Men & Women Herbal Therapy

We offer a green health for all on the basis of sincerity & credibility, using our high quality supe

14/12/2022

contact chipo For
help💯💯💯💯
+263778539159
*VIGPOWER CAPSULES*

*✅Vig power inoita kuti nhengo yababa inyatsomira, yakasimba tsinga dzakati tara tara.*
*✅Vig Power inoita kuti baba vanonoke kutunda, vasaite hwejongwe kana tsuro.*
*✅Vig Power inoita kuti baba vaite marounds akawanda Seshumba*
*✅Vig Power inoita kuti baba vatunde mas***m akawanda*
*✅Vig Power inoita kuti mumwe mvura yakawanda izvo zvakanakira hutano hwenyu.*
*✅Vig Power inoita kuti nhengo yababa idhafuke*
*✅Vig power inogeza itsvo dzenyu , movanehutano hwakanaka*
*✅) Inoita kuti nhengo yemurume ive nesimba uye inonyatsomira kuita d***o zvekuti hausiye mukadzi nenzara*
*✅Inobatsira pambeu dzababa (s***m count)* *wanetswa nembereko here.. kuburitsa hurume husingazvarisi*
*✅ Ino vhura tsinga dzino famba neropa kuti ropa risvike kwese kwese zvinozoita kuti murume afarire bonde.*
✅ *Inodzivirira gomarara re prostate (prostate cancer)*
✅ *VigPower yakanakira murume wese munokwanisa kutengera varume venyu, Vana baba nanasekuru vabatsirike pahutano hwavo uye kuita kuti mubedroom mavo mufadze (murume chaiye*💪)
*✅.inobatsira kune va,ye vanoshaya Hanya nebonde uye vanokurumidza kuneta kungoita one round chido dololo zvachose*
🛑Improves quality of s*xual in*******se.
🛑 Relaxes the muscles around the p***s while enabling blood to flow into the p***s.
🛑Helps a man achieve and sustain a strong and full rock hard er****on.
🛑Addresses in a natural way premature ejaculations and weak er****ons.
🛑If u are trying for kids it boost fertility....rubatsiro tibate pa number dziri pasi👇👇+263778539159

09/12/2022

*‼️STIs/SICK inorapika iyi mufunge henyu‼️*
*COMMON TYPES OF STIS*
*Tine mushonga unopedza zvirwere zvose zvepabonde*
+263778539159
*Ge***al warts*
*Gonorrhea/Drop*
*Syphilis*
*Chlamydia*
*UTI*
*Yeast Infection*
*Blood in urine*
*Uterus Cleansing Pills also available*

*S Y M P T O M S*
💉 Kuita seunobuditsa hurume

💉kuvaviwa nenhengo kana mabhora,

💉 kuita mapundu anotenderedza musoro wenhengo

💉 kuita weti ineropa ichinhuhwa

💉 kuvaviwa nhengo

💉kubuditsa (off discharge) semvura dzakakora dzichinhuhwa

💉 kuita maronda panhengo

💉 Kuita semhopo mapundu panhengo

*_Zvose izvo tine rubatsiro wekupedza dambudziko_*
*For More Information Inbox+263778539159

08/12/2022

Vigpower on special tdy inbox +263778539159

04/12/2022

*‼️STIs/SICK inorapika iyi mufunge henyu‼️*
*COMMON TYPES OF STIS*
*Tine mushonga unopedza zvirwere zvose zvepabonde*
+263778539159
*Ge***al warts*
*Gonorrhea/Drop*
*Syphilis*
*Chlamydia*
*UTI*
*Yeast Infection*
*Blood in urine*
*Uterus Cleansing Pills also available*

*S Y M P T O M S*
💉 Kuita seunobuditsa hurume

💉kuvaviwa nenhengo kana mabhora,

💉 kuita mapundu anotenderedza musoro wenhengo

💉 kuita weti ineropa ichinhuhwa

💉 kuvaviwa nhengo

💉kubuditsa (off discharge) semvura dzakakora dzichinhuhwa

💉 kuita maronda panhengo

💉 Kuita semhopo mapundu panhengo

*_Zvose izvo tine rubatsiro wekupedza dambudziko_*
*For More Information Inbox+263778539159

