L'Ortye

L'Ortye

Comments

Rechts inhalen op een afgesloten baan dmv een rood kruis op de a2 schandalig dit brengt geen goede naam voor de firma 93-BFK-1 en mensen in gevaar
Blijft mooi zo 2 giganten naast mekaar :)
Ship vullen in eigen haven !!!
Blijft een mooi gezicht

L'Ortye is een gespecialiseerde totaalaanbieder op het gebied van transport, milieu, zand & grind, haven en grondbank. L'Ortye L'Ogisch. Een vertrouwd beeld in de Euregio.

Altijd onderweg voor zakelijke en particuliere relaties en overheden in de Benelux en Duitsland. L’Ortye bestaat uit vijf divisies die nauw op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Een totaalpakket met
specialismen. Makkelijk voor u. Efficiënt en flexibel. Onze divisies:

L'Ortye Transport
L'Ortye Haven
L'Ortye Milieu
L'Ortye Zand & Grind
L'Ortye Grondbank

U kunt een compleet proces aan één ges

Werkend zoals gewoonlijk

14/10/2021

In aanloop naar de Maas Cleanup op 18 september kregen we tijdens een geweldige bijeenkomst onder leiding van Toos Hofstede de eerste vuilniszak met daarin zakken, handschoenen en alle andere spullen die nodig waren om het zwerfafval langs de Maas op te ruimen. Als L’Ortye hebben we meerdere raakvlakken met de Maas Cleanup. Zo stroomt de Maas letterlijk langs ons werkgebied in Meers (gemeente Stein) en op 15 juli jongstleden helaas ook in ons werkgebied.
Na iedere hoogwaterperiode van de Maas zien wij al het afval in de bomen, struiken en afrastering langs ons terrein hangen. Bij de hoogwaterstand in juli was dit nog veel extremer. Omdat wij sterk geloven dat we niet alleen kunnen nemen maar ook moeten geven aan onze mooie planeet, creëren we na onze gebiedsontwikkeling in Meers een prachtig nieuw natuurgebied van ruim 100 hectare. Het grootste gedeelte daarvan is al in gebruik genomen.
Dat lost echter nog niet het enorme afvalprobleem op. Hier komt onze milieudivisie om de hoek kijken. Toen de Maas Cleanup ons vroeg om te sponsoren, zeiden we meteen ja. Duurzaamheid zit immers in ons DNA. We beloofden de handen uit de mouwen te steken. En zo geschiedde, want op 18 september plaatsten wij op verschillende plekken containers om het afval op te halen en aan te bieden voor verwerking. Wij hebben ervan genoten en danken de duizenden vrijwilligers die deze Maas Cleanup door heel Limburg mogelijk hebben gemaakt. Hopelijk tot volgend jaar!

In aanloop naar de Maas Cleanup op 18 september kregen we tijdens een geweldige bijeenkomst onder leiding van Toos Hofstede de eerste vuilniszak met daarin zakken, handschoenen en alle andere spullen die nodig waren om het zwerfafval langs de Maas op te ruimen. Als L’Ortye hebben we meerdere raakvlakken met de Maas Cleanup. Zo stroomt de Maas letterlijk langs ons werkgebied in Meers (gemeente Stein) en op 15 juli jongstleden helaas ook in ons werkgebied.
Na iedere hoogwaterperiode van de Maas zien wij al het afval in de bomen, struiken en afrastering langs ons terrein hangen. Bij de hoogwaterstand in juli was dit nog veel extremer. Omdat wij sterk geloven dat we niet alleen kunnen nemen maar ook moeten geven aan onze mooie planeet, creëren we na onze gebiedsontwikkeling in Meers een prachtig nieuw natuurgebied van ruim 100 hectare. Het grootste gedeelte daarvan is al in gebruik genomen.
Dat lost echter nog niet het enorme afvalprobleem op. Hier komt onze milieudivisie om de hoek kijken. Toen de Maas Cleanup ons vroeg om te sponsoren, zeiden we meteen ja. Duurzaamheid zit immers in ons DNA. We beloofden de handen uit de mouwen te steken. En zo geschiedde, want op 18 september plaatsten wij op verschillende plekken containers om het afval op te halen en aan te bieden voor verwerking. Wij hebben ervan genoten en danken de duizenden vrijwilligers die deze Maas Cleanup door heel Limburg mogelijk hebben gemaakt. Hopelijk tot volgend jaar!

