Funda the After School Program, Pietermaritzburg Videos

Videos by Funda the After School Program in Pietermaritzburg. Since 2016 we create new generation with better matric grades... By Providing tutorials and mentorsh

Other Funda the After School Program videos

#FUNDA!

Awvume ngizweee IFUNDA YONKE LE??

Uwele useshilo akangaphikiswa! Mhlaka 09-Dec 2023 Sonke siyadingeka! More info:081 430 4487

#FUNDA!📚

Grade11 n 12....asqhubeni sekuseduze phambili! #Phambili nge War

iFunda ibise Sukuma Namhlanje ukuyokhuthaza nokugqugquzela abafundi... Yes we can come eskoleni sakho nawe masise PMB With Amawele asechesterville and friends

Abashana bami bezculela Organic Chemistry.... Idliwe 2much physics Kwi crossnyt! #Funda

PMB Town Branch sikhona

Our fomer student(Thulasizwe phetha) who is currently doing electronic engineering at UKZN,was presenting Moshal Scholarship to abashana bethu baka grade 12

warm up for Saturday Crossday! Ngaphuthelwa Saturday... Mr Rex yadliwa imath la! how can you fail! #Funda Yohlangana Saturday kwi crossday!

Syakuzwa Thina Mr Zuma.... #Idliwe Chemistry namhlahlanje singenhla no Term 3 work #funda #sophasa

Abangaphikiswa sebeshilo....grade 10 to 12 iFunda iyanimema nonke Mhlaka 10 -15 july #Sophasa Thanks for watching plz share this video to abanye besizakale nabo🙏🏽

Siyabonga kakhulu kwabakwaze ukuphumelela izolo kwi crossnyt🙌🏾🙏🏽.Siyathemba basizakalile and ba-enjoyile ukuba kaFunda🙏🏽. Sbonge kakhulu kuMAWELE aseCHESTERVILL for kusivakashela azokhuthaza abafundi.... Syothokoza kakhul kunibona nonke kwi crossnyt and crossday elandelayo🙏🏽. #Funda #Sophas- sonke

Syafunda! Syacula! Syaphasa! Mtanami kuyabongwa,kubongwa okuncane kubongwe okukhulu!

Calculus yadliwa kakhulu Danki Mr Rex #Yini enzima kwi Math? #Woza syenze sonke.