01/12/2022

*STOP DROP(STI) SOLUTION IS NOW BACK IN STOCK ..PLUS A PROMOTION TO FIRST 50 CLIENTS*
0778539159
*FOR PEOPLE EXPERIENCING THE FOLLOWING SYMPTOMS MEN OR WOMEN*
*Flu-like symptoms first infected.*

*A discharge ..either from the va**na or the p***s(called the 'drop' maybe yellowish, greenish or whitish)*

*Ulcers anywhere on the ge****ls.*

*Warts on the ge****ls.*

*Painful sores or pimples on the ge****ls.*

*Swollen glands in the groin.*

*Itchiness in the ge***al area(foreskin or testicles for men)*

*Burning sensation while urinating ...or kurwadziwa nechepasi peguvhu*

*THE PRODUCT KILL THE INFECTION ONCE AND FOR ALL ...APP/CALL0778539159

*WE SEND THE PRODUCT ANYWHERE IN THE WORLD THROUGH FEDEX*

*READY TO HELP... SERIOUS PEOPLE*
+263778539159

21/11/2022

*_KURAPWA SICK_*(STI)
+263778539159
S.T.I inorapika asi ukairegerera rinozovadambudziko hombe kwamuri,

🍵Tinorapa maronda panhengo
🍵Warts
🍵Drop/kuita wet ineropa or kubuditsa ropa after urinating
❗Kunzwa pain pakuita wet
❗Kuita discharge dzemvura dzinonhuwa
❗ Kurwadziwa mabhora
❗ Kutsemuka nhengo
❗Kurira mudumbu nekunzwa pain pazasi peguvhu
❗Unoita bedsmell Zvekunyara kugara panevamwe

Torapa ZVESE nezvimwe zvatisina kunyora Apo

For permanent solution

Or WhatsApp
+263778539159

20/11/2022

*MASVINGO ITS YOUR TIME*

*MASVINGO FULL BODY SCAN AVAILABLE ON 26 NOVEMBER*

*Any health challenge, contact+263778539159

*Manetswa nezvinotevera here*
✅Zvirwere zvese Zvepabonde
✅Kukurumidza kurasa mbeu pabonde
✅Prostate infections /cancer
✅Fibroids/ovarian cyst
✅ Infertility kusabata pamuviri kana kusazvarisa
✅-Ulcers
✅Sugar Diabities
✅Bp
✅Cancer
✅-Constipation
✅-Piles/hemorrhoids
✅-Acids// Nyon'o
✅-Bad breath mumuromo munonhuwa chero mukakweshwa zvakadii
✅Kushaya hanya nebonde
✅Kurwadziwa pakurasa mvura
✅kurwadzisa muzasi meguvhu, ✅Mudumbu munopisa kana kurwadza
✅Musana unorwadza
✅HPV infections
✅Urinary tract infections
✅excessive bleeding wen on periods
✅colourful va**nal discharges
✅period pain
✅stopped periods
✅kurwadziwa nechibereko
✅Kurwadziwa pakurasa mvura
✅Kurwadziwa pakurasa mbeu
✅Kuvaviwa kunhengo
✅Kubuda tumapundu tunovava or kurwadza panhengo
✅Kurwadziwa panguva yekuita bonde
✅Kubuditsa mvura or zvinhu zvinonhuwa kusikarudzi
✅kubuda mhopo kusikarudzi gernital warts
✅Kubuditsa zvinhu zvine ruvara rwusinganzwisisike kusikarudzi
✅Kuzvimba nhengo yesikarudzi
✅Kushaya nzara nechido kana Havi or nyere nebonde
✅kushaiwa Simba panguva yebonde
✅kurutsa mbeu yakaita mvura isingazvarise
✅Musoro unotema
✅ Maziso ashungurudza
✅Mazino
✅Nzeve dzinorwadza
✅Vane problem yepahuro tonsillitis
✅Makumbo kana majoints anorwadza
✅ Kidney problems
✅Lungs Infections
✅Skin problems
*Nezvimwewo zvirwere zvakasiyana siyana zvatisina kutaura mishonga iripo inorapa*