01/10/2021
16/09/2021

De start van de bietencampagne met mooie beelden van onze Drone

16/09/2021

Na 16 jaar Limburgse bieten terug in schip!

Vandaag (15 september) laadt het Limburgse havenbedrijf L’Ortye sinds 16 jaar weer Limburgse “kroate” in een binnenvaartschip. Dit vindt plaats op één van de drie havenlocaties van de L’Ortye groep, te weten aan de Ankerkade in Maastricht. Deze overslag gebeurt in opdracht van Cosun Beet Company uit Dinteloord, Noord-Brabant.

De komende 18 weken zullen de auto’s van ATZ Transport af en aan rijden naar de Beatrixhaven in Maastricht om dagelijks twee schepen met bieten te voorzien. L’Ortye draagt naast de feitelijke verlading zorg voor de registratie en de bemonstering en ontwikkelde hiervoor speciaal de Beet Box. Hoofd Technische Dienst Bas Ruijten: “Het was geen gemakkelijke opgave om een machine samen te stellen die volgens de wensen van de klant het monster steekt in de hoop bieten. Wanneer het monster is gestoken, lost de machinist het monster in de Beet Box waar de bieten worden opgezakt, dicht geknoopt en gelabeld”.

Tevens investeerde L’Ortye in een nieuwe hybride overslagkraan met een speciaal ontworpen bietenbak om de bieten zo min mogelijk te beschadigen bij de verlading in schepen.

Jaarlijks worden met deze modal-shift, van 270 miljoen kilo suikerbieten, 8.000 vrachtwagens omgebogen van de weg naar het water. De vrachtwagens worden natuurlijk wel nog ingezet voor het voortransport naar de Ankerkade in Maastricht. De A2 wordt hierdoor in deze periode weer een stukje rustiger.

"We zijn ontzettend trots dat we na een succesvolle proef vorig jaar nu definitief bij kunnen dragen aan een verduurzaming van dit logistieke proces voor Cosun Beet Company. Dit past volledig binnen ons duurzaamheidsbeleid en onze bedrijfsfilosofie” aldus Guido Loeffen Manager Havens binnen de L’Ortye Groep.

Directeur en mede-eigenaar Jean L’Ortye is Cosun Beet Company zeer erkentelijk voor het vertrouwen en het moedige besluit dat zij voor deze modal-shift heeft genomen. “We hebben met z’n allen hard naar dit moment toe gewerkt en dat maakt de voldoening om de Limburgse bieten weer terug in het schip te zien alleen maar groter!”.

Na 16 jaar Limburgse bieten terug in schip!

Vandaag (15 september) laadt het Limburgse havenbedrijf L’Ortye sinds 16 jaar weer Limburgse “kroate” in een binnenvaartschip. Dit vindt plaats op één van de drie havenlocaties van de L’Ortye groep, te weten aan de Ankerkade in Maastricht. Deze overslag gebeurt in opdracht van Cosun Beet Company uit Dinteloord, Noord-Brabant.

De komende 18 weken zullen de auto’s van ATZ Transport af en aan rijden naar de Beatrixhaven in Maastricht om dagelijks twee schepen met bieten te voorzien. L’Ortye draagt naast de feitelijke verlading zorg voor de registratie en de bemonstering en ontwikkelde hiervoor speciaal de Beet Box. Hoofd Technische Dienst Bas Ruijten: “Het was geen gemakkelijke opgave om een machine samen te stellen die volgens de wensen van de klant het monster steekt in de hoop bieten. Wanneer het monster is gestoken, lost de machinist het monster in de Beet Box waar de bieten worden opgezakt, dicht geknoopt en gelabeld”.

Tevens investeerde L’Ortye in een nieuwe hybride overslagkraan met een speciaal ontworpen bietenbak om de bieten zo min mogelijk te beschadigen bij de verlading in schepen.

Jaarlijks worden met deze modal-shift, van 270 miljoen kilo suikerbieten, 8.000 vrachtwagens omgebogen van de weg naar het water. De vrachtwagens worden natuurlijk wel nog ingezet voor het voortransport naar de Ankerkade in Maastricht. De A2 wordt hierdoor in deze periode weer een stukje rustiger.

"We zijn ontzettend trots dat we na een succesvolle proef vorig jaar nu definitief bij kunnen dragen aan een verduurzaming van dit logistieke proces voor Cosun Beet Company. Dit past volledig binnen ons duurzaamheidsbeleid en onze bedrijfsfilosofie” aldus Guido Loeffen Manager Havens binnen de L’Ortye Groep.

