ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี

ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี, หน่วยงานราชการ, หมู่3, Amphoe Si Sawat.

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี's post 21/10/2023

📢 22 ตุลาคม นี้ รู้ยัง..เลือกตั้งนายก อบจ.กาญจนบุรี
❌เตรียมบัตรประชาชนหรือเปิดแอป ThaID แสดงการยืนยันตนหน้าคูหา
✅วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566
⏰ตั้งแต่ 8 โมงเช้า – 5 โมงเย็น
🎯ตรวจสอบรายชื่อและหน่วยเลือกตั้งของท่านได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ #/

ประชาชนสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการรวมผลคะแนนการเลือกตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ) ผ่านช่องทาง Live สดของ อบจ. 👇🏻

http://itkanpao.dyndns.org/vote_kan_2023/public/

*ลิงค์ Live สด สามารถใช้ได้ในวันที่ 22 ต.ค.66 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

19/10/2023

📢 22 ตุลาคม นี้ รู้ยัง..เลือกตั้งนายก อบจ.กาญจนบุรี

✅วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566
⏰ตั้งแต่ 8 โมงเช้า – 5 โมงเย็น
🎯หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่

❌เตรียมบัตรประชาชน หรือบัตรที่หน่วยงานภาครัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน หรือเปิดแอปพลิเคชั่นของหน่วยงานรัฐ แสดงการยืนยันตน ขณะใช้แอปเท่านั้น

⭕️ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้ที่
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ #/
อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

เตรียมบัตรให้พร้อม แล้วออกมาใช้สิทธิกันนะจ๊ะ

19/10/2023

📣📣เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ร้านค้าในจังหวัดกาญจนบุรีทุกท่าน

🚫งดจำหน่าย จ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง (ทั้งจังหวัดกาญจนบุรี)

ระหว่างวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม เวลา 18.00 น. จนถึงวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม เวลา 18.00 น.

🚔หากฝ่าฝืนมีโทษทางอาญา จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับงานแต่งงาน หรืองานเลี้ยงที่กำหนดไว้อยู่แล้วยังคงจัดได้ แต่ห้ามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผู้สมัครไม่สามารถขึ้นเวทีในงานได้

ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 123 และมาตรา 124

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี's post 13/10/2023

วันนี้(13 ตุลาคม 2566) เวลา 10.30 น. ณ บริเวณท่าน้ำอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี นายธนยศ หิรัญเนตร นายอำเภอศรีสวัสดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม
——————————————-
#ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี's post 13/10/2023

✨ วันนี้ (13 ตุลาคม 2566 ) เวลา 07.30 น. ที่หอประชุมอเนกประสงค์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี นายธนยศ หิรัญเนตร นายอำเภอศรีสวัสดิ์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวัน นวมินทรมหาราช พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอศรีสวัสดิ์เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
จากนั้น นายอำเภอศรีสวัสดิ์ ได้นำประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนายอำเภอศรีสวัสดิ์ได้วางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมนำผู้ร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมกัน 3 ครั้ง จากนั้นส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ จนเสร็จสิ้นพิธี
นับจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 เป็นต้นมา พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ชาวไทยตลอด 70 ปี ทั้งทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ โดยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญที่สุดจนทำให้พระองค์ทรงเป็นที่สรรเสริญในประเทศไทย คือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพระองค์ได้ปฏิบัติพระองค์เองเป็นแบบอย่าง และพระองค์ยังเสด็จเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ได้ทรงทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนใหญ่ ทรงมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นให้บรรเทาลงหรือหมดสิ้นไป เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและทัดเทียมกันของประชาชนทั้งชาติ ปวงชนชาวไทยต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้
ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ ตั้งแต่พุทธศักราช 2589 ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต เมื่อพุทธศักราช 2559 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงดำรงมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรม และทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชโองการ "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน ชาวสยาม" อีกทั้งทรงพระวิริยอุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ทรงริเริ่มโครงการด้านการพัฒนาชนบท หลากหลายโครงการ ทั้งโครงการที่เกี่ยวกับดิน น้ำ ป่าไม้ การประมง และการปศุสัตว์ อันเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญ สำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและยังเป็นการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทำให้ประเทศไทยมีโครงการอันเนื่องมาจากพะราชดำริ โครงการส่วนพระองค์ โครงการตามพระราชประสงค์ จำนวน 4,741 โครงการ และมีศูนย์การศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในทุกภูมิภาคของประเทศ กิจที่ยังประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ และอาณาประชาราษฎร์มากมาย
_____________________________________
#ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี's post 06/10/2023

รู้หรือไม่ ? เลือกตั้งท้องถิ่นครั้งหน้าสามารถใช้แอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งได้แล้ว ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566 ได้แก่ แอปพลิเคชันบัตรคนพิการ ThaiD และ DLT QR LICENCE

06/10/2023

ตรวจสอบชื่อไม่พบ ตรวจสอบแล้วมีชื่อเกิน ต้องทำยังไง ดูกัน !!!