+263778539159

16/11/2022

HIV Positive

BOOST YOUR IMMUNITY WITH A- POWER
(Best for both HIV+/-individuals)

A-POWER (natural product in form of capsules)
*Characteristics and Benefits :
➡Boost immunity through improving both humoral
and cellular immune system
➡Boost immunity there by increasing CD4 count to
normal level
➡Reduces virul load
➡Detects tumor cells
➡Cure all other health condition associated with
H.I.V
➡Improves general wellbeing of people who has
HIV/AIDS

Side effects reduced to almost zero

NOTE:A-power is recommend to take together
with ARVs until advised by the doctor to stop
(ARVs)due to health improvement

+263778539159

10/11/2022
09/11/2022

HIV Positive

BOOST YOUR IMMUNITY WITH A- POWER
(Best for both HIV+/-individuals)

A-POWER (natural product in form of capsules)
*Characteristics and Benefits :
➡Boost immunity through improving both humoral
and cellular immune system
➡Boost immunity there by increasing CD4 count to
normal level
➡Reduces virul load
➡Detects tumor cells
➡Cure all other health condition associated with
H.I.V
➡Improves general wellbeing of people who has
HIV/AIDS

Side effects reduced to almost zero

NOTE:A-power is recommend to take together
with ARVs until advised by the doctor to stop
(ARVs)due to health improvement

+263778539159

25/10/2022

Inbox for more information+263778539159

17/10/2022

*STI,HPV,UTI,GREENISH & YELLOWISH DISCHARGE, WARTS*
*HOW DO WE ASSIST YOU?*

*Our products to remedy STIs basically boost one's immune System's ability to fight and Destroy greenish discharges or ge***al warts tissues from inside out...*

*By taking our herbal therapy ,natural anti-viral..,Antibiotics, bacterial septec,anti fungal and immune enhancers,one prevents the warts from multiplying, Growing/reoccurring..*

*And our products in due course enable the system to heal itself, Suppressing the virus and resolving all the symptoms, burning urination ,bleeding, itching, discharges, the warts themselves etc....*

*As some types of HPV like the ones with that symptoms of warts,carry potential malignant risk,our products will help to prevent and keep you safe from such worsening and life threatening lapses*

*FOR ASSISTANCE*
+263778539159

*NB* *CONTACT THE NUMBER ON THIS ADVERT*👆

06/10/2022

*STI,HPV,UTI,GREENISH & YELLOWISH DISCHARGE, WARTS*
*HOW DO WE ASSIST YOU?*

*Our products to remedy STIs basically boost one's immune System's ability to fight and Destroy greenish discharges or ge***al warts tissues from inside out...*

*By taking our herbal therapy ,natural anti-viral..,Antibiotics, bacterial septec,anti fungal and immune enhancers,one prevents the warts from multiplying, Growing/reoccurring..*

*And our products in due course enable the system to heal itself, Suppressing the virus and resolving all the symptoms, burning urination ,bleeding, itching, discharges, the warts themselves etc....*

*As some types of HPV like the ones with that symptoms of warts,carry potential malignant risk,our products will help to prevent and keep you safe from such worsening and life threatening lapses*

*FOR ASSISTANCE*
+263778539159

*NB* *CONTACT THE NUMBER ON THIS ADVERT*👆

26/09/2022

Consider our respiratory Care package for Asthma
Bronchitis
TB
Flue
Dry cough
Fever
Chest pain

Manetswa nechikararwa chisingaperi pahuro or kubatwa neflue time and again
Do yu wish to boost your respiratory system
Inbox for more information
+263778539159

25/09/2022

Kune vanetseka nechest pain ,maAcids ,mudumbu kana maUlcers tibatei panumber idzi +263778539159
+263717717525

22/09/2022

*STI,HPV,UTI,GREENISH & YELLOWISH DISCHARGE, WARTS*
*HOW DO WE ASSIST YOU?*

*Our products to remedy STIs basically boost one's immune System's ability to fight and Destroy greenish discharges or ge***al warts tissues from inside out...*

*By taking our herbal therapy ,natural anti-viral..,Antibiotics, bacterial septec,anti fungal and immune enhancers,one prevents the warts from multiplying, Growing/reoccurring..*