Directeur en mede-eigenaar Jean L’Ortye is Cosun Beet Company zeer erkentelijk voor het vertrouwen en het moedige besluit dat zij voor deze modal-shift heeft genomen. “We hebben met z’n allen hard naar dit moment toe gewerkt en dat maakt de voldoening om de Limburgse bieten weer terug in het schip te zien alleen maar groter!”.

10/09/2021

Sinds begin 2021 werkt de provincie Limburg samen met L’Ortye en papierleveraar Papyrus aan een duurzame, circulaire oplossing voor de verschillende papierstromen in het provinciehuis. De circulaire keten, waarin L’Ortye de laatste schakel is, werkt als volgt: de provincie Limburg koopt (gerecyclede) papierwaren en overige hygiëneproducten in bij Papyrus. L’Ortye zorgt voor de inzameling van de papierstromen, waaronder vertrouwelijke papieren, koffiebekers en papieren handdoekjes. Dat papier gaat naar een verwerker, die een gedeelte ervan hergebruikt om er gerecycled kantoorpapier van te maken. De provincie koopt dit gerecycled kopieerpapier weer in. En zo is de circulaire keten rond.

Sinds begin 2021 werkt de provincie Limburg samen met L’Ortye en papierleveraar Papyrus aan een duurzame, circulaire oplossing voor de verschillende papierstromen in het provinciehuis. De circulaire keten, waarin L’Ortye de laatste schakel is, werkt als volgt: de provincie Limburg koopt (gerecyclede) papierwaren en overige hygiëneproducten in bij Papyrus. L’Ortye zorgt voor de inzameling van de papierstromen, waaronder vertrouwelijke papieren, koffiebekers en papieren handdoekjes. Dat papier gaat naar een verwerker, die een gedeelte ervan hergebruikt om er gerecycled kantoorpapier van te maken. De provincie koopt dit gerecycled kopieerpapier weer in. En zo is de circulaire keten rond.

06/08/2021
17/07/2021

De afgelopen dagen waren een emotionele achtbaan voor alle collega’s binnen ons mooie familiebedrijf. We moesten een directe verbinding maken tussen onze grindwinning en de Maas om de put gecontroleerd te laten vol lopen. Zo konden we tegendruk bieden aan de dijk. Hiermee beschermen we ook de essentiële gasleidingen tussen NL en BE die onder de Maas liggen. We zagen onze installatie vervolgens verzinken in het Maaswater en moesten halsoverkop de laatste machines en apparaten in veiligheid brengen.
Maar wat zijn we trots op onze mensen en de manier waarop we samen in de voorbije decennia hebben gebouwd aan de hoogwaterveiligheid van Meers. Want zonder deze ingrepen zijn we ervan overtuigd dat Meers opnieuw blank zou hebben gestaan net als in 1993 en 1995.
Aangetoond is dat door de klimaatverandering, die zulke extreme waterafvoeren zelfs in juli teweeg kan brengen, aanvullende maatregelen voor Zuid-Limburg nodig zijn in en langs de Maas. Daarnaast hebben we met meerdere partijen buiten het stromingsgebied van de Maas gesproken over de aanleg van waterbuffers als opvang bij extreme situaties. Met onze werkwijze Buiten zetten we graag onze expertise en ervaring in om samen met de omgeving en overheden te kijken wat de mogelijkheden zijn om ondermeer bij te dragen aan de hoogwaterveiligheid.
Vrijdag waren we binnen een uur ter plaatse toen wij het verzoek van Rijkswaterstaat kregen om bigbags met zand te leveren in Bunde voor de dreigende dijkdoorbraak aan het Julianakanaal. Onder politiebegeleiding vertrokken onze auto’s vanuit onze haven in Stein naar Bunde waar de klus aan het einde van de avond door alle betrokkenen was geklaard.
Ten slotte plaatsten we vrijdag ook de eerste containers bij mensen wiens huizen zijn onder gelopen in het stromingsgebied van de Geul en de Gulp.
Kortom de afgelopen dagen waren bizar, indrukwekkend en memorabel. We wensen iedereen in Limburg veel sterkte om hier bovenop te komen en laten we de eensgezindheid vasthouden die we in de afgelopen dagen hebben gezien, daar wordt niet alleen Limburg maar ook Nederland beter van!

