Kaas Pandrup El

Kaas Pandrup El

Vi har erfaring indenfor landbrug, nybyg, industri, styring, alarmer, EDB, TV og antenne. Vi er desu Kaas Pandrup El er en underafdeling af Klim Fjerritslev El.

Vi dækker hele Jammerbugt Kommune samt dele af Hjørring Kommune. Vi er desuden leveringdygtige af hvidevarer. Vi laver også service på hvidevarer samt autoriseret køleservice. Vi laver gerne uforpligtende tilbud så ring endelig og få en snak med os hvis du står og har brug for en elektriker. Vi kan kontaktes på telefonnummer 40454699. Vi har døgnvagt og kører ud hvis du skulle få behov for det.

31/12/2022

Vi ønsker alle vores kunder et Godt Nytår 🎉
Vi har døgnvagt alle dagene så ring 98 21 36 99 hvis du skulle få brug for en elektriker.

24/12/2022

Vi ønsker alle vores kunder en rigtig Glædelig Jul 🎅🎅
Vi har døgnvagt alle dagene så ring 98 21 36 99 hvis du skulle få brug for en elektriker.

08/07/2022

😎☀️ Sommerferien står for døren, også her i firmaet. Vi er ikke fuldt bemandet i alle uger, men vi holder åbent hele sommeren. Kommer du til at mangle en elektriker så giv os endelig et kald på 40 45 46 99. God sommer til alle ☀️😎

03/06/2022

Vi holder lukket på mandag, 2. Pinsedag. Vi er tilbage igen på tirsdag. Hvis du får brug for en elektriker har vi døgnvagt på 98 21 36 99. God pinse 😀

26/05/2022

Vi holder forlænget weekend og der er derfor lukket i dag, Kr. Himmelfartsdag og i morgen fredag. Skulle du få brug for en elektriker så har vi døgnvagt på tlf. 98 21 36 99. God weekend 😃

14/04/2022

Vi holder en velfortjent påskeferie 🐥 Skulle du få brug for en elektriker akut har vi døgnvagt på 98 21 36 99. God påske 🌞🐥

09/03/2022

Hos Kaas Pandrup El tilbyder vi installation af klimaanlæg og varmepumpe, samt rådgivning inden for de mange forskellige produkter! Overlad det praktiske til Kaas Pandrup El. 😀👍

Kontakt os på 40 45 46 99 😀

Læs mere her: https://kpel.dk/vi-tilbyder/installation-klimaanlaeg-varmepumpe

08/03/2022

Gør din private bolig sikker for indbrud ved at få installeret en alarm!

Kaas Pandrup El tilbyder brugervenlige alarmer og godkendt overvågning til både inden- og udendørs.

Med stor erfaring inden for montering og servicering, anvendes der kun anerkendte og godkendte alarmsystemer.

Kontakt os og lad os tage en snak om hvad du som privatperson har af behov - nummeret er 98 21 36 99 😃

05/03/2022

Står du en situation, hvor du har brug for akut hjælp? Ring til din el-installatør Kaas Pandrup EL, og vi finder sammen en løsning.

Kaas Pandrup El rykker gerne ud for at hjælpe, når uheldet er ude. Du er sikret professionel vejledning af de rigtige fagfolk.

Giv os et kald på 40 45 46 99 😁

04/03/2022

Skal I have ny vaskemaskine eller tørretumbler? 😄

Vi klarer alt i levering og professionel montering af nyindkøbte hårde hvidevarer.

👉 Derudover kan vi også stå for bortskaffelse af gamle, ubrugelige hvidevarer på en miljømæssig korrekt måde 😄

02/03/2022

Vi har mange års erfaring inden for alle dele af opsætning af lys i forbindelse med nybyggeri og med vores store udvalg af udstyr er vi godt rustet til at klare alle opgaver! 😀

Det betyder at der ikke er nogle ubehagelige overraskelser, når du bruger os.👍

Så har du brug for professionel rådgivning omkring jeres behov, så kontakt os på 40 45 46 99 og få dig en uforpligtende snak med os omkring det problem eller projekt du står overfor 😀

Kaas Pandrup El Vi har erfaring indenfor landbrug, nybyg, industri, styring, alarmer, EDB, TV og antenne. Vi er desuden leveringdygtige af hvidevarer. Vi laver også service på hvidevarer samt autoriseret køleservice.

