Računovodstvene usluge Podex

Računovodstveno savjetovanje
Knjigovodstvo

S više od 20 godina računovodstvenog iskustva s poduzećima iz različitih djelatnosti, pružamo Vam cijeli spektar računovodstvenih usluga.

rif.hr 12/10/2018

Računovodstvo i financije

Korisne informacije na linku! ;)

rif.hr Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika Jakova Gotovca 1, P.P. 732, 10001 ZAGREB

gdpr2018.eu 09/07/2018

GDPR često postavljana pitanja – GDPR2018.eu

GDPR - pogledajte na linku! :)

gdpr2018.eu Kada počinje primjena, na koga se sve odnosi, koliko su kazne i druga često postavljana pitanja o GDPR-u.

13/02/2018

RRiF - Računovodstvo, revizija i financije

Naše glave u papirima :D
Dolazi vrijeme predaje godišnjih financijskih izvještaja!
Više informacije pročitajte na www.rrif.hr💪

[VIJEST]

U proračunskom sustavu približava se još jedan rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu

Neke proračunske osobe moraju do 15. veljače 2018. godine predati godišnje financijske izvještaje

Različite proračunske osobe predaju godišnje financijske izvještaje u različito vrijeme. Za neke od njih rok predaje je 15. veljače 2018. godine. Riječ je o sljedećim osobama i njihovim financijskim izvještajima u dokumentu kojem možete pristupiti u linku ove vijesti. 👉http://www.rrif.hr/dok/vijesti/pror_022018.pdf

Povodom obvezne predaje financijskih izvještaja za 2017. godine, a za potrebe izvještavanja u sustavu proračunskog računovodstva, Ministarstvo financija, Državna riznica, objavilo je odgovarajuću okružnicu. Ona je dostupna na stanicama Ministarstva financija, http://www.mfin.hr/hr/upute-za-sastavljanje-financijskih-izvjestaja-proracuna-i-proracunskih-korisnika-2017.

O tim financijskim izvještajima opširno je pisano u članku Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2017. godinu (autorica: Jakir-Bajo, I.) u prilogu časopisa RRiF, Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika, br. 12/17.

Upozoravamo proračunske osobe da je Ministarstvo financija proračunskim i izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna, proračunskim i izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S, JLP(R)S i ostalim korisnicima državne imovine dostavilo Uputu o priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasništvu Republike Hrvatske kojom se u biti ažurira istovrsna uputa iz 2013. godine. Uputa se može pročitati na mrežnim stranicama Ministarstva financija, http://www.mfin.hr/hr/upute-nalozi-i-ostalo (pristupljeno 7. 2. 2018.)

23/01/2018

RRiF - Računovodstvo, revizija i financije

Aktualna tema! ;)

[AKTUALNO]

1. IP obrazac
IP- obrazac i dalje treba predati radnicima do 31.siječnja.
Ako poslodavac na dan dospjelosti, plaću nije isplatio, predujam poreza na dohodak obračunava se i dospijeva na naplatu na dan dostave obračuna radniku o dospjelom, a neisplaćenom primitku.
U tom slučaju u IP se pod točkom III. Obrasca IP t. 9. (iznos neto isplate) unosi se 0,00.
Ako poslodavac naknadno isplati plaću, a najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu, prema kojoj je uplaćen porez, za prethodno obračunatu, ali neisplaćenu plaću, u Obrascu IP se tako isplaćena plaća iskazuje pod točkom III. Obrasca IP t. 9. u mjesecu u kojem je nastala obveza uplate poreza na dohodak po osnovi te plaće.
IP obrazac se više ne šalje u Poreznu upravu.

2. Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu
Do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu isplatitelj primitka po osnovi kojega se utvrđuje drugi dohodak koji se ne smatra konačnim, obvezan je poreznim obveznicima dati potvrde o visini pojedinačnih i ukupnih godišnjih primitaka po osnovi drugog dohotka.
Za dohodak od imovinskih prava, dohodak od kapitala i dohodak od osiguranja, isplatitelji su obvezni dostaviti potvrde samo na zahtjev poreznih obveznika.

06/11/2017

RRiF - Računovodstvo, revizija i financije

Prag za ulazak/izlazak iz sustava PDV-a.
Za ostale informacije pošaljite nam upit ;)