12/07/2021

Op het eerste oog zijn Janssen Group en L’Ortye concurrenten van elkaar. Maar vaak werken beide bedrijven juist nauw samen. Zoals bij het afvoeren van grond uit het project Herinrichting Kanjel en Gelei, twee beken in de Landgoederenzone rond Maastricht. Raoul Dresens, bedrijfsleider bij Janssen: “Zo’n goede verstandhouding hebben we niet met alle concurrenten.”

In bijgaand filmpje is te zien hoe de aangeleverde grond van Kanjel en Gelei wordt gestort in de dekgrondberging van de L’Ortye groeve in Meers. Met de grond wordt het ‘gat’ gevuld dat is ontstaan na de zand- en grindwinning, zodat hier een nieuw natuurgebied kan worden gemaakt.

Lees het hele bericht op https://www.lortye.eu/nl/lortye-nieuws

07/07/2021
25/06/2021

U kent ons wellicht als afvalinzamelaar, maar wist u dat wij ook een diversiteit aan transport oplossingen bieden? Bent u benieuwd welke? Ga dan snel naar onze website: www.Lortye.eu

U kent ons wellicht als afvalinzamelaar, maar wist u dat wij ook een diversiteit aan transport oplossingen bieden? Bent u benieuwd welke? Ga dan snel naar onze website: www.Lortye.eu

02/06/2021

Deze week is het de Week van de veiligheid. Een thema dat L’Ortye graag onder de aandacht brengt. Veiligheid - bij onze projecten én voor onze medewerkers - is een van de belangrijkste pijlers van onze onderneming.

Diverse afdelingen binnen L’Ortye zijn continu bezig om het veiligheidsniveau zo hoog mogelijk te houden. Regelmatig organiseren we Toolbox sessies, waarin we veiligheidsonderwerpen bespreken met de medewerkers. Zodra een onveilige situatie wordt gesignaleerd, vragen we onze medewerkers dit te melden. Door het onderwerp gezamenlijk en preventief te bespreken, kunnen we onveilige situaties zo veel mogelijk voorkomen. #Safetyfirst #Staysafe

Deze week is het de Week van de veiligheid. Een thema dat L’Ortye graag onder de aandacht brengt. Veiligheid - bij onze projecten én voor onze medewerkers - is een van de belangrijkste pijlers van onze onderneming.

Diverse afdelingen binnen L’Ortye zijn continu bezig om het veiligheidsniveau zo hoog mogelijk te houden. Regelmatig organiseren we Toolbox sessies, waarin we veiligheidsonderwerpen bespreken met de medewerkers. Zodra een onveilige situatie wordt gesignaleerd, vragen we onze medewerkers dit te melden. Door het onderwerp gezamenlijk en preventief te bespreken, kunnen we onveilige situaties zo veel mogelijk voorkomen. #Safetyfirst #Staysafe

28/05/2021

L’Ortye doet proef met biologisch reinigen van vervuilde grond

Duurzaamheid is een van de kernwaarden van L’Ortye. We volgen de laatste ontwikkelingen op het gebied van milieu en proberen innovatieve oplossingen te verweven in onze activiteiten. We werken volgens de richtlijnen van BRL 7500 (bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie ) en BRL 9335 (grond), Voor beide is L’Ortye na externe audits door Kiwa in april 2021 opnieuw gecertificeerd.

“Om te voldoen aan de richtlijnen voor BRL 7500 bewerken we sinds 2018 jaarlijks een partij grond die is vervuild met minerale oliën”, licht Mariëlle Dohmen van het laboratorium van L’Ortye toe. “Momenteel loopt er een proef in Stein met 100 ton grond die is opgesplitst in drie partijen. Via de methode van extensieve landfarming onderzoeken we hoe de grond het beste kan worden gereinigd. Aan één partij voegen we micro-organismes toe, aan de tweede partij voegen we kunstmest toe en de derde partij bewerken we zonder toevoeging. Alle drie partijen worden regelmatig omgezet en bewaterd, zodat de bacteriën hun werk kunnen doen.” Het resultaat van de proef wordt over drie maanden tot een half jaar verwacht.