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้ว หากพบว่า...ตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตน โดยที่บุคคลนั้นไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

เชิญชวนชาวกาญจนบุรีตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ได้ที่ 🖥️ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ #/

เลือกตั้งท้องถิ่น ไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้านะจ๊ะ !!!

อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่
ในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566
ตั้งแต่ 8 โมงเช้า – 5 โมงเย็น

ตรวจสอบชื่อไม่พบ ตรวจสอบแล้วมีชื่อเกิน ต้องทำยังไง ดูกัน !!!

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้ว หากพบว่า...ตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตน โดยที่บุคคลนั้นไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

เชิญชวนชาวกาญจนบุรีตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ได้ที่ 🖥️ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ #/

เลือกตั้งท้องถิ่น ไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้านะจ๊ะ !!!

อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่
ในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566
ตั้งแต่ 8 โมงเช้า – 5 โมงเย็น
#มีสิทธิต้องใช้_ออกไปเลือกตั้ง
#เลือกตั้งนายกอบจ_กาญจนบุรี
#องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

27/09/2023

✨ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ได้จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมให้พระสังฆาธิการ ครูสอนปริยัติธรรม พระภิกษุและสามเณรทั่วไป ในพื้นที่ได้รับการศึกษาวิชาด้านพระพุทธศาสนาให้สูงยิ่งขึ้น

------------------------------------

#วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์

26/09/2023

📣 มาแล้วจ้า 📣

ประชาสัมพันธ์พ่อแม่พี่น้องชาวกาญจนบุรีตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่

🖥️ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ #/

🎯อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่
📍ในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566
⏰ ตั้งแต่ 8 โมงเช้า – 5 โมงเย็น

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี's post 21/09/2023

🔆อำเภอศรีสวัสดิ์ ร่วมกับ กฟผ.เขื่อนศรีนครินทร์ จะดำเนินการออกให้บริการประชาชนในการบันทึก/สำรวจข้อมูลแพในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ (เฉพาะนอกเขตอุทยาน) ตั้งแต่วันที่ 24 ถึง 29 กันยายน 2566 (เวลา 08.30 - 17.00 น.)

✅ในการนี้ อำเภอศรีสวัสดิ์ขอความร่วมมือผู้ที่เป็นเจ้าของแพหรือผู้แทน จัดเตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้

1. แบบลงทะเบียนผู้ประกอบกิจการแพ (ทพ.-ขศ.)
*หมายเหตุ เฉพาะผู้มี่ยังไม่ได้ส่งแบบลงทะเบียนให้กับ กฟผ.เขื่อนศรีนครินทร์
2. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของแพ

และอยู่ประจำที่แพของท่านเพื่อรอรับบริการจากทางอำเภอ ตามวันเวลาดังกล่าว

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี's post 21/09/2023

📣📣ใกล้ถึงวันงานแล้วสำหรับงานกาแฟสุดปัง ที่มีกิจกรรรมหลากหลาย

KAN Craffee 2023 Coffee Variety
เทศกาลกาแฟของชาวกาญจนบุรี

📌 วันที่ 22-24 กันยายน 2566 เวลา 10.00 - 20.00 น. ที่ The Zeit River Kwai Resort อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

อยู่ในตัวเมืองกาญจน์ เดินทางง่าย ที่จอดรถกว้างขวาง อาหารเพียบ เครื่องดื่มเย็นๆ พร้อมกิจกรรมหลากหลายเพื่อคนรักกาแฟ

🚩 บูธกาแฟ โรงคั่ว คาเฟ่ที่มีชื่อเสียงในกาญจนบุรี และทั่วฟ้าเมืองไทย โซนแบรนด์กาแฟกาญจนบุรีทุกโซน ทุกอำเภอ อุปกรณ์กาแฟและ เครื่องดื่ม เบเกอรี่ต่าง ๆ งานคราฟ มากมายกว่า 50 บูธ มารวมกันที่นี่

