Zvifadzo's, Harare Video October 1, 2020, 9:12pm

Videos by Zvifadzo's in Harare. Zvinonaka Zvese!

Keke

Previous Click to enable sound Next

Other Zvifadzo's videos

Our Pizza menu.

It's Friday then, Saturday Sunday whaaaa!!!

Now doing deliveries

Zvinonaka zvese

Keke

Keke

BC