*And our products in due course enable the system to heal itself, Suppressing the virus and resolving all the symptoms, burning urination ,bleeding, itching, discharges, the warts themselves etc....*

*As some types of HPV like the ones with that symptoms of warts,carry potential malignant risk,our products will help to prevent and keep you safe from such worsening and life threatening lapses*

*FOR ASSISTANCE*
+263778539159

*NB* *CONTACT THE NUMBER ON THIS ADVERT*👆

18/09/2022

Contact us
# +263778539159

Fibroids ,infertility,period pain,cramps and Bloating ,hormonal imbalances,unpleasant discharge and odours, pervic inflammatory infections ,cysts and blocked tubes

Our natural 🌿 herbs regulate and normalize hormone levels and ,menstrual cycle
Reduces excessive bleeding,Eases muscles craps and spasms
Eliminate and shrink fibroids and ovarian cyst fast and efficient
Delivery available in Zimbabwe ,harare
Up us on +263778539159

11/09/2022

*WARTS*
*(Mhopo, Izinsumpa)* *Ge***al or non Ge***als Warts*

⭕ can be annoying to anyone!
👉🏽I have a permanent solution to treat/remove ALL types of warts (Mhopo,Izinsumpa) that are scartterd all over your body
*☑️ Our community believes in treatment available with mother nature. Herbal based and organic remedies.*.

Call/App
+263778539159

08/09/2022

INFERTILITY!!!

✅Are you struggling to get pregnant??
🛑Are you facing so many miscarriaged?
🟡Have you been on birth control pills for a long time and you want to cleanse the womb so that you can conceive easily?
❇️Are you tired of discharging and having irritating smell?
⏩Are you tired of unstable periods patterns and causing challenges as you try to concieve thus:
⛔Irregular period
✅Stopped periods
❇️Missed periods
⛔Painful periods
⛔Excessive bleeding when on fibroids
⏩Ovarian cyst
🛑Blocked fallopian tubes
🛑Polycystic ovarian syndrome
🛑Endometriosis
🛑Ovulation disorders
+263778539159

06/09/2022

[6/19, 6:01 AM] chipotaderera34: *S**I YEDROP OR Gonorrhea*
➖This common STI tends to target warm, moist areas of the body, including the:

urethra, or tube that drains urine from the bladder
eyes
throat
va**na
a**s
female reproductive tract, which includes the fallopian tubes, cervix, and uterus
➖Gonorrhea can affect people of any age or gender, but it’s particularly common in teens and young adults between the ages of 15 and 24.
➖You may develop noticeable symptoms of gonorrhea within 2 to 30 days after exposure. That said, it may take several weeks for symptoms to appear, and you might not experience any symptoms at all.

➖Burning or pain during urination may be the first symptom you notice.
*possible symptoms in men include:*

🛑greater frequency or urgency of urination
🛑a pus-like discharge or drip from your p***s (this discharge could be yellow, white, beige, or greenish)
🛑discoloration and swelling at the p***s opening
🛑testicular swelling or pain
🛑itching and soreness in your a**s
🛑re**al bleeding or discharge
🛑pain when having bowel movements
*symptoms in female include:*

🛑watery, creamy, or greenish va**nal discharge
🛑pain or burning while urinating
🛑an urge to urinate more frequently
🛑heavier periods or spotting between periods
🛑pain during penetrative va**nal s*x
🛑sharp pain in your lower abdomen
🛑itching and soreness in your a**s
🛑re**al bleeding or discharge
🛑painful bowel movements
🛑Bleeding during s*x that is often confused with periods.. This bleeding has nothing to do with your monthly flows
*complications of untreated gonorrhea in female*.

🛑Untreated STIs like gonorrhea and chlamydia may move into the reproductive tract and affect the uterus, fallopian tubes, and ovaries. 🛑This can lead to a condition known as pelvic inflammatory disease (PID). PID can cause severe, chronic pain and damage to the reproductive organs.