🚩 กิจกรรม WORKSHOP สาธิตการชงกาแฟ บูธแสดงประวัติความเป็นมาของ กาแฟสาละวะไล่โว่ กาแฟสายพันธุ์ของชาวกาญจนบุรี ที่พัฒนาสายพันธุ์ภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีฯ

🚩 กิจกรรม WORKSHOP สอน LATTE ART กับคุณแซนด์ Sand Phachara เจ้าของร้าน Lycka Cafe' ใครต้องการฝึกลาเต้อาร์ต แบบฉบับแชมป์ ต้องงานนี้เลย

🚩 ประกวดสารกาแฟโรบัสต้า ( Robusta ) เวทีของเกษตรกรชาวกาญจนบุรี KAN Craffee 2023 ครั้งที่ 1 ที่กรรมการ ในการประกวด เป็นถึง Q ROBUSTA GRADER โอกาสของเกษตรกรชาวกาญจนบุรีผู้พัฒนาสายพันธุ์เมล็ดกาแฟที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ใคร

🚩 แข่งขันดริปกาแฟ Drip with Variety เวทีแห่งนักชงสายชิลล์ รับสมัครผู้เข้าแข่งขันเพียง 100 ท่าน เท่านั้น สนใจสมัครได้ที่นี่ https://lin.ee/AfoQ2sA และผู้ที่สนใจสามารถร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าแข่งขันได้ทุกวัน

🚩 เสวนากาแฟ ในหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย มาเปิดโลกกับผู้เชียวชาญด้านกาแฟทั่วประเทศ

🚩 ฟังดนตรีโฟลคซอง บรรยากาศสบาย ๆ ริมแม่น้ำแคว

🚩 อาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายในงานมากมาย

ข้อมูลเพิ่มเติม
☎️ เพจ Kan Craffee Fest
ไลน์ https://lin.ee/AfoQ2sA

จัดโดย: จังหวัดกาญจนบุรี โดย สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.กาญจนบุรี ร่วมด้วย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.กาญจนบุรี สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาญจนบุรี ชมรมท่องเที่ยวศรีสวัสดิ์ และ ชมรมกาแฟกาญจน์


#งานกาแฟกาญจน์

20/09/2023

📣📣อำเภอศรีสวัสดิ์ประกาศหยุดทำการชั่วคราว 1 วัน
ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2566
🔆เนื่องจากการไฟฟ้าสาขาย่อยอำเภอศรีสวัสดิ์งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบจ่ายไฟ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.

06/09/2023

วันนี้ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2566
เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมอำเภอศรีสวัสดิ์
นายธนยศ หิรัญเนตร นายอำเภอศรีสวัสดิ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกันยายน 2566

ประชุมชี้แจงมอบนโยบาย ข้อราชการที่สำคัญต่าง ๆ ของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง จังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และนำข้อราชการไปประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบต่อไป
________________________________
#ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#กระทรวงมหาดไทย

06/09/2023

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครรับเลือกตั้ง
"นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี" แทนตำแหน่งที่ว่าง
ระหว่างวันที่ 11 - 15 กันยายน 2566
ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครรับเลือกตั้ง
"นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี" แทนตำแหน่งที่ว่าง
ระหว่างวันที่ 11 - 15 กันยายน 2566
ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

#เลือกตั้งนายกอบจ_กาญจนบุรี
#องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

29/08/2023

LIVE พิธีปิดกีฬาแห่งชาติ ​ครั้ง​ที่​ 48 ​"กาญจนบุรี​เกมส์"
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ​ครั้ง​ที่​ 48 ​"กาญจนบุรี​เกมส์"
🗓ระหว่างวันที่ 14-29 สิงหาคม 2566
🔴 ถ่ายทอดสดทาง T Sports 7 และ Application
ติดตามการถ่ายทอดสดและไฮไลท์กีฬาแห่งชาติ ​ครั้ง​ที่​ 48 ​ #กีฬาแห่งชาติ #กีฬาแห่งชาติครั้งที่48 #กาญจนบุรีเกมส์

29/08/2023

💡เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2566
สมัคร : https://race.thai.run/runforfund2566
กำหนดวันวิ่ง : วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566
สถานที่วิ่ง: เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

💡เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2566
สมัคร : https://race.thai.run/runforfund2566
กำหนดวันวิ่ง : วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566
สถานที่วิ่ง: เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