26/02/2022

Mangler du råd og vejledning til dit næste installationsprojekt?

Kaas Pandrup El tilbyder service, hvis du skulle få behov for det! Vi kan hjælpe med installation og service inden for landbrug, nybyg, industri, styring, alarmer, EDB, TV og antenne. 😃

Så har du altid mulighed for at ringe på 40 45 46 99 og få hjælp og eventuelt et uforpligtende tilbud. 😃

25/02/2022

Kaas Pan­d­rup El til­by­der bru­ger­ven­li­ge alar­mer og god­kendt over­våg­ning til brug både inden- og uden­dørs.

Med stor erfa­ring inden for mon­te­ring og ser­vi­ce­ring, anven­des der kun aner­kend­te og god­kend­te alarm­sy­ste­mer.

Ønsker du sik­ring af din erhvervs- eller pri­va­te bolig, så ring til Kaas Pan­d­rup El på 98 21 36 99. 😄

24/02/2022

Belysning spiller en stor rolle, for at skabe den rigtige stemning i rummet eller arbejdslys. Kaas Pandrup El klarer alt i belysning for både private og erhverv.

Med stor ekspertise inden for lysstyring giver Kaas Pandrup El gratis råd og vejledning.

18/02/2022

Spar mil­jø­et og på din egen øko­no­mi ved at skif­te til LED belys­ning. Kaas Pan­d­rup El mon­te­rer LED og spe­ci­al­be­lys­ning i sports­hal­ler, butik­ker, pri­va­te hjem, virk­som­he­der.

kontakt os på 98 21 36 99 😃

03/02/2022

Har du pro­ble­mer med star­te din va­ske­ma­ski­ne, eller skal du have mon­te­ret nye hår­de hvi­de­va­rer?

Så kan du med for­del rin­ge til Kaas Pan­d­rup El. Her til­by­des pro­fes­sio­nel vej­led­ning og hvi­de­va­re­ser­vi­ce af de helt rig­ti­ge fag­folk. Du kan trygt over­la­de din vaske­ma­ski­ne, emhæt­te, ovn, tør­re­tum­b­ler, kom­fur, køle­skab til Kaas Pan­d­rup EL

Ring til os på 40 45 46 99

02/02/2022

Brug for hjælp til besværlige og tidskrævende opgaver?

Kaas Pandrup El tilbyder service, hvis du skulle få behov for det! Vi kan hjælpe med installation og service inden for landbrug, nybyg, industri, styring, alarmer, EDB, TV og antenne. 😃

Mangler du råd og vejledning til dit næste installationsprojekt? Så har du altid mulighed for at ringe på 40 45 46 99 og få hjælp og eventuelt et uforpligtende tilbud. 😃

It og Netværksstyring i Aalborg, Aabybro, Pandrup, Blokhus, Saltum, Løkken og Nordjyland 29/01/2022

Kaas Pandrup El står klar, hvis du skal have hjælp til montering/installation af IT og netværksstyring, dit internet, Wi-fi, hotspot, alarmer, telefonsystemer, antenner med mere 😃

Se mere her:
http://kpel.dk/vi-tilbyder/it-og-netvaerksstyring/

It og Netværksstyring i Aalborg, Aabybro, Pandrup, Blokhus, Saltum, Løkken og Nordjyland Kaas Pandrup El står klar, hvis du skal have hjælp til montering/installation af it og netværksstyring, dit internet, Wi-fi, hotspot, alarmer.