🛑Blocking or scarring of the fallopian tubes, another possible complication, can:

✅make it more difficult to become pregnant
✅cause ectopic pregnancy, which happens when a fertilized egg implants outside the uterus
🛑Gonorrhea may also pass to a newborn infant during delivery.
*untreated gonorrhea in men may lead to:*

🛑scarring of the urethra
🛑a painful abscess inside your p***s, which can affect your fertility
🛑epididymitis, or inflammation of the semen-carrying tubes near your testicles
🛑An untreated infection can also spread to your bloodstream, where it can cause rare but serious complications such as arthritis and heart valve damage
+263778539159
[6/20, 8:00 AM] chipotaderera34: *Ge***al warts*

A s*xually transmitted disease, ge***al warts refer to the bumps that occur around the ge***al area,like a**s, cervix,p***s,rectum,scrotum,vulva and va**na.Also known as condylomata acuminate or venereal warts,they are common in youngsters above the age of 20.

*Causes of Ge***al warts*
Ge***al wart is essentially causes by Human Pappilomavirus (HPV) that is either flat or cauliflower shaped.

*SYMPTOMS OF GE***AL WARTS*
🌿itching
🌿burning sensation
🌿bumps
🌿lesions
🌿swelling
🌿discomfort during s*xual in*******se
🌿small flesh-colored or gray swellings in ge***al area
🌿several warts, close together, that take on a cauliflower shape
🌿bleeding during in*******se

*For Permanent treatment and cure*
+263778539159

05/09/2022

Uterine Fibroids, Ovarian Cysts, Hormonal Imbalances along with many other female reproductive disorders have proven to be a major challenge to most women of reproductive age. Say NO to an operation (myomectomy or hysterectomy) , Get tested and be cured in time before they destroy you.

+263778539159

02/09/2022

[4/15, 2:14 PM] chipotaderera34: 🔥SEXUAL TRANSMITTED INFECTIONS*

💥CHLAMYDIA symptoms*
⚡Pain or burning whilst urinating
⚡Pain during s*x
⚡Lower belly pain
⚡Abnormal va**nal discharge(maybe yellowish and have strong smelly
⚡Bleeding between periods
⚡Pus or a watery / milky discharge from p***s
⚡Swollen or tender testicles

💥GONORRHEA*
symptoms*
⚡Frequent and sensation wen urinating
⚡Pus-like discharge(or drop) from the p***s ( white ,beigw,or greenish
⚡Swelling or redness at the opening of the p***s
⚡Swelling or painin the testicles
⚡A persistent sore throat

💥TRICHOMONIASIS
symptoms

Green ,yellow,grey,froth or a bad smelling va**nal discharge
⚡Blood in theva**nal discharge
⚡ltching and irritation in and around the va**na
⚡Swelling around ge****ls
⚡Pain during s*x

💥GE***AL HERPES*
symptoms
⚡Small blisters that breajk open and cause painful sores
⚡These may be on the p***s ,va**na,buttocks,thighs or re**al area
⚡More rarely blisters may occur inside the urethra(tube urine passes thru out of the body)

💥GE***AL WARTS HPV*
symptoms
⚡Warts
⚡ltchiness around a**s
⚡Burning sensation on private parts

💥HEPATITIS.
*symptoms*
⚡Bleeding
⚡Bloating
⚡Nausea
⚡fatigue
fluid in the abdomenm
⚡fever
⚡loss of appetite
⚡Web of swollen vassels in the skin
⚡Yellow skin and eyes
⚡Depression
⚡Weight loss

💥SYPHILIS symptoms*
⚡Painless ulcers or soles
⚡Vaginal discharge
⚡Watt like growth on ge****ls
⚡Rashes
⚡Small pump
⚡ltching
⚡fatigue mouth alcer

💥Painful or Frequent Urination*

Painful or frequent urination is a common problem, especially in older men.
⚡ Urinary tract infections
⚡ SEXUALLY transmitted diseases
⚡kidney stones or kidney Infections
⚡prostate problems
can all produce these symptoms. Frequent urination without pain also can be a side effect of certain medications, or a *symptom of diabetes.*

Most men who experience new problems with painful or frequent urination should seek medical assistant
WhatsApp /call/text
+263778539159
[4/19, 11:21 AM] chipotaderera34: *VIGPOWER CAPSULES💯♨️*