“Het voordeel van de certificering BRL 7500 is, dat we bijvoorbeeld vervuilde grond van voormalige tankstations kunnen innemen, om die vervolgens te saneren en weer toepasbaar te maken”, vertelt KAM-coördinator Maurice Friedrichs. Maar het proces bevindt zich nog in de opstartfase, haast hij zich te zeggen. “De opzet is om uiteindelijk minerale olie uit vervuilde grond te kunnen halen. Daarna is het aan de volgende verwerker om ook de eventuele andere vervuilingen te verwijderen.”
In de toekomst hoopt L’Ortye steeds meer vervuilde grond te kunnen innemen. Mariëlle: “L’Ortye is altijd bezig met innovatie. Als onderneming vinden wij het belangrijk om in onze projecten schone grond te gebruiken. Met het project in Stein zetten we daarin weer een volgende stap.”

Op de foto: de vervuilde grond - die is verdeeld over drie vakken - wordt wekelijks verplaatst om deze te beluchten, zodat er voldoende zuurstof beschikbaar is voor de bacteriën.

L’Ortye doet proef met biologisch reinigen van vervuilde grond

Duurzaamheid is een van de kernwaarden van L’Ortye. We volgen de laatste ontwikkelingen op het gebied van milieu en proberen innovatieve oplossingen te verweven in onze activiteiten. We werken volgens de richtlijnen van BRL 7500 (bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie ) en BRL 9335 (grond), Voor beide is L’Ortye na externe audits door Kiwa in april 2021 opnieuw gecertificeerd.

“Om te voldoen aan de richtlijnen voor BRL 7500 bewerken we sinds 2018 jaarlijks een partij grond die is vervuild met minerale oliën”, licht Mariëlle Dohmen van het laboratorium van L’Ortye toe. “Momenteel loopt er een proef in Stein met 100 ton grond die is opgesplitst in drie partijen. Via de methode van extensieve landfarming onderzoeken we hoe de grond het beste kan worden gereinigd. Aan één partij voegen we micro-organismes toe, aan de tweede partij voegen we kunstmest toe en de derde partij bewerken we zonder toevoeging. Alle drie partijen worden regelmatig omgezet en bewaterd, zodat de bacteriën hun werk kunnen doen.” Het resultaat van de proef wordt over drie maanden tot een half jaar verwacht.

“Het voordeel van de certificering BRL 7500 is, dat we bijvoorbeeld vervuilde grond van voormalige tankstations kunnen innemen, om die vervolgens te saneren en weer toepasbaar te maken”, vertelt KAM-coördinator Maurice Friedrichs. Maar het proces bevindt zich nog in de opstartfase, haast hij zich te zeggen. “De opzet is om uiteindelijk minerale olie uit vervuilde grond te kunnen halen. Daarna is het aan de volgende verwerker om ook de eventuele andere vervuilingen te verwijderen.”
In de toekomst hoopt L’Ortye steeds meer vervuilde grond te kunnen innemen. Mariëlle: “L’Ortye is altijd bezig met innovatie. Als onderneming vinden wij het belangrijk om in onze projecten schone grond te gebruiken. Met het project in Stein zetten we daarin weer een volgende stap.”

Op de foto: de vervuilde grond - die is verdeeld over drie vakken - wordt wekelijks verplaatst om deze te beluchten, zodat er voldoende zuurstof beschikbaar is voor de bacteriën.

Video's (alles zien)

Producten

L'Ortye Transport
L'Ortye Milieu
L'Ortye Haven
L'Ortye Zand & Grind
L'Ortye Grondbank
lortyecontainer.nl

Telefoon

Adres


De Koumen 72
Hoensbroek
6433 KE

Openingstijden

Maandag 07:30 - 17:00
Dinsdag 07:30 - 17:00
Woensdag 07:30 - 17:00
Donderdag 07:30 - 17:00
Vrijdag 07:30 - 17:00
Zaterdag 08:00 - 13:00
Andere Vervoersdienst in Hoensbroek (alles zien)
Vlot Limburg Vlot Limburg
Hoensbroek

Welkom bij VLOT Limburg. Actief zowel in Belgisch als in Nederlands Limburg. VLOT staat voor: Voordelig Leegruiming Ontruiming Transport Wij zijn te bereiken via: +31611 350 270 (Nederland) +32488 466 767 (Belgie) Contacteer ons voor een vlotte offerte

Taxi Latten Taxi Latten
Industriestraat 1
Hoensbroek, 6433 JW

Lusol Lucent Solutions Lusol Lucent Solutions
Nijverheidsstraat 10
Hoensbroek, 6233 JZ

Jong en dynamisch bedrijf gespecialiseerd in zonnepanelen, zonneboilers en transport daarvan. Zonne-energiesystemen compleet werkend opgeleverd.