26/01/2022

Vi tilbyder hjælp til landbruget! 😀👍

Kaas Pandrup El holder sig opdateret omkring den nyeste teknologi indenfor moderne landbrug!🐄

Med flere års erfaring tilbyder Kaas Pandrup El installationer og reparation af nye såvel, som gamle styringssystemer til ventilation, malkerobotter, fodersystemer, gyllepumper, overvågning, alarmer og meget mere. 😀👍

15/01/2022

Hos Kaas Pandrup El tilbyder vi installation af klimaanlæg og varmepumpe, samt rådgivning inden for de mange forskellige produkter! Overlad det praktiske til Kaas Pandrup El.

Kontakt os på 40 45 46 99

Læs mere her: http://kpel.dk/vi.../installation-klimaanlaeg-varmepumpe/

13/01/2022

Vi har mange års erfaring inden for alle dele af opsætning af lys i forbindelse med nybyggeri og med vores store udvalg af udstyr er vi godt rustet til at klare alle opgaver! 😀

Det betyder at der ikke er nogle ubehagelige overraskelser, når du bruger os.👍

Så har du brug for professionel rådgivning omkring jeres behov, så kontakt os på 40 45 46 99 og få dig en uforpligtende snak med os omkring det problem eller projekt du står overfor 😀

16/12/2021

LED er fremtidens lyskilde

Hvis du skrifter til en LED-belys­ning bru­ger du bety­de­ligt min­dre strøm end en stan­dard belys­ning.
Det gør du pga. det lave ener­gi­for­brug, sam­ti­dig med at LED har en meget læn­ge­re leve­tid end andre lyskil­der.
Skal du have skiftet nogle lyskilder til LED i din bolig?

Kontakt os her http://kpel.dk/kontakt-kaas-pandrup-el/

13/12/2021

Kaas Pandrup El tilbyder brugervenlige alarmer og godkendt overvågning til både inden- og udendørs.

Med stor erfaring inden for montering og servicering, anvendes der kun anerkendte og godkendte alarmsystemer.

Kontakt os og lad os tage en snak om hvad du som privatperson har af behov - nummeret er 98 21 36 99

11/12/2021

Belysning spiller en stor rolle, for at skabe den rigtige stemning i rummet eller arbejdslys. Kaas Pandrup El klarer alt i belysning for både private og erhverv.

Med stor ekspertise inden for lysstyring giver Kaas Pandrup El gratis råd og vejledning.

09/12/2021

Hos Kaas Pandrup El tilbyder vi installation af klimaanlæg og varmepumpe, samt rådgivning inden for de mange forskellige produkter! Overlad det praktiske til Kaas Pandrup El.

Kontakt os på 40 45 46 99

Læs mere her: http://kpel.dk/vi.../installation-klimaanlaeg-varmepumpe/

08/12/2021

Står du en situation, hvor du har brug for akut hjælp? Ring til din el-installatør Kaas Pandrup EL, og vi finder sammen en løsning 👊

Kaas Pandrup El rykker gerne ud for at hjælpe, når uheldet er ude. Du er sikret professionel vejledning af de rigtige fagfolk.

Giv os et kald på 40 45 46 99

02/12/2021

Hal­ver din var­me­reg­ning ved at mon­te­re en var­me­pum­pe !

En var­me­pum­pe skal ses som et sup­ple­ment til din nuvæ­ren­de opvarm­nings­løs­ning.
Varmepumpen bidra­ger også med at ska­be et bed­re inden­dørs­kli­ma. Alt på grund af de avan­ce­re­de luftrens­nings­sy­ste­mer i luft-til-luft var­me­pum­pen.
En gen­nem­snit­lig hus­stand i Dan­mark vil have en bespa­rel­se på op til 10.000 kr. om året.

Skal du have installeret en?

Kontakt os gerne

30/11/2021

LED er fremtidens lyskilde

Hvis du skrifter til en LED-belys­ning bru­ger du bety­de­ligt min­dre strøm end en stan­dard belys­ning.
Det gør du pga. det lave ener­gi­for­brug, sam­ti­dig med at LED har en meget læn­ge­re leve­tid end andre lyskil­der.