✅Increases s***m count
✅Strengthens s*xual ability and desire through replenishing the kidneys
✅Increases s*xual desire in men
✅Enhances the oxygen content in blood
✅Increased libido and s*xual desire
✅Improves quality of s*x
✅Sustains an er****on throughout in*******se
✅increased stamina for intense s*x
✅Endurance to last the entire Game

*✅Vig power inoita kuti nhengo yababa inyatsomira, yakasimba tsinga dzakati tara tara ropa richinyatsofamba.*
*✅Vig Power inoita kuti baba vanonoke kutunda.*
*✅Vig Power inoita kuti baba vaite marounds akawanda.*
*✅Vig Power inoita kuti baba vatunde mas***m akawanda*
*✅Vig Power inoita kuti mumwe mvura yakawanda izvo zvakanakira hutano hwenyu.*
*✅Vig power inogeza itsvo dzenyu , movanehutano hwakanaka*
*✅) Inoita kuti nhengo yemurume ive nesimba uye inonyatsomira kuita d***o zvekuti hausiye mukadzi nenzara*
*✅Inobatsira pambeu dzababa (s***m count)* *wanetswa nembereko here.. kuburitsa hurume husingazvarisi*
*✅ Ino vhura tsinga dzino famba neropa kuti ropa risvike kwese kwese zvinozoita kuti murume afarire bonde.*
✅ *Inodzivirira gomarara re prostate (prostate cancer)*
*✅.inobatsira kune vaye vanoshaya Hanya nebonde uye vanokurumidza kuneta kungoita one round chete
+263778539159

25/08/2022

*STI,HPV,UTI,GREENISH & YELLOWISH DISCHARGE, WARTS*
*HOW DO WE ASSIST YOU?*

*Our products to remedy STIs basically boost one's immune System's ability to fight and Destroy greenish discharges or ge***al warts tissues from inside out...*

*By taking our herbal therapy ,natural anti-viral..,Antibiotics, bacterial septec,anti fungal and immune enhancers,one prevents the warts from multiplying, Growing/reoccurring..*

*And our products in due course enable the system to heal itself, Suppressing the virus and resolving all the symptoms, burning urination ,bleeding, itching, discharges, the warts themselves etc....*

*As some types of HPV like the ones with that symptoms of warts,carry potential malignant risk,our products will help to prevent and keep you safe from such worsening and life threatening lapses*

*FOR ASSISTANCE*
+263778539159

*NB* *CONTACT THE NUMBER ON THIS ADVERT*👆

22/08/2022

*KUSATONZWA KUDA BONDE OR KUSHAIWA CHIDO NESEX ZVACHOSE*
+263778539159
*Lower libido causes* There can be many reasons for this, including:

🟣lower levels of s*x hormones (oestrogen and testosterone) just before, during and after the menopause in women
🟣lower levels of s*x hormone (testosterone) in men
🟣age-related health problems, including mobility problems
🟣side effects of medicine like that of hypertension,arthritis,cancer,diabetes

*low s*x drive can be the result of:*

🟣ejaculation problems
🟣erectile dysfunction
🟣va**nal dryness
🟣painful s*x
🟣an inability to or**sm
🟣involuntary tightening of the va**na (vaginismus)

*low libido can be the result of:*

🟣being in a long-term relationship and becoming overfamiliar with your partner
🟣loss of s*xual attraction
🟣unresolved conflict and frequent arguments( unnecessary fights)
🟣poor communication
🟣difficulty trusting each other
🟣physical s*xual problems
🟣Physical abuse from your partner or past relationship
🟣any past s*xual abuse
🟣lack of connection
🟣stress and depression
🟣changes to your hormone levels
🟣changes to your body and issues with your body image
🟣exhaustion
🟣painful s*x caused by an injury, such as a cut or tear, during childbirth
🟣changed priorities, such as focusing on looking after your baby
*low libido can be associated with:*

🟣heart disease
diabetes
🟣an underactive thyroid – where the thyroidectomy glands does not produce enough hormones
🟣cancer
🟣major surgery
+263778539159

21/08/2022
15/08/2022

[6/22, 6:56 AM] my luvly Mom: *ZVIRWERE ZVESICK/STI ,ZVASHUNGURUDZA VANHU VAZHINJI*

*Call/WhatsApp *
+263778539159

❌ *Makambobaiwa here kana kunwa maAnti-biotics but hazvisi kupera*

❗Stubborn and reccuring Ge***al warts
❗Gonorrhoea
❗Chlamydia
❗Syphilis
❗Urinary tract infections