[VIJESTI]
Prag za ulazak/izlazak iz sustava PDV-a

Za ulazak ili izlazak poreznih obveznika iz sustava PDV-a od 1. siječnja 2018. godine primjenjuje se novi prag - kriterij vrijednost isporuka dobara i obavljenih usluga u prethodnoj, odnosno 2017. godini, a to je vrijednost u većoj ili manjoj svoti od 300.000,00 kn.
U skladu s čl. 90. st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13. – 115/17.), za ulazak u sustav PDV-a i utvrđivanje graničnog prometa uzimaju se prometi oporezivi stopom PDV-a od 5, 13 i 25 %, vrijednost isporuka oslobođenih PDV-a iz čl. 45. 46., 47., 48. i 49. Zakona o PDV-u. Riječ je o oslobođenjima pri izvozu, kod obavljanja usluga na pokretnoj imovini, u vezi s međunarodnim prijevozom, za određene isporuke koje su izjednačene s izvozom – diplomatska i konzularna predstavništva i dr., za određene usluge posredovanja. U promet se uračunavaju i oslobođene transakcije iz čl. 40. st. 1. t. a) – g) Zakona o PDV-u i promet nekretnina, osim ako su te transakcije pomoćne (povremene). Pritom se ne uzimaju u obzir isporuke materijalnih i nematerijalnih dobara poreznog obveznika (dugotrajna imovina poreznog obveznika).
Porezni obveznik (dohodaš i dobitaš) treba ući u sustav PDV-a „po sili zakona“ ako je u prethodnoj godini ostvario oporezive isporuke dobara i usluga u svoti većoj od 300.000,00 kn, neovisno na činjenicu je li toliko i naplaćeno (ako plaćaju PDV prema naplati), te neovisno o tome jesu li poslovali cijelu godinu ili samo nekoliko mjeseci.
Nadalje, pri izlasku iz sustava PDV-a porezni obveznici trebaju voditi brigu o poreznim posljedicama, ponajprije obvezi ispravka pretporeza za nabavljena gospodarska dobra u prethodnim poreznim razdobljima za koja su se pri nabavi koristili pretporezom.
Napominjemo da se prag u svoti od 300.000,00 kn odnosi i na obrtnike „paušaliste“ koji ne trebaju početi voditi poslovne knjige (KPI, DI i dr.), ako u tijeku 2017. godine prijeđu prag isporuka – primitaka preko svote od 300.000,00 kn, a ne svote od 230.000,00 kn. Navedeno potvrđuje i stajalište MF Kl.: 410-01/17-01/2180 od 31. kolovoza 2017., a koje je objavljeno na mrežnim stranicama PU.
Opširnije o ulasku i izlasku iz sustava PDV- a pisat ćemo u časopisu RRiF br. 12/17.

13/10/2017

RRiF - Računovodstvo, revizija i financije

Porez na nekretnine je ukinut, ostale informacije pogledajte na RRiF - Računovodstvo, revizija i financije.

[VIJESTI]
Ukinut je porez na nekretnine

U posljednjem izdanju Narodnih novina od 12. listopada objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim porezima. Prema odredbama tog Zakona brišu se odredbe Zakona o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16.) u vezi s porezom na nekretnine kao što je već ranije bilo i najavljeno.

Podatci koji su prikupljeni u svrhu utvrđivanja poreza na nekretnine (putem Obrazaca za prijavu poreza na nekretnine) mogu biti korišteni za utvrđivanje i naplatu komunalne naknade, poreza na kuće za odmor i spomeničke rente.

Sada je razvidno da će se (ako će se) donositi posebni zakon kojim bi se uređivao imovinski porez na nekretnine. U svakom slučaju za 2018. možemo predahnuti.

Posljedično tome, i dalje ostaje plaćanje poreza na kuće za odmor, komunalne naknade, spomeničke rente i dr. poreza koje obračunava lokalna samouprava.

Telephone

Website

Address


Koparska 60
P**a
52100

Opening Hours

Monday 08:00 - 17:00
Tuesday 08:00 - 17:00
Wednesday 08:00 - 17:00
Thursday 08:00 - 17:00
Friday 08:00 - 17:00
Other Business Services in P**a (show all)
Sredstva za čišćenje Sredstva za čišćenje
Varoš 3, Štinjan
P**a, 52100

Usluge profesionalnog čišćenja i prodaja sredstava za čišćenje.

HC - Health Croatia HC - Health Croatia
Kandlerova 44
P**a, 52100

+HC Dental Group. The best dental studios in Croatia, offering you affordable custom-made solutions sure to conform to the highest European standards.

Delux obrt Delux obrt
P**a, 52100

Zadovoljsto nam je ponuditi Vam kompletan asortiman usluga obrta Delux , jer vrijeme je dragocijeno.

InfoHand - SMS notification & WEB solutions InfoHand - SMS notification & WEB solutions
Marulićeva 8
P**a, 52100

Itś not a brand itś a lifestyle Email : [email protected] GSM : +385 99 443 4554

Dječja Knjižnica P**a Dječja Knjižnica P**a
Smareglina 2
P**a, 52100

Dječja knjižnica namijenjena je predškolskoj djeci, djeci i mladeži osnovnoškolske dobi, ali i svima onima koji se na bilo koji način bave djecom (roditelji, odgojitelji, učitelji,...

Kameleon doo P**a Kameleon doo P**a
Bačićev Prilaz
P**a, 52100

Tvornica Reklame Tvornica Reklame
Svetog Polikarpa 8
P**a, 52100

Izrada reklama velikog formata!

Tko te šiša? - P**a Frizerski Salon Tko te šiša? - P**a Frizerski Salon
Flavijevska14
P**a, 52100

Frizerski salon

Učilište Adria Učilište Adria
Vegarolla 2
P**a, 52100

Ustanova za cjeloživotno učenje ADRIA

AMC Eugen Lenić AMC Eugen Lenić
Kaštanjer 60
P**a, P**A

Promoviranje i prodaja AMC posuda, na š moto-BOLJE JESTI BOLJE ŽIVJETI

GARTI  Sailmaker GARTI Sailmaker
Marijanijeva 9
P**a, 52100

Garti sails -#sails and #awnings production for all types of #boats

Frizerski Salon Hairstyle Frizerski Salon Hairstyle
Zahtilina 3
P**a, 52 100

Salon Hairstyle nudi profesionalne usluge,extenzije od prirodne kose te ostale frizerske uslugeSvakom klijentu zelimo pruziti najbolju vrhunsku kvalitetu.