พิเศษ! ตรวจสอบข้อมูลที่พักใกล้เคียง ตาม QR Code ด้านล่างได้เลยนะครับ ^^"

27/08/2023

📌สรุปเหรียญทัพนักกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
ในการแข่งขันกาญจนบุรีเกมส์
🗓ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2566
เวลา 17.00 น.
---------------------
🥇เหรียญทอง 98
🥈เหรียญเงิน 50
🥉เหรียญทองแดง 28
รวม 176 เหรียญ
---------------------
💛ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการแข่งขัน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

" ก้าวไปด้วยกัน ไมตรี กีฬา มิตรภาพ ยั่งยืน "
Website : http://kanchanaburigames.com
#กาญจนบุรีเกมส์ #กาญจนิกาเกมส์

♥️สรุปเหรียญรางวัล
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2566
เวลา 17.00 น.
---------------------
📌ติดตามรายงานผลการแข่งขันกีฬาประจำวัน
http://kanchanaburigames.com/one/daybyday.php
🏅ติดตามรายงานชิงเหรียญประจำวัน https://kanchanaburigames.sat.or.th/compettable_final-dwt.asp
📌สรุปเหรียญตามภาคที่แข่งขัน https://kanchanaburigames.sat.or.th/total_medal-region-dwt.asp
---------------------
💛ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการแข่งขัน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
" ก้าวไปด้วยกัน ไมตรี กีฬา มิตรภาพ ยั่งยืน "
Website : http://kanchanaburigames.com
#กาญจนบุรีเกมส์ #กาญจนิกาเกมส์

24/08/2023

วันนี้ 24 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป
อำเภอศรีสวัสดิ์ได้จัดโครงการ "ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายธนยศ หิรัญเนตร นายอำเภอศรีสวัสดิ์ เป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอศรีสวัสดิ์ ร่วมกันจัดกิจกรรม ณ บ้านต้นมะพร้าว หมู่ที่ 6 ตำบลแม่กระบุง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

_______________________________

#อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ #อำเภอศรีสวัสดิ์ #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #วันดินโลก

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี's post 23/08/2023

ประมวลภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์" ประเภทกีฬา หมากรุกไทยและหมากรุกสากล (สาธิต) ระหว่างวันที่ 17-22 สิงหาคม 2566 ณ สนามแข่งขันห้องประชุมเคียงธารา เขื่อนศรีนครินทร์
#กีฬาแห่งชาติครั้งที่48 #กาญจนิกาเกมส์ #กาญจนบุรีเกมส์

23/08/2023

📣📣อำเภอศรีสวัสดิ์ประกาศหยุดทำการชั่วคราว 1 วัน
ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566
🔆เนื่องจากการไฟฟ้าสาขาย่อยอำเภอศรีสวัสดิ์งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบจ่ายไฟ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี (PRD_KAN)'s post 17/08/2023

📌 รายงานชิงเหรียญ
🗓 ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2566

✅ ดูตารางชิงเหรียญ​ สแกน QR CODE​ หรือ คลิก https://kanchanaburigames.sat.or.th/compettable_final-dwt.asp?dateid=17/08/2566

💛 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการแข่งขัน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

" ก้าวไปด้วยกัน ไมตรี กีฬา มิตรภาพ ยั่งยืน "
Website : http://kanchanaburigames.com
#กาญจนบุรีเกมส์ #กาญจนิกาเกมส์

15/08/2023

🎖สรุปเหรียญรางวัล
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์”

🗓ประจำวันที่ 15 ส.ค. 66

📌การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ​ครั้ง​ที่​ 48 ​"กาญจนบุรี​เกมส์"
ระหว่างวันที่ 14-29 สิงหาคม 2566

🎖สรุปเหรียญรางวัล
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์”

🗓ประจำวันที่ 15 ส.ค. 66

📌การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ​ครั้ง​ที่​ 48 ​"กาญจนบุรี​เกมส์"
ระหว่างวันที่ 14-29 สิงหาคม 2566

🔴 ถ่ายทอดสดทาง T Sports 7 และ Application

ติดตามการถ่ายทอดสดและไฮไลท์กีฬาแห่งชาติ ​ครั้ง​ที่​ 48 ​"กาญจนบุรี​เกมส์"
ทางช่อง T Sports 7 ตัวจริงเรื่องกีฬา | กดเลข 7 ดู ทีสปอร์ต 7
Facebook : https://bit.ly/3sw2BVm
YouTube : https://bit.ly/3sCMZzw