*Munombonzwa Izvi here/Symptoms❓👇🏽*
◼️Kurwadziwa pakurasa mvura or pakurasa mbeu
◼️Kuvaviwa kusikarudzi ,Kubuda tumapundu tunovava or kurwadza kwesikarudzi
◼️Kurwadziwa panguva yekusangana
◼️Kurwadziwa nemudumbu zvisinganzwisisike
◼️kubuda mhopo kusikarudzi gernital
◼️Kubuditsa zvinhu discharge ine ruvara rwusinganzwisisike kusikarudzi
◼️Kuzvimba sikarudzi or kuita kakusvuuka
◼️kushaiwa Simba panguva yekusangana
◼️kurwadziwa nechibereko

*WhatsApp Number*

+263778539159
[7/22, 11:44 AM] my luvly Mom: *STOP DROP(STI) SOLUTION IS NOW BACK IN STOCK ..PLUS A PROMOTION TO FIRST 50 CLIENTS*
0778539159
*FOR PEOPLE EXPERIENCING THE FOLLOWING SYMPTOMS MEN OR WOMEN*
*Flu-like symptoms first infected.*

*A discharge ..either from the va**na or the p***s(called the 'drop' maybe yellowish, greenish or whitish)*

*Ulcers anywhere on the ge****ls.*

*Warts on the ge****ls.*

*Painful sores or pimples on the ge****ls.*

*Swollen glands in the groin.*

*Itchiness in the ge***al area(foreskin or testicles for men)*

*Burning sensation while urinating ...or kurwadziwa nechepasi peguvhu*

*THE PRODUCT KILL THE INFECTION ONCE AND FOR ALL ...APP/CALL0778539159

*WE SEND THE PRODUCT ANYWHERE IN THE WORLD THROUGH FEDEX*

*READY TO HELP... SERIOUS PEOPLE*
+263778539159

07/08/2022

*ACIDS,NYON'O* *ULCERS,PILES*

✅mudumbu munorira
✅mudumbu munorwadza zvisinganzwisisike
✅Mudumbu munopisa
✅kushaiwa appetite yekudya
✅kunzwa seune chironda muchest
✅kurwadziwa muchest
✅kuburitsa mweya pese pese
✅kudzvova zvinovava
✅anokonzeresa zvironda mumaintestines
✅lack of appetite for food
✅stomach upset and discomfort

Acids is a root cause of so many diseases
Like
Colony cancer
Ulcers
Piles
Constipation
Kidney crystals &many more
*For help Contact*
+263778539159

04/08/2022

*ZVIRWERE ZVESICK/STI ,ZVASHUNGURUDZA VANHU VAZHINJI*

*Call/WhatsApp *
+263778539159

❌ *Makambobaiwa here kana kunwa maAnti-biotics but hazvisi kupera*

❗Stubborn and reccuring Ge***al warts
❗Gonorrhoea
❗Chlamydia
❗Syphilis
❗Urinary tract infections

*Munombonzwa Izvi here/Symptoms❓👇🏽*
◼️Kurwadziwa pakurasa mvura or pakurasa mbeu
◼️Kuvaviwa kusikarudzi ,Kubuda tumapundu tunovava or kurwadza kwesikarudzi
◼️Kurwadziwa panguva yekusangana
◼️Kurwadziwa nemudumbu zvisinganzwisisike
◼️kubuda mhopo kusikarudzi gernital
◼️Kubuditsa zvinhu discharge ine ruvara rwusinganzwisisike kusikarudzi
◼️Kuzvimba sikarudzi or kuita kakusvuuka
◼️kushaiwa Simba panguva yekusangana
◼️kurwadziwa nechibereko

*WhatsApp Number*

+263778539159

01/08/2022

[6/22, 6:56 AM] my luvly Mom: *ZVIRWERE ZVESICK/STI ,ZVASHUNGURUDZA VANHU VAZHINJI*

*Call/WhatsApp *
+263778539159

❌ *Makambobaiwa here kana kunwa maAnti-biotics but hazvisi kupera*

❗Stubborn and reccuring Ge***al warts
❗Gonorrhoea
❗Chlamydia
❗Syphilis
❗Urinary tract infections

