ม จ.เชียงใหม่ ควงคู่ แป้งกล้วยไข่ จ.กำแพงเพชร คว้ารางวัลชนะเลิศ !! พร้อมเตรียมทีมนักวิจัยลงพื้นที่ต่อที่อีสาน เพื่อสร้างการรับรู้ประโยชน์จากการฉายรังสีในอาหาร เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นต่อไป
รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. เปิดเผยว่า หลังจากที่ สทน. ได้เปิดรับสมัครผลิตภัณฑ์“อาหารพื้นถิ่น” ในพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมประกวดโครงการ “Product Champion” ขณะนี้ ได้สรุปผลตัดสินทั้ง 3 จุดดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยจุดดำเนินการที่ 1 มรภ.เชียงราย รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศ ไม่มีผลิตภัณฑ์ใดถึงเกณฑ์ที่ได้รับรางวัล ส่วนรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ แยมสามสหายล้านนา จากห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านไม้หอม โฮม แอนด์ ฟาร์ม จ.เชียงราย และผลิตภัณฑ์ ข้าวเหนียวเขี้ยวงู จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรแปรรูปข้าวปลอดภัยแบบยั่งยืนแม่จัน จ.เชียงราย
จุดดำเนินการที่ 2 มรภ.เชียงใหม่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สตรอเบอรี่อบแห้ง จาก ฮานาดะออแกนิคฟาร์ม จ.เชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ น้ำพริกข่า จาก น้ำพริกข่า ยายบัวจันทร์ จ.เชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ลูกอมขิง Bigmatch จาก หจก.ธิติพูนผล จ.เชียงใหม่
จุดดำเนินการที่ 3 มรภ.กำแพงเพชร รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ แป้งกล้วยไข่ จาก คุณอัญชลีพร แสงเอี่ยม จ.กำแพงเพชร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ชาเกสรกล้วยไข่ ชาหัวปลีกล้วยไข่ จาก คุณสุกัญญา จันทะเกตุ จ.กำแพงเพชร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ น้ำพริกน้ำย้อยไข่เค็ม จาก คุณณัฐกานต์ พงษ์สุวรรณ จ.กำแพงเพชร
สำหรับผู้ชนะเลิศในแต่ละจุดดำเนินการจะได้รับเงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ 2 รวมถึงรางวัลชมเชย จะได้รับโล่และใบประกาศฯจาก สทน. โดยการประกวด “Product Champion” ภาคเหนือ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่พฤศจิกายน 2565 มีผู้สมัครและส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 131 ผลิตภัณฑ์ โดยมีเกณฑ์พิจารณาที่สำคัญ คือ เป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์ชุมชน และสามารถใช้รังสีในการยกระดับคุณภาพหรือมูลค่า เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ ทั้งนี้ สทน. ยังได้เตรียมนำเทคโนโลยีการฉายรังสี ไปถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการชุมชน “อาหารพื้นถิ่น” ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลำดับถัดไป

Organized By Mediapoint group

#สทน.

#มอบรางวัล

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริษัท โฆษณาและการตลาด ใน Bangkok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


222/132 วิภาวดีรังสิต 60 แยก 18, ตลาดบางเขน, หลักสี่, กรุงเทพมหานคร
Bangkok
10210

Bangkok บริษัท โฆษณาและการตลาดอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
CMYK Group: Design, Web, SEO, Print CMYK Group: Design, Web, SEO, Print
4, 6 Charoenkrung 36, Bangrak
Bangkok, 10500

http://cmyk.group - Graphic Design, SEO, Website Design & Development, Digital Marketing, Printing,

IR PLUS IR PLUS
Bangkok, 10310

IR Plus Service ผู้ให้บริการนักลงทุนสัมพันธ์ แบบ One Stop Service

Delight Solution Co. Ltd. Delight Solution Co. Ltd.
333 United Tower, 7th Fl, Unit 7/2, Soi Thonglor 17 , กรุงเทพมหานคร
Bangkok, 10110

Delight Solution is the combination of Creative, Designer, Marketing and Programmer which has been

Kith & Kin Communication and Consultant Co., Ltd. Kith & Kin Communication and Consultant Co., Ltd.
238/3 Soi Sai Namthip 2, Sukhumvit 22, Klongtoey
Bangkok, 10110

Fully-integrated communications and sustainability services consultancy

ZiZ Asia ZiZ Asia
Bangkok, 10220

A content creation agency & Bangkok event company, ZiZ Asia provides a mix of online & offline conte

JEH United JEH United
142-144 Sukhumvit 20, Klongtoey
Bangkok, 10110

Established by Jureeporn "Judee" Thaidumrong in 2005, JEH United is an multi-award winning advertisi

Power Plus Marketing Service Power Plus Marketing Service
14 Akkanee Building, Soi Ngamwongwan 2 Yaek 3
Bangkok, 11000

Power Plus Marketing Service Co.,Ltd. is Modern Marketing Solutions Provider in Thailand.

Maxwell Digital Media Maxwell Digital Media
Bangkok

Digital Marketing Services

KOS Design KOS Design
23/2 Baanchan Bldg, Soi 20 Thonglor
Bangkok, 10110

KOS Design is a results-driven website and creative design agency based in Bangkok. We always stand

TWF Agency TWF Agency
Bangkok, 10110

TWF Creative Conversion & Tech Agency is a full service marketing agency specialising in brand buildi

Ton Faii ไม้ด่าง Ton Faii ไม้ด่าง
138 ซอยสุขสวัสดิ์ 60 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
Bangkok, 10140

Ton Faii ไม้ด่าง

Kossom Bee Kossom Bee
กรุงเทพ
Bangkok, 90000

ผู้ติดตาม 12,269 คน