และทาง Application แอปกีฬาดี ดูฟรี📱T Sports 7 ✨

#ตัวจริงเรื่องกีฬา #เชียร์ไทย #กีฬาแห่งชาติ #กีฬาแห่งชาติครั้งที่48 #กาญจนบุรีเกมส์

11/08/2023

📢 จังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ 🙏✨
ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดกาญจนบุรี กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
โดยประกอบกิจกรรมช่วงเช้า พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีพระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน ๙๒ รูป ออกรับบิณฑบาต ข้าวสารอาหารแห้ง ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป ต่อด้วยพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) พระอารามหลวง ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ณ สวนสาธารณะ บ้านดอนเจริญ หมู่ที่๑๑ ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
กิจกรรมในช่วงค่ำ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐ เป็นต้นไป เป็นการประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล จัดพิธี ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

********************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี : ข่าว/ภาพ

11/08/2023

🙏🙏 สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566
ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 11 - 13 สิงหาคม 2566
#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #ลงนามถวายพระพร #12สิงหาคม

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี's post 28/07/2023

✨ วันนี้ (28 กรกฎาคม 2565) เวลา 17.30 น. ณ หอประชุมอำเภอศรีสวัสดิ์ นายธนยศ หิรัญเนตร นายอำเภอศรีสวัสดิ์ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในอำเภอศรีสวัสดิ์ เข้าร่วมพิธีฯ
อำเภอศรีสวัสดิ์จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทย
โดยประกอบพิธีวางพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา กล่าวทรงพระเจริญและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ทำให้แสงเทียนสว่างไสวไปทั่วบริเวณ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทรงได้อุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ประชาราษฎร์ โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกรผู้ยากไร้ ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่างๆ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยเมตตาเป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกรและก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมา
#ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี's post 28/07/2023

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม เวลา 07.00น. ณ หอประชุมอำเภอศรีสวัสดิ์

นายธนยศ หิรัญเนตร นายอำเภอศรีสวัสดิ์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ บุคลากรของหน่วยงาน และประชาชนอำเภอศรีสวัสดิ์ร่วมพิธี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2495 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ได้รับพระราชทานพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ นับแต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นครองราชย์ ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยความวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นตั้งใจอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ทั้งที่ทรงปฏิบัติแทนพระองค์และทรงปฏิบัติในส่วนพระองค์เองล้วนเป็นไปเพื่อประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงและเพื่อประชาชนชาวไทยได้มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
#ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์

28/07/2023

ประชาสัมพันธ์🔅สำนักทะเบียนและบัตรฯอำเภอศรีสวัสดิ์ เปิดให้บริการแก่ประชาชนด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
✅ตั้งแต่วันศุกร์ ที่28 กรกฎาคม ถึงวันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
🟠เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ขอรับบริการที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารในการติดต่อราชการหรือขอความช่วยเหลือด้านต่างๆ ในช่วงวันหยุดราชการ

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี's post 24/07/2023

💢 วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายธนยศ หิรัญเนตร นายอำเภอศรีสวัสดิ์​ รับมอบธงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” และธงการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” จากอำเภอสังขละบุรี ณ ​ บริเวณ​สันเขื่อน​ศรี​นครินทร์​ เพื่อนำไปเฉลิม​ฉลองต่อไป
#วิ่งธงกีฬาแห่งชาติครั้งที่48​ #กาญจนบุรีเกมส์
#วิ่งธงกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่38​
#กาญจนิกาเกมส์​ #วิ่งธงอำเภอศรีสวัสดิ์

22/07/2023

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป
อำเภอศรีสวัสดิ์ได้จัดโครงการ "ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายธนยศ หิรัญเนตร นายอำเภอศรีสวัสดิ์ เป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอศรีสวัสดิ์ ร่วมกันจัดกิจกรรม ณ บ้านองหลุ หมู่ที่ 3 ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่ห่างไกล การคมนาคมมีความยากลำบาก ประชาชนขาดโอกาสในการเข้าถึงการบริการของภาครัฐ อำเภอและภาคีเครือข่ายจึงได้ออกหน่วยให้บริการประชาชน ตามแนวนโยบายของกรมการปกครอง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

_______________________________

#อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ #อำเภอศรีสวัสดิ์ #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #วันดินโลก