*Munombonzwa Izvi here/Symptoms❓👇🏽*
◼️Kurwadziwa pakurasa mvura or pakurasa mbeu
◼️Kuvaviwa kusikarudzi ,Kubuda tumapundu tunovava or kurwadza kwesikarudzi
◼️Kurwadziwa panguva yekusangana
◼️Kurwadziwa nemudumbu zvisinganzwisisike
◼️kubuda mhopo kusikarudzi gernital
◼️Kubuditsa zvinhu discharge ine ruvara rwusinganzwisisike kusikarudzi
◼️Kuzvimba sikarudzi or kuita kakusvuuka
◼️kushaiwa Simba panguva yekusangana
◼️kurwadziwa nechibereko

*WhatsApp Number*

+263778539159
[7/22, 11:44 AM] my luvly Mom: *STOP DROP(STI) SOLUTION IS NOW BACK IN STOCK ..PLUS A PROMOTION TO FIRST 50 CLIENTS*
0778539159
*FOR PEOPLE EXPERIENCING THE FOLLOWING SYMPTOMS MEN OR WOMEN*
*Flu-like symptoms first infected.*

*A discharge ..either from the va**na or the p***s(called the 'drop' maybe yellowish, greenish or whitish)*

*Ulcers anywhere on the ge****ls.*

*Warts on the ge****ls.*

*Painful sores or pimples on the ge****ls.*

*Swollen glands in the groin.*

*Itchiness in the ge***al area(foreskin or testicles for men)*

*Burning sensation while urinating ...or kurwadziwa nechepasi peguvhu*

*THE PRODUCT KILL THE INFECTION ONCE AND FOR ALL ...APP/CALL0778539159

*WE SEND THE PRODUCT ANYWHERE IN THE WORLD THROUGH FEDEX*

*READY TO HELP... SERIOUS PEOPLE*
+263778539159

Category

Telephone

Address

Harare
Other Medical & Health in Harare (show all)
Chipatara chemweya Chipatara chemweya
27045 Tarisa Road Ruwa
Harare

Premier Mobile Nurse Harare Premier Mobile Nurse Harare
Harare

Fully Qualified and Experienced Registered Nurse in Harare, offering the following services: Homec

Fa-Mas For All Medical Aid Society Fa-Mas For All Medical Aid Society
6th Floor Kopje Plaza Building, No1 Jason Moyo Avenue
Harare

For All Medical Aid Society (FA-MAS) provides crucial health insurance to all members of the society in Zimbabwe, and beyond borders. FA-MAS provides health insurance schemes that ...

Catharsis Zimbabwe Catharsis Zimbabwe
GREENDALE
Harare

Dr Priscilla Zimani Dr Priscilla Zimani
19 Lezard Avenue, Milton Park
Harare

Broken heart repair therapy Broken heart repair therapy
Caithness, Eastlea
Harare

Heal and thrive after a breakup/loss

Richard Naturopathic Richard Naturopathic
Cnr First And J Moyo Harare
Harare, 00263

Richard Naturopathic . Natural Health Consultant. Registered Practitioner in Naturopathic Medicine

UZ Health and Wellness Taskforce UZ Health and Wellness Taskforce
Harare

1. Raise awareness of the Corona virus 2. Educate people on methods of preventing the spread of t

AUM Addiction Clinic AUM Addiction Clinic
Harare
Harare

AUM Addiction Clinic is a Division of African Unemployed Millionaire initiative to assist mental hea

Health Care assistant Health Care assistant
Glenview 1
Harare, 18299

I offer home based in this pandemic(covid19)i offer services like caring elderly dimentia,stroke,cov

Muneni Medical Ultrasound Muneni Medical Ultrasound
Josiah Tongogara 16 , Avenues
Harare

Ultrasound services 3D pregnancy ultrasound Abdomen ultrasound Musculoskeletal ultrasound Pelvis ult

Greenworld Herbal Solutions Greenworld Herbal Solutions
Harare

We provide health solutions using our 100% natural and organic products with no side effects .Your h