Skal du have skiftet nogle lyskilder til LED i din bolig?

Kontakt os her http://kpel.dk/kontakt-kaas-pandrup-el/

29/11/2021

Ønsker du at spare penge på din belysning? 😎

Du kan spare penge ved at skif­te dine gam­le pære ud, med ny ener­gibe­spa­ren­de LED-pære. Eller mon­te­re en bevæ­gel­ses­sen­sor uden­for eller inden­for, for at und­gå unød­ven­digt ener­gi­for­brug.

Du sparer penge, og så gør du endda din bolig mere miljøvenlig

Det er Win / Win 👊

Vil du plassere din virksomhed på toppen av Entreprenør-listen i Pandrup?
Klik her for at gøre krav på din sponsorerede post.

Om Kaas Pandrup El

Kaas Pandrup El er en underafdeling af Klim Fjerritslev El. Vi dækker hele Jammerbugt Kommune samt dele af Hjørring Kommune.

Vi har erfaring indenfor landbrug, nybyg, industri, styring, alarmer, EDB, TV og antenne.

Vi er desuden leveringdygtige af hvidevarer og laver også service på hvidevarer samt autoriseret køleservice. Vi laver gerne uforpligtende tilbud så ring endelig og få en snak med os hvis du står og har brug for en elektriker. Vi kan kontaktes på telefonnummer 40 45 46 99.

Vi har døgnvagt og kører ud, hvis du skulle få behov for det.

Videoer (vis alle)

LED-skilte i Sushi restaurant
Lovlig el-tavle i sommerhus

Telefon

Adresse


Bredgade 61
Pandrup
9490

Andre entreprenører i Pandrup (vis alle)
LL Entreprenør LL Entreprenør
Tranekærvej 110, Kaas
Pandrup, 9490

Hos os er dit projekt i trygge hænder. Vi tilbyder løsninger inden for anlægsarbejde, betonarbejd

R.O Totalservice v/Rasmus Olsen R.O Totalservice v/Rasmus Olsen
Nørregade
Pandrup, 9490

Vindues Tømreren Vindues Tømreren
Purkærvej 30
Pandrup, 9490

Salg, levering og montering af vinduer og døre. Over hele Nordjylland

Malermester Christian Lønsmann Malermester Christian Lønsmann
Jacobsvej 4
Pandrup, 9490

Malerfirma med selvstændigt virke siden 2018

Kaas Maskinstation Kaas Maskinstation
Lundergaardsvej 8 Kaas
Pandrup, 9490

Kontakt os på 40 46 16 57 og lav en aftale for din opgave.

Blues.dk Blues.dk
Bredgade 79
Pandrup, 9490

Award-winning BLUES HEAVEN FESTIVAL November 10th & 11th 2023 www.bluesheaven.dk

Vestkyst Tømreren Vestkyst Tømreren
Pandrup, 9490

Salon Sevilla Salon Sevilla
Bredgade 17
Pandrup, 9490

Herrefrisør i Pandrup - ingen tidsbestilling Flotte resultater til billige priser. Tilbyder vask af

Dansk Varme & Energiteknik Dansk Varme & Energiteknik
Kærvangen
Pandrup, 9490

Vi rådgiver, installere og servicere, alle former for alternative energiløsninger. Focus områder

Byggefirmaet Keld & Johs A/S Byggefirmaet Keld & Johs A/S
Industrivej 10
Pandrup, 9490

Keld & Johs er en velrenommeret håndværkervirksomhed med base i den nordvestjyske by Pandrup.

Tømrerfirmaet Jonas Rødbro Tømrerfirmaet Jonas Rødbro
Bransagervej 20
Pandrup, 9490

Lokal tømrermester. Jeg sætter en ære i godt håndværk, og udfører jobbet med stor faglig stolthed og præcision - altid i god dialog med kunden.