20/07/2023

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี's post 20/07/2023

20 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
นายธนยศ หิรัญเนตร นายอำเภอศรีสวัสดิ์ เข้าร่วมพิธีมอบธงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” และธงการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38“กาญจนิกาเกมส์
_________________________
⛹️ กีฬาแห่งชาติ​ ครั้ง​ที่​48​ #กาญจนบุรีเกมส์
ระหว่าง​ วันที่​ 14​ - 29​ สิงหาคม​ 2566​
🧑‍🦽กีฬา​คนพิการ​แห่งชาติ​ ครั้ง​ที่​38​ #กาญจนิกาเกมส์
ระหว่าง​ วันที่​ 8​ - 12​ กันยายน​ 2566

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี's post 19/07/2023

📣ขอเชิญร่วมกันสนับสนุนบริจาคเงิน และร่วมสนับสนุนของที่ระลึก ผนึกแรงเชียร์ ผสานแรงใจ ไปสู่กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 กาญจนิกาเกมส์

✨เพื่อเป็นเงินอัดฉีดเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้เหรียญรางวัล

👉 ของที่ระลึก
👕เสื้อกีฬาคอปก ราคาตัวละ 399.- และเสื้อกีฬาคอกลม ราคาตัวละ 299.-

🔑พวงกุญแจ มีให้เลือก 2 แบบ ราคา 199.- และ 129.-
หากสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี โทร. 034511778 หรือ 034511349

13/07/2023

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

www.royaloffice.th/2023/07/09/ลงนามถวายพระพรออนไลน์-09_07_2566/

09/07/2023
Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี's post 07/07/2023

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566
-เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอสวัสดิ์ นายธนยศ หิรัญเนตร นายอำเภอศรีสวัสดิ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้บริหารสถานศึกษา, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2566
-เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมอำเภอศรีสวัสดิ์ นายธนยศ หิรัญเนตร นายอำเภอศรีสวัสดิ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. แนะนำข้าราชการย้ายมาบรรจุใหม่
- นายภัทรพล ศิริเพชร ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

2. มอบหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
- นายยศพร บุญประเสริฐ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่กระบุง
- นางสาวสุภาวินี พรมศร ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองหมู่ที่ 3 ตำบลท่ากระดาน
- นางสาวชมัยพร น้ำพุรุ่งเรือง ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองหมู่ที่ 3 ตำบลเขาโจด
- นางบุญชู นามวงค์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบหมู่ที่ 3 ตำบลเขาโจด

3. ประกาศเกียรติคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันครบ 10 ปี
- นายสมหมาย จิตต์จันทร์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 5 ตำบลนาสวน
- นางสาวสันนิภา หงษ์เวียงจันทร์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองหมู่ที่ 5 ตำบลนาสวน
- นายทวี ราชมลตรี ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบหมู่ที่ 5 ตำบลนาสวน

ประชุมชี้แจงมอบนโยบาย ข้อราชการที่สำคัญต่าง ๆ ของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง จังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และนำข้อราชการไปประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบต่อไป
________________________________
#ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#วันดินโลก #กระทรวงมหาดไทย

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี's post 07/07/2023

ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ที่สนามจังหวัดกาญจนบุรี

🤵 ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจ และทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทย ในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย โดยกิจกรรมในงานเน้นสร้างความตระหนักและเรียนรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองแก่เด็กไทยรุ่นใหม่ ในการดูแลตนเอง คนในครอบครัว ตลอดจนคนใกล้ชิด ให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง และการออกกำลังกายเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือ “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค” หัวข้อการรณรงค์ปีนี้ “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค (No STROKE for all Thais by NEW GEN)”

ขอเชิญชวนชาวกาญจนบุรีและพี่น้องประชาชนจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านสมัครเข้าร่วมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ที่สนามจังหวัดกาญจนบุรี จัดเดิน/วิ่ง วันที่ 29 ตุลาคม 2566 จุดปล่อยตัวนักวิ่งที่เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
🙋https://race.thai.run/wrb9kanchanaburi

#รักใครห่วงใครให้ชวนมาเดินวิ่งกันนะครับ
#โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้ง9

18/06/2023

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องเพจ “สำนักบริหารการทะเบียนกลาง” โดยมีเนื้อหา "เปิดรับลงทะเบียน บัตรบุคคลต่างด้าวก็สามารถใช้สิทธิได้" นั้น

สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าข้อมูลที่ปรากฏดังกล่าว "เป็นเพจปลอม" ไม่ใช่เพจของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นเพียงการแอบอ้าง โดยใช้ชื่อและสัญลักษณ์เท่านั้น

ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่งต่อ หรือ แชร์ข้อมูลดังกล่าวในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ อีก

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากสำนักทะเบียน กรมการปกครองได้ที่เว็บไซต์ของ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง www.bora.dopa.go.th หรือ โทรสายด่วน 1548

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี's post 16/06/2023

วันนี้ (16 มิถุนายน 2566) ณ อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนศรีสวัสดิ์ที่ 10

นายธนยศ หิรัญเนตร ผอ.ศป.ปส.อ.ศรีสวัสดิ์เป็นประธานเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอศรีสวัสดิ์ รุ่น 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ของอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ณ อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนศรีสวัสดิ์ที่ 10 อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 15-29 มิถุนายน 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์, ปลัดอำเภอ, หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน เข้าร่วมพิธีเปิด
วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ยาเสพติดให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ และไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก นอกจากนี้ในการฝึกอบรมยังมีการสอนอาชีพให้กับผู้เข้าอบรมทุกคนเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับนำไปใช้หลังจากจบการฝึกอบรมครั้งนี้

#ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์
#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข #วันดินโลก #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข

16/06/2023

เชิญชวนชาวกาญจนบุรี และคนรักเมืองกาญจน์ทุกท่าน
ร่วมโหวตให้ "อุโมงค์ 3 มิติ" กาญจนบุรี ได้เป็น 1 ใน 20 แหล่งท่องเที่ยว Unseen New Chapters ของประเทศไทย

📌แตะที่ลิงค์ https://www.unseennewchapters.com/?slug=42
หรือสแกน QR Code เพื่อร่วมโหวต (หากเคยโหวตในสัปดาห์ก่อนแล้ว สามารถโหวตซ้ำใหม่ได้ !!)
รับ OTP แล้วกลับมากดหัวใจ♥โหวตอีกครั้ง ระบบจะยืนยันการโหวตสำเร็จ

✨ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมาย อาทิ ตั๋วเครื่องบิน บัตรที่พัก ไอแพด บัตรเติมน้ำมัน บัตรรับประทานอาหาร ฯลฯ

✅โหวตได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 มิ.ย. 66 เวลา 10.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 มิ.ย. 66 เวลา 24.00 น.

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี's post 16/06/2023

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ พ.ศ. 2566 โดยมีนายธนยศ หิรัญเนตร นายอำเภอศรีสวัสดิ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยพระครูใบฎีกา ทัตพล จนทวังโส เจ้าอาวาสวัดเขาโจดวิเวการาม หัวหน้าและเจ้าหน้าที่อุทยานเฉลิมรัตนโกสินทร์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ด่านแม่แฉลบ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาโจด ผู้นำชุมชน ประชาชนและนักเรียนจิตอาสา ร่วมกันปลูกต้นไม้ อาทิ ต้นประดู่ ต้นพะยอม ต้นพระเจ้าห้าพระองค์ เป็นต้น และแจกจ่ายกล้าไม้ให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ บ้านท่าลำไย หมู่ที่ 4 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชน นักท่องเที่ยว หน่วยงานรัฐ เอกชน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติและได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน
________________________
#ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#กรมการปกครอง

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Amphoe Si Sawat?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้า...

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


หมู่3
Amphoe Si Sawat
71250

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Si Sawat (แสดงผลทั้งหมด)
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ
228/2 หมู่ 4 ต. ท่ากระดาน
Amphoe Si Sawat, 71250

งานด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า ควรเริ่มจากการปลูกต้นไม้ในใจต้นกล้าตัวน้อยๆ เพิ่มพลังหัวใจสีเขียว

สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
หมู่ 3 ตำบลด่านแม่แฉลบ
Amphoe Si Sawat, 71250

หน่วยงานราชการด้านการเกษตร

Eriks Leônidas 2 Eriks Leônidas 2
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
Amphoe Si Sawat, 71250

อัปเดตข้อมูล ข่าวสารของอุทยานแห่งช

โครงการปล่อยวัวแดง คืนสู่ธรรมชาติ จ.กาญจนบุรี โครงการปล่อยวัวแดง คืนสู่ธรรมชาติ จ.กาญจนบุรี
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ 228/2 ม. 4 ต. ท่ากระดาน อ. ศรีสวัสดิ์
Amphoe Si Sawat, 71250

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช